Bookmark and Share

Preek op 13-10-2018, 28e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen (alleen zaterdag)

20-10-2018
Home >>

OPENINGSWOORD

Broeders en zusters, van harte welkom. Morgenochtend is de plechtige viering van ons parochiefeest, het feest van de heilige Dionysius.

Op een dag stond hij op de Areopagus. Dat is een 115 meter hoge heuvel ten noordwesten van de Akropolis in Athene in Griekenland. De gelijknamige hoogste rechtbank van het oude Athene was er gevestigd. Dionysius luisterde er naar een betoog van de apostel Paulus. Velen wilden Paulus niet geloven toen hij over de verrijzenis sprak. Dionysius, lid van de rechtbank, en enkele anderen wel. En hij werd christen.

Moge op zijn voorspraak ook in onze tijd vele mensen de Blijde Boodschap weer horen en aannemen.

OPENINGSGEBED

Laat ons bidden. Almachtige en eeuwige God, voor wie U eert en oog heeft voor de naaste, is het geloof het zuiverste gewin, de grootste schat. Geef ons de ware vrijheid, die niet gebonden is aan eer of geld. Breng ons de hoogste wijsheid bij: alles op te offeren en Christus na te volgen. Die met U leeft en heerst ... Amen.

PREEK

Broeders en zusters, wij vieren vandaag de heilige Dionysius. Een heilige van heel lang geleden. Bijna 2000 jaar. Morgen krijgt de Kerk er een gloednieuwe heilige bij. Paus Franciscus zal in Rome aartsbisschop Oscar Romero van El Salvador heilig verklaren.

Hij werd aartsbisschop in 1977, een tijd van grote politieke turbulentie en religieuze vervolging. Door zijn preken, radiotoespraken en krantenartikelen werd bisschop Romero de stem van het geweten van zijn land. Hij verwees voortdurend naar de boodschap van het evangelie en veroordeelde het geweld en de corruptie, die zijn land teisterden.

Zoals de burgemeester van Haarlem, Jos Wienen, nu wordt bedreigd en is ondergedoken, zo werd ook bisschop Romero een bijna oneindig aantal keren bedreigd. Hij liet zich niet afschrikken en zei in de kerk: “Jullie kunnen de mensen vertellen, dat als zij erin slagen mij te doden, ik hen dat vergeef en dat ik de mensen, die dat doen zal zegenen. Hopelijk beseffen zij, dat zijn hun tijd verspillen. Want zij kunnen mij als bisschop wel doen sterven, maar de Kerk, het volk van God, zal nooit verloren gaan.”

Op 24 maart 1980, terwijl hij aan het altaar de heilige Mis opdroeg, kwam een enkele schutter binnen en schoot op de bisschop. Hij werd in zijn hart geraakt en stierf ter plekke.

In zijn brief waarin de paus de heiligverklaring van aartsbisschop Romero aankondigde, schreef de paus het volgende: 

"In het prachtige land van Midden-Ameri-ka, omringd door de Stille Oceaan, heeft de Heer zijn Kerk een ijverige bisschop geschonken, die van God hield en zijn broeders en zusters diende, en zo een levend beeld werd van Christus, de Goede Herder.

In een tijd, dat het voor politieke tegenstanders moeilijk was om vreedzaam naast elkaar te leven wist aartsbisschop Romero zijn kudde te leiden, te verdedigen en te beschermen. En op het moment van zijn dood, terwijl hij het offer van Jezus’ liefde vierde, ontving hij de genade om volledig gelijk te worden met Hem, die zijn leven gaf voor zijn kudde.

Aartsbisschop Romero leefde volgende de lezingen van deze zondag. Hij verkoos Gods wijsheid boven de rijkdom en het geluk van deze wereld. Hij verkondigde het Woord van God op een manier waardoor mensen in hun hart geraakt werden. Hij gaf alles voor de armen van El Salvador. Moge zijn getuigenis ons allen ertoe brengen om de roep van de armen en de kleinen meer en meer te beantwoorden. Amen.

Terug

Commentaren

No comment found

Toevoegen commentaar