Bookmark and Share

Archief lezingen heilige Mis

 

 

Zondag, 21 Juli 2013
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Genesis 18,1-10a. / Psalmen 15(14),2-3.3-4.5. / Kolossenzen 1,24-28. / Lucas 10,38-42.

Maandag, 22 Juli 2013
H. Maria Magdalena - Gedachtenis
Exodus 14,5-18. / Psalmen 63(62),2.3-4.5-6.8-9. / Johannes 20,1.11-18.

Dinsdag, 23 Juli 2013
H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa - Feest
Galaten 2,19-20. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11. / Johannes 15,1-8.

Woensdag, 24 Juli 2013
Woensdag in week 16 door het jaar
Exodus 16,1-5.9-15. / Psalmen 78(77),18-19.23-24.25-26.27-28. / Mattheus 13,1-9.

Donderdag, 25 Juli 2013
H. Jakobus, apostel - Feest
2e Corinthiërs 4,7-15. / Psalmen 126(125),1-2.2-3.4-5.6. / Mattheus 20,20-28.

Vrijdag, 26 Juli 2013
Vrijdag in week 16 door het jaar
Sirach 44,1.10-15. / Psalmen 132(131),11.13-14.17-18. / Mattheus 13,16-17.

Zaterdag, 27 Juli 2013

Z. Titus Brandsma, priester en martelaar
Exodus 24,3-8. / Psalmen 18(17),2-3.4.20.47.51ab. / Mattheus 13,24-30.

 

Zondag, 28 Juli 2013

ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Genesis 18,20-32. / Psalmen 138(137),1-2.2-3.6-7.7-8. / Kolossenzen 2,12-14. / Lucas 11,1-13.

Maandag, 29 Juli 2013
H. Marta - Gedachtenis
Genesis 12,1-4. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Johannes 11,19-27.

Dinsdag, 30 Juli 2013
Dinsdag in week 17 door het jaar
Exodus 33,7-11.34,5b-9.28. / Psalmen 103(102),6-7.8-9.10-11.12-13. / Mattheus 13,36-43.

Woensdag, 31 Juli 2013
Woensdag in week 17 door het jaar
Exodus 34,29-35. / Psalmen 99(98),5.6.7.9. / Mattheus 13,44-46.

Donderdag, 01 Augustus 2013, H. Alfonsus Maria de Liguori, bisschop en kerkleraar
Donderdag in week 17 door het jaar
Exodus 40,16-21.34-38. / Psalmen 84(83),3.4.5-6a.8a.11. / Mattheus 13,47-53.

Vrijdag, 02 Augustus 2013
Vrijdag in week 17 door het jaar
Leviticus 23,1.4-11.15-16.27.34b-37. / Psalmen 81(80),3-4.5-6ab.10-11ab. / Mattheus 13,54-58.

Zaterdag, 03 Augustus 2013
Zaterdag in week 17 door het jaar
Leviticus 25,1.8-17. / Psalmen 67(66),2-3.5.7-8. / Mattheus 14,1-12.

 

Zondag, 04 Augustus 2013

ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Prediker 1,2.2,21-23. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Kolossenzen 3,1-5.9-11. / Lucas 12,13-21.

Maandag, 05 Augustus 2013
Maandag in week 18 door het jaar
Numeri 11,4b-15. / Psalmen 81(80),12-13.14-15.16-17. / Mattheus 14,13-21.

Dinsdag, 06 Augustus 2013
Gedaanteverandering van de Heer - Feest
Daniël 7,9-10.13-14. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.9. / 2e Petrus 1,16-19. / Lucas 9,28-36.

Woensdag, 07 Augustus 2013
Woensdag in week 18 door het jaar
Numeri 13,1-2.25-33.14,1.26-29.34-35. / Psalmen 106(105),6-7a.13-14.21-22.23. / Mattheus 15,21-28.

Donderdag, 08 Augustus 2013
Donderdag in week 18 door het jaar
Numeri 20,1-13. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Mattheus 16,13-23.

Vrijdag, 09 Augustus 2013
H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, patrones van Europa - Feest
Deuteronomium 4,32-40. / Psalmen 77(76),12-13.14-15.16.21. / Mattheus 16,24-28.

Zaterdag, 10 Augustus 2013
H. Laurentius, diaken en martelaar - Feest
2e Corinthiërs 9,6-10. / Psalmen 112(111),1-2.5-6.7-8.9. / Johannes 12,24-26.

 

Zondag, 11 Augustus 2013

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Wijsheid 18,6-9. / Psalmen 33(32),1.12.18-19.20-22. / Hebreën 11,1-2.8-19. / Lucas 12,32-48.

Maandag, 12 Augustus 2013
Maandag in week 19 door het jaar
Deuteronomium 10,12-22. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / Mattheus 17,22-27.

Dinsdag, 13 Augustus 2013
Dinsdag in week 19 door het jaar
Deuteronomium 31,1-8. / Deuteronomium 32,3-4a.7.8.9.12. / Mattheus 18,1-5.10.12-14.

Woensdag, 14 Augustus 2013
Woensdag in week 19 door het jaar, H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar
Deuteronomium 34,1-12. / Psalmen 66(65),1-3a.5a.8.16-17. / Mattheus 18,15-20.

Donderdag, 15 Augustus 2013
MARIA TENHEMELOPNEMING - Hoogfeest
Openbaringen 11,19.12,1-6.10. / Psalmen 45(44),10.11.12.16. / 1e Corinthiërs 15,20-26. / Lucas 1,39-56.

Vrijdag, 16 Augustus 2013
Vrijdag in week 19 door het jaar
Jozua 24,1-13. / Psalmen 136(135),1-3.16-18.21-22.24. / Mattheus 19,3-12. 

Zaterdag, 17 Augustus 2013

Zaterdag in week 19 door het jaar
Jozua 24,14-29. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.11. / Mattheus 19,13-15.

 

Zondag, 18 Augustus 2013

TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Jeremia 38,4-6.8-10. / Psalmen 40(39),2.3.4.18. / Hebreën 12,1-4. / Lucas 12,49-53.

Maandag, 19 Augustus 2013
Maandag in week 20 door het jaar
Rechters 2,11-19. / Psalmen 106(105),34-35.36-37.39-40.43ab.44. / Mattheus 19,16-22.

Dinsdag, 20 Augustus 2013
Dinsdag in week 20 door het jaar
Rechters 6,11-24a. / Psalmen 85(84),9.11-12.13-14. / Mattheus 19, 23-30.

Woensdag, 21 Augustus 2013
Woensdag in week 20 door het jaar
Rechters 9,6-15. / Psalmen 21(20),2-3.4-5.6-7. / Mattheus 20,1-16a.

Donderdag, 22 Augustus 2013
Donderdag in week 20 door het jaar
Rechters 11,29-39a. / Psalmen 40(39),5.7-8a.8b-9.10. / Mattheus 22,1-14.

Vrijdag, 23 Augustus 2013
Vrijdag in week 20 door het jaar
Ruth 1,1.3-6.14b-16.22. / Psalmen 146(145),5-6.7.8-9a.9bc-10. / Mattheus 22, 34-40.

Zaterdag, 24 Augustus 2013
H. Bartolomeüs, apostel - Feest
Openbaringen 21,9-14. / Psalmen 145(144),10-11.12-13.17-18. / Johannes 1,45-51.

 

Zondag, 25 Augustus 2013

EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Isaïas 66,18-21. / Psalmen 117(116),1.2. / Hebreën 12,5-7.11-13. / Lucas 13,22-30.

Maandag, 26 Augustus 2013
Maandag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 1,1-5.8b-10. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Mattheus 23,13-22.

Dinsdag, 27 Augustus 2013
Dinsdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 2,1-8. / Psalmen 139(138),1-3.4-6. / Mattheus 23,23-26.

Woensdag, 28 Augustus 2013
Woensdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 2,9-13. / Psalmen 139(138),7-8.9-10.11-12ab. / Mattheus 23,27-32.

Donderdag, 29 Augustus 2013
Marteldood van de H. Johannes de Doper - Gedachtenis
Jeremia 1,17-19. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / Marcus 6,17-29.

Vrijdag, 30 Augustus 2013
Vrijdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 4,1-8. / Psalmen 97(96),1.2b.5-6.10.11-12. / Mattheus 25,1-13.

Zaterdag, 31 Augustus 2013
Zaterdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 4,9-12. / Psalmen 98(97),1.7-8.9. / Mattheus 25,14-30.

 

Zondag, 01 September 2013
TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Sirach 3,17-18.20.28-29. / Psalmen 68(67),4-5.6-7.10-11. / Hebreën 12,18-19.22-24. / Lucas 14,1.7-14.

Maandag, 02 September 2013
Maandag in week 22 door het jaar
1e Tessalonisenzen 4,13-18. / Psalmen 96(95),1.3.4-5.11-12.13. / Lucas 4,16-30.

Dinsdag, 03 September 2013
Dinsdag in week 22 door het jaar
1e Tessalonisenzen 5,1-6.9-11. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Lucas 4,31-37.

Woensdag, 04 September 2013
Woensdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,1-8. / Psalmen 52(51),10.11. / Lucas 4,38-44.

Donderdag, 05 September 2013
Donderdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,9-14. / Psalmen 98(97),2-3.3-4.5-6. / Lucas 5,1-11.

Vrijdag, 06 September 2013
Vrijdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,15-20. / Psalmen 100(99),1.2.3.4.5. / Lucas 5,33-39.

Zaterdag, 07 September 2013
Zaterdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,21-23. / Psalmen 54(53),3-4.6.8. / Lucas 6,1-5.

 

Zondag, 08 September 2013
DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Wijsheid 9,13-18. / Psalmen 90(89),3-4.5-6.12-13.14-17. / Filemon 1,9-10.12-17. / Lucas 14,25-33.

Maandag, 09 September 2013
Maandag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 1,24-29.2,1-3. / Psalmen 62(61),6-7.9. / Lucas 6,6-11.

Dinsdag, 10 September 2013
Dinsdag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 2,6-15. / Psalmen 145(144),1-2.8-9.10-11. / Lucas 6,12-19.

Woensdag, 11 September 2013
Woensdag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 3,1-11. / Psalmen 145(144),2-3.10-11.12-13. / Lucas 6,20-26.

Donderdag, 12 September 2013
Donderdag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 3,12-17. / Psalmen 150(149),1-2.3-4.5-6. / Lucas 6,27-38.

Vrijdag, 13 September 2013
Vrijdag in week 23 door het jaar
1e Timoteüs 1,1-2.12-14. / Psalmen 16(15),1-2.5.7-8.11. / Lucas 6,39-42.

Zaterdag, 14 September 2013
KRUISVERHEFFING - Feest
Numeri 21,4b-9. / Psalmen 78(77),1-2.34-35.36-37.38. / Filippenzen 2,6-11. / Johannes 3,13-17.

 

Zondag, 15 September 2013

VIER-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Exodus 32,7-11.13-14. / Psalmen 51(50),3-4.12-13.17.19. / 1e Timoteüs 1,12-17. / Lucas 15,1-32.

Maandag, 16 September 2013
Maandag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 2,1-8. / Psalmen 28(27),2.7.8-9. / Lucas 7,1-10.

Dinsdag, 17 September 2013
Dinsdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 3,1-13. / Psalmen 101(100),1-2.2-3.5.6. / Lucas 7,11-17.

Woensdag, 18 September 2013
Woensdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 3,14-16. / Psalmen 111(110),1-2.3-4.5-6. / Lucas 7,31-35.

Donderdag, 19 September 2013
Donderdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 4,12-16. / Psalmen 111(110),7-8.9.10. / Lucas 7,36-50.

Vrijdag, 20 September 2013
Vrijdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 6,2-12. / Psalmen 49(48),6-7.8-10.17-18.19-20. / Lucas 8,1-3.

Zaterdag, 21 September 2013
H. Matteüs, apostel en evangelist - Feest
Efeziërs 4,1-7.11-13. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Mattheus 9,9-13.

 

Zondag, 22 September 2013

VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Amos 8,4-7. / Psalmen 113(112),1-2.4-6.7-8. / 1e Timoteüs 2,1-8. / Lucas 16,1-13.

Maandag, 23 September 2013

Maandag in week 25 door het jaar
Ezra 1,1-6. / Psalmen 126(125),1-2.2-3.4-5.6. / Lucas 8,16-18.

Dinsdag, 24 September 2013
Dinsdag in week 25 door het jaar
Ezra 6,7-8.12.14-20. / Psalmen 122(121),1-2.3-4.4-5. / Lucas 8,19-21.

Woensdag, 25 September 2013
Woensdag in week 25 door het jaar
Ezra 9,5-9. / Tobit 13,2.3-4.6.7-8.6. / Lucas 9,1-6.

Donderdag, 26 September 2013
Donderdag in week 25 door het jaar
Haggaï 1,1-8. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6.9. / Lucas 9,7-9.

Vrijdag, 27 September 2013
Vrijdag in week 25 door het jaar
Haggaï 1,15.2,1-9. / Psalmen 43(42),1.2.3.4. / Lucas 9,18-22.

Zondag, 22 September 2013

VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Amos 8,4-7. / Psalmen 113(112),1-2.4-6.7-8. / 1e Timoteüs 2,1-8. / Lucas 16,1-13.

Maandag, 23 September 2013

Maandag in week 25 door het jaar
Ezra 1,1-6. / Psalmen 126(125),1-2.2-3.4-5.6. / Lucas 8,16-18.

Dinsdag, 24 September 2013
Dinsdag in week 25 door het jaar
Ezra 6,7-8.12.14-20. / Psalmen 122(121),1-2.3-4.4-5. / Lucas 8,19-21.

Woensdag, 25 September 2013
Woensdag in week 25 door het jaar
Ezra 9,5-9. / Tobit 13,2.3-4.6.7-8.6. / Lucas 9,1-6.

Donderdag, 26 September 2013
Donderdag in week 25 door het jaar
Haggaï 1,1-8. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6.9. / Lucas 9,7-9.

Vrijdag, 27 September 2013
Vrijdag in week 25 door het jaar
Haggaï 1,15.2,1-9. / Psalmen 43(42),1.2.3.4. / Lucas 9,18-22.

Zaterdag, 28 September 2013

Zaterdag in week 25 door het jaar
Zacharias 2,5-9.14-15. / Jeremia 31,10.11-12.13. / Lucas 9,43-45.

 

Zondag, 29 September 2013

ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Amos 6,1.4-7. / Psalmen 146(145),7.8-9.9-10. / 1e Timoteüs 6,11-16. / Lucas 16,19-31.

Maandag, 30 September 2013
Maandag in week 26 door het jaar
Zacharias 8,1-8. / Psalmen 102(101),16-18.19-21.29.22-23. / Lucas 9,46-50.

Dinsdag, 01 Oktober 2013
Dinsdag in week 26 door het jaar
Zacharias 8,20-23. / Psalmen 87(86),1-3.4-5.6-7. / Lucas 9,51-56.

Woensdag, 02 Oktober 2013
HH. Engelbewaarders - Gedachtenis
Exodus 23,20-23. / Psalmen 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11. / Mattheus 18,1-5.10.

Donderdag, 03 Oktober 2013
Donderdag in week 26 door het jaar
Nehemia 8,1-4.5-6.7-12. / Psalmen 19(18),8.9.10.11. / Lucas 10,1-12.

Vrijdag, 04 Oktober 2013
Vrijdag in week 26 door het jaar
Baruch 1,15-22. / Psalmen 79(78),1-2.3-5.8.9. / Lucas 10,13-16.

Zaterdag, 05 Oktober 2013
Zaterdag in week 26 door het jaar
Baruch 4,5-12.27-29. / Psalmen 69(68),33-35.36-37. / Lucas 10,17-24.

 

Zondag, 06 oktober 2013

ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Habakuk 1,2-3.2,2-4. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / 2e Timoteüs 1,6-8.13-14. / Lucas 17,5-10.

Maandag, 07 oktober 2013
Maandag in week 27 door het jaar
Jona 1,1-17.2,1.11. / Psalmen 2,2.3.4.5.8. / Lucas 10,25-37.

Dinsdag, 08 oktober 2013
Dinsdag in week 27 door het jaar
Jona 3,1-10. / Psalmen 130(129),1-2.3-4.7-8. / Lucas 10,38-42.

Woensdag, 09 oktober 2013
Woensdag in week 27 door het jaar
Jona 4,1-11. / Psalmen 86(85),3-4.5-6.9-10. / Lucas 11,1-4.

Donderdag, 10 oktober 2013
Donderdag in week 27 door het jaar
Maleachi 3,13-20. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 11,5-13.

Vrijdag, 11 oktober 2013
Vrijdag in week 27 door het jaar
Joël 1,13-15.2,1-2. / Psalmen 9(9A),2-3.6.16.8-9. / Lucas 11,15-26.

Zaterdag, 12 oktober 2013
Zaterdag in week 27 door het jaar
Psalmen 97(96),1-2.5-6.11-12. / Lucas 11,27-28.

 

Zondag, 13 oktober 2013
ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
2e Koningen 5,14-17. / Psalmen 98(97),1.2-3.3-4. / 2e Timoteüs 2,8-13. / Lucas 17,11-19.

onderstaande teksten zijn nog niet klaar !!!

Maandag, 14 oktober 2013
Maandag in week 28 door het jaar
Romeinen 1,1-7. / Psalmen 98(97),1.2-3.3-4. / Lucas 11,29-32.

Dinsdag, 15 oktober 2013
Dinsdag in week 28 door het jaar
Romeinen 1,16-25. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 11,37-41.

Woensdag, 16 oktober 2013
Woensdag in week 28 door het jaar
Romeinen 2,1-11. / Psalmen 62(61),2-3.6-7.9. / Lucas 11,42-46.

Donderdag, 17 oktober 2013
Donderdag in week 28 door het jaar
Romeinen 3,21-29. / Psalmen 130(129),1-2.3-4.5-6. / Lucas 11,47-54.

Vrijdag, 18 oktober 2013
H. Lucas, evangelist - Feest
2e Timoteüs 4,9-17. / Psalmen 145(144),10-11.12-13.17-18. / Lucas 10,1-9.

Zaterdag, 19 oktober 2013
Zaterdag in week 28 door het jaar
Romeinen 4,13.16-18. / Psalmen 105(104),6-7.8-9.42-43. / Lucas 12,8-12.

 

Zondag, 20 oktober 2013
NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Exodus 17,8-13. / Psalmen 121(120),1-2.3-4.5-6.7-8. / 2e Timoteüs 3,14-17.4,1-2. / Lucas 18,1-8.

Maandag, 21 oktober 2013
Maandag in week 29 door het jaar
Romeinen 4,20-25. / Lucas 1,69-70.71-72.73-75. / Lucas 12,13-21.

Dinsdag, 22 oktober 2013
Dinsdag in week 29 door het jaar
Romeinen 5,12.15b.17-19.20b-21. / Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.17. / Lucas 12,35-38.

Woensdag, 23 oktober 2013
Woensdag in week 29 door het jaar
Romeinen 6,12-18. / Psalmen 124(123),1-3.4-6.7-8. / Lucas 12,39-48.

Donderdag, 24 oktober 2013
Donderdag in week 29 door het jaar
Romeinen 6,19-23. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 12,49-53.

Vrijdag, 25 oktober 2013
Vrijdag in week 29 door het jaar
Romeinen 7,18-25a. / Psalmen 119(118),66.68.76.77.93.94. / Lucas 12,54-59.

Zaterdag, 26 oktober 2013
Zaterdag in week 29 door het jaar
Romeinen 8,1-11. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 13,1-9.

 

Zondag, 27 oktober 2013
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Sirach 35,12-14.16-18. / Psalmen 34(33),2-3.17-18.19.23. / 2e Timoteüs 4,6-8.16-18. / Lucas 18,9-14.

Maandag, 28 oktober 2013
HH. Simon en Judas, apostelen - Feest
Efeziërs 2,19-22. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 6,12-19.

Dinsdag, 29 oktober 2013
Dinsdag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,18-25. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Lucas 13,18-21.

Woensdag, 30 oktober 2013
Woensdag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,26-30. / Psalmen 13(12),4-5.6. / Lucas 13,22-30.

Donderdag, 31 oktober 2013
Donderdag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,31b-39. / Psalmen 109(108),21-22.26-27.30-31. / Lucas 13,31-35.

Vrijdag, 01 November 2013
ALLERHEILIGEN - Hoogfeest
Openbaringen 7,2-4.9-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / 1e Johannes 3,1-3. / Mattheus 5,1-12a.

Zaterdag, 02 november 2013
GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN - ALLERZIELEN
Wijsheid 3,1-9. / Psalmen 27(26),1.4.7.8.9.13-14. / Romeinen 6,3-9. / Mattheus 25,31-46.

 

Zondag, 03 november 2013
EEN-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Wijsheid 11,22-26.12,1. / Psalmen 145(144),1-2.8-9.10-11.13.14. / 2e Tessalonisenzen 1,11-12.2,1-2. / Lucas 19,1-10.

Maandag, 04 november 2013
Maandag in week 31 door het jaar
Romeinen 11,29-36. / Psalmen 69(68),30-31.33-34.36-37. / Lucas 14,12-14.

Dinsdag, 05 november 2013
Dinsdag in week 31 door het jaar
Romeinen 12,5-16a. / Psalmen 131(130),1.2.3. / Lucas 14,15-24.

Woensdag, 06 november 2013
Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken -Feest
Romeinen 13,8-10. / Psalmen 112(111),1-2.4-5.9. / Lucas 14,25-33.

Donderdag, 07 november 2013
H. WILLIBRORD, BISSCHOP, VERKONDIGER VAN ONS GELOOF, PATROON VAN DE NEDERLANDSE KERKPROVINCIE - Hoogfeest
Romeinen 14,7-12. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Lucas 15,1-10.

Vrijdag, 08 november 2013
Vrijdag in week 31 door het jaar
Romeinen 15,14-21. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Lucas 16,1-8.

Zaterdag, 09 november 2013
KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN SINT JAN VAN LATERANEN - Feest
Ezechiël 47,1-2.8-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / Johannes 2,13-22.

 

Zondag, 10 november 2013
TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
2e Makkabeën 7,1-2.9-14. / Psalmen 17(16),1.5-6.8.15. / 2e Tessalonisenzen 2,16-17.3,1-5. / Lucas 20,27-38.

Maandag, 11 november 2013
Maandag in week 32 door het jaar
Wijsheid 1,1-7. / Psalmen 139(138),1-3.4-6.7-8.9-10. / Lucas 17,1-6.

Dinsdag, 12 november 2013
Dinsdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 2,23-24.3,1-9. / Psalmen 34(33),2-3.16-17.18-19. / Lucas 17,7-10.

Woensdag, 13 november 2013
Woensdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 6,2-11. / Psalmen 82(81),3-4.6-7. / Lucas 17,11-19.

Donderdag, 14 november 2013
Donderdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 7,22-30.8,1. / Psalmen 119(118),89.90.91.130.135.175. / Lucas 17,20-25.

Vrijdag, 15 november 2013
Vrijdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 13,1-9. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 17,26-37.

Zaterdag, 16 november 2013
Zaterdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 18,14-16.19,6-9. / Psalmen 105(104),2-3.36-37.42-43. / Lucas 18,1-8.

 

 

Maandag, 18 November 2013
Maandag in week 33 door het jaar
1e Makkabeën 1,10-15.41-43.54-57.62-64. / Psalmen 119(118),53.61.134.150.155.158. / Lucas 18,35-43.

Dinsdag, 19 November 2013
Dinsdag in week 33 door het jaar
2e Makkabeën 6,18-31. / Psalmen 3,2-3.4-5.6-7. / Lucas 19,1-10.

Woensdag, 20 November 2013
Woensdag in week 33 door het jaar
2e Makkabeën 7,1.20-31. / Psalmen 17(16),1.5-6.8b.15. / Lucas 19,11-28.

Donderdag, 21 November 2013
Donderdag in week 33 door het jaar
1e Makkabeën 2,15-25.27-29. / Psalmen 50(49),1-2.5-6.14-15. / Lucas 19,41-44.

Vrijdag, 22 November 2013
Vrijdag in week 33 door het jaar
1e Makkabeën 4,36-37.52-59. / 1e Kronieken 29,10.11abc.11d-12a.12bcd. / Lucas 19,45-48.

Zaterdag, 23 November 2013
Zaterdag in week 33 door het jaar
1e Makkabeën 6,1-13. / Psalmen 9(9A),2-3.4.6.16b.19. / Lucas 20,27-40.

 

Zondag, 24 November 2013
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL - Hoogfeest - Jaar C
2e Samuël 5,1-3. / Psalmen 122(121),1-2.4-5. / Kolossenzen 1,12-20. / Lucas 23,35-43.

Maandag, 25 November 2013
Maandag in week 34 door het jaar
Daniël 1,1-6.8-20. / Daniël 3,52.53.54.55.56. / Lucas 21,1-4.

Dinsdag, 26 November 2013
Dinsdag in week 34 door het jaar
Daniël 2,31-45. / Daniël 3,57.58.59.60.61. / Lucas 21,5-11.

Woensdag, 27 November 2013
Woensdag in week 34 door het jaar
Daniël 5,1-6.13-14.16-17.23-28. / Daniël 3,62.63.64.65.66.67. / Lucas 21,12-19.

Donderdag, 28 November 2013
Donderdag in week 34 door het jaar
Daniël 6,12-28. / Daniël 3,68.69.70.71.72.73.74. / Lucas 21,20-28.

Vrijdag, 29 November 2013
Vrijdag in week 34 door het jaar
Daniël 7,2-14. / Daniël 3,75.76.77.78.79.80.81. / Lucas 21,29-33.

Zaterdag, 30 November 2013
H. Andreas, apostel - Feest
Romeinen 10,9-18. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Mattheus 4,18-22.

 

Zondag, 01 December 2013
EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar A
Isaïas 2,1-5. / Psalmen 122(121),1-2.4-5.6-7.8-9. / Romeinen 13,11-14. / Mattheus 24,37-44.

Maandag, 02 December 2013
Maandag in de eerste week van de Advent
Isaïas 4,2-6. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9. / Mattheus 8,5-11.

Dinsdag, 03 December 2013
Dinsdag in de eerste week van de Advent
Isaïas 11,1-10. / Psalmen 72(71),2.7-8.12-13.17. / Lucas 10,21-24.

Woensdag, 04 December 2013
Woensdag in de eerste week van de Advent
Isaïas 25,6-10a. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Mattheus 15,29-37.

Donderdag, 05 December 2013
Donderdag in de eerste week van de Advent
Isaïas 26,1-6. / Psalmen 118(117),1.8-9.19-21.25-27a. / Mattheus 7,21.24-27.

Vrijdag, 06 December 2013
Vrijdag in de eerste week van de Advent
Isaïas 29,17-24. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Mattheus 9,27-31.

Zaterdag, 07 December 2013
Zaterdag in de eerste week van de Advent
Isaïas 30,19-21.23-26. / Psalmen 147(146),1-2.3-4.5-6. / Mattheus 9,35-38.10,1.6-8.

 

Zondag, 08 December 2013
TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar A
Isaïas 11,1-10. / Psalmen 72(71),1-2.7-8.12-13.17. / Romeinen 15,4-9. / Mattheus 3,1-12.

Maandag, 09 December 2013
ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA - Hoogfeest
Genesis 3,9-15.20. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3bc-4. / Efeziërs 1,3-6.11-12. / Lucas 1,26-38.

Dinsdag, 10 December 2013
Dinsdag in de tweede week van de Advent
Isaïas 40,1-11. / Psalmen 96(95),1-2.3.10ac.11-12.13. / Mattheus 18,12-14.

Woensdag, 11 December 2013
Woensdag in de tweede week van de Advent
Isaïas 40,25-31. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8.10. / Mattheus 11,28-30.

Donderdag, 12 December 2013
Donderdag in de tweede week van de Advent
Isaïas 41,13-20. / Psalmen 145(144),1.9.10-11.12-13ab. / Mattheus 11,11-15.

Vrijdag, 13 December 2013
Vrijdag in de tweede week van de Advent
Isaïas 48,17-19. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Mattheus 11,16-19.

Zaterdag, 14 December 2013
Zaterdag in de tweede week van de Advent
Sirach 48,1-4.9-11. / Psalmen 80(79),2ac.3b.15-16.18-19. / Mattheus 17,10-13.

 

Zondag, 15 December 2013
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar A - Zondag "Gaudete"
Isaïas 35,1-6.10. / Psalmen 146(145),7-10. / Jacobus 5,7-10. / Mattheus 11,2-11.

Maandag, 16 December 2013
Maandag in de derde week van de Advent
Numeri 24,2-7.15-17a. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Mattheus 21,23-27.

Dinsdag, 17 December 2013
Dinsdag in de derde week van de Advent
Genesis 49,2.8-10. / Psalmen 72(71),2.3-4ab.7-8.17. / Mattheus 1,1-17.

Woensdag, 18 December 2013
Woensdag in de derde week van de Advent
Jeremia 23,5-8. / Psalmen 72(71),2.12-13.18-19. / Mattheus 1,18-24.

Donderdag, 19 December 2013
Donderdag in de derde week van de Advent
Rechters 13,2-7.24-25a. / Psalmen 71(70),3-4a.5-6ab.16-17. / Lucas 1,5-25.

Vrijdag, 20 December 2013
Vrijdag in de derde week van de Advent
Isaïas 7,10-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 1,26-38.

Zaterdag, 21 December 2013
Zaterdag in de derde week van de Advent
Lezing uit het Hooglied 2,8-14. / Psalmen 33(32),2-3.11-12.20-21. / Lucas 1,39-45.

 

Zondag, 22 December 2013
VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar A
Isaïas 7,10-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Romeinen 1,1-7. / Mattheus 1,18-24.

Maandag, 23 December 2013
Maandag in de vierde week van de Advent
Maleachi 3,1-4.23-24. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / Lucas 1,57-66.

Dinsdag, 24 December 2013
KERSTMIS - GEBOORTE VAN DE HEER - KERSTNACHT : Nachtmis (Hoogfeest)
Isaïas 9,1-6. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.11-12.13. / Titus 2,11-14. / Lucas 2,1-14.

Woensdag, 25 December 2013
KERSTMIS - GEBOORTE VAN DE HEER - KERSTDAG : Dagmis (Hoogfeest)
Isaïas 52,7-10. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Hebreën 1,1-6. / Johannes 1,1-18.

Donderdag, 26 December 2013
H. Stefanus, eerste martelaar - Feest
Handelingen der apostelen 6,8-10.7,54-59. / Psalmen 31(30),3cd-4.6.8ab.16bc.17. / Mattheus 10,17-22.

Vrijdag, 27 December 2013
H. Johannes, apostel en evangelist - Feest
1e Johannes 1,1-4. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.11-12. / Johannes 20,2-8.

Zaterdag, 28 December 2013
HH. Onnozele Kinderen, martelaren - Feest
1e Johannes 1,5-10.2,1-2. / Psalmen 124(123),2-3.4-5.7b-8. / Mattheus 2,13-18.

Zondag, 29 December 2013
H. FAMILIE, JEZUS, MARIA, JOZEF - Feest
Sirach 3,2-6.12-14. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5. / Kolossenzen 3,12-21. / Mattheus 2,13-15.19-23.

Maandag, 30 December 2013
Zesde dag onder het Octaaf van Kerstmis
1e Johannes 2,12-17. / Psalmen 96(95),7-8a.8b-9.10. / Lucas 2,36-40.

Dinsdag, 31 December 2013
Zevende dag onder het Octaaf van Kerstmis
1e Johannes 2,18-21. / Psalmen 96(95),1-2.11-12.13. / Johannes 1,1-18.


Woensdag, 01 Januari 2014
HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD - Hoogfeest - Octaafdag van Kerstmis
Numeri 6,22-27. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Galaten 4,4-7. / Lucas 2,16-21.

Donderdag, 02 Januari 2014
Weekdag van de Kersttijd (2 Januari)
1e Johannes 2,22-28. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Johannes 1,19-28.

Vrijdag, 03 Januari 2014
Weekdag van de Kersttijd (3 Januari)
1e Johannes 2,29.3,1-6. / Psalmen 98(97),1.3cd-4.5-6. / Johannes 1,29-34.

Zaterdag, 04 Januari 2014
Weekdag van de Kersttijd (4 Januari)
1e Johannes 3,7-10. / Psalmen 98(97),1.7-8.9. / Johannes 1,35-42.


Zondag, 05 Januari 2014
OPENBARING DES HEREN - HOOGFEEST
Sirach 24,1-4.12-16. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / Efeziërs 1,3-6.15-18. / Johannes 1,1-18.

Maandag, 06 Januari 2014
Maandag - Weekdag van de Kersttijd

Dinsdag, 07 Januari 2014
Dinsdag - Weekdag van de Kersttijd

Woensdag, 08 Januari 2014
Woensdag - Weekdag van de Kersttijd

Donderdag, 09 Januari 2014
Donderdag - Weekdag van de Kersttijd

Vrijdag, 10 Januari 2014
Vrijdag - Weekdag van de Kersttijd

Zaterdag, 11 Januari 2014
Zaterdag - Weekdag van de Kersttijd

 

Zondag, 12 Januari 2014
DOOP VAN DE HEER - Feest - Jaar A
Isaïas 42,1-4.6-7. / Psalmen 29(28),1a.2.3ac-4.3b.9b-10. / Handelingen der apostelen 10,34-38. / Mattheus 3,13-17.

Maandag, 13 Januari 2014
Maandag in week 1 door het jaar
1e Samuël 1,1-8. / Psalmen 116(115),12-13.14-17.18-19. / Marcus 1,14-20.

Dinsdag, 14 Januari 2014
Dinsdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 1,9-20. / 1e Samuël 2,1.4-5.6-7.8abcd. / Marcus 1,21-28.

Woensdag, 15 Januari 2014
Woensdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 3,1-10.19-20. / Psalmen 40(39),2.5.7-8a.8b-9.10. / Marcus 1,29-39.

Donderdag, 16 Januari 2014
Donderdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 4,1-11. / Psalmen 44(43),10-11.14-15.25-26. / Marcus 1,40-45.

Vrijdag, 17 Januari 2014
Vrijdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 8,4-7.10-22a. / Psalmen 89(88),16-17.18-19. / Marcus 2,1-12.

 

Zaterdag, 18 Januari 2014

Zaterdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 9,1-4.17-19.10,1a. / Psalmen 21(20),2-3.4-5.6-7. / Marcus 2,13-17.

 

Zondag, 19 Januari 2014
TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Isaïas 49,3.5-6. / Psalmen 40(39),2.4.7-8.9.10. / 1e Corinthiërs 1,1-3. / Johannes 1,29-34.

Maandag, 20 Januari 2014
Maandag in week 2 door het jaar
1e Samuël 15,16-23. / Psalmen 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Marcus 2,18-22.

Dinsdag, 21 Januari 2014
Dinsdag in week 2 door het jaar
1e Samuël 16,1-13. / Psalmen 89(88),20.21-22.27-28. / Marcus 2,23-28.

Woensdag, 22 Januari 2014
Woensdag in week 2 door het jaar
1e Samuël 17,32-33.37.40-51. / Psalmen 144(143),1.2.9-10. / Marcus 3,1-6.

Donderdag, 23 Januari 2014
Donderdag in week 2 door het jaar
1e Samuël 18,6-9.19,1-7. / Psalmen 56(55),2-3.9-10ab.10c-11.12-13. / Marcus 3,7-12.

Vrijdag, 24 Januari 2014
Vrijdag in week 2 door het jaar
1e Samuël 24,3-21. / Psalmen 57(56),2.3-4.6.11. / Marcus 3,13-19.

Zaterdag, 25 Januari 2014
Bekering van de heilige apostel Paulus - Feest
Handelingen der apostelen 22,3-16. / Psalmen 117(116),1.2. / Marcus 16,15-18.

 

Zondag, 26 Januari 2014
DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Isaïas 8,23.9,1-3. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / 1e Corinthiërs 1,10-13.17. / Mattheus 4,12-23.

Maandag, 27 Januari 2014
Maandag in week 3 door het jaar
2e Samuël 5,1-7.10. / Psalmen 89(88),20.21-22.25-26. / Marcus 3,22-30.

Dinsdag, 28 Januari 2014
Dinsdag in week 3 door het jaar
2e Samuël 6,12-15.17-19. / Psalmen 24(23),7.8.9.10. / Marcus 3,31-35.

Woensdag, 29 Januari 2014
Woensdag in week 3 door het jaar
2e Samuël 7,4-17. / Psalmen 89(88),4-5.27-28.29-30. / Marcus 4,1-20.

Donderdag, 30 Januari 2014
Donderdag in week 3 door het jaar
2e Samuël 7,18-19.24-29. / Psalmen 132(131),1-2.3-5.11.12.13-14. / Marcus 4,21-25.

Vrijdag, 31 Januari 2014
Vrijdag in week 3 door het jaar
2e Samuël 11,1-4a.5-10a.13-17. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.6bc-7.10-11. / Marcus 4,26-34.

Zaterdag, 01 Februari 2014

Zaterdag in week 3 door het jaar
2e Samuël 12,1-7a.10-17. / Psalmen 51(50),12-13.14-15.16-17. / Marcus 4,35-41.

 

Zondag, 02 Februari 2014
Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) - Feest
Maleachi 3,1-4. / Psalmen 24(23),7.8.9.10. / Lucas 2,22-40.

Maandag, 03 Februari 2014
Maandag in week 4 door het jaar
2e Samuël 15,13-14.30.16,5-13a. / Psalmen 3,2-3.4-5.6-7. / Marcus 5,1-20.

Dinsdag, 04 Februari 2014
Dinsdag in week 4 door het jaar
2e Samuël 18,9-10.14b.24-25a.30-33.19,1-3. / Psalmen 86(85),1-2.3-4.5-6. / Marcus 5,21-43.

Woensdag, 05 Februari 2014
Woensdag in week 4 door het jaar
2e Samuël 24,2.9-17. / Psalmen 32(31),1-2.5.6.7. / Marcus 6,1-6.

Donderdag, 06 Februari 2014
Donderdag in week 4 door het jaar
1e Koningen 2,1-4.10-12. / 1e Kronieken 29,10.11ab.11d-12a.12bcd. / Marcus 6,7-13.

Vrijdag, 07 Februari 2014
Vrijdag in week 4 door het jaar
Sirach 47,2-13. / Psalmen 18(17),31.47.50.51. / Marcus 6,14-29.

Zaterdag, 08 Februari 2014
Zaterdag in week 4 door het jaar
1e Koningen 3,4-13. / Psalmen 119(118),9.10.11.12.13.14. / Marcus 6,30-34.

 

Zondag, 09 Februari 2014

VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Isaïas 58,7-10. / Psalmen 112(111),4-5.6-7.8-9. / 1e Corinthiërs 2,1-5. / Mattheus 5,13-16.

Maandag, 10 Februari 2014
Maandag in week 5 door het jaar
1e Koningen 8,1-7.9-13. / Psalmen 132(131),6-7.8-10. / Marcus 6,53-56.

Dinsdag, 11 Februari 2014
Dinsdag in week 5 door het jaar
1e Koningen 8,22-23.27-30. / Psalmen 84(83),3.4.5.10.11. / Marcus 7,1-13.

Woensdag, 12 Februari 2014
Woensdag in week 5 door het jaar
1e Koningen 10,1-10. / Psalmen 37(36),5-6.30-31.39-40. / Marcus 7,14-23.

Donderdag, 13 Februari 2014
Donderdag in week 5 door het jaar
1e Koningen 11,4-13. / Psalmen 106(105),3-4.35-36.37.40. / Marcus 7,24-30.

Vrijdag, 14 Februari 2014
HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, patronen van Europa - Feest
1e Koningen 11,29-32.12,19. / Psalmen 81(80),10-11ab.12-13.14-15. / Marcus 7,31-37.

Zaterdag, 15 Februari 2014
Zaterdag in week 5 door het jaar
1e Koningen 12,26-32.13,33-34. / Psalmen 106(105),6-7a.19-20.21-22. / Marcus 8,1-10.

 

Zondag, 16 Februari 2014

ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Sirach 15,15-20. / Psalmen 119(118),1-2.4-5.17-18.33-34. / 1e Corinthiërs 2,6-10. / Mattheus 5,17-37.  

Maandag, 17 Februari 2014
Maandag in week 6 door het jaar
Jacobus 1,1-11. / Psalmen 119(118),67.68.71.72.75.76. / Marcus 8,11-13.

Dinsdag, 18 Februari 2014
Dinsdag in week 6 door het jaar
Jacobus 1,12-18. / Psalmen 94(93),12-13a.14-15.18-19. / Marcus 8,14-21.

Woensdag, 19 Februari 2014
Woensdag in week 6 door het jaar
Jacobus 1,19-27. / Psalmen 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5. / Marcus 8,22-26.

Donderdag, 20 Februari 2014
Donderdag in week 6 door het jaar
Jacobus 2,1-9. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7. / Marcus 8,27-33.

Vrijdag, 21 Februari 2014
Vrijdag in week 6 door het jaar
Jacobus 2,14-24.26. / Psalmen 112(111),1-2.3-4.5-6. / Marcus 8,34-38.9,1.

Zaterdag, 22 Februari 2014
Sint Petrus' Stoel - Feest
1e Petrus 5,1-4. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Mattheus 16,13-19.

 

Zondag, 23 Februari 2014

ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Leviticus 19,1-2.17-18. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8.10.12-13. / 1e Corinthiërs 3,16-23. / Mattheus 5,38-48.

Maandag, 24 Februari 2014
Maandag in week 7 door het jaar
Jacobus 3,13-18. / Psalmen 19(18),8.9.10.15. / Marcus 9,14-29.

Dinsdag, 25 Februari 2014
Dinsdag in week 7 door het jaar
Jacobus 4,1-10. / Psalmen 55(54),7-8.9-10a.10b-11a.23. / Marcus 9,30-37.

Woensdag, 26 Februari 2014
Woensdag in week 7 door het jaar
Jacobus 4,13-17. / Psalmen 49(48),2-3.6-7.8-10.11. / Marcus 9,38-40.

Donderdag, 27 Februari 2014
Donderdag in week 7 door het jaar
Jacobus 5,1-6. / Psalmen 49(48),14-15ab.15cd-16.17-18.19-20. / Marcus 9,41-50.

Vrijdag, 28 Februari 2014
Vrijdag in week 7 door het jaar
Jacobus 5,9-12. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12. / Marcus 10,1-12.

Zaterdag, 01 Maart 2014
Zaterdag in week 7 door het jaar
Jacobus 5,13-20. / Psalmen 141(140),1-2.3.8. / Marcus 10,13-16.


Zondag, 02 Maart 2014
ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Isaïas 49,14-15. / Psalmen 62(61),2-3.6-7.8-9. / 1e Corinthiërs 4,1-5. / Mattheus 6,24-34.

Maandag, 03 Maart 2014
Maandag in week 8 door het jaar
1e Petrus 1,3-9. / Psalmen 111(110),1-2.5-6.9.10c. / Marcus 10,17-27.

Dinsdag, 04 Maart 2014
Dinsdag in week 8 door het jaar
1e Petrus 1,10-16. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3c-4. / Marcus 10,28-31.

Woensdag, 05 Maart 2014
Aswoensdag
Joël 2,12-18. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.12-13.14.17. / 2e Corinthiërs 5,20-21.6,1-2. / Mattheus 6,1-6.16-18.

Donderdag, 06 Maart 2014
Donderdag na Aswoensdag
Deuteronomium 30,15-20. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 9,22-25.

Vrijdag, 07 Maart 2014
Vrijdag na Aswoensdag
Isaïas 58,1-9a. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.18-19. / Mattheus 9,14-15.

Zaterdag, 08 Maart 2014

Zaterdag na Aswoensdag
Isaïas 58,9b-14. / Psalmen 86(85),1-2.3-4.5-6. / Lucas 5,27-32.

 

 Zondag, 09 Maart 2014

EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Jaar A
Genesis 2,7-9.3,1-7. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.12-13.14.17. / Romeinen 5,12-19. / Mattheus 4,1-11.

Maandag, 10 Maart 2014
Maandag in week 1 van de Veertigdagentijd
Leviticus 19,1-2.11-18. / Psalmen 19(18),8.9.10.15. / Mattheus 25,31-46.

Dinsdag, 11 Maart 2014
Dinsdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Isaïas 55,10-11. / Psalmen 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19. / Mattheus 6,7-15.

Woensdag, 12 Maart 2014
Woensdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Jona 3,1-10. / Psalmen 51(50),3-4.12-13.18-19. / Lucas 11,29-32.

Donderdag, 13 Maart 2014
Donderdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Esther 14,1.3-5.12-14. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8. / Mattheus 7,7-12.

Vrijdag, 14 Maart 2014
Vrijdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Ezechiël 18,21-28. / Psalmen 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8. / Mattheus 5,20-26.

Zaterdag, 15 Maart 2014
Zaterdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Deuteronomium 26,16-19. / Psalmen 119(118),1-2.4-5.7-8. / Mattheus 5,43-48.

 

Zondag, 16 Maart 2014
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Jaar A
Genesis 12,1-4a. / Psalmen 33(32),4-5.18-19.20.22. / 2e Timoteüs 1,8b-10. / Mattheus 17,1-9.

Maandag, 17 Maart 2014
Maandag in week 2 van de Veertigdagentijd
Daniël 9,4b-10. / Psalmen 79(78),8.9.11.13. / Lucas 6,36-38.

Dinsdag, 18 Maart 2014
Dinsdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Isaïas 1,10.16-20. / Psalmen 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Mattheus 23,1-12.

Woensdag, 19 Maart 2014
H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD MARIA - Hoogfeest
2e Samuël 7,4-5a.12-14a.16. / Psalmen 89(88),2-3.4-5.27.29. / Romeinen 4,13.16-18.22. / Mattheus 1,16.18-21.24a.

Donderdag, 20 Maart 2014
Donderdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Jeremia 17,5-10. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 16,19-31.

Vrijdag, 21 Maart 2014
Vrijdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Genesis 37,3-4.12-13a.17b-28. / Psalmen 105(104),16-17.18-19.20-21. / Mattheus 21,33-43.45-46.

 Zaterdag, 22 Maart 2014

Zaterdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Micha 7,14-15.18-20. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12. / Lucas 15,1-3.11-32.

 

Zondag, 23 Maart 2014

DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Jaar A
Exodus 17,3-7. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Romeinen 5,1-2.5-8. / Johannes 4,5-42.

Maandag, 24 Maart 2014
Maandag in week 3 van de Veertigdagentijd
2e Koningen 5,1-15a. / Psalmen 42(41),2-3.43(42),3-4. / Lucas 4,24-30.

Dinsdag, 25 Maart 2014
AANKONDIGING VAN DE HEER (MARIA BOODSCHAP) - Hoogfeest
Isaïas 7,10-14.8,10b. / Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.11. / Hebreën 10,4-10. / Lucas 1,26-38.

Woensdag, 26 Maart 2014
Woensdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Deuteronomium 4,1.5-9. / Psalmen 147,12-13.15-16.19-20. / Mattheus 5,17-19.

Donderdag, 27 Maart 2014
Donderdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Jeremia 7,23-28. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Lucas 11,14-23.

Vrijdag, 28 Maart 2014
Vrijdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Hosea 14,2-10. / Psalmen 81(80),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14.17. / Marcus 12,28b-34.

Zaterdag, 29 Maart 2014
Zaterdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Hosea 6,1-6. / Psalmen 51(50),3-4.18-19.20-21ab. / Lucas 18,9-14.

 

Zondag, 30 Maart 2014

VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Zondag "laetare"
1e Samuël 16,1b.6-7.10-13a. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Efeziërs 5,8-14. / Johannes 9,1-41.

Maandag, 31 Maart 2014
Maandag in week 4 van de Veertigdagentijd
Isaïas 65,17-21. / Psalmen 30(29),2.4.5-6.11-12a.13b. / Johannes 4,43-54.

Dinsdag, 01 April 2014
Dinsdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Ezechiël 47,1-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / Johannes 5,1-16.

Woensdag, 02 April 2014
Woensdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Isaïas 49,8-15. / Psalmen 145(144),8-9.13cd-14.17-18. / Johannes 5,17-30.

Donderdag, 03 April 2014
Donderdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Exodus 32,7-14. / Psalmen 106(105),19-20.21-22.23. / Johannes 5,31-47.

Vrijdag, 04 April 2014
Vrijdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Wijsheid 2,1a.12-22. / Psalmen 34(33),17-18.19-20.21.23. / Johannes 7,1-2.10.25-30.

Zaterdag, 05 April 2014
Zaterdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Jeremia 11,18-20. / Psalmen 7,2-3.9bc-10.11-12. / Johannes 7,40-53.

 

Zondag, 06 April 2014

VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Ezechiël 37,12-14. / Psalmen 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8. / Romeinen 8,8-11. / Johannes 11,1-45.

Maandag, 07 April 2014
Maandag in week 5 van de Veertigdagentijd
Daniël 13,1-9.15-17.19-30.33-62. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Johannes 8,1-11.

Dinsdag, 08 April 2014
Dinsdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Numeri 21,4-9. / Psalmen 102(101),2-3.16-18.19-21. / Johannes 8,21-30.

Woensdag, 09 April 2014
Woensdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Daniël 3,14-20.91-92.95. / Daniël 3,52.53.54.55.56. / Johannes 8,31-42.

Donderdag, 10 April 2014
Donderdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Genesis 17,3-9. / Psalmen 105(104),4-5.6-7.8-9. / Johannes 8,51-59.

Vrijdag, 11 April 2014
Vrijdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Jeremia 20,10-13. / Psalmen 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7. / Johannes 10,31-42.

Zaterdag, 12 April 2014
Zaterdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Ezechiël 37,21-28. / Jeremia 31,10.11-12ab.13. / Johannes 11,45-56.

 

Zondag, 13 April 2014

PALM- OF PASSIEZONDAG
Isaïas 50,4-7. / Psalmen 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24. / Filippenzen 2,6-11. / Mattheus 26,14-75.27,1-66.

Maandag, 14 April 2014
Maandag in de Goede Week
Isaïas 42,1-7. / Psalmen 27(26),1.2.3.13-14. / Johannes 12,1-11.

Dinsdag, 15 April 2014
Dinsdag in de Goede Week
Isaïas 49,1-6. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15.17. / Johannes 13,21-33.36-38.

Woensdag, 16 April 2014
Woensdag in de Goede Week
Isaïas 50,4-9a. / Psalmen 69(68),8-10.21bcd-22.31.33-34. / Mattheus 26,14-25.

Donderdag, 17 April 2014

Donderdag in de Goede Week : AVONDMIS VAN WITTE DONDERDAG
Exodus 12,1-8.11-14. / Psalmen 116(115),12-13.15-16bc.17-18. / 1e Corinthiërs 11,23-26. / Johannes 13,1-15.

Vrijdag, 18 April 2014
GOEDE VRIJDAG: HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER
Isaïas 52,13-15.53,1-12. / Psalmen 31(30),2.6.12-13.15-16.17.25. / Hebreën 4,14-16.5,7-9. / Johannes 18,1-40.19,1-42.

Zaterdag, 19 April 2014
Paaszaterdag / Stille Zaterdag ----- PAASWAKE
Exodus 14,15-31.15,1a. / Exodus 15,1b-2.3-4.5-6.17-18. / Romeinen 6,3-11. / Mattheus 28,1-10.

Zondag, 20 April 2014
PAASZONDAG - VERRIJZENIS VAN DE HEER - DAGMIS VAN PAASZONDAG - Hoogfeest met octaaf
Handelingen der apostelen 10,34a.37-43. / Psalmen 118(117),1-2.16ab-17.22-23. / Kolossenzen 3,1-4. / Johannes 20,1-9.

Maandag, 21 April 2014
Maandag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 2,14.22-33. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Mattheus 28,8-15.

Dinsdag, 22 April 2014
Dinsdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 2,36-41. / Psalmen 33(32),4-5.18-19.20.22. / Johannes 20,11-18.

Woensdag, 23 April 2014
Woensdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 3,1-10. / Psalmen 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Lucas 24,13-35.

Donderdag, 24 April 2014
Donderdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 3,11-26. / Psalmen 8,2a.5.6-7.8-9. / Lucas 24,35-48.

Vrijdag, 25 April 2014
Vrijdag onder het octaaf van Pasen
1e Petrus 5,5b-14. / Psalmen 89(88),2-3.6-7.16-17. / Marcus 16,15-20.

Zaterdag, 26 April 2014
Zaterdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 4,13-21. / Psalmen 118(117),1.14-15.16ab-18.19-21. / Marcus 16,9-15.

 

Zondag, 27 April 2014
TWEEDE ZONDAG VAN PASEN: Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid - Jaar A
Handelingen der apostelen 2,42-47. / Psalmen 118(117),2-4.13-15.22-24. / 1e Petrus 1,3-9. / Johannes 20,19-31.

Maandag, 28 April 2014
Maandag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 4,23-31. / Psalmen 2,1-3.4-6.7-9. / Johannes 3,1-8.

Dinsdag, 29 April 2014
H. Batharina van Siena, maagd en kerklerares, patrones van Europa - Feest
Handelingen der apostelen 4,32-37. / Psalmen 93(92),1ab.1c-2.5. / Johannes 3,7b-15.

Woensdag, 30 April 2014
Woensdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,17-26. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / Johannes 3,16-21.

Donderdag, 01 Mei 2014
Donderdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,27-33. / Psalmen 34(33),2.9.17-18.19-20. / Johannes 3,31-36.

Vrijdag, 02 Mei 2014
Vrijdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,34-42. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Johannes 6,1-15.

 

Zaterdag, 03 Mei 2014

HH. Filippus en Jakobus, apostelen - Feest
1e Corinthiërs 15,1-8. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Johannes 14,6-14.

 

Zondag, 04 Mei 2014
DERDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar A
Handelingen der apostelen 2,14.22-33. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / 1e Petrus 1,17-21. / Lucas 24,13-35.

Maandag, 05 Mei 2014
Maandag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 6,8-15. / Psalmen 119(118),23-24.26-27.29-30. / Johannes 6,22-29.

Dinsdag, 06 Mei 2014
Dinsdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 7,51-60.8,1a. / Psalmen 31(30),3cd-4.6ab.7b.8a.17.21ab. / Johannes 6,30-35.

Woensdag, 07 Mei 2014
Woensdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 8,1b-8. / Psalmen 66(65),1-3a.4-5.6-7a. / Johannes 6,35-40.

Donderdag, 08 Mei 2014
Donderdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 8,26-40. / Psalmen 66(65),8-9.16-17.20. / Johannes 6,44-51.

Vrijdag, 09 Mei 2014
Vrijdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 9,1-20. / Psalmen 117(116),1.2. / Johannes 6,52-59.

Zaterdag, 10 Mei 2014
Zaterdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 9,31-42. / Psalmen 116(115),12-13.14-15.16-17. / Johannes 6,60-69.

 

Zondag, 11 Mei 2014
VIERDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar A
Handelingen der apostelen 2,14.36-41. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / 1e Petrus 2,20-25. / Johannes 10,1-10.

Maandag, 12 Mei 2014
Maandag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 11,1-18. / Psalmen 42(41),2-3.43(42),3.4. / Johannes 10,11-18.

Dinsdag, 13 Mei 2014
Dinsdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 11,19-26. / Psalmen 87(86),1-3.4-5.6-7. / Johannes 10,22-30.

Woensdag, 14 Mei 2014
H. Mattias, apostel - Feest
Handelingen der apostelen 1,15-17.20-26. / Psalmen 113(112),1-2.3-4.5-6.7-8. / Johannes 15,9-17.

Donderdag, 15 Mei 2014
Donderdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,13-25. / Psalmen 89(88),2-3.21-22.25.27. / Johannes 13,16-20.

Vrijdag, 16 Mei 2014
Vrijdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,26-33. / Psalmen 2,6-7.8-9.10-11. / Johannes 14,1-6.

Zaterdag, 17 Mei 2014
Zaterdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,44-52. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Johannes 14,7-14.

 

Zondag, 18 Mei 2014
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar A
Handelingen der apostelen 6,1-7. / Psalmen 33(32),1-2.4-5.18-19. / 1e Petrus 2,4-9. / Johannes 14,1-12.

Maandag, 19 Mei 2014
Maandag na de 5e zondag van Pasen

 

 

Donderdag, 29 Mei 2014
HEMELVAART VAN DE HEER - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 1,1-11. / Psalmen 47(46),2-3.6-7.8-9. / Efeziërs 1,17-23. / Mattheus 28,16-20.

Vrijdag, 30 Mei 2014
Vrijdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 18,9-18. / Psalmen 47(46),2-3.4-5.6-7. / Johannes 16,20-23a.

Zaterdag, 31 Mei 2014
Bezoek van de heilige maagd Maria aan Elisabet - Feest
Sophonias (Sefanja) 3,14-18a. / Isaïas 12,2-3.4bcd.5-6. / Lucas 1,39-56.

Zondag, 01 Juni 2014
ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar A
Handelingen der apostelen 1,12-14. / Psalmen 27(26),1.4.7-8a. / 1e Petrus 4,13-16. / Johannes 17,1-11a.

Maandag, 02 Juni 2014
Maandag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 19,1-8. / Psalmen 68(67),2-3.4-5ac.6-7ab. / Johannes 16,29-33.

Dinsdag, 03 Juni 2014
Dinsdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 20,17-27. / Psalmen 68(67),10-11.20-21. / Johannes 17,1-11a.

Woensdag, 04 Juni 2014
Woensdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 20,28-38. / Psalmen 68(67),29-30.33-35a.35b-36c. / Johannes 17,11b-19.

Donderdag, 05 Juni 2014
Donderdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 22,30.23,6-11. / Psalmen 16(15),1.2a.5.7-8.9-10.11. / Johannes 17,20-26.

Vrijdag, 06 Juni 2014
Vrijdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 25,13b-21. / Psalmen 103(102),1-2.11-12.19-20ab. / Johannes 21,15-19.

Zaterdag, 07 Juni 2014
Zaterdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 28,16-20.30-31. / Psalmen 11(10),5.6.7. / Johannes 21,20-25.

 

Zondag, 08 Juni 2014
PINKSTEREN - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 2,1-11. / Psalmen 104(103),1ab.24ac.29bc-30.31.34. / 1e Corinthiërs 12,3b-7.12-13. / Johannes 20,19-23.

Maandag, 09 Juni 2014
Tweede Pinksterdag

Dinsdag, 10 Juni 2014
Dinsdag in week 10 door het jaar
1e Koningen 17,7-16. / Psalmen 4,2-3.4-5.7-8. / Mattheus 5,13-16.

Woensdag, 11 Juni 2014
H. Barnabas, apostel, gedachtenis
Handelingen der apostelen 11,21b-26.13,1-3. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3c-4.5-6. / Mattheus 10,7-13.

Donderdag, 12 Juni 2014
Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester - feest

Vrijdag, 13 Juni 2014
Vrijdag in week 10 door het jaar
1e Koningen 19,9a.11-16. / Psalmen 27(26),7-8a.8b-9abc.13-14. / Mattheus 5,27-32.

Zaterdag, 14 Juni 2014

H. Lidwina, maagd

Zondag, 15 Juni 2014
H. DRIE-EENHEID - Hoogfeest
Exodus 34,4b-6.8-9. / Daniël 3,52.53.54.55.56. / 2e Corinthiërs 13,11-13. / Johannes 3,16-18.

Maandag, 16 Juni 2014
Maandag in week 11 door het jaar
1e Koningen 21,1-16. / Psalmen 5,2-3.5-6.7. / Mattheus 5,38-42.

Dinsdag, 17 Juni 2014
Dinsdag in week 11 door het jaar
1e Koningen 21,17-29. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.11.16. / Mattheus 5,43-48.

Woensdag, 18 Juni 2014
Woensdag in week 11 door het jaar 
2e Koningen 2,1.6-14. / Psalmen 31(30),20.21.24. / Mattheus 6,1-6.16-18.

Donderdag, 19 Juni 2014
Donderdag in week 11 door het jaar
Deuteronomium 8,2-3.14b-16a. / Psalmen 97(96),1-2.3-4.5-6.7. / 1e Corinthiërs 10,16-17. / Johannes 6,51-58.

Vrijdag, 20 Juni 2014
Vrijdag in week 11 door het jaar
2e Koningen 11,1-4.9-18.20. / Psalmen 132(131),11.12.13-14.17-18. / Mattheus 6,19-23.

Zaterdag, 21 Juni 2014
Zaterdag in week 11 door het jaar
2e Kronieken 24,17-25. / Psalmen 89(88),4-5.29-30.31-32.33-34. / Mattheus 6,24-34.

Zondag, 22 Juni 2014
SACRAMENTSDAG - HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS - Hoogfeest
Deuteronomium 8,2-3.14b-16a. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / 1e Corinthiërs 10,16-17. / Johannes 6,51-58.

Maandag, 23 Juni 2014
Maandag in week 12 door het jaar 
2e Koningen 17,5-8.13-15a.18. / Psalmen 60(59),3.4-5.12-13. / Mattheus 7,1-5.

Dinsdag, 24 Juni 2014
GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER - Hoogfeest 
Isaïas 49,1-6. / Psalmen 139(138),1-3.13-14ab.14c-15. / Handelingen der apostelen 13,22-26. / Lucas 1,57-66.80.

Woensdag, 25 Juni 2014
Woensdag in week 12 door het jaar 
2e Koningen 22,8-13.23,1-3. / Psalmen 119(118),33.34.35.36.37.40. / Mattheus 7,15-20.

Donderdag, 26 Juni 2014
Donderdag in week 12 door het jaar 
2e Koningen 24,8-17. / Psalmen 79(78),1-2.3-5.8.9. / Mattheus 7,21-29.

Vrijdag, 27 Juni 2014
H. HART VAN JEZUS - Hoogfeest 
Deuteronomium 7,6-11. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.6-7.8.10. / 1e Johannes 4,7-16. / Mattheus 11,25-30.

Zaterdag, 28 juni 2014

Zaterdag in week 12 door het jaar 
Klaagliederen 2,2.10-14.18-19. / Psalmen 74(73),1-2.3-5a.5b-7.20-21. / Mattheus 8,5-17.

 

Zondag, 29 juni 2014
HH. PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN - Hoogfeest 
Handelingen der apostelen 12,1-11. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / 2e Timoteüs 4,6-8.17-18. / Mattheus 16,13-19.

Maandag, 30 juni 2014
Maandag in week 13 door het jaar 
Amos 2,6-10.13-16. / Psalmen 50(49),16bc-17.18-19.20-21.22-23. / Mattheus 8,18-22.

Dinsdag, 01 juli 2014
Dinsdag in week 13 door het jaar
Amos 3,1-8.4,11-12. / Psalmen 5,5-6.7.8. / Mattheus 8,23-27.

Woensdag, 02 juli 2014
Woensdag in week 13 door het jaar
Amos 5,14-15.21-24. / Psalmen 50(49),7.8-9.10-11.12-13.16bc-17. / Mattheus 8,28-34.

Donderdag, 03 juli 2014
H. Tomas, apostel - Feest 
Efeziërs 2,19-22. / Psalmen 117(116),1.2. / Johannes 20,24-29.

Vrijdag, 04 juli 2014
Vrijdag in week 13 door het jaar 
Amos 8,4-6.9-12. / Psalmen 119(118),2.10.20.30.40.131. / Mattheus 9,9-13.

Zaterdag, 05 juli 2014
Zaterdag in week 13 door het jaar
Amos 9,11-15. / Psalmen 85(84),9.11-12.13-14. / Mattheus 9,14-17.

 

Zondag, 06 juli

VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Zacharias 9,9-10. / Psalmen 145(144),1-2.8-9.10-11.13cd-14. / Romeinen 8,9.11-13. / Mattheus 11,25-30.

Maandag, 07 juli 2014
Maandag in week 14 door het jaar
Hosea 2,16.17b-18.21-22. / Psalmen 145(144),2-3.4-5.6-7.8-9. / Mattheus 9,18-26.

Dinsdag, 08 juli 2014
Dinsdag in week 14 door het jaar
Hosea 8,4-7.11-13. / Psalmen 115(113B),3-4.5-6.7ab-8.9-10. / Mattheus 9,32-38.

Woensdag, 09 juli 2014
HH. Martelaren van Gorcum - Feest
Hosea 10,1-3.7-8.12. / Psalmen 105(104),2-3.4-5.6-7. / Mattheus 10,1-7.

Donderdag, 10 juli 2014
Donderdag in week 14 door het jaar
Hosea 11,1-4.8c-9. / Psalmen 80(79),2ac.3b.15-16. / Mattheus 10,7-15.

Vrijdag, 11 juli 2014
H. Benedictus, abt, patroon van Europa - Feest
Hosea 14,2-10. / Psalmen 51(50),3-4.8-9.12-13.14.17. / Mattheus 10,16-23.

Zaterdag, 12 juli 2014
Zaterdag in week 14 door het jaar
Isaïas 6,1-8. / Psalmen 93(92),1ab.1c-2.5. / Mattheus 10,24-33.

 

Zondag, 13 juli 2014

VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Isaïas 55,10-11. / Psalmen 65(64),10abcd.10e-11.12-13.14. / Romeinen 8,18-23. / Mattheus 13,1-23.

Maandag, 14 juli 2014
Maandag in week 15 door het jaar 
Isaïas 1,10-17. / Psalmen 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Mattheus 10,34-42.11,1.

Dinsdag, 15 juli 2014
Dinsdag in week 15 door het jaar 
Isaïas 7,1-9. / Psalmen 48(47),2-3a.3b-4.5-6.7-8. / Mattheus 11,20-24.

Woensdag, 16 juli 2014
Woensdag in week 15 door het jaar 
Isaïas 10,5-7.13-16. / Psalmen 94(93),5-6.7-8.9-10.14-15. / Mattheus 11,25-27.

Donderdag, 17 juli 2014
Donderdag in week 15 door het jaar
Isaïas 26,7-9.12.16-19. / Psalmen 102(101),13-14ab.15.16-18.19-21. / Mattheus 11,28-30.

Vrijdag, 18 juli 2014
Vrijdag in week 15 door het jaar
Isaïas 38,1-6.21-22.7-8. / Isaïas 38,10.11.12abcd.16. / Mattheus 12,1-8.

Zaterdag, 19 juli 2014
Zaterdag in week 15 door het jaar 
Micha 2,1-5. / Psalmen 9(9B),1-2.3-4.7-8.14. / Mattheus 12,14-21.

 

Zondag, 27 juli 2014

ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
1e Koningen 3,5.7-12. / Psalmen 119(118),57.72.76-77.127-128.129-130. / Romeinen 8,28-30. / Mattheus 13,44-52.

Maandag, 28 juli 2014
Maandag in week 17 door het jaar 
Jeremia 13,1-11. / Deuteronomium 32,18-19.20.21. / Mattheus 13,31-35.

Dinsdag, 29 juli 2014
H. Marta - Gedachtenis
1e Johannes 4,7-16. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11. / Johannes 11,19-27.

Woensdag, 30 juli 2014
Woensdag in week 17 door het jaar
Jeremia 15,10.16-21. / Psalmen 59(58),2-3.4-5a.10-11.17.18. / Mattheus 13,44-46.

Donderdag, 31 juli 2014
Donderdag in week 17 door het jaar
Jeremia 18,1-6. / Psalmen 146(145),2abc.2d-4.5-6. / Mattheus 13,47-53.

Vrijdag, 01 Augustus 2014
Vrijdag in week 17 door het jaar
Jeremia 26,1-9. / Psalmen 69(68),5.8-10.14. / Mattheus 13,54-58.

Zaterdag, 02 Augustus 2014
Zaterdag in week 17 door het jaar 
Jeremia 26,11-16.24. / Psalmen 69(68),15-16.30-31.33-34. / Mattheus 14,1-12.

 

Zondag, 03 Augustus 2014

ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Isaïas 55,1-3. / Psalmen 145(144),8-9.15-16.17-18. / Romeinen 8,35.37-39. / Mattheus 14,13-21.

Maandag, 04 Augustus 2014
Maandag in week 18 door het jaar 
Jeremia 28,1-17. / Psalmen 119(118),29.43.79.80.95.102. / Mattheus 14,22-36.

Dinsdag, 05 Augustus 2014
Dinsdag in week 18 door het jaar
Jeremia 30,1-2.12-15.18-22. / Psalmen 102(101),16-18.19-21.29.22-23. / Mattheus 15,1-2.10-14.

Woensdag, 06 Augustus 2014
Gedaanteverandering van de Heer - Feest
Daniël 7,9-10.13-14. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.9. / Mattheus 17,1-9.

Donderdag, 07 Augustus 2014
Donderdag in week 18 door het jaar 
Jeremia 31,31-34. / Psalmen 51(50),12-13.14-15.18-19. / Mattheus 16,13-23.

Vrijdag, 08 Augustus 2014
Vrijdag in week 18 door het jaar
Nahum 2,1.3.3,1-3.6-7. / Deuteronomium 32,35cd-36ab.39abcd.41. / Mattheus 16,24-28.

Zaterdag, 09 Augustus 2014
H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, patrones van Europa - Feest 
Habakuk 1,12-17.2,1-4. / Psalmen 9(9A),8-9.10-11.12-13. / Mattheus 17,14-20.

 

Zondag, 10 Augustus 2014
NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
1e Koningen 19,9a.11-13a. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Romeinen 9,1-5. / Mattheus 14,22-33.

Maandag, 11 Augustus 2014
Maandag in week 19 door het jaar 
Ezechiël 1,2-5.24-28c. / Psalmen 148(147),1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd. / Mattheus 17,22-27.

Dinsdag, 12 Augustus 2014
Dinsdag in week 19 door het jaar 
Ezechiël 2,8-10.3,1-4. / Psalmen 119(118),14.24.72.103.111.131. / Mattheus 18,1-5.10.12-14.

Woensdag, 13 Augustus 2014
Woensdag in week 19 door het jaar 
Ezechiël 9,1-7.10,18-22. / Psalmen 113(112),1-2.3-4.5-6. / Mattheus 18,15-20.

Donderdag, 14 Augustus 2014
Donderdag in week 19 door het jaar 
Ezechiël 12,1-12. / Psalmen 78(77),56-57.58-59.61-62. / Mattheus 18,21-35.19,1.

Vrijdag, 15 Augustus 2014
MARIA TENHEMELOPNEMING - Hoogfeest 
Openbaringen 11,19a.12,1-6a.10ab. / Psalmen 45(44),10bc.11.12ab.16. / 1e Corinthiërs 15,20-26. / Lucas 1,39-56.

Zaterdag, 16 Augustus 2014

Zaterdag in week 19 door het jaar 
Ezechiël 18,1-10.13b.30-32. / Psalmen 51(50),12-13.14-15.18-19. / Mattheus 19,13-15.

 

Zondag, 17 Augustus 2014
TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Isaïas 56,1.6-7. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Romeinen 11,13-15.29-32. / Mattheus 15,21-28.

Maandag, 18 Augustus 2014
Maandag in week 20 door het jaar 
Ezechiël 24,15-24. / Deuteronomium 32,18-19.20.21. / Mattheus 19,16-22.

Dinsdag, 19 Augustus 2014
Dinsdag in week 20 door het jaar
Ezechiël 28,1-10. / Deuteronomium 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab. / Mattheus 19,23-30.

Woensdag, 20 Augustus 2014
Woensdag in week 20 door het jaar
Ezechiël 34,1-11. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Mattheus 20,1-16a.

Donderdag, 21 Augustus 2014
Donderdag in week 20 door het jaar 
Ezechiël 36,23-28. / Psalmen 51(50),12-13.14-15.18-19. / Mattheus 22,1-14.

Vrijdag, 22 Augustus 2014

Vrijdag in week 20 door het jaar 
Ezechiël 37,1-14. / Psalmen 107(106),2-3.4-5.6-7.8-9. / Mattheus 22,34-40.

Zaterdag, 23 Augustus 2014
Zaterdag in week 20 door het jaar 
Ezechiël 43,1-7a. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Mattheus 23,1-12.

 

Zondag, 24 Augustus 2014
EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A 
Isaïas 22,19-23. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.6.8bc. / Romeinen 11,33-36. / Mattheus 16,13-20.

Maandag, 25 Augustus 2014
Maandag in week 21 door het jaar 
2e Tessalonisenzen 1,1-5.11b-12. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.4-5. / Mattheus 23,13-22.

Dinsdag, 26 Augustus 2014
Dinsdag in week 21 door het jaar 
2e Tessalonisenzen 2,1-3a.14-17. / Psalmen 96(95),10.11-12a.12b-13. / Mattheus 23,23-26.

Woensdag, 27 Augustus 2014
Woensdag in week 21 door het jaar 
2e Tessalonisenzen 3,6-10.16-18. / Psalmen 128(127),1-2.4-5. / Mattheus 23,27-32.

Donderdag, 28 Augustus 2014
Donderdag in week 21 door het jaar 
1e Corinthiërs 1,1-9. / Psalmen 145(144),2-3.4-5.6-7. / Mattheus 24,42-51.

Vrijdag, 29 Augustus 2014
Marteldood van de H. Johannes de Doper - Gedachtenis 
Jeremia 1,17-19. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / Marcus 6,17-29.

Zaterdag, 30 Augustus 2014
Zaterdag in week 21 door het jaar 
1e Corinthiërs 1,26-31. / Psalmen 33(32),12-13.18-19.20-21. / Mattheus 25,14-30.

 

Zondag, 31 Augustus 2014
TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Jeremia 20,7-9. / Psalmen 63(62),2.3-4.5-6.8-9. / Romeinen 12,1-2. / Mattheus 16,21-27.

Maandag, 01 September 2014
Maandag in week 22 door het jaar
1e Corinthiërs 2,1-5. / Psalmen 119(118),97.98.99.100.101.102. / Lucas 4,16-30.

Dinsdag, 02 September 2014
Dinsdag in week 22 door het jaar
1e Corinthiërs 2,10b-16. / Psalmen 145(144),8-9.10-11.12-13ab.13cd-14. / Lucas 4,31-37.

Woensdag, 03 September 2014
Woensdag in week 22 door het jaar
1e Corinthiërs 3,1-9. / Psalmen 33(32),12-13.14-15.20-21. / Lucas 4,38-44.

Donderdag, 04 September 2014
Donderdag in week 22 door het jaar
1e Corinthiërs 3,18-23. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 5,1-11.

Vrijdag, 05 September 2014
Vrijdag in week 22 door het jaar
1e Corinthiërs 4,1-5. / Psalmen 37(36),3-4.5-6.27-28.39-40. / Lucas 5,33-39.

Zaterdag, 06 September 2014
Zaterdag in week 22 door het jaar
1e Corinthiërs 4,6b-15. / Psalmen 145(144),17-18.19-20.21. / Lucas 6,1-5.

 

Zondag, 07 September 2014
DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A 
Ezechiël 33,7-9. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Romeinen 13,8-10. / Mattheus 18,15-20.

Maandag, 08 September 2014
Maria Geboorte - Feest 
Micha 5,1-4a. / Psalmen 13(12),6. / Mattheus 1,1-16.18-23.

Dinsdag, 09 September 2014, H. Pius van Pietrelcina, Padre Pio
Dinsdag in week 23 door het jaar
1e Corinthiërs 6,1-11. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Lucas 6,12-19.

Woensdag, 10 September 2014
Woensdag in week 23 door het jaar
1e Corinthiërs 7,25-31. / Psalmen 45(44),11-12.14-15.16-17. / Lucas 6,20-26.

Donderdag, 11 September 2014
Donderdag in week 23 door het jaar
1e Corinthiërs 8,1b-7.11-13. / Psalmen 139(138),1-3.13-14ab.23-24. / Lucas 6,27-38.

Vrijdag, 12 September 2014
Vrijdag in week 23 door het jaar
1e Corinthiërs 9,16-19.22b-27. / Psalmen 84(83),3.4.5-6a.8a.12. / Lucas 6,39-42.

Zaterdag, 13 September 2014
Zaterdag in week 23 door het jaar
1e Corinthiërs 10,14-22. / Psalmen 116(115),12-13.17-18. / Lucas 6,43-49.

 

Zondag, 14 September 2014
KRUISVERHEFFING - Feest
Numeri 21,4b-9. / Psalmen 78(77),1-2.34-35.36-37.38. / Johannes 3,13-17.

Maandag, 15 September 2014
Onze Lieve Vrouw van Smarten - Gedachtenis
Hebreën 5,7-9. / Psalmen 31(30),2-3b.3c-4.5-6.15-16.20. / Johannes 19,25-27.

Dinsdag, 16 September 2014
Dinsdag in week 24 door het jaar
1e Corinthiërs 12,12-14.27-31a. / Psalmen 100(99),1.2.3.4.5. / Lucas 7,11-17.

Woensdag, 17 September 2014
Woensdag in week 24 door het jaar
1e Corinthiërs 12,31.13,1-13. / Psalmen 33(32),2-3.4-5.12.22. / Lucas 7,31-35.

Donderdag, 18 September 2014
Donderdag in week 24 door het jaar
1e Corinthiërs 15,1-11. / Psalmen 118(117),1-2.16ab-17.28. / Lucas 7,36-50.

Vrijdag, 19 September 2014
Vrijdag in week 24 door het jaar
1e Corinthiërs 15,12-20. / Psalmen 17(16),1.6-7.8b.15. / Lucas 8,1-3.

Zaterdag, 20 September 2014
Zaterdag in week 24 door het jaar
1e Corinthiërs 15,35-37.42-49. / Psalmen 56(55),10c-11.12-14. / Lucas 8,4-15.

 

Zondag, 21 September 2014

VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A 
Isaïas 55,6-9. / Psalmen 145(144),2-3.8-9.17-18. / Filippenzen 1,20c-24.27a. / Mattheus 20,1-16a.

Maandag, 22 September 2014
Maandag in week 25 door het jaar
Spreuken 3,27-34. / Psalmen 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5. / Lucas 8,16-18.

Dinsdag, 23 September 2014, H. Pius van Pietrelcina, Padre Pio
Dinsdag in week 25 door het jaar
Spreuken 21,1-6.10-13. / Psalmen 119(118),1.27.30.34.35.44. / Lucas 8,19-21.

Woensdag, 24 September 2014
Woensdag in week 25 door het jaar
Spreuken 30,5-9. / Psalmen 119(118),29.72.89.101.104.163. / Lucas 9,1-6.

Donderdag, 25 September 2014
Donderdag in week 25 door het jaar
Prediker 1,2-11. / Psalmen 90(89),3-4.5-6.12-13.14.17. / Lucas 9,7-9.

Vrijdag, 26 September 2014
Vrijdag in week 25 door het jaar
Prediker 3,1-11. / Psalmen 144(143),1a.2abc.3-4. / Lucas 9,18-22.

Zaterdag, 27 September 2014
Zaterdag in week 25 door het jaar
Prediker 11,9-10.12,1-8. / Psalmen 90(89),3-4.5-6.12-13.14.17. / Lucas 9,43b-45.

 

Zondag, 28 September 2014

ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A 
Ezechiël 18,25-28. / Psalmen 25(24),4bc-5.6-7.8-9. / Filippenzen 2,1-11. / Mattheus 21,28-32.

Maandag, 29 September 2014
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen - Feest
Daniël 7,9-10.13-14. / Psalmen 138(137),1-2a.2b-3.4-5. / Johannes 1,47-51.

Dinsdag, 30 September 2014
Dinsdag in week 26 door het jaar
Job 3,1-3.11-17.20-23. / Psalmen 88(87),2-3.4-5.6.7-8. / Lucas 9,51-56.

Woensdag, 01 Oktober 2014
Woensdag in week 26 door het jaar
Job 9,1-12.14-16. / Psalmen 88(87),10bc-11.12-13.14-15. / Lucas 9,57-62.

Donderdag, 02 Oktober 2014
HH. Engelbewaarders - Gedachtenis
Exodus 23,20-23. / Psalmen 91(90),1-2.3-5a.5b-6.10-11. / Mattheus 18,1-5.10.

Vrijdag, 03 Oktober 2014
Vrijdag in week 26 door het jaar

Zaterdag, 04 Oktober 2014
Zaterdag in week 26 door het jaar
Job 42,1-3.5-6.12-17. / Psalmen 119(118),66.71.75.91.125.130. / Lucas 10,17-24.

 

Zondag, 05 Oktober 2014

ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A 
Isaïas 5,1-7. / Psalmen 80(79),9.12.13-14.15-16.19-20. / Filippenzen 4,6-9. / Mattheus 21,33-43.

Maandag, 06 Oktober 2014
Maandag in week 27 door het jaar 
Galaten 1,6-12. / Psalmen 111(110),1-2.7-8.9.10c. / Lucas 10,25-37.

Dinsdag, 07 Oktober 2014
Dinsdag in week 27 door het jaar 
Galaten 1,13-24. / Psalmen 139(138),1-3.13-14ab.14c-15. / Lucas 10,38-42.

Woensdag, 08 Oktober 2014
Woensdag in week 27 door het jaar 
Galaten 2,1-2.7-14. / Psalmen 117(116),1.2. / Lucas 11,1-4.

Donderdag, 09 Oktober 2014
Donderdag in week 27 door het jaar 

Vrijdag, 10 Oktober 2014

Vrijdag in week 27 door het jaar 
Galaten 3,7-14. / Psalmen 111(110),1-2.3-4.5-6. / Lucas 11,15-26.

Zaterdag, 11 Oktober 2014
Zaterdag in week 27 door het jaar 
Galaten 3,22-29. / Psalmen 105(104),2-3.4-5.6-7. / Lucas 11,27-28.

 

Zondag, 12 Oktober 2014
ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A 
Isaïas 25,6-10a. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Filippenzen 4,12-14.19-20. / Mattheus 22,1-14.

Maandag, 13 Oktober 2014
Maandag in week 28 door het jaar 
Galaten 4,22-24.26-27.31.5,1. / Psalmen 113(112),1-2.3-4.5a.6-7. / Lucas 11,29-32.

Dinsdag, 14 Oktober 2014
Dinsdag in week 28 door het jaar 
Galaten 5,1-6. / Psalmen 119(118),41.43.44.45.47.48. / Lucas 11,37-41.

Woensdag, 15 Oktober 2014
Woensdag in week 28 door het jaar 
Galaten 5,18-25. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 11,42-46.

Donderdag, 16 Oktober 2014
Donderdag in week 28 door het jaar 
Efeziërs 1,1-10. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Lucas 11,47-54.

Vrijdag, 17 Oktober 2014
Vrijdag in week 28 door het jaar 
Efeziërs 1,11-14. / Psalmen 33(32),1-2.4-5.12-13. / Lucas 12,1-7.

Zaterdag, 18 Oktober 2014
H. Lucas, evangelist - Feest 
2e Timoteüs 4,9-17a. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / Lucas 10,1-9.

 

Zondag, 19 Oktober 2014
NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A 
Isaïas 45,1.4-6. / Psalmen 96(95),1.3.4-5.7-8.9-10a.10c. / 1e Tessalonisenzen 1,1-5b. / Mattheus 22,15-21.

Maandag, 20 Oktober 2014
Maandag in week 29 door het jaar 
Efeziërs 2,1-10. / Psalmen 100(99),2.3.4.5. / Lucas 12,13-21.

Dinsdag, 21 Oktober 2014
Dinsdag in week 29 door het jaar 
Efeziërs 2,12-22. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Lucas 12,35-38.

Woensdag, 22 Oktober 2014
Woensdag in week 29 door het jaar 
Efeziërs 3,2-12. / Isaïas 12,2-3.4bcd.5-6. / Lucas 12,39-48.

Donderdag, 23 Oktober 2014
Donderdag in week 29 door het jaar 
Efeziërs 3,14-21. / Psalmen 33(32),1-2.4-5.11-12.18-19. / Lucas 12,49-53.

Vrijdag, 24 Oktober 2014
Vrijdag in week 29 door het jaar 

Zaterdag, 25 Oktober 2014

Zaterdag in week 29 door het jaar 
Efeziërs 4,7-16. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Lucas 13,1-9.

 

Zondag, 26 Oktober 2014
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A 
Exodus 22,20-26. / Psalmen 18(17),2-3a.3bc-4.47.51ab. / 1e Tessalonisenzen 1,5c-10. / Mattheus 22,34-40.

Maandag, 27 Oktober 2014
Maandag in week 30 door het jaar 
Efeziërs 4,32.5,1-8. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 13,10-17.

Dinsdag, 28 Oktober 2014
HH. Simon en Judas, apostelen - Feest 
Efeziërs 2,19-22. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 6,12-19.

Woensdag, 29 Oktober 2014
Woensdag in week 30 door het jaar
Efeziërs 6,1-9. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.13cd-14. / Lucas 13,22-30.

Donderdag, 30 Oktober 2014
Donderdag in week 30 door het jaar
Efeziërs 6,10-20. / Psalmen 144(143),1.2.9-10. / Lucas 13,31-35.

Vrijdag, 31 Oktober 2014
Vrijdag in week 30 door het jaar 
Filippenzen 1,1-11. / Psalmen 111(110),1-2.3-4.5-6. / Lucas 14,1-6.

Zaterdag, 01 November 2014

ALLERHEILIGEN - Hoogfeest
Openbaringen 7,2-4.9-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / 1e Johannes 3,1-3. / Mattheus 5,1-12a.

 

Op Allerzielen is men vrij in het kiezen van de lezingen 

Zondag, 02 November 2014
GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN - ALLERZIELEN 
Isaïas 25,6a.7-9. / Psalmen 27(26),1.4.7.8b.9a.13-14. / Romeinen 5,5-11. / Johannes 11,17-27.

Maandag, 03 November 2014
Maandag in week 31 door het jaar 
Filippenzen 2,1-4. / Psalmen 131(130),1.2.3. / Lucas 14,12-14.

Dinsdag, 04 November 2014
Dinsdag in week 31 door het jaar 
Filippenzen 2,5-11. / Psalmen 22(21),26b-27.28-30a.31-32. / Lucas 14,15-24.

Woensdag, 05 November 2014
Woensdag in week 31 door het jaar
Filippenzen 2,12-18. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Lucas 14,25-33.

Donderdag, 06 November 2014
Donderdag in week 31 door het jaar
2e Corinthiërs 4,1-2.5-7. / Psalmen 105(104),2-3.4-5.6-7. / Johannes 12,44-50.

Vrijdag, 07 November 2014

H. WILLIBRORD, BISSCHOP, VERKONDIGER VAN ONS GELOOF, PATROON VAN DE NEDERLANDSE KERKPROVINCIE - Hoogfeest 
Isaïas 52,7-10. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.7-8a.10. / Hebreën 13,7-9a.15-17a. / Marcus 16,15-20.

Zaterdag, 08 November 2014
Zaterdag in week 31 door het jaar
Filippenzen 4,10-19. / Psalmen 112(111),1-2.5-6.8a.9ab. / Lucas 16,9-15.

 

Zondag, 09 November 2014
KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN SINT JAN VAN LATERANEN - Feest
Ezechiël 47,1-2.8-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / 1e Corinthiërs 3,9b-11.16-17. / Johannes 2,13-22.

Maandag, 10 November 2014
Maandag in week 32 door het jaar 
Titus 1,1-9. / Psalmen 24(23),1-2.3-4.5-6. / Lucas 17,1-6.

Dinsdag, 11 November 2014
Dinsdag in week 32 door het jaar
Titus 2,1-8.11-14. / Psalmen 37(36),3-4.18.23.27.29. / Lucas 17,7-10.

Woensdag, 12 November 2014
Woensdag in week 32 door het jaar
Titus 3,1-7. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Lucas 17,11-19.

Donderdag, 13 November 2014
Donderdag in week 32 door het jaar
Filemon 1,7-20. / Psalmen 146(145),6c-7.8-9a.9bc-10. / Lucas 17,20-25.

Vrijdag, 14 November 2014
Vrijdag in week 32 door het jaar
2e Johannes 1,4-9. / Psalmen 119(118),1.2.10.11.17.18. / Lucas 17,26-37.

Zaterdag, 15 November 2014
Zaterdag in week 32 door het jaar
3e Johannes 1,5-8. / Psalmen 112(111),1-2.3-4.5-6. / Lucas 18,1-8.

 

Zondag, 16 November 2014

DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Spreuken 31,10-13.19-20.30-31. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5. / 1e Tessalonisenzen 5,1-6. / Mattheus 25,14-30.

Maandag, 17 November 2014
Maandag in week 33 door het jaar
Openbaringen 1,1-4.2,1-5a. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 18,35-43.

Dinsdag, 18 November 2014
Dinsdag in week 33 door het jaar
Openbaringen 3,1-6.14-22. / Psalmen 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5. / Lucas 19,1-10.

Woensdag, 19 November 2014
Woensdag in week 33 door het jaar
Openbaringen 4,1-11. / Psalmen 150(149),1-2.3-4.5-6. / Lucas 19,11-28.

Donderdag, 20 November 2014
Donderdag in week 33 door het jaar
Openbaringen 5,1-10. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Lucas 19,41-44.

Vrijdag, 21 November 2014
Vrijdag in week 33 door het jaar

Zaterdag, 22 November 2014

Zaterdag in week 33 door het jaar
Openbaringen 11,4-12. / Psalmen 144(143),1.2.9-10. / Lucas 20,27-40.

 

Zondag, 23 November 2014
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL - Hoogfeest - Jaar A
Ezechiël 34,11-12.15-17. / Psalmen 23(22),1-2a.2b-3.5.6. / 1e Corinthiërs 15,20-26.28. / Mattheus 25,31-46.

Maandag, 24 November 2014
Maandag in week 34 door het jaar
Openbaringen 14,1-3.4b-5. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 21,1-4.

Dinsdag, 25 November 2014
Dinsdag in week 34 door het jaar
Openbaringen 14,14-19. / Psalmen 96(95),10.11-12.13. / Lucas 21,5-11.

Woensdag, 26 November 2014
Woensdag in week 34 door het jaar
Openbaringen 15,1-4. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.7-8.9. / Lucas 21,12-19.

Donderdag, 27 November 2014
Donderdag in week 34 door het jaar
Openbaringen 18,1-2.21-23.19,1-3.9a. / Psalmen 100(99),2.3.4.5. / Lucas 21,20-28.

Vrijdag, 28 November 2014
Vrijdag in week 34 door het jaar
Openbaringen 20,1-4.11-15.21,1-2. / Psalmen 84(83),3.4.5-6a.8a. / Lucas 21,29-33.

Zaterdag, 29 November 2014
Zaterdag in week 34 door het jaar

 

Zondag, 30 November 2014

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar B 
Isaïas 63,16b-17.19b.64,3b-7. / Psalmen 80(79),2ac.3bc.15-16.18-19. / 1e Corinthiërs 1,3-9. / Marcus 13,33-37.

Maandag, 01 December 2014
Maandag in de eerste week van de Advent 
Isaïas 2,1-5. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.8-9. / Mattheus 8,5-11.

Dinsdag, 02 December 2014
Dinsdag in de eerste week van de Advent 
Isaïas 11,1-10. / Psalmen 72(71),1-2.7-8.12-13.17. / Lucas 10,21-24.

Woensdag, 03 December 2014
Woensdag in de eerste week van de Advent 
Isaïas 25,6-10a. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Mattheus 15,29-37.

Donderdag, 04 December 2014
Donderdag in de eerste week van de Advent 
Isaïas 26,1-6. / Psalmen 118(117),1.8-9.19-21.25-27a. / Mattheus 7,21.24-27.

Vrijdag, 05 December 2014
Vrijdag in de eerste week van de Advent 
Isaïas 29,17-24. / Psalmen 27(26),1.4abd.13-14. / Mattheus 9,27-31.

Zaterdag, 06 December 2014
Zaterdag in de eerste week van de Advent 
Isaïas 30,19-21.23-26. / Psalmen 147(146),1-2.3-4.5-6. / Mattheus 9,35-38.10,1.6-8.

 

Zondag, 07 December 2014

TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar B 
Isaïas 40,1-5.9-11. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / 2e Petrus 3,8-14. / Marcus 1,1-8.

Maandag, 08 December 2014
ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA - Hoogfeest 
Genesis 3,9-15.20. / Psalmen 98(97),1.2-3.4. / Efeziërs 1,3-6.11-12. / Lucas 1,26-38.

Dinsdag, 09 December 2014
Dinsdag in de tweede week van de Advent 
Isaïas 40,1-11. / Psalmen 96(95),1-2.3.10ac.11-12.13. / Mattheus 18,12-14.

Woensdag, 10 December 2014
Woensdag in de tweede week van de Advent 
Isaïas 40,25-31. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8.10. / Mattheus 11,28-30.

Donderdag, 11 December 2014
Donderdag in de tweede week van de Advent 
Isaïas 41,13-20. / Psalmen 145(144),1.9.10-11.12-13ab. / Mattheus 11,11-15.

Vrijdag, 12 December 2014
Vrijdag in de tweede week van de Advent 
Isaïas 48,17-19. / Psalmen 1,1.3.4.6. / Mattheus 11,16-19.

Zaterdag, 13 December 2014
Zaterdag in de tweede week van de Advent 
Sirach 48,1-4.9-11. / Psalmen 80(79),2ac.3bc.15-16.18-19. / Mattheus 17,10-13.

 

Zondag, 14 December 2014

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar B - Zondag "Gaudete" 
Isaïas 61,1-2a.10-11. / Lucas 1,46-48.49-50.53-54. / 1e Tessalonisenzen 5,16-24. / Johannes 1,6-8.19-28.

Maandag, 15 December 2014
Maandag in de derde week van de Advent 
Numeri 24,2-7.15-17a. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Mattheus 21,23-27.

Dinsdag, 16 December 2014
Dinsdag in de derde week van de Advent 
Sophonias (Sefanja) 3,1-2.9-13. / Psalmen 34(33),2-3.6-7.17-18.19.23. / Mattheus 21,28-32.

Woensdag, 17 December 2014
17 December : Woensdag in de derde week van de Advent
Genesis 49,1a-2.8-10. / Psalmen 72(71),2.3-4ab.7-8.17. / Mattheus 1,1-17.

Donderdag, 18 December 2014
18 December : Donderdag in de derde week van de Advent 
Jeremia 23,5-8. / Psalmen 72(71),2.12-13.18-19. / Mattheus 1,18-24.

Vrijdag, 19 December 2014
19 December : Vrijdag in de derde week van de Advent 
Rechters 13,2-7.24-25a. / Psalmen 71(70),3-4a.5-6ab.16-17. / Lucas 1,5-25.

Zaterdag, 20 December 2014
20 December : Zaterdag in de derde week van de Advent 
Isaïas 7,10-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 1,26-38.

 

Zondag, 21 December 2014

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar B
2e Samuël 7,1-5.8b-12.14a.16. / Psalmen 89(88),2-3.4-5.27.29. / Romeinen 16,25-27. / Lucas 1,26-38.

Maandag, 22 December 2014
22 December : Maandag in de vierde week van de Advent 
1e Samuël 1,24-28. / 1e Samuël 2,1.4-5.6-7.8abcd. / Lucas 1,46-56.

Dinsdag, 23 December 2014
23 December : Dinsdag in de vierde week van de Advent 
Maleachi 3,1-4.23-24. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / Lucas 1,57-66.

Woensdag, 24 December 2014
24 December : KERSTMIS - GEBOORTE VAN DE HEER - KERSTNACHT : Nachtmis (Hoogfeest) 
Isaïas 9,1-3.5-6. / Psalmen 96(95),1-3.11-13. / Titus 2,11-14. / Lucas 2,1-14.

Donderdag, 25 December 2014
KERSTMIS - GEBOORTE VAN DE HEER - KERSTDAG : Dagmis (Hoogfeest) 
Isaïas 52,7-10. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Hebreën 1,1-6. / Johannes 1,1-18.

Vrijdag, 26 December 2014
H. Stefanus, eerste martelaar - Feest
Handelingen der apostelen 6,8-10.7,54-59. / Psalmen 31(30),3cd-4.6.8.16.17. / Mattheus 10,17-22.

Zaterdag, 27 December 2014
H. Johannes, apostel en evangelist - Feest
1 Johannes 1,1-4. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.11-12. / Johannes 20,2-8.

 

Zondag, 04 januari 2015

OPENBARING DES HEREN - HOOGFEEST
Jesaja 60,1-6. / Psalmen 72(71),1-2.7-8.10-13. / Efeziërs 3,2-3a.5-6. / Matteüs 2,1-12.

Maandag, 05 januari 2015
Maandag - weekdag van de kersttijd
1 Johannes 3,22-24.4,1-6. / Psalmen 2,7-8.10-11. / Matteüs 4,12-17.23-25.

Dinsdag, 06 januari 2015
Dinsdag - weekdag van de kersttijd
1 Johannes 4,7-10. / Psalmen 72(71),1-2.3-4ab.7-8. / Marcus 6,34-44.

Woensdag, 07 januari 2015
Woensdag - weekdag van de kersttijd
1 Johannes 4,11-18. / Psalmen 72(71),1-2.10.12-13. / Marcus 6,45-52.

Donderdag, 08 januari 2015
Donderdag - weekdag van de kersttijd
1 Johannes 4,19-21.5,1-4. / Psalmen 72(71),1-2.10.15bc.17. / Lucas 4,14-22a.

Vrijdag, 09 januari 2015
Vrijdag - weekdag van de kersttijd
1 Johannes 5,5-13. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / Lucas 5,12-16.

Zaterdag, 10 januari 2015
Zaterdag - weekdag van de kersttijd
1 Johannes 5,14-21. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5.6a.9b. / Johannes 3,22-30.

 

Zondag, 11 januari 2015
DOOP VAN DE HEER - Feest - Jaar B
Jesaja 42,1-4.6-7. / Psalmen 29(28),1-2.3ac-4.3c.9c-10. / Handelingen der apostelen 10,34-38. / Marcus 1,7-11.

Maandag, 12 januari 2015
Maandag in week 1 door het jaar
Hebreën 1,1-6. / Psalmen 97(96),1.2b.6.7c.9. / Marcus 1,14-20.

Dinsdag, 13 januari 2015
Dinsdag in week 1 door het jaar
Hebreën 2,5-12. / Psalmen 8,2a.5.6-7.8-9. / Marcus 1,21-28.

Woensdag, 14 januari 2015
Woensdag in week 1 door het jaar
Hebreën 2,14-18. / Psalmen 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Marcus 1,29-39.

Donderdag, 15 januari 2015
Donderdag in week 1 door het jaar
Hebreën 3,7-14. / Psalmen 95(94),6-7.8-9.10-11. / Marcus 1,40-45.

Vrijdag, 16 januari 2015
Vrijdag in week 1 door het jaar
Hebreën 4,1-5.11. / Psalmen 78(77),3.4bc.5.6.7. / Marcus 2,1-12.

Zaterdag, 17 januari 2015
Zaterdag in week 1 door het jaar
Hebreeën 4,12-16. / Psalmen 19(18),8.9.10.15. / Marcus 2,13-17.

 

Zondag, 18 januari 2015

TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
1e Samuël 3,3b-10.19. / Psalmen 40(39),2.4.7ac.7b-8.9-11ab.12. / 1e Corinthiërs 6,13c-15a.17-20. / Johannes 1,35-42.

Maandag, 19 januari 2015
Maandag in week 2 door het jaar
Hebreeën 5,1-10. / Psalmen 110(109),1.2.3.4. / Marcus 2,18-22.

Dinsdag, 20 januari 2015
Dinsdag in week 2 door het jaar
Hebreeën 6,10-20. / Psalmen 111(110),1-2.4-5.9.10c. / Marcus 2,23-28.

Woensdag, 21 januari 2015
Woensdag in week 2 door het jaar
Hebreeën 7,1-3.15-17. / Psalmen 110(109),1.2.3.4. / Marcus 3,1-6.

Donderdag, 22 januari 2015
Donderdag in week 2 door het jaar
Hebreeën 7,25-28.8,1-6. / Psalmen 40(39),7-8.9.10.17. / Marcus 3,7-12.

Vrijdag, 23 januari 2015
Vrijdag in week 2 door het jaar
Hebreeën 8,6-13. / Psalmen 85(84),8.10.11-12.13-14. / Marcus 3,13-19.

Zaterdag, 24 januari 2015
Zaterdag in week 2 door het jaar
Hebreeën 9,2-3.11-14. / Psalmen 47(46),2-3.6-7.8-9. / Marcus 3,20-21.

 

Zondag, 25 januari 2015
DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Jona 3,1-5.10. / Psalmen 25(24),4-5ab.6-7ab.8-9. / 1e Corinthiërs 7,29-31. / Marcus 1,14-20.

Maandag, 26 januari 2015
HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen - Gedachtenis
2e Timoteüs 1,1-8. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.7-8a.10. / Lucas 10,1-9.

Dinsdag, 27 januari 2015
Dinsdag in week 3 door het jaar

Woensdag, 28 januari 2015

Woensdag in week 3 door het jaar
Hebreeën 10,11-18. / Psalmen 110(109),1.2.3.4. / Marcus 4,1-20.

Donderdag, 29 januari 2015
Donderdag in week 3 door het jaar
Hebreeën 10,19-25. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Marcus 4,21-25.

Vrijdag, 30 januari 2015
Vrijdag in week 3 door het jaar
Hebreeën 10,32-39. / Psalmen 37(36),3-4.5-6.23-24.39-40. / Marcus 4,26-34.

Zaterdag, 31 januari 2015
Zaterdag in week 3 door het jaar
Hebreeën 11,1-2.8-19. / Lucas 1,68-70.71-72.73-75. / Marcus 4,35-41.

 

Zondag, 01 februari 2015
VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Deuteronomium 18,15-20. / Psalmen 95(94),1-2.6-8a.9. / 1e Corinthiërs 7,32-35. / Marcus 1,21-28.

Maandag, 02 februari 2015
Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) - Feest
Maleachi 3,1-4. / Psalmen 24(23),7.8.9.10. / Lucas 2,22-40.

Dinsdag, 03 februari 2015
Dinsdag in week 4 door het jaar
Hebreeën 12,1-4. / Psalmen 22(21),26-27.28.30bc.27c.31a.32. / Marcus 5,21-43.

Woensdag, 04 februari 2015
Woensdag in week 4 door het jaar
Hebreeën 12,4-7.11-15. / Psalmen 103(102),1-2.13-14.17ac-18a. / Marcus 6,1-6.

Donderdag, 05 februari 2015
Donderdag in week 4 door het jaar
Hebreeën 12,18-19.21-24. / Psalmen 48(47),2-3a.3b-4.9.10-11. / Marcus 6,7-13.

Vrijdag, 06 februari 2015
Vrijdag in week 4 door het jaar
Hebreeën 13,1-8. / Psalmen 27(26),1.3.5.8b-9abc. / Marcus 6,14-29.

Zaterdag, 07 februari 2015

Zaterdag in week 4 door het jaar
Hebreeën 13,15-17.20-21. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Marcus 6,30-34.

 

Zondag, 08 februari 2015
VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Job 7,1-4.6-7. / Psalmen 147(146),1-2.3-4.5-6. / 1e Corinthiërs 9,16-19.22-23. / Marcus 1,29-39.

Maandag, 09 februari 2015
Maandag in week 5 door het jaar
Genesis 1,1-19. / Psalmen 104(103),1-2a.5-6.10.12.24.35c.33a. / Marcus 6,53-56.

Dinsdag, 10 februari 2015
Dinsdag in week 5 door het jaar
Genesis 1,20-31.2,1-4a. / Psalmen 8,4-5.6-7.8-9. / Marcus 7,1-13.

Woensdag, 11 februari 2015
Woensdag in week 5 door het jaar
Genesis 2,4b-9.15-17. / Psalmen 104(103),1-2a.27-28.29bc-30. / Marcus 7,14-23.

Donderdag, 12 februari 2015
Donderdag in week 5 door het jaar
Genesis 2,18-25. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5. / Marcus 7,24-30.

Vrijdag, 13 februari 2015
Vrijdag in week 5 door het jaar

Zaterdag, 14 februari 2015

HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, patronen van Europa - Feest
Handelingen der apostelen 13,46-49. / Psalmen 117(116),1.2. / Lucas 10,1-9.

 

Zondag, 15 februari 2015
ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Leviticus 13,1-2.45-46. / Psalmen 32(31),1bc-2.5.10-11. / 1e Corinthiërs 10,31-33.11,1. / Marcus 1,40-45.

Maandag, 16 februari 2015
Maandag in week 6 door het jaar
Genesis 4,1-15.25. / Psalmen 50(49),1.8.16bc-17.20-21. / Marcus 8,11-13.

Dinsdag, 17 februari 2015
Dinsdag in week 6 door het jaar
Genesis 6,5-8.7,1-5.10. / Psalmen 29(28),1b.2.3ac-4.5a.9b.10. / Marcus 8,14-21.

Woensdag, 18 februari 2015
Aswoensdag
Joël 2,12-18. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.12-13.14.17. / 2e Corinthiërs 5,20-21.6,1-2. / Mattheus 6,1-6.16-18.

Donderdag, 19 februari 2015
Donderdag na Aswoensdag
Deuteronomium 30,15-20. / Psalmen 1,1.3.4.6. / Lucas 9,22-25.

Vrijdag, 20 februari 2015
Vrijdag na Aswoensdag
Isaïas 58,1-9a. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.18-19. / Mattheus 9,14-15.

Zaterdag, 21 februari 2015
Zaterdag na Aswoensdag
Isaïas 58,9b-14. / Psalmen 86(85),1-2.3-4.5-6. / Lucas 5,27-32.

 

Zondag, 22 februari 2015
EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Jaar B
Genesis 9,8-15. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.6-7ab.8-9. / 1e Petrus 3,18-22. / Marcus 1,12-15.

Maandag, 23 februari 2015
Maandag in week 1 van de Veertigdagentijd
Leviticus 19,1-2.11-18. / Psalmen 19(18),8.9.10.15. / Mattheus 25,31-46.

Dinsdag, 24 februari 2015
Dinsdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Isaïas 55,10-11. / Psalmen 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19. / Mattheus 6,7-15.

Woensdag, 25 februari 2015
Woensdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Jona 3,1-10. / Psalmen 51(50),3-4.12-13.18-19. / Lucas 11,29-32.

Donderdag, 26 februari 2015
Donderdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Esther 14,1.3-5.12-14. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8. / Mattheus 7,7-12.

Vrijdag, 27 februari 2015
Vrijdag in week 1 van de Veertigdagentijd

Zaterdag, 28 februari 2015

Zaterdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Deuteronomium 26,16-19. / Psalmen 119(118),1-2.4-5.7-8. / Mattheus 5,43-48.

 

Zondag, 01 maart 2015
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Jaar B
Genesis 22,1-2.9a.10-13.15-18. / Psalmen 116(115),10.15.16-17.18-19. / Romeinen 8,31b-34. / Marcus 9,2-10.

Maandag, 02 maart 2015
Maandag in week 2 van de Veertigdagentijd
Daniël 9,4b-10. / Psalmen 79(78),8.9.11.13. / Lucas 6,36-38.

Dinsdag, 03 maart 2015
Dinsdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Isaïas 1,10.16-20. / Psalmen 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Mattheus 23,1-12.

Woensdag, 04 maart 2015
Woensdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Jeremia 18,18-20. / Psalmen 31(30),5-6.14.15-16. / Mattheus 20,17-28.

Donderdag, 05 maart 2015
Donderdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Jeremia 17,5-10. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 16,19-31.

Vrijdag, 06 maart 2015
Vrijdag in week 2 van de Veertigdagentijd

Zaterdag, 07 maart 2015

Zaterdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Micha 7,14-15.18-20. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12. / Lucas 15,1-3.11-32.

 

Zondag, 08 maart 2015
DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Jaar B
Exodus 20,1-17. / Psalmen 19(18),8.9.10.11.12. / 1e Corinthiërs 1,22-25. / Johannes 2,13-25.

Maandag, 09 maart 2015
Maandag in week 3 van de Veertigdagentijd
2e Koningen 5,1-15a. / Psalmen 42(41),2-3.43(42),3-4. / Lucas 4,24-30.

Dinsdag, 10 maart 2015
Dinsdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Daniël 3,25.34-43. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Mattheus 18,21-35.

Woensdag, 11 maart 2015
Woensdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Deuteronomium 4,1.5-9. / Psalmen 147,12-13.15-16.19-20. / Mattheus 5,17-19.

Donderdag, 12 maart 2015
Donderdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Jeremia 7,23-28. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Lucas 11,14-23.

Vrijdag, 13 maart 2015
Vrijdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Hosea 14,2-10. / Psalmen 81(80),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14.17. / Marcus 12,28b-34.

Zaterdag, 14 maart 2015
Zaterdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Hosea 6,1-6. / Psalmen 51(50),3-4.18-19.20-21ab. / Lucas 18,9-14.

 

Zondag, 15 maart 2015
VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Zondag "laetare"
2e Kronieken 36,14-16.19-23. / Psalmen 137(136),1-2.3.4-5.6. / Efeziërs 2,4-10. / Johannes 3,14-21.

Maandag, 16 maart 2015
Maandag in week 4 van de Veertigdagentijd
Isaïas 65,17-21. / Psalmen 30(29),2.4.5-6.11-12a.13b. / Johannes 4,43-54.

Dinsdag, 17 maart 2015
Dinsdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Ezechiël 47,1-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / Johannes 5,1-16.

Woensdag, 18 maart 2015
Woensdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Isaïas 49,8-15. / Psalmen 145(144),8-9.13cd-14.17-18. / Johannes 5,17-30.

Donderdag, 19 maart 2015
H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD MARIA - Hoogfeest
2e Samuël 7,4-5a.12-14a.16. / Psalmen 89(88),2-3.4-5.27.29. / Romeinen 4,13.16-18.22. / Mattheus 1,16.18-21.24a.

Vrijdag, 20 maart 2015
Vrijdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Wijsheid 2,1a.12-22. / Psalmen 34(33),17-18.19-20.21.23. / Johannes 7,1-2.10.25-30. 

Zaterdag, 21 maart 2015

Zaterdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Jeremia 11,18-20. / Psalmen 7,2-3.9bc-10.11-12. / Johannes 7,40-53.

 

Zondag, 22 maart 2015

VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Jeremia 31,31-34. / Psalmen 51(50),3-4.12-13.14-15. / Hebreeën 5,7-9. / Johannes 12,20-33.

Maandag, 23 maart 2015
Maandag in week 5 van de Veertigdagentijd
Daniël 13,1-9.15-17.19-30.33-62. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Johannes 8,1-11.

Dinsdag, 24 maart 2015
Dinsdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Numeri 21,4-9. / Psalmen 102(101),2-3.16-18.19-21. / Johannes 8,21-30.

Woensdag, 25 maart 2015
AANKONDIGING VAN DE HEER (MARIA BOODSCHAP) - Hoogfeest
Isaïas 7,10-14.8,10b. / Psalmen 40(39),7-8.9.10.11. / Hebreeën 10,4-10. / Lucas 1,26-38.

Donderdag, 26 maart 2015
Donderdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Genesis 17,3-9. / Psalmen 105(104),4-5.6-7.8-9. / Johannes 8,51-59.

Vrijdag, 27 maart 2015
Vrijdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Jeremia 20,10-13. / Psalmen 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7. / Johannes 10,31-42.

Zaterdag, 28 maart 2015
Zaterdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Ezechiël 37,21-28. / Jeremia 31,10.11-12ab.13. / Johannes 11,45-56.

 

Zondag, 29 maart 2015

PALM- OF PASSIEZONDAG
Isaïas 50,4-7. / Psalmen 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24. / Filippenzen 2,6-11. / Marcus 14,1-72.15,1-47.

Maandag, 30 maart 2015
Maandag in de Goede Week
Isaïas 42,1-7. / Psalmen 27(26),1.2.3.13-14. / Johannes 12,1-11.

Dinsdag, 31 maart 2015
Dinsdag in de Goede Week
Isaïas 49,1-6. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15.17. / Johannes 13,21-33.36-38.

Woensdag, 01 april 2015
Woensdag in de Goede Week
Isaïas 50,4-9a. / Psalmen 69(68),8-10.21bcd-22.31.33-34. / Mattheus 26,14-25.

Donderdag, 02 april 2015
Donderdag in de Goede Week : AVONDMIS VAN WITTE DONDERDAG
Exodus 12,1-8.11-14. / Psalmen 116(115),12-13.15-16bc.17-18. / 1e Corinthiërs 11,23-26. / Johannes 13,1-15.

Vrijdag, 03 april 2015
GOEDE VRIJDAG : HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER
Isaïas 52,13-15.53,1-12. / Psalmen 31(30),2.6.12-13.15-16.17.25. / Hebreeën 4,14-16.5,7-9. / Johannes 18,1-40.19,1-42.

Zaterdag, 04 april 2015
Paaszaterdag / Stille Zaterdag ----- PAASWAKE
Exodus 14,15-31.15,1a. / Exodus 15,1b-2.3-4.5-6.17-18. / Romeinen 6,3-11. / Marcus 16,1-8.

 

Zondag, 05 april 2015
PAASZONDAG - VERRIJZENIS VAN DE HEER - DAGMIS VAN PAASZONDAG - Hoogfeest met octaaf
Handelingen der apostelen 10,34a.37-43. / Psalmen 118(117),1-2.16ab-17.22-23. / Kolossenzen 3,1-4. / Johannes 20,1-9.

Maandag, 06 april 2015
Maandag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 2,14.22-33. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Mattheus 28,8-15.

Dinsdag, 07 april 2015
Dinsdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 2,36-41. / Psalmen 33(32),4-5.18-19.20.22. / Johannes 20,11-18.

Woensdag, 08 april 2015
Woensdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 3,1-10. / Psalmen 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Lucas 24,13-35.

Donderdag, 09 april 2015
Donderdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 3,11-26. / Psalmen 8,2a.5.6-7.8-9. / Lucas 24,35-48.

Vrijdag, 10 april 2015
Vrijdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 4,1-12. / Psalmen 118(117),1-2.4.22-24.25-27a. / Johannes 21,1-14.

Zaterdag, 11 april 2015
Zaterdag onder het octaaf van Pasen

 

Zondag, 12 april 2015
TWEEDE ZONDAG VAN PASEN: Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid - Jaar B
Handelingen der apostelen 4,32-35. / Psalmen 118(117),2-4.16ab-18.22-24. / 1e Johannes 5,1-6. / Johannes 20,19-31.

Maandag, 13 april 2015
Maandag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 4,23-31. / Psalmen 2,1-3.4-6.7-9. / Johannes 3,1-8.

Dinsdag, 14 april 2015
Dinsdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 4,32-37. / Psalmen 93(92),1ab.1c-2.5. / Johannes 3,7b-15.

Woensdag, 15 april 2015
Woensdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,17-26. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / Johannes 3,16-21.

Donderdag, 16 april 2015
Donderdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,27-33. / Psalmen 34(33),2.9.17-18.19-20. / Johannes 3,31-36.

Vrijdag, 17 april 2015
Vrijdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,34-42. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Johannes 6,1-15.

Zaterdag, 18 April 2015
Zaterdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 6,1-7. / Psalmen 33(32),1-2.4-5.18-19. / Johannes 6,16-21.

 

Zondag, 19 April 2015
DERDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar B
Handelingen der apostelen 3,13-15.17-19. / Psalmen 4,2.4.7.9. / 1e Johannes 2,1-5a. / Lucas 24,35-48.

Maandag, 20 April 2015
Maandag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 6,8-15. / Psalmen 119(118),23-24.26-27.29-30. / Johannes 6,22-29.

Dinsdag, 21 April 2015
Dinsdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 7,51-60.8,1a. / Psalmen 31(30),3cd-4.6ab.7b.8a.17.21ab. / Johannes 6,30-35.

Woensdag, 22 April 2015
Woensdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 8,1b-8. / Psalmen 66(65),1-3a.4-5.6-7a. / Johannes 6,35-40.

Donderdag, 23 April 2015
Donderdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 8,26-40. / Psalmen 66(65),8-9.16-17.20. / Johannes 6,44-51.

Vrijdag, 24 April 2015
Vrijdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 9,1-20. / Psalmen 117(116),1.2. / Johannes 6,52-59.

Zaterdag, 25 April 2015
H. Marcus, evangelist - Feest

 

Zondag, 26 April 2015

VIERDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar B - Roepingenzondag
Handelingen der apostelen 4,8-12. / Psalmen 118(117),1.8-9.21-23.26.28cd.29. / 1e Johannes 3,1-2. / Johannes 10,11-18.

Maandag, 27 April 2015
Maandag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 11,1-18. / Psalmen 42(41),2-3.43(42),3.4. / Johannes 10,1-10.

Dinsdag, 28 April 2015
Dinsdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 11,19-26. / Psalmen 87(86),1-3.4-5.6-7. / Johannes 10,22-30.

Woensdag, 29 April 2015
H. Catharina van Siëna, maagd en kerklerares, patrones van Europa - Feest
1e Johannes 1,5-10.2,1-2. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a. / Matteüs 11,25-30.

Donderdag, 30 April 2015
Donderdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,13-25. / Psalmen 89(88),2-3.21-22.25.27. / Johannes 13,16-20.

Vrijdag, 01 Mei 2015
Vrijdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,26-33. / Psalmen 2,6-7.8-9.10-11. / Johannes 14,1-6.

Zaterdag, 02 Mei 2015
Zaterdag na de 4e zondag van Pasen

 

Zondag, 03 Mei 2015

VIJFDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar B
Handelingen der apostelen 9,26-31. / Psalmen 22(21),26-27ab.28ab.30cd.31-32ab. / 1e Johannes 3,18-24. / Johannes 15,1-8.

Maandag, 04 Mei 2015
Maandag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 14,5-18. / Psalmen 115(113B),1-2.3-4.15-16. / Johannes 14,21-26.

Dinsdag, 05 Mei 2015
Dinsdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 14,19-28. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.21. / Johannes 14,27-31a.

Woensdag, 06 Mei 2015
Woensdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 15,1-6. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Johannes 15,1-8.

Donderdag, 07 Mei 2015
Donderdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 15,7-21. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.10. / Johannes 15,9-11.

Vrijdag, 08 Mei 2015
Vrijdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 15,22-31. / Psalmen 57(56),8-9.10-12. / Johannes 15,12-17.

Zaterdag, 09 Mei 2015
Zaterdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 16,1-10. / Psalmen 100(99),1-2.3.5. / Johannes 15,18-21.

 

Zondag, 10 Mei 2015

ZESDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar B
Handelingen der apostelen 10,25-26.34-35.44-48. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / 1e Johannes 4,7-10. / Johannes 15,9-17.

Maandag, 11 Mei 2015
Maandag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 16,11-15. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Johannes 15,26-27.16,1-4a.

Dinsdag, 12 Mei 2015
Dinsdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 16,22-34. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8. / Johannes 16,5-11.

Woensdag, 13 Mei 2015
Woensdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 17,15.22-34.18,1. / Psalmen 148(147),1-2.11-12.13-14. / Johannes 16,12-15.

Donderdag, 14 Mei 2015
HEMELVAART VAN DE HEER - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 1,1-11. / Psalmen 47(46),2-3.6-7.8-9. / Efeziërs 4,1-13. / Marcus 16,15-20.

Vrijdag, 15 Mei 2015
Vrijdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 18,9-18. / Psalmen 47(46),2-3.4-5.6-7. / Johannes 16,20-23a.

Zaterdag, 16 Mei 2015
Zaterdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 18,23-28. / Psalmen 47(46),2-3.8-9.10. / Johannes 16,23b-28.

 

Zondag, 17 Mei 2015
ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar B
Handelingen der apostelen 1,15-17.20a.20c-26. / Psalmen 103(102),1-2.11-12.19-20ab. / 1e Johannes 4,11-16. / Johannes 17,11b-19.

Maandag, 18 Mei 2015
Maandag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 19,1-8. / Psalmen 68(67),2-3.4-5ac.6-7ab. / Johannes 16,29-33.

Dinsdag, 19 Mei 2015
Dinsdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 20,17-27. / Psalmen 68(67),10-11.20-21. / Johannes 17,1-11a.

Woensdag, 20 Mei 2015
Woensdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 20,28-38. / Psalmen 68(67),29-30.33-35a.35b-36c. / Johannes 17,11b-19.

Donderdag, 21 Mei 2015
Donderdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 22,30.23,6-11. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Johannes 17,20-26.

Vrijdag, 22 Mei 2015
Vrijdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 25,13b-21. / Psalmen 103(102),1-2.11-12.19-20ab. / Johannes 21,15-19.

Zaterdag, 23 Mei 2015
Zaterdag na de 7e zondag van Pasen

 

Zondag, 24 Mei 2015

PINKSTERZONDAG - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 2,1-11. / Psalmen 104(103),1ab.24ac.29bc-30.31.34. / 1e Corinthiërs 12,3b-7.12-13. / Johannes 15,26-27.16,12-15.

Maandag, 25 Mei 2015
Tweede Pinksterdag

Dinsdag, 26 Mei 2015
Dinsdag in week 8 door het jaar
Sirach 35,1-12. / Psalmen 50(49),5-6.7-8.14.23. / Marcus 10,28-31.

Woensdag, 27 Mei 2015
Woensdag in week 8 door het jaar
Sirach 36,1.4-5a.10-17. / Psalmen 79(78),8.9.11.13. / Marcus 10,32-45.

Donderdag, 28 Mei 2015
Onze Heer Jezus Christus, Eeuwige Hogepriester
in het directorium staan de lezingen aangegeven van jaar A (?)

Vrijdag, 29 Mei 2015
Vrijdag in week 8 door het jaar
Sirach 44,1.9-13. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Marcus 11,11-26.

Zaterdag, 30 Mei 2015
Zaterdag in week 8 door het jaar
Sirach 51,12-20. / Psalmen 19(18),8.9.10.11. / Marcus 11,27-33.

 

Zondag, 31 Mei 2015

H. DRIE-EENHEID - Hoogfeest
Deuteronomium 4,32-34.39-40. / Psalmen 33(32),4-5.6.9.18-19.20.22. / Romeinen 8,14-17. / Matteüs 28,16-20.

Maandag, 01 Juni 2015
Maandag in week 9 door het jaar
Tobit 1,1ac.2.2,1-8. / Psalmen 112(111),1-2.3-4.5-6. / Marcus 12,1-12.

Dinsdag, 02 Juni 2015
Dinsdag in week 9 door het jaar
Tobit 2,9-14. / Psalmen 112(111),1-2.7-8.9. / Marcus 12,13-17.

Woensdag, 03 Juni 2015
Woensdag in week 9 door het jaar
Tobit 3,1-10a.11a.16-17a. / Psalmen 25(24),2-4.5ab.6.7ab.8-9. / Marcus 12,18-27.

Donderdag, 04 Juni 2015
Donderdag in week 9 door het jaar
Tobit 6,10-11a.7,1.9-17.8,4-10. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5. / Marcus 14,12-16.22-26.

Vrijdag, 05 Juni 2015
Vrijdag in week 9 door het jaar
Tobit 11,5-15a. / Psalmen 146(145),2.6c-10. / Marcus 12,35-37.

Zaterdag, 06 Juni 2015
Zaterdag in week 9 door het jaar
Tobit 12,1.5-15.20. / Tobit 13,2.6efgh.6ijk.6m. / Marcus 12,38-44.

 

Zondag, 07 Juni 2015

SACRAMENTSDAG - HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS - Hoogfeest
Exodus 24,3-8. / Psalmen 116(115),12-13.15-16ac.17-18. / Hebreeën 9,11-15. / Marcus 14,12-16.22-26.

Maandag, 08 Juni 2015
Maandag in week 10 door het jaar
2e Korinthiërs 1,1-7. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / Matteüs 5,1-12.

Dinsdag, 09 Juni 2015
Dinsdag in week 10 door het jaar
2e Korinthiërs 1,18-22. / Psalmen 119(118),129.130.131.132.133.135. / Matteüs 5,13-16.

Woensdag, 10 Juni 2015
Woensdag in week 10 door het jaar
2e Korinthiërs 3,4-11. / Psalmen 99(98),5.6.7.8.9. / Matteüs 5,17-19.

Donderdag, 11 Juni 2015
H. Barnabas, apostel, gedachtenis
Handelingen der apostelen 11,21b-26.13,1-3. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3c-4.5-6. / Matteüs 10,7-13.

Vrijdag, 12 Juni 2015
H. HART VAN JEZUS - Hoogfeest
Hosea 11,1.3-4.8c-9. / Jesaja 12,2-3.4bcd.5-6. / Efeziërs 3,8-12.14-19. / Johannes 19,31-37.

Zaterdag, 13 Juni 2015
Onbevlekt Hart van Maria - Gedachtenis
2e Korinthiërs 5,14-21. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12. / Matteüs 5,33-37.

 

Zondag, 14 Juni 2015

ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Ezechiël 17,22-24. / Psalmen 92(91),2-3.13-14.15-16. / 2e Korinthiërs 5,6-10. / Marcus 4,26-34.

Maandag, 15 Juni 2015
Maandag in week 11 door het jaar
2e Korinthiërs 6,1-10. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Matteüs 5,38-42.

Dinsdag, 16 Juni 2015
Dinsdag in week 11 door het jaar
2e Korinthiërs 8,1-9. / Psalmen 146(145),2.5-6.7.8-9a. / Matteüs 5,43-48.

Woensdag, 17 Juni 2015
Woensdag in week 11 door het jaar
2e Korinthiërs 9,6-11. / Psalmen 112(111),1-2.3-4.9. / Matteüs 6,1-6.16-18.

Donderdag, 18 Juni 2015
Donderdag in week 11 door het jaar
2e Korinthiërs 11,1-11. / Psalmen 111(110),1-2.3-4.7-8. / Matteüs 6,7-15.

Vrijdag, 19 Juni 2015
Vrijdag in week 11 door het jaar
2e Korinthiërs 11,18.21b-30. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7. / Matteüs 6,19-23.

Zaterdag, 20 Juni 2015
Zaterdag in week 11 door het jaar
2e Korinthiërs 12,1-10. / Psalmen 34(33),8-9.10-11.12-13. / Matteüs 6,24-34.

 

Zondag, 21 Juni 2015

TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Job 38,1.8-11. / Psalmen 107(106),23-24.25-26.28-29.30-31. / 2e Korinthiërs 5,14-17. / Marcus 4,35-41.

Maandag, 22 Juni 2015
Maandag in week 12 door het jaar
Genesis 12,1-9. / Psalmen 33(32),12-13.18-19.20.22. / Matteüs 7,1-5.

Dinsdag, 23 Juni 2015
Dinsdag in week 12 door het jaar
Genesis 13,2.5-18. / Psalmen 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5. / Matteüs 7,6.12-14.

Woensdag, 24 Juni 2015
GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER - Hoogfeest
Jesaja 49,1-6. / Psalmen 139(138),1-3.13-14ab.14c-15. / Handelingen der apostelen 13,22-26. / Lucas 1,57-66.80.

Donderdag, 25 Juni 2015
Donderdag in week 12 door het jaar
Genesis 16,1-12.15-16. / Psalmen 106(105),1-2.3-4a.4b-5. / Matteüs 7,21-29.

Vrijdag, 26 Juni 2015
Vrijdag in week 12 door het jaar
Genesis 17,1.9-10.15-22. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5. / Matteüs 8,1-4.

Zaterdag, 27 Juni 2015
Zaterdag in week 12 door het jaar
Genesis 18,1-15. / Lucas 1,46-47.48-49.50.53.54-55. / Matteüs 8,5-17.

 

Zondag, 28 juni 2015

DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Wijsheid 1,13-15.2,23-24. / Psalmen 30(29),2.4.5-6.11.12a.13b. / 2e Korinthiërs 8,7.9.13-15. / Marcus 5,21-43.

Maandag, 29 juni 2015
HH. PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 12,1-11. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / 2e Timoteüs 4,6-8.17-18. / Matteüs 16,13-19.

Dinsdag, 30 juni 2015
Dinsdag in week 13 door het jaar
Genesis 19,15-29. / Psalmen 26(25),2-3.9-10.11-12. / Matteüs 8,23-27.

Woensdag, 01 juli 2015
Woensdag in week 13 door het jaar
Genesis 21,5.8-20. / Psalmen 34(33),7-8.10-11.12-13. / Matteüs 8,28-34.

Donderdag, 02 juli 2015
Donderdag in week 13 door het jaar
Genesis 22,1-19. / Psalmen 115(113B),1-2.3-4.5-6.8-9. / Matteüs 9,1-8.

Vrijdag, 03 juli 2015
H. Tomas, apostel - Feest
Efeziërs 2,19-22. / Psalmen 117(116),1.2. / Johannes 20,24-29.

Zaterdag, 04 juli 2015
Zaterdag in week 13 door het jaar
Genesis 27,1-5.15-29. / Psalmen 135(134),1-2.3-4.5-6. / Matteüs 9,14-17.

 

Zondag, 05 juli 2015

VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Ezechiël 2,2-5. / Psalmen 123(122),1b.2.3-4. / 2e Korinthiërs 12,7-10. / Marcus 6,1-6.

Maandag, 06 juli 2015
Maandag in week 14 door het jaar
Genesis 28,10-22a. / Psalmen 91(90),1-2.3-4ab.14-15ab. / Matteüs 9,18-26.

Dinsdag, 07 juli 2015
Dinsdag in week 14 door het jaar
Genesis 32,23-33. / Psalmen 17(16),1.2-3.6-7.8b.15. / Matteüs 9,32-38.

Woensdag, 08 juli 2015
Woensdag in week 14 door het jaar
Genesis 41,55-57.42,5-7a.17-24a. / Psalmen 33(32),2-3.10-11.18-19. / Matteüs 10,1-7.

Donderdag, 09 juli 2015
HH. Martelaren van Gorcum - Feest
2e Korinthiërs 4,7-15. / Psalmen 126(125),1-2.3.4-5.6. / Matteüs 10,17-22.

Vrijdag, 10 juli 2015
Vrijdag in week 14 door het jaar
Genesis 46,1-7.28-30. / Psalmen 37(36),3-4.18-19.27-28.39-40. / Matteüs 19,27-29.

Zaterdag, 11 juli 2015
H. Benedictus, abt, patroon van Europa - Feest

 

 

Zondag, 12 juli 2015
VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Amos 7,12-15. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Efeziërs 1,3-14. / Marcus 6,7-13.

Maandag, 13 juli 2015
Maandag in week 15 door het jaar
Exodus 1,8-14.22. / Psalmen 124(123),1-3.4-6.7-8. / Matteüs 10,34-42.11,1.

Dinsdag, 14 juli 2015
Dinsdag in week 15 door het jaar
Exodus 2,1-15a. / Psalmen 69(68),3.14.30-31.33-34. / Matteüs 11,20-24.

Woensdag, 15 juli 2015
Woensdag in week 15 door het jaar
Exodus 3,1-6.9-12. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.6-7. / Matteüs 11,25-27.

Donderdag, 16 juli 2015
Donderdag in week 15 door het jaar
Exodus 3,13-20. / Psalmen 105(104),1.5.8-9.24-25.26-27. / Matteüs 11,28-30.

Vrijdag, 17 juli 2015
Vrijdag in week 15 door het jaar
Exodus 11,10.12,1-14. / Psalmen 116(115),12-13.15-16bc.17-18. / Matteüs 12,1-8.

Zaterdag, 18 juli 2015
Zaterdag in week 15 door het jaar
Exodus 12,37-42. / Psalmen 136(135),1.23-24.10-12.13-15. / Matteüs 12,14-21.

 

Zondag, 19 juli 2015
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Jeremia 23,1-6. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Efeziërs 2,13-18. / Marcus 6,30-34.

Maandag, 20 juli 2015
Maandag in week 16 door het jaar
Exodus 14,5-18. / Exodus 15,1-2.3-4.5-6. / Matteüs 12,38-42.

Dinsdag, 21 juli 2015
Dinsdag in week 16 door het jaar
Exodus 14,21-41.15,1. / Exodus 15,8-9.10.12.17. / Matteüs 12,46-50.

Woensdag, 22 juli 2015
H. Maria Magdalena - Gedachtenis
Hooglied 3,1-4a. / Psalmen 63(62),2.3-4.5-6.8-9. / Johannes 20,1-2.11-18.

Donderdag, 23 juli 2015
H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa - Feest
Exodus 19,1-2.9-11.16-20b. / Daniël 3,52.53.54.55.56. / Matteüs 13,10-17.

Vrijdag, 24 juli 2015
Vrijdag in week 16 door het jaar
Exodus 20,1-17. / Psalmen 19(18),8.9.10.11. / Matteüs 13,18-23. 

Zaterdag, 25 juli 2015
H. Jakobus, apostel - Feest
2e Korinthiërs 4,7-15. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Matteüs 20,20-28.

 

 

Zondag, 26 juli 2015
ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
2e Koningen 4,42-44. / Psalmen 145(144),10-11.15-16.17-18. / Efeziërs 4,1-6. / Johannes 6,1-15.

Maandag, 27 juli 2015
Maandag in week 17 door het jaar
Exodus 32,15-24.30-34. / Psalmen 106(105),19-20.21-22.23. / Matteüs 13,31-35.

Dinsdag, 28 juli 2015
Dinsdag in week 17 door het jaar
Exodus 33,7-11.34,5b-9.28. / Psalmen 103(102),6-7.8-9.10-11.12-13. / Matteüs 13,36-43.

Woensdag, 29 juli 2015
H. Marta - Gedachtenis
1e Johannes 4,7-16. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11. / Johannes 11,19-27.

Donderdag, 30 juli 2015
Donderdag in week 17 door het jaar
Exodus 40,16-21.34-38. / Psalmen 84(83),3.4.5-6a.8a.11. / Matteüs 13,47-53.

Vrijdag, 31 juli 2015
Vrijdag in week 17 door het jaar
Leviticus 23,1.4-11.15-16.27.34b-37. / Psalmen 81(80),3-4.5-6ab.10-11ab. / Matteüs 13,54-58.

Zaterdag, 01 augustus 2015
Zaterdag in week 17 door het jaar
Leviticus 25,1.8-17. / Psalmen 67(66),2-3.5.7-8. / Matteüs 14,1-12.

 

Zondag, 02 augustus 2015
ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Exodus 16,2-4.12-15. / Psalmen 78(77),3.4bc.23-24.25.54. / Efeziërs 4,17.20-24. / Johannes 6,24-35.

Maandag, 03 augustus 2015
Maandag in week 18 door het jaar
Numeri 11,4b-15. / Psalmen 81(80),12-13.14-15.16-17. / Matteüs 14,13-21.

Dinsdag, 04 augustus 2015
Dinsdag in week 18 door het jaar
Numeri 12,1-13. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.6bc-7.12-13. / Matteüs 14,22-36.

Woensdag, 05 augustus 2015
Woensdag in week 18 door het jaar
Numeri 13,1-2.25-33.14,1.26-29.34-35. / Psalmen 106(105),6-7a.13-14.21-22.23. / Matteüs 15,21-28.

Donderdag, 06 augustus 2015
Gedaanteverandering van de Heer - Feest
Daniël 7,9-10.13-14. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.9. / Marcus 9,2-10.

Vrijdag, 07 augustus 2015
Vrijdag in week 18 door het jaar
Deuteronomium 4,32-40. / Psalmen 77(76),12-13.14-15.16.21. / Matteüs 16,24-28.

Zaterdag, 08 augustus 2015
Zaterdag in week 18 door het jaar
Deuteronomium 6,4-13. / Psalmen 18(17),2-3a.3bc-4.47.51ab. / Matteüs 17,14-20.

 

 

Zondag, 09 augustus 2015
NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
1e Koningen 19,4-8. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / Efeziërs 4,30-32.5,1-2. / Johannes 6,41-51.

Maandag, 10 augustus 2015
H. Laurentius, diaken en martelaar - Feest
2e Korinthiërs 9,6-10. / Psalmen 112(111),1-2.5-6.7-8.9. / Johannes 12,24-26.

Dinsdag, 11 augustus 2015
Dinsdag in week 19 door het jaar
Deuteronomium 31,1-8. / Deuteronomium 32,3-4a.7.8.9.12. / Matteüs 18,1-5.10.12-14.

Woensdag, 12 augustus 2015
Woensdag in week 19 door het jaar
Deuteronomium 34,1-12. / Psalmen 66(65),1-3a.5a.8.16-17. / Matteüs 18,15-20.

Donderdag, 13 augustus 2015
Donderdag in week 19 door het jaar
Jozua 3,7-10a.11.13-17. / Psalmen 114(113A),1-2.3-4.5-6. / Matteüs 18,21-35.19,1.

Vrijdag, 14 augustus 2015
Vrijdag in week 19 door het jaar

Zaterdag, 15 augustus 2015

MARIA TENHEMELOPNEMING - Hoogfeest
Openbaringen 11,19a.12,1-6a.10ab. / Psalmen 45(44),10bc.11.12ab.16. / 1e Corinthiërs 15,20-26. / Lucas 1,39-56.

 

Zondag, 16 augustus 2015
TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Spreuken 9,1-6. / Psalmen 34(33),2-3.10-11.12-13.14-15. / Efeziërs 5,15-20. / Johannes 6,51-58.

Maandag, 17 augustus 2015
Maandag in week 20 door het jaar
Rechters 2,11-19. / Psalmen 106(105),34-35.36-37.39-40.43ab.44. / Matteüs 19,16-22.

Dinsdag, 18 augustus 2015
Dinsdag in week 20 door het jaar
Rechters 6,11-24a. / Psalmen 85(84),9.11-12.13-14. / Matteüs 19,23-30.

Woensdag, 19 augustus 2015
Woensdag in week 20 door het jaar
Rechters 9,6-15. / Psalmen 21(20),2-3.4-5.6-7. / Matteüs 20,1-16a.

Donderdag, 20 augustus 2015
Donderdag in week 20 door het jaar
Rechters 11,29-39a. / Psalmen 40(39),5.7-8a.8b-9.10. / Matteüs 22,1-14.

Vrijdag, 21 augustus 2015
Vrijdag in week 20 door het jaar
Ruth 1,1.3-6.14b-16.22. / Psalmen 146(145),5-6.7.8-9a.9bc-10. / Matteüs 22,34-40.

Zaterdag, 22 augustus 2015
Zaterdag in week 20 door het jaar
Ruth 2,1-3.8-11.4,13-17. / Psalmen 128(127),1-2.3.4.5. / Matteüs 23,1-12.

 

 

Zondag, 23 augustus 2015
EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Jozua 24,1-2a.15-17.18b. / Psalmen 34(33),2-3.16-17.18-19.20-21.22-23. / Efeziërs 5,21-32. / Johannes 6,60-69.

Maandag, 24 augustus 2015
H. Bartolomeüs, apostel - Feest
Openbaringen 21,9b-14. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / Johannes 1,45-51.

Dinsdag, 25 augustus 2015
Dinsdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 2,1-8. / Psalmen 139(138),1-3.4-6. / Matteüs 23,23-26.

Woensdag, 26 augustus 2015
Woensdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 2,9-13. / Psalmen 139(138),7-8.9-10.11-12ab. / Matteüs 23,27-32.

Donderdag, 27 augustus 2015
Donderdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 3,7-13. / Psalmen 90(89),3-4.12-13.14.17. / Matteüs 24,42-51.

Vrijdag, 28 augustus 2015
Vrijdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 4,1-8. / Psalmen 97(96),1.2b.5-6.10.11-12. / Matteüs 25,1-13.

Zaterdag, 29 augustus 2015
Marteldood van de H. Johannes de Doper - Gedachtenis
Jeremia 1,17-19. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / Marcus 6,17-29.

 

Zondag, 30 augustus 2015
TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Deuteronomium 4,1-2.6-8. / Psalmen 15(14),2-3a.3cd-4ab.4-5. / Jacobus 1,17-18.21b-22.27. / Marcus 7,1-8.14-15.21-23.

Maandag, 31 augustus 2015
Maandag in week 22 door het jaar
1e Tessalonisenzen 4,13-18. / Psalmen 96(95),1.3.4-5.11-12.13. / Lucas 4,16-30.

Dinsdag, 01 september 2015
Dinsdag in week 22 door het jaar
1e Tessalonisenzen 5,1-6.9-11. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Lucas 4,31-37.

Woensdag, 02 september 2015
Woensdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,1-8. / Psalmen 52(51),10.11. / Lucas 4,38-44.

Donderdag, 03 september 2015
Donderdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,9-14. / Psalmen 98(97),2-3ab.3cd-4.5-6. / Lucas 5,1-11.

Vrijdag, 04 september 2015
Vrijdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,15-20. / Psalmen 100(99),1.2.3.4.5. / Lucas 5,33-39.

Zaterdag, 05 september 2015
Zaterdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,21-23. / Psalmen 54(53),3-4.6.8. / Lucas 6,1-5.

 

Zondag, 06 september 2015

DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Jesaja 35,4-7a. / Psalmen 146(145),7.8-9a.9bc-10. / Jacobus 2,1-5. / Marcus 7,31-37.

Maandag, 07 september 2015
Maandag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 1,24-29.2,1-3. / Psalmen 62(61),6-7.9. / Lucas 6,6-11.

Dinsdag, 08 september 2015
Maria Geboorte - Feest
Micha 5,1-4a. / Psalmen 13(12),6ab.6cd. / Matteüs 1,1-16.18-23.

Woensdag, 09 september 2015
Woensdag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 3,1-11. / Psalmen 145(144),2-3.10-11.12-13ab. / Lucas 6,20-26.

Donderdag, 10 september 2015
Donderdag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 3,12-17. / Psalmen 150(149),1-2.3-4.5-6. / Lucas 6,27-38.

Vrijdag, 11 september 2015
Vrijdag in week 23 door het jaar
1e Timoteüs 1,1-2.12-14. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.11. / Lucas 6,39-42.

Zaterdag, 12 september 2015
Zaterdag in week 23 door het jaar
1e Timoteüs 1,15-17. / Psalmen 113(112),1-2.3-4.5a.6-7. / Lucas 6,43-49.

 

Zondag, 13 september 2015

VIER-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Jesaja 50,5-9a. / Psalmen 116(114),1-2.3-4.5-6.8-9. / Jacobus 2,14-18. / Marcus 8,27-35.

Maandag, 14 september 2015
KRUISVERHEFFING - Feest
Numeri 21,4b-9. / Psalmen 78(77),1-2.34-35.36-37.38. / Johannes 3,13-17.

Dinsdag, 15 september 2015
Onze Lieve Vrouw van Smarten - Gedachtenis
Hebreeën 5,7-9. / Psalmen 31(30),2-3a.3bc-4.5-6.15-16.20. / Johannes 19,25-27.

Woensdag, 16 september 2015
Woensdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 3,14-16. / Psalmen 111(110),1-2.3-4.5-6. / Lucas 7,31-35.

Donderdag, 17 september 2015
Donderdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 4,12-16. / Psalmen 111(110),7-8.9.10. / Lucas 7,36-50.

Vrijdag, 18 september 2015
Vrijdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 6,2c-12. / Psalmen 49(48),6-7.8-10.17-18.19-20. / Lucas 8,1-3.

Zaterdag, 19 september 2015
Zaterdag in week 24 door het jaar

 

Zondag, 20 september 2015

VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Wijsheid 2,12.17-20. / Psalmen 54(53),3-4.5.6.8. / Jacobus 3,16-18.4,1-3. / Marcus 9,30-37.

Maandag, 21 september 2015
H. Matteüs, apostel en evangelist - Feest
Efeziërs 4,1-7.11-13. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Matteüs 9,9-13.

Dinsdag, 22 september 2015
Dinsdag in week 25 door het jaar
Ezra 6,7-8.12b.14-20. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Lucas 8,19-21.

Woensdag, 23 september 2015
Woensdag in week 25 door het jaar
Ezra 9,5-9. / Tobit 13,2.3-4a.4bcd.5.8. / Lucas 9,1-6.

Donderdag, 24 september 2015
Donderdag in week 25 door het jaar
Haggai 1,1-8. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Lucas 9,7-9.

Vrijdag, 25 september 2015
Vrijdag in week 25 door het jaar
Haggai 1,15b.2,1-9. / Psalmen 43(42),1.2.3.4. / Lucas 9,18-22.

Zaterdag, 26 september 2015
Zaterdag in week 25 door het jaar
Zacharias 2,5-9.14-15a. / Jeremia 31,10.11-12ab.13. / Lucas 9,43b-45.

 

Zondag, 27 september 2015
ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Numeri 11,25-29. / Psalmen 19(18),8.10.12-13.14. / Jacobus 5,1-6. / Marcus 9,38-43.45.47-48.

Maandag, 28 september 2015
Maandag in week 26 door het jaar
Zacharias 8,1-8. / Psalmen 102(101),16-18.19-21.29.22-23. / Lucas 9,46-50.

Dinsdag, 29 september 2015
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen - Feest
Daniël 7,9-10.13-14. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.4-5. / Johannes 1,47-51.

Woensdag, 30 september 2015
Woensdag in week 26 door het jaar
Nehemia 2,1-8. / Psalmen 137(136),1-2.3.4-5.6. / Lucas 9,57-62.

Donderdag, 01 oktober 2015
Donderdag in week 26 door het jaar
Nehemia 8,1-4a.5-6.7b-12. / Psalmen 19(18),8.9.10.11. / Lucas 10,1-12.

Vrijdag, 02 oktober 2015
HH. Engelbewaarders - Gedachtenis
Exodus 23,20-23. / Psalmen 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11. / Matteüs 18,1-5.10.

Zaterdag, 03 oktober 2015
Zaterdag in week 26 door het jaar

 

Zondag, 04 oktober 2015

ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Genesis 2,18-24. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5.6. / Hebreeën 2,9-11. / Marcus 10,2-16.

Maandag, 05 oktober 2015
Maandag in week 27 door het jaar
Jona 1,1-16.2,1.11. / Jona 2,2.3.4.5.8. / Lucas 10,25-37.

Dinsdag, 06 oktober 2015
Dinsdag in week 27 door het jaar
Jona 3,1-10. / Psalmen 130(129),1-2.3-4ab.7-8. / Lucas 10,38-42.

Woensdag, 07 oktober 2015
Woensdag in week 27 door het jaar
Jona 4,1-11. / Psalmen 86(85),3-4.5-6.9-10. / Lucas 11,1-4.

Donderdag, 08 oktober 2015
Donderdag in week 27 door het jaar
Maleachi 3,13-20a. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 11,5-13.

Vrijdag, 09 oktober 2015
Vrijdag in week 27 door het jaar
Joël 1,13-15.2,1-2. / Psalmen 9(9A),2-3.6.16.8-9. / Lucas 11,15-26.

Zaterdag, 10 oktober 2015
Zaterdag in week 27 door het jaar

 

Zondag, 11 oktober 2015
ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Wijsheid 7,7-11. / Psalmen 90(89),12-13.14-15.16-17. / Hebreeën 4,12-13. / Marcus 10,17-30. 

Maandag, 12 oktober 2015
Maandag in week 28 door het jaar
Romeinen 1,1-7. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Lucas 11,29-32.

Dinsdag, 13 oktober 2015
Dinsdag in week 28 door het jaar
Romeinen 1,16-25. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 11,37-41.

Woensdag, 14 oktober 2015
Woensdag in week 28 door het jaar
Romeinen 2,1-11. / Psalmen 62(61),2-3.6-7.9. / Lucas 11,42-46.

Donderdag, 15 oktober 2015
Donderdag in week 28 door het jaar
Romeinen 3,21-30. / Psalmen 130(129),1-2.3-4b.4c-6. / Lucas 11,47-54.

Vrijdag, 16 oktober 2015
Vrijdag in week 28 door het jaar
Romeinen 4,1-8. / Psalmen 32(31),1-2.5.11. / Lucas 12,1-7.

Zaterdag, 17 oktober 2015
Zaterdag in week 28 door het jaar
Romeinen 4,13.16-18. / Psalmen 105(104),6-7.8-9.42-43. / Lucas 12,8-12.

 

Zondag, 18 oktober 2015

NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Jesaja 53,10-11. / Psalmen 33(32),4-5.18-19.20.22. / Hebreeën 4,14-16. / Marcus 10,35-45.

Maandag, 19 oktober 2015
Maandag in week 29 door het jaar
Romeinen 4,20-25. / Lucas 1,69-70.71-72.73-75. / Lucas 12,13-21.

Dinsdag, 20 oktober 2015
Dinsdag in week 29 door het jaar
Romeinen 5,12.15b.17-19.20b-21. / Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.17. / Lucas 12,35-38.

Woensdag, 21 oktober 2015
Woensdag in week 29 door het jaar
Romeinen 6,12-18. / Psalmen 124(123),1-3.4-6.7-8. / Lucas 12,39-48.

Donderdag, 22 oktober 2015
Donderdag in week 29 door het jaar
Romeinen 6,19-23. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 12,49-53.

Vrijdag, 23 oktober 2015
Vrijdag in week 29 door het jaar
Romeinen 7,18-25a. / Psalmen 119(118),66.68.76.77.93.94. / Lucas 12,54-59.

Zaterdag, 24 oktober 2015
Zaterdag in week 29 door het jaar
Romeinen 8,1-11. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 13,1-9.

 

Zondag, 25 oktober 2015

DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Jeremia 31,7-9. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Hebreeën 5,1-6. / Marcus 10,46-52.

Maandag, 26 oktober 2015
Maandag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,12-17. / Psalmen 68(67),2.4.6-7ab.20-21. / Lucas 13,10-17.

Dinsdag, 27 oktober 2015
Dinsdag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,18-25. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Lucas 13,18-21.

Woensdag, 28 oktober 2015
HH. Simon en Judas, apostelen - Feest
Efeziërs 2,19-22. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 6,12-19.

Donderdag, 29 oktober 2015
Donderdag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,31b-39. / Psalmen 109(108),21-22.26-27.30-31. / Lucas 13,31-35.

Vrijdag, 30 oktober 2015
Vrijdag in week 30 door het jaar
Romeinen 9,1-5. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / Lucas 14,1-6.

Zaterdag, 31 oktober 2015
Zaterdag in week 30 door het jaar
Romeinen 11,1-2a.11-12.25-29. / Psalmen 94(93),12-13a.14-15.17-18. / Lucas 14,1.7-11.

 

Zondag, 01 november 2015
ALLERHEILIGEN - Hoogfeest
Openbaringen 7,2-4.9-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / 1e Johannes 3,1-3. / Matteüs 5,1-12a.

Maandag, 02 november 2015
GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN - ALLERZIELEN

Dinsdag, 03 november 2015
Dinsdag in week 31 door het jaar
Romeinen 12,5-16a. / Psalmen 131(130),1.2.3. / Lucas 14,15-24.

Woensdag, 04 november 2015
Woensdag in week 31 door het jaar
Romeinen 13,8-10. / Psalmen 112(111),1-2.4-5.9. / Lucas 14,25-33.

Donderdag, 05 november 2015
Donderdag in week 31 door het jaar
Romeinen 14,7-12. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Lucas 15,1-10.

Vrijdag, 06 november 2015
Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken
 

Zaterdag, 07 november 2015
H. Willibrord, Patroon van de Nederlandse Kerkprovincie
 

 

Zondag, 08 november 2015
TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
1e Koningen 17,10-16. / Psalmen 146(145),7.8-9a.9bc-10. / Hebreeën 9,24-28. / Marcus 12,38-44.

Maandag, 09 november 2015
KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN SINT JAN VAN LATERANEN - Feest
Ezechiël 47,1-2.8-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / Johannes 2,13-22.

Dinsdag, 10 november 2015
Dinsdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 2,23-24.3,1-9. / Psalmen 34(33),2-3.16-17.18-19. / Lucas 17,7-10.

Woensdag, 11 november 2015
Woensdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 6,2-11. / Psalmen 82(81),3-4.6-7. / Lucas 17,11-19.

Donderdag, 12 november 2015
Donderdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 7,22-30.8,1. / Psalmen 119(118),89.90.91.130.135.175. / Lucas 17,20-25.

Vrijdag, 13 november 2015
Vrijdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 13,1-9. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 17,26-37.

Zaterdag, 14 november 2015
Zaterdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 18,14-16.19,6-9. / Psalmen 105(104),2-3.36-37.42-43. / Lucas 18,1-8.

 

Zondag, 15 november 2015

DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Daniël 12,1-3. / Psalmen 16(15),5.8.9-10.11. / Hebreeën 10,11-14.18. / Marcus 13,24-32.

Maandag, 16 november 2015
Maandag in week 33 door het jaar
1e Makkabeeën 1,10-15.41-43.54-57.62-64. / Psalmen 119(118),53.61.134.150.155.158. / Lucas 18,35-43.

Dinsdag, 17 november 2015
Dinsdag in week 33 door het jaar
2e Makkabeeën 6,18-31. / Psalmen 3,2-3.4-5.6-7. / Lucas 19,1-10.

Woensdag, 18 november 2015
Woensdag in week 33 door het jaar
2e Makkabeeën 7,1.20-31. / Psalmen 17(16),1.5-6.8b.15. / Lucas 19,11-28.

Donderdag, 19 november 2015
Donderdag in week 33 door het jaar
1e Makkabeeën 2,15-29. / Psalmen 50(49),1-2.5-6.14-15. / Lucas 19,41-44.

Vrijdag, 20 november 2015
Vrijdag in week 33 door het jaar
1e Makkabeeën 4,36-37.52-59. / 1e Kronieken 29,10.11abc.11d-12a.12bcd. / Lucas 19,45-48.

Zaterdag, 21 November 2015
Zaterdag in week 33 door het jaar
1e Makkabeeën 6,1-13. / Psalmen 9(9A),2-3.4.6.16b.19. / Lucas 20,27-40.

 

Zondag, 22 November 2015

CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL - Hoogfeest - Jaar B
Daniël 7,13-14. / Psalmen 93(92),1ab.1c-2.5. / Openbaringen 1,5-8. / Johannes 18,33b-37.

Maandag, 23 November 2015
Maandag in week 34 door het jaar
Daniël 1,1-6.8-20. / Daniël 3,52.53.54.55.56. / Lucas 21,1-4.

Dinsdag, 24 November 2015
Dinsdag in week 34 door het jaar
Daniël 2,31-45. / Daniël 3,57.59.60. / Lucas 21,5-11.

Woensdag, 25 November 2015
Woensdag in week 34 door het jaar
Daniël 5,1-6.13-14.16-17.23-28. / Daniël 3,62.63.64.65.66.67. / Lucas 21,12-19.

Donderdag, 26 November 2015
Donderdag in week 34 door het jaar
Daniël 6,12-28. / Daniël 3,68.69.70.71.72.73.74. / Lucas 21,20-28.

Vrijdag, 27 November 2015
Vrijdag in week 34 door het jaar
Daniël 7,2-14. / Daniël 3,75.76.77.78.79.80.81. / Lucas 21,29-33.

Zaterdag, 28 November 2015
Zaterdag in week 34 door het jaar
Daniël 7,15-27. / Daniël 3,82.83.84.85.86.87. / Lucas 21,34-36.

 

Zondag, 29 november 2015

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar C
Jeremia 33,14-16. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / 1e Tessalonisenzen 3,12-13.4,1-2. / Lucas 21,25-28.34-36.

maandag, 30 november 2015
H. Andreas, apostel - Feest
Romeinen 10,9-18. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Matteüs 4,18-22.

Dinsdag, 01 december 2015
Dinsdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 11,1-10. / Psalmen 72(71),2.7-8.12-13.17. / Lucas 10,21-24.

Woensdag, 02 december 2015
Woensdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 25,6-10a. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Matteüs 15,29-37.

Donderdag, 03 december 2015
Donderdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 26,1-6. / Psalmen 118(117),1.8-9.19-21.25-27a. / Matteüs 7,21.24-27.

Vrijdag, 04 december 2015
Vrijdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 29,17-24. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Matteüs 9,27-31.

Zaterdag, 05 december 2015
Zaterdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 30,19-21.23-26. / Psalmen 147(146),1-2.3-4.5-6. / Matteüs 9,35-38.10,1.6-8.

 

Zondag, 06 december 2015

TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar C
Baruch 5,1-9. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Filippenzen 1,4-6.8-11. / Lucas 3,1-6.

maandag, 07 december 2015
maandag in de tweede week van de Advent
Jesaja 35,1-10. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Lucas 5,17-26.

Dinsdag, 08 december 2015
ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA - Hoogfeest
Genesis 3,9-15.20. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3bc-4. / Efeziërs 1,3-6.11-12. / Lucas 1,26-38. 
Onbevlekte Ontvangenis van de heilge maagd Maria

Woensdag, 09 december 2015
Woensdag in de tweede week van de Advent
Jesaja 40,25-31. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8.10. / Matteüs 11,28-30.

Donderdag, 10 december 2015
Donderdag in de tweede week van de Advent
Jesaja 41,13-20. / Psalmen 145(144),1.9.10-11.12-13ab. / Matteüs 11,11-15.

Vrijdag, 11 december 2015
Vrijdag in de tweede week van de Advent
Jesaja 48,17-19. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Matteüs 11,16-19.

Zaterdag, 12 december 2015
Zaterdag in de tweede week van de Advent
Sirach 48,1-4.9-11. / Psalmen 80(79),2ac.3b.15-16.18-19. / Matteüs 17,10-13.

 

Zondag, 13 december 2015
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar C - Zondag "Gaudete"
Sefanja 3,14-18a. / Jesaja 12,2-3.4bcd.5-6. / Filippenzen 4,4-7. / Lucas 3,10-18.

maandag, 14 december 2015
maandag in de derde week van de Advent
Numeri 24,2-7.15-17a. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Matteüs 21,23-27.

Dinsdag, 15 december 2015
Dinsdag in de derde week van de Advent
Sefanja 3,1-2.9-13. / Psalmen 34(33),2-3.6-7.17-18.19.23. / Matteüs 21,28-32.

Woensdag, 16 december 2015
Woensdag in de derde week van de Advent
Jesaja 45,6b-8.18.21b-25. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Lucas 7,19-23.

Donderdag, 17 december 2015
17 december : Donderdag in de derde week van de Advent
Genesis 49,2.8-10. / Psalmen 72(71),2.3-4ab.7-8.17. / Matteüs 1,1-17.

Vrijdag, 18 december 2015
18 december : Vrijdag in de derde week van de Advent
Jeremia 23,5-8. / Psalmen 72(71),2.12-13.18-19. / Matteüs 1,18-24.

Zaterdag, 19 december 2015
19 december : Zaterdag in de derde week van de Advent
Rechters 13,2-7.24-25a. / Psalmen 71(70),3-4a.5-6ab.16-17. / Lucas 1,5-25.

 

 

Zondag, 20 december 2015
VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar C
Micha 5,1-4a. / Psalmen 80(79),2ac.3b.15-16.18-19. / Hebreeën 10,5-10. / Lucas 1,39-45.

maandag, 21 december 2015
21 december : maandag in de vierde week van de Advent
Hooglied 2,8-14. / Psalmen 33(32),2-3.11-12.20-21. / Lucas 1,39-45.

Dinsdag, 22 december 2015
22 december : Dinsdag in de vierde week van de Advent
1e Samuël 1,24-28. / 1e Samuël 2,1.4-5.6-7.8abcd. / Lucas 1,46-56.

Woensdag, 23 december 2015
23 december : Woensdag in de vierde week van de Advent
Maleachi 3,1-4.23-24. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / Lucas 1,57-66.

Donderdag, 24 december 2015

GEBOORTE VAN DE HEER - NACHTMIS (Hoogfeest)
Jesaja 9,1-6. / Psalmen 96(95),1-2.2-3.11-12.13. / Titus 2,11-14. / Lucas 2,1-14.

Vrijdag, 25 december 2015
KERSTMIS - GEBOORTE VAN DE HEER - KERSTDAG: Dagmis (Hoogfeest)
Jesaja 52,7-10. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Hebreeën 1,1-6. / Johannes 1,1-18.

Zaterdag, 26 december 2015
H. Stefanus, eerste martelaar - Feest
Handelingen der apostelen 6,8-10.7,54-59. / Psalmen 31(30),3cd-4.6.8ab.16bc.17. / Matteüs 10,17-22.

 

Zondag, 27 december 2015
H. FAMILIE, JEZUS, MARIA, JOZEF - Feest
1e Samuël 1,20-22.24-28. / Psalmen 84(83),2-3.5-6.9-10. / 1e Johannes 3,1-2.21-24. / Lucas 2,41-52. 
De Heilige Familie

maandag, 28 december 2015
HH. Onnozele Kinderen, martelaren - Feest
1e Johannes 1,5-10.2,1-2. / Psalmen 124(123),2-3.4-5.7b-8. / Matteüs 2,13-18.

Dinsdag, 29 december 2015
Vijfde dag onder het Octaaf van Kerstmis
1e Johannes 2,3-11. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.5b-6. / Lucas 2,22-35.

Woensdag, 30 december 2015
Zesde dag onder het Octaaf van Kerstmis
1e Johannes 2,12-17. / Psalmen 96(95),7-8a.8b-9.10. / Lucas 2,36-40.

Donderdag, 31 december 2015
Zevende dag onder het Octaaf van Kerstmis
1e Johannes 2,18-21. / Psalmen 96(95),1-2.11-12.13. / Johannes 1,1-18. 

Vrijdag, 01 januari 2016
HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD - Hoogfeest - Octaafdag van Kerstmis
Numeri 6,22-27. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Galaten 4,4-7. / Lucas 2,16-21.

Zaterdag, 02 januari 2016
Weekdag van de Kersttijd (2 januari)
1e Johannes 2,22-28. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Johannes 1,19-28.

 

Zondag, 03 januari 2016
OPENBARING DES HEREN - HOOGFEEST
Sirach 24,1-2.8-12. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / Efeziërs 1,3-6.15-18. / Johannes 1,1-18. 
Openbaring des Heren

Maandag, 04 januari 2016
Maandag - Weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 3,7-10. / Psalmen 98(97),1.7-8.9. / Johannes 1,35-42.

Dinsdag, 05 januari 2016
Dinsdag - Weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 3,11-21. / Psalmen 100(99),2.3.4.5. / Johannes 1,43-51.

Woensdag, 06 januari 2016
Woensdag - Weekdag van de Kersttijd
Jesaja 60,1-6. / Psalmen 72(71),2.7-8.10-11.12-13. / Efeziërs 3,2-3a.5-6. / Matteüs 2,1-12.

Donderdag, 07 januari 2016
Donderdag - Weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 3,22-24.4,1-6. / Psalmen 2,7-8.10-11. / Matteüs 4,12-17.23-25.

Vrijdag, 08 januari 2016
Vrijdag - Weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 4,7-10. / Psalmen 72(71),2.3-4ab.7-8. / Marcus 6,34-44.

Zaterdag, 09 januari 2016

Zaterdag - Weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 4,11-18. / Psalmen 72(71),2.10-11.12-13. / Marcus 6,45-52.

 

Zondag, 10 januari 2016
DOOP VAN DE HEER - Feest - Jaar C

Maandag, 11 januari 2016
Maandag in week 1 door het jaar
1e Samuël 1,1-8. / Psalmen 116(115),12-13.14-17.18-19. / Marcus 1,14-20.

Dinsdag, 12 januari 2016
Dinsdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 1,9-20. / 1e Samuël 2,1.4-5.6-7.8. / Marcus 1,21-28.

Woensdag, 13 januari 2016
Woensdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 3,1-10.19-20. / Psalmen 40(39),2.5.7-8a.8b-9.10. / 1e Johannes 2,18-25. / Marcus 1,29-39.

Donderdag, 14 januari 2016
Donderdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 4,1-11. / Psalmen 44(43),10-11.14-15.25-26. / Marcus 1,40-45.

Vrijdag, 15 januari 2016
Vrijdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 8,4-7.10-22a. / Psalmen 89(88),16-17.18-19. / Marcus 2,1-12. 

Zaterdag, 16 januari 2016
Zaterdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 9,1-4.17-19.10,1a. / Psalmen 21(20),2-3.4-5.6-7. / Marcus 2,13-17.

 

Zondag, 17 januari 2016

TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Jesaja 62,1-5. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.7-8a.9-10ac. / 1e Corinthiërs 12,4-11. / Johannes 2,1-11. 
2e zondag door het jaar C

Maandag, 18 januari 2016
Maandag in week 2 door het jaar
1e Samuël 15,16-23. / Psalmen 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Marcus 2,18-22.

Dinsdag, 19 januari 2016
Dinsdag in week 2 door het jaar
1e Samuël 16,1-13. / Psalmen 89(88),20.21-22.27-28. / Marcus 2,23-28.

Woensdag, 20 januari 2016
Woensdag in week 2 door het jaar
1e Samuël 17,32-33.37.40-51. / Psalmen 144(143),1.2.9-10. / Marcus 3,1-6.

Donderdag, 21 januari 2016
Donderdag in week 2 door het jaar
1e Samuël 18,6-9.19,1-7. / Psalmen 56(55),2-3.9-10ab.10c-11.12-13. / Marcus 3,7-12.

Vrijdag, 22 januari 2016
Vrijdag in week 2 door het jaar
1e Samuël 24,3-21. / Psalmen 57(56),2.3-4.6.11. / Marcus 3,13-19.

Zaterdag, 23 januari 2016
Zaterdag in week 2 door het jaar
2e Samuël 1,1-4.11-12.19.23-27. / Psalmen 80(79),2-3.5-7. / Marcus 3,20-21.

 

Zondag 24 januari 2016
DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Nehemia 8,2-4a.5-6.8-10. / Psalmen 19(18),8.9.10.15. / 1e Corinthiërs 12,12-30. / Lucas 1,1-4.4,14-21. 
3e zondag door het jaar C

Maandag, 25 januari 2016
Bekering van de heilige apostel Paulus - Feest
Handelingen der apostelen 22,3-16. / Psalmen 117(116),1.2. / Marcus 16,15-18.

Dinsdag, 26 januari 2016
HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen - Gedachtenis
2e Samuël 6,12-15.17-19. / Psalmen 24(23),7.8.9.10. / Marcus 3,31-35.

Woensdag, 27 januari 2016
Woensdag in week 3 door het jaar
2e Samuël 7,4-17. / Psalmen 89(88),4-5.27-28.29-30. / Marcus 4,1-20.

Donderdag, 28 januari 2016
Donderdag in week 3 door het jaar
2e Samuël 7,18-19.24-29. / Psalmen 132(131),1-2.3-5.11.12.13-14. / Marcus 4,21-25.

Vrijdag, 29 januari 2016
Vrijdag in week 3 door het jaar
2e Samuël 11,1-4a.5-10a.13-17. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.6bc-7.10-11. / Marcus 4,26-34.

Zaterdag, 30 januari 2016
Zaterdag in week 3 door het jaar 

 

Zondag, 31 januari 2016
VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Jeremia 1,4-5.17-19. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / 1e Corinthiërs 12,31.13,1-13. / Lucas 4,21-30. 
4e zondag door het jaar C

Maandag, 01 februari 2016
Maandag in week 4 door het jaar
2e Samuël 15,13-14.30.16,5-13a. / Psalmen 3,2-3.4-5.6-7. / Marcus 5,1-20.

Dinsdag, 02 februari 2016
Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) - Feest
Maleachi 3,1-4. / Psalmen 24(23),7.8.9.10. / Lucas 2,22-40.

Woensdag, 03 februari 2016
Woensdag in week 4 door het jaar
2e Samuël 24,2.9-17. / Psalmen 32(31),1-2.5.6.7. / Marcus 6,1-6.

Donderdag, 04 februari 2016
Donderdag in week 4 door het jaar
1e Koningen 2,1-4.10-12. / 1e Kronieken 29,10.11ab.11d-12a.12bcd. / Marcus 6,7-13.

Vrijdag, 05 februari 2016
Vrijdag in week 4 door het jaar
Sirach 47,2-13. / Psalmen 18(17),31.47.50.51. / Marcus 6,14-29.

Zaterdag, 06 februari 2016
Zaterdag in week 4 door het jaar
1e Koningen 3,4-13. / Psalmen 119(118),9.10.11.12.13.14. / Marcus 6,30-34.

 

 

Zondag, 07 februari 2016
VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Jesaja 6,1-2a.3-8. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.4-5.7c-8. / 1e Corinthiërs 15,1-11. / Lucas 5,1-11. 
5e zondag door het jaar C

Maandag, 08 februari 2016
Maandag in week 5 door het jaar
1e Koningen 8,1-7.9-13. / Psalmen 132(131),6-7.8-10. / Marcus 6,53-56.

Dinsdag, 09 februari 2016
Dinsdag in week 5 door het jaar 

Woensdag, 10 februari 2016
Aswoensdag
Joël 2,12-18. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.12-13.14.17. / 2e Korinthiërs 5,20-21.6,1-2. / Matteüs 6,1-6.16-18.

Donderdag, 11 februari 2016
Donderdag na Aswoensdag
Deuteronomium 30,15-20. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 9,22-25.

Vrijdag, 12 februari 2016
Vrijdag na Aswoensdag
Jesaja 58,1-9a. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.18-19. / Matteüs 9,14-15.

Zaterdag, 13 februari 2016
Zaterdag na Aswoensdag
Jesaja 58,9b-14. / Psalmen 86(85),1-2.3-4.5-6. / Lucas 5,27-32.

 

 

Zondag, 14 februari 2016
EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Jaar C
Deuteronomium 26,4-10. / Psalmen 91(90),1-2.10-11.12-13.14-15. / Romeinen 10,8-13. / Lucas 4,1-13. 
1ste zondag van de veertigdagentijd

Maandag 15 februari 2016
Maandag in week 1 van de Veertigdagentijd
Leviticus 19,1-2.11-18. / Psalmen 19(18),8.9.10.15. / Matteüs 25,31-46.

Dinsdag, 16 februari 2016
Dinsdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Jesaja 55,10-11. / Psalmen 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19. / Matteüs 6,7-15.

Woensdag, 17 februari 2016
Woensdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Jona 3,1-10. / Psalmen 51(50),3-4.12-13.18-19. / Lucas 11,29-32.

Donderdag, 18 februari 2016
Donderdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Esther 14,1.3-5.12-14. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8. / Matteüs 7,7-12.

Vrijdag, 19 februari 2016
Vrijdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Ezechiël 18,21-28. / Psalmen 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8. / Matteüs 5,20-26.

Zaterdag, 20 februari 2016
Zaterdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Deuteronomium 26,16-19. / Psalmen 119(118),1-2.4-5.7-8. / Matteüs 5,43-48. 

 

Zondag, 21 februari 2016
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Jaar C
Genesis 15,5-12.17-18. / Psalmen 27(26),1.7-8.9abc.13-14. / Filippenzen 3,17-21.4,1. / Lucas 9,28b-36. 
2e Zondag van de Veertigdagentijd

Maandag, 22 februari 2016
Sint Petrus' Stoel - Feest
1e Petrus 5,1-4. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Matteüs 16,13-19.

Dinsdag, 23 februari 2016
Dinsdag in week 2 van de Veertigdagentijd

Jesaja 1,10.16-20. / Psalmen 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Matteüs 23,1-12.

Woensdag, 24 februari 2016
Woensdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Jeremia 18,18-20. / Psalmen 31(30),5-6.14.15-16. / Matteüs 20,17-28.

Donderdag, 25 februari 2016
Donderdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Jeremia 17,5-10. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 16,19-31.

Vrijdag, 26 februari 2016
Vrijdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Genesis 37,3-4.12-13a.17b-28. / Psalmen 105(104),16-17.18-19.20-21. / Matteüs 21,33-43.45-46.

Zaterdag, 27 februari 2016
Zaterdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Micha 7,14-15.18-20. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12. / Lucas 15,1-3.11-32.

 

Zondag, 28 februari 2016

DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Jaar C
Exodus 3,1-8a.13-15. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.6-7.8.11. / 1e Corinthiërs 10,1-6.10-12. / Lucas 13,1-9.
3e Zondag van de Veertigdagentijd

Maandag, 29 februari 2016
Maandag in week 3 van de Veertigdagentijd
2e Koningen 5,1-15antijd. / Psalmen 42(41),2-3.43(42),3-4. / Lucas 4,24-30.

Dinsdag, 01 maart 2016
Dinsdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Daniël 3,25.34-43. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Matteüs 18,21-35.

Woensdag, 02 maart 2016
Woensdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Deuteronomium 4,1.5-9. / Psalmen 147,12-13.15-16.19-20. / Matteüs 5,17-19.

Donderdag, 03 maart 2016
Donderdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Jeremia 7,23-28. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Lucas 11,14-23.

Vrijdag, 04 maart 2016
Vrijdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Hosea 14,2-10. / Psalmen 81(80),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14.17. / Marcus 12,28b-34.

Zaterdag, 05 maart 2016
Zaterdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Hosea 6,1-6. / Psalmen 51(50),3-4.18-19.20-21ab. / Lucas 18,9-14.

 

Zondag, 06 maart 2016
VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Zondag "laetare"
Jozua 5,9a.10-12. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7. / 2e Korinthiërs 5,17-21. / Lucas 15,1-3.11-32. 
4e Zondag van de Veertigdagentijd

Maandag, 07 maart 2016
Maandag in week 4 van de Veertigdagentijd
Jesaja 65,17-21. / Psalmen 30(29),2.4.5-6.11-12a.13b. / Johannes 4,43-54.

Dinsdag 8 maart 2016

Dinsdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Ezechiël 47,1-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / Johannes 5,1-16.

Woensdag, 09 maart 2016
Woensdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Jesaja 49,8-15. / Psalmen 145(144),8-9.13cd-14.17-18. / Johannes 5,17-30.

Donderdag, 10 maart 2016
Donderdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Exodus 32,7-14. / Psalmen 106(105),19-20.21-22.23. / Johannes 5,31-47.

Vrijdag, 11 maart 2016
Vrijdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Wijsheid 2,1a.12-22. / Psalmen 34(33),17-18.19-20.21.23. / Johannes 7,1-2.10.25-30.

Zaterdag, 12 maart 2016
Zaterdag in week 4 van de Veertigdagentijd

 

Zondag, 13 maart 2016

VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Jesaja 43,16-21. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Filippenzen 3,8-14. / Johannes 8,1-11. 
5e Zondag van de Veertigdagentijd

Maandag, 14 maart 2016
Maandag in week 5 van de Veertigdagentijd
Daniël 13,1-9.15-17.19-30.33-62. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Johannes 8,12-20.

Dinsdag, 15 maart 2016
Dinsdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Numeri 21,4-9. / Psalmen 102(101),2-3.16-18.19-21. / Johannes 8,21-30.

Woensdag, 16 maart 2016
Woensdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Daniël 3,14-20.91-92.95. / Daniël 3,52.53.54.55.56. / Johannes 8,31-42.

Donderdag, 17 maart 2016
Donderdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Genesis 17,3-9. / Psalmen 105(104),4-5.6-7.8-9. / Johannes 8,51-59.

Vrijdag, 18 maart 2016
Vrijdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Jeremia 20,10-13. / Psalmen 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7. / Johannes 10,31-42.

Zaterdag, 19 maart 2016
H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD MARIA - Hoogfeest
2e Samuël 7,4-5a.12-14a.16. / Psalmen 89(88),2-3.4-5.27.29. / Romeinen 4,13.16-18.22. / Matteüs 1,16.18-21.24a.

 

Zondag, 20 maart 2016
PALM- OF PASSIEZONDAG
Jesaja 50,4-7. / Psalmen 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24. / Filippenzen 2,6-11. / Lucas 22,14-71.23,1-56. 
Palmzondag

Maandag, 21 maart 2016
Maandag in de Goede Week
Jesaja 42,1-7. / Psalmen 27(26),1.2.3.13-14. / Johannes 12,1-11. 
Goede Week: Maandag

Dinsdag, 22 maart 2016
Dinsdag in de Goede Week
Jesaja 49,1-6. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15.17. / Johannes 13,21-33.36-38. 
Goede Week: Dinsdag

Woensdag, 23 maart 2016
Woensdag in de Goede Week
Jesaja 50,4-9a. / Psalmen 69(68),8-10.21bcd-22.31.33-34. / Matteüs 26,14-25. 
Goed Week Woensdag

Donderdag, 24 maart 2016
Donderdag in de Goede Week : AVONDMIS VAN WITTE DONDERDAG
Exodus 12,1-8.11-14. / Psalmen 116(115),12-13.15-16bc.17-18. / 1e Corinthiërs 11,23-26. / Johannes 13,1-15. 
Witte Donderdag

Vrijdag, 25 maart 2016
GOEDE VRIJDAG : HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER
Jesaja 52,13-15.53,1-12. / Psalmen 31(30),2.6.12-13.15-16.17.25. / Hebreeën 4,14-16.5,7-9. / Johannes 18,1-40.19,1-42. 
Goede Vrijdag, Maria Boodschap

Zaterdag, 26 maart 2016
Paaszaterdag / Stille Zaterdag ----- PAASWAKE
Exodus 14,15-31.15,1a. / Exodus 15,1b-2.3-4.5-6.17-18. / Romeinen 6,3-11. / Lucas 24,1-12. 
Stille zaterdag

 

 

Zondag, 27 maart 2016
PAASZONDAG - VERRIJZENIS VAN DE HEER - DAGMIS VAN PAASZONDAG - Hoogfeest met octaaf
Handelingen der apostelen 10,34a.37-43. / Psalmen 118(117),1-2.16ab-17.22-23. / Kolossenzen 3,1-4. / Johannes 20,1-9. 
Pasen

Maandag, 28 maart 2016
Maandag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 2,14.22-33. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Matteüs 28,8-15.

Dinsdag, 29 maart 2016
Dinsdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 2,36-41. / Psalmen 33(32),4-5.18-19.20.22. / Johannes 20,11-18.

Woensdag, 30 maart 2016
Woensdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 3,1-10. / Psalmen 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Lucas 24,13-35.

Donderdag, 31 maart 2016
Donderdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 3,11-26. / Psalmen 8,2a.5.6-7.8-9. / Lucas 24,35-48.

Vrijdag, 01 april 2016
Vrijdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 4,1-12. / Psalmen 118(117),1-2.4.22-24.25-27a. / Johannes 21,1-14.

Zaterdag, 02 april 2016
Zaterdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 4,13-21. / Psalmen 118(117),1.14-15.16ab-18.19-21. / Marcus 16,9-15.

 

Zondag, 03 april 2016
TWEEDE ZONDAG VAN PASEN: Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid - Jaar C
Handelingen der apostelen 5,12-16. / Psalmen 118(117),2-4.22-24.25-27a. / Openbaringen 1,9-11a.12-13.17-19. / Johannes 20,19-31. 
2e zondag van Pasen

Maandag, 04 april 2016
AANKONDIGING VAN DE HEER (MARIA BOODSCHAP) - Hoogfeest
Jesaja 7,10-14.8,10b. / Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.11. / Hebreeën 10,4-10. / Lucas 1,26-38.

Dinsdag, 05 april 2016
Dinsdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 4,32-37. / Psalmen 93(92),1ab.1c-2.5. / Johannes 3,7b-15.

Woensdag, 06 april 2016
Woensdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,17-26. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / Johannes 3,16-21.

Donderdag, 07 april 2016
Donderdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,27-33. / Psalmen 34(33),2.9.17-18.19-20. / Johannes 3,31-36.

Vrijdag, 08 april 2016
Vrijdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,34-42. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Johannes 6,1-15.

Zaterdag, 09 april 2016
Zaterdag na de 2e zondag van Pasen 

 

Zondag, 10 april 2016
DERDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar C
Handelingen der apostelen 5,27b-32.40b-41. / Psalmen 30(29),2.4.5-6.11.12a.13b. / Openbaringen 5,11-14. / Johannes 21,1-19. 
3e zondag van Pasen

Maandag, 11 april 2016
Maandag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 6,8-15. / Psalmen 119(118),23-24.26-27.29-30. / Johannes 6,22-29.

Dinsdag, 12 april 2016
Dinsdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 7,51-60.8,1a. / Psalmen 31(30),3cd-4.6ab.7b.8a.17.21ab. / Johannes 6,30-35.

Woensdag, 13 april 2016
Woensdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 8,1b-8. / Psalmen 66(65),1-3a.4-5.6-7a. / Johannes 6,35-40.

Donderdag, 14 april 2016
Donderdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 8,26-40. / Psalmen 66(65),8-9.16-17.20. / Johannes 6,44-51.

Vrijdag, 15 april 2016
Vrijdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 9,1-20. / Psalmen 117(116),1.2. / Johannes 6,52-59.

Zaterdag, 16 april 2016
Zaterdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 9,31-42. / Psalmen 116(115),12-13.14-15.16-17. / Johannes 6,60-69.

 

Zondag, 17 april 2016
VIERDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar C
Handelingen der apostelen 13,14.43-52. / Psalmen 100(99),2.3.5. / Openbaringen 7,9.14b-17. / Johannes 10,27-30.

Maandag, 18 april 2016
Maandag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 11,1-18. / Psalmen 42(41),2-3.43(42),3.4. / Johannes 10,1-10.

Dinsdag, 19 april 2016
Dinsdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 11,19-26. / Psalmen 87(86),1-3.4-5.6-7. / Johannes 10,22-30.

Woensdag, 20 april 2016
Woensdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 12,24-25.13,1-5a. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Johannes 12,44-50.

Donderdag, 21 april 2016
Donderdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,13-25. / Psalmen 89(88),2-3.21-22.25.27. / Johannes 13,16-20.

Vrijdag, 22 april 2016
Vrijdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,26-33. / Psalmen 2,6-7.8-9.10-11. / Johannes 14,1-6.

Zaterdag, 23 april 2016
Zaterdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,44-52. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Johannes 14,7-14.

 

Zondag, 24 april 2016
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar C
Handelingen der apostelen 14,21b-27. / Psalmen 145(144),8-9.10-11.12-13ab. / Openbaringen 21,1-5a. / Johannes 13,31-33a.34-35.

Maandag, 25 april 2016
H. Marcus, evangelist - Feest
1e Petrus 5,5b-14. / Psalmen 89(88),2-3.6-7.16-17. / Marcus 16,15-20.

Dinsdag, 26 april 2016
Dinsdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 14,19-28. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.21. / Johannes 14,27-31a.

Woensdag, 27 april 2016
Woensdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 15,1-6. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Johannes 15,1-8.

Donderdag, 28 april 2016
Donderdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 15,7-21. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.10. / Johannes 15,9-11.

Vrijdag, 29 april 2016
H. Catharina van Siëna, maagd en kerklerares, patrones van Europa - Feest
Handelingen der apostelen 15,22-31. / Psalmen 57(56),8-9.10-12. / Johannes 15,12-17.

Zaterdag, 30 april 2016
Zaterdag na de 5e zondag van Pasen 

 

Zondag, 01 mei 2016
ZESDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar C
Handelingen der apostelen 15,1-2.22-29. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Openbaringen 21,10-14.22-23. / Johannes 14,23-29.

Maandag, 02 mei 2016
Maandag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 16,11-15. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Johannes 15,26-27.16,1-4a.

Dinsdag, 03 mei 2016
HH. Filippus en Jakobus, apostelen - Feest
1e Corinthiërs 15,1-8. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Johannes 14,6-14.

Woensdag, 04 mei 2016
Woensdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 17,15.22-34.18,1. / Psalmen 148(147),1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd. / Johannes 16,12-15.

Donderdag, 05 mei 2016
HEMELVAART VAN DE HEER - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 1,1-11. / Psalmen 47(46),2-3.6-7.8-9. / Hebreeën 9,24-28.10,19-23. / Lucas 24,46-53. 
Hemelvaart van Christus

Vrijdag, 06 mei 2016
Vrijdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 18,9-18. / Psalmen 47(46),2-3.4-5.6-7. / Johannes 16,20-23a.

Zaterdag, 07 mei 2016
Zaterdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 18,23-28. / Psalmen 47(46),2-3.8-9.10. / Johannes 16,23b-28.

 

Zondag, 08 mei 2016
ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar C
Handelingen der apostelen 7,55-60. / Psalmen 97(96),1.2b.6.7b.9. / Openbaringen 22,12-14.16-17.20. / Johannes 17,20-26.

Maandag, 09 mei 2016
Maandag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 19,1-8. / Psalmen 68(67),2-3.4-5ac.6-7ab. / Johannes 16,29-33.

Dinsdag, 10 mei 2016
Dinsdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 20,17-27. / Psalmen 68(67),10-11.20-21. / Johannes 17,1-11a.

Woensdag, 11 mei 2016
Woensdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 20,28-38. / Psalmen 68(67),29-30.33-35a.35b-36c. / Johannes 17,11b-19.

Donderdag, 12 mei 2016
Donderdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 22,30.23,6-11. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Johannes 17,20-26.

Vrijdag, 13 mei 2016
Vrijdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 25,13b-21. / Psalmen 103(102),1-2.11-12.19-20ab. / Johannes 21,15-19.

Zaterdag, 14 mei 2016
H. Mattias, apostel - Feest
Handelingen der apostelen 1,15-17.20-26. / Psalmen 113(112),1-2.3-4.5-6.7-8. / Johannes 15,9-17. 

 

Zondag, 15 mei 2016
PINKSTEREN - Jaar C
Handelingen der apostelen 2,1-11. / Psalmen 104(103),1ab.24ac.29bc-30.31.34. / Romeinen 8,8-17. / Johannes 14,15-16.23b-26.

Maandag, 16 mei 2016
Tweede Pinksterdag

ofwel

Maandag, 16 mei 2016
Maandag in week 7 door het jaar
Jacobus 3,13-18. / Psalmen 19(18),8.9.10.15. / Marcus 9,14-29.

Dinsdag, 17 mei 2016
Dinsdag in week 7 door het jaar
Jacobus 4,1-10. / Psalmen 55(54),7-8.9-10a.10b-11.23bd. / Marcus 9,30-37.

Woensdag, 18 mei 2016
Woensdag in week 7 door het jaar
Jacobus 4,13-17. / Psalmen 49(48),2-3.6-7.8.9.11.12a. / Marcus 9,38-40.

Donderdag, 19 mei 2016
Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester, Feest

Vrijdag, 20 mei 2016
Vrijdag in week 7 door het jaar
Jacobus 5,9-12. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12. / Marcus 10,1-12.

Zaterdag, 21 mei 2016
Zaterdag in week 7 door het jaar
Jacobus 5,13-20. / Psalmen 141(140),1-2.3.8. / Marcus 10,13-16.

 

 

Zondag, 22 mei 2016
H. DRIE-EENHEID - Hoogfeest
Spreuken 8,22-31. / Psalmen 8,4-5.6-7.8-9. / Romeinen 5,1-5. / Johannes 16,12-15.

Maandag, 23 mei 2016
Maandag in week 8 door het jaar
1e Petrus 1,3-9. / Psalmen 111(110),1-2.5-6.9.10c. / Marcus 10,17-27.

Dinsdag, 24 mei 2016
Dinsdag in week 8 door het jaar
1e Petrus 1,10-16. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3c-4. / Marcus 10,28-31.

Woensdag, 25 mei 2016
Woensdag in week 8 door het jaar
1e Petrus 1,18-25. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / Marcus 10,32-45.

Donderdag, 26 mei 2016
Donderdag in week 8 door het jaar
1e Petrus 2,2-5.9-12. / Psalmen 100(99),2-3.4-5. / Marcus 10,46-52.

Vrijdag, 27 mei 2016
Vrijdag in week 8 door het jaar
1e Petrus 4,7-13. / Psalmen 96(95),10.11-12.13. / Marcus 11,11-25.

Zaterdag, 28 mei 2016
Zaterdag in week 8 door het jaar
Judas 1,17.20b-25. / Psalmen 63(62),2.3-4.5-6. / Marcus 11,27-33. 
OLV ter Nood

 

Zondag, 29 mei 2016
SACRAMENTSDAG - HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS - Hoogfeest
Genesis 14,18-20. / Psalmen 110(109),1.2.3.4. / 1e Corinthiërs 11,23-26. / Lucas 9,11b-17.

Maandag, 30 mei 2016
Maandag in week 9 door het jaar
2e Petrus 1,1-7. / Psalmen 91(90),1-2.14-15ab.15c-16. / Marcus 12,1-12.

Dinsdag, 31 mei 2016
Bezoek van de heilige maagd Maria aan Elisabet - Feest
Sefanja 3,14-18a. / Jesaja 12,2-3.4bcd.5-6. / Lucas 1,39-56.

Woensdag, 01 juni 2016
Woensdag in week 9 door het jaar
2e Timoteüs 1,1-3.6-12. / Psalmen 123(122),1-2a.2bcd. / Marcus 12,18-27.

Donderdag, 02 juni 2016
Donderdag in week 9 door het jaar
2e Timoteüs 2,8-15. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / Marcus 12,28-34.

Vrijdag, 03 juni 2016
H. HART VAN JEZUS - Hoogfeest
Ezechiël 34,11-16. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Romeinen 5,5b-11. / Lucas 15,3-7.

Zaterdag, 04 juni 2016
Onbevlekt Hart van Maria - Gedachtenis
2e Timoteüs 4,1-8. / Psalmen 71(70),8-9.14-15ab.16-17.22. / Marcus 12,38-44.

 

Zondag, 05 juni 2016
TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
1e Koningen 17,17-24. / Psalmen 30(29),2.4.5-6.11.12a.13b. / Galaten 1,11-19. / Lucas 7,11-17.

Maandag, 06 juni 2016
Maandag in week 10 door het jaar
1e Koningen 17,1-6. / Psalmen 121(120),1-2.3-4.5-6.7-8. / Matteüs 5,1-12.

Dinsdag, 07 juni 2016
Dinsdag in week 10 door het jaar
1e Koningen 17,7-16. / Psalmen 4,2-3.4-5.7-8. / Matteüs 5,13-16.

Woensdag, 08 juni 2016
Woensdag in week 10 door het jaar
1e Koningen 18,20-39. / Psalmen 16(15),1-2a.4.5.8.11. / Matteüs 5,17-19.

Donderdag, 09 juni 2016
Donderdag in week 10 door het jaar
1e Koningen 18,41-46. / Psalmen 65(64),10abcd.10e-11.12-13. / Matteüs 5,20-26.

Vrijdag, 10 juni 2016
Vrijdag in week 10 door het jaar
1e Koningen 19,9.11-16. / Psalmen 27(26),7-8a.8b-9abc.13-14. / Matteüs 5,27-32.

Zaterdag, 11 juni 2016
H. Barnabas, apostel, gedachtenis
Handelingen der apostelen 11,21b-26.13,1-3. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3c-4.5-6. / Matteüs 10,7-13.

 

Zondag, 19 juni 2016
TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Zacharias 12,10-11.13,1. / Psalmen 63(62),2abcd.2e-4.5-6.8-9. / Galaten 3,26-29. / Lucas 9,18-24. 
12e week door het jaar C

Maandag, 20 juni 2016
Maandag in week 12 door het jaar
2e Koningen 17,5-8.13-15a.18. / Psalmen 60(59),3.4-5.12-13. / Matteüs 7,1-5.

Dinsdag, 21 juni 2016
Dinsdag in week 12 door het jaar
2e Koningen 19,9b-11.14-21.31-35a.36. / Psalmen 48(47),2-3a.3b-4.10-11. / Matteüs 7,6.12-14.

Woensdag, 22 juni 2016
Woensdag in week 12 door het jaar
2e Koningen 22,8-13.23,1-3. / Psalmen 119(118),33.34.35.36.37.40. / Matteüs 7,15-20.

Donderdag, 23 juni 2016
Donderdag in week 12 door het jaar
2e Koningen 24,8-17. / Psalmen 79(78),1-2.3-5.8.9. / Matteüs 7,21-29.

Vrijdag, 24 juni 2016
GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER - Hoogfeest
Jesaja 49,1-6. / Psalmen 139(138),1-3.13-14ab.14c-15. / Handelingen der apostelen 13,22-26. / Lucas 1,57-66.80.

Zaterdag, 25 juni 2016
Zaterdag in week 12 door het jaar
Klaagliederen 2,2.10-14.18-19. / Psalmen 74(73),1-2.3-5a.5b-7.20-21. / Matteüs 8,5-17.

 

Zondag, 26 juni 2016

DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
1e Koningen 19,16-21. / Psalmen 16(15),1-2.5.7-8.9-10.11. / Galaten 5,1.13-18. / Lucas 9,51-62. 
13e week door het jaar C

Maandag, 27 juni 2016
Maandag in week 13 door het jaar
Amos 2,6-10.13-16. / Psalmen 50(49),16bc-17.18-19.20-21.22-23. / Matteüs 8,18-22.

Dinsdag, 28 juni 2016
Dinsdag in week 13 door het jaar
Amos 3,1-8.4,11-12. / Psalmen 5,5-6.7.8. / Matteüs 8,23-27.

Woensdag, 29 juni 2016
HH. PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 12,1-11. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / 2e Timoteüs 4,6-8.17-18. / Matteüs 16,13-19.

Donderdag, 30 juni 2016
Donderdag in week 13 door het jaar
Amos 7,10-17. / Psalmen 19(18),8.9.10.11. / Matteüs 9,1-8.

Vrijdag, 01 juli 2016
Vrijdag in week 13 door het jaar
Amos 8,4-6.9-12. / Psalmen 119(118),2.10.20.30.40.131. / Matteüs 9,9-13.

Zaterdag, 02 juli 2016
Zaterdag in week 13 door het jaar
Amos 9,11-15. / Psalmen 85(84),9.11-12.13-14. / Matteüs 9,14-17.

 

Zondag, 03 juli 2016
VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Jesaja 66,10-14. / Psalmen 66(65),1-3.4-5.6-7.16.20. / Galaten 6,14-18. / Lucas 10,1-12.17-20. 
14e week door het jaar C

Maandag, 04 juli 2016
Maandag in week 14 door het jaar
Hosea 2,16.17b-18.21-22. / Psalmen 145(144),2-3.4-5.6-7.8-9. / Matteüs 9,18-26.

Dinsdag, 05 juli 2016
Dinsdag in week 14 door het jaar
Hosea 8,4-7.11-13. / Psalmen 115(113B),3-4.5-6.7ab-8.9-10. / Matteüs 9,32-38.

Woensdag, 06 juli 2016
Woensdag in week 14 door het jaar
Hosea 10,1-3.7-8.12. / Psalmen 105(104),2-3.4-5.6-7. / Matteüs 10,1-7.

Donderdag, 07 juli 2016
Donderdag in week 14 door het jaar
Hosea 11,1-4.8c-9. / Psalmen 80(79),2ac.3b.15-16. / Matteüs 10,7-15.

Vrijdag, 08 juli 2016
Vrijdag in week 14 door het jaar
Hosea 14,2-10. / Psalmen 51(50),3-4.8-9.12-13.14.17. / Matteüs 10,16-23.

Zaterdag, 09 juli 2016
HH. Martelaren van Gorcum - Feest
Jesaja 6,1-8. / Psalmen 93(92),1ab.1c-2.5. / Matteüs 10,24-33.

 

Zondag, 10 juli 2016
VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Deuteronomium 30,10-14. / Psalmen 69(68),14.17.30-31.33-34.36.37. / Kolossenzen 1,15-20. / Lucas 10,25-37.

Maandag, 11 juli 2016
H. Benedictus, abt, patroon van Europa - Feest
Jesaja 1,10-17. / Psalmen 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Matteüs 10,34-42.11,1.

Dinsdag, 12 juli 2016
Dinsdag in week 15 door het jaar
Jesaja 7,1-9. / Psalmen 48(47),2-3a.3b-4.5-6.7-8. / Matteüs 11,20-24.

Woensdag, 13 juli 2016
Woensdag in week 15 door het jaar
Jesaja 10,5-7.13-16. / Psalmen 94(93),5-6.7-8.9-10.14-15. / Matteüs 11,25-27.

Donderdag, 14 juli 2016
Donderdag in week 15 door het jaar
Jesaja 26,7-9.12.16-19. / Psalmen 102(101),13-14ab.15.16-18.19-21. / Matteüs 11,28-30.

Vrijdag, 15 juli 2016
Vrijdag in week 15 door het jaar
Jesaja 38,1-6.21-22.7-8. / Jesaja 38,10.11.12abcd.16. / Matteüs 12,1-8.

Zaterdag, 16 juli 2016
Zaterdag in week 15 door het jaar
Micha 2,1-5. / Psalmen 9(9B),1-2.3-4.7-8.14. / Matteüs 12,14-21.

 

Zondag, 17 juli 2016
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Genesis 18,1-10. / Psalmen 15(14),2-3.3-4.5. / Kolossenzen 1,24-28. / Lucas 10,38-42. 
16e week door het jaar C

Maandag, 18 juli 2016
Maandag in week 16 door het jaar
Micha 6,1-4.6-8. / Psalmen 50(49),5-6.8-9.16bc-17.21.23. / Matteüs 12,38-42.

Dinsdag, 19 juli 2016
Dinsdag in week 16 door het jaar
Micha 7,14-15.18-20. / Psalmen 85(84),2-4.5-6.7-8. / Matteüs 12,46-50.

Woensdag, 20 juli 2016
Woensdag in week 16 door het jaar
Jeremia 1,1.4-10. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / Matteüs 13,1-9.

Donderdag, 21 juli 2016
Donderdag in week 16 door het jaar
Jeremia 2,1-3.7-8.12-13. / Psalmen 36(35),6-7ab.8-9.10-11. / Matteüs 13,10-17.

Vrijdag, 22 juli 2016
H. Maria Magdalena - Gedachtenis
Hooglied 3,1-4a. / Psalmen 63(62),2.3-4.5-6.8-9. / Johannes 20,1-2.11-18.

Zaterdag, 23 juli 2016
H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa - Feest
Jeremia 7,1-11. / Psalmen 84(83),3.4.5-6a.8a.11. / Matteüs 13,24-30.

 

 

Zondag, 24 juli 2016
ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Genesis 18,20-32. / Psalmen 138(137),1-2.2-3.6-7.7-8. / Kolossenzen 2,12-14. / Lucas 11,1-13. 
17e week door het jaar C

Maandag, 25 juli 2016
H. Jakobus, apostel - Feest
2e Korinthiërs 4,7-15. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Matteüs 20,20-28.

Dinsdag, 26 juli 2016
HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria
Jeremia 14,17-22. / Psalmen 79(78),8.9.11.13. / Matteüs 13,35-43.

Woensdag, 27 juli 2016
Woensdag in week 17 door het jaar
Jeremia 15,10.16-21. / Psalmen 59(58),2-3.4-5a.10-11.17.18. / Matteüs 13,44-46.

Donderdag, 28 juli 2016
Donderdag in week 17 door het jaar
Jeremia 18,1-6. / Psalmen 146(145),2abc.2d-4.5-6. / Matteüs 13,47-53.

Vrijdag, 29 juli 2016
H. Marta - Gedachtenis
1e Johannes 4,7-16. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11. / Johannes 11,19-27.  

Zaterdag, 30 juli 2016
Zaterdag in week 17 door het jaar

 

Zondag, 31 juli 2016
ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Prediker 1,2.2,21-23. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Kolossenzen 3,1-5.9-11. / Lucas 12,13-21. 

Maandag, 01 augustus 2016
Maandag in week 18 door het jaar
Jeremia 28,1-17. / Psalmen 119(118),29.43.79.80.95.102. / Matteüs 14,13-21.

Dinsdag, 02 augustus 2016
Dinsdag in week 18 door het jaar
Jeremia 30,1-2.12-15.18-22. / Psalmen 102(101),16-18.19-21.29.22-23. / Matteüs 14,22-36.

Woensdag, 03 augustus 2016
Woensdag in week 18 door het jaar
Jeremia 31,1-7. / Jeremia 31,10.11-12ab.13. / Matteüs 15,21-28.

Donderdag, 04 augustus 2016
Donderdag in week 18 door het jaar
Jeremia 31,31-34. / Psalmen 51(50),12-13.14-15.18-19. / Matteüs 16,13-23.

Vrijdag, 05 augustus 2016
Vrijdag in week 18 door het jaar
Nahum 2,1.3.3,1-3.6-7. / Deuteronomium 32,35cd-36ab.39abcd.41. / Matteüs 16,24-28.

Zaterdag, 06 augustus 2016
Gedaanteverandering van de Heer - Feest
Daniël 7,9-10.13-14. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.9. / Lucas 9,28b-36.

 

Zondag, 07 augustus 2016

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Wijsheid 18,6-9. / Psalmen 33(32),1.12.18-19.20-22. / Hebreeën 11,1-2.8-19. / Lucas 12,32-48.

Maandag, 08 augustus 2016
Maandag in week 19 door het jaar
Ezechiël 1,2-5.24-28c. / Psalmen 148(147),1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd. / Matteüs 17,22-27.

Dinsdag, 09 augustus 2016
H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, patrones van Europa - Feest
Ezechiël 2,8-10.3,1-4. / Psalmen 119(118),14.24.72.103.111.131. / Matteüs 18,1-5.10.12-14.

Woensdag, 10 augustus 2016
H. Laurentius, diaken en martelaar - Feest
2e Korinthiërs 9,6-10. / Psalmen 112(111),1-2.5-6.7-8.9. / Johannes 12,24-26.

Donderdag, 11 augustus 2016
Donderdag in week 19 door het jaar
Ezechiël 12,1-12. / Psalmen 78(77),56-57.58-59.61-62. / Matteüs 18,21-35.19,1.

Vrijdag, 12 augustus 2016
Vrijdag in week 19 door het jaar
Ezechiël 16,1-15.60.63. / Jesaja 12,2-3.4bcd.5-6. / Matteüs 19,3-12.

Zaterdag, 13 augustus 2016
Zaterdag in week 19 door het jaar

 

Zondag, 14 augustus 2016
TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Jeremia 38,4-6.8-10. / Psalmen 40(39),2.3.4.18. / Hebreeën 12,1-4. / Lucas 12,49-53.

Maandag, 15 augustus 2016
MARIA TENHEMELOPNEMING - Hoogfeest
Openbaringen 11,19a.12,1-6a.10ab. / Psalmen 45(44),10bc.11.12ab.16. / 1e Corinthiërs 15,20-26. / Lucas 1,39-56.

Dinsdag, 16 augustus 2016
Dinsdag in week 20 door het jaar
Ezechiël 28,1-10. / Deuteronomium 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab. / Matteüs 19,23-30.

Woensdag, 17 augustus 2016
Woensdag in week 20 door het jaar
Ezechiël 34,1-11. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Matteüs 20,1-16a.

Donderdag, 18 augustus 2016
Donderdag in week 20 door het jaar
Ezechiël 36,23-28. / Psalmen 51(50),12-13.14-15.18-19. / Matteüs 22,1-14.

Vrijdag, 19 augustus 2016
Vrijdag in week 20 door het jaar
Ezechiël 37,1-14. / Psalmen 107(106),2-3.4-5.6-7.8-9. / Matteüs 22,34-40.

Zaterdag, 20 augustus 2016
Zaterdag in week 20 door het jaar
Ezechiël 43,1-7a. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Matteüs 23,1-12.

 

Zondag, 21 augustus 2016
EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Jesaja 66,18-21. / Psalmen 117(116),1.2. / Hebreeën 12,5-7.11-13. / Lucas 13,22-30.

Maandag, 22 augustus 2016
Maandag in week 21 door het jaar
2e Tessalonisenzen 1,1-5.11b-12. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.4-5. / Matteüs 23,13-22.

Dinsdag, 23 augustus 2016
Dinsdag in week 21 door het jaar
2e Tessalonisenzen 2,1-3a.14-17. / Psalmen 96(95),10.11-12a.12b-13. / Matteüs 23,23-26.

Woensdag, 24 augustus 2016
H. Bartolomeüs, apostel - Feest
Openbaringen 21,9b-14. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / Johannes 1,45-51.

Donderdag, 25 augustus 2016
Donderdag in week 21 door het jaar
1e Corinthiërs 1,1-9. / Psalmen 145(144),2-3.4-5.6-7. / Matteüs 24,42-51.

Vrijdag, 26 augustus 2016
Vrijdag in week 21 door het jaar
1e Corinthiërs 1,17-25. / Psalmen 33(32),1-2.4-5.10ab.11. / Matteüs 25,1-13.

Zaterdag, 27 augustus 2016
Zaterdag in week 21 door het jaar

 

Zondag, 28 augustus 2016
TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Sirach 3,17-18.20.28-29. / Psalmen 68(67),4-5.6-7.10-11. / Hebreeën 12,18-19.22-24. / Lucas 14,1.7-14.

Maandag, 29 augustus 2016
Marteldood van de H. Johannes de Doper - Gedachtenis
Jeremia 1,17-19. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / Marcus 6,17-29.

Dinsdag, 30 augustus 2016
Dinsdag in week 22 door het jaar
1e Corinthiërs 2,10b-16. / Psalmen 145(144),8-9.10-11.12-13ab.13cd-14. / Lucas 4,31-37.

Woensdag, 31 augustus 2016
Woensdag in week 22 door het jaar
1e Corinthiërs 3,1-9. / Psalmen 33(32),12-13.14-15.20-21. / Lucas 4,38-44.

Donderdag, 01 september 2016
Donderdag in week 22 door het jaar
1e Corinthiërs 3,18-23. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 5,1-11.

Vrijdag, 02 september 2016
Vrijdag in week 22 door het jaar
1e Corinthiërs 4,1-5. / Psalmen 37(36),3-4.5-6.27-28.39-40. / Lucas 5,33-39.

Zaterdag, 03 september 2016
Zaterdag in week 22 door het jaar
1e Corinthiërs 4,6b-15. / Psalmen 145(144),17-18.19-20.21. / Lucas 6,1-5.

 

Zondag, 04 september 2016
DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Wijsheid 9,13-18. / Psalmen 90(89),3-4.5-6.12-13.14-17. / Filemon 1,9-10.12-17. / Lucas 14,25-33.

Maandag, 05 september 2016
Maandag in week 23 door het jaar
1e Corinthiërs 5,1-8. / Psalmen 5,5-6.7.12. / Lucas 6,6-11.

Dinsdag, 06 september 2016
Dinsdag in week 23 door het jaar
1e Corinthiërs 6,1-11. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Lucas 6,12-19.

Woensdag, 07 september 2016
Woensdag in week 23 door het jaar
1e Corinthiërs 7,25-31. / Psalmen 45(44),11-12.14-15.16-17. / Lucas 6,20-26.

Donderdag, 08 september 2016
Maria Geboorte - Feest
Micha 5,1-4a. / Psalmen 13(12),6ab.6cd. / Matteüs 1,1-16.18-23.
Geboorte van de maagd Maria

Vrijdag, 09 september 2016
Vrijdag in week 23 door het jaar
1e Corinthiërs 9,16-19.22b-27. / Psalmen 84(83),3.4.5-6.12. / Lucas 6,39-42.

Zaterdag, 10 september 2016
Zaterdag in week 23 door het jaar
1e Corinthiërs 10,14-22. / Psalmen 116(115),12-13.17-18. / Lucas 6,43-49.

 

Zondag, 11 september 2016
VIERDE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Exodus 32,7-11.13-14. / Psalmen 51(50),3-4.12-13.17.19. / 1e Timoteüs 1,12-17. / Lucas 15,1-32.

Maandag, 12 september 2016
Maandag in week 24 door het jaar
1e Corinthiërs 11,17-26.33. / Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.17. / Lucas 7,1-10.

Dinsdag, 13 september 2016
Dinsdag in week 24 door het jaar
1e Corinthiërs 12,12-14.27-31a. / Psalmen 100(99),2.3.4.5. / Lucas 7,11-17.

Woensdag, 14 september 2016
KRUISVERHEFFING - Feest
Numeri 21,4b-9. / Psalmen 78(77),1-2.34-35.36-37.38. / Johannes 3,13-17.

Donderdag, 15 september 2016
Onze Lieve Vrouw van Smarten - Gedachtenis
de lezingen van de dag ofwel de lezingen van de gedachtenis

Vrijdag, 16 september 2016
Vrijdag in week 24 door het jaar
1e Corinthiërs 15,12-20. / Psalmen 17(16),1.6-7.8b.15. / Lucas 8,1-3.

Zaterdag, 17 september 2016
Zaterdag in week 24 door het jaar
1e Corinthiërs 15,35-37.42-49. / Psalmen 56(55),10.11-12.13-14. / Lucas 8,4-15. 

 

Zondag, 18 september 2016
VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Amos 8,4-7. / Psalmen 113(112),1-2.4-6.7-8. / 1e Timoteüs 2,1-8. / Lucas 16,1-13. 
25e week door het jaar

Maandag, 19 september 2016
Maandag in week 25 door het jaar
Spreuken 3,27-34. / Psalmen 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5. / Lucas 8,16-18.

Dinsdag, 20 september 2016
Dinsdag in week 25 door het jaar
Spreuken 21,1-6.10-13. / Psalmen 119(118),1.27.30.34.35.44. / Lucas 8,19-21.

Woensdag, 21 september 2016
H. Matteüs, apostel en evangelist - Feest
Efeziërs 4,1-7.11-13. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Matteüs 9,9-13.

Donderdag, 22 september 2016
Donderdag in week 25 door het jaar
Prediker 1,2-11. / Psalmen 90(89),3-4.5-6.12-13.14.17. / Lucas 9,7-9.

Vrijdag, 23 september 2016
Vrijdag in week 25 door het jaar
Prediker 3,1-11. / Psalmen 144(143),1a.2abc.3-4. / Lucas 9,18-22.

Zaterdag, 24 september 2016
Zaterdag in week 25 door het jaar

 

Zondag, 25 september 2016
ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Amos 6,1.4-7. / Psalmen 146(145),7.8-9.9-10. / 1e Timoteüs 6,11-16. / Lucas 16,19-31. 
26e week door het jaar

Maandag, 26 september 2016
Maandag in week 26 door het jaar
Job 1,6-22. / Psalmen 17(16),1.2-3.6-7. / Lucas 9,46-50.

Dinsdag, 27 september 2016
Dinsdag in week 26 door het jaar
Job 3,1-3.11-17.20-23. / Psalmen 88(87),2-3.4-5.6.7-8. / Lucas 9,51-56.

Woensdag, 28 september 2016
Woensdag in week 26 door het jaar
Job 9,1-12.14-16. / Psalmen 88(87),10-11.12-13.14-15. / Lucas 9,57-62.

Donderdag, 29 september 2016
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen - Feest
Daniël 7,9-10.13-14. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.4-5. / Johannes 1,47-51.

Vrijdag, 30 september 2016
Vrijdag in week 26 door het jaar
Job 38,1.12-21.40,3-5. / Psalmen 139(138),1-3.7-8.9-10.13-14ab. / Lucas 10,13-16.

Zaterdag, 01 oktober 2016
Zaterdag in week 26 door het jaar
Job 42,1-3.5-6.12-16. / Psalmen 119(118),66.71.75.91.125.130. / Lucas 10,17-24.

 

 

Zondag, 02 oktober 2016
ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Habakuk 1,2-3.2,2-4. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / 2e Timoteüs 1,6-8.13-14. / Lucas 17,5-10. 
27e week door het jaar

Maandag, 03 oktober 2016
Maandag in week 27 door het jaar
Galaten 1,6-12. / Psalmen 111(110),1-2.7-8.9.10c. / Lucas 10,25-37.

Dinsdag, 04 oktober 2016
Dinsdag in week 27 door het jaar
Galaten 1,13-24. / Psalmen 139(138),1-3.13-14ab.14c-15. / Lucas 10,38-42.

Woensdag, 05 oktober 2016
Woensdag in week 27 door het jaar
Galaten 2,1-2.7-14. / Psalmen 117(116),1.2. / Lucas 11,1-4.

Donderdag, 06 oktober 2016
Donderdag in week 27 door het jaar
Galaten 3,1-5. / Lucas 1,69-70.71-72.73-75. / Lucas 11,5-13.

Vrijdag, 07 oktober 2016
Vrijdag in week 27 door het jaar
Galaten 3,7-14. / Psalmen 111(110),1-2.3-4.5-6. / Lucas 11,15-26.

Zaterdag, 08 oktober 2016
Zaterdag in week 27 door het jaar
Galaten 3,22-29. / Psalmen 105(104),2-3.4-5.6-7. / Lucas 11,27-28.

 

Zondag, 09 oktober 2016
ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
2e Koningen 5,14-17. / Psalmen 98(97),1.2-3.3-4. / 2e Timoteüs 2,8-13. / Lucas 17,11-19. 
28e week door het jaar

Maandag, 10 oktober 2016
Maandag in week 28 door het jaar
Galaten 4,22-24.26-27.31.5,1. / Psalmen 113(112),1-2.3-4.5a.6-7. / Lucas 11,29-32.

Dinsdag, 11 oktober 2016
Dinsdag in week 28 door het jaar
Galaten 5,1-6. / Psalmen 119(118),41.43.44.45.47.48. / Lucas 11,37-41.

Woensdag, 12 oktober 2016
Woensdag in week 28 door het jaar
Galaten 5,18-25. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 11,42-46.

Donderdag, 13 oktober 2016
Donderdag in week 28 door het jaar
Efeziërs 1,1-10. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Lucas 11,47-54.

Vrijdag, 14 oktober 2016
Vrijdag in week 28 door het jaar
Efeziërs 1,11-14. / Psalmen 33(32),1-2.4-5.12-13. / Lucas 12,1-7.

Zaterdag, 15 oktober 2016
Zaterdag in week 28 door het jaar
Efeziërs 1,15-23. / Psalmen 8,2-3a.4-5.6-7. / Lucas 12,8-12.

 

 

Zondag, 16 oktober 2016
NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Exodus 17,8-13. / Psalmen 121(120),1-2.3-4.5-6.7-8. / 2e Timoteüs 3,14-17.4,1-2. / Lucas 18,1-8. 
29e week door het jaar

Maandag, 17 oktober 2016
Maandag in week 29 door het jaar
Efeziërs 2,1-10. / Psalmen 100(99),2.3.4.5. / Lucas 12,13-21.

Dinsdag, 18 oktober 2016
H. Lucas, evangelist - Feest
2e Timoteüs 4,10-17b. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / Lucas 10,1-9.

Woensdag, 19 oktober 2016
Woensdag in week 29 door het jaar
Efeziërs 3,2-12. / Jesaja 12,2-3.4bcd.5-6. / Lucas 12,39-48.

Donderdag, 20 oktober 2016
Donderdag in week 29 door het jaar
Efeziërs 3,14-21. / Psalmen 33(32),1-2.4-5.11-12.18-19. / Lucas 12,49-53.

Vrijdag, 21 oktober 2016
Vrijdag in week 29 door het jaar
Efeziërs 4,1-6. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 12,54-59.

Zaterdag, 22 oktober 2016
Zaterdag in week 29 door het jaar
Efeziërs 4,7-16. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Lucas 13,1-9.

 

Zondag, 23 oktober 2016
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Sirach 35,12-14.16-18. / Psalmen 34(33),2-3.17-18.19.23. / 2e Timoteüs 4,6-8.16-18. / Lucas 18,9-14. 
30e week door het jaar

Maandag, 24 oktober 2016
Maandag in week 30 door het jaar
Efeziërs 4,32.5,1-8. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 13,10-17.

Dinsdag, 25 oktober 2016
Dinsdag in week 30 door het jaar
Efeziërs 5,21-33. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5. / Lucas 13,18-21.

Woensdag, 26 oktober 2016
Woensdag in week 30 door het jaar
Efeziërs 6,1-9. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.13cd-14. / Lucas 13,22-30.

Donderdag, 27 oktober 2016
Donderdag in week 30 door het jaar
Efeziërs 6,10-20. / Psalmen 144(143),1.2.9-10. / Lucas 13,31-35.

Vrijdag, 28 oktober 2016
HH. Simon en Judas, apostelen - Feest
Efeziërs 2,19-22. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 6,12-19.

Zaterdag, 29 oktober 2016
Zaterdag in week 30 door het jaar
Filippenzen 1,18b-26. / Psalmen 42(41),2.3.5bcd. / Lucas 14,1.7-11.

 

 

Zondag, 30 oktober 2016
EEN-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Wijsheid 11,22-26.12,1-2. / Psalmen 145(144),1-2.8-9.10-11.13.14. / 2e Tessalonisenzen 1,11-12.2,1-2. / Lucas 19,1-10. 
31e week door het jaar

Maandag, 31 oktober 2016
Maandag in week 31 door het jaar
Filippenzen 2,1-4. / Psalmen 131(130),1.2.3. / Lucas 14,12-14.

Dinsdag, 01 november 2016
ALLERHEILIGEN - Hoogfeest
Openbaringen 7,2-4.9-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / 1e Johannes 3,1-3. / Matteüs 5,1-12a.

Woensdag, 02 november 2016
GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN - ALLERZIELEN
Wijsheid 3,1-9. / Psalmen 27(26),1.4.7.8.9.13-14. / Romeinen 6,3-9. / Matteüs 25,31-46.

Donderdag, 03 november 2016
Donderdag in week 31 door het jaar
Filippenzen 3,3-8a. / Psalmen 105(104),2-3.4-5.6-7. / Lucas 15,1-10.

Vrijdag, 04 november 2016
Vrijdag in week 31 door het jaar
Filippenzen 3,17-21.4,1. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Lucas 16,1-8.

Zaterdag, 05 november 2016
Zaterdag in week 31 door het jaar
Filippenzen 4,10-19. / Psalmen 112(111),1-2.5-6.8a.9. / Lucas 16,9-15.

 

Zondag, 06 november 2016
TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
2e Makkabeeën 7,1-2.9-14. / Psalmen 17(16),1.5-6.8.15. / 2e Tessalonisenzen 2,16-17.3,1-5. / Lucas 20,27-38.

Maandag, 07 november 2016
H.Willibrord, bisschop, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie

Dinsdag, 08 november 2016
Dinsdag in week 32 door het jaar
Titus 2,1-8.11-14. / Psalmen 37(36),3-4.18.23.27.29. / Lucas 17,7-10.

Woensdag, 09 november 2016
KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN SINT JAN VAN LATERANEN - Feest
Ezechiël 47,1-2.8-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / Johannes 2,13-22.

Donderdag, 10 november 2016
Donderdag in week 32 door het jaar
Filemon 1,7-20. / Psalmen 146(145),7.8-9a.9bc-10. / Lucas 17,20-25.

Vrijdag, 11 november 2016
Vrijdag in week 32 door het jaar
2e Johannes 1,4-9. / Psalmen 119(118),1.2.10.11.17.18. / Lucas 17,26-37.

Zaterdag, 12 november 2016
Zaterdag in week 32 door het jaar
3e Johannes 1,5-8. / Psalmen 112(111),1-2.3-4.5-6. / Lucas 18,1-8.

 

Zondag, 13 november 2016
DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Maleachi 3,19-20. / Psalmen 98(97),5-6.7-8.9. / 2e Tessalonisenzen 3,7-12. / Lucas 21,5-19. 
33e week door het jaar

Maandag, 14 november 2016
Maandag in week 33 door het jaar
Openbaringen 1,1-4.2,1-5a. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 18,35-43.

Dinsdag, 15 november 2016
Dinsdag in week 33 door het jaar
Openbaringen 3,1-6.14-22. / Psalmen 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5. / Lucas 19,1-10.

Woensdag, 16 november 2016
Woensdag in week 33 door het jaar
Openbaringen 4,1-11. / Psalmen 150(149),1-2.3-4.5-6. / Lucas 19,11-28.

Donderdag, 17 november 2016
Donderdag in week 33 door het jaar
Openbaringen 5,1-10. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Lucas 19,41-44.

Vrijdag, 18 november 2016
Vrijdag in week 33 door het jaar
Openbaringen 10,8-11. / Psalmen 119(118),14.24.72.103.111.131. / Lucas 19,45-48.

Zaterdag, 19 november 2016
Zaterdag in week 33 door het jaar
Openbaringen 11,4-12. / Psalmen 144(143),1.2.9-10. / Lucas 20,27-40.

 

Zondag, 20 november 2016
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL - Hoogfeest - Jaar C
2e Samuël 5,1-3. / Psalmen 122(121),1-2.4-5. / Kolossenzen 1,12-20. / Lucas 23,35-43. 
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL - Hoogfeest - Jaar B

Maandag, 21 november 2016
Maandag in week 34 door het jaar
Openbaringen 14,1-3.4b-5. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 21,1-4.

Dinsdag, 22 november 2016
Dinsdag in week 34 door het jaar
Openbaringen 14,14-19. / Psalmen 96(95),10.11-12.13. / Lucas 21,5-11.

Woensdag, 23 november 2016
Woensdag in week 34 door het jaar
Openbaringen 15,1-4. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.7-8.9. / Lucas 21,12-19.

Donderdag, 24 november 2016
Donderdag in week 34 door het jaar
Openbaringen 18,1-2.21-23.19,1-3.9a. / Psalmen 100(99),2.3.4.5. / Lucas 21,20-28.

Vrijdag, 25 november 2016
Vrijdag in week 34 door het jaar
Openbaringen 20,1-4.11-15.21,1-2. / Psalmen 84(83),3.4.5-6a.8a. / Lucas 21,29-33.

Zaterdag, 26 november 2016
Zaterdag in week 34 door het jaar
Openbaringen 22,1-7. / Psalmen 95(94),1-2.3-5.6-7. / Lucas 21,34-36. 

 

Zondag, 27 november 2016
EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar A
Jesaja 2,1-5. / Psalmen 122(121),1-2.4-5.6-7.8-9. / Romeinen 13,11-14. / Matteüs 24,37-44.

Maandag, 28 november 2016
Maandag in de eerste week van de Advent
Jesaja 2,1-5. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9. / Matteüs 8,5-11.

Dinsdag, 29 november 2016
Dinsdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 11,1-10. / Psalmen 72(71),2.7-8.12-13.17. / Lucas 10,21-24.

Woensdag, 30 november 2016
H. Andreas, apostel - Feest
Romeinen 10,9-18. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Matteüs 4,18-22.

Donderdag, 01 december 2016
Donderdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 26,1-6. / Psalmen 118(117),1.8-9.19-21.25-27a. / Matteüs 7,21.24-27.

Vrijdag, 02 december 2016
Vrijdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 29,17-24. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Matteüs 9,27-31.

Zaterdag, 03 december 2016
Zaterdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 30,19-21.23-26. / Psalmen 147(146),1-2.3-4.5-6. / Matteüs 9,35-38.10,1.6-8. 

 

Zondag, 04 december 2016
TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar A
Jesaja 11,1-10. / Psalmen 72(71),1-2.7-8.12-13.17. / Romeinen 15,4-9. / Matteüs 3,1-12.

Maandag, 05 december 2016
Maandag in de tweede week van de Advent
Jesaja 35,1-10. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Lucas 5,17-26.

Dinsdag, 06 december 2016
Dinsdag in de tweede week van de Advent
Jesaja 40,1-11. / Psalmen 96(95),1-2.3.10ac.11-12.13. / Matteüs 18,12-14.

Woensdag, 07 december 2016
Woensdag in de tweede week van de Advent
Jesaja 40,25-31. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8.10. / Matteüs 11,28-30.

Donderdag, 08 december 2016
ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA - Hoogfeest
Genesis 3,9-15.20. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3bc-4. / Efeziërs 1,3-6.11-12. / Lucas 1,26-38. 
Onbevlekte Ontvangenis van de heilge maagd Maria

Vrijdag, 09 december 2016
Vrijdag in de tweede week van de Advent
Jesaja 48,17-19. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Matteüs 11,16-19.

Zaterdag, 10 december 2016
Zaterdag in de tweede week van de Advent

 

Zondag, 11 december 2016
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar A - Zondag "Gaudete"
Jesaja 35,1-6.10. / Psalmen 146(145),7-10. / Jacobus 5,7-10. / Matteüs 11,2-11.

Maandag, 12 december 2016
Maandag in de derde week van de Advent
Numeri 24,2-7.15-17a. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Matteüs 21,23-27.

Dinsdag, 13 december 2016
Dinsdag in de derde week van de Advent
Sefanja 3,1-2.9-13. / Psalmen 34(33),2-3.6-7.17-18.19.23. / Matteüs 21,28-32.

Woensdag, 14 december 2016
Woensdag in de derde week van de Advent
Jesaja 45,6b-8.18.21b-25. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Lucas 7,19-23.

Donderdag, 15 december 2016
Donderdag in de derde week van de Advent
Jesaja 54,1-10. / Psalmen 30(29),2.4.5-6.11-12a.13b. / Lucas 7,24-30.

Vrijdag, 16 december 2016
Vrijdag in de derde week van de Advent
Jesaja 56,1-3a.6-8. / Psalmen 67(66),2-3.5.7-8. / Johannes 5,33-36.

Zaterdag, 17 december 2016
17 december : Zaterdag in de derde week van de Advent
Genesis 49,2.8-10. / Psalmen 72(71),2.3-4ab.7-8.17. / Matteüs 1,1-17.

 

 

 

Zaterdag, 24 december 2016
KERSTMIS - GEBOORTE VAN DE HEER - Nachtmis (Hoogfeest met octaaf)
Jesaja 9,1-6. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.11-12.13. / Titus 2,11-14. / Lucas 2,1-14. 
Kerstmis

 

Zondag, 25 december 2016
KERSTMIS - GEBOORTE VAN DE HEER - Dagmis (Hoogfeest)
Jesaja 52,7-10. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Hebreeën 1,1-6. / Johannes 1,1-18.

Maandag, 26 december 2016
H. Stefanus, eerste martelaar - Feest
Handelingen der apostelen 6,8-10.7,54-59. / Psalmen 31(30),3cd-4.6.8ab.16bc.17. / Matteüs 10,17-22.

Dinsdag, 27 december 2016
H. Johannes, apostel en evangelist - Feest
1e Johannes 1,1-4. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.11-12. / Johannes 20,2-8.

Woensdag, 28 december 2016
HH. Onnozele Kinderen, martelaren - Feest
1e Johannes 1,5-10.2,1-2. / Psalmen 124(123),2-3.4-5.7b-8. / Matteüs 2,13-18.

Donderdag, 29 december 2016
Vijfde dag onder het Octaaf van Kerstmis
1e Johannes 2,3-11. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.5b-6. / Lucas 2,22-35.

Vrijdag, 30 december 2016
H. FAMILIE, JEZUS, MARIA, JOZEF - Feest
Sirach 3,2-6.12-14. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5. / Kolossenzen 3,12-21. / Matteüs 2,13-15.19-23.

Zaterdag, 31 december 2016
Zevende dag onder het Octaaf van Kerstmis
1e Johannes 2,18-21. / Psalmen 96(95),1-2.11-12.13. / Johannes 1,1-18.

 

 

Zondag, 01 januari 2017
Heilige Maria, Moeder van God, octaafdag van Kerstmis
Numeri 6,22-27. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Galaten 4,4-7. / Lucas 2,16-21.

Maandag, 02 januari 2017
Maandag, weekdag van de Kersttijd, HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze
1e Johannes 2,22-28. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Johannes 1,19-28.

Dinsdag, 03 januari 2017
Dinsdag, weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 2,29.3,1-6. / Psalmen 98(97),1.3cd-4.5-6. / Johannes 1,29-34.

Woensdag, 04 januari 2017
Woensdag, weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 3,7-10. / Psalmen 98(97),1.7-8.9. / Johannes 1,35-42.

Donderdag, 05 januari 2017
Donderdag, weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 3,11-21. / Psalmen 100(99),2.3.4.5. / Johannes 1,43-51.

Vrijdag, 06 januari 2017
Vrijdag, weekdag van de Kersttijd
Jesaja 60,1-6. / Psalmen 72(71),2.7-8.10-11.12-13. / Efeziërs 3,2-3a.5-6. / Matteüs 2,1-12.

Zaterdag, 07 januari 2017
Zaterdag, weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 3,22-24.4,1-6. / Psalmen 2,7-8.10-11. / Matteüs 4,12-17.23-25.

 

Zondag, 08 januari 2017
Openbaring des Heren
Jesaja 42,1-4.6-7. / Psalmen 29(28),1a.2.3ac-4.3b.9b-10. / Handelingen der apostelen 10,34-38. / Matteüs 3,13-17.

Maandag, 09 januari 2017
Doop van de Heer
Hebreeën 1,1-6. / Psalmen 97(96),1.2b.6.7c.9. / Marcus 1,14-20.

Dinsdag, 10 januari 2017
Dinsdag in week 1 door het jaar
Hebreeën 2,5-12. / Psalmen 8,2a.5.6-7.8-9. / Marcus 1,21b-28.

Woensdag, 11 januari 2017
Woensdag in week 1 door het jaar
Hebreeën 2,14-18. / Psalmen 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Marcus 1,29-39.

Donderdag, 12 januari 2017
Donderdag in week 1 door het jaar
Hebreeën 3,7-14. / Psalmen 95(94),6-7.8-9.10-11. / Marcus 1,40-45.

Vrijdag, 13 januari 2017
Vrijdag in week 1 door het jaar
Hebreeën 4,1-5.11. / Psalmen 78(77),3.4bc.6c-7.8. / Marcus 2,1-12.

Zaterdag, 14 januari 2017
Zaterdag in week 1 door het jaar
Hebreeën 4,12-16. / Psalmen 19(18),8.9.10.15. / Marcus 2,13-17.

 

Zondag, 15 januari 2017
Tweede zondag door het jaar A
Jesaja 49,3.5-6. / Psalmen 40(39),2.4.7-8.9.10. / 1e Corinthiërs 1,1-3. / Johannes 1,29-34.

Maandag, 16 januari 2017
Maandag in week 2 door het jaar
Hebreeën 5,1-10. / Psalmen 110(109),1.2.3.4. / Marcus 2,18-22.

Dinsdag, 17 januari 2017
Dinsdag in week 2 door het jaar, H. Antonius, abt
Hebreeën 6,10-20. / Psalmen 111(110),1-2.4-5.9.10c. / Marcus 2,23-28.

Woensdag, 18 januari 2017
Woensdag in week 2 door het jaar
Hebreeën 7,1-3.15-17. / Psalmen 110(109),1.2.3.4. / Marcus 3,1-6.

Donderdag, 19 januari 2017
Donderdag in week 2 door het jaar
Hebreeën 7,25-28.8,1-6. / Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.17. / Marcus 3,7-12.

Vrijdag, 20 januari 2017
Vrijdag in week 2 door het jaar
Hebreeën 8,6-13. / Psalmen 85(84),8.10.11-12.13-14. / Marcus 3,13-19.

Zaterdag, 21 januari 2017
Zaterdag in week 1 door het jaar, H. Agnes, maagd en martelares
Hebreeën 9,2-3.11-14. / Psalmen 47(46),2-3.6-7.8-9. / Marcus 3,20-21.

 

 

Zondag, 22 januari 2017
Derde zondag door het jaar A
Jesaja 8,23.9,1-3. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / 1e Corinthiërs 1,10-13.17. / Matteüs 4,12-23.

Maandag, 23 januari 2017
Maandag in week 3 door het jaar
Hebreeën 9,15.24-28. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Marcus 3,22-30.

Dinsdag, 24 januari 2017
Dinsdag in week 3 door het jaar, H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
Hebreeën 10,1-10. / Psalmen 40(39),2.4ab.7-8a.10.11. / Marcus 3,31-35.

Woensdag, 25 januari 2017
Bekering van de heilige apostel Paulus
Handelingen der apostelen 22,3-16. / Psalmen 117(116),1.2. / Marcus 16,15-18.

Donderdag, 26 januari 2017
Donderdag in week 3 door het jaar, HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen
2e Timoteüs 1,1-8. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.7-8a.10. / Lucas 10,1-9.

Vrijdag, 27 januari 2017
Vrijdag in week 3 door het jaar
Hebreeën 10,32-39. / Psalmen 37(36),3-4.5-6.23-24.39-40. / Marcus 4,26-34.

Zaterdag, 28 januari 2017
Zaterdag in week 3 door het jaar, H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar

 

Zondag, 29 januari 2017
Vierde zondag door het jaar A
Sefanja 2,3.3,12-13. / Psalmen 146(145),7.8-9.10. / 1e Corinthiërs 1,26-31. / Matteüs 5,1-12.

Maandag, 30 januari 2017
Maandag in week 4 door het jaar
Hebreeën 11,32-40. / Psalmen 31(30),20.21.22.23.24. / Marcus 5,1-20.

Dinsdag, 31 januari 2017
Dinsdag in week 4 door het jaar, H. Johannes (Don) Bosco, priester
Hebreeën 12,1-4. / Psalmen 22(21),26b-27.28.30.31-32. / Marcus 5,21-43.

Woensdag, 01 februari 2017
Woensdag in week 4 door het jaar
Hebreeën 12,4-7.11-15. / Psalmen 103(102),1-2.13-14.17-18a. / Marcus 6,1-6.

Donderdag, 02 februari 2017
Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Maleachi 3,1-4. / Psalmen 24(23),7.8.9.10. / Lucas 2,22-40.

Vrijdag, 03 februari 2017
Vrijdag in week 4 door het jaar
Hebreeën 13,1-8. / Psalmen 27(26),1.3.5.8b-9abc. / Marcus 6,14-29.

Zaterdag, 04 februari 2017
Zaterdag in week 4 door het jaar
Hebreeën 13,15-17.20-21. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Marcus 6,30-34.

 

Zondag, 05 februari 2017
Vijfde zondag door het jaar A
Jesaja 58,7-10. / Psalmen 112(111),4-5.6-7.8-9. / 1e Corinthiërs 2,1-5. / Matteüs 5,13-16.

Maandag, 06 februari 2017
Maandag in week 5 door het jaar, HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren
Genesis 1,1-19. / Psalmen 104(103),1-2a.5-6.10.12.24.35c. / Marcus 6,53-56.

Dinsdag, 07 februari 2017
Dinsdag in week 5 door het jaar
Genesis 1,20-31.2,1-4a. / Psalmen 8,4-5.6-7.8-9. / Marcus 7,1-13.

Woensdag, 08 februari 2017
Woensdag in week 5 door het jaar
Genesis 2,4b-9.15-17. / Psalmen 104(103),1-2a.27-28.29bc-30. / Marcus 7,14-23.

Donderdag, 09 februari 2017
Donderdag in week 5 door het jaar
Genesis 2,18-25. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5. / Marcus 7,24-30.

Vrijdag, 10 februari 2017
Vrijdag in week 5 door het jaar, H. Scholastica
Genesis 3,1-8. / Psalmen 32(31),1-2.5.6.7. / Marcus 7,31-37.

Zaterdag, 11 februari 2017
Zaterdag in week 5 door het jaar, O.L.Vrouw van Lourdes
Genesis 3,9-24. / Psalmen 90(89),2.3-4.5-6.12-13. / Marcus 8,1-10.

 

Zondag, 12 februari 2017
Zesde zondag door het jaar
Sirach 15,15-20. / Psalmen 119(118),1-2.4-5.17-18.33-34. / 1e Corinthiërs 2,6-10. / Matteüs 5,17-37.

Maandag, 13 februari 2017
Maandag in week 6 door het jaar
Genesis 4,1-15.25. / Psalmen 50(49),1.8.16bc-17.20-21. / Marcus 8,11-13.

Dinsdag, 14 februari 2017
HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, patronen van Europa, feest
Handelingen der apostelen 13,46-49. / Psalmen 117(116),1.2. / Lucas 10,1-9.

Woensdag, 15 februari 2017
Woensdag in week 6 door het jaar
Genesis 8,6-13.20-22. / Psalmen 116(115),12-13.14-15.18-19. / Marcus 8,22-26.

Donderdag, 16 februari 2017
Donderdag in week 6 door het jaar
Genesis 9,1-13. / Psalmen 102(101),16-18.19-21.29.22-23. / Marcus 8,27-33.

Vrijdag, 17 februari 2017
vrijdag in week 6 door het jaar
Genesis 11,1-9. / Psalmen 33(32),10-11.12-13.14-15. / Marcus 8,34-38.9,1.

Zaterdag, 18 februari 2017
Zaterdag in week 6 door het jaar
Hebreeën 11,1-7. / Psalmen 145(144),2-3.4-5.10-11. / Marcus 9,2-13.

 

 

Zondag, 19 februari 2017
Zevende zondag door het jaar A
Leviticus 19,1-2.17-18. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8.10.12-13. / 1e Corinthiërs 3,16-23. / Matteüs 5,38-48.

Maandag, 20 februari 2017
Maandag in week 7 door het jaar
Sirach 1,1-10. / Psalmen 93(92),1ab.1c-2.5. / Marcus 9,14-29.

Dinsdag, 21 februari 2017
Dinsdag in week 7 door het jaar
Sirach 2,1-11. / Psalmen 37(36),3-4.18-19.27-28.39-40. / Marcus 9,30-37.

Woensdag, 22 februari 2017
Sint Petrus' Stoel, feest
1e Petrus 5,1-4. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Matteüs 16,13-19.

Donderdag, 23 februari 2017
Donderdag in week 7 door het jaar, H. Polycarpus, bisschop en martelaar
Sirach 5,1-10. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Marcus 9,41-50.

Vrijdag, 24 februari 2017
Vrijdag in week 7 door het jaar 

Zaterdag, 25 februari 2017
Zaterdag in week 7 door het jaar
Sirach 17,1-13. / Psalmen 103(102),13-14.15-16.17-18a. / Marcus 10,13-16.

 

Zondag, 26 februari 2017
Achtste zondag door het jaar A
Jesaja 49,14-15. / Psalmen 62(61),2-3.6-7.8-9. / 1e Corinthiërs 4,1-5. / Matteüs 6,24-34.

Maandag, 27 februari 2017
Maandag in week 8 door het jaar
Sirach 17,20-28. / Psalmen 32(31),1-2.5.6.7. / Marcus 10,17-27.

Dinsdag, 28 februari 2017
Dinsdag in week 8 door het jaar
Sirach 35,1-15. / Psalmen 50(49),5-6.7-8.14.23. / Marcus 10,28-31.

Woensdag, 01 maart 2017
Aswoensdag
Joël 2,12-18. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.12-13.14.17. / 2e Korinthiërs 5,20-21.6,1-2. / Matteüs 6,1-6.16-18.

Donderdag, 02 maart 2017
Donderdag na aswoensdag
Deuteronomium 30,15-20. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 9,22-25.

Vrijdag, 03 maart 2017
Vrijdag na aswoensdag

Zaterdag, 04 maart 2017
zaterdag na aswoensdag
Jesaja 58,9b-14. / Psalmen 86(85),1-2.3-4.5-6. / Lucas 5,27-32.

 

Zondag, 05 maart 2017
Eerste zondag van de veertigdagentijd
Genesis 2,7-9.3,1-7. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.12-13.14.17. / Romeinen 5,12-19. / Matteüs 4,1-11. 
1ste zondag van de veertigdagentijd

Maandag, 06 maart 2017
Maandag in week 1 van de veertigdagentijd
Leviticus 19,1-2.11-18. / Psalmen 19(18),8.9.10.15. / Matteüs 25,31-46.

Dinsdag, 07 maart 2017
Dinsdag in week 1 van de veertigdagentijd
Jesaja 55,10-11. / Psalmen 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19. / Matteüs 6,7-15.

Woensdag, 08 maart 2017
Woensdag in week 1 van de veertigdagentijd
Jona 3,1-10. / Psalmen 51(50),3-4.12-13.18-19. / Lucas 11,29-32.

Donderdag, 09 maart 2017
Donderdag in week 1 van de veertigdagentijd
Esther 14,1.3-5.12-14. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8. / Matteüs 7,7-12.

Vrijdag, 10 maart 2017
Vrijdag in week 1 van de veertigdagentijd 

Zaterdag, 11 maart 2017
Zaterdag in week 1 van de veertigdagentijd
Deuteronomium 26,16-19. / Psalmen 119(118),1-2.4-5.7-8. / Matteüs 5,43-48.

 

Zondag, 12 maart 2017
Tweede zondag van de veertigdagentijd
Genesis 12,1-4a. / Psalmen 33(32),4-5.18-19.20.22. / 2e Timoteüs 1,8b-10. / Matteüs 17,1-9.

Maandag, 13 maart 2017
Maandag in week 2 van de veertigdagentijd
Daniël 9,4b-10. / Psalmen 79(78),8.9.11.13. / Lucas 6,36-38.

Dinsdag, 14 maart 2017
Dinsdag in week 2 van de veertigdagentijd
Jesaja 1,10.16-20. / Psalmen 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Matteüs 23,1-12.

Woensdag, 15 maart 2017
Woensdag in week 2 van de veertigdagentijd
Jeremia 18,18-20. / Psalmen 31(30),5-6.14.15-16. / Matteüs 20,17-28.

Donderdag, 16 maart 2017
Donderdag in week 2 van de veertigdagentijd
Jeremia 17,5-10. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 16,19-31.

Vrijdag, 17 maart 2017
Vrijdag in week 2 van de veertigdagentijd 

Zaterdag, 18 maart 2017
Zaterdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Micha 7,14-15.18-20. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12. / Lucas 15,1-3.11-32.

 

Zondag, 19 maart 2017
DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Exodus 17,3-7. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Romeinen 5,1-2.5-8. / Johannes 4,5-42. 
3e Zondag van de Veertigdagentijd

Maandag 20 maart 2017
H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD MARIA - Hoogfeest
2e Samuël 7,4-5a.12-14a.16. / Psalmen 89(88),2-3.4-5.27.29. / Romeinen 4,13.16-18.22. / Matteüs1,16.18-21.24a.

Dinsdag, 21 maart 2017
Dinsdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Daniël 3,25.34-43. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Matteüs 18,21-35.

Woensdag, 22 maart 2017
Woensdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Deuteronomium 4,1.5-9. / Psalmen 147,12-13.15-16.19-20. / Matteüs 5,17-19.

Donderdag, 23 maart 2017
Donderdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Jeremia 7,23-28. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Lucas 11,14-23.

Vrijdag, 24 maart 2017
Vrijdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Hosea 14,2-10. / Psalmen 81(80),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14.17. / Marcus 12,28b-34. 

Zaterdag, 25 maart 2017
AANKONDIGING VAN DE HEER (MARIA BOODSCHAP) - Hoogfeest
Jesaja 7,10-14. / Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.11. / Hebreeën 10,4-10. / Lucas 1,26-38.

 

Zondag, 26 maart 2017
VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Zondag "laetare"
1e Samuël 16,1b.6-7.10-13a. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Efeziërs 5,8-14. / Johannes 9,1-41.

Maandag, 27 maart 2017
Maandag in week 4 van de Veertigdagentijd
Jesaja 65,17-21. / Psalmen 30(29),2.4.5-6.11-12a.13b. / Johannes 4,43-54.

Dinsdag, 28 maart 2017
Dinsdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Ezechiël 47,1-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / Johannes 5,1-16.

Woensdag, 29 maart 2017
Woensdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Jesaja 49,8-15. / Psalmen 145(144),8-9.13cd-14.17-18. / Johannes 5,17-30.

Donderdag, 30 maart 2017
Donderdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Exodus 32,7-14. / Psalmen 106(105),19-20.21-22.23. / Johannes 5,31-47.

Vrijdag, 31 maart 2017
Vrijdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Wijsheid 2,1a.12-22. / Psalmen 34(33),17-18.19-20.21.23. / Johannes 7,1-2.10.25-30. 

Zaterdag, 01 april 2017
Zaterdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Jeremia 11,18-20. / Psalmen 7,2-3.9bc-10.11-12. / Johannes 7,40-53.

 

Zondag, 02 april 2017
VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Ezechiël 37,12-14. / Psalmen 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8. / Romeinen 8,8-11. / Johannes 11,1-45.

Maandag, 03 april 2017
Maandag in week 5 van de Veertigdagentijd
Daniël 13,1-9.15-17.19-30.33-62. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Johannes 8,12-20.

Dinsdag, 04 april 2017
Dinsdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Numeri 21,4-9. / Psalmen 102(101),2-3.16-18.19-21. / Johannes 8,21-30.

Woensdag, 05 april 2017
Woensdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Daniël 3,14-20.91-92.95. / Daniël 3,52.53.54.55.56. / Johannes 8,31-42.

Donderdag, 06 april 2017
Donderdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Genesis 17,3-9. / Psalmen 105(104),4-5.6-7.8-9. / Johannes 8,51-59.

Vrijdag, 07 april 2017
Vrijdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Jeremia 20,10-13. / Psalmen 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7. / Johannes 10,31-42.

Zaterdag, 08 april 2017
Zaterdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Ezechiël 37,21-28. / Jeremia 31,10.11-12ab.13. / Johannes 11,45-56.

 

Zondag, 09 april 2017
PALMZONDAG VAN HET LIJDEN VAN DE HEER
Jesaja 50,4-7. / Psalmen 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24. / Filippenzen 2,6-11. / Matteüs 26,14-75.27,1-66. 
Palmzondag

Maandag, 10 april 2017
Maandag in de Goede Week
Jesaja 42,1-7. / Psalmen 27(26),1.2.3.13-14. / Johannes 12,1-11.

Dinsdag, 11 april 2017
Dinsdag in de Goede Week
Jesaja 49,1-6. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15.17. / Johannes 13,21-33.36-38.

Woensdag, 12 april 2017
Woensdag in de Goede Week
Jesaja 50,4-9a. / Psalmen 69(68),8-10.21bcd-22.31.33-34. / Matteüs 26,14-25.

Donderdag, 13 april 2017
AVONDMIS VAN WITTE DONDERDAG
Exodus 12,1-8.11-14. / Psalmen 116(115),12-13.15-16bc.17-18. / 1e Corinthiërs 11,23-26. / Johannes 13,1-15.

Vrijdag, 14 april 2017
GOEDE VRIJDAG VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER

Jesaja 52,13-15.53,1-12. / Psalmen 31(30),2.6.12-13.15-16.17.25. / Hebreeën 4,14-16.5,7-9. / Johannes 18,1-40.19,1-42.

Zaterdag, 15 april 2017
HEILIGE PAASNACHT VAN ZATERDAG OP ZONDAG - PAASWAKE
Exodus 14,15-31.15,1a. / Exodus 15,1b-2.3-4.5-6.17-18. / Romeinen 6,3-11. / Lucas 24,1-12.

 

Zondag, 16 april 2017
PAASZONDAG - VERRIJZENIS VAN DE HEER - DAGMIS VAN PAASZONDAG - Hoogfeest met octaaf
Handelingen der apostelen 10,34a.37-43. / Psalmen 118(117),1-2.16ab-17.22-23. / Kolossenzen 3,1-4. / Johannes 20,1-9.

Maandag, 17 april 2017
Maandag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 2,14.22-33. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Matteüs 28,8-15.

Dinsdag, 18 april 2017
Dinsdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 2,36-41. / Psalmen 33(32),4-5.18-19.20.22. / Johannes 20,11-18.

Woensdag, 19 april 2017
Woensdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 3,1-10. / Psalmen 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Lucas 24,13-35.

Donderdag, 20 april 2017
Donderdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 3,11-26. / Psalmen 8,2a.5.6-7.8-9. / Lucas 24,35-48.

Vrijdag, 21 april 2017
Vrijdag onder het octaaf van Pasen

Zaterdag, 22 april 2017
Zaterdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 4,13-21. / Psalmen 118(117),1a.14-15.16-18.19-21. / Marcus 16,9-15.

 

Zondag, 23 april 2017
TWEEDE ZONDAG VAN PASEN: Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid
Handelingen der apostelen 2,42-47. / Psalmen 118(117),2-4.13-15.22-24. / 1e Petrus 1,3-9. / Johannes 20,19-31.

Maandag, 24 april 2017
Maandag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 4,23-31. / Psalmen 2,1-3.4-6.7-9. / Johannes 3,1-8.

Dinsdag, 25 april 2017
H. Marcus, evangelist - Feest
1e Petrus 5,5b-14. / Psalmen 89(88),2-3.6-7.16-17. / Marcus 16,15-20.

Woensdag, 26 april 2017
Woensdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,17-26. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / Johannes 3,16-21.

Donderdag, 27 april 2017
Donderdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,27-33. / Psalmen 34(33),2.9.17-18.19-20. / Johannes 3,31-36.

Vrijdag, 28 april 2017
Vrijdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,34-42. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Johannes 6,1-15.

Zaterdag, 29 april 2017
H. Catharina van Siëna, maagd en kerklerares, patrones van Europa - Feest
1e Johannes 1,5-10.2,1-2. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a. / Matteüs 11,25-30.

 

Zondag, 30 april 2017
DERDE ZONDAG VAN PASEN
Handelingen der apostelen 2,14.22-33. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / 1e Petrus 1,17-21. / Lucas 24,13-35.

Maandag, 01 mei 2017
Maandag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 6,8-15. / Psalmen 119(118),23-24.26-27.29-30. / Johannes 6,22-29.

Dinsdag, 02 mei 2017
Dinsdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 7,51-60.8,1a. / Psalmen 31(30),3cd-4.6ab.7b.8a.17.21ab. / Johannes 6,30-35.

Woensdag, 03 mei 2017
HH. Filippus en Jakobus, apostelen - Feest
1e Corinthiërs 15,1-8. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Johannes 14,6-14.

Donderdag, 04 mei 2017
Donderdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 8,26-40. / Psalmen 66(65),8-9.16-17.20. / Johannes 6,44-51.

Vrijdag, 05 mei 2017
Vrijdag na de 3e zondag van Pasen 

Zaterdag, 06 mei 2017
Zaterdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 9,31-42. / Psalmen 116(115),12-13.14-15.16-17. / Johannes 6,60-69.

 

Zondag, 07 mei 2017
VIERDE ZONDAG VAN PASEN
Handelingen der apostelen 2,14.36-41. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / 1e Petrus 2,20-25. / Johannes 10,1-10.

Maandag, 08 mei 2017
Maandag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 11,1-18. / Psalmen 42(41),2-3.43(42),3.4. / Johannes 10,1-10.

Dinsdag, 09 mei 2017
Dinsdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 11,19-26. / Psalmen 87(86),1-3.4-5.6-7. / Johannes 10,22-30.

Woensdag, 10 mei 2017
Woensdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 12,24-25.13,1-5a. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Johannes 12,44-50.

Donderdag, 11 mei 2017
Donderdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,13-25. / Psalmen 89(88),2-3.21-22.25.27. / Johannes 13,16-20.

Vrijdag, 12 mei 2017
Vrijdag na de 4e zondag van Pasen 

Zaterdag, 13 mei 2017
Zaterdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,44-52. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Johannes 14,7-14.

 

Zondag, 14 mei 2017
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
Handelingen der apostelen 6,1-7. / Psalmen 33(32),1-2.4-5.18-19. / 1e Petrus 2,4-9. / Johannes 14,1-12.

Maandag, 15 mei 2017
Maandag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 14,5-18. / Psalmen 115(113B),1-2.3-4.15-16. / Johannes 14,21-26.

Dinsdag, 16 mei 2017
Dinsdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 14,19-28. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.21. / Johannes 14,27-31a.

Woensdag, 17 mei 2017
Woensdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 15,1-6. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Johannes 15,1-8.

Donderdag, 18 mei 2017
Donderdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 15,7-21. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.10. / Johannes 15,9-11.

Vrijdag, 19 mei 2017
Vrijdag na de 5e zondag van Pasen

 

Zaterdag, 20 mei 2017
Zaterdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 16,1-10. / Psalmen 100(99),1-2.3.5. / Johannes 15,18-21.

 

Zondag, 21 mei 2017
ZESDE ZONDAG VAN PASEN
Handelingen der apostelen 8,5-8.14-17. / Psalmen 66(65),1-3a.4-5.6-7a.16.20. / 1e Petrus 3,15-18. / Johannes 14,15-21.

Maandag, 22 mei 2017
Maandag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 16,11-15. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Johannes 15,26-27.16,1-4a.

Dinsdag, 23 mei 2017
Dinsdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 16,22-34. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8. / Johannes 16,5-11.

Woensdag, 24 mei 2017
Woensdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 17,15.22-34.18,1. / Psalmen 148(147),1-2.11-12.13.14. / Johannes 16,12-15.

Donderdag, 25 mei 2017
HEMELVAART VAN DE HEER - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 1,1-11. / Psalmen 47(46),2-3.6-7.8-9. / Efeziërs 1,17-23. / Matteüs 28,16-20.

Vrijdag, 26 mei 2017
Vrijdag na de 6e zondag van Pasen 

Zaterdag, 27 mei 2017
Zaterdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 18,23-28. / Psalmen 47(46),2-3.8-9.10. / Johannes 16,23b-28.

 

Zondag, 28 mei 2017
ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN
Handelingen der apostelen 1,12-14. / Psalmen 27(26),1.4.7-8a. / 1e Petrus 4,13-16. / Johannes 17,1-11a.

Maandag, 29 mei 2017
Maandag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 19,1-8. / Psalmen 68(67),2-3.4-5ac.6-7ab. / Johannes 16,29-33.

Dinsdag, 30 mei 2017
Dinsdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 20,17-27. / Psalmen 68(67),10-11.20-21. / Johannes 17,1-11a.

Woensdag, 31 mei 2017
Bezoek van de heilige maagd Maria aan Elisabet - Feest
Sefanja 3,14-18a. / Jesaja 12,2-3.4bcd.5-6. / Lucas 1,39-56.

Donderdag, 01 juni 2017
Donderdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 22,30.23,6-11. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Johannes 17,20-26.

Vrijdag, 02 juni 2017
Vrijdag na de 7e zondag van Pasen

 

Zaterdag, 03 juni 2017
Zaterdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 28,16-20.30-31. / Psalmen 11(10),4.5.7. / Johannes 21,20-25.

 

Zondag, 04 juni 2017
PINKSTEREN - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 2,1-11. / Psalmen 104(103),1ab.24ac.29bc-30.31.34. / 1e Corinthiërs 12,3b-7.12-13. / Johannes 20,19-23.

Maandag, 05 juni 2017
Maandag in week 9 door het jaar
Tobit 1,1ac.2.2,1-8. / Psalmen 112(111),1-2.3-4.5-6. / Marcus 12,1-12.

WAAR TWEEDE PINKSTERDAG WORDT GEVIERD, KAN MEN DEZE LEZINGEN NEMEN

Dinsdag, 06 juni 2017
Dinsdag in week 9 door het jaar
Tobit 2,9-14. / Psalmen 112(111),1-2.7-8.9. / Marcus 12,13-17.

Woensdag, 07 juni 2017
Woensdag in week 9 door het jaar
Tobit 3,1-11.16-17 / Psalmen 25(24),2-4.5ab.6.7ab.8-9. / Marcus 12,18-27.

Donderdag, 08 juni 2017
Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester, feest

Vrijdag, 09 juni 2017
Vrijdag in week 9 door het jaar

 

Zaterdag, 10 juni 2017
Zaterdag in week 9 door het jaar
Tobit 12,1.5-15.20. / Tobit 13,2.6efgh.6ijk.6m. / Marcus 12,38-44.

 

Zondag, 11 juni 2017
H. DRIE-EENHEID - Hoogfeest
Exodus 34,4b-6.8-9. / Daniël 3,52.53.54.55.56. / 2e Korinthiërs 13,11-13. / Johannes 3,16-18.

Maandag, 12 juni 2017
Maandag in week 10 door het jaar
2e Korinthiërs 1,1-7. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / Matteüs 5,1-12.

Dinsdag, 13 juni 2017
Dinsdag in week 10 door het jaar
2e Korinthiërs 1,18-22. / Psalmen 119(118),129.130.131.132.133.135. / Matteüs 5,13-16.

Woensdag, 14 juni 2017
H. Lidwina, maagd, feest

Donderdag, 15 juni 2017
Donderdag in week 10 door het jaar
2e Korinthiërs 3,15-18.4,1.3-6. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Matteüs 5,20-26.

Vrijdag, 16 juni 2017
Vrijdag in week 10 door het jaar

 

Zaterdag, 17 juni 2017
Zaterdag in week 10 door het jaar
2e Korinthiërs 5,14-21. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12. / Matteüs 5,33-37.

 

Zondag, 18 juni 2017
SACRAMENTSDAG - HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS - HOOGFEEST
Deuteronomium 8,2-3.14b-16a. / Psalmen 89(88),2-3.16-17.18-19. / 1e Corinthiërs 10,16-17. / Johannes 6,51-58.

Maandag, 19 juni 2017
Maandag in week 11 door het jaar
2e Korinthiërs 6,1-10. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Matteüs 5,38-42.

Dinsdag, 20 juni 2017
Dinsdag in week 11 door het jaar
2e Korinthiërs 8,1-9. / Psalmen 146(145),2.5-6.7.8-9a. / Matteüs 5,43-48.

Woensdag, 21 juni 2017
Woensdag in week 11 door het jaar
2e Korinthiërs 9,6-11. / Psalmen 112(111),1-2.3-4.9. / Matteüs 6,1-6.16-18.

Donderdag, 22 juni 2017
Donderdag in week 11 door het jaar
2e Korinthiërs 11,1-11. / Psalmen 111(110),1-2.3-4.7-8. / Matteüs 6,7-15.

Vrijdag, 23 juni 2017
H. HART VAN JEZUS - Hoogfeest
Deuteronomium 7,6-11. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.6-7.8.10. / 1e Johannes 4,7-16. / Matteüs 11,25-30.

 

Zaterdag, 24 juni 2017
GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER - Hoogfeest
Jesaja 49,1-6. / Psalmen 139(138),1-3.13-14ab.14c-15. / Handelingen der apostelen 13,22-26. / Lucas 1,57-66.80.

 

Zondag, 25 juni 2017
TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jeremia 20,10-13. / Psalmen 69(68),8-10.14.17.33-35. / Romeinen 5,12-15. / Matteüs 10,26-33.

Maandag, 26 juni 2017
Maandag in week 12 door het jaar
Genesis 12,1-9. / Psalmen 33(32),12-13.18-19.20.22. / Matteüs 7,1-5.

Dinsdag, 27 juni 2017
Dinsdag in week 12 door het jaar
Genesis 13,2.5-18. / Psalmen 15(14),2-3.4c.5. / Matteüs 7,6.12-14.

Woensdag, 28 juni 2017
Woensdag in week 12 door het jaar
Genesis 15,1-12.17-18. / Psalmen 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Matteüs 7,15-20.

Donderdag, 29 juni 2017
HH. PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 12,1-11. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / 2e Timoteüs 4,6-8.17-18. / Matteüs 16,13-19.

Vrijdag, 30 juni 2017
Vrijdag in week 12 door het jaar

Zaterdag, 01 juli 2017
Zaterdag in week 12 door het jaar
Genesis 18,1-15. / Lucas 1,46b-47.48-49.50.53.54-55. / Matteüs 8,5-17.

 

Zondag, 02 juli 2017
DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
2e Koningen 4,8-11.14-16a. / Psalmen 89(88),2-3.16-17.18-19. / Romeinen 6,3-4.8-11. / Matteüs 10,37-42.

Maandag, 03 juli 2017
H. Tomas, apostel - Feest
Efeziërs 2,19-22. / Psalmen 117(116),1.2. / Johannes 20,24-29.

Dinsdag, 04 juli 2017
Dinsdag in week 13 door het jaar
Genesis 19,15-29. / Psalmen 26(25),2-3.9-10.11-12. / Matteüs 8,23-27.

Woensdag, 05 juli 2017
Woensdag in week 13 door het jaar
Genesis 21,5.8-20. / Psalmen 34(33),7-8.10-11.12-13. / Matteüs 8,28-34.

Donderdag, 06 juli 2017
Donderdag in week 13 door het jaar
Genesis 22,1-19. / Psalmen 116(114),1-2.3-4.5-6.8-9. / Matteüs 9,1-8.

Vrijdag, 07 juli 2017
Vrijdag in week 13 door het jaar
Genesis 23,1-4.19.24,1-8.62-67. / Psalmen 106(105),1-2.3-4a.4b-5. / Matteüs 9,9-13.

Zaterdag, 08 juli 2017

Zaterdag in week 13 door het jaar
Genesis 27,1-5.15-29. / Psalmen 135(134),1-2.3-4.5-6. / Matteüs 9,14-17.

 

Zondag, 09 juli 2017
VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zacharias 9,9-10. / Psalmen 145(144),1-2.8-9.10-11.13cd-14. / Romeinen 8,9.11-13. / Matteüs 11,25-30.

Maandag, 10 juli 2017
Maandag in week 14 door het jaar
Genesis 28,10-22a. / Psalmen 91(90),1-2.3-4ab.14-15ab. / Matteüs 9,18-26.

Dinsdag, 11 juli 2017
H. Benedictus, abt, patroon van Europa - Feest
Jesaja 1,10-17. / Psalmen 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Matteüs 10,34-42.11,1.

Woensdag, 12 juli 2017
Woensdag in week 14 door het jaar

Donderdag, 13 juli 2017
Donderdag in week 14 door het jaar
Genesis 44,18-21.23b-29.45,1-5. / Psalmen 105(104),16-17.18-19.20-21. / Matteüs 10,7-15.

Vrijdag, 14 juli 2017
Vrijdag in week 14 door het jaar

Zaterdag, 15 juli 2017

Zaterdag in week 14 door het jaar
Genesis 49,29-33.50,15-26a. / Psalmen 105(104),1-2.3-4.6-7. / Matteüs 10,24-33.

 

Zondag, 16 juli 2017
VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 55,10-11. / Psalmen 65(64),10abc.10d-11.12-13.14. / Romeinen 8,18-23. / Matteüs 13,1-23.

Maandag, 17 juli 2017
Maandag in week 15 door het jaar
Exodus 1,8-14.22. / Psalmen 124(123),1-3.4-6.7-8. / Matteüs 10,34-42.11,1.

Dinsdag, 18 juli 2017
Dinsdag in week 15 door het jaar
Exodus 2,1-15a. / Psalmen 69(68),3.14.30-31.33-34. / Matteüs 11,20-24.

Woensdag, 19 juli 2017
Woensdag in week 15 door het jaar
Exodus 3,1-6.9-12. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.6-7. / Matteüs 11,25-27.

Donderdag, 20 juli 2017
Donderdag in week 15 door het jaar
Exodus 3,13-20. / Psalmen 105(104),1.5.8-9.24-25.26-27. / Matteüs 11,28-30.

Vrijdag, 21 juli 2017
Vrijdag in week 15 door het jaar 

Zaterdag, 22 juli 2017
H. Maria Magdalena - feest
Hooglied 3,1-4a. / Psalmen 63(62),2.3-4.5-6.8-9. / Johannes 20,1-2.11-18.

 

Zondag, 23 juli 2017
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Wijsheid 12,13.16-19. / Psalmen 86(85),5-6.9-10.15-16a. / Romeinen 8,26-27. / Matteüs 13,24-43.

Maandag, 24 juli 2017
Maandag in week 16 door het jaar
Exodus 14,5-18. / Exodus 15,1-2.3-4.5-6. / Matteüs 12,38-42.

Dinsdag, 25 juli 2017
H. Jakobus, apostel - Feest
2e Korinthiërs 4,7-15. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Matteüs 20,20-28.

Woensdag, 26 juli 2017
HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria
Exodus 16,1-5.9-15. / Psalmen 78(77),18-19.23-24.25-26.27-28. / Matteüs 13,1-9.

Donderdag, 27 juli 2017
Donderdag in week 16 door het jaar
Exodus 19,1-2.9-11.16-20b. / Daniël 3,52.53.54.55.56. / Matteüs 13,10-17.

Vrijdag, 28 juli 2017
Vrijdag in week 16 door het jaar
Exodus 20,1-17. / Psalmen 19(18),8.9.10.11. / Matteüs 13,18-23.

Zaterdag, 29 juli 2017
H. Marta - Gedachtenis

 

 

Zondag, 30 juli 2017
ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
1e Koningen 3,5.7-12. / Psalmen 119(118),57.72.76-77.127-128.129-130. / Romeinen 8,28-30. / Matteüs 13,44-52.

Maandag, 31 juli 2017
Maandag in week 17 door het jaar
Exodus 32,15-24.30-34. / Psalmen 106(105),19-20.21-22.23. / Matteüs 13,31-35.

Dinsdag, 01 augustus 2017
Dinsdag in week 17 door het jaar
Exodus 33,7-11.34,5b-9.28. / Psalmen 103(102),6-7.8-9.10-11.12-13. / Matteüs 13,36-43.

Woensdag, 02 augustus 2017
Woensdag in week 17 door het jaar
Exodus 34,29-35. / Psalmen 99(98),5.6.7.9. / Matteüs 13,44-46.

Donderdag, 03 augustus 2017
Donderdag in week 17 door het jaar
Exodus 40,16-21.34-38. / Psalmen 84(83),3.4.5-6a.8a.11. / Matteüs 13,47-53.

Vrijdag, 04 augustus 2017
Vrijdag in week 17 door het jaar
Leviticus 23,1.4-11.15-16.27.34b-37. / Psalmen 81(80),3-4.5-6ab.10-11ab. / Matteüs 13,54-58.

Zaterdag, 05 augustus 2017
Zaterdag in week 17 door het jaar
Leviticus 25,1.8-17. / Psalmen 67(66),2-3.5.7-8. / Matteüs 14,1-12.

 

Zondag, 06 augustus 2017
Gedaanteverandering van de Heer - Feest
Daniël 7,9-10.13-14. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.9. / Matteüs 17,1-9.

Maandag, 07 augustus 2017
Maandag in week 18 door het jaar
Numeri 11,4b-15. / Psalmen 81(80),12-13.14-15.16-17. / Matteüs 14,13-21.

Dinsdag, 08 augustus 2017
Dinsdag in week 18 door het jaar
Numeri 12,1-13. / Psalmen 51(50),3-4.5-6.7.12-13. / Matteüs 14,22-36.

Woensdag, 09 augustus 2017
H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, patrones van Europa - Feest
Hosea 2,16b.17b.21-22. / Psalmen 119(118),14.24.72.103.111.131. / Matteüs 25,1-13.

Donderdag, 10 augustus 2017
H. Laurentius, diaken en martelaar - Feest
2e Korinthiërs 9,6-10. / Psalmen 112(111),1-2.5-6.7-8.9. / Johannes 12,24-26.

Vrijdag, 11 augustus 2017
Vrijdag in week 18 door het jaar

Zaterdag, 12 augustus 2017

Zaterdag in week 18 door het jaar
Deuteronomium 6,4-13. / Psalmen 18(17),2-3a.3bc-4.47.51ab. / Matteüs 17,14-20.

 

Zondag, 13 augustus 2017
NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
1e Koningen 19,9a.11-13a. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Romeinen 9,1-5. / Matteüs 14,22-33.

Maandag, 14 augustus 2017
Maandag in week 19 door het jaar
Deuteronomium 10,12-22. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / Matteüs 17,22-27.

Dinsdag, 15 augustus 2017
MARIA TENHEMELOPNEMING - Hoogfeest
Openbaringen 11,19a.12,1-6a.10ab. / Psalmen 45(44),10bc.11.12ab.16. / 1e Corinthiërs 15,20-26. / Lucas 1,39-56.

Woensdag, 16 augustus 2017
Woensdag in week 19 door het jaar
Deuteronomium 34,1-12. / Psalmen 66(65),1-3a.5.8.16-17. / Matteüs 18,15-20.

Donderdag, 17 augustus 2017
Donderdag in week 19 door het jaar
Jozua 3,7-10a.11.13-17. / Psalmen 114(113A),1-2.3-4.5-6. / Matteüs 18,21-35.19,1.

Vrijdag, 18 augustus 2017
Vrijdag in week 19 door het jaar

 

Zaterdag, 19 augustus 2017
Zaterdag in week 19 door het jaar
Jozua 24,14-29. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.11. / Matteüs 19,13-15.

 

Zondag, 20 augustus 2017
TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 56,1.6-7. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Romeinen 11,13-15.29-32. / Matteüs 15,21-28.

Maandag, 21 augustus 2017
Maandag in week 20 door het jaar
Rechters 2,11-19. / Psalmen 106(105),34-35.36-37.39-40.43ab.44. / Matteüs 19,16-22.

Dinsdag, 22 augustus 2017
Dinsdag in week 20 door het jaar
Rechters 6,11-24a. / Psalmen 85(84),9.11-12.13-14. / Matteüs 19,23-30.

Woensdag, 23 augustus 2017
Woensdag in week 20 door het jaar
Rechters 9,6-15. / Psalmen 21(20),2-3.4-5.6-7. / Matteüs 20,1-16a.

Donderdag, 24 augustus 2017
H. Bartolomeüs, apostel - Feest
Openbaringen 21,9b-14. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / Johannes 1,45-51.

Vrijdag, 25 augustus 2017
Vrijdag in week 20 door het jaar

 

Zaterdag, 26 augustus 2017
Zaterdag in week 20 door het jaar
Ruth 2,1-3.8-11.4,13-17. / Psalmen 128(127),1-2.3.4.5. / Matteüs 23,1-12.

 

Zondag, 27 augustus 2017
EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 22,19-23. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.6.8bc. / Romeinen 11,33-36. / Matteüs 16,13-20.

Maandag, 28 augustus 2017
Maandag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 1,1-5.8b-10. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Matteüs 23,13-22.

Dinsdag, 29 augustus 2017
Marteldood van de H. Johannes de Doper - Gedachtenis
Jeremia 1,17-19. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / Marcus 6,17-29.

Woensdag, 30 augustus 2017
Woensdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 2,9-13. / Psalmen 139(138),7-8.9-10.11-12. / Matteüs 23,27-32.

Donderdag, 31 augustus 2017
Donderdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 3,7-13. / Psalmen 90(89),3-4.12-13.14.17. / Matteüs 24,42-51.

Vrijdag, 01 september 2017
Vrijdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 4,1-8. / Psalmen 97(96),1.2b.5-6.10.11-12. / Matteüs 25,1-13.

Zaterdag, 02 september 2017
Zaterdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 4,9-12. / Psalmen 98(97),1.7-8.9. / Matteüs 25,14-30.

 

Zondag, 03 september 2017
TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jeremia 20,7-9. / Psalmen 63(62),2.3-4.5-6.8-9. / Romeinen 12,1-2. / Matteüs 16,21-27.

Maandag, 04 september 2017
Maandag in week 22 door het jaar
1e Tessalonisenzen 4,13-18. / Psalmen 96(95),1.3.4-5.11-12.13. / Lucas 4,16-30.

Dinsdag, 05 september 2017
Dinsdag in week 22 door het jaar
1e Tessalonisenzen 5,1-6.9-11. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Lucas 4,31-37.

Woensdag, 06 september 2017
Woensdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,1-8. / Psalmen 52(51),10.11. / Lucas 4,38-44.

Donderdag, 07 september 2017
Donderdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,9-14. / Psalmen 98(97),2-3ab.3cd-4.5-6. / Lucas 5,1-11.

Vrijdag, 08 september 2017
Maria Geboorte - Feest 

Zaterdag, 09 september 2017
Zaterdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,21-23. / Psalmen 54(53),3-4.6.8. / Lucas 6,1-5.

 

Zondag, 10 september 2017
DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Ezechiël 33,7-9. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Romeinen 13,8-10. / Matteüs 18,15-20.

Maandag, 11 september 2017
Maandag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 1,24-29.2,1-3. / Psalmen 62(61),6-7.9. / Lucas 6,6-11.

Dinsdag, 12 september 2017
Dinsdag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 2,6-15. / Psalmen 145(144),1-2.8-9.10-11. / Lucas 6,12-19.

Woensdag, 13 september 2017
Woensdag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 3,1-11. / Psalmen 145(144),2-3.10-11.12-13ab. / Lucas 6,20-26.

Donderdag, 14 september 2017
KRUISVERHEFFING - Feest
Numeri 21,4b-9. / Psalmen 78(77),1-2.34-35.36-37.38. / Johannes 3,13-17.

Vrijdag, 15 september 2017
Onze Lieve Vrouw van Smarten - Gedachtenis

Zaterdag, 16 september 2017
Zaterdag in week 23 door het jaar
1e Timoteüs 1,15-17. / Psalmen 113(112),1-2.3-4.5a.6-7. / Lucas 6,43-49.

 

Zondag, 17 september 2017
VIER-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Sirach 27,30.28,1-7. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12. / Romeinen 14,7-9. / Matteüs 18,21-35.

Maandag, 18 september 2017
Maandag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 2,1-8. / Psalmen 28(27),2.7.8-9. / Lucas 7,1-10.

Dinsdag, 19 september 2017
Dinsdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 3,1-13. / Psalmen 101(100),1-2ab.2cd-3ab.5.6. / Lucas 7,11-17.

Woensdag, 20 september 2017
Woensdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 3,14-16. / Psalmen 111(110),1-2.3-4.5-6. / Lucas 7,31-35.

Donderdag, 21 september 2017
H. Matteüs, apostel en evangelist - Feest
Efeziërs 4,1-7.11-13. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Matteüs 9,9-13.

Vrijdag, 22 september 2017
Vrijdag in week 24 door het jaar

 

Zaterdag, 23 september 2017
Zaterdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 6,13-16. / Psalmen 100(99),2.3.4.5. / Lucas 8,4-15.

 

Zondag, 24 september 2017
VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 55,6-9. / Psalmen 145(144),2-3.8-9.17-18. / Filippenzen 1,20c-24.27a. / Matteüs 20,1-16a.

Maandag, 25 september 2017
Maandag in week 25 door het jaar
Ezra 1,1-6. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Lucas 8,16-18.

Dinsdag, 26 september 2017
Dinsdag in week 25 door het jaar
Ezra 6,7-8.12b.14-20. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Lucas 8,19-21.

Woensdag, 27 september 2017
Woensdag in week 25 door het jaar
Ezra 9,5-9. / Tobit 13,2.6efgh.6ijk.6m. / Lucas 9,1-6.

Donderdag, 28 september 2017
Donderdag in week 25 door het jaar
Haggai 1,1-8. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Lucas 9,7-9.

Vrijdag, 29 september 2017
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen - Feest 

Zaterdag, 30 september 2017
Zaterdag in week 25 door het jaar
Zacharias 2,5-9.14-15a. / Jeremia 31,10.11-12ab.13. / Lucas 9,43b-45.

 

Zondag, 01 oktober 2017
ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Ezechiël 18,25-28. / Psalmen 25(24),4bc-5.6-7.8-9. / Filippenzen 2,1-11. / Matteüs 21,28-32.

Maandag, 02 oktober 2017
HH. Engelbewaarders - Gedachtenis
Exodus 23,20-23a. / Psalmen 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11. / Matteüs 18,1-5.10.

Dinsdag, 03 oktober 2017
Dinsdag in week 26 door het jaar
Zacharias 8,20-23. / Psalmen 87(86),1-3.4-5.6-7. / Lucas 9,51-56.

Woensdag, 04 oktober 2017
Woensdag in week 26 door het jaar
Nehemia 2,1-8. / Psalmen 137(136),1-2.3.4-5.6. / Lucas 9,57-62.

Donderdag, 05 oktober 2017
Donderdag in week 26 door het jaar
Nehemia 8,1-4a.5-6.7b-12. / Psalmen 19(18),8.9.10.11. / Lucas 10,1-12.

Vrijdag, 06 oktober 2017
Vrijdag in week 26 door het jaar 

Zaterdag, 07 oktober 2017
Zaterdag in week 26 door het jaar
Baruch 4,5-12.27-29. / Psalmen 69(68),33-35.36-37. / Lucas 10,17-24.

 

Zondag, 08 oktober 2017
ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 5,1-7. / Psalmen 80(79),9.12.13-14.15-16.19-20. / Filippenzen 4,6-9. / Matteüs 21,33-43.

Maandag, 09 oktober 2017
Maandag in week 27 door het jaar
Jona 1,1-16.2,1.11. / Jona 2,3.4ac.5ac.8. / Lucas 10,25-37.

Dinsdag, 10 oktober 2017
Dinsdag in week 27 door het jaar
Jona 3,1-10. / Psalmen 130(129),1b-2.3-4ab.7-8. / Lucas 10,38-42.

Woensdag, 11 oktober 2017
Woensdag in week 27 door het jaar
Jona 4,1-11. / Psalmen 86(85),3-4.5-6.9-10. / Lucas 11,1-4.

Donderdag, 12 oktober 2017
Donderdag in week 27 door het jaar
Maleachi 3,13-20a. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 11,5-13.

Vrijdag, 13 oktober 2017
Vrijdag in week 27 door het jaar 

Zaterdag, 14 oktober 2017
Zaterdag in week 27 door het jaar
Joël 4,12-21. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.11-12. / Lucas 11,27-28.

 

Zondag, 15 oktober 2017
ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 25,6-10a. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Filippenzen 4,12-14.19-20. / Matteüs 22,1-14.

Maandag, 16 oktober 2017
Maandag in week 28 door het jaar
Romeinen 1,1-7. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Lucas 11,29-32.

Dinsdag, 17 oktober 2017
Dinsdag in week 28 door het jaar
Romeinen 1,16-25. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 11,37-41.

Woensdag, 18 oktober 2017
H. Lucas, evangelist - Feest
2e Timoteüs 4,9-17a. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / Lucas 10,1-9.

Donderdag, 19 oktober 2017
Donderdag in week 28 door het jaar

 

Vrijdag, 20 oktober 2017
Vrijdag in week 28 door het jaar
Romeinen 4,1-8. / Psalmen 32(31),1bc-2.5.11. / Lucas 12,1-7.

Zaterdag, 21 oktober 2017
Zaterdag in week 28 door het jaar
Romeinen 4,13.16-18. / Psalmen 105(104),6-7.8-9.42-43. / Lucas 12,8-12.

 

Zondag, 22 oktober 2017
NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 45,1.4-6. / Psalmen 96(95),1.3.4-5.7-8.9-10a.10c. / 1e Tessalonisenzen 1,1-5b. / Matteüs 22,15-21.

Maandag, 23 oktober 2017
Maandag in week 29 door het jaar
Romeinen 4,20-25. / Lucas 1,69-70.71-72.73-75. / Lucas 12,13-21.

Dinsdag, 24 oktober 2017
Dinsdag in week 29 door het jaar
Romeinen 5,12.15b.17-19.20b-21. / Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.17. / Lucas 12,35-38.

Woensdag, 25 oktober 2017
Woensdag in week 29 door het jaar
Romeinen 6,12-18. / Psalmen 124(123),1-3.4-6.7-8. / Lucas 12,39-48.

Donderdag, 26 oktober 2017
Donderdag in week 29 door het jaar

 

Vrijdag, 27 oktober 2017
Vrijdag in week 29 door het jaar
Romeinen 7,18-25a. / Psalmen 119(118),66.68.76.77.93.94. / Lucas 12,54-59.

Zaterdag, 28 oktober 2017
HH. Simon en Judas, apostelen - Feest
Efeziërs 2,19-22. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 6,12-16.

 

Zondag, 29 oktober 2017
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Exodus 22,20-26. / Psalmen 18(17),2-3a.3bc-4.47.51ab. / 1e Tessalonisenzen 1,5c-10. / Matteüs 22,34-40.

Maandag, 30 oktober 2017
Maandag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,12-17. / Psalmen 68(67),2.4.6-7ab.20-21. / Lucas 13,10-17.

Dinsdag, 31 oktober 2017
Dinsdag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,18-25. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Lucas 13,18-21.

Woensdag, 01 november 2017
ALLERHEILIGEN - Hoogfeest
Openbaringen 7,2-4.9-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / 1e Johannes 3,1-3. / Matteüs 5,1-12a.

Donderdag, 02 november 2017
GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN - ALLERZIELEN
Wijsheid 3,1-9. / Psalmen 27(26),1.4.7.8.9.13-14. / Romeinen 6,3-9. / Matteüs 25,31-46.

Vrijdag, 03 november 2017
Vrijdag in week 30 door het jaar

 

Zaterdag, 04 november 2017
Zaterdag in week 30 door het jaar
Romeinen 11,1-2a.11-12.25-29. / Psalmen 94(93),12-15.17-18. / Lucas 14,1.7-11.

 

Zondag, 05 november 2017
EEN-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Maleachi 1,14b.2,1-2b.8-10. / Psalmen 131(130),1.2.3. / 1e Tessalonisenzen 2,7b-9.13. / Matteüs 23,1-12.

Maandag, 06 november 2017
Alle heiligen verkondigers van het geloof in onze streken - Feest

Dinsdag, 07 november 2017
H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie - Hoogfeest

Woensdag, 08 november 2017
Woensdag in week 31 door het jaar
Romeinen 13,8-10. / Psalmen 112(111),1-2.4-5.9. / Lucas 14,25-33.

Donderdag, 09 november 2017
KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN SINT JAN VAN LATERANEN - Feest
Ezechiël 47,1-2.8-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / Johannes 2,13-22.

Vrijdag, 10 november 2017 

Zaterdag, 11 november 2017
Zaterdag in week 31 door het jaar
Romeinen 16,3-9.16.22-27. / Psalmen 145(144),2-3.4-5.10-11. / Lucas 16,9-15.

Zondag, 12 november 2017
TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

 

Maandag, 13 november 2017
Maandag in week 32 door het jaar
Wijsheid 1,1-7. / Psalmen 139(138),1-3.4-6.7-8.9-10. / Lucas 17,1-6.

Dinsdag, 14 november 2017
Dinsdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 2,23-24.3,1-9. / Psalmen 34(33),2-3.16-17.18-19. / Lucas 17,7-10.

Woensdag, 15 november 2017
Woensdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 6,2-11. / Psalmen 82(81),3-4.6-7. / Lucas 17,11-19.

Donderdag, 16 november 2017
Donderdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 7,22-30.8,1. / Psalmen 119(118),89.90.91.130.135.175. / Lucas 17,20-25.

Vrijdag, 17 november 2017
Vrijdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 13,1-9. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 17,26-37.
Elisabeth van Thüringen, gedachtenis, voor kinderen - voor volwassenen