Bookmark and Share

Het ontstaan van de KISI-club

''Muziek is een uniek geschenk van God en het beweegt de harten van de mensen. Daarom willen wij door muziek, dans en toneelspel bijbelverhalen op een creatieve manier levend maken voor de mensen'', zo zeggen Birgit en Hannes Minichmayr, de oprichters en leiders van KISI - God's singing kids.

Het begon met het zingen van liedjes, maar Birgit en Hannes Minichmayr merkten al snel dat ze de vreugde van het geloof aan de kinderen wilden doorgeven en dat ze dit wilden verbinden met positieve dingen in het leven. Vandaag de dag is dit nog steeds de kern van KISI. Het is onze verantwoordelijkheid om de kinderen op hun weg door het leven te begeleiden. Zij hebben de ruimte nodig om echt kind te kunnen zijn en wij zien het als onze opgave om hen deze ruimte te bieden. Zo hebben wij ervoor gekozen om met kinderen en jongeren musicals te spelen.

Samen op het toneel staan en het geleerde in uitvoering brengen. Dit samen zorgt voor vreugde en verbintenis.

Kinderen zijn gasten in het heden, die steeds vragen naar een weg voor de toekomst. Wij willen helpen om hen de weg te wijzen naar een toekomst gebaseerd op christelijke waarden en op de persoonlijke beleving van elk kind. KISI neemt jonge mensen serieus. Met hun dromen en wensen, hun idealisme en enthousiasme. En vooral met hun verlangen naar waarden, die hen houvast en oriëntatie geven.