Bookmark and Share
Preek op 16-09-2018, 24e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

In het evangelie van Marcus, dat we zojuist hoorden, lijkt Petrus een hoofdrol te willen spelen. Wat is die Petrus toch een wonderlijk figuur. Hij lijkt mij een type van: Grote mond, klein hartje. Overmoedig en enthousiast probeert hij op een andere plaats in de bijbel, over het water naar Jezus toe te lopen. Maar Jezus moet hem bij de hand nemen ...

Lees verder
Preek op 09-09-2018, 23e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen
Broeders en zusters, in de tweede lezing van vandaag is armoede één van de thema’s. Wel, als je op internet opzoekt wat er allemaal tegen de armoede wordt gedaan ... nou, dan zie je, dat er aardig wat mensen zich inspannen voor de armen. Zo was er op 10 maart van dit jaar in Rotterdam een mars tegen de armoede. Op 17 oktober aanstaande is de internationale Dag ... Lees verder
DE VOORBEREIDING OP DE E.H.COMMUNIE GAAT BEGINNEN !!!

Beste ouders, We beginnen dit jaar vroeg met Eerste-heilige-Communie-voorbereiding: niet in januari 2019, maar in oktober 2018. Ouders/kinderen van groep 4 worden uitgenodigd om mee te doen aan de Voorbereiding op de E.h.Communie ...

Lees verder
De Navolging van Christus, boek 3 De innerlijke vertroosting, hoofdstuk 17: Al onze zorg moeten wij aan God overlaten

De Heer: Mijn zoon, laat Mij met u doen wat Ik wil: Ik weet wat goed voor u is. Gij denkt als een mens, gij oordeelt in veel zaken zoals uw menselijk gevoelen dat ingeeft. Heer, het is waar wat Gij zegt. Uw zorg om mij is groter dan alle bezorgdheid die ik voor mijzelf kan opbrengen. Wie niet al zijn zorgen aan U overdraagt is al te zeer aan het toeval overgeleverd. Heer, als mijn wil maar rechtstreeks en met kracht op U blijft gericht, doe dan met mij...

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van zondag 23 september 2018, 25e zondag door het jaar B

Wil je je alvast voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 23 september 2018, klik dan hier

22 september: Heilige Mauritius

Wanneer je goed naar de naam van deze heilige luistert, zit er een woord in dat je misschien kent. Het is het woordje 'moor'. Dat woord vertelt ons, dat hij uit Noord-Afrika afkomstig is...

Lees verder
21 september: Heilige Matteüs, de tollenaar

Weet je wat een tollenaar is? Ik zal het je vertellen. Toen Jezus in het heilige land leefde, waren de Joden niet zelf de baas in het land. De Romeinen, de mensen van Rome, hadden het land veroverd...

Lees verder
19 september: Heilige Januarius

We gaan helemaal terug naar de derde eeuw. Dat is dus al lang geleden. We gaan naar Italië. Ten zuiden van Rome, in Beneventum, is Januarius bisschop...

Lees verder
Wat doet onze Engelbewaarder nadat wij zijn gestorven? (Engels)

Regarding guardian angels, the Catechism of the Catholic Church teaches in number 336 that “from infancy to death, human life is surrounded by their watchful care ...

Lees verder
Preek van Nikolaas Sintobin SJ over het zwijgen van Paus Franciscus
Twee weken geleden vloog paus Franciscus terug naar Rome, na een bezoek aan Ierland. Enkele uren daarvoor had een gewezen Vaticaans diplomaat de paus beschuldigd van doofpot-praktijken en opgeroepen tot ontslag. Uiteraard kreeg Franciscus hierover een vraag tijdens zijn persconferentie in ... Lees verder
17 september: Heilige Lambertus

Je bent misschien al eens in Maastricht geweest. Daar kun je dan heel oude muren zien, en oude kerken, en ook oude straten. Daar kun je aan zien, dat Maastricht al een heel oude stad is. Heel lang geleden is er in Maastricht een jongetje geboren, waar ik je nu wat over ga vertellen...

Lees verder
16 september: Heilige Cyprianus

Cyprianus is geboren rond het jaar 210 in Noord-Afrika. Zijn ouders zijn heel rijk. Wanneer Cyprianus groot geworden is, wordt hij een beroemde man. Hij kan heel goed redevoeringen houden en veel mensen spreken vol lof over de wijsheid van Cyprianus...

Lees verder
16 september: Heilige Cornelius

In het jaar 251 is Cornelius tot paus gekozen van de Kerk. Van tevoren is hij priester in Rome en kent de paus Fabianus goed. Wanneer deze paus gedurende een van de vele vervolgingen als martelaar sterft, volgt Cornelius hem op...

Lees verder
15 september: Het lijden van Maria

Maria huilt. Ze zijn haar komen vertellen, dat Jezus gevangen genomen is. Wat zal er met Hem gaan gebeuren? Maria huilt. Ze denkt terug aan een gebeurtenis, die allang geleden geweest is. Elke eerstgeboren zoon uit een Joods gezin moet aan God worden opgedragen...

Lees verder
9 september: Heilige Petrus Claver

Je hebt vast wel eens van slaven gehoord. Dat waren mensen, die werden gevangen om voor anderen te werken zonder daarvoor loon te krijgen. Sinds de 16e eeuw was met name op de grote plantages in Amerika altijd veel werk...

Lees verder
Overweging op 31-08/01-09-2018, 22e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart
Lieve medegelovigen, in het Evangelie horen we weer eens over een discussie tussen Jezus en de Farizeeën. Zij lijken Zijn voornaamste tegenstanders te zijn. Dat Jezus zo dikwijls in aanvaring komt met de Farizeeën, komt omdat zij controleren wat Hij verkondigt. Zij willen weten of zijn boodschap, een boodschap is van een ware gelovige Jood. De discussie ... Lees verder
3 september: Heilige Paus Gregorius de Grote

Waarom zou men deze paus zo noemen? Omdat hij zo lang was? Natuurlijk niet. Men bedoelt daarmee, dat hij een heel belangrijke paus is geweest. Deze paus is geboren op een van de heuvels van Rome...

Lees verder
Preek op 26-08-2018, 21e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Door de ontwikkelingen in de maatschappij kunnen we gemakkelijk over het hoofd zien, dat kiezen heel gewoon is, zo gewoon dat we het vaak niet opmerken dat we dag in dag uit en de hele dag door keuzes maken, en dan niet alleen bij het winkelen. Van opstaan tot slapen gaan maken we keuzes. We doen vaak dingen onbewust ...

Lees verder
29 augustus: Heilige Johannes de Doper

We hebben al eens gezien, dat Johannes helemaal niet bang is de dingen eerlijk te zeggen. Tegen de soldaten zei hij: "Je mag niemand beroven."...

Lees verder
28 augustus: Heilige Augustinus

 

Aurelius Augustinus heeft een heidense vader en een christelijke moeder. Natuurlijk doet moeder Monica alles om haar zoon ook christelijk op te voeden. Maar dat lukt niet zo erg...

Lees verder
27 augustus: Heilige Moeder Monica

Je hebt de naam van deze vrouw al eens eerder gehoord. Dat was toen we vertelden over een andere, heel beroemde heilige. Deze heilige was Augustinus. Monica is de moeder van Augustinus...

Lees verder
Nieuwsbrief Caritas Najaar 2018

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief voor het najaar van 2018.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

25 augustus: Heilige Gregorius en Heilige Vastrada

Om de zeven jaren wordt er in Susteren een heiligdomsbedevaart gehouden. Weet je wat dat is? Ik zal het je uitleggen. Ze hebben in deze plaats heel veel overblijfselen van heiligen. Dat noemen we relikwieën. Om de zeven jaar worden deze relikwieën plechtig vereerd en trekt men in processie met deze relikwieën door de straten. En natuurlijk is er dan nog veel meer te doen. Het is groot feest. De bisschop komt er naar toe...

Lees verder
24 augustus: Heilige Bartolomeüs

In het evangelie van Johannes kun je een gebeurtenis lezen over Natanaël. Dat is een vrome man, die leeft zoals een goede Jood moet leven. Op een dag zegt Filippus tegen hem: "We hebben ...

Lees verder
23 augustus: Heilige Rosa van Lima

Isabella wordt op 20 april van het jaar 1586 in Lima geboren. Dat is in Peru in Zuid-Amerika. Op een dag ziet de moeder boven het wiegje een mooie roos zweven. Vanaf dat moment heet het kind niet meer Isabella, maar Rosa...

Lees verder
Preek op 19-08-2018, 20e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, vandaag weer een gedeelte uit de toespraak van Jezus over zichzelf als het levende Brood uit de hemel: “Als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u”. Die woorden klinken misschien hard, want hoeveel mensen zijn er niet, die níet dat hemelse brood eten!? Ofwel omdat zij er niet in geloven, ofwel omdat zij misschien in ...

Lees verder
21 augustus: Heilige Pius X

In de buurt van Venetië wordt in 1835 een jongetje geboren. Zijn ouders zijn heel eenvoudige mensen. Vader is postbode. In dat gezin worden in totaal tien kinderen geboren..

Lees verder
18 augustus: Heilige Keizerin Helena

Rond het jaar 250 wordt Helena geboren. Haar ouders zijn maar heel gewone mensen. Helena zal daarom ook heel gewoon werk gaan doen. Ze wordt dienstmeisje in een soort hotel...

Lees verder
15 augustus: Heilige Tarcisius

De misdienaars moeten dit verhaal vooral maar eens goed lezen, want deze keer gaat het over hun patroon. We gaan je namelijk iets vertellen over een misdienaar die al heel lang geleden geleefd heeft...

Lees verder
15 augustus: Heilige Maria in de Hemel

Vind jij sprookjes leuk? Een beetje wel? Natuurlijk weten we dat sprookjes niet echt gebeurd zijn. Het zijn leuke verhalen waar we vol spanning naar geluisterd hebben toen we nog ...

Lees verder
Preek op 15-08-2018, Maria Tenhemelopneming, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in het Magnificat staat geschreven, dat God welwillend - dat wil zeggen met veel plezier, veel vreugde - neerkeek op de kleinheid, de nederigheid, van zijn dienstmaagd. Maar wat is nu precies nederigheid? Als we denken aan een nederig persoon, stellen sommige mensen zich misschien een klein en bescheiden mensje voor. Misschien denken ...

Lees verder
Woensdag 15 augustus 2018 om 19.00 uur: H.Mis bij gelegenheid van het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria

Maria Tenhemelopneming is het katholieke hoogfeest van 15 augustus waarop de Kerk gedenkt dat de Maagd Maria door God in de hemel werd opgenomen. Op dezelfde dag vieren de Orthodoxe Kerken de Ontslaping van de Moeder Gods.

Lees verder
Overweging op 10/11-08-2018, 19e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Wiljan Domen

De profeet Elia was een groot man, en hij had God echt van harte lief. Hij leefde lang geleden, zo’n 800 jaar vóór Christus. Elia wordt genoemd in het Oude en Nieuwe Testament en nu nog! Hij was godvrezend, een echte bidder, en een ijveraar voor de wet van God. Valse profeten en verkeerde koningen sprak hij aan ...

Lees verder
11 augustus: Heilige Philomena

In het jaar 284 wordt een soldaat keizer van Rome. Hij heet Diocletianus. Hij haat de christenen. Hij heeft bijvoorbeeld de heilige Agnes laten doden en de heilige Sebastianus en de heilige Tarcisius en nog veel meer christenen...

Lees verder
11 augustus: Heilige Clara

We hebben al veel heiligen leren kennen. Een van die heiligen, van wie we elk jaar op een bijzondere manier het feest vieren, is de heilige Franciscus van Assisi...

Lees verder
10 augustus: Heilige Laurentius

In Rome heeft keizer Valerianus een wet gemaakt. Alle bisschoppen, priesters en diakens moeten meedoen met de staatsgodsdienst. Ze moeten dus offers brengen aan de keizer...

Lees verder
9 augustus: Zalige Edith Stein

Op 12 oktober van het jaar 1891 wordt Edith in Breslau geboren. Haar ouders zijn Joden. Al vroeg, ze is nog maar 2 jaar oud, verliest Edith haar vader. Edith wil graag gaan studeren. Ze gaat eerst naar het gymnasium, en later naar de universiteit...

Lees verder
8 augustus: Heilige Dominicus

Dominicus stamt uit een heilige familie. Zijn moeder is heilig verklaard en zijn broer is zalig verklaard. Waar komt deze Dominicus vandaan? Hij wordt geboren in 1170 en groeit op in het kasteel van zijn ouders dat in Spanje ligt..

Lees verder
7 augustus: Heilige Sixtus

De heilige Sixtus is ook een paus geweest, net zoals Linus en Cletus en zoals Clemens. Sixtus is maar één jaar paus geweest. Toch heeft hij in dat ene jaar zoveel gedaan, dat de mensen van Rome hem heel erg bewonderden. Zijn naam staat ook niet voor niets in de tekst van de canon...

Lees verder
7 augustus: Heilige Juliana van Luik

Wanneer Juliana vijf jaar oud is, sterven haar ouders. Ze komt nu in een tehuis terecht, dat ligt op de berg Cornillon. Daarom noemt men Juliana ook wel Juliana van Cornillon...

Lees verder
4 augustus: Heilige Pastoor van Ars

Jean Marie Vianney, want zo heet deze heilige pastoor, wordt op 8 mei 1786 geboren. Zijn ouders zijn eenvoudige boerenmensen die in de buurt van Lyon wonen. Dat is in het midden van Frankrijk...

Lees verder
1 augustus: Heilige Alfonsus

Het is 27 september van het jaar 1696. Alfonsus wordt in Napels geboren uit heel deftige ouders. De familie de ‘Liguori' behoort tot de deftigste families van de stad. Dat kun je al aan de naam horen. Vader heeft een belangrijke taak in de vloot van de koning...

Lees verder
31 juli: Heilige Ignatius van Loyola

Ignatius is een jongen uit een adellijk Spaans (eigenlijk: Baskisch) geslacht. Hij wordt geboren in het jaar 1491 in Loyola. Hij droomt er van een echte ridder te worden. En dat lukt hem dan ook...

Lees verder
Preek op 29-07-2018, 17e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

In de Nederlandse vertaling gaat het over het meer van Galilea, maar in het Grieks staat er 'zee'. Daarmee roept Johannes de situatie van lang geleden op, toen het volk aan de overkant van de zee op het punt stond uit Egypte te vluchten. Daarom ook zegt de evangelist dat het teken gebeurt vlak voor het Joodse paasfeest, het feest van de Uittocht. En toen het volk vertrouwend op God ...

Lees verder
Paus Franciscus: God vraagt nooit zonder eerst te geven

De audiëntie van vandaag verloopt op dezelfde manier als vorige week. In de Aula Paulus VI zijn heel veel zieken aanwezig. Om ze te beschermen tegen de warmte en omdat ze daar ...

Lees verder
KISI nodigt jou uit om mee te spelen in de Kerstmusical!

Lijkt het je leuk om mee te spelen in de Kerstmusical van KISI? 

Klik dan hier voor meer informatie.                                

 

Preek op 22-07-2018, 16e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Vorige week vertelde het evangelie ons, dat Jezus zijn leerlingen uitzond. Vandaag horen wij Hem zeggen, dat zij ook rust moeten nemen. Hij stuurt hen op pad om het kwaad te bestrijden. In de Bijbel heet dat: de satan verdrijven. ‘Satan’ is een Hebreeuws woord, en het betekent: brenger van tweedracht, onruststoker, ruziemaker ...

Lees verder
Overweging op 20/21-07-2018, 16e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, in het evangelie horen we dat Jezus medelijden heeft met de mensen. Jezus bemerkt, dat ze zijn als schapen zonder herder, zonder leiding. Ondanks dat Jezus en zijn leerlingen naar wat rust verlangden, ging Hij naar ze toe om hen te onderrichten. Om hen richting en leiding in hun leven te geven. Toen Jezus deze mensen zag vergeleek Hij hen ...

Lees verder
24 juli:Heilige Christoffel

Over deze heilige, die de patroon is van onze kathedraal in Roermond, weten we niet zo heel veel. Hij heeft in Klein-Azië geleefd en is rond het jaar 250 de marteldood gestorven. Toen men hem wilde doden, gebeurden er veel wonderbaarlijke tekens, totdat men hem tenslotte heeft onthoofd...

Lees verder
23 juli: Heilige Birgitta van Zweden

Birgitta wordt in Zweden geboren in 1302. Ze stamt uit het adellijke geslacht van de Folkunger. Haar wiegje staat niet ver van de stad Uppsala. Ze groeit op en wordt een dappere en onverschrokken vrouw, maar ook een geleerde dame met goede manieren. Maar vooral leeft ze vanuit haar geloof in God...

 

Lees verder