Bookmark and Share

Opnieuw een wonder...

29-12-2017
Home >>

Pastoor Nars Beemster: Een wonder in Medjugorje (2012)

Door Pastoor Geudens

Opnieuw een wonder in Medjugorje - rector Nars Beemster vertelt

Zoals ik heb verteld in 'n preek, ben ik na mijn bezoek aan de universiteit van Steubenville in de Verenigde Staten doorgereisd naar Medjugorje. Een bedevaartplaats in Bosnië Herzegovina, waar de Moeder Gods, naar ik vast geloof - en met mij vele tientallen miljoenen mensen die er in de voorbije jaren zijn geweest - nog altijd verschijnt. De Kerk heeft nog geen definitieve uitspraak gedaan en kan dat niet doen, omdat de verschijningen nog altijd voortduren. Een goede week geleden, net na mijn vertrek, voltrok zich daar opnieuw een groot wonder.

Patty De Vos, die ik persoonlijk ook ken, begeleidde samen met Patrick d’Ursel vanuit België eind juli, begin augustus 2012, een bedevaart naar Medjugorje bij gelegenheid van het jongerenfestival aldaar. Er waren 30% meer pelgrims dan andere jaren, het aantal wordt geschat op 100.000. Ze waren met drie bussen gegaan, waarbij een jong gezin: vader, moeder en twee tieners, een dochter van 13 en een zoon van 16 jaar. De moeder was totaal verlamd en lag plat op een rolstoel. Ze had A.L.S., Amyotrofe Laterale Sclerose, een zeldzame neurologische ziekte waarbij de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenstam en de motorische cortex van de hersenen afsterven, wat uiteindelijk de dood tot gevolg heeft. Het verslag van Patty aan haar vriendin Mia:

“Het was gewoon zielig, ik kon het niet verdagen en durfde haast niet naar haar te kijken. Ze lag daar op haar rolstoel, volledig lam, ze kon niet spreken, ze ademde heel moeilijk en dat alles bij een hitte van 40. Het zuurstofapparaat dat op haar benen lag deed haar pijn, vertelde Pascale. Ze had na 7 jaar ziekte praktisch geen spieren meer. Ik dacht dat ze hier zou sterven, ze was gewoon aan haar einde! Ze was gaan biechten en stond die vrijdag 3 augustus jongstleden met haar man buiten achter de kerk aan de zijde waar dit jaar de nieuwe biechtstoelen zijn gebouwd, om de avondmis bij te wonen. Tijdens de uitreiking van de communie, kwam plotseling een “mooie priester met blauwe ogen, hij leek wel Jezus”, recht naar hen toe om hen de H. Communie te geven, vertelden ze. Daarna hebben ze die priester niet meer gezien. Pascale sloot haar ogen en ze zag zichzelf toen in een lang wit kleed dansen voor God de Vader, ze loofde en dankte Hem en voelde kracht in haar lichaam komen.“ Als U mij geneest, God, genees me dan helemaal”, vroeg ze. Ze wilde nog leven voor haar kinderen. Ze vroeg ook om een teken en kreeg toen een heerlijke rozengeur. Ze vroeg haar man of die dit ook rook. Hij antwoordde, dat zijn neus verstopt was. En zij reageerde daarop met: “Hoor je me niet?” Dan realiseerde hij zich, dat zijn vrouw weer kon spreken. God gaf haar de kracht om uit de rolstoel te komen en zo is ze gelopen tot bij 'Palma', haar hotel. Het eerste wat haar man zei was: “Nu kun je weer viool spelen” en de zoon: “Mama, nu kunnen we weer terug naar ons eigen huis”. Daar hebben ze God geloofd en geprezen en gedanst en gesprongen met iedereen die het maar wilde horen, en de Italianen trakteerden op ijsjes. Ze is zelfs de laatste dag, maandag eergisteren, gaan zwemmen bij de Kravice-watervallen nabij de stad Mostar. Dan voelde ze ook meer en meer kracht komen in haar bovenlichaam. Patty kon haar tranen niet bedwingen toen ze mij dit vertelde en zei: “God bestaat, Mia, ze zullen het moeten aannemen, ze zal getuigen!”.

Een wonder dat, zoals talloos veel andere wonderen, bevestigt dat de H. Communie werkelijk de levende Heer is, voor wie we nooit genoeg eerbied en liefde kunnen betonen als we Hem ontvangen. Nooit genoeg! Ik heb ooit een oude monnik horen zeggen: Als wij de almacht, en de Liefde en de verheven Majesteit zouden kunnen zien, die zich verbergt onder uiterlijke kenmerken van de H. Hostie, zou niemand ooit nog ter Communie durven gaan. Wat is Jezus, God, toch goed dat Hij zich voor ons verbergt.

Rector Beemster

 

Terug

Commentaren

No comment found

Toevoegen commentaar