Bookmark and Share

Eenvoudige Catechesecursus voor kinderen van 7-12 jaar

Bisschoppelijk voorwoord

Voor kinderen van  7 en 8 jaar
Voor kinderen van  9 en 10 jaar
Voor kinderen van  11 en 12 jaar

Een van de belangrijkste taken van de Kerk is de verkondiging van het geloof. Deze opdracht heeft ze van de Heer zelf ontvangen.

De verkondiging gebeurt onder meer in de katechese. 

Deze zending tot verkondiging van de Blijde Boodschap vertrouwde Christus toe aan de apostelen en hun opvolgers.

Zij mogen met gezag uitleggen, wat Christus ons heeft geleerd.

Zij mogen de mensen ook helpen, naar deze leer die Christus is en brengt, te leven. Daartoe hebben zij de bijzondere hulp van de heilige Geest ontvangen.

Wil de katechese geschieden volgens de bedoeling van Christus, dan zal ze volledig en waarheidsgetrouw moeten zijn.

Christus wilde immers dat zijn leerlingen alles leerden en alles leerden onderhouden, wat Hij hen geboden heeft.

Het tweede deeltje, dat bedoeld is voor kinderen van 9 en 10 jaar, geeft opnieuw de inhoud van de leer ten leven die Jezus Christus ons bracht, maar iets meer uitgebreid dan voor de jonge leeftijd.

We hebben een nieuwe verwoording van de aloude en blijvende geloofsinhoud nodig. Zonder deze te kennen en te verstaan is het onmogelijk Christus te volgen .

Ik hoop dat de Blijde Boodschap, zoals in de katechismus samengevat, met eerbied en overtuiging wordt overgedragen.

Het is een voorwaarde om onze toekomstige volwassenen een blijvend houvast te bieden en hen zich thuis te doen voelen in de levende gemeenschap van de Kerk.

Moge Maria, de Moeder van Jezus, die 'levende katechismus' en 'Moeder en voorbeeld van de katecheten' genoemd wordt, onze voorspreekster zijn.

Roermond, Hemelvaart van de Heer 24 mei 1990
Joannes M. Gijsen
bisschop van Roermond