Bookmark and Share

13 november

Ligt het niet binnen onze opdracht Gods liefde van hand tot hand door te geven, geen liefde van een dode God, maar die van een levende God! De liefde van een levende God, een God, die weet wat medegevoel is, die in Jezus het gelaat van de mensen heeft aangenomen en zich thuis heeft gevoeld te midden van de armen.

12 november

Wij moeten allen werken voor de vrede. Voordat wij die bereiken, moeten wij van Jezus leren zachtmoedig en nederig te zijn. Alleen de nederigheid kan ons tot de eenheid brengen en de eenheid tot de vrede. Laten wij elkaar dus helpen om dichter bij Jezus te komen, zodat wij met vreugde de les van de nederigheid leren. Laten wij denken aan de verdrukte landen ...