Bookmark and Share

Missiewerkgroep

De werkgroep is gestart in 1964 als Missiethuisfront/Missiecomité en bestaat momenteel uit 3 leden: Vera Muller Mol, Siem van Langen en Henk Mol.

De voornaamste taken bij de oprichting waren fondsverwerving voor missionarissen en missiezusters uit de H. Dionysius parochie; het vervaardigen van liturgische gewaden voor missionarissen en hun assistenten; missionarissen die op vakantie kwamen in de parochie verwelkomen en van wat “vakantiegeld” voorzien.

In de loop van de jaren zijn de missionaire werkers, met wie contact werd onderhouden, op leeftijd geraakt en gepensioneerd, teruggekeerd in Nederland of overleden. Er is nog wel contact met enkelen van hen, of met de missie waar ze gewerkt hebben, en met Pater Jaap Borst, die nog altijd in Kashmir werkzaam is. 

De naam van de groep is rond 1980 veranderd in Missiewerkgroep, ook vaak MOV-groep genoemd. Missie-Ontwikkeling-Vrede.

De groep vergadert ongeveer 8 keer per jaar en waar mogelijk is ook diaken Eelke Ligthart daarbij aanwezig.

De belangrijkste taak van de groep is tegenwoordig het, in onze parochie, organiseren van de landelijke missionaire acties, zoals: Vastenactie, MIVA, MEMISA, Adventsactie, Week van de Nederlandse missionarissen (Pinksteractie) en PMW (Wereldmissiemaand in Oktober) .

De acties worden onder aandacht van de parochianen gebracht via posters, en informatie in de kerk. Ook het parochieblad: Dionysius in beeld (DIB) speelt hierbij een belangrijke rol.

Verder wordt eens per jaar gecollecteerd voor de kas van het comité. Dit is tegenwoordig de enige inkomstenbron. Bij alle deurcollectes en de Vastenaktie verzorgt het comité ook de hele financiële afwikkeling.

Al vele jaren is de Missiewerkgroep in onze parochie het aanspreekpunt van de 40MM sponsorwandeling voor Ontwikkelingswerk in en rond Venhuizen. Missionaire werkers en ontwikkelingswerkers uit onze parochie, of met banden in onze parochie, dienen via de werkgroep aanvragen in voor financiële steun van de 40MM aan hun projecten in de Derde Wereld. Jaarlijks gaat het om ongeveer 10 aanvragen, die dan elk ca. € 500,- à € 600,- krijgen voor hun project.

De leeftijd van de leden van de Missiewerkgroep ligt ongeveer tussen de 67 en de 80 jaar, wat aangeeft dat er wel een keer “jong bloed” geworven zal moeten worden om de continuïteit te waarborgen.

Contactadressen:

Siem van Langen: tel: 072 - 57 16 016 en s.vanlangen@hetnet.nl

Henk Mol: 072-57 12774 en henk_mol@hotmail.nl