Bookmark and Share

Het sacrament van het doopsel

We zijn erg blij dat de laatste tijd weer veel ouders ons bellen of mailen met de vraag of hun kindje gedoopt kan worden. "Laat de kinderen toch tot Mij komen," zegt Jezus.

Wil je ook eens praten over het Doopsel, neem dan gerust contact op met pastoor Frank Domen: tel. 06 - 26 30 66 36 of e-mail; of met diaken Eelke Ligthart: 072 - 57 44 328 of e-mail.

Het doopsel is één van de zeven sacramenten. Een sacrament is een bijzondere ontmoeting met God. Door woorden en tekenen verrijkt Hij ons met zijn liefde. Het Doopsel is het allereerste sacrament dat een mens ontvangt. Door het Doopsel: wordt de gedoopte een kind van God, wordt het kind (of de volwassene) opgenomen in de geloofstraditie en de gemeenschap van de Kerk, wordt het kind op de weg van het Evangelie gebracht. Elk nieuw leven blijft een wonder van Gods scheppende liefde. Het Doopsel is dan ook een goede gelegenheid om God te danken voor het pasgeboren kind en zijn zegen en bescherming te vragen. 

Als ouders aan de Kerk vragen om hun kind te dopen, wordt van de ouders verwacht dat zij hun kind opvoeden in het geloof. Dit betekent ook als gezin groeien in het geloof. Je kunt dan denken aan samen naar de kerk gaan op zondag, samen praten over wat we geloven, samen lezen uit een (kinder-)bijbel en samen plaatsen bezoeken die helpen bij het beleven van het geloof, zoals de kerk om er een kaarsje op te steken, het graf van b.v. een opa of oma om er even te bidden of door een bezoek te brengen aan Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

Voor heel wat ouders is de vraag naar het Doopsel voor hun kind(eren) ook voor hen zelf weer een eerste stap op de weg van geloven. Wij als parochie willen hen daarbij graag helpen. Wij willen dit doen door b.v. de "Familieviering" - een Eucharistieviering speciaal voor ouders met kinderen waarin de kinderen veel kunnen meedoen en helpen, deze viering vindt één keer per maand plaats op zondag om 11.30 uur - maar we willen dit ook doen door de "KinderWoordDienst" tijdens de gewone Missen op zondag om 10.00 uur en door de vele andere activiteiten voor ouders en kinderen in de parochie.

 

De peter en meter hebben als taak om samen met de ouders "borg te staan" voor het groeien in het geloof van de dopeling(en), daarom is het de bedoeling dat ze katholiek zijn, gedoopt en gevormd.

Voor volwassenen die gedoopt willen worden, zie: Katholiek worden.

Aan het Doopsel gaan een paar voorbereidende gesprekken vooraf met de diaken of de pastoor. Als we bij jonge ouders komen die willen praten over de Doop van hun kind(je), dan nemen we informatie voor hen mee over het Doopsel, de Kerk en geloven. Gelukkig zijn er het afgelopen jaar mooie brochures verschenen die de ouders kunnen helpen om zich te bezinnen op het Doopsel en wat dit van hen als ouders vraagt.

Meestal wordt er gedoopt op zondagmiddag in een individuele doopviering. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een vrijwillige bijdrage aan de parochie is natuurlijk zeer welkom.

Wil je ook eens praten over het Doopsel, neem dan gerust contact op met pastoor Frank Domen: tel. 06 - 26 30 66 36 of e-mail; of met diaken Eelke Ligthart: 072 - 57 44 328 of e-mail.

 

Als je jezelf of een kind wilt laten dopen of je hebt vragen/opmerkingen,
kun je ook onderstaand formulier invullen en op 'verzenden' klikken

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
*:
*:
: