Bookmark and Share

Het Parochiefeest van de H. Dionysiuskerk

Op zondag 9 oktober vierden wij het patroonsfeest van onze parochie