Bookmark and Share

Het sacrament van het Huwelijk

Denk je er samen over om in de kerk te trouwen, om het kerkelijk Huwelijk te sluiten, neem dan tenminste drie maanden van tevoren contact op met de parochie, met diaken Eelke LIgthart (contactgegevens: 072 - 57 44 328 of e-mail)

Het kerkelijk Huwelijk is binnen de christelijke traditie een verbintenis tussen een man en een vrouw die bezegeld wordt in het bijzijn van God en zijn gemeenschap. Trouwen in de kerk is ja-zeggen tegen elkaar en tegen God. Het is Gods zegen vragen over de toekomst, maar ook aan Hem kenbaar maken als gelovigen dit Huwelijk te willen beleven.

In de Katholieke Kerk is het Huwelijk één van de zeven sacramenten.

Wanneer man en vrouw beiden katholiek zijn, sluiten zij het Huwelijksacrament. Het is ook mogelijk dat een katholieke man of vrouw in de Katholieke Kerk trouwt met een gedoopte christen van een andere kerkgemeenschap. Ook dat is een Huwelijkssacrament.

En het is mogelijk dat een katholieke man of vrouw in de Katholieke Kerk trouwt met iemand die niet gedoopt is (iemand die geen christen is of iemand die niet-gelovig is of die een andere godsdienst aanhangt) . Dit huwelijk wordt door de Katholieke Kerk erkend als een geldig huwelijk.

Aan het trouwen in de kerk gaan in onze parochie een aantal gesprekken vooraf. Het is in principe diaken Eelke Ligthart, die in de Huwelijksviering voorgaat en het Huwelijk inzegent.

Een trouwkoor kan de zang verzorgen. Maar een eigen koor of muziekgroep is ook een mogelijkheid. De liederen (en de muziek) worden gekozen in overleg met diaken Eelke Ligthart.

Graag zeer tijdig contact opnemen, minimaal vijf maanden van te voren. Want de datum moet uitkomen voor de diaken, het kerkgebouw moet beschikbaar zijn en er is het nodige voor te bereiden. Maar over het algemeen zijn de aanstaande bruid en bruidegom toch al ruim van te voren aan het plannen.

Vaak gaat er een heel proces vooraf aan het besluit om te gaan trouwen en soms zijn er nog heel wat vragen bij degenen die erover nadenken. Aarzel niet om contact op te nemen met diaken Eelke Ligthart. Hij is graag bereid om alle vragen te beantwoorden en om mee te denken!

Diaken Eelke Ligthart: 072 - 57 44 328 of e-mail