Bookmark and Share
Preek op 22-07-2018, 16e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Vorige week vertelde het evangelie ons, dat Jezus zijn leerlingen uitzond. Vandaag horen wij Hem zeggen, dat zij ook rust moeten nemen. Hij stuurt hen op pad om het kwaad te bestrijden. In de Bijbel heet dat: de satan verdrijven. ‘Satan’ is een Hebreeuws woord, en het betekent: brenger van tweedracht, onruststoker, ruziemaker ...

Lees verder
Overweging op 20/21-07-2018, 16e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, in het evangelie horen we dat Jezus medelijden heeft met de mensen. Jezus bemerkt, dat ze zijn als schapen zonder herder, zonder leiding. Ondanks dat Jezus en zijn leerlingen naar wat rust verlangden, ging Hij naar ze toe om hen te onderrichten. Om hen richting en leiding in hun leven te geven. Toen Jezus deze mensen zag vergeleek Hij hen ...

Lees verder
24 juli:Heilige Christoffel

Over deze heilige, die de patroon is van onze kathedraal in Roermond, weten we niet zo heel veel. Hij heeft in Klein-Azië geleefd en is rond het jaar 250 de marteldood gestorven. Toen men hem wilde doden, gebeurden er veel wonderbaarlijke tekens, totdat men hem tenslotte heeft onthoofd...

Lees verder
23 juli: Heilige Birgitta van Zweden

Birgitta wordt in Zweden geboren in 1302. Ze stamt uit het adellijke geslacht van de Folkunger. Haar wiegje staat niet ver van de stad Uppsala. Ze groeit op en wordt een dappere en onverschrokken vrouw, maar ook een geleerde dame met goede manieren. Maar vooral leeft ze vanuit haar geloof in God...

 

Lees verder
"De Vrede zal het laatste Woord hebben" van zuster Emmanuel Maillard - hoofdstuk 2
Ten aanzien van de natuurrampen die over ons heenkomen en die de afgelopen jaren in aantal zijn toegenomen, zou een gevoel van onmacht zich van ons meester kunnen maken. De mate waarin sommige volkeren in nood verkeren, en de intensiteit van hun lijden - waarbij er soms sprake is van een ware agonie - gaat onze pet te boven. Zijn wij dan geheel niet bij machte om te helpen? Jawel, dat zijn we wel. Wij beschikken over een geweldig middel, waarvan we ons te weinig bewust zijn. Om dit te illustreren wil ik u een gebeurtenis vertellen die ik uit de mond heb vernomen van mijn broer Pascal die permanent diaken is ...
Lees verder
SGP: huisartsen moeten wijzen op alternatieven voor abortus

De SGP wil de abortuswet wijzigen. Als het aan de christelijke partij ligt moet de huisarts vrouwen expliciet wijzen op alternatieven voor abortus, zoals het houden of afstaan van het kindje...

Lees verder
Pastoor Bethlehem: 'Christenen verlaten de stad'

“Christenen verdwijnen in dramatisch tempo uit de stad waar Jezus werd geboren”, aldus pr. Rami Asakrieh, pastoor van de kerk van Santa Caterina in Bethlehem...

 

Lees verder
Preek op 15-07-2018, 15e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, wij zijn christenen. Wij volgen Jezus Christus op zijn levensweg door deze wereld heen naar de hemelse Vader toe. Christus volgen wil zeggen, dat wij proberen te leven volgens zijn wijsheid. Afgelopen woensdag, 11 juli, vierde de Kerk de heilige Benedictus, geboren rond het jaar 480 in Italië. Hij is de stichter ...

Lees verder
Preek op 08-07-2018, 14e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Jezus kreeg het moeilijk als hij terugkeert in zijn vaderstad, na een tijd van optreden in verschillende dorpen. In die dorpen had Jezus, volgens Marcus, op veel begrip en sympathie mogen rekenen. Enthousiaste mensen en veel geloof in Jezus. Als Hij dan in zijn vaderstad Nazareth het woord in de synagoge neemt is het anders. De mensen zijn echt verbaasd ...

Lees verder
11 juli: Heilige Benedictus

Benedictus wordt rond het jaar 480 in Nurcia geboren. Dat is in Italië. Zijn ouders sturen hem naar Rome. Hij zal er rechten gaan studeren. Dat zal echter niet lang duren...

Lees verder
9 juli: De Heilige martelaren van Gorcum

Heb je weleens van de watergeuzen gehoord? Waar we nu over vertellen speelt in een tijd, dat er oorlog is tussen katholieken en protestanten. Deze watergeuzen zijn protestanten...

Lees verder
6 juli: Heilige Maria Goretti

Maria Goretti is maar 12 jaar geworden. Ze is dus een meisje van jullie eigen leeftijd. Hoe is dit meisje een heilige geworden? Daarover wil ik jullie nu vertellen.
Maria wordt geboren op 16 oktober in het jaar 1890...

Lees verder
Alpha-cursus september 2018 in onze Dionysiusparochie
De Alpha-cursus begint weer op 19 september 2018. Miljoenen mensen wereldwijd hebben deze cursus gevolgd: een paar weken bezig zijn met de kernpunten van het christelijk geloof. Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof is welkom. Alpha is ook een opfris-cursus! Dingen ontdekken over het christelijk geloof en tegelijkertijd een band opbouwen met elkaar. De avonden beginnen met een maaltijd. Samen eten geeft mensen de gelegenheid elkaar te leren kennen. In kleine groepen praten over eigen vragen. Alle vragen mogen gesteld worden; Alpha is een plek waar geen enkele vraag als te simpel of bedreigend wordt gezien. Lees verder.
Preek op 01-07-2018, 13e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Het evangelie spreekt onder andere over de genezing van een vrouw. Als wij die evangeliepassage met één woord zouden willen omschrijven, welk woord zouden wij dan gebruiken? Geloof, aanraking, kracht? Dat zijn heel goede begrippen waarmee wij kunnen inschatten wat er met deze vrouw is gebeurd. Maar laten wij deze genezing toch eens vanuit een ander gezichtspunt ...

Lees verder
Overweging op 29/30-06-2018, 13e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, in het evangelie hebben we gehoord dat Jezus meegaat om een kind te redden, maar Hij komt te laat komt, denken ze. Ze lachen hem uit: dat kind nu nog redden, dat bestaat niet, dat is onmogelijk, het kind is al dood. Maar voor Jezus is niets onmogelijk, Hij pakt de hand van het kind en zegt tot haar, “Talita koemi” “meisje sta op”, en het meisje stond op. Er ging een kracht van Jezus uit, waardoor het kind weer tot leven kwam ...

Lees verder
3 juli: Heilige Tomas, de gelovige

We kennen de heilige apostel Tomas veel meer als de ongelovige Tomas. Hij is dat ook een heel poosje geweest. Tomas verliest snel de moed en het vertrouwen. Wanneer Jezus zal moeten gaan sterven, zegt Tomas: "Laten wij dan ook maar sterven." ...

Lees verder
29 juni: Heilige Paulus, de apostel van de volkeren

Waarom noemen we Paulus zo? Hij heeft veel grote reizen gemaakt. Overal trok hij heen, waar hij maar kon. Paulus heeft begrepen, dat alle mensen van Jezus moeten horen. Hij wist, dat Jezus de Redder is. Daarom ging hij dikwijls op gevaarlijke reizen. Soms reisde hij te paard, dan weer met een boot...

Lees verder
29 juni: Heilige Petrus, de rots

Wanneer Jezus de apostelen de voeten heeft gewassen, gaat Hij weer aan tafel. Hij neemt dan het brood en deelt het uit aan Zijn leerlingen en zegt: "Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is Mijn Lichaam, dat voor jullie wordt overgeleverd." ...

Lees verder
29 juni: Heilige Petrus

Hij heet eigenlijk niet Petrus. Hij heet Simon. Hij woont in Betsaïda. Samen met zijn broer Andreas komt hij uit een vissersgezin. Veel geleerd heeft Simon niet. Hij moet hard werken om de kost te verdienen. Elke dag gaat hij het meer op. Hopelijk zal vandaag de vangst goed zijn. Op een dag komt Andreas laat thuis...

Lees verder
26 juni: Heilige Johannes en Paulus

In de canon van de heilige Mis hebben we al veel heiligen leren kennen. Tot nu toe waren dat allemaal pausen of bisschoppen of diakens of priesters. Nu zullen we twee heiligen leren kennen, die gewone mannen waren. Ze zijn niet gewijd...

Lees verder
Preek op 24-06-2018, hoogfeest van de Geboorte van Johannes de Doper, pastoor Frank Domen

Johannes de Doper, misschien wel de grootste heilige, die de Kerk op haar kalender heeft staan. Aan zijn geboorte ging voor zijn ouders, de priester Zacharias en diens vrouw Elisabeth, wel een heel lange lijdensweg vooraf. Net als zo veel andere mensen zijn zij op jonge leeftijd getrouwd. En ook zij wilden een gezinnetje ...

Lees verder
Zondag 24 juni: Geboortefeest van Johannes de Doper

Johannes de Doper was ten tijde van Jezus een boeteprediker in de woestijn van Juda. Hij doopte mensen met water om hen van zonden te reinigen. Hij was de eerste mens die Jezus aanwees als de Messias, de langverwachte redder van het volk van Israël. Daarom wordt hij de Voorloper van Christus genoemd. Johannes werd onthoofd op last van een koning die hij van overspel had beschuldigd. Hij is een van de grootste heiligen van de katholieke en orthodoxe Kerk. 

Lees verder
24 juni: Heilige Johannes, de doper

Johannes heeft veel nagedacht over God en de mensen. Hij gaat er nu over vertellen. Aan mensen die langs komen. Hij gaat ook naar de Jordaan. Dat is een rivier, waar de mensen ook dikwijls bij elkaar komen. Johannes gaat daar aan de mensen zeggen: "Jullie leven niet goed. Jullie moeten anders gaan leven...

Lees verder
U kunt weer mee op bedevaart naar Banneux!

In het najaar hopen we weer naar Banneux te gaan met parochianen uit bisdom Haarlem-Amsterdam. Wat kunt u van ons verwachten? Prachtige diensten waaronder een kaarsenprocessie, een internationale dienst etc.   

Wilt u meer weten over deze bedevaartsreis? Klik dan hier.

Preek op 17-06-2018, 11e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Wij hoorden zojuist de prachtige parabel over het zaad, dat uit zichzelf ontkiemt. Ik denk, dat dit verhaal ook voor mensen van deze tijd heel leerzaam kan zijn. Want veel mensen zijn vandaag de dag zo, dat zij direct - of in ieder geval zo snel mogelijk - de resultaten van hun werk willen zien. Zij kunnen maar moeilijk wachten en de dingen laten gebeuren ...

Lees verder
Overweging op 15/16-06-2018, 11e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve mensen. Jezus houdt ons, als Hij over het Koninkrijk Gods spreekt, een geweldig ideaal voor. Jezus spreekt over het Rijk Gods als over iets dat heel dichtbij is, dat er eigenlijk al is. We hoeven er ons enkel van bewust te zijn. Het is het bewustzijn dat er in het groot en in het klein, veel goeds gebeurt ...

Lees verder
Weer KiDi-club a.s. vrijdag 15 juni!

Vrijdag 15 juni van 18.30 uur tot 20.00 uur is er weer KiDi-club. De KiDi-club is een catechese-club voor kinderen van de basisschool. Er wordt nagedacht over het geloof, ...

Lees verder
15 juni: Heilige Vitus

Je zult het niet geloven, maar nu gaan we het leven leren kennen van een heilig kind. Want Vitus is niet oud geworden. Maar laten we van vooraf aan beginnen. Wat we van Vitus zeker weten, is dat hij geleefd heeft rond het jaar 300. We weten ook, dat hij als martelaar gestorven is. Veel meer weten we niet van hem...

Lees verder
14 juni: Heilige Lidwina van Schiedam

We gaan nu naar een stadje in Nederland, maar dan een hele tijd terug. Dat stadje heet Schiedam. We zijn in het jaar 1380. Dat is dus al een hele tijd geleden. Het stadje ziet er ook heel anders uit dan nu. Er staan geen flatgebouwen en ook geen grote huizen...

Lees verder
13 juni: Heilige Antonius van Padua

In Portugal zeggen ze liever: Antonius van Lissabon. Dat komt, omdat Antonius in Lissabon is geboren. Dat is in het jaar 1195. Vlak bij de kathedraal staat het geboortehuis van deze heilige...

Lees verder
Preek op 10-06-2018, 10e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Er is, zoals dat in het Evangelie staat, niet eens tijd voor Jezus om tot rust te komen! Zelfs als de familie van Jezus, zijn moeder Maria, zijn broers en zussen Hem willen opzoeken kunnen ze Hem niet te spreken krijgen. Hij vergeet helemaal om aan zichzelf te denken! Daarom gaan ze naar hem toe en willen hem meenemen, weg uit de chaos, tijd om bij te komen. En waar zou je dat beter kunnen ...

Lees verder
Leestip: 'Meneer, hoe komt het dat u altijd zo gelukkig bent? '

“Meneer, hoe komt het dat u altijd zo gelukkig bent?” is de nachtelijke vraag die een Vlaamse godsdienstleerkracht kreeg van enkele studenten. In plaats van meteen te antwoorden is hij samen met hen op zoek gegaan naar wat mensen duurzaam gelukkig maakt.

Met dit boek brengen ze een positieve getuigenis, met verrassende verwijzingen naar films, muziek en verhalen, die een bron van inspiratie kunnen zijn in ieders eigen weg doorheen het leven...

Lees verder
6 juni: Heilige Norbertus

Norbertus wordt rond het jaar 1080 in Gennep in Limburg geboren. Zijn vader is de graaf van Gennep. De ouders hebben beslist, dat Norbertus in de geestelijke stand wordt opgenomen. Daarom wordt hij kanunnik van Xanten, waar Gennep bij hoorde...

Lees verder
Preek op 03-06-2018, Sacramentsdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Een waargebeurd verhaal. Heel lang geleden leefde er een pastoor in La Grave, een dorpje in de Franse Alpen. Hij bewaarde het Allerheiligste, het Lichaam van Christus, in een armoedig houten kistje achter het altaar. Op 20 mei 1488 kwam de bisschop van Grenoble op bezoek, en gaf de pastoor opdracht links naast het altaar een kastje te maken, vanbinnen met zijde ...

Lees verder
5 juni: Heilige Bonifatius

Rond het jaar 675 wordt in het zuiden van Engeland bij deftige mensen een jongetje geboren. Hij heet Winfried. Wanneer hij een jaar of zeven is, brengen zijn ouders hem naar een beroemd klooster. Hij studeert er zo goed, dat hij in een ander klooster les gaat geven. Winfried doet dit heel graag en ook heel goed...

Lees verder
Voorjaars nieuwsbrief Caritas

Onder het thema Samen tegen Armoede werd de Dag van de Caritas 2018 gehouden in het Diocesaan Missionair Centrum te Heiloo. Jan Maasen, stafmedewerker caritas van het bisdom Rotterdam, ging in zijn inleiding in op de vraag waarom armoede nog steeds toeneemt in Nederland en voor een aantal groepen hardnekkig blijft bestaan. In een vijftal workshops werd ...

Lees hier verder voor de voorjaarsnieuwsbrief  Caritas

Mooie opbrengst Pinksteraktie voor Nederlandse missionaris

Missionarissen geven zo veel en vragen weinig. Soms kunnen zij wel wat steun gebruiken. Daarom werd ook dit jaar weer middels de Pinksteractie in parochies geld ingezameld voor hun belangrijke werk. De inzameling is niet alleen alleen voor honderden...

Lees verder
Pinksteren

Vijftig dagen na Pasen viert de kerk Pinksteren, het feest van de Geest. De bij­bel brengt het ver­haal van een kleine, bange groep mensen, die plot­sel­ing bevrijd wor­den van twi­jfel en onmacht, en die groot wor­den, getu­igen en de bood­schap van vrede en gerechtigheid verkondi­gen. Van dat Pinkster­ver­haal — zoals het verteld wordt in de bij­bel — gaat een...

Lees verder
De HH. Missen met Pinksteren

De HH. Missen met Pinksteren zijn als op een gewone zondag: zaterdagavond om 19.00 uur;
zondagmorgen om 10.00 uur;
en op Tweede Pinksterdag - voortaan ter ere van 'Maria, Moeder van de Kerk' - ook om 10.00 uur. Tijdens deze h. Mis komen jongeren, die naar Assisi zijn geweest, opnieuw bij elkaar.
Allemaal van harte welkom!

Het Hoogfeest van Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.

Lees verder
16 mei: Heilige Johannes Nepomuk

Op veel bruggen zie je een beeld staan van een priester, die soms de vinger voor de mond houdt. Hij is een echte bruggenheilige. Vaak is dat beeld een kopie van een beeld, dat in Praag op een brug staat...

Lees verder
15 mei: Heilige Isodorus, de boer

Isodorus wordt in de twaalfde eeuw geboren in een arm Spaans gezin. De mensen leven van een paar kleine stukjes grond en verhuren zich als dagloner. De ouders voeden Isodorus goed op en leren hem van God houden...

Lees verder
14 mei: Heilige Apostel Mattias

We weten allemaal, dat een van de leerlingen van Jezus een verrader geworden is. Dat is Judas, Judas heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Nu zijn er dus nog maar elf apostelen over. Wanneer Jezus nu ten hemel is gestegen, roept Petrus de ...

Lees verder
Pinksternoveen + noveengebed voor de Kerk in Nederland

De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een noveen is een Gebed, of eigenlijk een reeks gebeden die gedurende negen opeenvolgende dagen wordt gebeden. 'Noveen' is afgeleid van novena en novem dat 'negen' betekent. Het gebruik om een noveen te bidden gaat mogelijk terug op de negendaagse periode na Hemelvaart. Toen baden de Apostelen om de komst van de Heilige Geest, die Christus beloofd had. Met Pinksteren kwam de Geest van God inderdaad over de Apostelen.

Lees verder
Kardinaal Eijk: Paus Franciscus had helderheid moeten verschaffen over intercommunie

Kardinaal Eijk schreef een opiniebijdrage in het Engels voor de ‘National Catholic Register’ en in het Italiaans voor de ‘Bussola Cristiana Quotidiana’. Aanleiding waren de voorgestelde richtlijnen van de Duitse Bisschoppenconferentie over intercommunie en de reactie daarop van het Vaticaan... 

Lees verder
13 mei: Heilige Servatius

Servatius is voor ons in Limburg de grote bisschop van Maastricht. Maar dat werd hij niet zomaar. Daar is een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Laten we van voren af aan gaan vertellen. Dan kom je er vanzelf achter, hoe het gegaan is...

Lees verder
12 mei: De Heilige Pancratius van Rome

Pancratius is de zoon van rijke ouders. Ze wonen in Klein-Azië. Er zal echter heel gauw een groot ongeluk in het leven van de jongen komen. Zijn ouders sterven allebei. Nu gaat Pancratius met een...

Lees verder
Nederlandse dagen in Israël in november 2018

Iedere zondag horen we in de viering in de kerk verhalen uit de Bijbel. Ze spelen zich in en om het Heilig Land af. Het is de ervaring van iedere pelgrim naar Israël dat deze verhalen...

Lees verder
Donderdag 10 mei 10.00 uur heilige Mis: Hemelvaart van de Heer
Met Hemelvaart viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden.
Lees verder
Prachtige opbrengst Vastenactie 2018

Het vastenproject was dit jaar voor kinderen in Zambia...

Lees verder