Bookmark and Share

Onze Dionysiusparochie bestaat 150 jaar

06-10-2017
Home >>

De Dionysiusparochie bestaat dit jaar 150 jaar, een jubileum, en dat willen wij niet zomaar voorbij laten gaan. Op zondag 8 oktober 2017 om 10.00 uur zal de openingsviering plaatsvinden. Onze hulpbisschop Mgr. Jan Hendriks is hoofdcelebrant en gastpredikant en onze vier koren zingen. Aansluitend aan de heilige Mis zegent Mgr. Hendriks een gedenkplaat met de namen van de zeventien Priesterzonen van onze parochie. Vervolgens gaan wij in processie naar het pad naast de pastorie, dat met ingang van 8 oktober de naam ‘Dionysiuslaantje’ zal dragen. Wij vervolgen onze weg naar het kerkhof waar het gerenoveerde priestergraf zal worden gezegend. Een ieder is van harte welkom om deze speciale viering bij te wonen. Later in het jaar zullen nog verschillende activiteiten plaatsvinden om bij dit jubileum ‘150 jaar Dionysiusparochie’ stil te staan.

Terug

Commentaren

No comment found

Toevoegen commentaar