Bookmark and Share

Catholicism - Een unieke Reis door de Wereld

van het Katholieke Geloof

Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen

 

De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari

in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk.

De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee.

Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron.

Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - in deelgroepjes over zijn boodschap.

 

"Catholicism" is een indrukwekkende serie over het katholieke geloof. Father Robert Barron neemt ons mee op een ontdekkingstocht. Wij krijgen letterlijk heel veel mooie plaatsen te zien. Ook legt hij op zijn eigen wijze het geloof uit. Soms vraagt dat een meedenken; soms is het meteen duidelijk. Een serie, die je 'moet' zien!

 

1. Jezus, God en mens

Christus is de beloofde Messias en openbaart God
Israél - Jeruzalem - Rome

2. Het Onderricht van Jezus

Een unieke Manier van Leven voor iedereen
Israël - Krakau - Warschau - New York - Kampala

3. Het Mysterie van God

Onuitsprekelijk, de Drie-ene God
Sinaï - Istanbul - Parijs

4. Maria, de Moeder van God

Over de unieke Rol van Maria in de Heilsgeschiedenis
Efeze - Lourdes - Guadalupe

5. Petrus en Paulus

Het avontuurlijke missionaire Leven van de eerste Christenen
Efeze - Korinthe - Athene - Rome

6. Christus en de Kerk

Het mystieke levende Lichaam van de Kerk
Rome – New York – Sao Paolo - Manilla – Namugongo

7. Liturgie en Eucharistie

Woorden, Gebaren en Betekenis van de Eucharistie
Parijs – Sao Paolo - Kafarnaüm

8. De gemeenschap van de heiligen

Leven in Dienst van Christus
Edith Stein - Thérèse van Lisieux – Moeder Teresa – Katharine Drexel

9. Gebed en geestelijk leven

Gebed verandert de Mens en de Mensheid
New York – Avila – Toledo – Israël

10. Het eeuwig leven

Dit Leven bereidt voor op een onvoorstelbaar nieuw Leven bij God
Florence – Ierland – Rome