Bookmark and Share

2017-04-13 Witte Donderdag

Lieve medeparochianen, de viering van Witte Donderdag op 13 april is alweer even geleden, maar wij willen jullie toch niet het fotoverslag van deze viering onthouden. Het is natuurlijk allereerst bedoeld voor de ouders van de 14 kinderen, die inmiddels gevormd zijn. Ook zijn er drie volwassenen gevormd. Op Witte Donderdag vieren wij traditiegetrouw het Laatste Avondmaal. Tijdens deze laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen, stelde Hij het sacrament van de Eucharistie in door brood te nemen en te zeggen "Dit is mijn Lichaam" en door over de wijn te zeggen "Dit is mijn Bloed." Aansluitend stelde Hij het sacrament van het Priesterschap in. Jezus gaf zijn apostelen opdracht de Eucharistie te gaan vieren door te zeggen: "Blijft dit doen om Mij te gedenken." Voorafgaand aan deze instelling heeft Hij zijn leerlingen - ook Judas - de voeten gewassen. Zo wilde Hij een voorbeeld van dienstbaarheid geven. Als Hij de Leraar en Meester zijn leerlingen de voeten waste, moeten wij ons ook tegenover elkaar dienstbaar opstellen. Tijdens de viering van Witte Donderdag worden bij twaalf vormelingen de voeten gewassen. Het is een ervaring van Gods liefde voor ons. Mogen wij zo ook elkaar Gods liefde laten ervaren.