Bookmark and Share

Begin van de Vastentijd: Aswoensdag, 14 februari (19.00 uur Eucharistieviering)

14-02-2018
Home >>

Aswoensdag, de grote vastentijd, oftewel de Veertigdagentijd, begint dit jaar op 14 februari. Om 19.00 uur is dan in onze parochiekerk een Eucharistieviering met askruisje. (Er zijn ook ouders met kleine kinderen, die door de dag even bij de pastorie aanbellen om voor zichzelf en hun kinderen een askruisje te ontvangen. Wij bidden dan een Onzevader en Weesgeroet en krijgen het askruisje). Tijdens de asoplegging zegt de priester/diaken enkele eenvoudige woorden om over na te denken! “Bekeert u en gelooft in het evangelie” of: “Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”. Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn twee verplichte vastendagen in de R.K. Kerk wereldwijd. De Veertigdagentijd: we gaan en blijven met Jezus veertig dagen in de woestijn. In onze parochie zijn enkele gemeenschappelijke vasten-projecten: tót Witte Donderdag kunnen houdbare producten ingeleverd worden voor de Voedselbank; kinderen worden gevraagd om voor kinderen, die het minder hebben, een tasje te vullen met leuke kleine cadeautjes. En ook kan jong en oud(er) meedoen aan een verrijkings- en verdiepingsproject: neem een afbeelding, met mooie spreuk, van een heilige, plus gebedsopdracht, mee uit de kerk. De bedoeling is zich te verdiepen in het leven van de betreffende heilige: info op internet, boeken en DVD’s over de heilige zijn te leen in de pastorie. En traditioneel doen we mee aan de landelijke Vastenactie. Maar natuurlijk is het ook goed om persoonlijk, veertig dagen lang, ‘iets’ te doen aan vasten en onthouding. Alles opdat we met Pasen ‘nieuwe’ mensen zijn: op ons Paasbest!

Terug

Commentaren

No comment found

Toevoegen commentaar