Bookmark and Share

BAVODAG 28 MEI 2016

JE KOMT ALS GEROEPEN !


Dat is het thema dat de werkgroep Bavodag dit jaar heeft gekozen om mee aan het werk te gaan. Het heeft alles te maken met de vraag waar jongeren momenteel mee bezig zijn.
Allereerst met zichzelf : “JE, komt als geroepen” , Wie ben ik, waar sta ik, wat stel ik voor, wat wil ik, wat kan ik… ?

Stuk voor stuk zijn ze bezig de grenzen te verkennen, de grenzen van zichzelf en van de ander; de ouders, broers en zussen, de grenzen van school, leraren en leerlingen.

Geroepen worden… Ze worden geroepen door hun ouders, door vrienden, vriendinnen. Soms tot de orde geroepen, dan weer voor een opdracht. Maar ze zullen ook zo af en toe horen dat ze ‘als geroepen’ komen, wanneer ze uit eigen beweging hulp bieden, er zomaar voor iemand zijn. Wat of wie leidt hen daartoe ?

Opvoeding heeft een grote invloed, maar ook de kracht van het goede dat in hen aanwezig is, ook dat is iets wat ze gaande hun weg mogen ontdekken, een kracht die menig werkgroep Vormselvoorbereiding wil benadrukken…

In de kerk noemen we die kracht; Heilige Geest, ook wel goede kracht, heel makende kracht,
gaaf makend, herstellende kracht, Gods kracht…

De jongeren vertrouwd maken met de kracht van die geest, met het verhaal van Jezus Christus die vol was van die geest… dat is iets wat in deze periode in menig parochie gebeurt en waar veel vrijwilligers, vanuit diezelfde goede geest, Heilige Geest, aan meewerken, iets wat door de bisschoppen en onze werkgroep zeer gewaardeerd wordt.

Het thema: “Je komt als geroepen” gaan wij dit jaar uitwerken op de drie bekende manieren. Door ontmoetingen met mensen die op een bijzondere manier in het leven staan, een bijzondere ‘roeping’ hebben ontdekt. We werken het thema uit door middel van theater waar de jongeren actief in zullen worden betrokken en dit jaar zullen er ook tussen hemel en aarde, in het gewelf van de kathedraal bijzondere ontmoetingen zijn met mensen die ver voor ons geleefd hebben en vertellen van hun ‘sta in het leven’, hun ‘roeping’.

Kortom, allerlei ingrediënten voor een topdag in de hoofdkerk van ons bisdom.

De dag begint om 10:30 uur met zoals altijd een indrukwekkende opening, om 14:00 uur is de slotviering. De kerk gaat om 10:00 uur open. Evenals andere jaren is de verdeling van het aantal jongeren en begeleiders, 1 begeleider op 4 jongeren. Vorig jaar is die begeleiding prima verlopen en we hopen dat dit jaar ook weer te mogen ervaren.

U mag de groep opgeven via het volgende emailadres: bavodaghaarlem@gmail.com
Dit is ook het adres waar u met uw vragen terecht kunt.
Per opgave vragen we de volgende gegevens:

Voor- en achternaam contact persoon
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres

 

Parochienaam (of de fusie-naam)
e.v.t. Kerklocatie
Adres
Postcode
Woonplaats
Welk adres moet gebruikt worden om de informatie naar toe te zenden
Aantal jongeren
Aantal begeleiders

De kosten per persoon bedragen nog altijd € 5,--
U kunt dit bedrag overmaken op: t.n.v. Bavodag 2016
Vermeld hierbij uw contactnaam en de naam van parochie.

Na de opgave ontvangt u bijtijds gegevens met betrekking tot de plaats waar auto’s geparkeerd kunnen worden en de laatste berichten m.b.t. de Bavodag.

Dan nog een bericht over de website van de Bavodag.
Nadat wij in het afgelopen jaar het verlies van onze Websitebouwer en webmaster Jeroen hebben moeten verwerken, bleek kort geleden dat de website ‘gehackt’ was en daardoor onbereikbaar en ook niet meer bewerkbaar.
We hebben de website van het internet laten verwijderen.
Momenteel is onze werkgroep nog niet zo ver om een nieuwe website op te bouwen en hebben veel werkgroepen tevergeefs gezocht naar gegevens over de nieuwe Bavodag.
Sommige contactpersonen van werkgroep hebben daarom contact gezocht met het bisdom en omdat de communicatie van onze werkgroep met het bisdom niet goed verliep hebben mensen tevergeefs om antwoorden gevraagd. Onze excuses hiervoor.

Wij hopen dat u de jongeren van uw parochie ook de ervaring van de Bavodag wilt geven, vele jongeren zijn daarin voorgegaan en veruit de meesten van hen hebben hier nog altijd mooie herinneringen aan. (naast natuurlijk de beroemde Bavobeker)

Wij hopen u te mogen begroeten op 28 Mei aanstaande !

Namens de werkgroep Bavodag,

Pastor Nico Knol

Ps. Op 15 mei hopen wij alle aanmeldingen binnen te hebben.