Bookmark and Share

KORT OVERZICHT

VAN DE GESCHIEDENIS VAN MEDJUGORJE


Op 24 juni 1981, het is een mooie zomerse namiddag, lopen twee tieners uit het gehucht Bijakovici (1) langs de rotsachtige Podbrdoheuvel, die ver uitsteekt boven het dorp. Ze zijn met elkaar aan het kletsen, gewoon, over die dingen waar jonge meiden van hun leeftijd over spreken.

(1) Een wijk die bij de parochie Medjugorje hoort. 

1. Wie is het verborgen kind?
2. De blauwe ogen van Veronica
3. De kroon is voor de koning
4. Staat mijn toekomst in de sterren?
5. Een kind zal hen leiden
6. Kindje Jezus, mijn God, mijn Kind
7. Pater Pio in Medjugorje?
8. Eerst vrede in mijn hart.
9. Slavko, woorden van wijsheid

Een van hen, Ivanka Ivankovic, zestien jaar, ziet plotseling een licht boven op de heuvel, ongeveer tweehonderd meter van hen vandaan. Ze kijkt op en ziet een stralende gestalte, die boven de grond zweeft. Stomverbaasd houdt ze op met spreken en staart naar het licht. De gestalte neemt de vorm aan van een jonge vrouw. Dan roept ze uit: "Mirjana, kijk: de Gospa!" (2)

(2) La Gospa is het Kroatische woord waarmee de gelovigen de Maagd Maria duiden: de Dame.

Mirjana, die denkt dat Ivanka een grapje maakt, neemt zelfs niet de moeite om te kijken in de richting die haar vriendin aanwijst. -- Welja, zegt ze op spottende toon, de Gospa die aan ons verschijnt, grapjas.

Ivanka is overtuigd, maar dringt verder niet aan en ze vervolgen hun weg. Een derde meisje voegt zich bij hen, Milka Pavlovic, die hun hulp vraagt om haar geiten samen te brengen. Ze gaan met haar mee en keren vervolgens naar dezelfde plaats terug. Dan zien ze alle drie de gestalte en knielen.

Hun vriendin Vicka Ivankovic komt voorbij gelopen. "Kijk eens naar boven", zeggen ze tegen haar. Vicka lacht hen uit zonder ook maar naar de heuvel te hebben gekeken, trekt haar schoenen uit en rent weg. Onderweg komt ze Ivan Dragicevic tegen, die zestien jaar is, en zijn vriend Ivan Ivankovic. Ze vertelt wat haar vriendinnen gezegd hebben. Daarop besluiten ze om samen te gaan kijken wat er gaande is. Bij de voet van de heuvel aangekomen, zien ook zij de gestalte, waarop Ivan Dragicevic doodsbang in allerijl naar huis vlucht.

De volgende dag voelen vier van de kinderen zich gedreven om op hetzelfde tijdstip naar dezelfde plaats terug te keren. Vicka gaat haar vrienden halen: Marija Pavlovic, de zus van Milka, en de kleine Jacov Colo, die tien jaar is. Op die tweede dag zien zes jongeren Onze Lieve Vrouw en wordt de definitieve groep van de zes zieners gevormd. Milka Pavlovic en Ivan Ivankovic voelden zich niet geroepen om terug te keren en ze hebben de Dame nooit meer gezien.

Vanaf dat ogenblik zal de Gospa elke dag om 17.40 uur aan de zes jongeren verschijnen. Volgens hun uitspraken lijkt ze zestien jaar, heeft ze zwart haar en blauwe ogen en is haar schoonheid niet onder woorden te brengen.

Ze presenteert zich als de Koningin van de Vrede en de Verzoening. Ze komt om ons dichter bij het Hart van God te brengen door ons de weg van Vrede te tonen. Ze nodigt ons allen uit tot heiligheid en daarvoor reikt ze ons heel eenvoudige middelen aan, die binnen ieders bereik liggen.

De heilige Maagd heeft aan de zieners beloofd, dat ze ieder van hen tien geheimen zal toevertrouwen. Op dit moment zijn er drie zieners, Ivanka, Mirjana en Jacov, die tien geheimen hebben ontvangen en geen dagelijkse verschijning meer krijgen. Zij zien de heilige Maagd één maal per jaar. Vicka, Marija en Ivan hebben slechts negen geheimen ontvangen en zien de heilige Maagd nog elke dag. Volgens Mirjana moet elke ziener een priester kiezen om de geheimen bekend te maken. Zijzelf heeft pater Petar Ljubicic gekozen, een franciscaan. Tien dagen voor de verwezenlijking van elk geheim, zal de ziener moeten vasten op water en brood samen met de uitgekozen priester. Op de zevende dag moet de ziener het geheim aan de priester vertellen, die het dan drie dagen voor de verwezenlijking ervan aan de wereld zal bekendmaken.

In juli 1981 heeft de heilige Maagd eveneens beloofd, dat ze op de verschijningsberg een blijvend teken zal achterlaten, dat zichtbaar zal zijn voor iedereen en onverwoestbaar.

Elke 25e van de maand geeft de heilige Maagd aan Marija een boodschap, die bestemd is voor de hele wereld. Marija brengt die over aan een van de franciscanen van de H.Jacobus-parochie, die de boodschap in alle talen (3) laat vertalen en publiceren.

(3) www.medjugorje.nl of www.medjugorje.hr of www.childrenofmedjugorje.com

Sinds 1987 verschijnt de heilige Maagd elke 2e van de maand aan Mirjana en bidt zij met haar voor de ongelovigen. Deze verschijning is nu toegankelijk voor iedereen. Soms geeft de heilige Maagd dan een openbare boodschap.

Tussen vijfentwintig en dertig miljoen pelgrims, - onder hen priesters, bisschoppen en kardinalen -, zijn sinds het begin van de verschijningen naar Medjugorje gekomen.

De zes zieners zijn nu allemaal getrouwd.

Ivanka lvankovic is getrouwd met Rajko Elez op 28 december 1986. Ze hebben drie kinderen: Kristina, Josip en Ivan.

Mirjana Dragicevic is getrouwd met Marko Soldo op 16 september 1989. Ze wonen in Medjugorje met hun twee dochters: Veronika en Marija.

Marija Pavlovic is getrouwd met Paolo Lunetti op 8 september 1993. Ze wonen in Monza (Italië) met hun vier zonen: Michaele, Francesco Maria, Marco en Giovanni.

Jacov Colo is getrouwd met Annalisa Barozzi op 11 april 1993. Ze wonen in Medjugorje. Ze hebben drie kinderen: Arijanna Marija, David Emmanuele en Myriam.

Ivan Dragicevic is getrouwd met Laureen Murphy op 23 oktober 1994 en ze wonen een groot deel van het jaar in de Verenigde Staten. Ze hebben drie kinderen: Kristina Marija, Mikaela en Daniel.

Vicka lvankovic is getrouwd met Mario Mijatovic op 26 januari 2002. Ze wonen in Gradac, vlakbij Medjugorje, met hun twee kinderen: Marija-Sofija en Ante.

 

Op de homepage - en ook hier - zullen een aantal teksten worden gepubliceerd

uit het prachtige boek "Het Verborgen Kind van Medjugorje"

van Zuster Emmanuel Maillaird.

Ik kan niet anders zeggen dan dat dit boek mijn leven aan het veranderen is.

Ik zou de aanschaf van dit boek (slechts €12,-) dan ook van harte willen aanbevelen.

Klik hier.