Bookmark and Share

De homilie oftewel de preek

De homilie is een onderdeel van de liturgie en wordt ten zeerste aanbevolen; zij is immers noodzakelijk om het christelijke leven te voeden. Zij moet een bepaald aspect van de Schriftlezingen of een tekst uit het gewone of uit het eigen van de Mis van de dag toelichten, en daarbij rekening houden met het mysterie dat gevierd wordt of met de bijzondere noden van de toehoorders.

Op de zondagen en verplichte feestdagen wordt er in alle eucharistievieringen waarbij de gelovigen tegenwoordig zijn een homilie gehouden; op de andere dagen echter wordt de homilie aanbevolen, vooral op de weekdagen van de advent, de veertigdagentijd en de paastijd, alsmede op andere feestdagen of wanneer het volk in groter getale naar de kerk komt. De homilie wordt gewoonlijk door de priester die voorgaat, zelf gehouden.