Bookmark and Share
23 augustus: Heilige Rosa van Lima

Isabella wordt op 20 april van het jaar 1586 in Lima geboren. Dat is in Peru in Zuid-Amerika. Op een dag ziet de moeder boven het wiegje een mooie roos zweven. Vanaf dat moment heet het kind niet meer Isabella, maar Rosa...

Lees verder
Preek op 19-08-2018, 20e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, vandaag weer een gedeelte uit de toespraak van Jezus over zichzelf als het levende Brood uit de hemel: “Als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u”. Die woorden klinken misschien hard, want hoeveel mensen zijn er niet, die níet dat hemelse brood eten!? Ofwel omdat zij er niet in geloven, ofwel omdat zij misschien in ...

Lees verder
21 augustus: Heilige Pius X

In de buurt van Venetië wordt in 1835 een jongetje geboren. Zijn ouders zijn heel eenvoudige mensen. Vader is postbode. In dat gezin worden in totaal tien kinderen geboren..

Lees verder
18 augustus: Heilige Keizerin Helena

Rond het jaar 250 wordt Helena geboren. Haar ouders zijn maar heel gewone mensen. Helena zal daarom ook heel gewoon werk gaan doen. Ze wordt dienstmeisje in een soort hotel...

Lees verder
15 augustus: Heilige Tarcisius

De misdienaars moeten dit verhaal vooral maar eens goed lezen, want deze keer gaat het over hun patroon. We gaan je namelijk iets vertellen over een misdienaar die al heel lang geleden geleefd heeft...

Lees verder
15 augustus: Heilige Maria in de Hemel

Vind jij sprookjes leuk? Een beetje wel? Natuurlijk weten we dat sprookjes niet echt gebeurd zijn. Het zijn leuke verhalen waar we vol spanning naar geluisterd hebben toen we nog ...

Lees verder
Preek op 15-08-2018, Maria Tenhemelopneming, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in het Magnificat staat geschreven, dat God welwillend - dat wil zeggen met veel plezier, veel vreugde - neerkeek op de kleinheid, de nederigheid, van zijn dienstmaagd. Maar wat is nu precies nederigheid? Als we denken aan een nederig persoon, stellen sommige mensen zich misschien een klein en bescheiden mensje voor. Misschien denken ...

Lees verder
Woensdag 15 augustus 2018 om 19.00 uur: H.Mis bij gelegenheid van het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria

Maria Tenhemelopneming is het katholieke hoogfeest van 15 augustus waarop de Kerk gedenkt dat de Maagd Maria door God in de hemel werd opgenomen. Op dezelfde dag vieren de Orthodoxe Kerken de Ontslaping van de Moeder Gods.

Lees verder
Overweging op 10/11-08-2018, 19e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Wiljan Domen

De profeet Elia was een groot man, en hij had God echt van harte lief. Hij leefde lang geleden, zo’n 800 jaar vóór Christus. Elia wordt genoemd in het Oude en Nieuwe Testament en nu nog! Hij was godvrezend, een echte bidder, en een ijveraar voor de wet van God. Valse profeten en verkeerde koningen sprak hij aan ...

Lees verder
11 augustus: Heilige Philomena

In het jaar 284 wordt een soldaat keizer van Rome. Hij heet Diocletianus. Hij haat de christenen. Hij heeft bijvoorbeeld de heilige Agnes laten doden en de heilige Sebastianus en de heilige Tarcisius en nog veel meer christenen...

Lees verder
11 augustus: Heilige Clara

We hebben al veel heiligen leren kennen. Een van die heiligen, van wie we elk jaar op een bijzondere manier het feest vieren, is de heilige Franciscus van Assisi...

Lees verder
10 augustus: Heilige Laurentius

In Rome heeft keizer Valerianus een wet gemaakt. Alle bisschoppen, priesters en diakens moeten meedoen met de staatsgodsdienst. Ze moeten dus offers brengen aan de keizer...

Lees verder
9 augustus: Zalige Edith Stein

Op 12 oktober van het jaar 1891 wordt Edith in Breslau geboren. Haar ouders zijn Joden. Al vroeg, ze is nog maar 2 jaar oud, verliest Edith haar vader. Edith wil graag gaan studeren. Ze gaat eerst naar het gymnasium, en later naar de universiteit...

Lees verder
8 augustus: Heilige Dominicus

Dominicus stamt uit een heilige familie. Zijn moeder is heilig verklaard en zijn broer is zalig verklaard. Waar komt deze Dominicus vandaan? Hij wordt geboren in 1170 en groeit op in het kasteel van zijn ouders dat in Spanje ligt..

Lees verder
7 augustus: Heilige Sixtus

De heilige Sixtus is ook een paus geweest, net zoals Linus en Cletus en zoals Clemens. Sixtus is maar één jaar paus geweest. Toch heeft hij in dat ene jaar zoveel gedaan, dat de mensen van Rome hem heel erg bewonderden. Zijn naam staat ook niet voor niets in de tekst van de canon...

Lees verder
7 augustus: Heilige Juliana van Luik

Wanneer Juliana vijf jaar oud is, sterven haar ouders. Ze komt nu in een tehuis terecht, dat ligt op de berg Cornillon. Daarom noemt men Juliana ook wel Juliana van Cornillon...

Lees verder
4 augustus: Heilige Pastoor van Ars

Jean Marie Vianney, want zo heet deze heilige pastoor, wordt op 8 mei 1786 geboren. Zijn ouders zijn eenvoudige boerenmensen die in de buurt van Lyon wonen. Dat is in het midden van Frankrijk...

Lees verder
1 augustus: Heilige Alfonsus

Het is 27 september van het jaar 1696. Alfonsus wordt in Napels geboren uit heel deftige ouders. De familie de ‘Liguori' behoort tot de deftigste families van de stad. Dat kun je al aan de naam horen. Vader heeft een belangrijke taak in de vloot van de koning...

Lees verder
31 juli: Heilige Ignatius van Loyola

Ignatius is een jongen uit een adellijk Spaans (eigenlijk: Baskisch) geslacht. Hij wordt geboren in het jaar 1491 in Loyola. Hij droomt er van een echte ridder te worden. En dat lukt hem dan ook...

Lees verder
Preek op 29-07-2018, 17e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

In de Nederlandse vertaling gaat het over het meer van Galilea, maar in het Grieks staat er 'zee'. Daarmee roept Johannes de situatie van lang geleden op, toen het volk aan de overkant van de zee op het punt stond uit Egypte te vluchten. Daarom ook zegt de evangelist dat het teken gebeurt vlak voor het Joodse paasfeest, het feest van de Uittocht. En toen het volk vertrouwend op God ...

Lees verder
Paus Franciscus: God vraagt nooit zonder eerst te geven

De audiëntie van vandaag verloopt op dezelfde manier als vorige week. In de Aula Paulus VI zijn heel veel zieken aanwezig. Om ze te beschermen tegen de warmte en omdat ze daar ...

Lees verder
KISI nodigt jou uit om mee te spelen in de Kerstmusical!

Lijkt het je leuk om mee te spelen in de Kerstmusical van KISI? 

Klik dan hier voor meer informatie.                                

 

Preek op 22-07-2018, 16e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Vorige week vertelde het evangelie ons, dat Jezus zijn leerlingen uitzond. Vandaag horen wij Hem zeggen, dat zij ook rust moeten nemen. Hij stuurt hen op pad om het kwaad te bestrijden. In de Bijbel heet dat: de satan verdrijven. ‘Satan’ is een Hebreeuws woord, en het betekent: brenger van tweedracht, onruststoker, ruziemaker ...

Lees verder
Overweging op 20/21-07-2018, 16e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, in het evangelie horen we dat Jezus medelijden heeft met de mensen. Jezus bemerkt, dat ze zijn als schapen zonder herder, zonder leiding. Ondanks dat Jezus en zijn leerlingen naar wat rust verlangden, ging Hij naar ze toe om hen te onderrichten. Om hen richting en leiding in hun leven te geven. Toen Jezus deze mensen zag vergeleek Hij hen ...

Lees verder
24 juli:Heilige Christoffel

Over deze heilige, die de patroon is van onze kathedraal in Roermond, weten we niet zo heel veel. Hij heeft in Klein-Azië geleefd en is rond het jaar 250 de marteldood gestorven. Toen men hem wilde doden, gebeurden er veel wonderbaarlijke tekens, totdat men hem tenslotte heeft onthoofd...

Lees verder
23 juli: Heilige Birgitta van Zweden

Birgitta wordt in Zweden geboren in 1302. Ze stamt uit het adellijke geslacht van de Folkunger. Haar wiegje staat niet ver van de stad Uppsala. Ze groeit op en wordt een dappere en onverschrokken vrouw, maar ook een geleerde dame met goede manieren. Maar vooral leeft ze vanuit haar geloof in God...

 

Lees verder
"De Vrede zal het laatste Woord hebben" van zuster Emmanuel Maillard - hoofdstuk 2
Ten aanzien van de natuurrampen die over ons heenkomen en die de afgelopen jaren in aantal zijn toegenomen, zou een gevoel van onmacht zich van ons meester kunnen maken. De mate waarin sommige volkeren in nood verkeren, en de intensiteit van hun lijden - waarbij er soms sprake is van een ware agonie - gaat onze pet te boven. Zijn wij dan geheel niet bij machte om te helpen? Jawel, dat zijn we wel. Wij beschikken over een geweldig middel, waarvan we ons te weinig bewust zijn. Om dit te illustreren wil ik u een gebeurtenis vertellen die ik uit de mond heb vernomen van mijn broer Pascal die permanent diaken is ...
Lees verder
SGP: huisartsen moeten wijzen op alternatieven voor abortus

De SGP wil de abortuswet wijzigen. Als het aan de christelijke partij ligt moet de huisarts vrouwen expliciet wijzen op alternatieven voor abortus, zoals het houden of afstaan van het kindje...

Lees verder
Pastoor Bethlehem: 'Christenen verlaten de stad'

“Christenen verdwijnen in dramatisch tempo uit de stad waar Jezus werd geboren”, aldus pr. Rami Asakrieh, pastoor van de kerk van Santa Caterina in Bethlehem...

 

Lees verder
Preek op 15-07-2018, 15e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, wij zijn christenen. Wij volgen Jezus Christus op zijn levensweg door deze wereld heen naar de hemelse Vader toe. Christus volgen wil zeggen, dat wij proberen te leven volgens zijn wijsheid. Afgelopen woensdag, 11 juli, vierde de Kerk de heilige Benedictus, geboren rond het jaar 480 in Italië. Hij is de stichter ...

Lees verder
Preek op 08-07-2018, 14e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Jezus kreeg het moeilijk als hij terugkeert in zijn vaderstad, na een tijd van optreden in verschillende dorpen. In die dorpen had Jezus, volgens Marcus, op veel begrip en sympathie mogen rekenen. Enthousiaste mensen en veel geloof in Jezus. Als Hij dan in zijn vaderstad Nazareth het woord in de synagoge neemt is het anders. De mensen zijn echt verbaasd ...

Lees verder
11 juli: Heilige Benedictus

Benedictus wordt rond het jaar 480 in Nurcia geboren. Dat is in Italië. Zijn ouders sturen hem naar Rome. Hij zal er rechten gaan studeren. Dat zal echter niet lang duren...

Lees verder
9 juli: De Heilige martelaren van Gorcum

Heb je weleens van de watergeuzen gehoord? Waar we nu over vertellen speelt in een tijd, dat er oorlog is tussen katholieken en protestanten. Deze watergeuzen zijn protestanten...

Lees verder
6 juli: Heilige Maria Goretti

Maria Goretti is maar 12 jaar geworden. Ze is dus een meisje van jullie eigen leeftijd. Hoe is dit meisje een heilige geworden? Daarover wil ik jullie nu vertellen.
Maria wordt geboren op 16 oktober in het jaar 1890...

Lees verder
Alpha-cursus september 2018 in onze Dionysiusparochie
De Alpha-cursus begint weer op 19 september 2018. Miljoenen mensen wereldwijd hebben deze cursus gevolgd: een paar weken bezig zijn met de kernpunten van het christelijk geloof. Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof is welkom. Alpha is ook een opfris-cursus! Dingen ontdekken over het christelijk geloof en tegelijkertijd een band opbouwen met elkaar. De avonden beginnen met een maaltijd. Samen eten geeft mensen de gelegenheid elkaar te leren kennen. In kleine groepen praten over eigen vragen. Alle vragen mogen gesteld worden; Alpha is een plek waar geen enkele vraag als te simpel of bedreigend wordt gezien. Lees verder.
Preek op 01-07-2018, 13e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Het evangelie spreekt onder andere over de genezing van een vrouw. Als wij die evangeliepassage met één woord zouden willen omschrijven, welk woord zouden wij dan gebruiken? Geloof, aanraking, kracht? Dat zijn heel goede begrippen waarmee wij kunnen inschatten wat er met deze vrouw is gebeurd. Maar laten wij deze genezing toch eens vanuit een ander gezichtspunt ...

Lees verder
Overweging op 29/30-06-2018, 13e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, in het evangelie hebben we gehoord dat Jezus meegaat om een kind te redden, maar Hij komt te laat komt, denken ze. Ze lachen hem uit: dat kind nu nog redden, dat bestaat niet, dat is onmogelijk, het kind is al dood. Maar voor Jezus is niets onmogelijk, Hij pakt de hand van het kind en zegt tot haar, “Talita koemi” “meisje sta op”, en het meisje stond op. Er ging een kracht van Jezus uit, waardoor het kind weer tot leven kwam ...

Lees verder
3 juli: Heilige Tomas, de gelovige

We kennen de heilige apostel Tomas veel meer als de ongelovige Tomas. Hij is dat ook een heel poosje geweest. Tomas verliest snel de moed en het vertrouwen. Wanneer Jezus zal moeten gaan sterven, zegt Tomas: "Laten wij dan ook maar sterven." ...

Lees verder
29 juni: Heilige Paulus, de apostel van de volkeren

Waarom noemen we Paulus zo? Hij heeft veel grote reizen gemaakt. Overal trok hij heen, waar hij maar kon. Paulus heeft begrepen, dat alle mensen van Jezus moeten horen. Hij wist, dat Jezus de Redder is. Daarom ging hij dikwijls op gevaarlijke reizen. Soms reisde hij te paard, dan weer met een boot...

Lees verder
29 juni: Heilige Petrus, de rots

Wanneer Jezus de apostelen de voeten heeft gewassen, gaat Hij weer aan tafel. Hij neemt dan het brood en deelt het uit aan Zijn leerlingen en zegt: "Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is Mijn Lichaam, dat voor jullie wordt overgeleverd." ...

Lees verder
29 juni: Heilige Petrus

Hij heet eigenlijk niet Petrus. Hij heet Simon. Hij woont in Betsaïda. Samen met zijn broer Andreas komt hij uit een vissersgezin. Veel geleerd heeft Simon niet. Hij moet hard werken om de kost te verdienen. Elke dag gaat hij het meer op. Hopelijk zal vandaag de vangst goed zijn. Op een dag komt Andreas laat thuis...

Lees verder
26 juni: Heilige Johannes en Paulus

In de canon van de heilige Mis hebben we al veel heiligen leren kennen. Tot nu toe waren dat allemaal pausen of bisschoppen of diakens of priesters. Nu zullen we twee heiligen leren kennen, die gewone mannen waren. Ze zijn niet gewijd...

Lees verder
Preek op 24-06-2018, hoogfeest van de Geboorte van Johannes de Doper, pastoor Frank Domen

Johannes de Doper, misschien wel de grootste heilige, die de Kerk op haar kalender heeft staan. Aan zijn geboorte ging voor zijn ouders, de priester Zacharias en diens vrouw Elisabeth, wel een heel lange lijdensweg vooraf. Net als zo veel andere mensen zijn zij op jonge leeftijd getrouwd. En ook zij wilden een gezinnetje ...

Lees verder
Zondag 24 juni: Geboortefeest van Johannes de Doper

Johannes de Doper was ten tijde van Jezus een boeteprediker in de woestijn van Juda. Hij doopte mensen met water om hen van zonden te reinigen. Hij was de eerste mens die Jezus aanwees als de Messias, de langverwachte redder van het volk van Israël. Daarom wordt hij de Voorloper van Christus genoemd. Johannes werd onthoofd op last van een koning die hij van overspel had beschuldigd. Hij is een van de grootste heiligen van de katholieke en orthodoxe Kerk. 

Lees verder
24 juni: Heilige Johannes, de doper

Johannes heeft veel nagedacht over God en de mensen. Hij gaat er nu over vertellen. Aan mensen die langs komen. Hij gaat ook naar de Jordaan. Dat is een rivier, waar de mensen ook dikwijls bij elkaar komen. Johannes gaat daar aan de mensen zeggen: "Jullie leven niet goed. Jullie moeten anders gaan leven...

Lees verder
U kunt weer mee op bedevaart naar Banneux!

In het najaar hopen we weer naar Banneux te gaan met parochianen uit bisdom Haarlem-Amsterdam. Wat kunt u van ons verwachten? Prachtige diensten waaronder een kaarsenprocessie, een internationale dienst etc.   

Wilt u meer weten over deze bedevaartsreis? Klik dan hier.

Preek op 17-06-2018, 11e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Wij hoorden zojuist de prachtige parabel over het zaad, dat uit zichzelf ontkiemt. Ik denk, dat dit verhaal ook voor mensen van deze tijd heel leerzaam kan zijn. Want veel mensen zijn vandaag de dag zo, dat zij direct - of in ieder geval zo snel mogelijk - de resultaten van hun werk willen zien. Zij kunnen maar moeilijk wachten en de dingen laten gebeuren ...

Lees verder
Overweging op 15/16-06-2018, 11e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve mensen. Jezus houdt ons, als Hij over het Koninkrijk Gods spreekt, een geweldig ideaal voor. Jezus spreekt over het Rijk Gods als over iets dat heel dichtbij is, dat er eigenlijk al is. We hoeven er ons enkel van bewust te zijn. Het is het bewustzijn dat er in het groot en in het klein, veel goeds gebeurt ...

Lees verder
Weer KiDi-club a.s. vrijdag 15 juni!

Vrijdag 15 juni van 18.30 uur tot 20.00 uur is er weer KiDi-club. De KiDi-club is een catechese-club voor kinderen van de basisschool. Er wordt nagedacht over het geloof, ...

Lees verder
15 juni: Heilige Vitus

Je zult het niet geloven, maar nu gaan we het leven leren kennen van een heilig kind. Want Vitus is niet oud geworden. Maar laten we van vooraf aan beginnen. Wat we van Vitus zeker weten, is dat hij geleefd heeft rond het jaar 300. We weten ook, dat hij als martelaar gestorven is. Veel meer weten we niet van hem...

Lees verder