Bookmark and Share

Paulus, de apostel van de volkeren

Waarom noemen we Paulus zo? Hij heeft veel grote reizen gemaakt. Overal trok hij heen, waar hij maar kon. Paulus heeft begrepen, dat alle mensen van Jezus moeten horen. Hij wist, dat Jezus de Redder is. Daarom ging hij dikwijls op gevaarlijke reizen. Soms reisde hij te paard, dan weer met een boot.

Op die reizen heeft Paulus veel meegemaakt. Hij vertelt er zelf over in een van zijn brieven. "Driemaal heb ik schipbreuk geleden, eens een heel etmaal doorgebracht op volle zee. Altijd op reis, gevaren van rivieren en gevaren van rovers."

Maar van al deze gevaren trekt Paulus zich niets aan. Hij heeft vroeger de Kerk heel fel vervolgd. Nu verkondigt hij ze even fel. Niets of niemand kan hem tegenhouden. Hij moet over Jezus vertellen.

Je zult natuurlijk begrijpen, dat niet iedereen daar blij mee is. De Joden, die niets van Jezus willen weten, zijn ook boos op Paulus. Waarom is hij nu opeens zo veranderd? Waarom gaat hij meedoen met die volgelingen van Jezus? Paulus wordt nu zelf wel eens vervolgd. Hij vertelt daar ook zelf over. Hoe hij meerdere keren stokslagen heeft gekregen, hoe hij in de gevangenis wordt gezet. Direct nadat Paulus in Damascus een volgeling van Jezus is geworden, besluiten de Joden hem zelfs te doden. Paulus kan alleen nog maar ontsnappen, door zich in een mand langs de stadsmuur te laten zakken.

Je ziet, dat het voor een apostel van Jezus niet altijd gemakkelijk is. Maar Paulus gaat door. Hij blijft reizen. In veel grote steden gaat hij over Jezus vertellen. We hoeven de namen van die steden niet allemaal te kennen. Die leren we later wel. Maar twee grote steden ken je misschien al. Dat zijn Athene en Rome. Athene is de hoofdstad van Griekenland. Daar heeft Paulus ook over Jezus gepreekt. In de Bijbel kun je nog een heel mooie preek vinden, die Paulus voor de Grieken heeft gehouden. Paulus zegt tegen de Grieken: "Jullie zijn een volk dat veel voor de godsdienst doet. Overal zie ik tempels en beelden van goden."

De Grieken geloofden, dat er veel goden waren, en daarom waren er in Athene ook zoveel tempels en beelden van goden. Dan vertelt Paulus iets heel bijzonders aan de Grieken. "Ik heb bij jullie ook een beeld gezien van de onbekende God. Over die God kom ik jullie vertellen." En dan preekt Paulus over Jezus. Jezus is die God. Hij is voor ons gestorven. En hij vertelt over God de Vader en over God de heilige Geest. De Grieken luisteren aandachtig naar hem, maar ze geloven hem niet allemaal. Toch zijn er ook mensen die naar Paulus luisteren en die zich laten dopen.

Zo ontstaan overal groepjes mensen die in Jezus gaan geloven. Paulus geeft aan deze mensen ook leiders. Dat zijn de bisschoppen. Af en toe schrijft hij aan deze groepjes een brief. Veel van deze brieven zijn bewaard. We lezen er vaak uit in de heilige Mis. Dan horen we bijvoorbeeld: Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, of van Efeze. Dat zijn dus brieven aan christenen. Daarin legt Paulus soms het geloof nog eens uit, soms ook waarschuwt hij de mensen, dat ze geen verkeerde dingen zullen doen of denken. Zo preekt hij niet alleen, maar hij schrijft ook veel.

De Joden vinden dat natuurlijk niet fijn. Ze ergeren zich, dat Paulus zoveel mensen bij Jezus brengt. Daarom blijven ze hem achtervolgen. En zo wordt Paulus gevangen genomen. Hij zegt echter, dat hij niet door de Joden veroordeeld mag worden. Want Paulus is een Romein. Dus moet hij voor de rechbank van de keizer komen. Zo komt Paulus weer in Rome, de hoofdstad van het grote rijk. Hij heeft daar vroeger ook al gepreekt. Nu is hij er gevangen.

Omdat Paulus een Romein is, mag hij toch wel mensen ontvangen en ook naar mensen toegaan. Zo blijft hij preken over Jezus.

Totdat tenslotte het oordeel wordt uitgesproken. Paulus wordt onthoofd. Er staat nu een kerk in Rome, vlak bij de plaats waar Paulus is onthoofd. Dat is de 'Paulus-buiten-de- muren'. Daar is Paulus ook begraven.

We vieren het feest van Sint Paulus op 29 juni.

Heilige Paulus, u bent een van de eerste en grootste missionarissen geweest. Wij bidden voor alle missionarissen. Geef hun de moed om overal van Jezus te vertellen, zodat steeds meer mensen in Jezus gaan geloven. Help mij ook, dat ik Jezus beter leer kennen. Maak me dapper, om ook zelf over deze Jezus aan anderen te vertellen. Amen.