Bookmark and Share

Het sacrament van de Ziekenzalving


Indien een katholiek ernstig ziek is, voor een zware operatie staat of de lasten van de ouderdom zwaar wegen, kan hij/zij het Sacrament van de Zieken ontvangen. U kunt hierover contact opnemen met de pastoor Frank Domen: 06 - 26 30 66 36 of e-mail.

Het gaat dus niet om het Sacrament van de “stervenden”! Maar natuurlijk is het goed dat iemand die stervende is, of de familie, om dit Sacrament vraagt.

In zieken- en verpleeghuizen is geestelijke verzorging. Dit zijn niet altijd, of beter gezegd vaak niet, priesters. En alleen de priester kan de Ziekenzalving toedienen. Maar de geestelijke verzorger zal wel helpen om een priester (van de eigen parochie) te vragen voor het Sacrament.

N.b. indien een pastoraal werker/werkster bij een zieke bidt dan kan dat zeer waardevol zijn, maar het is niet het Sacrament van de zieken. Alleen een priester kan dit Sacrament toedienen. In de Ziekenzalving schenkt de Heer vergeving (het kan verbonden worden met de Biecht), kracht, genezing naar ziel en soms naar lichaam. Het Sacrament helpt de zieke om zich meer aan de Heer toe te vertrouwen en zijn lijden met dat van de Heer te verenigen.

ziekenbezoek - ziekencommunie

Elke week op donderdagmorgen en vrijdagmorgen brengt pastoor Frank Domen of diaken Frank of de heer Eelke Ligthart of de heer Gert Borst de ziekencommunie rond. We bezoeken de zieken of degenen die niet meer in staat zijn om naar de kerk te gaan (om welke reden dan ook) en brengen hen de H. Communie.

We doen dit al jaren en de mensen stellen het zeer op prijs. Wij doen dit graag, want wat kunnen we beter doen dan Onze Lieve Heer bij de mensen te brengen in de Communie en tegelijk is het een mooie gelegenheid om contact te houden en om zieken te begeleiden. En mocht dan het einde van het aardse leven dichterbij komen, dan is er al een band en kunnen we de mensen en hun familie ook begeleiden, troosten en bemoedigen in deze laatste (soms zware) fase van het leven.

We proberen ook elke week naar Alkmaar te gaan, naar b.v. het ziekenhuis en Westerhout om daar de parochianen te bezoeken. Ook dit doen de pastoor en de diaken met hulp van een aantal vrijwilligers uit de parochie.

Doordat onze parochie heel groot is, weten we het niet altijd wanneer iemand in het ziekenhuis ligt of niet meer naar de kerk kan komen. We doen daarom een dringend beroep op u: laat het ons weten als iemand van uw familie of uit uw kennissenkring graag een bezoekje zou willen. Pastoor Frank Domen: 06 - 26 30 66 36 of e-mail.
U kunt ook de pastorie bellen: 072 - 57 11 29.

 

 

Troost na verlies geliefde.
Onderstaand filmpje heeft Brian Doerksen gemaakt
naar aanleiding van het overlijden van zijn vader.
"Eternity"