Bookmark and Share

De viering van het Heilig Vormsel, Heilige Dionysius Parochie, 18-06-2017

Na een maandenlange voorbereiding was het dan zover: op zondag op 25 juni om 10.00 uur kwam onze hulpbisschop, monseigneur Jan Hendriks, om 14 kinderen en 3 volwassenen het sacrament van het Vormsel toe te dienen. De kinderen en de volwassenen zijn uiteraard apart voorbereid. Het was een mooie, feestelijke viering. Speciaal voor deze viering had onze dirigente-in-opleiding, Marja de Greeuw, een gelegenheidskoor opgericht met daarin tieners en volwassenen. Zij zongen mooie, stemmige Engelse en Nederlandse liederen. De hulpbisschop had weer een blijde en gloedvolle preek. En na de viering had hij nog even tijd voor een kopje koffie en een praatje met deze of gene. Vormen doen wij meestal van groep 8 van de basisschool. Ben je al wat ouder of zelfs volwassen en heb je door omstandigheden vroeger het vormsel misgelopen? Geen nood, je bent nooit te oud om gevormd te worden. Het is het sacrament van de heilige Geest. Heel belangrijk! Hij schenkt ons 7 belangrijke gaven in een goddelijke maat: wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, kennis, ontzag en liefde. Die gaven kunnen wij allemaal goed gebruiken. Meld je aan bij de pastoor of de diaken. Dan kijken wij hoe wij het samen gaan aanpakken.