Bookmark and Share

Het gevaar van het Halloweenfeest

13-10-2018
Home >>

Halloween nadert met zijn macabere stoet. Zullen er dit jaar weer vele kinderen zich verkleden als heks, vampier of levend lijk en komen aanbellen met de eis: snoepjes of ik vervloek je! Wat te denken over deze praktijk? Niks verkeerd mee zullen sommigen zeggen omdat dit teruggaat naar een oude Keltische traditie. Maar juist daarom is er reden tot ongerustheid. Want het gaat hier niet over een banaal feest als carnaval, maar wel over een religieuze rite in de tijd der Kelten, die zich beroept op de barbaarse praktijken van het meest duistere en wrede heidendom van voordien en na meer dan 1500 jaar Christendom in onze landen terug de kop opsteekt en in een nieuw kleedje gehuld gaat. Aan de volkeren die zich inlieten met deze praktijken van vervloekingen, wraak, tovenarij en mensenoffers heeft het christendom over een God van liefde en erbarmen onderwezen, die ons enkel vraagt Hem wederkerig lief te hebben alsook onszelf en elkaar te vergeven. Deze volkeren hebben vervolgens hun oude leefwijze afgelegd om zich massaal te bekeren tot de nieuwe en ware religie van de liefde. Wat dus verbazing wekt, is de terugkeer van dat heidendom in de 21ste eeuw.

Deze praktijk wordt meestal door onschuldige kinderen uitgevoerd die beïnvloed zijn door hun onwetende ouders en opvoeders. De klassen zijn niet meer te tellen waar elk jaar Halloween wordt gevierd. Dit is verrassend in zogenaamd neutrale scholen waar elke vorm van religieuze handeling bij voorbaat wordt geweerd. Maar de mens is van nature religieus ingesteld en, nadat hij zijn christelijke wortels heeft vergeten, keert hij zich naar de eerste de beste oude voddencultus en, voor de kinderen, wordt dat onder andere Halloween, dat als een gezellig griezelfeestje wordt voorgesteld.

Enkele verklaringen: Halloween vindt zijn oorsprong in de traditie van de Keltische druïden van Ierland en elders. De naam zelf is afgeleid van ‘Alle-Heiligen’, en lijkt dus een christelijk feest te zijn, maar dat is een valstrik want diegene(n) die organiseren of deelnemen aan dit Halloweenfeest stellen zich bloot aan occulte invloeden die niets anders zijn dan bezweringen, duivelse infestaties, enz. … Wij leven in een wereld waar vele gedragingen en gewoonten ontstaan of zich bestendigen zonder enige vorm van nazicht naar hun oorsprong of bronnen. Daarom is het zo dringend om de mensen te informeren over wat zich werkelijk verbergt achter dit feest. Het woord ‘Halloween’ is gevormd uit de woorden ‘All Hallows Eve’ wat wil zeggen ‘de vooravond van Alle Heiligen’, anders uitgedrukt ‘het feest van Allerheiligen’. Hallow is de primitieve schrijfwijze van holy dat in het Engels Heilig betekent. Halloween is in werkelijkheid een heidens feest, in wezen antichristelijk, en dus zeer gevaarlijk. Trick or Treat betekent: Geef mij snoepjes, of ik vervloek je. Dat is wat kinderen zeggen als ze aanbellen tijdens de Halloweenavond. Het is allesbehalve christelijk om dit aan de kinderen aan te leren, het is hen zelfs in een geestesgesteldheid brengen die overeenkomt met die van het kwade: zijn evennaaste vervloeken!

Een valstrik gelegd door de duivel?

Halloween is oorspronkelijk een heidens feest dat jaarlijks gevierd werd op de avond van 31 oktober. Het is een zeer gevaarlijk feest! Tijdens het celebreren van dit heidens feest verkleden de enen zich als vampier terwijl anderen zich verkleden als zombies, tovenaars, pompoenen, monsters, Dracula, een skelet, piraten, de oerzondaars Adam en Eva, Frankenstein. Satanisten en perverten hebben de gewoonte om hun huis te versieren met het doel kinderen aan te trekken om met hun riten te voltrekken. Op die manier verdwijnen er in meerdere landen een aantal kinderen tijdens de Halloweenavond ... en dit tot grote voldoening van de duivel. Families, scholen, jeugdbewegingen imiteren dit heidens en satanisch feest en maken er een griezelig pretje van. Het is echt droevig om te zien hoe vele ouders, opvoeders, professoren, leraars, en zelfs zij die zich ‘goede Christenen” noemen dit ondersteunen of zich laten meeslepen in deze satanische valstrik. Sommige spelletje leren de kinderen om zich ‘voor de grap’ als demon te verkleden, zich voor deze gelegenheid onder de leiding te stellen van de grote satan en een demonische naam voor zichzelf te verzinnen alvorens op pad te gaan voor ‘trick or treat’. Dat de duivel hiervan misbruikt maakt om invloed op de kinderzieltjes te krijgen is maar al te duidelijk. De boekhandels, met het oog op het realiseren van een mooi zakencijfer, stellen een breed palet van literatuur ter beschikking gaande van de griezelroman tot de gids voor het perfect organiseren van een Halloween-avond. De handelaars wrijven zich in de handen, want zij oordelen dat het een uitgelezen tijd is om de kassa te doen rinkelen met de verkoop van kostuums, maskers en verschillende lugubere voorwerpen.

Terug

Commentaren

No comment found

Toevoegen commentaar