Bookmark and Share

"Bewust Katholiek"


"Bewust Katholiek" maakt zeven filmpjes over de sacramenten. De filmpjes zijn informatief, dagen uit tot nadenken en helpen (jonge) katholieken hun geloof beter onder woorden te brengen. Er zijn tot nu toe vijf filmpjes gemaakt: over het Doopsel en over de Eucharistie, over het Vormsel en over Boete en Verzoening, en over het huwelijk.