Bookmark and Share
14 juni: Heilige Lidwina van Schiedam

We gaan nu naar een stadje in Nederland, maar dan een hele tijd terug. Dat stadje heet Schiedam. We zijn in het jaar 1380. Dat is dus al een hele tijd geleden. Het stadje ziet er ook heel anders uit dan nu. Er staan geen flatgebouwen en ook geen grote huizen...

Lees verder
13 juni: Heilige Antonius van Padua

In Portugal zeggen ze liever: Antonius van Lissabon. Dat komt, omdat Antonius in Lissabon is geboren. Dat is in het jaar 1195. Vlak bij de kathedraal staat het geboortehuis van deze heilige...

Lees verder
Preek op 10-06-2018, 10e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Er is, zoals dat in het Evangelie staat, niet eens tijd voor Jezus om tot rust te komen! Zelfs als de familie van Jezus, zijn moeder Maria, zijn broers en zussen Hem willen opzoeken kunnen ze Hem niet te spreken krijgen. Hij vergeet helemaal om aan zichzelf te denken! Daarom gaan ze naar hem toe en willen hem meenemen, weg uit de chaos, tijd om bij te komen. En waar zou je dat beter kunnen ...

Lees verder
Leestip: 'Meneer, hoe komt het dat u altijd zo gelukkig bent? '

“Meneer, hoe komt het dat u altijd zo gelukkig bent?” is de nachtelijke vraag die een Vlaamse godsdienstleerkracht kreeg van enkele studenten. In plaats van meteen te antwoorden is hij samen met hen op zoek gegaan naar wat mensen duurzaam gelukkig maakt.

Met dit boek brengen ze een positieve getuigenis, met verrassende verwijzingen naar films, muziek en verhalen, die een bron van inspiratie kunnen zijn in ieders eigen weg doorheen het leven...

Lees verder
6 juni: Heilige Norbertus

Norbertus wordt rond het jaar 1080 in Gennep in Limburg geboren. Zijn vader is de graaf van Gennep. De ouders hebben beslist, dat Norbertus in de geestelijke stand wordt opgenomen. Daarom wordt hij kanunnik van Xanten, waar Gennep bij hoorde...

Lees verder
Preek op 03-06-2018, Sacramentsdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Een waargebeurd verhaal. Heel lang geleden leefde er een pastoor in La Grave, een dorpje in de Franse Alpen. Hij bewaarde het Allerheiligste, het Lichaam van Christus, in een armoedig houten kistje achter het altaar. Op 20 mei 1488 kwam de bisschop van Grenoble op bezoek, en gaf de pastoor opdracht links naast het altaar een kastje te maken, vanbinnen met zijde ...

Lees verder
5 juni: Heilige Bonifatius

Rond het jaar 675 wordt in het zuiden van Engeland bij deftige mensen een jongetje geboren. Hij heet Winfried. Wanneer hij een jaar of zeven is, brengen zijn ouders hem naar een beroemd klooster. Hij studeert er zo goed, dat hij in een ander klooster les gaat geven. Winfried doet dit heel graag en ook heel goed...

Lees verder
Voorjaars nieuwsbrief Caritas

Onder het thema Samen tegen Armoede werd de Dag van de Caritas 2018 gehouden in het Diocesaan Missionair Centrum te Heiloo. Jan Maasen, stafmedewerker caritas van het bisdom Rotterdam, ging in zijn inleiding in op de vraag waarom armoede nog steeds toeneemt in Nederland en voor een aantal groepen hardnekkig blijft bestaan. In een vijftal workshops werd ...

Lees hier verder voor de voorjaarsnieuwsbrief  Caritas

Mooie opbrengst Pinksteraktie voor Nederlandse missionaris

Missionarissen geven zo veel en vragen weinig. Soms kunnen zij wel wat steun gebruiken. Daarom werd ook dit jaar weer middels de Pinksteractie in parochies geld ingezameld voor hun belangrijke werk. De inzameling is niet alleen alleen voor honderden...

Lees verder
Pinksteren

Vijftig dagen na Pasen viert de kerk Pinksteren, het feest van de Geest. De bij­bel brengt het ver­haal van een kleine, bange groep mensen, die plot­sel­ing bevrijd wor­den van twi­jfel en onmacht, en die groot wor­den, getu­igen en de bood­schap van vrede en gerechtigheid verkondi­gen. Van dat Pinkster­ver­haal — zoals het verteld wordt in de bij­bel — gaat een...

Lees verder
De HH. Missen met Pinksteren

De HH. Missen met Pinksteren zijn als op een gewone zondag: zaterdagavond om 19.00 uur;
zondagmorgen om 10.00 uur;
en op Tweede Pinksterdag - voortaan ter ere van 'Maria, Moeder van de Kerk' - ook om 10.00 uur. Tijdens deze h. Mis komen jongeren, die naar Assisi zijn geweest, opnieuw bij elkaar.
Allemaal van harte welkom!

Het Hoogfeest van Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.

Lees verder
16 mei: Heilige Johannes Nepomuk

Op veel bruggen zie je een beeld staan van een priester, die soms de vinger voor de mond houdt. Hij is een echte bruggenheilige. Vaak is dat beeld een kopie van een beeld, dat in Praag op een brug staat...

Lees verder
15 mei: Heilige Isodorus, de boer

Isodorus wordt in de twaalfde eeuw geboren in een arm Spaans gezin. De mensen leven van een paar kleine stukjes grond en verhuren zich als dagloner. De ouders voeden Isodorus goed op en leren hem van God houden...

Lees verder
14 mei: Heilige Apostel Mattias

We weten allemaal, dat een van de leerlingen van Jezus een verrader geworden is. Dat is Judas, Judas heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Nu zijn er dus nog maar elf apostelen over. Wanneer Jezus nu ten hemel is gestegen, roept Petrus de ...

Lees verder
Pinksternoveen + noveengebed voor de Kerk in Nederland

De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een noveen is een Gebed, of eigenlijk een reeks gebeden die gedurende negen opeenvolgende dagen wordt gebeden. 'Noveen' is afgeleid van novena en novem dat 'negen' betekent. Het gebruik om een noveen te bidden gaat mogelijk terug op de negendaagse periode na Hemelvaart. Toen baden de Apostelen om de komst van de Heilige Geest, die Christus beloofd had. Met Pinksteren kwam de Geest van God inderdaad over de Apostelen.

Lees verder
Kardinaal Eijk: Paus Franciscus had helderheid moeten verschaffen over intercommunie

Kardinaal Eijk schreef een opiniebijdrage in het Engels voor de ‘National Catholic Register’ en in het Italiaans voor de ‘Bussola Cristiana Quotidiana’. Aanleiding waren de voorgestelde richtlijnen van de Duitse Bisschoppenconferentie over intercommunie en de reactie daarop van het Vaticaan... 

Lees verder
13 mei: Heilige Servatius

Servatius is voor ons in Limburg de grote bisschop van Maastricht. Maar dat werd hij niet zomaar. Daar is een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Laten we van voren af aan gaan vertellen. Dan kom je er vanzelf achter, hoe het gegaan is...

Lees verder
12 mei: De Heilige Pancratius van Rome

Pancratius is de zoon van rijke ouders. Ze wonen in Klein-Azië. Er zal echter heel gauw een groot ongeluk in het leven van de jongen komen. Zijn ouders sterven allebei. Nu gaat Pancratius met een...

Lees verder
Nederlandse dagen in Israël in november 2018

Iedere zondag horen we in de viering in de kerk verhalen uit de Bijbel. Ze spelen zich in en om het Heilig Land af. Het is de ervaring van iedere pelgrim naar Israël dat deze verhalen...

Lees verder
Donderdag 10 mei 10.00 uur heilige Mis: Hemelvaart van de Heer
Met Hemelvaart viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden.
Lees verder
Prachtige opbrengst Vastenactie 2018

Het vastenproject was dit jaar voor kinderen in Zambia...

Lees verder
8 mei: Heilige Wiro, Plechelmus en Otger

Heel lang geleden leefde er in Ierland een priester. Het is al meer dan duizend jaar geleden. Die priester heette Wiro. Wiro zorgde heel goed voor de mensen. Wiro wilde altijd al graag priester worden want hij hield heel veel van God. Ook toen hij nog een kleine jongen was, ging hij al graag naar de kerk. Ook bad hij elke dag. Dat bleef Wiro ook doen, toen hij priester geworden was...

Lees verder
8 mei: De Heiligen van Oldenzaal en Sint Odiliënberg

Wanneer Wiro, Plechelmus en Otger in Rome zijn, hoort de paus over deze drie mannen. Men vertelt hem, hoe ze bidden en offeren. Dan laat de paus hen bij zich roepen. Ze moeten aan de paus vertellen wat het doel van hun reis is. Tegelijkertijd smeken ze de paus, hen te sparen voor de last van het bisschopsambt... 

Lees verder
1 mei: Heilige Jozef

Nu Sint Jozef van de engel heeft gehoord, dat hij voor Maria en het Kind moet zorgen, zal hij dat ook goed doen. En dat is ook nodig. We hebben al gezien, hoe Jozef gezocht heeft naar een kamer in een herberg. Dat was in Betlehem. Hij doet veel moeite, om voor Maria een bed te vinden. We weten dat de herbergen helemaal vol waren. Maar Jozef geeft de moed niet op...

Lees verder
29 april: Heilige Catharina van Siëna

Veel Italianen noemen deze Catharina de grootste vrouw van alle christenen. Ze heeft ook heel belangrijke dingen gedaan. Daar is ze al als jong meisje op voorbereid.

Catharina houdt heel veel van Jezus. Ze houdt zoveel van Hem, ...

Lees verder
Brieven uit de missie van Pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India.

Klik hier voor zijn laatste brieven.

27 april: Heilige Petrus Canisius

De vader van Petrus is meerdere malen burgemeester van Nijmegen geweest. Petrus komt dus niet van arme mensen. Hij wordt geboren op 8 mei 1521. Eigenlijk heet hij heel gewoon Piet de Hondt. Maar in die tijd is het gewoon dat je je naam vertaalt in het Latijn. En daarom heet hij nu Petrus Canisius...

Lees verder
Onze Parochiekerk een stiltecentrum

In allerlei gebouwen is tegenwoordig een stiltecentrum: in ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, universiteiten, winkelgebieden (Hoog Catharijne). Het zijn plekken van stilte, ...

Lees verder
Is er een God?

Doorheen de hele kerkgeschiedenis zijn er meer dan 150 Eucharistische mirakelen gebeurd, in alle hoeken van de wereld. En er blijven nieuwe wonderen gebeuren tot op vandaag. Wonderen kunnen verschillend van aard zijn: zo zijn er bloed- en vleeswonderen (hosties die in vlees veranderen en/of waar bloed uit komt), conserveringswonderen (geconsacreerde hosties die niet vergaan), brandwonderen (hosties die onaangeroerd uit het vuur gehaald werden) en boomwonderen (hosties die in een boom werden gestopt en waar een miraculeus kruis uit groeide of werd gemaakt). Het oudst bekende wonder is dat van Lanciano, Italië...

Lees verder
Maria, Moeder van de Kerk: liturgische teksten van de nieuwe feestdag

Laat ons bidden. God, Vader van barmhartigheid, uw eniggeboren Zoon heeft aan het kruis zijn moeder, de heilige maagd Maria, ook aangesteld tot onze moeder; wij bidden U: laat uw Kerk door haar liefdevolle medewerking van dag tot dag toenemen in vruchtbaarheid, vreugde vinden in de heiligheid van haar kinderen en alle volkeren opnemen in haar schoot. Door onze Heer Jezus ...

Lees verder
25 april: Heilige Marcus, de Evangelist

Marcus heeft het christelijk geloofthuis leren kennen. Zijn moeder, die ook Maria heet, ontvangt de christenen in haar huis. Bij die bijeenkomsten heeft Marcus ook de apostel Paulus leren kennen. We kunnen dan ook, lezen in de Bijbel, dat Marcus met Paulus mee is gegaan op reis. Daar is echter een keertje iets misgegaan...

Lees verder
Kleding die past

Heerlijk ... het warme weer is vroeg verschenen. Rond 20 april klom de temperatuur omhoog tot 25 en op sommige plaatsen nog hoger. En een trouwe kerkganger uit het Midden-Oosten stelde de vraag of hij met een korte broek aan naar de kerk/Mis kon gaan?! Eens even kijken wat Google hierover meldt! "Een kerk is een Godshuis (woning van God) en God is de Koning der koningen...

Lees verder
Bericht van Pastoor Daniël uit Syrië

Vrijdag 13 april 2018

Een drukke zondag

Zondag rustdag, maar ook dag vol verrassingen. In de loop van de voormiddag komt de pastoor van Yabroed met een volle autobus...

Lees verder
Inschrijving Tienerzomerkamp WKJ geopend!

Het WKJ zomerkamp komt er weer aan!!!

Ieder jaar organiseert de Werkgroep Katholieke Jongeren een...

Lees verder
Uitnodiging bedevaart Banneux

De eerste maanden van 2018 zijn al weer om. Voor de één een nieuw begin na misschien een zware tijd, voor de ander een moeizame start. Wat kan het dan mooi zijn om even bemoediging te krijgen, je verhaal te kunnen vertellen, andere verhalen over het leven te horen. Samen huilen, samen lachen...

Lees verder
23 april: Heilige Joris

Heel veel weten we niet over deze beroemde heilige. Want beroemd is hij. Hij is de patroon van de soldaten, van de katholieke scouting en van Engeland. En hij is een voorbeeld voor iedereen die dapper wil zijn. In de middeleeuwen behoorde hij tot de meest geliefde heiligen. Hij werd het voorbeeld voor de kruisvaarders...

Lees verder
Nederland Gidsland? Niet bij abortus

Zoals u misschien weet woedt er in Ierland een hevig debat over het afschaffen van het achtste amendement, dat het recht op leven van ongeboren kinderen garandeert. Per referendum besluiten de Ieren of abortus legaal wordt...

Lees verder
Halte Werk!

Wie is Halte Werk? Halte Werk is de gezamenlijke sociale dienst van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk...

Lees verder
Nieuwsbrief april 2018 - Bedevaartoord Beauraing

Wie zou geloofd hebben dat het toneelstuk over de verschijningen van Beauraing een dergelijk succes zou kennen?

Na drie voorstellingen moest er een vierde en nog een vijfde gepland worden om aan de vraag van het geestdriftige publiek ...

Lees verder
19 april: De Heilige Werner

Werner wordt in 1273 geboren in een arm gezin. Het boerderijtje van zijn ouders staat in de Hunsrück. Dat is achter Koblenz in Duitsland. Werner moet dan ook al vroeg meewerken. Nu eens werkt hij in de stallen, dan weer op het veld...

Lees verder
Familieviering 22 april a.s. om 11.30 uur. Iedereen is welkom!

Binnenkort is er weer een Familieviering: op zondag 22 april om 11.30 uur. Het KISI-Club-koor zingt, beweegt en klapt - iedereen wordt er blij van. Als we een auto hebben, hebben we meestal ook een TomTom: die wijst de goede weg als we ergens heen moeten. De TomTom is een goede wegwijzer. Zo is Jezus ook een goede wegwijzer - want Hij wijst de weg, door het leven, naar de hemel...

Lees verder
17 april: Heilige Landricus

De vader van Landricus, die Madelgarius heet, is een heel voorname man. Hij staat in dienst van de koning en wordt zelf op een bepaald moment prins. Hij neemt aan veel strijdpartijen deel.

Dan trouwt hij met een heel brave vrouw, die Waldetrudis heet. Na al die strijd voor macht op aarde, gaat Madelgarius strijden ...

Lees verder
Pasen!

Pasen is het feest ter herdenking van Christus' Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. In de viering van Pasen vallen twee belangrijke onderdelen te onderscheiden: de Paaswake in het duisternis van de paasnacht en de dagmis van Paaszondag. De Paaswake is het belangrijkst en wordt doorgaans ook het drukst bezocht.

Feest der feesten
Pasen is niet zomaar een feest. Het is het 'Feest der feesten', het brandpunt van het christelijke geloof. Aan de dood en verrijzenis van Jezus Christus ontlenen alle sacramenten en alle overige vormen van lofprijzing en heiliging hun kracht. Het hele kerkelijk...

Lees verder
De vieringen van Goede Vrijdag 30-03-2018

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus ons van onze zonden verlost.

Goede dag

Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en sterven van Jezus staan centraal. Toch spreekt de Kerk van ‘Goede' Vrijdag. Het woord ‘Goede’ herinnert er namelijk aan dat Jezus is gestorven om ons van onze zonden te verlossen.

Lees verder
De viering van Witte Donderdag op 29 maart om 19.00 uur

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus...

Lees verder
Goede Vrijdag en Pasen voor het gezin

Een bericht speciaal voor onze gezinnen ... twee speciale activiteiten rond het grote feest van Pasen. Maar natuurlijk is iedereen welkom! Vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag - de dag van Jezus' dood. Om 13.30 uur bidden, lopen en zingen we (met het KISI-Club-koor) de Kruisweg in de (achter)tuin...

Lees verder
25 maart: Maria, de moeder van Jezus

Een serie teksten over heiligen zal natuurlijk moeten beginnen met Maria. We noemen haar de koningin van alle heiligen. We hebben nog veel meer mooie namen voor haar...

Lees verder
Palmpasen voor de gezinnen

Lieve Kerkfamilie, het Palmpasenweekend staat voor de deur. We gedenken dat Jezus, lang geleden, Jeruzalem binnenging en dat alle mensen toen zwaaiden met palmtakken. "Jezus is onze Koning", riepen ze. Over de hele wereld in alle Katholieke kerken ...

Lees verder
Palmzondag

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week is Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in ...

Lees verder