Bookmark and Share

Archief lezingen heilige Mis

 

 

Zondag, 21 Juli 2013
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Genesis 18,1-10a. / Psalmen 15(14),2-3.3-4.5. / Kolossenzen 1,24-28. / Lucas 10,38-42.

Maandag, 22 Juli 2013
H. Maria Magdalena - Gedachtenis
Exodus 14,5-18. / Psalmen 63(62),2.3-4.5-6.8-9. / Johannes 20,1.11-18.

Dinsdag, 23 Juli 2013
H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa - Feest
Galaten 2,19-20. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11. / Johannes 15,1-8.

Woensdag, 24 Juli 2013
Woensdag in week 16 door het jaar
Exodus 16,1-5.9-15. / Psalmen 78(77),18-19.23-24.25-26.27-28. / Mattheus 13,1-9.

Donderdag, 25 Juli 2013
H. Jakobus, apostel - Feest
2e Corinthiërs 4,7-15. / Psalmen 126(125),1-2.2-3.4-5.6. / Mattheus 20,20-28.

Vrijdag, 26 Juli 2013
Vrijdag in week 16 door het jaar
Sirach 44,1.10-15. / Psalmen 132(131),11.13-14.17-18. / Mattheus 13,16-17.

Zaterdag, 27 Juli 2013

Z. Titus Brandsma, priester en martelaar
Exodus 24,3-8. / Psalmen 18(17),2-3.4.20.47.51ab. / Mattheus 13,24-30.

 

Zondag, 28 Juli 2013

ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Genesis 18,20-32. / Psalmen 138(137),1-2.2-3.6-7.7-8. / Kolossenzen 2,12-14. / Lucas 11,1-13.

Maandag, 29 Juli 2013
H. Marta - Gedachtenis
Genesis 12,1-4. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Johannes 11,19-27.

Dinsdag, 30 Juli 2013
Dinsdag in week 17 door het jaar
Exodus 33,7-11.34,5b-9.28. / Psalmen 103(102),6-7.8-9.10-11.12-13. / Mattheus 13,36-43.

Woensdag, 31 Juli 2013
Woensdag in week 17 door het jaar
Exodus 34,29-35. / Psalmen 99(98),5.6.7.9. / Mattheus 13,44-46.

Donderdag, 01 Augustus 2013, H. Alfonsus Maria de Liguori, bisschop en kerkleraar
Donderdag in week 17 door het jaar
Exodus 40,16-21.34-38. / Psalmen 84(83),3.4.5-6a.8a.11. / Mattheus 13,47-53.

Vrijdag, 02 Augustus 2013
Vrijdag in week 17 door het jaar
Leviticus 23,1.4-11.15-16.27.34b-37. / Psalmen 81(80),3-4.5-6ab.10-11ab. / Mattheus 13,54-58.

Zaterdag, 03 Augustus 2013
Zaterdag in week 17 door het jaar
Leviticus 25,1.8-17. / Psalmen 67(66),2-3.5.7-8. / Mattheus 14,1-12.

 

Zondag, 04 Augustus 2013

ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Prediker 1,2.2,21-23. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Kolossenzen 3,1-5.9-11. / Lucas 12,13-21.

Maandag, 05 Augustus 2013
Maandag in week 18 door het jaar
Numeri 11,4b-15. / Psalmen 81(80),12-13.14-15.16-17. / Mattheus 14,13-21.

Dinsdag, 06 Augustus 2013
Gedaanteverandering van de Heer - Feest
Daniël 7,9-10.13-14. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.9. / 2e Petrus 1,16-19. / Lucas 9,28-36.

Woensdag, 07 Augustus 2013
Woensdag in week 18 door het jaar
Numeri 13,1-2.25-33.14,1.26-29.34-35. / Psalmen 106(105),6-7a.13-14.21-22.23. / Mattheus 15,21-28.

Donderdag, 08 Augustus 2013
Donderdag in week 18 door het jaar
Numeri 20,1-13. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Mattheus 16,13-23.

Vrijdag, 09 Augustus 2013
H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, patrones van Europa - Feest
Deuteronomium 4,32-40. / Psalmen 77(76),12-13.14-15.16.21. / Mattheus 16,24-28.

Zaterdag, 10 Augustus 2013
H. Laurentius, diaken en martelaar - Feest
2e Corinthiërs 9,6-10. / Psalmen 112(111),1-2.5-6.7-8.9. / Johannes 12,24-26.

 

Zondag, 11 Augustus 2013

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Wijsheid 18,6-9. / Psalmen 33(32),1.12.18-19.20-22. / Hebreën 11,1-2.8-19. / Lucas 12,32-48.

Maandag, 12 Augustus 2013
Maandag in week 19 door het jaar
Deuteronomium 10,12-22. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / Mattheus 17,22-27.

Dinsdag, 13 Augustus 2013
Dinsdag in week 19 door het jaar
Deuteronomium 31,1-8. / Deuteronomium 32,3-4a.7.8.9.12. / Mattheus 18,1-5.10.12-14.

Woensdag, 14 Augustus 2013
Woensdag in week 19 door het jaar, H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar
Deuteronomium 34,1-12. / Psalmen 66(65),1-3a.5a.8.16-17. / Mattheus 18,15-20.

Donderdag, 15 Augustus 2013
MARIA TENHEMELOPNEMING - Hoogfeest
Openbaringen 11,19.12,1-6.10. / Psalmen 45(44),10.11.12.16. / 1e Corinthiërs 15,20-26. / Lucas 1,39-56.

Vrijdag, 16 Augustus 2013
Vrijdag in week 19 door het jaar
Jozua 24,1-13. / Psalmen 136(135),1-3.16-18.21-22.24. / Mattheus 19,3-12. 

Zaterdag, 17 Augustus 2013

Zaterdag in week 19 door het jaar
Jozua 24,14-29. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.11. / Mattheus 19,13-15.

 

Zondag, 18 Augustus 2013

TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Jeremia 38,4-6.8-10. / Psalmen 40(39),2.3.4.18. / Hebreën 12,1-4. / Lucas 12,49-53.

Maandag, 19 Augustus 2013
Maandag in week 20 door het jaar
Rechters 2,11-19. / Psalmen 106(105),34-35.36-37.39-40.43ab.44. / Mattheus 19,16-22.

Dinsdag, 20 Augustus 2013
Dinsdag in week 20 door het jaar
Rechters 6,11-24a. / Psalmen 85(84),9.11-12.13-14. / Mattheus 19, 23-30.

Woensdag, 21 Augustus 2013
Woensdag in week 20 door het jaar
Rechters 9,6-15. / Psalmen 21(20),2-3.4-5.6-7. / Mattheus 20,1-16a.

Donderdag, 22 Augustus 2013
Donderdag in week 20 door het jaar
Rechters 11,29-39a. / Psalmen 40(39),5.7-8a.8b-9.10. / Mattheus 22,1-14.

Vrijdag, 23 Augustus 2013
Vrijdag in week 20 door het jaar
Ruth 1,1.3-6.14b-16.22. / Psalmen 146(145),5-6.7.8-9a.9bc-10. / Mattheus 22, 34-40.

Zaterdag, 24 Augustus 2013
H. Bartolomeüs, apostel - Feest
Openbaringen 21,9-14. / Psalmen 145(144),10-11.12-13.17-18. / Johannes 1,45-51.

 

Zondag, 25 Augustus 2013

EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Isaïas 66,18-21. / Psalmen 117(116),1.2. / Hebreën 12,5-7.11-13. / Lucas 13,22-30.

Maandag, 26 Augustus 2013
Maandag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 1,1-5.8b-10. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Mattheus 23,13-22.

Dinsdag, 27 Augustus 2013
Dinsdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 2,1-8. / Psalmen 139(138),1-3.4-6. / Mattheus 23,23-26.

Woensdag, 28 Augustus 2013
Woensdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 2,9-13. / Psalmen 139(138),7-8.9-10.11-12ab. / Mattheus 23,27-32.

Donderdag, 29 Augustus 2013
Marteldood van de H. Johannes de Doper - Gedachtenis
Jeremia 1,17-19. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / Marcus 6,17-29.

Vrijdag, 30 Augustus 2013
Vrijdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 4,1-8. / Psalmen 97(96),1.2b.5-6.10.11-12. / Mattheus 25,1-13.

Zaterdag, 31 Augustus 2013
Zaterdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 4,9-12. / Psalmen 98(97),1.7-8.9. / Mattheus 25,14-30.

 

Zondag, 01 September 2013
TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Sirach 3,17-18.20.28-29. / Psalmen 68(67),4-5.6-7.10-11. / Hebreën 12,18-19.22-24. / Lucas 14,1.7-14.

Maandag, 02 September 2013
Maandag in week 22 door het jaar
1e Tessalonisenzen 4,13-18. / Psalmen 96(95),1.3.4-5.11-12.13. / Lucas 4,16-30.

Dinsdag, 03 September 2013
Dinsdag in week 22 door het jaar
1e Tessalonisenzen 5,1-6.9-11. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Lucas 4,31-37.

Woensdag, 04 September 2013
Woensdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,1-8. / Psalmen 52(51),10.11. / Lucas 4,38-44.

Donderdag, 05 September 2013
Donderdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,9-14. / Psalmen 98(97),2-3.3-4.5-6. / Lucas 5,1-11.

Vrijdag, 06 September 2013
Vrijdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,15-20. / Psalmen 100(99),1.2.3.4.5. / Lucas 5,33-39.

Zaterdag, 07 September 2013
Zaterdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,21-23. / Psalmen 54(53),3-4.6.8. / Lucas 6,1-5.

 

Zondag, 08 September 2013
DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Wijsheid 9,13-18. / Psalmen 90(89),3-4.5-6.12-13.14-17. / Filemon 1,9-10.12-17. / Lucas 14,25-33.

Maandag, 09 September 2013
Maandag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 1,24-29.2,1-3. / Psalmen 62(61),6-7.9. / Lucas 6,6-11.

Dinsdag, 10 September 2013
Dinsdag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 2,6-15. / Psalmen 145(144),1-2.8-9.10-11. / Lucas 6,12-19.

Woensdag, 11 September 2013
Woensdag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 3,1-11. / Psalmen 145(144),2-3.10-11.12-13. / Lucas 6,20-26.

Donderdag, 12 September 2013
Donderdag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 3,12-17. / Psalmen 150(149),1-2.3-4.5-6. / Lucas 6,27-38.

Vrijdag, 13 September 2013
Vrijdag in week 23 door het jaar
1e Timoteüs 1,1-2.12-14. / Psalmen 16(15),1-2.5.7-8.11. / Lucas 6,39-42.

Zaterdag, 14 September 2013
KRUISVERHEFFING - Feest
Numeri 21,4b-9. / Psalmen 78(77),1-2.34-35.36-37.38. / Filippenzen 2,6-11. / Johannes 3,13-17.

 

Zondag, 15 September 2013

VIER-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Exodus 32,7-11.13-14. / Psalmen 51(50),3-4.12-13.17.19. / 1e Timoteüs 1,12-17. / Lucas 15,1-32.

Maandag, 16 September 2013
Maandag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 2,1-8. / Psalmen 28(27),2.7.8-9. / Lucas 7,1-10.

Dinsdag, 17 September 2013
Dinsdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 3,1-13. / Psalmen 101(100),1-2.2-3.5.6. / Lucas 7,11-17.

Woensdag, 18 September 2013
Woensdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 3,14-16. / Psalmen 111(110),1-2.3-4.5-6. / Lucas 7,31-35.

Donderdag, 19 September 2013
Donderdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 4,12-16. / Psalmen 111(110),7-8.9.10. / Lucas 7,36-50.

Vrijdag, 20 September 2013
Vrijdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 6,2-12. / Psalmen 49(48),6-7.8-10.17-18.19-20. / Lucas 8,1-3.

Zaterdag, 21 September 2013
H. Matteüs, apostel en evangelist - Feest
Efeziërs 4,1-7.11-13. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Mattheus 9,9-13.

 

Zondag, 22 September 2013

VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Amos 8,4-7. / Psalmen 113(112),1-2.4-6.7-8. / 1e Timoteüs 2,1-8. / Lucas 16,1-13.

Maandag, 23 September 2013

Maandag in week 25 door het jaar
Ezra 1,1-6. / Psalmen 126(125),1-2.2-3.4-5.6. / Lucas 8,16-18.

Dinsdag, 24 September 2013
Dinsdag in week 25 door het jaar
Ezra 6,7-8.12.14-20. / Psalmen 122(121),1-2.3-4.4-5. / Lucas 8,19-21.

Woensdag, 25 September 2013
Woensdag in week 25 door het jaar
Ezra 9,5-9. / Tobit 13,2.3-4.6.7-8.6. / Lucas 9,1-6.

Donderdag, 26 September 2013
Donderdag in week 25 door het jaar
Haggaï 1,1-8. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6.9. / Lucas 9,7-9.

Vrijdag, 27 September 2013
Vrijdag in week 25 door het jaar
Haggaï 1,15.2,1-9. / Psalmen 43(42),1.2.3.4. / Lucas 9,18-22.

Zondag, 22 September 2013

VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Amos 8,4-7. / Psalmen 113(112),1-2.4-6.7-8. / 1e Timoteüs 2,1-8. / Lucas 16,1-13.

Maandag, 23 September 2013

Maandag in week 25 door het jaar
Ezra 1,1-6. / Psalmen 126(125),1-2.2-3.4-5.6. / Lucas 8,16-18.

Dinsdag, 24 September 2013
Dinsdag in week 25 door het jaar
Ezra 6,7-8.12.14-20. / Psalmen 122(121),1-2.3-4.4-5. / Lucas 8,19-21.

Woensdag, 25 September 2013
Woensdag in week 25 door het jaar
Ezra 9,5-9. / Tobit 13,2.3-4.6.7-8.6. / Lucas 9,1-6.

Donderdag, 26 September 2013
Donderdag in week 25 door het jaar
Haggaï 1,1-8. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6.9. / Lucas 9,7-9.

Vrijdag, 27 September 2013
Vrijdag in week 25 door het jaar
Haggaï 1,15.2,1-9. / Psalmen 43(42),1.2.3.4. / Lucas 9,18-22.

Zaterdag, 28 September 2013

Zaterdag in week 25 door het jaar
Zacharias 2,5-9.14-15. / Jeremia 31,10.11-12.13. / Lucas 9,43-45.

 

Zondag, 29 September 2013

ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Amos 6,1.4-7. / Psalmen 146(145),7.8-9.9-10. / 1e Timoteüs 6,11-16. / Lucas 16,19-31.

Maandag, 30 September 2013
Maandag in week 26 door het jaar
Zacharias 8,1-8. / Psalmen 102(101),16-18.19-21.29.22-23. / Lucas 9,46-50.

Dinsdag, 01 Oktober 2013
Dinsdag in week 26 door het jaar
Zacharias 8,20-23. / Psalmen 87(86),1-3.4-5.6-7. / Lucas 9,51-56.

Woensdag, 02 Oktober 2013
HH. Engelbewaarders - Gedachtenis
Exodus 23,20-23. / Psalmen 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11. / Mattheus 18,1-5.10.

Donderdag, 03 Oktober 2013
Donderdag in week 26 door het jaar
Nehemia 8,1-4.5-6.7-12. / Psalmen 19(18),8.9.10.11. / Lucas 10,1-12.

Vrijdag, 04 Oktober 2013
Vrijdag in week 26 door het jaar
Baruch 1,15-22. / Psalmen 79(78),1-2.3-5.8.9. / Lucas 10,13-16.

Zaterdag, 05 Oktober 2013
Zaterdag in week 26 door het jaar
Baruch 4,5-12.27-29. / Psalmen 69(68),33-35.36-37. / Lucas 10,17-24.

 

Zondag, 06 oktober 2013

ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Habakuk 1,2-3.2,2-4. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / 2e Timoteüs 1,6-8.13-14. / Lucas 17,5-10.

Maandag, 07 oktober 2013
Maandag in week 27 door het jaar
Jona 1,1-17.2,1.11. / Psalmen 2,2.3.4.5.8. / Lucas 10,25-37.

Dinsdag, 08 oktober 2013
Dinsdag in week 27 door het jaar
Jona 3,1-10. / Psalmen 130(129),1-2.3-4.7-8. / Lucas 10,38-42.

Woensdag, 09 oktober 2013
Woensdag in week 27 door het jaar
Jona 4,1-11. / Psalmen 86(85),3-4.5-6.9-10. / Lucas 11,1-4.

Donderdag, 10 oktober 2013
Donderdag in week 27 door het jaar
Maleachi 3,13-20. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 11,5-13.

Vrijdag, 11 oktober 2013
Vrijdag in week 27 door het jaar
Joël 1,13-15.2,1-2. / Psalmen 9(9A),2-3.6.16.8-9. / Lucas 11,15-26.

Zaterdag, 12 oktober 2013
Zaterdag in week 27 door het jaar
Psalmen 97(96),1-2.5-6.11-12. / Lucas 11,27-28.

 

Zondag, 13 oktober 2013
ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
2e Koningen 5,14-17. / Psalmen 98(97),1.2-3.3-4. / 2e Timoteüs 2,8-13. / Lucas 17,11-19.

onderstaande teksten zijn nog niet klaar !!!

Maandag, 14 oktober 2013
Maandag in week 28 door het jaar
Romeinen 1,1-7. / Psalmen 98(97),1.2-3.3-4. / Lucas 11,29-32.

Dinsdag, 15 oktober 2013
Dinsdag in week 28 door het jaar
Romeinen 1,16-25. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 11,37-41.

Woensdag, 16 oktober 2013
Woensdag in week 28 door het jaar
Romeinen 2,1-11. / Psalmen 62(61),2-3.6-7.9. / Lucas 11,42-46.

Donderdag, 17 oktober 2013
Donderdag in week 28 door het jaar
Romeinen 3,21-29. / Psalmen 130(129),1-2.3-4.5-6. / Lucas 11,47-54.

Vrijdag, 18 oktober 2013
H. Lucas, evangelist - Feest
2e Timoteüs 4,9-17. / Psalmen 145(144),10-11.12-13.17-18. / Lucas 10,1-9.

Zaterdag, 19 oktober 2013
Zaterdag in week 28 door het jaar
Romeinen 4,13.16-18. / Psalmen 105(104),6-7.8-9.42-43. / Lucas 12,8-12.

 

Zondag, 20 oktober 2013
NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Exodus 17,8-13. / Psalmen 121(120),1-2.3-4.5-6.7-8. / 2e Timoteüs 3,14-17.4,1-2. / Lucas 18,1-8.

Maandag, 21 oktober 2013
Maandag in week 29 door het jaar
Romeinen 4,20-25. / Lucas 1,69-70.71-72.73-75. / Lucas 12,13-21.

Dinsdag, 22 oktober 2013
Dinsdag in week 29 door het jaar
Romeinen 5,12.15b.17-19.20b-21. / Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.17. / Lucas 12,35-38.

Woensdag, 23 oktober 2013
Woensdag in week 29 door het jaar
Romeinen 6,12-18. / Psalmen 124(123),1-3.4-6.7-8. / Lucas 12,39-48.

Donderdag, 24 oktober 2013
Donderdag in week 29 door het jaar
Romeinen 6,19-23. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 12,49-53.

Vrijdag, 25 oktober 2013
Vrijdag in week 29 door het jaar
Romeinen 7,18-25a. / Psalmen 119(118),66.68.76.77.93.94. / Lucas 12,54-59.

Zaterdag, 26 oktober 2013
Zaterdag in week 29 door het jaar
Romeinen 8,1-11. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 13,1-9.

 

Zondag, 27 oktober 2013
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Sirach 35,12-14.16-18. / Psalmen 34(33),2-3.17-18.19.23. / 2e Timoteüs 4,6-8.16-18. / Lucas 18,9-14.

Maandag, 28 oktober 2013
HH. Simon en Judas, apostelen - Feest
Efeziërs 2,19-22. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 6,12-19.

Dinsdag, 29 oktober 2013
Dinsdag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,18-25. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Lucas 13,18-21.

Woensdag, 30 oktober 2013
Woensdag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,26-30. / Psalmen 13(12),4-5.6. / Lucas 13,22-30.

Donderdag, 31 oktober 2013
Donderdag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,31b-39. / Psalmen 109(108),21-22.26-27.30-31. / Lucas 13,31-35.

Vrijdag, 01 November 2013
ALLERHEILIGEN - Hoogfeest
Openbaringen 7,2-4.9-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / 1e Johannes 3,1-3. / Mattheus 5,1-12a.

Zaterdag, 02 november 2013
GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN - ALLERZIELEN
Wijsheid 3,1-9. / Psalmen 27(26),1.4.7.8.9.13-14. / Romeinen 6,3-9. / Mattheus 25,31-46.

 

Zondag, 03 november 2013
EEN-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Wijsheid 11,22-26.12,1. / Psalmen 145(144),1-2.8-9.10-11.13.14. / 2e Tessalonisenzen 1,11-12.2,1-2. / Lucas 19,1-10.

Maandag, 04 november 2013
Maandag in week 31 door het jaar
Romeinen 11,29-36. / Psalmen 69(68),30-31.33-34.36-37. / Lucas 14,12-14.

Dinsdag, 05 november 2013
Dinsdag in week 31 door het jaar
Romeinen 12,5-16a. / Psalmen 131(130),1.2.3. / Lucas 14,15-24.

Woensdag, 06 november 2013
Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken -Feest
Romeinen 13,8-10. / Psalmen 112(111),1-2.4-5.9. / Lucas 14,25-33.

Donderdag, 07 november 2013
H. WILLIBRORD, BISSCHOP, VERKONDIGER VAN ONS GELOOF, PATROON VAN DE NEDERLANDSE KERKPROVINCIE - Hoogfeest
Romeinen 14,7-12. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Lucas 15,1-10.

Vrijdag, 08 november 2013
Vrijdag in week 31 door het jaar
Romeinen 15,14-21. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Lucas 16,1-8.

Zaterdag, 09 november 2013
KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN SINT JAN VAN LATERANEN - Feest
Ezechiël 47,1-2.8-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / Johannes 2,13-22.

 

Zondag, 10 november 2013
TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
2e Makkabeën 7,1-2.9-14. / Psalmen 17(16),1.5-6.8.15. / 2e Tessalonisenzen 2,16-17.3,1-5. / Lucas 20,27-38.

Maandag, 11 november 2013
Maandag in week 32 door het jaar
Wijsheid 1,1-7. / Psalmen 139(138),1-3.4-6.7-8.9-10. / Lucas 17,1-6.

Dinsdag, 12 november 2013
Dinsdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 2,23-24.3,1-9. / Psalmen 34(33),2-3.16-17.18-19. / Lucas 17,7-10.

Woensdag, 13 november 2013
Woensdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 6,2-11. / Psalmen 82(81),3-4.6-7. / Lucas 17,11-19.

Donderdag, 14 november 2013
Donderdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 7,22-30.8,1. / Psalmen 119(118),89.90.91.130.135.175. / Lucas 17,20-25.

Vrijdag, 15 november 2013
Vrijdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 13,1-9. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 17,26-37.

Zaterdag, 16 november 2013
Zaterdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 18,14-16.19,6-9. / Psalmen 105(104),2-3.36-37.42-43. / Lucas 18,1-8.

 

 

Maandag, 18 November 2013
Maandag in week 33 door het jaar
1e Makkabeën 1,10-15.41-43.54-57.62-64. / Psalmen 119(118),53.61.134.150.155.158. / Lucas 18,35-43.

Dinsdag, 19 November 2013
Dinsdag in week 33 door het jaar
2e Makkabeën 6,18-31. / Psalmen 3,2-3.4-5.6-7. / Lucas 19,1-10.

Woensdag, 20 November 2013
Woensdag in week 33 door het jaar
2e Makkabeën 7,1.20-31. / Psalmen 17(16),1.5-6.8b.15. / Lucas 19,11-28.

Donderdag, 21 November 2013
Donderdag in week 33 door het jaar
1e Makkabeën 2,15-25.27-29. / Psalmen 50(49),1-2.5-6.14-15. / Lucas 19,41-44.

Vrijdag, 22 November 2013
Vrijdag in week 33 door het jaar
1e Makkabeën 4,36-37.52-59. / 1e Kronieken 29,10.11abc.11d-12a.12bcd. / Lucas 19,45-48.

Zaterdag, 23 November 2013
Zaterdag in week 33 door het jaar
1e Makkabeën 6,1-13. / Psalmen 9(9A),2-3.4.6.16b.19. / Lucas 20,27-40.

 

Zondag, 24 November 2013
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL - Hoogfeest - Jaar C
2e Samuël 5,1-3. / Psalmen 122(121),1-2.4-5. / Kolossenzen 1,12-20. / Lucas 23,35-43.

Maandag, 25 November 2013
Maandag in week 34 door het jaar
Daniël 1,1-6.8-20. / Daniël 3,52.53.54.55.56. / Lucas 21,1-4.

Dinsdag, 26 November 2013
Dinsdag in week 34 door het jaar
Daniël 2,31-45. / Daniël 3,57.58.59.60.61. / Lucas 21,5-11.

Woensdag, 27 November 2013
Woensdag in week 34 door het jaar
Daniël 5,1-6.13-14.16-17.23-28. / Daniël 3,62.63.64.65.66.67. / Lucas 21,12-19.

Donderdag, 28 November 2013
Donderdag in week 34 door het jaar
Daniël 6,12-28. / Daniël 3,68.69.70.71.72.73.74. / Lucas 21,20-28.

Vrijdag, 29 November 2013
Vrijdag in week 34 door het jaar
Daniël 7,2-14. / Daniël 3,75.76.77.78.79.80.81. / Lucas 21,29-33.

Zaterdag, 30 November 2013
H. Andreas, apostel - Feest
Romeinen 10,9-18. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Mattheus 4,18-22.

 

Zondag, 01 December 2013
EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar A
Isaïas 2,1-5. / Psalmen 122(121),1-2.4-5.6-7.8-9. / Romeinen 13,11-14. / Mattheus 24,37-44.

Maandag, 02 December 2013
Maandag in de eerste week van de Advent
Isaïas 4,2-6. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9. / Mattheus 8,5-11.

Dinsdag, 03 December 2013
Dinsdag in de eerste week van de Advent
Isaïas 11,1-10. / Psalmen 72(71),2.7-8.12-13.17. / Lucas 10,21-24.

Woensdag, 04 December 2013
Woensdag in de eerste week van de Advent
Isaïas 25,6-10a. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Mattheus 15,29-37.

Donderdag, 05 December 2013
Donderdag in de eerste week van de Advent
Isaïas 26,1-6. / Psalmen 118(117),1.8-9.19-21.25-27a. / Mattheus 7,21.24-27.

Vrijdag, 06 December 2013
Vrijdag in de eerste week van de Advent
Isaïas 29,17-24. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Mattheus 9,27-31.

Zaterdag, 07 December 2013
Zaterdag in de eerste week van de Advent
Isaïas 30,19-21.23-26. / Psalmen 147(146),1-2.3-4.5-6. / Mattheus 9,35-38.10,1.6-8.

 

Zondag, 08 December 2013
TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar A
Isaïas 11,1-10. / Psalmen 72(71),1-2.7-8.12-13.17. / Romeinen 15,4-9. / Mattheus 3,1-12.

Maandag, 09 December 2013
ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA - Hoogfeest
Genesis 3,9-15.20. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3bc-4. / Efeziërs 1,3-6.11-12. / Lucas 1,26-38.

Dinsdag, 10 December 2013
Dinsdag in de tweede week van de Advent
Isaïas 40,1-11. / Psalmen 96(95),1-2.3.10ac.11-12.13. / Mattheus 18,12-14.

Woensdag, 11 December 2013
Woensdag in de tweede week van de Advent
Isaïas 40,25-31. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8.10. / Mattheus 11,28-30.

Donderdag, 12 December 2013
Donderdag in de tweede week van de Advent
Isaïas 41,13-20. / Psalmen 145(144),1.9.10-11.12-13ab. / Mattheus 11,11-15.

Vrijdag, 13 December 2013
Vrijdag in de tweede week van de Advent
Isaïas 48,17-19. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Mattheus 11,16-19.

Zaterdag, 14 December 2013
Zaterdag in de tweede week van de Advent
Sirach 48,1-4.9-11. / Psalmen 80(79),2ac.3b.15-16.18-19. / Mattheus 17,10-13.

 

Zondag, 15 December 2013
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar A - Zondag "Gaudete"
Isaïas 35,1-6.10. / Psalmen 146(145),7-10. / Jacobus 5,7-10. / Mattheus 11,2-11.

Maandag, 16 December 2013
Maandag in de derde week van de Advent
Numeri 24,2-7.15-17a. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Mattheus 21,23-27.

Dinsdag, 17 December 2013
Dinsdag in de derde week van de Advent
Genesis 49,2.8-10. / Psalmen 72(71),2.3-4ab.7-8.17. / Mattheus 1,1-17.

Woensdag, 18 December 2013
Woensdag in de derde week van de Advent
Jeremia 23,5-8. / Psalmen 72(71),2.12-13.18-19. / Mattheus 1,18-24.

Donderdag, 19 December 2013
Donderdag in de derde week van de Advent
Rechters 13,2-7.24-25a. / Psalmen 71(70),3-4a.5-6ab.16-17. / Lucas 1,5-25.

Vrijdag, 20 December 2013
Vrijdag in de derde week van de Advent
Isaïas 7,10-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 1,26-38.

Zaterdag, 21 December 2013
Zaterdag in de derde week van de Advent
Lezing uit het Hooglied 2,8-14. / Psalmen 33(32),2-3.11-12.20-21. / Lucas 1,39-45.

 

Zondag, 22 December 2013
VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar A
Isaïas 7,10-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Romeinen 1,1-7. / Mattheus 1,18-24.

Maandag, 23 December 2013
Maandag in de vierde week van de Advent
Maleachi 3,1-4.23-24. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / Lucas 1,57-66.

Dinsdag, 24 December 2013
KERSTMIS - GEBOORTE VAN DE HEER - KERSTNACHT : Nachtmis (Hoogfeest)
Isaïas 9,1-6. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.11-12.13. / Titus 2,11-14. / Lucas 2,1-14.

Woensdag, 25 December 2013
KERSTMIS - GEBOORTE VAN DE HEER - KERSTDAG : Dagmis (Hoogfeest)
Isaïas 52,7-10. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Hebreën 1,1-6. / Johannes 1,1-18.

Donderdag, 26 December 2013
H. Stefanus, eerste martelaar - Feest
Handelingen der apostelen 6,8-10.7,54-59. / Psalmen 31(30),3cd-4.6.8ab.16bc.17. / Mattheus 10,17-22.

Vrijdag, 27 December 2013
H. Johannes, apostel en evangelist - Feest
1e Johannes 1,1-4. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.11-12. / Johannes 20,2-8.

Zaterdag, 28 December 2013
HH. Onnozele Kinderen, martelaren - Feest
1e Johannes 1,5-10.2,1-2. / Psalmen 124(123),2-3.4-5.7b-8. / Mattheus 2,13-18.

Zondag, 29 December 2013
H. FAMILIE, JEZUS, MARIA, JOZEF - Feest
Sirach 3,2-6.12-14. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5. / Kolossenzen 3,12-21. / Mattheus 2,13-15.19-23.

Maandag, 30 December 2013
Zesde dag onder het Octaaf van Kerstmis
1e Johannes 2,12-17. / Psalmen 96(95),7-8a.8b-9.10. / Lucas 2,36-40.

Dinsdag, 31 December 2013
Zevende dag onder het Octaaf van Kerstmis
1e Johannes 2,18-21. / Psalmen 96(95),1-2.11-12.13. / Johannes 1,1-18.


Woensdag, 01 Januari 2014
HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD - Hoogfeest - Octaafdag van Kerstmis
Numeri 6,22-27. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Galaten 4,4-7. / Lucas 2,16-21.

Donderdag, 02 Januari 2014
Weekdag van de Kersttijd (2 Januari)
1e Johannes 2,22-28. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Johannes 1,19-28.

Vrijdag, 03 Januari 2014
Weekdag van de Kersttijd (3 Januari)
1e Johannes 2,29.3,1-6. / Psalmen 98(97),1.3cd-4.5-6. / Johannes 1,29-34.

Zaterdag, 04 Januari 2014
Weekdag van de Kersttijd (4 Januari)
1e Johannes 3,7-10. / Psalmen 98(97),1.7-8.9. / Johannes 1,35-42.


Zondag, 05 Januari 2014
OPENBARING DES HEREN - HOOGFEEST
Sirach 24,1-4.12-16. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / Efeziërs 1,3-6.15-18. / Johannes 1,1-18.

Maandag, 06 Januari 2014
Maandag - Weekdag van de Kersttijd

Dinsdag, 07 Januari 2014
Dinsdag - Weekdag van de Kersttijd

Woensdag, 08 Januari 2014
Woensdag - Weekdag van de Kersttijd

Donderdag, 09 Januari 2014
Donderdag - Weekdag van de Kersttijd

Vrijdag, 10 Januari 2014
Vrijdag - Weekdag van de Kersttijd

Zaterdag, 11 Januari 2014
Zaterdag - Weekdag van de Kersttijd

 

Zondag, 12 Januari 2014
DOOP VAN DE HEER - Feest - Jaar A
Isaïas 42,1-4.6-7. / Psalmen 29(28),1a.2.3ac-4.3b.9b-10. / Handelingen der apostelen 10,34-38. / Mattheus 3,13-17.

Maandag, 13 Januari 2014
Maandag in week 1 door het jaar
1e Samuël 1,1-8. / Psalmen 116(115),12-13.14-17.18-19. / Marcus 1,14-20.

Dinsdag, 14 Januari 2014
Dinsdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 1,9-20. / 1e Samuël 2,1.4-5.6-7.8abcd. / Marcus 1,21-28.

Woensdag, 15 Januari 2014
Woensdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 3,1-10.19-20. / Psalmen 40(39),2.5.7-8a.8b-9.10. / Marcus 1,29-39.

Donderdag, 16 Januari 2014
Donderdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 4,1-11. / Psalmen 44(43),10-11.14-15.25-26. / Marcus 1,40-45.

Vrijdag, 17 Januari 2014
Vrijdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 8,4-7.10-22a. / Psalmen 89(88),16-17.18-19. / Marcus 2,1-12.

 

Zaterdag, 18 Januari 2014

Zaterdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 9,1-4.17-19.10,1a. / Psalmen 21(20),2-3.4-5.6-7. / Marcus 2,13-17.

 

Zondag, 19 Januari 2014
TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Isaïas 49,3.5-6. / Psalmen 40(39),2.4.7-8.9.10. / 1e Corinthiërs 1,1-3. / Johannes 1,29-34.

Maandag, 20 Januari 2014
Maandag in week 2 door het jaar
1e Samuël 15,16-23. / Psalmen 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Marcus 2,18-22.

Dinsdag, 21 Januari 2014
Dinsdag in week 2 door het jaar
1e Samuël 16,1-13. / Psalmen 89(88),20.21-22.27-28. / Marcus 2,23-28.

Woensdag, 22 Januari 2014
Woensdag in week 2 door het jaar
1e Samuël 17,32-33.37.40-51. / Psalmen 144(143),1.2.9-10. / Marcus 3,1-6.

Donderdag, 23 Januari 2014
Donderdag in week 2 door het jaar
1e Samuël 18,6-9.19,1-7. / Psalmen 56(55),2-3.9-10ab.10c-11.12-13. / Marcus 3,7-12.

Vrijdag, 24 Januari 2014
Vrijdag in week 2 door het jaar
1e Samuël 24,3-21. / Psalmen 57(56),2.3-4.6.11. / Marcus 3,13-19.

Zaterdag, 25 Januari 2014
Bekering van de heilige apostel Paulus - Feest
Handelingen der apostelen 22,3-16. / Psalmen 117(116),1.2. / Marcus 16,15-18.

 

Zondag, 26 Januari 2014
DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Isaïas 8,23.9,1-3. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / 1e Corinthiërs 1,10-13.17. / Mattheus 4,12-23.

Maandag, 27 Januari 2014
Maandag in week 3 door het jaar
2e Samuël 5,1-7.10. / Psalmen 89(88),20.21-22.25-26. / Marcus 3,22-30.

Dinsdag, 28 Januari 2014
Dinsdag in week 3 door het jaar
2e Samuël 6,12-15.17-19. / Psalmen 24(23),7.8.9.10. / Marcus 3,31-35.

Woensdag, 29 Januari 2014
Woensdag in week 3 door het jaar
2e Samuël 7,4-17. / Psalmen 89(88),4-5.27-28.29-30. / Marcus 4,1-20.

Donderdag, 30 Januari 2014
Donderdag in week 3 door het jaar
2e Samuël 7,18-19.24-29. / Psalmen 132(131),1-2.3-5.11.12.13-14. / Marcus 4,21-25.

Vrijdag, 31 Januari 2014
Vrijdag in week 3 door het jaar
2e Samuël 11,1-4a.5-10a.13-17. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.6bc-7.10-11. / Marcus 4,26-34.

Zaterdag, 01 Februari 2014

Zaterdag in week 3 door het jaar
2e Samuël 12,1-7a.10-17. / Psalmen 51(50),12-13.14-15.16-17. / Marcus 4,35-41.

 

Zondag, 02 Februari 2014
Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) - Feest
Maleachi 3,1-4. / Psalmen 24(23),7.8.9.10. / Lucas 2,22-40.

Maandag, 03 Februari 2014
Maandag in week 4 door het jaar
2e Samuël 15,13-14.30.16,5-13a. / Psalmen 3,2-3.4-5.6-7. / Marcus 5,1-20.

Dinsdag, 04 Februari 2014
Dinsdag in week 4 door het jaar
2e Samuël 18,9-10.14b.24-25a.30-33.19,1-3. / Psalmen 86(85),1-2.3-4.5-6. / Marcus 5,21-43.

Woensdag, 05 Februari 2014
Woensdag in week 4 door het jaar
2e Samuël 24,2.9-17. / Psalmen 32(31),1-2.5.6.7. / Marcus 6,1-6.

Donderdag, 06 Februari 2014
Donderdag in week 4 door het jaar
1e Koningen 2,1-4.10-12. / 1e Kronieken 29,10.11ab.11d-12a.12bcd. / Marcus 6,7-13.

Vrijdag, 07 Februari 2014
Vrijdag in week 4 door het jaar
Sirach 47,2-13. / Psalmen 18(17),31.47.50.51. / Marcus 6,14-29.

Zaterdag, 08 Februari 2014
Zaterdag in week 4 door het jaar
1e Koningen 3,4-13. / Psalmen 119(118),9.10.11.12.13.14. / Marcus 6,30-34.

 

Zondag, 09 Februari 2014

VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Isaïas 58,7-10. / Psalmen 112(111),4-5.6-7.8-9. / 1e Corinthiërs 2,1-5. / Mattheus 5,13-16.

Maandag, 10 Februari 2014
Maandag in week 5 door het jaar
1e Koningen 8,1-7.9-13. / Psalmen 132(131),6-7.8-10. / Marcus 6,53-56.

Dinsdag, 11 Februari 2014
Dinsdag in week 5 door het jaar
1e Koningen 8,22-23.27-30. / Psalmen 84(83),3.4.5.10.11. / Marcus 7,1-13.

Woensdag, 12 Februari 2014
Woensdag in week 5 door het jaar
1e Koningen 10,1-10. / Psalmen 37(36),5-6.30-31.39-40. / Marcus 7,14-23.

Donderdag, 13 Februari 2014
Donderdag in week 5 door het jaar
1e Koningen 11,4-13. / Psalmen 106(105),3-4.35-36.37.40. / Marcus 7,24-30.

Vrijdag, 14 Februari 2014
HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, patronen van Europa - Feest
1e Koningen 11,29-32.12,19. / Psalmen 81(80),10-11ab.12-13.14-15. / Marcus 7,31-37.

Zaterdag, 15 Februari 2014
Zaterdag in week 5 door het jaar
1e Koningen 12,26-32.13,33-34. / Psalmen 106(105),6-7a.19-20.21-22. / Marcus 8,1-10.

 

Zondag, 16 Februari 2014

ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Sirach 15,15-20. / Psalmen 119(118),1-2.4-5.17-18.33-34. / 1e Corinthiërs 2,6-10. / Mattheus 5,17-37.  

Maandag, 17 Februari 2014
Maandag in week 6 door het jaar
Jacobus 1,1-11. / Psalmen 119(118),67.68.71.72.75.76. / Marcus 8,11-13.

Dinsdag, 18 Februari 2014
Dinsdag in week 6 door het jaar
Jacobus 1,12-18. / Psalmen 94(93),12-13a.14-15.18-19. / Marcus 8,14-21.

Woensdag, 19 Februari 2014
Woensdag in week 6 door het jaar
Jacobus 1,19-27. / Psalmen 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5. / Marcus 8,22-26.

Donderdag, 20 Februari 2014
Donderdag in week 6 door het jaar
Jacobus 2,1-9. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7. / Marcus 8,27-33.

Vrijdag, 21 Februari 2014
Vrijdag in week 6 door het jaar
Jacobus 2,14-24.26. / Psalmen 112(111),1-2.3-4.5-6. / Marcus 8,34-38.9,1.

Zaterdag, 22 Februari 2014
Sint Petrus' Stoel - Feest
1e Petrus 5,1-4. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Mattheus 16,13-19.

 

Zondag, 23 Februari 2014

ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Leviticus 19,1-2.17-18. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8.10.12-13. / 1e Corinthiërs 3,16-23. / Mattheus 5,38-48.

Maandag, 24 Februari 2014
Maandag in week 7 door het jaar
Jacobus 3,13-18. / Psalmen 19(18),8.9.10.15. / Marcus 9,14-29.

Dinsdag, 25 Februari 2014
Dinsdag in week 7 door het jaar
Jacobus 4,1-10. / Psalmen 55(54),7-8.9-10a.10b-11a.23. / Marcus 9,30-37.

Woensdag, 26 Februari 2014
Woensdag in week 7 door het jaar
Jacobus 4,13-17. / Psalmen 49(48),2-3.6-7.8-10.11. / Marcus 9,38-40.

Donderdag, 27 Februari 2014
Donderdag in week 7 door het jaar
Jacobus 5,1-6. / Psalmen 49(48),14-15ab.15cd-16.17-18.19-20. / Marcus 9,41-50.

Vrijdag, 28 Februari 2014
Vrijdag in week 7 door het jaar
Jacobus 5,9-12. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12. / Marcus 10,1-12.

Zaterdag, 01 Maart 2014
Zaterdag in week 7 door het jaar
Jacobus 5,13-20. / Psalmen 141(140),1-2.3.8. / Marcus 10,13-16.


Zondag, 02 Maart 2014
ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Isaïas 49,14-15. / Psalmen 62(61),2-3.6-7.8-9. / 1e Corinthiërs 4,1-5. / Mattheus 6,24-34.

Maandag, 03 Maart 2014
Maandag in week 8 door het jaar
1e Petrus 1,3-9. / Psalmen 111(110),1-2.5-6.9.10c. / Marcus 10,17-27.

Dinsdag, 04 Maart 2014
Dinsdag in week 8 door het jaar
1e Petrus 1,10-16. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3c-4. / Marcus 10,28-31.

Woensdag, 05 Maart 2014
Aswoensdag
Joël 2,12-18. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.12-13.14.17. / 2e Corinthiërs 5,20-21.6,1-2. / Mattheus 6,1-6.16-18.

Donderdag, 06 Maart 2014
Donderdag na Aswoensdag
Deuteronomium 30,15-20. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 9,22-25.

Vrijdag, 07 Maart 2014
Vrijdag na Aswoensdag
Isaïas 58,1-9a. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.18-19. / Mattheus 9,14-15.

Zaterdag, 08 Maart 2014

Zaterdag na Aswoensdag
Isaïas 58,9b-14. / Psalmen 86(85),1-2.3-4.5-6. / Lucas 5,27-32.

 

 Zondag, 09 Maart 2014

EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Jaar A
Genesis 2,7-9.3,1-7. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.12-13.14.17. / Romeinen 5,12-19. / Mattheus 4,1-11.

Maandag, 10 Maart 2014
Maandag in week 1 van de Veertigdagentijd
Leviticus 19,1-2.11-18. / Psalmen 19(18),8.9.10.15. / Mattheus 25,31-46.

Dinsdag, 11 Maart 2014
Dinsdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Isaïas 55,10-11. / Psalmen 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19. / Mattheus 6,7-15.

Woensdag, 12 Maart 2014
Woensdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Jona 3,1-10. / Psalmen 51(50),3-4.12-13.18-19. / Lucas 11,29-32.

Donderdag, 13 Maart 2014
Donderdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Esther 14,1.3-5.12-14. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8. / Mattheus 7,7-12.

Vrijdag, 14 Maart 2014
Vrijdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Ezechiël 18,21-28. / Psalmen 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8. / Mattheus 5,20-26.

Zaterdag, 15 Maart 2014
Zaterdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Deuteronomium 26,16-19. / Psalmen 119(118),1-2.4-5.7-8. / Mattheus 5,43-48.

 

Zondag, 16 Maart 2014
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Jaar A
Genesis 12,1-4a. / Psalmen 33(32),4-5.18-19.20.22. / 2e Timoteüs 1,8b-10. / Mattheus 17,1-9.

Maandag, 17 Maart 2014
Maandag in week 2 van de Veertigdagentijd
Daniël 9,4b-10. / Psalmen 79(78),8.9.11.13. / Lucas 6,36-38.

Dinsdag, 18 Maart 2014
Dinsdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Isaïas 1,10.16-20. / Psalmen 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Mattheus 23,1-12.

Woensdag, 19 Maart 2014
H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD MARIA - Hoogfeest
2e Samuël 7,4-5a.12-14a.16. / Psalmen 89(88),2-3.4-5.27.29. / Romeinen 4,13.16-18.22. / Mattheus 1,16.18-21.24a.

Donderdag, 20 Maart 2014
Donderdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Jeremia 17,5-10. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 16,19-31.

Vrijdag, 21 Maart 2014
Vrijdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Genesis 37,3-4.12-13a.17b-28. / Psalmen 105(104),16-17.18-19.20-21. / Mattheus 21,33-43.45-46.

 Zaterdag, 22 Maart 2014

Zaterdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Micha 7,14-15.18-20. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12. / Lucas 15,1-3.11-32.

 

Zondag, 23 Maart 2014

DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Jaar A
Exodus 17,3-7. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Romeinen 5,1-2.5-8. / Johannes 4,5-42.

Maandag, 24 Maart 2014
Maandag in week 3 van de Veertigdagentijd
2e Koningen 5,1-15a. / Psalmen 42(41),2-3.43(42),3-4. / Lucas 4,24-30.

Dinsdag, 25 Maart 2014
AANKONDIGING VAN DE HEER (MARIA BOODSCHAP) - Hoogfeest
Isaïas 7,10-14.8,10b. / Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.11. / Hebreën 10,4-10. / Lucas 1,26-38.

Woensdag, 26 Maart 2014
Woensdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Deuteronomium 4,1.5-9. / Psalmen 147,12-13.15-16.19-20. / Mattheus 5,17-19.

Donderdag, 27 Maart 2014
Donderdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Jeremia 7,23-28. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Lucas 11,14-23.

Vrijdag, 28 Maart 2014
Vrijdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Hosea 14,2-10. / Psalmen 81(80),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14.17. / Marcus 12,28b-34.

Zaterdag, 29 Maart 2014
Zaterdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Hosea 6,1-6. / Psalmen 51(50),3-4.18-19.20-21ab. / Lucas 18,9-14.

 

Zondag, 30 Maart 2014

VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Zondag "laetare"
1e Samuël 16,1b.6-7.10-13a. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Efeziërs 5,8-14. / Johannes 9,1-41.

Maandag, 31 Maart 2014
Maandag in week 4 van de Veertigdagentijd
Isaïas 65,17-21. / Psalmen 30(29),2.4.5-6.11-12a.13b. / Johannes 4,43-54.

Dinsdag, 01 April 2014
Dinsdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Ezechiël 47,1-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / Johannes 5,1-16.

Woensdag, 02 April 2014
Woensdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Isaïas 49,8-15. / Psalmen 145(144),8-9.13cd-14.17-18. / Johannes 5,17-30.

Donderdag, 03 April 2014
Donderdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Exodus 32,7-14. / Psalmen 106(105),19-20.21-22.23. / Johannes 5,31-47.

Vrijdag, 04 April 2014
Vrijdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Wijsheid 2,1a.12-22. / Psalmen 34(33),17-18.19-20.21.23. / Johannes 7,1-2.10.25-30.

Zaterdag, 05 April 2014
Zaterdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Jeremia 11,18-20. / Psalmen 7,2-3.9bc-10.11-12. / Johannes 7,40-53.

 

Zondag, 06 April 2014

VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Ezechiël 37,12-14. / Psalmen 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8. / Romeinen 8,8-11. / Johannes 11,1-45.

Maandag, 07 April 2014
Maandag in week 5 van de Veertigdagentijd
Daniël 13,1-9.15-17.19-30.33-62. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Johannes 8,1-11.

Dinsdag, 08 April 2014
Dinsdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Numeri 21,4-9. / Psalmen 102(101),2-3.16-18.19-21. / Johannes 8,21-30.

Woensdag, 09 April 2014
Woensdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Daniël 3,14-20.91-92.95. / Daniël 3,52.53.54.55.56. / Johannes 8,31-42.

Donderdag, 10 April 2014
Donderdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Genesis 17,3-9. / Psalmen 105(104),4-5.6-7.8-9. / Johannes 8,51-59.

Vrijdag, 11 April 2014
Vrijdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Jeremia 20,10-13. / Psalmen 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7. / Johannes 10,31-42.

Zaterdag, 12 April 2014
Zaterdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Ezechiël 37,21-28. / Jeremia 31,10.11-12ab.13. / Johannes 11,45-56.

 

Zondag, 13 April 2014

PALM- OF PASSIEZONDAG
Isaïas 50,4-7. / Psalmen 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24. / Filippenzen 2,6-11. / Mattheus 26,14-75.27,1-66.

Maandag, 14 April 2014
Maandag in de Goede Week
Isaïas 42,1-7. / Psalmen 27(26),1.2.3.13-14. / Johannes 12,1-11.

Dinsdag, 15 April 2014
Dinsdag in de Goede Week
Isaïas 49,1-6. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15.17. / Johannes 13,21-33.36-38.

Woensdag, 16 April 2014
Woensdag in de Goede Week
Isaïas 50,4-9a. / Psalmen 69(68),8-10.21bcd-22.31.33-34. / Mattheus 26,14-25.

Donderdag, 17 April 2014

Donderdag in de Goede Week : AVONDMIS VAN WITTE DONDERDAG
Exodus 12,1-8.11-14. / Psalmen 116(115),12-13.15-16bc.17-18. / 1e Corinthiërs 11,23-26. / Johannes 13,1-15.

Vrijdag, 18 April 2014
GOEDE VRIJDAG: HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER
Isaïas 52,13-15.53,1-12. / Psalmen 31(30),2.6.12-13.15-16.17.25. / Hebreën 4,14-16.5,7-9. / Johannes 18,1-40.19,1-42.

Zaterdag, 19 April 2014
Paaszaterdag / Stille Zaterdag ----- PAASWAKE
Exodus 14,15-31.15,1a. / Exodus 15,1b-2.3-4.5-6.17-18. / Romeinen 6,3-11. / Mattheus 28,1-10.

Zondag, 20 April 2014
PAASZONDAG - VERRIJZENIS VAN DE HEER - DAGMIS VAN PAASZONDAG - Hoogfeest met octaaf
Handelingen der apostelen 10,34a.37-43. / Psalmen 118(117),1-2.16ab-17.22-23. / Kolossenzen 3,1-4. / Johannes 20,1-9.

Maandag, 21 April 2014
Maandag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 2,14.22-33. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Mattheus 28,8-15.

Dinsdag, 22 April 2014
Dinsdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 2,36-41. / Psalmen 33(32),4-5.18-19.20.22. / Johannes 20,11-18.

Woensdag, 23 April 2014
Woensdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 3,1-10. / Psalmen 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Lucas 24,13-35.

Donderdag, 24 April 2014
Donderdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 3,11-26. / Psalmen 8,2a.5.6-7.8-9. / Lucas 24,35-48.

Vrijdag, 25 April 2014
Vrijdag onder het octaaf van Pasen
1e Petrus 5,5b-14. / Psalmen 89(88),2-3.6-7.16-17. / Marcus 16,15-20.

Zaterdag, 26 April 2014
Zaterdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 4,13-21. / Psalmen 118(117),1.14-15.16ab-18.19-21. / Marcus 16,9-15.

 

Zondag, 27 April 2014
TWEEDE ZONDAG VAN PASEN: Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid - Jaar A
Handelingen der apostelen 2,42-47. / Psalmen 118(117),2-4.13-15.22-24. / 1e Petrus 1,3-9. / Johannes 20,19-31.

Maandag, 28 April 2014
Maandag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 4,23-31. / Psalmen 2,1-3.4-6.7-9. / Johannes 3,1-8.

Dinsdag, 29 April 2014
H. Batharina van Siena, maagd en kerklerares, patrones van Europa - Feest
Handelingen der apostelen 4,32-37. / Psalmen 93(92),1ab.1c-2.5. / Johannes 3,7b-15.

Woensdag, 30 April 2014
Woensdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,17-26. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / Johannes 3,16-21.

Donderdag, 01 Mei 2014
Donderdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,27-33. / Psalmen 34(33),2.9.17-18.19-20. / Johannes 3,31-36.

Vrijdag, 02 Mei 2014
Vrijdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,34-42. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Johannes 6,1-15.

 

Zaterdag, 03 Mei 2014

HH. Filippus en Jakobus, apostelen - Feest
1e Corinthiërs 15,1-8. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Johannes 14,6-14.

 

Zondag, 04 Mei 2014
DERDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar A
Handelingen der apostelen 2,14.22-33. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / 1e Petrus 1,17-21. / Lucas 24,13-35.

Maandag, 05 Mei 2014
Maandag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 6,8-15. / Psalmen 119(118),23-24.26-27.29-30. / Johannes 6,22-29.

Dinsdag, 06 Mei 2014
Dinsdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 7,51-60.8,1a. / Psalmen 31(30),3cd-4.6ab.7b.8a.17.21ab. / Johannes 6,30-35.

Woensdag, 07 Mei 2014
Woensdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 8,1b-8. / Psalmen 66(65),1-3a.4-5.6-7a. / Johannes 6,35-40.

Donderdag, 08 Mei 2014
Donderdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 8,26-40. / Psalmen 66(65),8-9.16-17.20. / Johannes 6,44-51.

Vrijdag, 09 Mei 2014
Vrijdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 9,1-20. / Psalmen 117(116),1.2. / Johannes 6,52-59.

Zaterdag, 10 Mei 2014
Zaterdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 9,31-42. / Psalmen 116(115),12-13.14-15.16-17. / Johannes 6,60-69.

 

Zondag, 11 Mei 2014
VIERDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar A
Handelingen der apostelen 2,14.36-41. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / 1e Petrus 2,20-25. / Johannes 10,1-10.

Maandag, 12 Mei 2014
Maandag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 11,1-18. / Psalmen 42(41),2-3.43(42),3.4. / Johannes 10,11-18.

Dinsdag, 13 Mei 2014
Dinsdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 11,19-26. / Psalmen 87(86),1-3.4-5.6-7. / Johannes 10,22-30.

Woensdag, 14 Mei 2014
H. Mattias, apostel - Feest
Handelingen der apostelen 1,15-17.20-26. / Psalmen 113(112),1-2.3-4.5-6.7-8. / Johannes 15,9-17.

Donderdag, 15 Mei 2014
Donderdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,13-25. / Psalmen 89(88),2-3.21-22.25.27. / Johannes 13,16-20.

Vrijdag, 16 Mei 2014
Vrijdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,26-33. / Psalmen 2,6-7.8-9.10-11. / Johannes 14,1-6.

Zaterdag, 17 Mei 2014
Zaterdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,44-52. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Johannes 14,7-14.

 

Zondag, 18 Mei 2014
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar A
Handelingen der apostelen 6,1-7. / Psalmen 33(32),1-2.4-5.18-19. / 1e Petrus 2,4-9. / Johannes 14,1-12.

Maandag, 19 Mei 2014
Maandag na de 5e zondag van Pasen

 

 

Donderdag, 29 Mei 2014
HEMELVAART VAN DE HEER - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 1,1-11. / Psalmen 47(46),2-3.6-7.8-9. / Efeziërs 1,17-23. / Mattheus 28,16-20.

Vrijdag, 30 Mei 2014
Vrijdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 18,9-18. / Psalmen 47(46),2-3.4-5.6-7. / Johannes 16,20-23a.

Zaterdag, 31 Mei 2014
Bezoek van de heilige maagd Maria aan Elisabet - Feest
Sophonias (Sefanja) 3,14-18a. / Isaïas 12,2-3.4bcd.5-6. / Lucas 1,39-56.

Zondag, 01 Juni 2014
ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar A
Handelingen der apostelen 1,12-14. / Psalmen 27(26),1.4.7-8a. / 1e Petrus 4,13-16. / Johannes 17,1-11a.

Maandag, 02 Juni 2014
Maandag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 19,1-8. / Psalmen 68(67),2-3.4-5ac.6-7ab. / Johannes 16,29-33.

Dinsdag, 03 Juni 2014
Dinsdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 20,17-27. / Psalmen 68(67),10-11.20-21. / Johannes 17,1-11a.

Woensdag, 04 Juni 2014
Woensdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 20,28-38. / Psalmen 68(67),29-30.33-35a.35b-36c. / Johannes 17,11b-19.

Donderdag, 05 Juni 2014
Donderdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 22,30.23,6-11. / Psalmen 16(15),1.2a.5.7-8.9-10.11. / Johannes 17,20-26.

Vrijdag, 06 Juni 2014
Vrijdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 25,13b-21. / Psalmen 103(102),1-2.11-12.19-20ab. / Johannes 21,15-19.

Zaterdag, 07 Juni 2014
Zaterdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 28,16-20.30-31. / Psalmen 11(10),5.6.7. / Johannes 21,20-25.

 

Zondag, 08 Juni 2014
PINKSTEREN - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 2,1-11. / Psalmen 104(103),1ab.24ac.29bc-30.31.34. / 1e Corinthiërs 12,3b-7.12-13. / Johannes 20,19-23.

Maandag, 09 Juni 2014
Tweede Pinksterdag

Dinsdag, 10 Juni 2014
Dinsdag in week 10 door het jaar
1e Koningen 17,7-16. / Psalmen 4,2-3.4-5.7-8. / Mattheus 5,13-16.

Woensdag, 11 Juni 2014
H. Barnabas, apostel, gedachtenis
Handelingen der apostelen 11,21b-26.13,1-3. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3c-4.5-6. / Mattheus 10,7-13.

Donderdag, 12 Juni 2014
Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester - feest

Vrijdag, 13 Juni 2014
Vrijdag in week 10 door het jaar
1e Koningen 19,9a.11-16. / Psalmen 27(26),7-8a.8b-9abc.13-14. / Mattheus 5,27-32.

Zaterdag, 14 Juni 2014

H. Lidwina, maagd

Zondag, 15 Juni 2014
H. DRIE-EENHEID - Hoogfeest
Exodus 34,4b-6.8-9. / Daniël 3,52.53.54.55.56. / 2e Corinthiërs 13,11-13. / Johannes 3,16-18.

Maandag, 16 Juni 2014
Maandag in week 11 door het jaar
1e Koningen 21,1-16. / Psalmen 5,2-3.5-6.7. / Mattheus 5,38-42.

Dinsdag, 17 Juni 2014
Dinsdag in week 11 door het jaar
1e Koningen 21,17-29. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.11.16. / Mattheus 5,43-48.

Woensdag, 18 Juni 2014
Woensdag in week 11 door het jaar 
2e Koningen 2,1.6-14. / Psalmen 31(30),20.21.24. / Mattheus 6,1-6.16-18.

Donderdag, 19 Juni 2014
Donderdag in week 11 door het jaar
Deuteronomium 8,2-3.14b-16a. / Psalmen 97(96),1-2.3-4.5-6.7. / 1e Corinthiërs 10,16-17. / Johannes 6,51-58.

Vrijdag, 20 Juni 2014
Vrijdag in week 11 door het jaar
2e Koningen 11,1-4.9-18.20. / Psalmen 132(131),11.12.13-14.17-18. / Mattheus 6,19-23.

Zaterdag, 21 Juni 2014
Zaterdag in week 11 door het jaar
2e Kronieken 24,17-25. / Psalmen 89(88),4-5.29-30.31-32.33-34. / Mattheus 6,24-34.

Zondag, 22 Juni 2014
SACRAMENTSDAG - HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS - Hoogfeest
Deuteronomium 8,2-3.14b-16a. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / 1e Corinthiërs 10,16-17. / Johannes 6,51-58.

Maandag, 23 Juni 2014
Maandag in week 12 door het jaar 
2e Koningen 17,5-8.13-15a.18. / Psalmen 60(59),3.4-5.12-13. / Mattheus 7,1-5.

Dinsdag, 24 Juni 2014
GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER - Hoogfeest 
Isaïas 49,1-6. / Psalmen 139(138),1-3.13-14ab.14c-15. / Handelingen der apostelen 13,22-26. / Lucas 1,57-66.80.

Woensdag, 25 Juni 2014
Woensdag in week 12 door het jaar 
2e Koningen 22,8-13.23,1-3. / Psalmen 119(118),33.34.35.36.37.40. / Mattheus 7,15-20.

Donderdag, 26 Juni 2014
Donderdag in week 12 door het jaar 
2e Koningen 24,8-17. / Psalmen 79(78),1-2.3-5.8.9. / Mattheus 7,21-29.

Vrijdag, 27 Juni 2014
H. HART VAN JEZUS - Hoogfeest 
Deuteronomium 7,6-11. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.6-7.8.10. / 1e Johannes 4,7-16. / Mattheus 11,25-30.

Zaterdag, 28 juni 2014

Zaterdag in week 12 door het jaar 
Klaagliederen 2,2.10-14.18-19. / Psalmen 74(73),1-2.3-5a.5b-7.20-21. / Mattheus 8,5-17.

 

Zondag, 29 juni 2014
HH. PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN - Hoogfeest 
Handelingen der apostelen 12,1-11. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / 2e Timoteüs 4,6-8.17-18. / Mattheus 16,13-19.

Maandag, 30 juni 2014
Maandag in week 13 door het jaar 
Amos 2,6-10.13-16. / Psalmen 50(49),16bc-17.18-19.20-21.22-23. / Mattheus 8,18-22.

Dinsdag, 01 juli 2014
Dinsdag in week 13 door het jaar
Amos 3,1-8.4,11-12. / Psalmen 5,5-6.7.8. / Mattheus 8,23-27.

Woensdag, 02 juli 2014
Woensdag in week 13 door het jaar
Amos 5,14-15.21-24. / Psalmen 50(49),7.8-9.10-11.12-13.16bc-17. / Mattheus 8,28-34.

Donderdag, 03 juli 2014
H. Tomas, apostel - Feest 
Efeziërs 2,19-22. / Psalmen 117(116),1.2. / Johannes 20,24-29.

Vrijdag, 04 juli 2014
Vrijdag in week 13 door het jaar 
Amos 8,4-6.9-12. / Psalmen 119(118),2.10.20.30.40.131. / Mattheus 9,9-13.

Zaterdag, 05 juli 2014
Zaterdag in week 13 door het jaar
Amos 9,11-15. / Psalmen 85(84),9.11-12.13-14. / Mattheus 9,14-17.

 

Zondag, 06 juli

VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Zacharias 9,9-10. / Psalmen 145(144),1-2.8-9.10-11.13cd-14. / Romeinen 8,9.11-13. / Mattheus 11,25-30.

Maandag, 07 juli 2014
Maandag in week 14 door het jaar
Hosea 2,16.17b-18.21-22. / Psalmen 145(144),2-3.4-5.6-7.8-9. / Mattheus 9,18-26.

Dinsdag, 08 juli 2014
Dinsdag in week 14 door het jaar
Hosea 8,4-7.11-13. / Psalmen 115(113B),3-4.5-6.7ab-8.9-10. / Mattheus 9,32-38.

Woensdag, 09 juli 2014
HH. Martelaren van Gorcum - Feest
Hosea 10,1-3.7-8.12. / Psalmen 105(104),2-3.4-5.6-7. / Mattheus 10,1-7.

Donderdag, 10 juli 2014
Donderdag in week 14 door het jaar
Hosea 11,1-4.8c-9. / Psalmen 80(79),2ac.3b.15-16. / Mattheus 10,7-15.

Vrijdag, 11 juli 2014
H. Benedictus, abt, patroon van Europa - Feest
Hosea 14,2-10. / Psalmen 51(50),3-4.8-9.12-13.14.17. / Mattheus 10,16-23.

Zaterdag, 12 juli 2014
Zaterdag in week 14 door het jaar
Isaïas 6,1-8. / Psalmen 93(92),1ab.1c-2.5. / Mattheus 10,24-33.

 

Zondag, 13 juli 2014

VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Isaïas 55,10-11. / Psalmen 65(64),10abcd.10e-11.12-13.14. / Romeinen 8,18-23. / Mattheus 13,1-23.

Maandag, 14 juli 2014
Maandag in week 15 door het jaar 
Isaïas 1,10-17. / Psalmen 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Mattheus 10,34-42.11,1.

Dinsdag, 15 juli 2014
Dinsdag in week 15 door het jaar 
Isaïas 7,1-9. / Psalmen 48(47),2-3a.3b-4.5-6.7-8. / Mattheus 11,20-24.

Woensdag, 16 juli 2014
Woensdag in week 15 door het jaar 
Isaïas 10,5-7.13-16. / Psalmen 94(93),5-6.7-8.9-10.14-15. / Mattheus 11,25-27.

Donderdag, 17 juli 2014
Donderdag in week 15 door het jaar
Isaïas 26,7-9.12.16-19. / Psalmen 102(101),13-14ab.15.16-18.19-21. / Mattheus 11,28-30.

Vrijdag, 18 juli 2014
Vrijdag in week 15 door het jaar
Isaïas 38,1-6.21-22.7-8. / Isaïas 38,10.11.12abcd.16. / Mattheus 12,1-8.

Zaterdag, 19 juli 2014
Zaterdag in week 15 door het jaar 
Micha 2,1-5. / Psalmen 9(9B),1-2.3-4.7-8.14. / Mattheus 12,14-21.

 

Zondag, 27 juli 2014

ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
1e Koningen 3,5.7-12. / Psalmen 119(118),57.72.76-77.127-128.129-130. / Romeinen 8,28-30. / Mattheus 13,44-52.

Maandag, 28 juli 2014
Maandag in week 17 door het jaar 
Jeremia 13,1-11. / Deuteronomium 32,18-19.20.21. / Mattheus 13,31-35.

Dinsdag, 29 juli 2014
H. Marta - Gedachtenis
1e Johannes 4,7-16. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11. / Johannes 11,19-27.

Woensdag, 30 juli 2014
Woensdag in week 17 door het jaar
Jeremia 15,10.16-21. / Psalmen 59(58),2-3.4-5a.10-11.17.18. / Mattheus 13,44-46.

Donderdag, 31 juli 2014
Donderdag in week 17 door het jaar
Jeremia 18,1-6. / Psalmen 146(145),2abc.2d-4.5-6. / Mattheus 13,47-53.

Vrijdag, 01 Augustus 2014
Vrijdag in week 17 door het jaar
Jeremia 26,1-9. / Psalmen 69(68),5.8-10.14. / Mattheus 13,54-58.

Zaterdag, 02 Augustus 2014
Zaterdag in week 17 door het jaar 
Jeremia 26,11-16.24. / Psalmen 69(68),15-16.30-31.33-34. / Mattheus 14,1-12.

 

Zondag, 03 Augustus 2014

ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Isaïas 55,1-3. / Psalmen 145(144),8-9.15-16.17-18. / Romeinen 8,35.37-39. / Mattheus 14,13-21.

Maandag, 04 Augustus 2014
Maandag in week 18 door het jaar 
Jeremia 28,1-17. / Psalmen 119(118),29.43.79.80.95.102. / Mattheus 14,22-36.

Dinsdag, 05 Augustus 2014
Dinsdag in week 18 door het jaar
Jeremia 30,1-2.12-15.18-22. / Psalmen 102(101),16-18.19-21.29.22-23. / Mattheus 15,1-2.10-14.

Woensdag, 06 Augustus 2014
Gedaanteverandering van de Heer - Feest
Daniël 7,9-10.13-14. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.9. / Mattheus 17,1-9.

Donderdag, 07 Augustus 2014
Donderdag in week 18 door het jaar 
Jeremia 31,31-34. / Psalmen 51(50),12-13.14-15.18-19. / Mattheus 16,13-23.

Vrijdag, 08 Augustus 2014
Vrijdag in week 18 door het jaar
Nahum 2,1.3.3,1-3.6-7. / Deuteronomium 32,35cd-36ab.39abcd.41. / Mattheus 16,24-28.

Zaterdag, 09 Augustus 2014
H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, patrones van Europa - Feest 
Habakuk 1,12-17.2,1-4. / Psalmen 9(9A),8-9.10-11.12-13. / Mattheus 17,14-20.

 

Zondag, 10 Augustus 2014
NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
1e Koningen 19,9a.11-13a. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Romeinen 9,1-5. / Mattheus 14,22-33.

Maandag, 11 Augustus 2014
Maandag in week 19 door het jaar 
Ezechiël 1,2-5.24-28c. / Psalmen 148(147),1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd. / Mattheus 17,22-27.

Dinsdag, 12 Augustus 2014
Dinsdag in week 19 door het jaar 
Ezechiël 2,8-10.3,1-4. / Psalmen 119(118),14.24.72.103.111.131. / Mattheus 18,1-5.10.12-14.

Woensdag, 13 Augustus 2014
Woensdag in week 19 door het jaar 
Ezechiël 9,1-7.10,18-22. / Psalmen 113(112),1-2.3-4.5-6. / Mattheus 18,15-20.

Donderdag, 14 Augustus 2014
Donderdag in week 19 door het jaar 
Ezechiël 12,1-12. / Psalmen 78(77),56-57.58-59.61-62. / Mattheus 18,21-35.19,1.

Vrijdag, 15 Augustus 2014
MARIA TENHEMELOPNEMING - Hoogfeest 
Openbaringen 11,19a.12,1-6a.10ab. / Psalmen 45(44),10bc.11.12ab.16. / 1e Corinthiërs 15,20-26. / Lucas 1,39-56.

Zaterdag, 16 Augustus 2014

Zaterdag in week 19 door het jaar 
Ezechiël 18,1-10.13b.30-32. / Psalmen 51(50),12-13.14-15.18-19. / Mattheus 19,13-15.

 

Zondag, 17 Augustus 2014
TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Isaïas 56,1.6-7. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Romeinen 11,13-15.29-32. / Mattheus 15,21-28.

Maandag, 18 Augustus 2014
Maandag in week 20 door het jaar 
Ezechiël 24,15-24. / Deuteronomium 32,18-19.20.21. / Mattheus 19,16-22.

Dinsdag, 19 Augustus 2014
Dinsdag in week 20 door het jaar
Ezechiël 28,1-10. / Deuteronomium 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab. / Mattheus 19,23-30.

Woensdag, 20 Augustus 2014
Woensdag in week 20 door het jaar
Ezechiël 34,1-11. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Mattheus 20,1-16a.

Donderdag, 21 Augustus 2014
Donderdag in week 20 door het jaar 
Ezechiël 36,23-28. / Psalmen 51(50),12-13.14-15.18-19. / Mattheus 22,1-14.

Vrijdag, 22 Augustus 2014

Vrijdag in week 20 door het jaar 
Ezechiël 37,1-14. / Psalmen 107(106),2-3.4-5.6-7.8-9. / Mattheus 22,34-40.

Zaterdag, 23 Augustus 2014
Zaterdag in week 20 door het jaar 
Ezechiël 43,1-7a. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Mattheus 23,1-12.

 

Zondag, 24 Augustus 2014
EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A 
Isaïas 22,19-23. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.6.8bc. / Romeinen 11,33-36. / Mattheus 16,13-20.

Maandag, 25 Augustus 2014
Maandag in week 21 door het jaar 
2e Tessalonisenzen 1,1-5.11b-12. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.4-5. / Mattheus 23,13-22.

Dinsdag, 26 Augustus 2014
Dinsdag in week 21 door het jaar 
2e Tessalonisenzen 2,1-3a.14-17. / Psalmen 96(95),10.11-12a.12b-13. / Mattheus 23,23-26.

Woensdag, 27 Augustus 2014
Woensdag in week 21 door het jaar 
2e Tessalonisenzen 3,6-10.16-18. / Psalmen 128(127),1-2.4-5. / Mattheus 23,27-32.

Donderdag, 28 Augustus 2014
Donderdag in week 21 door het jaar 
1e Corinthiërs 1,1-9. / Psalmen 145(144),2-3.4-5.6-7. / Mattheus 24,42-51.

Vrijdag, 29 Augustus 2014
Marteldood van de H. Johannes de Doper - Gedachtenis 
Jeremia 1,17-19. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / Marcus 6,17-29.

Zaterdag, 30 Augustus 2014
Zaterdag in week 21 door het jaar 
1e Corinthiërs 1,26-31. / Psalmen 33(32),12-13.18-19.20-21. / Mattheus 25,14-30.

 

Zondag, 31 Augustus 2014
TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Jeremia 20,7-9. / Psalmen 63(62),2.3-4.5-6.8-9. / Romeinen 12,1-2. / Mattheus 16,21-27.

Maandag, 01 September 2014
Maandag in week 22 door het jaar
1e Corinthiërs 2,1-5. / Psalmen 119(118),97.98.99.100.101.102. / Lucas 4,16-30.

Dinsdag, 02 September 2014
Dinsdag in week 22 door het jaar
1e Corinthiërs 2,10b-16. / Psalmen 145(144),8-9.10-11.12-13ab.13cd-14. / Lucas 4,31-37.

Woensdag, 03 September 2014
Woensdag in week 22 door het jaar
1e Corinthiërs 3,1-9. / Psalmen 33(32),12-13.14-15.20-21. / Lucas 4,38-44.

Donderdag, 04 September 2014
Donderdag in week 22 door het jaar
1e Corinthiërs 3,18-23. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 5,1-11.

Vrijdag, 05 September 2014
Vrijdag in week 22 door het jaar
1e Corinthiërs 4,1-5. / Psalmen 37(36),3-4.5-6.27-28.39-40. / Lucas 5,33-39.

Zaterdag, 06 September 2014
Zaterdag in week 22 door het jaar
1e Corinthiërs 4,6b-15. / Psalmen 145(144),17-18.19-20.21. / Lucas 6,1-5.

 

Zondag, 07 September 2014
DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A 
Ezechiël 33,7-9. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Romeinen 13,8-10. / Mattheus 18,15-20.

Maandag, 08 September 2014
Maria Geboorte - Feest 
Micha 5,1-4a. / Psalmen 13(12),6. / Mattheus 1,1-16.18-23.

Dinsdag, 09 September 2014, H. Pius van Pietrelcina, Padre Pio
Dinsdag in week 23 door het jaar
1e Corinthiërs 6,1-11. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Lucas 6,12-19.

Woensdag, 10 September 2014
Woensdag in week 23 door het jaar
1e Corinthiërs 7,25-31. / Psalmen 45(44),11-12.14-15.16-17. / Lucas 6,20-26.

Donderdag, 11 September 2014
Donderdag in week 23 door het jaar
1e Corinthiërs 8,1b-7.11-13. / Psalmen 139(138),1-3.13-14ab.23-24. / Lucas 6,27-38.

Vrijdag, 12 September 2014
Vrijdag in week 23 door het jaar
1e Corinthiërs 9,16-19.22b-27. / Psalmen 84(83),3.4.5-6a.8a.12. / Lucas 6,39-42.

Zaterdag, 13 September 2014
Zaterdag in week 23 door het jaar
1e Corinthiërs 10,14-22. / Psalmen 116(115),12-13.17-18. / Lucas 6,43-49.

 

Zondag, 14 September 2014
KRUISVERHEFFING - Feest
Numeri 21,4b-9. / Psalmen 78(77),1-2.34-35.36-37.38. / Johannes 3,13-17.

Maandag, 15 September 2014
Onze Lieve Vrouw van Smarten - Gedachtenis
Hebreën 5,7-9. / Psalmen 31(30),2-3b.3c-4.5-6.15-16.20. / Johannes 19,25-27.

Dinsdag, 16 September 2014
Dinsdag in week 24 door het jaar
1e Corinthiërs 12,12-14.27-31a. / Psalmen 100(99),1.2.3.4.5. / Lucas 7,11-17.

Woensdag, 17 September 2014
Woensdag in week 24 door het jaar
1e Corinthiërs 12,31.13,1-13. / Psalmen 33(32),2-3.4-5.12.22. / Lucas 7,31-35.

Donderdag, 18 September 2014
Donderdag in week 24 door het jaar
1e Corinthiërs 15,1-11. / Psalmen 118(117),1-2.16ab-17.28. / Lucas 7,36-50.

Vrijdag, 19 September 2014
Vrijdag in week 24 door het jaar
1e Corinthiërs 15,12-20. / Psalmen 17(16),1.6-7.8b.15. / Lucas 8,1-3.

Zaterdag, 20 September 2014
Zaterdag in week 24 door het jaar
1e Corinthiërs 15,35-37.42-49. / Psalmen 56(55),10c-11.12-14. / Lucas 8,4-15.

 

Zondag, 21 September 2014

VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A 
Isaïas 55,6-9. / Psalmen 145(144),2-3.8-9.17-18. / Filippenzen 1,20c-24.27a. / Mattheus 20,1-16a.

Maandag, 22 September 2014
Maandag in week 25 door het jaar
Spreuken 3,27-34. / Psalmen 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5. / Lucas 8,16-18.

Dinsdag, 23 September 2014, H. Pius van Pietrelcina, Padre Pio
Dinsdag in week 25 door het jaar
Spreuken 21,1-6.10-13. / Psalmen 119(118),1.27.30.34.35.44. / Lucas 8,19-21.

Woensdag, 24 September 2014
Woensdag in week 25 door het jaar
Spreuken 30,5-9. / Psalmen 119(118),29.72.89.101.104.163. / Lucas 9,1-6.

Donderdag, 25 September 2014
Donderdag in week 25 door het jaar
Prediker 1,2-11. / Psalmen 90(89),3-4.5-6.12-13.14.17. / Lucas 9,7-9.

Vrijdag, 26 September 2014
Vrijdag in week 25 door het jaar
Prediker 3,1-11. / Psalmen 144(143),1a.2abc.3-4. / Lucas 9,18-22.

Zaterdag, 27 September 2014
Zaterdag in week 25 door het jaar
Prediker 11,9-10.12,1-8. / Psalmen 90(89),3-4.5-6.12-13.14.17. / Lucas 9,43b-45.

 

Zondag, 28 September 2014

ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A 
Ezechiël 18,25-28. / Psalmen 25(24),4bc-5.6-7.8-9. / Filippenzen 2,1-11. / Mattheus 21,28-32.

Maandag, 29 September 2014
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen - Feest
Daniël 7,9-10.13-14. / Psalmen 138(137),1-2a.2b-3.4-5. / Johannes 1,47-51.

Dinsdag, 30 September 2014
Dinsdag in week 26 door het jaar
Job 3,1-3.11-17.20-23. / Psalmen 88(87),2-3.4-5.6.7-8. / Lucas 9,51-56.

Woensdag, 01 Oktober 2014
Woensdag in week 26 door het jaar
Job 9,1-12.14-16. / Psalmen 88(87),10bc-11.12-13.14-15. / Lucas 9,57-62.

Donderdag, 02 Oktober 2014
HH. Engelbewaarders - Gedachtenis
Exodus 23,20-23. / Psalmen 91(90),1-2.3-5a.5b-6.10-11. / Mattheus 18,1-5.10.

Vrijdag, 03 Oktober 2014
Vrijdag in week 26 door het jaar

Zaterdag, 04 Oktober 2014
Zaterdag in week 26 door het jaar
Job 42,1-3.5-6.12-17. / Psalmen 119(118),66.71.75.91.125.130. / Lucas 10,17-24.

 

Zondag, 05 Oktober 2014

ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A 
Isaïas 5,1-7. / Psalmen 80(79),9.12.13-14.15-16.19-20. / Filippenzen 4,6-9. / Mattheus 21,33-43.

Maandag, 06 Oktober 2014
Maandag in week 27 door het jaar 
Galaten 1,6-12. / Psalmen 111(110),1-2.7-8.9.10c. / Lucas 10,25-37.

Dinsdag, 07 Oktober 2014
Dinsdag in week 27 door het jaar 
Galaten 1,13-24. / Psalmen 139(138),1-3.13-14ab.14c-15. / Lucas 10,38-42.

Woensdag, 08 Oktober 2014
Woensdag in week 27 door het jaar 
Galaten 2,1-2.7-14. / Psalmen 117(116),1.2. / Lucas 11,1-4.

Donderdag, 09 Oktober 2014
Donderdag in week 27 door het jaar 

Vrijdag, 10 Oktober 2014

Vrijdag in week 27 door het jaar 
Galaten 3,7-14. / Psalmen 111(110),1-2.3-4.5-6. / Lucas 11,15-26.

Zaterdag, 11 Oktober 2014
Zaterdag in week 27 door het jaar 
Galaten 3,22-29. / Psalmen 105(104),2-3.4-5.6-7. / Lucas 11,27-28.

 

Zondag, 12 Oktober 2014
ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A 
Isaïas 25,6-10a. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Filippenzen 4,12-14.19-20. / Mattheus 22,1-14.

Maandag, 13 Oktober 2014
Maandag in week 28 door het jaar 
Galaten 4,22-24.26-27.31.5,1. / Psalmen 113(112),1-2.3-4.5a.6-7. / Lucas 11,29-32.

Dinsdag, 14 Oktober 2014
Dinsdag in week 28 door het jaar 
Galaten 5,1-6. / Psalmen 119(118),41.43.44.45.47.48. / Lucas 11,37-41.

Woensdag, 15 Oktober 2014
Woensdag in week 28 door het jaar 
Galaten 5,18-25. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 11,42-46.

Donderdag, 16 Oktober 2014
Donderdag in week 28 door het jaar 
Efeziërs 1,1-10. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Lucas 11,47-54.

Vrijdag, 17 Oktober 2014
Vrijdag in week 28 door het jaar 
Efeziërs 1,11-14. / Psalmen 33(32),1-2.4-5.12-13. / Lucas 12,1-7.

Zaterdag, 18 Oktober 2014
H. Lucas, evangelist - Feest 
2e Timoteüs 4,9-17a. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / Lucas 10,1-9.

 

Zondag, 19 Oktober 2014
NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A 
Isaïas 45,1.4-6. / Psalmen 96(95),1.3.4-5.7-8.9-10a.10c. / 1e Tessalonisenzen 1,1-5b. / Mattheus 22,15-21.

Maandag, 20 Oktober 2014
Maandag in week 29 door het jaar 
Efeziërs 2,1-10. / Psalmen 100(99),2.3.4.5. / Lucas 12,13-21.

Dinsdag, 21 Oktober 2014
Dinsdag in week 29 door het jaar 
Efeziërs 2,12-22. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Lucas 12,35-38.

Woensdag, 22 Oktober 2014
Woensdag in week 29 door het jaar 
Efeziërs 3,2-12. / Isaïas 12,2-3.4bcd.5-6. / Lucas 12,39-48.

Donderdag, 23 Oktober 2014
Donderdag in week 29 door het jaar 
Efeziërs 3,14-21. / Psalmen 33(32),1-2.4-5.11-12.18-19. / Lucas 12,49-53.

Vrijdag, 24 Oktober 2014
Vrijdag in week 29 door het jaar 

Zaterdag, 25 Oktober 2014

Zaterdag in week 29 door het jaar 
Efeziërs 4,7-16. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Lucas 13,1-9.

 

Zondag, 26 Oktober 2014
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A 
Exodus 22,20-26. / Psalmen 18(17),2-3a.3bc-4.47.51ab. / 1e Tessalonisenzen 1,5c-10. / Mattheus 22,34-40.

Maandag, 27 Oktober 2014
Maandag in week 30 door het jaar 
Efeziërs 4,32.5,1-8. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 13,10-17.

Dinsdag, 28 Oktober 2014
HH. Simon en Judas, apostelen - Feest 
Efeziërs 2,19-22. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 6,12-19.

Woensdag, 29 Oktober 2014
Woensdag in week 30 door het jaar
Efeziërs 6,1-9. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.13cd-14. / Lucas 13,22-30.

Donderdag, 30 Oktober 2014
Donderdag in week 30 door het jaar
Efeziërs 6,10-20. / Psalmen 144(143),1.2.9-10. / Lucas 13,31-35.

Vrijdag, 31 Oktober 2014
Vrijdag in week 30 door het jaar 
Filippenzen 1,1-11. / Psalmen 111(110),1-2.3-4.5-6. / Lucas 14,1-6.

Zaterdag, 01 November 2014

ALLERHEILIGEN - Hoogfeest
Openbaringen 7,2-4.9-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / 1e Johannes 3,1-3. / Mattheus 5,1-12a.

 

Op Allerzielen is men vrij in het kiezen van de lezingen 

Zondag, 02 November 2014
GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN - ALLERZIELEN 
Isaïas 25,6a.7-9. / Psalmen 27(26),1.4.7.8b.9a.13-14. / Romeinen 5,5-11. / Johannes 11,17-27.

Maandag, 03 November 2014
Maandag in week 31 door het jaar 
Filippenzen 2,1-4. / Psalmen 131(130),1.2.3. / Lucas 14,12-14.

Dinsdag, 04 November 2014
Dinsdag in week 31 door het jaar 
Filippenzen 2,5-11. / Psalmen 22(21),26b-27.28-30a.31-32. / Lucas 14,15-24.

Woensdag, 05 November 2014
Woensdag in week 31 door het jaar
Filippenzen 2,12-18. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Lucas 14,25-33.

Donderdag, 06 November 2014
Donderdag in week 31 door het jaar
2e Corinthiërs 4,1-2.5-7. / Psalmen 105(104),2-3.4-5.6-7. / Johannes 12,44-50.

Vrijdag, 07 November 2014

H. WILLIBRORD, BISSCHOP, VERKONDIGER VAN ONS GELOOF, PATROON VAN DE NEDERLANDSE KERKPROVINCIE - Hoogfeest 
Isaïas 52,7-10. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.7-8a.10. / Hebreën 13,7-9a.15-17a. / Marcus 16,15-20.

Zaterdag, 08 November 2014
Zaterdag in week 31 door het jaar
Filippenzen 4,10-19. / Psalmen 112(111),1-2.5-6.8a.9ab. / Lucas 16,9-15.

 

Zondag, 09 November 2014
KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN SINT JAN VAN LATERANEN - Feest
Ezechiël 47,1-2.8-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / 1e Corinthiërs 3,9b-11.16-17. / Johannes 2,13-22.

Maandag, 10 November 2014
Maandag in week 32 door het jaar 
Titus 1,1-9. / Psalmen 24(23),1-2.3-4.5-6. / Lucas 17,1-6.

Dinsdag, 11 November 2014
Dinsdag in week 32 door het jaar
Titus 2,1-8.11-14. / Psalmen 37(36),3-4.18.23.27.29. / Lucas 17,7-10.

Woensdag, 12 November 2014
Woensdag in week 32 door het jaar
Titus 3,1-7. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Lucas 17,11-19.

Donderdag, 13 November 2014
Donderdag in week 32 door het jaar
Filemon 1,7-20. / Psalmen 146(145),6c-7.8-9a.9bc-10. / Lucas 17,20-25.

Vrijdag, 14 November 2014
Vrijdag in week 32 door het jaar
2e Johannes 1,4-9. / Psalmen 119(118),1.2.10.11.17.18. / Lucas 17,26-37.

Zaterdag, 15 November 2014
Zaterdag in week 32 door het jaar
3e Johannes 1,5-8. / Psalmen 112(111),1-2.3-4.5-6. / Lucas 18,1-8.

 

Zondag, 16 November 2014

DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Spreuken 31,10-13.19-20.30-31. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5. / 1e Tessalonisenzen 5,1-6. / Mattheus 25,14-30.

Maandag, 17 November 2014
Maandag in week 33 door het jaar
Openbaringen 1,1-4.2,1-5a. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 18,35-43.

Dinsdag, 18 November 2014
Dinsdag in week 33 door het jaar
Openbaringen 3,1-6.14-22. / Psalmen 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5. / Lucas 19,1-10.

Woensdag, 19 November 2014
Woensdag in week 33 door het jaar
Openbaringen 4,1-11. / Psalmen 150(149),1-2.3-4.5-6. / Lucas 19,11-28.

Donderdag, 20 November 2014
Donderdag in week 33 door het jaar
Openbaringen 5,1-10. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Lucas 19,41-44.

Vrijdag, 21 November 2014
Vrijdag in week 33 door het jaar

Zaterdag, 22 November 2014

Zaterdag in week 33 door het jaar
Openbaringen 11,4-12. / Psalmen 144(143),1.2.9-10. / Lucas 20,27-40.

 

Zondag, 23 November 2014
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL - Hoogfeest - Jaar A
Ezechiël 34,11-12.15-17. / Psalmen 23(22),1-2a.2b-3.5.6. / 1e Corinthiërs 15,20-26.28. / Mattheus 25,31-46.

Maandag, 24 November 2014
Maandag in week 34 door het jaar
Openbaringen 14,1-3.4b-5. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 21,1-4.

Dinsdag, 25 November 2014
Dinsdag in week 34 door het jaar
Openbaringen 14,14-19. / Psalmen 96(95),10.11-12.13. / Lucas 21,5-11.

Woensdag, 26 November 2014
Woensdag in week 34 door het jaar
Openbaringen 15,1-4. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.7-8.9. / Lucas 21,12-19.

Donderdag, 27 November 2014
Donderdag in week 34 door het jaar
Openbaringen 18,1-2.21-23.19,1-3.9a. / Psalmen 100(99),2.3.4.5. / Lucas 21,20-28.

Vrijdag, 28 November 2014
Vrijdag in week 34 door het jaar
Openbaringen 20,1-4.11-15.21,1-2. / Psalmen 84(83),3.4.5-6a.8a. / Lucas 21,29-33.

Zaterdag, 29 November 2014
Zaterdag in week 34 door het jaar

 

Zondag, 30 November 2014

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar B 
Isaïas 63,16b-17.19b.64,3b-7. / Psalmen 80(79),2ac.3bc.15-16.18-19. / 1e Corinthiërs 1,3-9. / Marcus 13,33-37.

Maandag, 01 December 2014
Maandag in de eerste week van de Advent 
Isaïas 2,1-5. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.8-9. / Mattheus 8,5-11.

Dinsdag, 02 December 2014
Dinsdag in de eerste week van de Advent 
Isaïas 11,1-10. / Psalmen 72(71),1-2.7-8.12-13.17. / Lucas 10,21-24.

Woensdag, 03 December 2014
Woensdag in de eerste week van de Advent 
Isaïas 25,6-10a. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Mattheus 15,29-37.

Donderdag, 04 December 2014
Donderdag in de eerste week van de Advent 
Isaïas 26,1-6. / Psalmen 118(117),1.8-9.19-21.25-27a. / Mattheus 7,21.24-27.

Vrijdag, 05 December 2014
Vrijdag in de eerste week van de Advent 
Isaïas 29,17-24. / Psalmen 27(26),1.4abd.13-14. / Mattheus 9,27-31.

Zaterdag, 06 December 2014
Zaterdag in de eerste week van de Advent 
Isaïas 30,19-21.23-26. / Psalmen 147(146),1-2.3-4.5-6. / Mattheus 9,35-38.10,1.6-8.

 

Zondag, 07 December 2014

TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar B 
Isaïas 40,1-5.9-11. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / 2e Petrus 3,8-14. / Marcus 1,1-8.

Maandag, 08 December 2014
ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA - Hoogfeest 
Genesis 3,9-15.20. / Psalmen 98(97),1.2-3.4. / Efeziërs 1,3-6.11-12. / Lucas 1,26-38.

Dinsdag, 09 December 2014
Dinsdag in de tweede week van de Advent 
Isaïas 40,1-11. / Psalmen 96(95),1-2.3.10ac.11-12.13. / Mattheus 18,12-14.

Woensdag, 10 December 2014
Woensdag in de tweede week van de Advent 
Isaïas 40,25-31. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8.10. / Mattheus 11,28-30.

Donderdag, 11 December 2014
Donderdag in de tweede week van de Advent 
Isaïas 41,13-20. / Psalmen 145(144),1.9.10-11.12-13ab. / Mattheus 11,11-15.

Vrijdag, 12 December 2014
Vrijdag in de tweede week van de Advent 
Isaïas 48,17-19. / Psalmen 1,1.3.4.6. / Mattheus 11,16-19.

Zaterdag, 13 December 2014
Zaterdag in de tweede week van de Advent 
Sirach 48,1-4.9-11. / Psalmen 80(79),2ac.3bc.15-16.18-19. / Mattheus 17,10-13.

 

Zondag, 14 December 2014

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar B - Zondag "Gaudete" 
Isaïas 61,1-2a.10-11. / Lucas 1,46-48.49-50.53-54. / 1e Tessalonisenzen 5,16-24. / Johannes 1,6-8.19-28.

Maandag, 15 December 2014
Maandag in de derde week van de Advent 
Numeri 24,2-7.15-17a. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Mattheus 21,23-27.

Dinsdag, 16 December 2014
Dinsdag in de derde week van de Advent 
Sophonias (Sefanja) 3,1-2.9-13. / Psalmen 34(33),2-3.6-7.17-18.19.23. / Mattheus 21,28-32.

Woensdag, 17 December 2014
17 December : Woensdag in de derde week van de Advent
Genesis 49,1a-2.8-10. / Psalmen 72(71),2.3-4ab.7-8.17. / Mattheus 1,1-17.

Donderdag, 18 December 2014
18 December : Donderdag in de derde week van de Advent 
Jeremia 23,5-8. / Psalmen 72(71),2.12-13.18-19. / Mattheus 1,18-24.

Vrijdag, 19 December 2014
19 December : Vrijdag in de derde week van de Advent 
Rechters 13,2-7.24-25a. / Psalmen 71(70),3-4a.5-6ab.16-17. / Lucas 1,5-25.

Zaterdag, 20 December 2014
20 December : Zaterdag in de derde week van de Advent 
Isaïas 7,10-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 1,26-38.

 

Zondag, 21 December 2014

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar B
2e Samuël 7,1-5.8b-12.14a.16. / Psalmen 89(88),2-3.4-5.27.29. / Romeinen 16,25-27. / Lucas 1,26-38.

Maandag, 22 December 2014
22 December : Maandag in de vierde week van de Advent 
1e Samuël 1,24-28. / 1e Samuël 2,1.4-5.6-7.8abcd. / Lucas 1,46-56.

Dinsdag, 23 December 2014
23 December : Dinsdag in de vierde week van de Advent 
Maleachi 3,1-4.23-24. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / Lucas 1,57-66.

Woensdag, 24 December 2014
24 December : KERSTMIS - GEBOORTE VAN DE HEER - KERSTNACHT : Nachtmis (Hoogfeest) 
Isaïas 9,1-3.5-6. / Psalmen 96(95),1-3.11-13. / Titus 2,11-14. / Lucas 2,1-14.

Donderdag, 25 December 2014
KERSTMIS - GEBOORTE VAN DE HEER - KERSTDAG : Dagmis (Hoogfeest) 
Isaïas 52,7-10. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Hebreën 1,1-6. / Johannes 1,1-18.

Vrijdag, 26 December 2014
H. Stefanus, eerste martelaar - Feest
Handelingen der apostelen 6,8-10.7,54-59. / Psalmen 31(30),3cd-4.6.8.16.17. / Mattheus 10,17-22.

Zaterdag, 27 December 2014
H. Johannes, apostel en evangelist - Feest
1 Johannes 1,1-4. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.11-12. / Johannes 20,2-8.

 

Zondag, 04 januari 2015

OPENBARING DES HEREN - HOOGFEEST
Jesaja 60,1-6. / Psalmen 72(71),1-2.7-8.10-13. / Efeziërs 3,2-3a.5-6. / Matteüs 2,1-12.

Maandag, 05 januari 2015
Maandag - weekdag van de kersttijd
1 Johannes 3,22-24.4,1-6. / Psalmen 2,7-8.10-11. / Matteüs 4,12-17.23-25.

Dinsdag, 06 januari 2015
Dinsdag - weekdag van de kersttijd
1 Johannes 4,7-10. / Psalmen 72(71),1-2.3-4ab.7-8. / Marcus 6,34-44.

Woensdag, 07 januari 2015
Woensdag - weekdag van de kersttijd
1 Johannes 4,11-18. / Psalmen 72(71),1-2.10.12-13. / Marcus 6,45-52.

Donderdag, 08 januari 2015
Donderdag - weekdag van de kersttijd
1 Johannes 4,19-21.5,1-4. / Psalmen 72(71),1-2.10.15bc.17. / Lucas 4,14-22a.

Vrijdag, 09 januari 2015
Vrijdag - weekdag van de kersttijd
1 Johannes 5,5-13. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / Lucas 5,12-16.

Zaterdag, 10 januari 2015
Zaterdag - weekdag van de kersttijd
1 Johannes 5,14-21. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5.6a.9b. / Johannes 3,22-30.

 

Zondag, 11 januari 2015
DOOP VAN DE HEER - Feest - Jaar B
Jesaja 42,1-4.6-7. / Psalmen 29(28),1-2.3ac-4.3c.9c-10. / Handelingen der apostelen 10,34-38. / Marcus 1,7-11.

Maandag, 12 januari 2015
Maandag in week 1 door het jaar
Hebreën 1,1-6. / Psalmen 97(96),1.2b.6.7c.9. / Marcus 1,14-20.

Dinsdag, 13 januari 2015
Dinsdag in week 1 door het jaar
Hebreën 2,5-12. / Psalmen 8,2a.5.6-7.8-9. / Marcus 1,21-28.

Woensdag, 14 januari 2015
Woensdag in week 1 door het jaar
Hebreën 2,14-18. / Psalmen 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Marcus 1,29-39.

Donderdag, 15 januari 2015
Donderdag in week 1 door het jaar
Hebreën 3,7-14. / Psalmen 95(94),6-7.8-9.10-11. / Marcus 1,40-45.

Vrijdag, 16 januari 2015
Vrijdag in week 1 door het jaar
Hebreën 4,1-5.11. / Psalmen 78(77),3.4bc.5.6.7. / Marcus 2,1-12.

Zaterdag, 17 januari 2015
Zaterdag in week 1 door het jaar
Hebreeën 4,12-16. / Psalmen 19(18),8.9.10.15. / Marcus 2,13-17.

 

Zondag, 18 januari 2015

TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
1e Samuël 3,3b-10.19. / Psalmen 40(39),2.4.7ac.7b-8.9-11ab.12. / 1e Corinthiërs 6,13c-15a.17-20. / Johannes 1,35-42.

Maandag, 19 januari 2015
Maandag in week 2 door het jaar
Hebreeën 5,1-10. / Psalmen 110(109),1.2.3.4. / Marcus 2,18-22.

Dinsdag, 20 januari 2015
Dinsdag in week 2 door het jaar
Hebreeën 6,10-20. / Psalmen 111(110),1-2.4-5.9.10c. / Marcus 2,23-28.

Woensdag, 21 januari 2015
Woensdag in week 2 door het jaar
Hebreeën 7,1-3.15-17. / Psalmen 110(109),1.2.3.4. / Marcus 3,1-6.

Donderdag, 22 januari 2015
Donderdag in week 2 door het jaar
Hebreeën 7,25-28.8,1-6. / Psalmen 40(39),7-8.9.10.17. / Marcus 3,7-12.

Vrijdag, 23 januari 2015
Vrijdag in week 2 door het jaar
Hebreeën 8,6-13. / Psalmen 85(84),8.10.11-12.13-14. / Marcus 3,13-19.

Zaterdag, 24 januari 2015
Zaterdag in week 2 door het jaar
Hebreeën 9,2-3.11-14. / Psalmen 47(46),2-3.6-7.8-9. / Marcus 3,20-21.

 

Zondag, 25 januari 2015
DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Jona 3,1-5.10. / Psalmen 25(24),4-5ab.6-7ab.8-9. / 1e Corinthiërs 7,29-31. / Marcus 1,14-20.

Maandag, 26 januari 2015
HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen - Gedachtenis
2e Timoteüs 1,1-8. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.7-8a.10. / Lucas 10,1-9.

Dinsdag, 27 januari 2015
Dinsdag in week 3 door het jaar

Woensdag, 28 januari 2015

Woensdag in week 3 door het jaar
Hebreeën 10,11-18. / Psalmen 110(109),1.2.3.4. / Marcus 4,1-20.

Donderdag, 29 januari 2015
Donderdag in week 3 door het jaar
Hebreeën 10,19-25. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Marcus 4,21-25.

Vrijdag, 30 januari 2015
Vrijdag in week 3 door het jaar
Hebreeën 10,32-39. / Psalmen 37(36),3-4.5-6.23-24.39-40. / Marcus 4,26-34.

Zaterdag, 31 januari 2015
Zaterdag in week 3 door het jaar
Hebreeën 11,1-2.8-19. / Lucas 1,68-70.71-72.73-75. / Marcus 4,35-41.

 

Zondag, 01 februari 2015
VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Deuteronomium 18,15-20. / Psalmen 95(94),1-2.6-8a.9. / 1e Corinthiërs 7,32-35. / Marcus 1,21-28.

Maandag, 02 februari 2015
Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) - Feest
Maleachi 3,1-4. / Psalmen 24(23),7.8.9.10. / Lucas 2,22-40.

Dinsdag, 03 februari 2015
Dinsdag in week 4 door het jaar
Hebreeën 12,1-4. / Psalmen 22(21),26-27.28.30bc.27c.31a.32. / Marcus 5,21-43.

Woensdag, 04 februari 2015
Woensdag in week 4 door het jaar
Hebreeën 12,4-7.11-15. / Psalmen 103(102),1-2.13-14.17ac-18a. / Marcus 6,1-6.

Donderdag, 05 februari 2015
Donderdag in week 4 door het jaar
Hebreeën 12,18-19.21-24. / Psalmen 48(47),2-3a.3b-4.9.10-11. / Marcus 6,7-13.

Vrijdag, 06 februari 2015
Vrijdag in week 4 door het jaar
Hebreeën 13,1-8. / Psalmen 27(26),1.3.5.8b-9abc. / Marcus 6,14-29.

Zaterdag, 07 februari 2015

Zaterdag in week 4 door het jaar
Hebreeën 13,15-17.20-21. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Marcus 6,30-34.

 

Zondag, 08 februari 2015
VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Job 7,1-4.6-7. / Psalmen 147(146),1-2.3-4.5-6. / 1e Corinthiërs 9,16-19.22-23. / Marcus 1,29-39.

Maandag, 09 februari 2015
Maandag in week 5 door het jaar
Genesis 1,1-19. / Psalmen 104(103),1-2a.5-6.10.12.24.35c.33a. / Marcus 6,53-56.

Dinsdag, 10 februari 2015
Dinsdag in week 5 door het jaar
Genesis 1,20-31.2,1-4a. / Psalmen 8,4-5.6-7.8-9. / Marcus 7,1-13.

Woensdag, 11 februari 2015
Woensdag in week 5 door het jaar
Genesis 2,4b-9.15-17. / Psalmen 104(103),1-2a.27-28.29bc-30. / Marcus 7,14-23.

Donderdag, 12 februari 2015
Donderdag in week 5 door het jaar
Genesis 2,18-25. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5. / Marcus 7,24-30.

Vrijdag, 13 februari 2015
Vrijdag in week 5 door het jaar

Zaterdag, 14 februari 2015

HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, patronen van Europa - Feest
Handelingen der apostelen 13,46-49. / Psalmen 117(116),1.2. / Lucas 10,1-9.

 

Zondag, 15 februari 2015
ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Leviticus 13,1-2.45-46. / Psalmen 32(31),1bc-2.5.10-11. / 1e Corinthiërs 10,31-33.11,1. / Marcus 1,40-45.

Maandag, 16 februari 2015
Maandag in week 6 door het jaar
Genesis 4,1-15.25. / Psalmen 50(49),1.8.16bc-17.20-21. / Marcus 8,11-13.

Dinsdag, 17 februari 2015
Dinsdag in week 6 door het jaar
Genesis 6,5-8.7,1-5.10. / Psalmen 29(28),1b.2.3ac-4.5a.9b.10. / Marcus 8,14-21.

Woensdag, 18 februari 2015
Aswoensdag
Joël 2,12-18. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.12-13.14.17. / 2e Corinthiërs 5,20-21.6,1-2. / Mattheus 6,1-6.16-18.

Donderdag, 19 februari 2015
Donderdag na Aswoensdag
Deuteronomium 30,15-20. / Psalmen 1,1.3.4.6. / Lucas 9,22-25.

Vrijdag, 20 februari 2015
Vrijdag na Aswoensdag
Isaïas 58,1-9a. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.18-19. / Mattheus 9,14-15.

Zaterdag, 21 februari 2015
Zaterdag na Aswoensdag
Isaïas 58,9b-14. / Psalmen 86(85),1-2.3-4.5-6. / Lucas 5,27-32.

 

Zondag, 22 februari 2015
EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Jaar B
Genesis 9,8-15. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.6-7ab.8-9. / 1e Petrus 3,18-22. / Marcus 1,12-15.

Maandag, 23 februari 2015
Maandag in week 1 van de Veertigdagentijd
Leviticus 19,1-2.11-18. / Psalmen 19(18),8.9.10.15. / Mattheus 25,31-46.

Dinsdag, 24 februari 2015
Dinsdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Isaïas 55,10-11. / Psalmen 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19. / Mattheus 6,7-15.

Woensdag, 25 februari 2015
Woensdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Jona 3,1-10. / Psalmen 51(50),3-4.12-13.18-19. / Lucas 11,29-32.

Donderdag, 26 februari 2015
Donderdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Esther 14,1.3-5.12-14. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8. / Mattheus 7,7-12.

Vrijdag, 27 februari 2015
Vrijdag in week 1 van de Veertigdagentijd

Zaterdag, 28 februari 2015

Zaterdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Deuteronomium 26,16-19. / Psalmen 119(118),1-2.4-5.7-8. / Mattheus 5,43-48.

 

Zondag, 01 maart 2015
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Jaar B
Genesis 22,1-2.9a.10-13.15-18. / Psalmen 116(115),10.15.16-17.18-19. / Romeinen 8,31b-34. / Marcus 9,2-10.

Maandag, 02 maart 2015
Maandag in week 2 van de Veertigdagentijd
Daniël 9,4b-10. / Psalmen 79(78),8.9.11.13. / Lucas 6,36-38.

Dinsdag, 03 maart 2015
Dinsdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Isaïas 1,10.16-20. / Psalmen 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Mattheus 23,1-12.

Woensdag, 04 maart 2015
Woensdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Jeremia 18,18-20. / Psalmen 31(30),5-6.14.15-16. / Mattheus 20,17-28.

Donderdag, 05 maart 2015
Donderdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Jeremia 17,5-10. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 16,19-31.

Vrijdag, 06 maart 2015
Vrijdag in week 2 van de Veertigdagentijd

Zaterdag, 07 maart 2015

Zaterdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Micha 7,14-15.18-20. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12. / Lucas 15,1-3.11-32.

 

Zondag, 08 maart 2015
DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Jaar B
Exodus 20,1-17. / Psalmen 19(18),8.9.10.11.12. / 1e Corinthiërs 1,22-25. / Johannes 2,13-25.

Maandag, 09 maart 2015
Maandag in week 3 van de Veertigdagentijd
2e Koningen 5,1-15a. / Psalmen 42(41),2-3.43(42),3-4. / Lucas 4,24-30.

Dinsdag, 10 maart 2015
Dinsdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Daniël 3,25.34-43. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Mattheus 18,21-35.

Woensdag, 11 maart 2015
Woensdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Deuteronomium 4,1.5-9. / Psalmen 147,12-13.15-16.19-20. / Mattheus 5,17-19.

Donderdag, 12 maart 2015
Donderdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Jeremia 7,23-28. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Lucas 11,14-23.

Vrijdag, 13 maart 2015
Vrijdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Hosea 14,2-10. / Psalmen 81(80),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14.17. / Marcus 12,28b-34.

Zaterdag, 14 maart 2015
Zaterdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Hosea 6,1-6. / Psalmen 51(50),3-4.18-19.20-21ab. / Lucas 18,9-14.

 

Zondag, 15 maart 2015
VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Zondag "laetare"
2e Kronieken 36,14-16.19-23. / Psalmen 137(136),1-2.3.4-5.6. / Efeziërs 2,4-10. / Johannes 3,14-21.

Maandag, 16 maart 2015
Maandag in week 4 van de Veertigdagentijd
Isaïas 65,17-21. / Psalmen 30(29),2.4.5-6.11-12a.13b. / Johannes 4,43-54.

Dinsdag, 17 maart 2015
Dinsdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Ezechiël 47,1-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / Johannes 5,1-16.

Woensdag, 18 maart 2015
Woensdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Isaïas 49,8-15. / Psalmen 145(144),8-9.13cd-14.17-18. / Johannes 5,17-30.

Donderdag, 19 maart 2015
H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD MARIA - Hoogfeest
2e Samuël 7,4-5a.12-14a.16. / Psalmen 89(88),2-3.4-5.27.29. / Romeinen 4,13.16-18.22. / Mattheus 1,16.18-21.24a.

Vrijdag, 20 maart 2015
Vrijdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Wijsheid 2,1a.12-22. / Psalmen 34(33),17-18.19-20.21.23. / Johannes 7,1-2.10.25-30. 

Zaterdag, 21 maart 2015

Zaterdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Jeremia 11,18-20. / Psalmen 7,2-3.9bc-10.11-12. / Johannes 7,40-53.

 

Zondag, 22 maart 2015

VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Jeremia 31,31-34. / Psalmen 51(50),3-4.12-13.14-15. / Hebreeën 5,7-9. / Johannes 12,20-33.

Maandag, 23 maart 2015
Maandag in week 5 van de Veertigdagentijd
Daniël 13,1-9.15-17.19-30.33-62. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Johannes 8,1-11.

Dinsdag, 24 maart 2015
Dinsdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Numeri 21,4-9. / Psalmen 102(101),2-3.16-18.19-21. / Johannes 8,21-30.

Woensdag, 25 maart 2015
AANKONDIGING VAN DE HEER (MARIA BOODSCHAP) - Hoogfeest
Isaïas 7,10-14.8,10b. / Psalmen 40(39),7-8.9.10.11. / Hebreeën 10,4-10. / Lucas 1,26-38.

Donderdag, 26 maart 2015
Donderdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Genesis 17,3-9. / Psalmen 105(104),4-5.6-7.8-9. / Johannes 8,51-59.

Vrijdag, 27 maart 2015
Vrijdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Jeremia 20,10-13. / Psalmen 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7. / Johannes 10,31-42.

Zaterdag, 28 maart 2015
Zaterdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Ezechiël 37,21-28. / Jeremia 31,10.11-12ab.13. / Johannes 11,45-56.

 

Zondag, 29 maart 2015

PALM- OF PASSIEZONDAG
Isaïas 50,4-7. / Psalmen 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24. / Filippenzen 2,6-11. / Marcus 14,1-72.15,1-47.

Maandag, 30 maart 2015
Maandag in de Goede Week
Isaïas 42,1-7. / Psalmen 27(26),1.2.3.13-14. / Johannes 12,1-11.

Dinsdag, 31 maart 2015
Dinsdag in de Goede Week
Isaïas 49,1-6. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15.17. / Johannes 13,21-33.36-38.

Woensdag, 01 april 2015
Woensdag in de Goede Week
Isaïas 50,4-9a. / Psalmen 69(68),8-10.21bcd-22.31.33-34. / Mattheus 26,14-25.

Donderdag, 02 april 2015
Donderdag in de Goede Week : AVONDMIS VAN WITTE DONDERDAG
Exodus 12,1-8.11-14. / Psalmen 116(115),12-13.15-16bc.17-18. / 1e Corinthiërs 11,23-26. / Johannes 13,1-15.

Vrijdag, 03 april 2015
GOEDE VRIJDAG : HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER
Isaïas 52,13-15.53,1-12. / Psalmen 31(30),2.6.12-13.15-16.17.25. / Hebreeën 4,14-16.5,7-9. / Johannes 18,1-40.19,1-42.

Zaterdag, 04 april 2015
Paaszaterdag / Stille Zaterdag ----- PAASWAKE
Exodus 14,15-31.15,1a. / Exodus 15,1b-2.3-4.5-6.17-18. / Romeinen 6,3-11. / Marcus 16,1-8.

 

 

Zondag, 05 april 2015
PAASZONDAG - VERRIJZENIS VAN DE HEER - DAGMIS VAN PAASZONDAG - Hoogfeest met octaaf
Handelingen der apostelen 10,34a.37-43. / Psalmen 118(117),1-2.16ab-17.22-23. / Kolossenzen 3,1-4. / Johannes 20,1-9.

Maandag, 06 april 2015
Maandag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 2,14.22-33. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Mattheus 28,8-15.

Dinsdag, 07 april 2015
Dinsdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 2,36-41. / Psalmen 33(32),4-5.18-19.20.22. / Johannes 20,11-18.

Woensdag, 08 april 2015
Woensdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 3,1-10. / Psalmen 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Lucas 24,13-35.

Donderdag, 09 april 2015
Donderdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 3,11-26. / Psalmen 8,2a.5.6-7.8-9. / Lucas 24,35-48.

Vrijdag, 10 april 2015
Vrijdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 4,1-12. / Psalmen 118(117),1-2.4.22-24.25-27a. / Johannes 21,1-14.

Zaterdag, 11 april 2015
Zaterdag onder het octaaf van Pasen

 

Zondag, 12 april 2015
TWEEDE ZONDAG VAN PASEN: Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid - Jaar B
Handelingen der apostelen 4,32-35. / Psalmen 118(117),2-4.16ab-18.22-24. / 1e Johannes 5,1-6. / Johannes 20,19-31.

Maandag, 13 april 2015
Maandag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 4,23-31. / Psalmen 2,1-3.4-6.7-9. / Johannes 3,1-8.

Dinsdag, 14 april 2015
Dinsdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 4,32-37. / Psalmen 93(92),1ab.1c-2.5. / Johannes 3,7b-15.

Woensdag, 15 april 2015
Woensdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,17-26. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / Johannes 3,16-21.

Donderdag, 16 april 2015
Donderdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,27-33. / Psalmen 34(33),2.9.17-18.19-20. / Johannes 3,31-36.

Vrijdag, 17 april 2015
Vrijdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,34-42. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Johannes 6,1-15.

Zaterdag, 18 April 2015
Zaterdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 6,1-7. / Psalmen 33(32),1-2.4-5.18-19. / Johannes 6,16-21.

 

Zondag, 19 April 2015
DERDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar B
Handelingen der apostelen 3,13-15.17-19. / Psalmen 4,2.4.7.9. / 1e Johannes 2,1-5a. / Lucas 24,35-48.

Maandag, 20 April 2015
Maandag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 6,8-15. / Psalmen 119(118),23-24.26-27.29-30. / Johannes 6,22-29.

Dinsdag, 21 April 2015
Dinsdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 7,51-60.8,1a. / Psalmen 31(30),3cd-4.6ab.7b.8a.17.21ab. / Johannes 6,30-35.

Woensdag, 22 April 2015
Woensdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 8,1b-8. / Psalmen 66(65),1-3a.4-5.6-7a. / Johannes 6,35-40.

Donderdag, 23 April 2015
Donderdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 8,26-40. / Psalmen 66(65),8-9.16-17.20. / Johannes 6,44-51.

Vrijdag, 24 April 2015
Vrijdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 9,1-20. / Psalmen 117(116),1.2. / Johannes 6,52-59.

Zaterdag, 25 April 2015
H. Marcus, evangelist - Feest

 

Zondag, 26 April 2015

VIERDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar B - Roepingenzondag
Handelingen der apostelen 4,8-12. / Psalmen 118(117),1.8-9.21-23.26.28cd.29. / 1e Johannes 3,1-2. / Johannes 10,11-18.

Maandag, 27 April 2015
Maandag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 11,1-18. / Psalmen 42(41),2-3.43(42),3.4. / Johannes 10,1-10.

Dinsdag, 28 April 2015
Dinsdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 11,19-26. / Psalmen 87(86),1-3.4-5.6-7. / Johannes 10,22-30.

Woensdag, 29 April 2015
H. Catharina van Siëna, maagd en kerklerares, patrones van Europa - Feest
1e Johannes 1,5-10.2,1-2. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a. / Matteüs 11,25-30.

Donderdag, 30 April 2015
Donderdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,13-25. / Psalmen 89(88),2-3.21-22.25.27. / Johannes 13,16-20.

Vrijdag, 01 Mei 2015
Vrijdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,26-33. / Psalmen 2,6-7.8-9.10-11. / Johannes 14,1-6.

Zaterdag, 02 Mei 2015
Zaterdag na de 4e zondag van Pasen

 

Zondag, 03 Mei 2015

VIJFDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar B
Handelingen der apostelen 9,26-31. / Psalmen 22(21),26-27ab.28ab.30cd.31-32ab. / 1e Johannes 3,18-24. / Johannes 15,1-8.

Maandag, 04 Mei 2015
Maandag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 14,5-18. / Psalmen 115(113B),1-2.3-4.15-16. / Johannes 14,21-26.

Dinsdag, 05 Mei 2015
Dinsdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 14,19-28. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.21. / Johannes 14,27-31a.

Woensdag, 06 Mei 2015
Woensdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 15,1-6. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Johannes 15,1-8.

Donderdag, 07 Mei 2015
Donderdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 15,7-21. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.10. / Johannes 15,9-11.

Vrijdag, 08 Mei 2015
Vrijdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 15,22-31. / Psalmen 57(56),8-9.10-12. / Johannes 15,12-17.

Zaterdag, 09 Mei 2015
Zaterdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 16,1-10. / Psalmen 100(99),1-2.3.5. / Johannes 15,18-21.

 

Zondag, 10 Mei 2015

ZESDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar B
Handelingen der apostelen 10,25-26.34-35.44-48. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / 1e Johannes 4,7-10. / Johannes 15,9-17.

Maandag, 11 Mei 2015
Maandag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 16,11-15. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Johannes 15,26-27.16,1-4a.

Dinsdag, 12 Mei 2015
Dinsdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 16,22-34. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8. / Johannes 16,5-11.

Woensdag, 13 Mei 2015
Woensdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 17,15.22-34.18,1. / Psalmen 148(147),1-2.11-12.13-14. / Johannes 16,12-15.

Donderdag, 14 Mei 2015
HEMELVAART VAN DE HEER - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 1,1-11. / Psalmen 47(46),2-3.6-7.8-9. / Efeziërs 4,1-13. / Marcus 16,15-20.

Vrijdag, 15 Mei 2015
Vrijdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 18,9-18. / Psalmen 47(46),2-3.4-5.6-7. / Johannes 16,20-23a.

Zaterdag, 16 Mei 2015
Zaterdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 18,23-28. / Psalmen 47(46),2-3.8-9.10. / Johannes 16,23b-28.

 

Zondag, 17 Mei 2015
ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar B
Handelingen der apostelen 1,15-17.20a.20c-26. / Psalmen 103(102),1-2.11-12.19-20ab. / 1e Johannes 4,11-16. / Johannes 17,11b-19.

Maandag, 18 Mei 2015
Maandag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 19,1-8. / Psalmen 68(67),2-3.4-5ac.6-7ab. / Johannes 16,29-33.

Dinsdag, 19 Mei 2015
Dinsdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 20,17-27. / Psalmen 68(67),10-11.20-21. / Johannes 17,1-11a.

Woensdag, 20 Mei 2015
Woensdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 20,28-38. / Psalmen 68(67),29-30.33-35a.35b-36c. / Johannes 17,11b-19.

Donderdag, 21 Mei 2015
Donderdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 22,30.23,6-11. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Johannes 17,20-26.

Vrijdag, 22 Mei 2015
Vrijdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 25,13b-21. / Psalmen 103(102),1-2.11-12.19-20ab. / Johannes 21,15-19.

Zaterdag, 23 Mei 2015
Zaterdag na de 7e zondag van Pasen

 

Zondag, 24 Mei 2015

PINKSTERZONDAG - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 2,1-11. / Psalmen 104(103),1ab.24ac.29bc-30.31.34. / 1e Corinthiërs 12,3b-7.12-13. / Johannes 15,26-27.16,12-15.

Maandag, 25 Mei 2015
Tweede Pinksterdag

Dinsdag, 26 Mei 2015
Dinsdag in week 8 door het jaar
Sirach 35,1-12. / Psalmen 50(49),5-6.7-8.14.23. / Marcus 10,28-31.

Woensdag, 27 Mei 2015
Woensdag in week 8 door het jaar
Sirach 36,1.4-5a.10-17. / Psalmen 79(78),8.9.11.13. / Marcus 10,32-45.

Donderdag, 28 Mei 2015
Onze Heer Jezus Christus, Eeuwige Hogepriester
in het directorium staan de lezingen aangegeven van jaar A (?)

Vrijdag, 29 Mei 2015
Vrijdag in week 8 door het jaar
Sirach 44,1.9-13. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Marcus 11,11-26.

Zaterdag, 30 Mei 2015
Zaterdag in week 8 door het jaar
Sirach 51,12-20. / Psalmen 19(18),8.9.10.11. / Marcus 11,27-33.

 

Zondag, 31 Mei 2015

H. DRIE-EENHEID - Hoogfeest
Deuteronomium 4,32-34.39-40. / Psalmen 33(32),4-5.6.9.18-19.20.22. / Romeinen 8,14-17. / Matteüs 28,16-20.

Maandag, 01 Juni 2015
Maandag in week 9 door het jaar
Tobit 1,1ac.2.2,1-8. / Psalmen 112(111),1-2.3-4.5-6. / Marcus 12,1-12.

Dinsdag, 02 Juni 2015
Dinsdag in week 9 door het jaar
Tobit 2,9-14. / Psalmen 112(111),1-2.7-8.9. / Marcus 12,13-17.

Woensdag, 03 Juni 2015
Woensdag in week 9 door het jaar
Tobit 3,1-10a.11a.16-17a. / Psalmen 25(24),2-4.5ab.6.7ab.8-9. / Marcus 12,18-27.

Donderdag, 04 Juni 2015
Donderdag in week 9 door het jaar
Tobit 6,10-11a.7,1.9-17.8,4-10. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5. / Marcus 14,12-16.22-26.

Vrijdag, 05 Juni 2015
Vrijdag in week 9 door het jaar
Tobit 11,5-15a. / Psalmen 146(145),2.6c-10. / Marcus 12,35-37.

Zaterdag, 06 Juni 2015
Zaterdag in week 9 door het jaar
Tobit 12,1.5-15.20. / Tobit 13,2.6efgh.6ijk.6m. / Marcus 12,38-44.

 

Zondag, 07 Juni 2015

SACRAMENTSDAG - HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS - Hoogfeest
Exodus 24,3-8. / Psalmen 116(115),12-13.15-16ac.17-18. / Hebreeën 9,11-15. / Marcus 14,12-16.22-26.

Maandag, 08 Juni 2015
Maandag in week 10 door het jaar
2e Korinthiërs 1,1-7. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / Matteüs 5,1-12.

Dinsdag, 09 Juni 2015
Dinsdag in week 10 door het jaar
2e Korinthiërs 1,18-22. / Psalmen 119(118),129.130.131.132.133.135. / Matteüs 5,13-16.

Woensdag, 10 Juni 2015
Woensdag in week 10 door het jaar
2e Korinthiërs 3,4-11. / Psalmen 99(98),5.6.7.8.9. / Matteüs 5,17-19.

Donderdag, 11 Juni 2015
H. Barnabas, apostel, gedachtenis
Handelingen der apostelen 11,21b-26.13,1-3. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3c-4.5-6. / Matteüs 10,7-13.

Vrijdag, 12 Juni 2015
H. HART VAN JEZUS - Hoogfeest
Hosea 11,1.3-4.8c-9. / Jesaja 12,2-3.4bcd.5-6. / Efeziërs 3,8-12.14-19. / Johannes 19,31-37.

Zaterdag, 13 Juni 2015
Onbevlekt Hart van Maria - Gedachtenis
2e Korinthiërs 5,14-21. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12. / Matteüs 5,33-37.

 

Zondag, 14 Juni 2015

ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Ezechiël 17,22-24. / Psalmen 92(91),2-3.13-14.15-16. / 2e Korinthiërs 5,6-10. / Marcus 4,26-34.

Maandag, 15 Juni 2015
Maandag in week 11 door het jaar
2e Korinthiërs 6,1-10. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Matteüs 5,38-42.

Dinsdag, 16 Juni 2015
Dinsdag in week 11 door het jaar
2e Korinthiërs 8,1-9. / Psalmen 146(145),2.5-6.7.8-9a. / Matteüs 5,43-48.

Woensdag, 17 Juni 2015
Woensdag in week 11 door het jaar
2e Korinthiërs 9,6-11. / Psalmen 112(111),1-2.3-4.9. / Matteüs 6,1-6.16-18.

Donderdag, 18 Juni 2015
Donderdag in week 11 door het jaar
2e Korinthiërs 11,1-11. / Psalmen 111(110),1-2.3-4.7-8. / Matteüs 6,7-15.

Vrijdag, 19 Juni 2015
Vrijdag in week 11 door het jaar
2e Korinthiërs 11,18.21b-30. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7. / Matteüs 6,19-23.

Zaterdag, 20 Juni 2015
Zaterdag in week 11 door het jaar
2e Korinthiërs 12,1-10. / Psalmen 34(33),8-9.10-11.12-13. / Matteüs 6,24-34.

 

Zondag, 21 Juni 2015

TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Job 38,1.8-11. / Psalmen 107(106),23-24.25-26.28-29.30-31. / 2e Korinthiërs 5,14-17. / Marcus 4,35-41.

Maandag, 22 Juni 2015
Maandag in week 12 door het jaar
Genesis 12,1-9. / Psalmen 33(32),12-13.18-19.20.22. / Matteüs 7,1-5.

Dinsdag, 23 Juni 2015
Dinsdag in week 12 door het jaar
Genesis 13,2.5-18. / Psalmen 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5. / Matteüs 7,6.12-14.

Woensdag, 24 Juni 2015
GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER - Hoogfeest
Jesaja 49,1-6. / Psalmen 139(138),1-3.13-14ab.14c-15. / Handelingen der apostelen 13,22-26. / Lucas 1,57-66.80.

Donderdag, 25 Juni 2015
Donderdag in week 12 door het jaar
Genesis 16,1-12.15-16. / Psalmen 106(105),1-2.3-4a.4b-5. / Matteüs 7,21-29.

Vrijdag, 26 Juni 2015
Vrijdag in week 12 door het jaar
Genesis 17,1.9-10.15-22. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5. / Matteüs 8,1-4.

Zaterdag, 27 Juni 2015
Zaterdag in week 12 door het jaar
Genesis 18,1-15. / Lucas 1,46-47.48-49.50.53.54-55. / Matteüs 8,5-17.

 

Zondag, 28 juni 2015

DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Wijsheid 1,13-15.2,23-24. / Psalmen 30(29),2.4.5-6.11.12a.13b. / 2e Korinthiërs 8,7.9.13-15. / Marcus 5,21-43.

Maandag, 29 juni 2015
HH. PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 12,1-11. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / 2e Timoteüs 4,6-8.17-18. / Matteüs 16,13-19.

Dinsdag, 30 juni 2015
Dinsdag in week 13 door het jaar
Genesis 19,15-29. / Psalmen 26(25),2-3.9-10.11-12. / Matteüs 8,23-27.

Woensdag, 01 juli 2015
Woensdag in week 13 door het jaar
Genesis 21,5.8-20. / Psalmen 34(33),7-8.10-11.12-13. / Matteüs 8,28-34.

Donderdag, 02 juli 2015
Donderdag in week 13 door het jaar
Genesis 22,1-19. / Psalmen 115(113B),1-2.3-4.5-6.8-9. / Matteüs 9,1-8.

Vrijdag, 03 juli 2015
H. Tomas, apostel - Feest
Efeziërs 2,19-22. / Psalmen 117(116),1.2. / Johannes 20,24-29.

Zaterdag, 04 juli 2015
Zaterdag in week 13 door het jaar
Genesis 27,1-5.15-29. / Psalmen 135(134),1-2.3-4.5-6. / Matteüs 9,14-17.

 

Zondag, 05 juli 2015

VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Ezechiël 2,2-5. / Psalmen 123(122),1b.2.3-4. / 2e Korinthiërs 12,7-10. / Marcus 6,1-6.

Maandag, 06 juli 2015
Maandag in week 14 door het jaar
Genesis 28,10-22a. / Psalmen 91(90),1-2.3-4ab.14-15ab. / Matteüs 9,18-26.

Dinsdag, 07 juli 2015
Dinsdag in week 14 door het jaar
Genesis 32,23-33. / Psalmen 17(16),1.2-3.6-7.8b.15. / Matteüs 9,32-38.

Woensdag, 08 juli 2015
Woensdag in week 14 door het jaar
Genesis 41,55-57.42,5-7a.17-24a. / Psalmen 33(32),2-3.10-11.18-19. / Matteüs 10,1-7.

Donderdag, 09 juli 2015
HH. Martelaren van Gorcum - Feest
2e Korinthiërs 4,7-15. / Psalmen 126(125),1-2.3.4-5.6. / Matteüs 10,17-22.

Vrijdag, 10 juli 2015
Vrijdag in week 14 door het jaar
Genesis 46,1-7.28-30. / Psalmen 37(36),3-4.18-19.27-28.39-40. / Matteüs 19,27-29.

Zaterdag, 11 juli 2015
H. Benedictus, abt, patroon van Europa - Feest

 

 

Zondag, 12 juli 2015
VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Amos 7,12-15. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Efeziërs 1,3-14. / Marcus 6,7-13.

Maandag, 13 juli 2015
Maandag in week 15 door het jaar
Exodus 1,8-14.22. / Psalmen 124(123),1-3.4-6.7-8. / Matteüs 10,34-42.11,1.

Dinsdag, 14 juli 2015
Dinsdag in week 15 door het jaar
Exodus 2,1-15a. / Psalmen 69(68),3.14.30-31.33-34. / Matteüs 11,20-24.

Woensdag, 15 juli 2015
Woensdag in week 15 door het jaar
Exodus 3,1-6.9-12. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.6-7. / Matteüs 11,25-27.

Donderdag, 16 juli 2015
Donderdag in week 15 door het jaar
Exodus 3,13-20. / Psalmen 105(104),1.5.8-9.24-25.26-27. / Matteüs 11,28-30.

Vrijdag, 17 juli 2015
Vrijdag in week 15 door het jaar
Exodus 11,10.12,1-14. / Psalmen 116(115),12-13.15-16bc.17-18. / Matteüs 12,1-8.

Zaterdag, 18 juli 2015
Zaterdag in week 15 door het jaar
Exodus 12,37-42. / Psalmen 136(135),1.23-24.10-12.13-15. / Matteüs 12,14-21.

 

Zondag, 19 juli 2015
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Jeremia 23,1-6. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Efeziërs 2,13-18. / Marcus 6,30-34.

Maandag, 20 juli 2015
Maandag in week 16 door het jaar
Exodus 14,5-18. / Exodus 15,1-2.3-4.5-6. / Matteüs 12,38-42.

Dinsdag, 21 juli 2015
Dinsdag in week 16 door het jaar
Exodus 14,21-41.15,1. / Exodus 15,8-9.10.12.17. / Matteüs 12,46-50.

Woensdag, 22 juli 2015
H. Maria Magdalena - Gedachtenis
Hooglied 3,1-4a. / Psalmen 63(62),2.3-4.5-6.8-9. / Johannes 20,1-2.11-18.

Donderdag, 23 juli 2015
H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa - Feest
Exodus 19,1-2.9-11.16-20b. / Daniël 3,52.53.54.55.56. / Matteüs 13,10-17.

Vrijdag, 24 juli 2015
Vrijdag in week 16 door het jaar
Exodus 20,1-17. / Psalmen 19(18),8.9.10.11. / Matteüs 13,18-23. 

Zaterdag, 25 juli 2015
H. Jakobus, apostel - Feest
2e Korinthiërs 4,7-15. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Matteüs 20,20-28.

 

 

Zondag, 26 juli 2015
ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
2e Koningen 4,42-44. / Psalmen 145(144),10-11.15-16.17-18. / Efeziërs 4,1-6. / Johannes 6,1-15.

Maandag, 27 juli 2015
Maandag in week 17 door het jaar
Exodus 32,15-24.30-34. / Psalmen 106(105),19-20.21-22.23. / Matteüs 13,31-35.

Dinsdag, 28 juli 2015
Dinsdag in week 17 door het jaar
Exodus 33,7-11.34,5b-9.28. / Psalmen 103(102),6-7.8-9.10-11.12-13. / Matteüs 13,36-43.

Woensdag, 29 juli 2015
H. Marta - Gedachtenis
1e Johannes 4,7-16. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11. / Johannes 11,19-27.

Donderdag, 30 juli 2015
Donderdag in week 17 door het jaar
Exodus 40,16-21.34-38. / Psalmen 84(83),3.4.5-6a.8a.11. / Matteüs 13,47-53.

Vrijdag, 31 juli 2015
Vrijdag in week 17 door het jaar
Leviticus 23,1.4-11.15-16.27.34b-37. / Psalmen 81(80),3-4.5-6ab.10-11ab. / Matteüs 13,54-58.

Zaterdag, 01 augustus 2015
Zaterdag in week 17 door het jaar
Leviticus 25,1.8-17. / Psalmen 67(66),2-3.5.7-8. / Matteüs 14,1-12.

 

Zondag, 02 augustus 2015
ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Exodus 16,2-4.12-15. / Psalmen 78(77),3.4bc.23-24.25.54. / Efeziërs 4,17.20-24. / Johannes 6,24-35.

Maandag, 03 augustus 2015
Maandag in week 18 door het jaar
Numeri 11,4b-15. / Psalmen 81(80),12-13.14-15.16-17. / Matteüs 14,13-21.

Dinsdag, 04 augustus 2015
Dinsdag in week 18 door het jaar
Numeri 12,1-13. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.6bc-7.12-13. / Matteüs 14,22-36.

Woensdag, 05 augustus 2015
Woensdag in week 18 door het jaar
Numeri 13,1-2.25-33.14,1.26-29.34-35. / Psalmen 106(105),6-7a.13-14.21-22.23. / Matteüs 15,21-28.

Donderdag, 06 augustus 2015
Gedaanteverandering van de Heer - Feest
Daniël 7,9-10.13-14. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.9. / Marcus 9,2-10.

Vrijdag, 07 augustus 2015
Vrijdag in week 18 door het jaar
Deuteronomium 4,32-40. / Psalmen 77(76),12-13.14-15.16.21. / Matteüs 16,24-28.

Zaterdag, 08 augustus 2015
Zaterdag in week 18 door het jaar
Deuteronomium 6,4-13. / Psalmen 18(17),2-3a.3bc-4.47.51ab. / Matteüs 17,14-20.

 

 

Zondag, 09 augustus 2015
NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
1e Koningen 19,4-8. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / Efeziërs 4,30-32.5,1-2. / Johannes 6,41-51.

Maandag, 10 augustus 2015
H. Laurentius, diaken en martelaar - Feest
2e Korinthiërs 9,6-10. / Psalmen 112(111),1-2.5-6.7-8.9. / Johannes 12,24-26.

Dinsdag, 11 augustus 2015
Dinsdag in week 19 door het jaar
Deuteronomium 31,1-8. / Deuteronomium 32,3-4a.7.8.9.12. / Matteüs 18,1-5.10.12-14.

Woensdag, 12 augustus 2015
Woensdag in week 19 door het jaar
Deuteronomium 34,1-12. / Psalmen 66(65),1-3a.5a.8.16-17. / Matteüs 18,15-20.

Donderdag, 13 augustus 2015
Donderdag in week 19 door het jaar
Jozua 3,7-10a.11.13-17. / Psalmen 114(113A),1-2.3-4.5-6. / Matteüs 18,21-35.19,1.

Vrijdag, 14 augustus 2015
Vrijdag in week 19 door het jaar

Zaterdag, 15 augustus 2015

MARIA TENHEMELOPNEMING - Hoogfeest
Openbaringen 11,19a.12,1-6a.10ab. / Psalmen 45(44),10bc.11.12ab.16. / 1e Corinthiërs 15,20-26. / Lucas 1,39-56.

 

Zondag, 16 augustus 2015
TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Spreuken 9,1-6. / Psalmen 34(33),2-3.10-11.12-13.14-15. / Efeziërs 5,15-20. / Johannes 6,51-58.

Maandag, 17 augustus 2015
Maandag in week 20 door het jaar
Rechters 2,11-19. / Psalmen 106(105),34-35.36-37.39-40.43ab.44. / Matteüs 19,16-22.

Dinsdag, 18 augustus 2015
Dinsdag in week 20 door het jaar
Rechters 6,11-24a. / Psalmen 85(84),9.11-12.13-14. / Matteüs 19,23-30.

Woensdag, 19 augustus 2015
Woensdag in week 20 door het jaar
Rechters 9,6-15. / Psalmen 21(20),2-3.4-5.6-7. / Matteüs 20,1-16a.

Donderdag, 20 augustus 2015
Donderdag in week 20 door het jaar
Rechters 11,29-39a. / Psalmen 40(39),5.7-8a.8b-9.10. / Matteüs 22,1-14.

Vrijdag, 21 augustus 2015
Vrijdag in week 20 door het jaar
Ruth 1,1.3-6.14b-16.22. / Psalmen 146(145),5-6.7.8-9a.9bc-10. / Matteüs 22,34-40.

Zaterdag, 22 augustus 2015
Zaterdag in week 20 door het jaar
Ruth 2,1-3.8-11.4,13-17. / Psalmen 128(127),1-2.3.4.5. / Matteüs 23,1-12.

 

 

Zondag, 23 augustus 2015
EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Jozua 24,1-2a.15-17.18b. / Psalmen 34(33),2-3.16-17.18-19.20-21.22-23. / Efeziërs 5,21-32. / Johannes 6,60-69.

Maandag, 24 augustus 2015
H. Bartolomeüs, apostel - Feest
Openbaringen 21,9b-14. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / Johannes 1,45-51.

Dinsdag, 25 augustus 2015
Dinsdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 2,1-8. / Psalmen 139(138),1-3.4-6. / Matteüs 23,23-26.

Woensdag, 26 augustus 2015
Woensdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 2,9-13. / Psalmen 139(138),7-8.9-10.11-12ab. / Matteüs 23,27-32.

Donderdag, 27 augustus 2015
Donderdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 3,7-13. / Psalmen 90(89),3-4.12-13.14.17. / Matteüs 24,42-51.

Vrijdag, 28 augustus 2015
Vrijdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 4,1-8. / Psalmen 97(96),1.2b.5-6.10.11-12. / Matteüs 25,1-13.

Zaterdag, 29 augustus 2015
Marteldood van de H. Johannes de Doper - Gedachtenis
Jeremia 1,17-19. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / Marcus 6,17-29.

 

Zondag, 30 augustus 2015
TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Deuteronomium 4,1-2.6-8. / Psalmen 15(14),2-3a.3cd-4ab.4-5. / Jacobus 1,17-18.21b-22.27. / Marcus 7,1-8.14-15.21-23.

Maandag, 31 augustus 2015
Maandag in week 22 door het jaar
1e Tessalonisenzen 4,13-18. / Psalmen 96(95),1.3.4-5.11-12.13. / Lucas 4,16-30.

Dinsdag, 01 september 2015
Dinsdag in week 22 door het jaar
1e Tessalonisenzen 5,1-6.9-11. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Lucas 4,31-37.

Woensdag, 02 september 2015
Woensdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,1-8. / Psalmen 52(51),10.11. / Lucas 4,38-44.

Donderdag, 03 september 2015
Donderdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,9-14. / Psalmen 98(97),2-3ab.3cd-4.5-6. / Lucas 5,1-11.

Vrijdag, 04 september 2015
Vrijdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,15-20. / Psalmen 100(99),1.2.3.4.5. / Lucas 5,33-39.

Zaterdag, 05 september 2015
Zaterdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,21-23. / Psalmen 54(53),3-4.6.8. / Lucas 6,1-5.

 

Zondag, 06 september 2015

DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Jesaja 35,4-7a. / Psalmen 146(145),7.8-9a.9bc-10. / Jacobus 2,1-5. / Marcus 7,31-37.

Maandag, 07 september 2015
Maandag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 1,24-29.2,1-3. / Psalmen 62(61),6-7.9. / Lucas 6,6-11.

Dinsdag, 08 september 2015
Maria Geboorte - Feest
Micha 5,1-4a. / Psalmen 13(12),6ab.6cd. / Matteüs 1,1-16.18-23.

Woensdag, 09 september 2015
Woensdag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 3,1-11. / Psalmen 145(144),2-3.10-11.12-13ab. / Lucas 6,20-26.

Donderdag, 10 september 2015
Donderdag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 3,12-17. / Psalmen 150(149),1-2.3-4.5-6. / Lucas 6,27-38.

Vrijdag, 11 september 2015
Vrijdag in week 23 door het jaar
1e Timoteüs 1,1-2.12-14. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.11. / Lucas 6,39-42.

Zaterdag, 12 september 2015
Zaterdag in week 23 door het jaar
1e Timoteüs 1,15-17. / Psalmen 113(112),1-2.3-4.5a.6-7. / Lucas 6,43-49.

 

Zondag, 13 september 2015

VIER-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Jesaja 50,5-9a. / Psalmen 116(114),1-2.3-4.5-6.8-9. / Jacobus 2,14-18. / Marcus 8,27-35.

Maandag, 14 september 2015
KRUISVERHEFFING - Feest
Numeri 21,4b-9. / Psalmen 78(77),1-2.34-35.36-37.38. / Johannes 3,13-17.

Dinsdag, 15 september 2015
Onze Lieve Vrouw van Smarten - Gedachtenis
Hebreeën 5,7-9. / Psalmen 31(30),2-3a.3bc-4.5-6.15-16.20. / Johannes 19,25-27.

Woensdag, 16 september 2015
Woensdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 3,14-16. / Psalmen 111(110),1-2.3-4.5-6. / Lucas 7,31-35.

Donderdag, 17 september 2015
Donderdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 4,12-16. / Psalmen 111(110),7-8.9.10. / Lucas 7,36-50.

Vrijdag, 18 september 2015
Vrijdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 6,2c-12. / Psalmen 49(48),6-7.8-10.17-18.19-20. / Lucas 8,1-3.

Zaterdag, 19 september 2015
Zaterdag in week 24 door het jaar

 

Zondag, 20 september 2015

VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Wijsheid 2,12.17-20. / Psalmen 54(53),3-4.5.6.8. / Jacobus 3,16-18.4,1-3. / Marcus 9,30-37.

Maandag, 21 september 2015
H. Matteüs, apostel en evangelist - Feest
Efeziërs 4,1-7.11-13. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Matteüs 9,9-13.

Dinsdag, 22 september 2015
Dinsdag in week 25 door het jaar
Ezra 6,7-8.12b.14-20. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Lucas 8,19-21.

Woensdag, 23 september 2015
Woensdag in week 25 door het jaar
Ezra 9,5-9. / Tobit 13,2.3-4a.4bcd.5.8. / Lucas 9,1-6.

Donderdag, 24 september 2015
Donderdag in week 25 door het jaar
Haggai 1,1-8. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Lucas 9,7-9.

Vrijdag, 25 september 2015
Vrijdag in week 25 door het jaar
Haggai 1,15b.2,1-9. / Psalmen 43(42),1.2.3.4. / Lucas 9,18-22.

Zaterdag, 26 september 2015
Zaterdag in week 25 door het jaar
Zacharias 2,5-9.14-15a. / Jeremia 31,10.11-12ab.13. / Lucas 9,43b-45.

 

Zondag, 27 september 2015
ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Numeri 11,25-29. / Psalmen 19(18),8.10.12-13.14. / Jacobus 5,1-6. / Marcus 9,38-43.45.47-48.

Maandag, 28 september 2015
Maandag in week 26 door het jaar
Zacharias 8,1-8. / Psalmen 102(101),16-18.19-21.29.22-23. / Lucas 9,46-50.

Dinsdag, 29 september 2015
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen - Feest
Daniël 7,9-10.13-14. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.4-5. / Johannes 1,47-51.

Woensdag, 30 september 2015
Woensdag in week 26 door het jaar
Nehemia 2,1-8. / Psalmen 137(136),1-2.3.4-5.6. / Lucas 9,57-62.

Donderdag, 01 oktober 2015
Donderdag in week 26 door het jaar
Nehemia 8,1-4a.5-6.7b-12. / Psalmen 19(18),8.9.10.11. / Lucas 10,1-12.

Vrijdag, 02 oktober 2015
HH. Engelbewaarders - Gedachtenis
Exodus 23,20-23. / Psalmen 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11. / Matteüs 18,1-5.10.

Zaterdag, 03 oktober 2015
Zaterdag in week 26 door het jaar

 

Zondag, 04 oktober 2015

ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Genesis 2,18-24. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5.6. / Hebreeën 2,9-11. / Marcus 10,2-16.

Maandag, 05 oktober 2015
Maandag in week 27 door het jaar
Jona 1,1-16.2,1.11. / Jona 2,2.3.4.5.8. / Lucas 10,25-37.

Dinsdag, 06 oktober 2015
Dinsdag in week 27 door het jaar
Jona 3,1-10. / Psalmen 130(129),1-2.3-4ab.7-8. / Lucas 10,38-42.

Woensdag, 07 oktober 2015
Woensdag in week 27 door het jaar
Jona 4,1-11. / Psalmen 86(85),3-4.5-6.9-10. / Lucas 11,1-4.

Donderdag, 08 oktober 2015
Donderdag in week 27 door het jaar
Maleachi 3,13-20a. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 11,5-13.

Vrijdag, 09 oktober 2015
Vrijdag in week 27 door het jaar
Joël 1,13-15.2,1-2. / Psalmen 9(9A),2-3.6.16.8-9. / Lucas 11,15-26.

Zaterdag, 10 oktober 2015
Zaterdag in week 27 door het jaar

 

Zondag, 11 oktober 2015
ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Wijsheid 7,7-11. / Psalmen 90(89),12-13.14-15.16-17. / Hebreeën 4,12-13. / Marcus 10,17-30. 

Maandag, 12 oktober 2015
Maandag in week 28 door het jaar
Romeinen 1,1-7. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Lucas 11,29-32.

Dinsdag, 13 oktober 2015
Dinsdag in week 28 door het jaar
Romeinen 1,16-25. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 11,37-41.

Woensdag, 14 oktober 2015
Woensdag in week 28 door het jaar
Romeinen 2,1-11. / Psalmen 62(61),2-3.6-7.9. / Lucas 11,42-46.

Donderdag, 15 oktober 2015
Donderdag in week 28 door het jaar
Romeinen 3,21-30. / Psalmen 130(129),1-2.3-4b.4c-6. / Lucas 11,47-54.

Vrijdag, 16 oktober 2015
Vrijdag in week 28 door het jaar
Romeinen 4,1-8. / Psalmen 32(31),1-2.5.11. / Lucas 12,1-7.

Zaterdag, 17 oktober 2015
Zaterdag in week 28 door het jaar
Romeinen 4,13.16-18. / Psalmen 105(104),6-7.8-9.42-43. / Lucas 12,8-12.

 

Zondag, 18 oktober 2015

NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Jesaja 53,10-11. / Psalmen 33(32),4-5.18-19.20.22. / Hebreeën 4,14-16. / Marcus 10,35-45.

Maandag, 19 oktober 2015
Maandag in week 29 door het jaar
Romeinen 4,20-25. / Lucas 1,69-70.71-72.73-75. / Lucas 12,13-21.

Dinsdag, 20 oktober 2015
Dinsdag in week 29 door het jaar
Romeinen 5,12.15b.17-19.20b-21. / Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.17. / Lucas 12,35-38.

Woensdag, 21 oktober 2015
Woensdag in week 29 door het jaar
Romeinen 6,12-18. / Psalmen 124(123),1-3.4-6.7-8. / Lucas 12,39-48.

Donderdag, 22 oktober 2015
Donderdag in week 29 door het jaar
Romeinen 6,19-23. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 12,49-53.

Vrijdag, 23 oktober 2015
Vrijdag in week 29 door het jaar
Romeinen 7,18-25a. / Psalmen 119(118),66.68.76.77.93.94. / Lucas 12,54-59.

Zaterdag, 24 oktober 2015
Zaterdag in week 29 door het jaar
Romeinen 8,1-11. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 13,1-9.

 

Zondag, 25 oktober 2015

DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Jeremia 31,7-9. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Hebreeën 5,1-6. / Marcus 10,46-52.

Maandag, 26 oktober 2015
Maandag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,12-17. / Psalmen 68(67),2.4.6-7ab.20-21. / Lucas 13,10-17.

Dinsdag, 27 oktober 2015
Dinsdag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,18-25. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Lucas 13,18-21.

Woensdag, 28 oktober 2015
HH. Simon en Judas, apostelen - Feest
Efeziërs 2,19-22. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 6,12-19.

Donderdag, 29 oktober 2015
Donderdag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,31b-39. / Psalmen 109(108),21-22.26-27.30-31. / Lucas 13,31-35.

Vrijdag, 30 oktober 2015
Vrijdag in week 30 door het jaar
Romeinen 9,1-5. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / Lucas 14,1-6.

Zaterdag, 31 oktober 2015
Zaterdag in week 30 door het jaar
Romeinen 11,1-2a.11-12.25-29. / Psalmen 94(93),12-13a.14-15.17-18. / Lucas 14,1.7-11.

 

Zondag, 01 november 2015
ALLERHEILIGEN - Hoogfeest
Openbaringen 7,2-4.9-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / 1e Johannes 3,1-3. / Matteüs 5,1-12a.

Maandag, 02 november 2015
GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN - ALLERZIELEN

Dinsdag, 03 november 2015
Dinsdag in week 31 door het jaar
Romeinen 12,5-16a. / Psalmen 131(130),1.2.3. / Lucas 14,15-24.

Woensdag, 04 november 2015
Woensdag in week 31 door het jaar
Romeinen 13,8-10. / Psalmen 112(111),1-2.4-5.9. / Lucas 14,25-33.

Donderdag, 05 november 2015
Donderdag in week 31 door het jaar
Romeinen 14,7-12. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Lucas 15,1-10.

Vrijdag, 06 november 2015
Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken
 

Zaterdag, 07 november 2015
H. Willibrord, Patroon van de Nederlandse Kerkprovincie
 

 

Zondag, 08 november 2015
TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
1e Koningen 17,10-16. / Psalmen 146(145),7.8-9a.9bc-10. / Hebreeën 9,24-28. / Marcus 12,38-44.

Maandag, 09 november 2015
KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN SINT JAN VAN LATERANEN - Feest
Ezechiël 47,1-2.8-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / Johannes 2,13-22.

Dinsdag, 10 november 2015
Dinsdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 2,23-24.3,1-9. / Psalmen 34(33),2-3.16-17.18-19. / Lucas 17,7-10.

Woensdag, 11 november 2015
Woensdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 6,2-11. / Psalmen 82(81),3-4.6-7. / Lucas 17,11-19.

Donderdag, 12 november 2015
Donderdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 7,22-30.8,1. / Psalmen 119(118),89.90.91.130.135.175. / Lucas 17,20-25.

Vrijdag, 13 november 2015
Vrijdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 13,1-9. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 17,26-37.

Zaterdag, 14 november 2015
Zaterdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 18,14-16.19,6-9. / Psalmen 105(104),2-3.36-37.42-43. / Lucas 18,1-8.

 

Zondag, 15 november 2015

DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar B
Daniël 12,1-3. / Psalmen 16(15),5.8.9-10.11. / Hebreeën 10,11-14.18. / Marcus 13,24-32.

Maandag, 16 november 2015
Maandag in week 33 door het jaar
1e Makkabeeën 1,10-15.41-43.54-57.62-64. / Psalmen 119(118),53.61.134.150.155.158. / Lucas 18,35-43.

Dinsdag, 17 november 2015
Dinsdag in week 33 door het jaar
2e Makkabeeën 6,18-31. / Psalmen 3,2-3.4-5.6-7. / Lucas 19,1-10.

Woensdag, 18 november 2015
Woensdag in week 33 door het jaar
2e Makkabeeën 7,1.20-31. / Psalmen 17(16),1.5-6.8b.15. / Lucas 19,11-28.

Donderdag, 19 november 2015
Donderdag in week 33 door het jaar
1e Makkabeeën 2,15-29. / Psalmen 50(49),1-2.5-6.14-15. / Lucas 19,41-44.

Vrijdag, 20 november 2015
Vrijdag in week 33 door het jaar
1e Makkabeeën 4,36-37.52-59. / 1e Kronieken 29,10.11abc.11d-12a.12bcd. / Lucas 19,45-48.

Zaterdag, 21 November 2015
Zaterdag in week 33 door het jaar
1e Makkabeeën 6,1-13. / Psalmen 9(9A),2-3.4.6.16b.19. / Lucas 20,27-40.

 

Zondag, 22 November 2015

CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL - Hoogfeest - Jaar B
Daniël 7,13-14. / Psalmen 93(92),1ab.1c-2.5. / Openbaringen 1,5-8. / Johannes 18,33b-37.

Maandag, 23 November 2015
Maandag in week 34 door het jaar
Daniël 1,1-6.8-20. / Daniël 3,52.53.54.55.56. / Lucas 21,1-4.

Dinsdag, 24 November 2015
Dinsdag in week 34 door het jaar
Daniël 2,31-45. / Daniël 3,57.59.60. / Lucas 21,5-11.

Woensdag, 25 November 2015
Woensdag in week 34 door het jaar
Daniël 5,1-6.13-14.16-17.23-28. / Daniël 3,62.63.64.65.66.67. / Lucas 21,12-19.

Donderdag, 26 November 2015
Donderdag in week 34 door het jaar
Daniël 6,12-28. / Daniël 3,68.69.70.71.72.73.74. / Lucas 21,20-28.

Vrijdag, 27 November 2015
Vrijdag in week 34 door het jaar
Daniël 7,2-14. / Daniël 3,75.76.77.78.79.80.81. / Lucas 21,29-33.

Zaterdag, 28 November 2015
Zaterdag in week 34 door het jaar
Daniël 7,15-27. / Daniël 3,82.83.84.85.86.87. / Lucas 21,34-36.

 

Zondag, 29 november 2015

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar C
Jeremia 33,14-16. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / 1e Tessalonisenzen 3,12-13.4,1-2. / Lucas 21,25-28.34-36.

maandag, 30 november 2015
H. Andreas, apostel - Feest
Romeinen 10,9-18. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Matteüs 4,18-22.

Dinsdag, 01 december 2015
Dinsdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 11,1-10. / Psalmen 72(71),2.7-8.12-13.17. / Lucas 10,21-24.

Woensdag, 02 december 2015
Woensdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 25,6-10a. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Matteüs 15,29-37.

Donderdag, 03 december 2015
Donderdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 26,1-6. / Psalmen 118(117),1.8-9.19-21.25-27a. / Matteüs 7,21.24-27.

Vrijdag, 04 december 2015
Vrijdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 29,17-24. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Matteüs 9,27-31.

Zaterdag, 05 december 2015
Zaterdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 30,19-21.23-26. / Psalmen 147(146),1-2.3-4.5-6. / Matteüs 9,35-38.10,1.6-8.

 

Zondag, 06 december 2015

TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar C
Baruch 5,1-9. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Filippenzen 1,4-6.8-11. / Lucas 3,1-6.

maandag, 07 december 2015
maandag in de tweede week van de Advent
Jesaja 35,1-10. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Lucas 5,17-26.

Dinsdag, 08 december 2015
ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA - Hoogfeest
Genesis 3,9-15.20. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3bc-4. / Efeziërs 1,3-6.11-12. / Lucas 1,26-38. 
Onbevlekte Ontvangenis van de heilge maagd Maria

Woensdag, 09 december 2015
Woensdag in de tweede week van de Advent
Jesaja 40,25-31. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8.10. / Matteüs 11,28-30.

Donderdag, 10 december 2015
Donderdag in de tweede week van de Advent
Jesaja 41,13-20. / Psalmen 145(144),1.9.10-11.12-13ab. / Matteüs 11,11-15.

Vrijdag, 11 december 2015
Vrijdag in de tweede week van de Advent
Jesaja 48,17-19. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Matteüs 11,16-19.

Zaterdag, 12 december 2015
Zaterdag in de tweede week van de Advent
Sirach 48,1-4.9-11. / Psalmen 80(79),2ac.3b.15-16.18-19. / Matteüs 17,10-13.

 

Zondag, 13 december 2015
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar C - Zondag "Gaudete"
Sefanja 3,14-18a. / Jesaja 12,2-3.4bcd.5-6. / Filippenzen 4,4-7. / Lucas 3,10-18.

maandag, 14 december 2015
maandag in de derde week van de Advent
Numeri 24,2-7.15-17a. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Matteüs 21,23-27.

Dinsdag, 15 december 2015
Dinsdag in de derde week van de Advent
Sefanja 3,1-2.9-13. / Psalmen 34(33),2-3.6-7.17-18.19.23. / Matteüs 21,28-32.

Woensdag, 16 december 2015
Woensdag in de derde week van de Advent
Jesaja 45,6b-8.18.21b-25. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Lucas 7,19-23.

Donderdag, 17 december 2015
17 december : Donderdag in de derde week van de Advent
Genesis 49,2.8-10. / Psalmen 72(71),2.3-4ab.7-8.17. / Matteüs 1,1-17.

Vrijdag, 18 december 2015
18 december : Vrijdag in de derde week van de Advent
Jeremia 23,5-8. / Psalmen 72(71),2.12-13.18-19. / Matteüs 1,18-24.

Zaterdag, 19 december 2015
19 december : Zaterdag in de derde week van de Advent
Rechters 13,2-7.24-25a. / Psalmen 71(70),3-4a.5-6ab.16-17. / Lucas 1,5-25.

 

 

Zondag, 20 december 2015
VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar C
Micha 5,1-4a. / Psalmen 80(79),2ac.3b.15-16.18-19. / Hebreeën 10,5-10. / Lucas 1,39-45.

maandag, 21 december 2015
21 december : maandag in de vierde week van de Advent
Hooglied 2,8-14. / Psalmen 33(32),2-3.11-12.20-21. / Lucas 1,39-45.

Dinsdag, 22 december 2015
22 december : Dinsdag in de vierde week van de Advent
1e Samuël 1,24-28. / 1e Samuël 2,1.4-5.6-7.8abcd. / Lucas 1,46-56.

Woensdag, 23 december 2015
23 december : Woensdag in de vierde week van de Advent
Maleachi 3,1-4.23-24. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / Lucas 1,57-66.

Donderdag, 24 december 2015

GEBOORTE VAN DE HEER - NACHTMIS (Hoogfeest)
Jesaja 9,1-6. / Psalmen 96(95),1-2.2-3.11-12.13. / Titus 2,11-14. / Lucas 2,1-14.

Vrijdag, 25 december 2015
KERSTMIS - GEBOORTE VAN DE HEER - KERSTDAG: Dagmis (Hoogfeest)
Jesaja 52,7-10. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Hebreeën 1,1-6. / Johannes 1,1-18.

Zaterdag, 26 december 2015
H. Stefanus, eerste martelaar - Feest
Handelingen der apostelen 6,8-10.7,54-59. / Psalmen 31(30),3cd-4.6.8ab.16bc.17. / Matteüs 10,17-22.

 

Zondag, 27 december 2015
H. FAMILIE, JEZUS, MARIA, JOZEF - Feest
1e Samuël 1,20-22.24-28. / Psalmen 84(83),2-3.5-6.9-10. / 1e Johannes 3,1-2.21-24. / Lucas 2,41-52. 
De Heilige Familie

maandag, 28 december 2015
HH. Onnozele Kinderen, martelaren - Feest
1e Johannes 1,5-10.2,1-2. / Psalmen 124(123),2-3.4-5.7b-8. / Matteüs 2,13-18.

Dinsdag, 29 december 2015
Vijfde dag onder het Octaaf van Kerstmis
1e Johannes 2,3-11. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.5b-6. / Lucas 2,22-35.

Woensdag, 30 december 2015
Zesde dag onder het Octaaf van Kerstmis
1e Johannes 2,12-17. / Psalmen 96(95),7-8a.8b-9.10. / Lucas 2,36-40.

Donderdag, 31 december 2015
Zevende dag onder het Octaaf van Kerstmis
1e Johannes 2,18-21. / Psalmen 96(95),1-2.11-12.13. / Johannes 1,1-18. 

Vrijdag, 01 januari 2016
HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD - Hoogfeest - Octaafdag van Kerstmis
Numeri 6,22-27. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Galaten 4,4-7. / Lucas 2,16-21.

Zaterdag, 02 januari 2016
Weekdag van de Kersttijd (2 januari)
1e Johannes 2,22-28. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Johannes 1,19-28.

 

Zondag, 03 januari 2016
OPENBARING DES HEREN - HOOGFEEST
Sirach 24,1-2.8-12. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / Efeziërs 1,3-6.15-18. / Johannes 1,1-18. 
Openbaring des Heren

Maandag, 04 januari 2016
Maandag - Weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 3,7-10. / Psalmen 98(97),1.7-8.9. / Johannes 1,35-42.

Dinsdag, 05 januari 2016
Dinsdag - Weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 3,11-21. / Psalmen 100(99),2.3.4.5. / Johannes 1,43-51.

Woensdag, 06 januari 2016
Woensdag - Weekdag van de Kersttijd
Jesaja 60,1-6. / Psalmen 72(71),2.7-8.10-11.12-13. / Efeziërs 3,2-3a.5-6. / Matteüs 2,1-12.

Donderdag, 07 januari 2016
Donderdag - Weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 3,22-24.4,1-6. / Psalmen 2,7-8.10-11. / Matteüs 4,12-17.23-25.

Vrijdag, 08 januari 2016
Vrijdag - Weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 4,7-10. / Psalmen 72(71),2.3-4ab.7-8. / Marcus 6,34-44.

Zaterdag, 09 januari 2016

Zaterdag - Weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 4,11-18. / Psalmen 72(71),2.10-11.12-13. / Marcus 6,45-52.

 

Zondag, 10 januari 2016
DOOP VAN DE HEER - Feest - Jaar C

Maandag, 11 januari 2016
Maandag in week 1 door het jaar
1e Samuël 1,1-8. / Psalmen 116(115),12-13.14-17.18-19. / Marcus 1,14-20.

Dinsdag, 12 januari 2016
Dinsdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 1,9-20. / 1e Samuël 2,1.4-5.6-7.8. / Marcus 1,21-28.

Woensdag, 13 januari 2016
Woensdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 3,1-10.19-20. / Psalmen 40(39),2.5.7-8a.8b-9.10. / 1e Johannes 2,18-25. / Marcus 1,29-39.

Donderdag, 14 januari 2016
Donderdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 4,1-11. / Psalmen 44(43),10-11.14-15.25-26. / Marcus 1,40-45.

Vrijdag, 15 januari 2016
Vrijdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 8,4-7.10-22a. / Psalmen 89(88),16-17.18-19. / Marcus 2,1-12. 

Zaterdag, 16 januari 2016
Zaterdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 9,1-4.17-19.10,1a. / Psalmen 21(20),2-3.4-5.6-7. / Marcus 2,13-17.

 

Zondag, 17 januari 2016

TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Jesaja 62,1-5. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.7-8a.9-10ac. / 1e Corinthiërs 12,4-11. / Johannes 2,1-11. 
2e zondag door het jaar C

Maandag, 18 januari 2016
Maandag in week 2 door het jaar
1e Samuël 15,16-23. / Psalmen 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Marcus 2,18-22.

Dinsdag, 19 januari 2016
Dinsdag in week 2 door het jaar
1e Samuël 16,1-13. / Psalmen 89(88),20.21-22.27-28. / Marcus 2,23-28.

Woensdag, 20 januari 2016
Woensdag in week 2 door het jaar
1e Samuël 17,32-33.37.40-51. / Psalmen 144(143),1.2.9-10. / Marcus 3,1-6.

Donderdag, 21 januari 2016
Donderdag in week 2 door het jaar
1e Samuël 18,6-9.19,1-7. / Psalmen 56(55),2-3.9-10ab.10c-11.12-13. / Marcus 3,7-12.

Vrijdag, 22 januari 2016
Vrijdag in week 2 door het jaar
1e Samuël 24,3-21. / Psalmen 57(56),2.3-4.6.11. / Marcus 3,13-19.

Zaterdag, 23 januari 2016
Zaterdag in week 2 door het jaar
2e Samuël 1,1-4.11-12.19.23-27. / Psalmen 80(79),2-3.5-7. / Marcus 3,20-21.

 

Zondag 24 januari 2016
DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Nehemia 8,2-4a.5-6.8-10. / Psalmen 19(18),8.9.10.15. / 1e Corinthiërs 12,12-30. / Lucas 1,1-4.4,14-21. 
3e zondag door het jaar C

Maandag, 25 januari 2016
Bekering van de heilige apostel Paulus - Feest
Handelingen der apostelen 22,3-16. / Psalmen 117(116),1.2. / Marcus 16,15-18.

Dinsdag, 26 januari 2016
HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen - Gedachtenis
2e Samuël 6,12-15.17-19. / Psalmen 24(23),7.8.9.10. / Marcus 3,31-35.

Woensdag, 27 januari 2016
Woensdag in week 3 door het jaar
2e Samuël 7,4-17. / Psalmen 89(88),4-5.27-28.29-30. / Marcus 4,1-20.

Donderdag, 28 januari 2016
Donderdag in week 3 door het jaar
2e Samuël 7,18-19.24-29. / Psalmen 132(131),1-2.3-5.11.12.13-14. / Marcus 4,21-25.

Vrijdag, 29 januari 2016
Vrijdag in week 3 door het jaar
2e Samuël 11,1-4a.5-10a.13-17. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.6bc-7.10-11. / Marcus 4,26-34.

Zaterdag, 30 januari 2016
Zaterdag in week 3 door het jaar 

 

Zondag, 31 januari 2016
VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Jeremia 1,4-5.17-19. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / 1e Corinthiërs 12,31.13,1-13. / Lucas 4,21-30. 
4e zondag door het jaar C

Maandag, 01 februari 2016
Maandag in week 4 door het jaar
2e Samuël 15,13-14.30.16,5-13a. / Psalmen 3,2-3.4-5.6-7. / Marcus 5,1-20.

Dinsdag, 02 februari 2016
Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) - Feest
Maleachi 3,1-4. / Psalmen 24(23),7.8.9.10. / Lucas 2,22-40.

Woensdag, 03 februari 2016
Woensdag in week 4 door het jaar
2e Samuël 24,2.9-17. / Psalmen 32(31),1-2.5.6.7. / Marcus 6,1-6.

Donderdag, 04 februari 2016
Donderdag in week 4 door het jaar
1e Koningen 2,1-4.10-12. / 1e Kronieken 29,10.11ab.11d-12a.12bcd. / Marcus 6,7-13.

Vrijdag, 05 februari 2016
Vrijdag in week 4 door het jaar
Sirach 47,2-13. / Psalmen 18(17),31.47.50.51. / Marcus 6,14-29.

Zaterdag, 06 februari 2016
Zaterdag in week 4 door het jaar
1e Koningen 3,4-13. / Psalmen 119(118),9.10.11.12.13.14. / Marcus 6,30-34.

 

 

Zondag, 07 februari 2016
VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Jesaja 6,1-2a.3-8. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.4-5.7c-8. / 1e Corinthiërs 15,1-11. / Lucas 5,1-11. 
5e zondag door het jaar C

Maandag, 08 februari 2016
Maandag in week 5 door het jaar
1e Koningen 8,1-7.9-13. / Psalmen 132(131),6-7.8-10. / Marcus 6,53-56.

Dinsdag, 09 februari 2016
Dinsdag in week 5 door het jaar 

Woensdag, 10 februari 2016
Aswoensdag
Joël 2,12-18. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.12-13.14.17. / 2e Korinthiërs 5,20-21.6,1-2. / Matteüs 6,1-6.16-18.

Donderdag, 11 februari 2016
Donderdag na Aswoensdag
Deuteronomium 30,15-20. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 9,22-25.

Vrijdag, 12 februari 2016
Vrijdag na Aswoensdag
Jesaja 58,1-9a. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.18-19. / Matteüs 9,14-15.

Zaterdag, 13 februari 2016
Zaterdag na Aswoensdag
Jesaja 58,9b-14. / Psalmen 86(85),1-2.3-4.5-6. / Lucas 5,27-32.

 

 

Zondag, 14 februari 2016
EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Jaar C
Deuteronomium 26,4-10. / Psalmen 91(90),1-2.10-11.12-13.14-15. / Romeinen 10,8-13. / Lucas 4,1-13. 
1ste zondag van de veertigdagentijd

Maandag 15 februari 2016
Maandag in week 1 van de Veertigdagentijd
Leviticus 19,1-2.11-18. / Psalmen 19(18),8.9.10.15. / Matteüs 25,31-46.

Dinsdag, 16 februari 2016
Dinsdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Jesaja 55,10-11. / Psalmen 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19. / Matteüs 6,7-15.

Woensdag, 17 februari 2016
Woensdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Jona 3,1-10. / Psalmen 51(50),3-4.12-13.18-19. / Lucas 11,29-32.

Donderdag, 18 februari 2016
Donderdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Esther 14,1.3-5.12-14. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8. / Matteüs 7,7-12.

Vrijdag, 19 februari 2016
Vrijdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Ezechiël 18,21-28. / Psalmen 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8. / Matteüs 5,20-26.

Zaterdag, 20 februari 2016
Zaterdag in week 1 van de Veertigdagentijd
Deuteronomium 26,16-19. / Psalmen 119(118),1-2.4-5.7-8. / Matteüs 5,43-48. 

 

Zondag, 21 februari 2016
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Jaar C
Genesis 15,5-12.17-18. / Psalmen 27(26),1.7-8.9abc.13-14. / Filippenzen 3,17-21.4,1. / Lucas 9,28b-36. 
2e Zondag van de Veertigdagentijd

Maandag, 22 februari 2016
Sint Petrus' Stoel - Feest
1e Petrus 5,1-4. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Matteüs 16,13-19.

Dinsdag, 23 februari 2016
Dinsdag in week 2 van de Veertigdagentijd

Jesaja 1,10.16-20. / Psalmen 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Matteüs 23,1-12.

Woensdag, 24 februari 2016
Woensdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Jeremia 18,18-20. / Psalmen 31(30),5-6.14.15-16. / Matteüs 20,17-28.

Donderdag, 25 februari 2016
Donderdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Jeremia 17,5-10. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 16,19-31.

Vrijdag, 26 februari 2016
Vrijdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Genesis 37,3-4.12-13a.17b-28. / Psalmen 105(104),16-17.18-19.20-21. / Matteüs 21,33-43.45-46.

Zaterdag, 27 februari 2016
Zaterdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Micha 7,14-15.18-20. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12. / Lucas 15,1-3.11-32.

 

Zondag, 28 februari 2016

DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Jaar C
Exodus 3,1-8a.13-15. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.6-7.8.11. / 1e Corinthiërs 10,1-6.10-12. / Lucas 13,1-9.
3e Zondag van de Veertigdagentijd

Maandag, 29 februari 2016
Maandag in week 3 van de Veertigdagentijd
2e Koningen 5,1-15antijd. / Psalmen 42(41),2-3.43(42),3-4. / Lucas 4,24-30.

Dinsdag, 01 maart 2016
Dinsdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Daniël 3,25.34-43. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Matteüs 18,21-35.

Woensdag, 02 maart 2016
Woensdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Deuteronomium 4,1.5-9. / Psalmen 147,12-13.15-16.19-20. / Matteüs 5,17-19.

Donderdag, 03 maart 2016
Donderdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Jeremia 7,23-28. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Lucas 11,14-23.

Vrijdag, 04 maart 2016
Vrijdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Hosea 14,2-10. / Psalmen 81(80),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14.17. / Marcus 12,28b-34.

Zaterdag, 05 maart 2016
Zaterdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Hosea 6,1-6. / Psalmen 51(50),3-4.18-19.20-21ab. / Lucas 18,9-14.

 

Zondag, 06 maart 2016
VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Zondag "laetare"
Jozua 5,9a.10-12. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7. / 2e Korinthiërs 5,17-21. / Lucas 15,1-3.11-32. 
4e Zondag van de Veertigdagentijd

Maandag, 07 maart 2016
Maandag in week 4 van de Veertigdagentijd
Jesaja 65,17-21. / Psalmen 30(29),2.4.5-6.11-12a.13b. / Johannes 4,43-54.

Dinsdag 8 maart 2016

Dinsdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Ezechiël 47,1-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / Johannes 5,1-16.

Woensdag, 09 maart 2016
Woensdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Jesaja 49,8-15. / Psalmen 145(144),8-9.13cd-14.17-18. / Johannes 5,17-30.

Donderdag, 10 maart 2016
Donderdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Exodus 32,7-14. / Psalmen 106(105),19-20.21-22.23. / Johannes 5,31-47.

Vrijdag, 11 maart 2016
Vrijdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Wijsheid 2,1a.12-22. / Psalmen 34(33),17-18.19-20.21.23. / Johannes 7,1-2.10.25-30.

Zaterdag, 12 maart 2016
Zaterdag in week 4 van de Veertigdagentijd

 

Zondag, 13 maart 2016

VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Jesaja 43,16-21. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Filippenzen 3,8-14. / Johannes 8,1-11. 
5e Zondag van de Veertigdagentijd

Maandag, 14 maart 2016
Maandag in week 5 van de Veertigdagentijd
Daniël 13,1-9.15-17.19-30.33-62. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Johannes 8,12-20.

Dinsdag, 15 maart 2016
Dinsdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Numeri 21,4-9. / Psalmen 102(101),2-3.16-18.19-21. / Johannes 8,21-30.

Woensdag, 16 maart 2016
Woensdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Daniël 3,14-20.91-92.95. / Daniël 3,52.53.54.55.56. / Johannes 8,31-42.

Donderdag, 17 maart 2016
Donderdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Genesis 17,3-9. / Psalmen 105(104),4-5.6-7.8-9. / Johannes 8,51-59.

Vrijdag, 18 maart 2016
Vrijdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Jeremia 20,10-13. / Psalmen 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7. / Johannes 10,31-42.

Zaterdag, 19 maart 2016
H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD MARIA - Hoogfeest
2e Samuël 7,4-5a.12-14a.16. / Psalmen 89(88),2-3.4-5.27.29. / Romeinen 4,13.16-18.22. / Matteüs 1,16.18-21.24a.

 

Zondag, 20 maart 2016
PALM- OF PASSIEZONDAG
Jesaja 50,4-7. / Psalmen 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24. / Filippenzen 2,6-11. / Lucas 22,14-71.23,1-56. 
Palmzondag

Maandag, 21 maart 2016
Maandag in de Goede Week
Jesaja 42,1-7. / Psalmen 27(26),1.2.3.13-14. / Johannes 12,1-11. 
Goede Week: Maandag

Dinsdag, 22 maart 2016
Dinsdag in de Goede Week
Jesaja 49,1-6. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15.17. / Johannes 13,21-33.36-38. 
Goede Week: Dinsdag

Woensdag, 23 maart 2016
Woensdag in de Goede Week
Jesaja 50,4-9a. / Psalmen 69(68),8-10.21bcd-22.31.33-34. / Matteüs 26,14-25. 
Goed Week Woensdag

Donderdag, 24 maart 2016
Donderdag in de Goede Week : AVONDMIS VAN WITTE DONDERDAG
Exodus 12,1-8.11-14. / Psalmen 116(115),12-13.15-16bc.17-18. / 1e Corinthiërs 11,23-26. / Johannes 13,1-15. 
Witte Donderdag

Vrijdag, 25 maart 2016
GOEDE VRIJDAG : HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER
Jesaja 52,13-15.53,1-12. / Psalmen 31(30),2.6.12-13.15-16.17.25. / Hebreeën 4,14-16.5,7-9. / Johannes 18,1-40.19,1-42. 
Goede Vrijdag, Maria Boodschap

Zaterdag, 26 maart 2016
Paaszaterdag / Stille Zaterdag ----- PAASWAKE
Exodus 14,15-31.15,1a. / Exodus 15,1b-2.3-4.5-6.17-18. / Romeinen 6,3-11. / Lucas 24,1-12. 
Stille zaterdag

 

 

Zondag, 27 maart 2016
PAASZONDAG - VERRIJZENIS VAN DE HEER - DAGMIS VAN PAASZONDAG - Hoogfeest met octaaf
Handelingen der apostelen 10,34a.37-43. / Psalmen 118(117),1-2.16ab-17.22-23. / Kolossenzen 3,1-4. / Johannes 20,1-9. 
Pasen

Maandag, 28 maart 2016
Maandag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 2,14.22-33. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Matteüs 28,8-15.

Dinsdag, 29 maart 2016
Dinsdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 2,36-41. / Psalmen 33(32),4-5.18-19.20.22. / Johannes 20,11-18.

Woensdag, 30 maart 2016
Woensdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 3,1-10. / Psalmen 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Lucas 24,13-35.

Donderdag, 31 maart 2016
Donderdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 3,11-26. / Psalmen 8,2a.5.6-7.8-9. / Lucas 24,35-48.

Vrijdag, 01 april 2016
Vrijdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 4,1-12. / Psalmen 118(117),1-2.4.22-24.25-27a. / Johannes 21,1-14.

Zaterdag, 02 april 2016
Zaterdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 4,13-21. / Psalmen 118(117),1.14-15.16ab-18.19-21. / Marcus 16,9-15.

 

Zondag, 03 april 2016
TWEEDE ZONDAG VAN PASEN: Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid - Jaar C
Handelingen der apostelen 5,12-16. / Psalmen 118(117),2-4.22-24.25-27a. / Openbaringen 1,9-11a.12-13.17-19. / Johannes 20,19-31. 
2e zondag van Pasen

Maandag, 04 april 2016
AANKONDIGING VAN DE HEER (MARIA BOODSCHAP) - Hoogfeest
Jesaja 7,10-14.8,10b. / Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.11. / Hebreeën 10,4-10. / Lucas 1,26-38.

Dinsdag, 05 april 2016
Dinsdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 4,32-37. / Psalmen 93(92),1ab.1c-2.5. / Johannes 3,7b-15.

Woensdag, 06 april 2016
Woensdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,17-26. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / Johannes 3,16-21.

Donderdag, 07 april 2016
Donderdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,27-33. / Psalmen 34(33),2.9.17-18.19-20. / Johannes 3,31-36.

Vrijdag, 08 april 2016
Vrijdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,34-42. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Johannes 6,1-15.

Zaterdag, 09 april 2016
Zaterdag na de 2e zondag van Pasen 

 

Zondag, 10 april 2016
DERDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar C
Handelingen der apostelen 5,27b-32.40b-41. / Psalmen 30(29),2.4.5-6.11.12a.13b. / Openbaringen 5,11-14. / Johannes 21,1-19. 
3e zondag van Pasen

Maandag, 11 april 2016
Maandag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 6,8-15. / Psalmen 119(118),23-24.26-27.29-30. / Johannes 6,22-29.

Dinsdag, 12 april 2016
Dinsdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 7,51-60.8,1a. / Psalmen 31(30),3cd-4.6ab.7b.8a.17.21ab. / Johannes 6,30-35.

Woensdag, 13 april 2016
Woensdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 8,1b-8. / Psalmen 66(65),1-3a.4-5.6-7a. / Johannes 6,35-40.

Donderdag, 14 april 2016
Donderdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 8,26-40. / Psalmen 66(65),8-9.16-17.20. / Johannes 6,44-51.

Vrijdag, 15 april 2016
Vrijdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 9,1-20. / Psalmen 117(116),1.2. / Johannes 6,52-59.

Zaterdag, 16 april 2016
Zaterdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 9,31-42. / Psalmen 116(115),12-13.14-15.16-17. / Johannes 6,60-69.

 

Zondag, 17 april 2016
VIERDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar C
Handelingen der apostelen 13,14.43-52. / Psalmen 100(99),2.3.5. / Openbaringen 7,9.14b-17. / Johannes 10,27-30.

Maandag, 18 april 2016
Maandag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 11,1-18. / Psalmen 42(41),2-3.43(42),3.4. / Johannes 10,1-10.

Dinsdag, 19 april 2016
Dinsdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 11,19-26. / Psalmen 87(86),1-3.4-5.6-7. / Johannes 10,22-30.

Woensdag, 20 april 2016
Woensdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 12,24-25.13,1-5a. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Johannes 12,44-50.

Donderdag, 21 april 2016
Donderdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,13-25. / Psalmen 89(88),2-3.21-22.25.27. / Johannes 13,16-20.

Vrijdag, 22 april 2016
Vrijdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,26-33. / Psalmen 2,6-7.8-9.10-11. / Johannes 14,1-6.

Zaterdag, 23 april 2016
Zaterdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,44-52. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Johannes 14,7-14.

 

Zondag, 24 april 2016
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar C
Handelingen der apostelen 14,21b-27. / Psalmen 145(144),8-9.10-11.12-13ab. / Openbaringen 21,1-5a. / Johannes 13,31-33a.34-35.

Maandag, 25 april 2016
H. Marcus, evangelist - Feest
1e Petrus 5,5b-14. / Psalmen 89(88),2-3.6-7.16-17. / Marcus 16,15-20.

Dinsdag, 26 april 2016
Dinsdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 14,19-28. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.21. / Johannes 14,27-31a.

Woensdag, 27 april 2016
Woensdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 15,1-6. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Johannes 15,1-8.

Donderdag, 28 april 2016
Donderdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 15,7-21. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.10. / Johannes 15,9-11.

Vrijdag, 29 april 2016
H. Catharina van Siëna, maagd en kerklerares, patrones van Europa - Feest
Handelingen der apostelen 15,22-31. / Psalmen 57(56),8-9.10-12. / Johannes 15,12-17.

Zaterdag, 30 april 2016
Zaterdag na de 5e zondag van Pasen 

 

Zondag, 01 mei 2016
ZESDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar C
Handelingen der apostelen 15,1-2.22-29. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Openbaringen 21,10-14.22-23. / Johannes 14,23-29.

Maandag, 02 mei 2016
Maandag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 16,11-15. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Johannes 15,26-27.16,1-4a.

Dinsdag, 03 mei 2016
HH. Filippus en Jakobus, apostelen - Feest
1e Corinthiërs 15,1-8. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Johannes 14,6-14.

Woensdag, 04 mei 2016
Woensdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 17,15.22-34.18,1. / Psalmen 148(147),1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd. / Johannes 16,12-15.

Donderdag, 05 mei 2016
HEMELVAART VAN DE HEER - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 1,1-11. / Psalmen 47(46),2-3.6-7.8-9. / Hebreeën 9,24-28.10,19-23. / Lucas 24,46-53. 
Hemelvaart van Christus

Vrijdag, 06 mei 2016
Vrijdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 18,9-18. / Psalmen 47(46),2-3.4-5.6-7. / Johannes 16,20-23a.

Zaterdag, 07 mei 2016
Zaterdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 18,23-28. / Psalmen 47(46),2-3.8-9.10. / Johannes 16,23b-28.

 

Zondag, 08 mei 2016
ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN - Jaar C
Handelingen der apostelen 7,55-60. / Psalmen 97(96),1.2b.6.7b.9. / Openbaringen 22,12-14.16-17.20. / Johannes 17,20-26.

Maandag, 09 mei 2016
Maandag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 19,1-8. / Psalmen 68(67),2-3.4-5ac.6-7ab. / Johannes 16,29-33.

Dinsdag, 10 mei 2016
Dinsdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 20,17-27. / Psalmen 68(67),10-11.20-21. / Johannes 17,1-11a.

Woensdag, 11 mei 2016
Woensdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 20,28-38. / Psalmen 68(67),29-30.33-35a.35b-36c. / Johannes 17,11b-19.

Donderdag, 12 mei 2016
Donderdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 22,30.23,6-11. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Johannes 17,20-26.

Vrijdag, 13 mei 2016
Vrijdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 25,13b-21. / Psalmen 103(102),1-2.11-12.19-20ab. / Johannes 21,15-19.

Zaterdag, 14 mei 2016
H. Mattias, apostel - Feest
Handelingen der apostelen 1,15-17.20-26. / Psalmen 113(112),1-2.3-4.5-6.7-8. / Johannes 15,9-17. 

 

Zondag, 15 mei 2016
PINKSTEREN - Jaar C
Handelingen der apostelen 2,1-11. / Psalmen 104(103),1ab.24ac.29bc-30.31.34. / Romeinen 8,8-17. / Johannes 14,15-16.23b-26.

Maandag, 16 mei 2016
Tweede Pinksterdag

ofwel

Maandag, 16 mei 2016
Maandag in week 7 door het jaar
Jacobus 3,13-18. / Psalmen 19(18),8.9.10.15. / Marcus 9,14-29.

Dinsdag, 17 mei 2016
Dinsdag in week 7 door het jaar
Jacobus 4,1-10. / Psalmen 55(54),7-8.9-10a.10b-11.23bd. / Marcus 9,30-37.

Woensdag, 18 mei 2016
Woensdag in week 7 door het jaar
Jacobus 4,13-17. / Psalmen 49(48),2-3.6-7.8.9.11.12a. / Marcus 9,38-40.

Donderdag, 19 mei 2016
Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester, Feest

Vrijdag, 20 mei 2016
Vrijdag in week 7 door het jaar
Jacobus 5,9-12. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12. / Marcus 10,1-12.

Zaterdag, 21 mei 2016
Zaterdag in week 7 door het jaar
Jacobus 5,13-20. / Psalmen 141(140),1-2.3.8. / Marcus 10,13-16.

 

 

Zondag, 22 mei 2016
H. DRIE-EENHEID - Hoogfeest
Spreuken 8,22-31. / Psalmen 8,4-5.6-7.8-9. / Romeinen 5,1-5. / Johannes 16,12-15.

Maandag, 23 mei 2016
Maandag in week 8 door het jaar
1e Petrus 1,3-9. / Psalmen 111(110),1-2.5-6.9.10c. / Marcus 10,17-27.

Dinsdag, 24 mei 2016
Dinsdag in week 8 door het jaar
1e Petrus 1,10-16. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3c-4. / Marcus 10,28-31.

Woensdag, 25 mei 2016
Woensdag in week 8 door het jaar
1e Petrus 1,18-25. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / Marcus 10,32-45.

Donderdag, 26 mei 2016
Donderdag in week 8 door het jaar
1e Petrus 2,2-5.9-12. / Psalmen 100(99),2-3.4-5. / Marcus 10,46-52.

Vrijdag, 27 mei 2016
Vrijdag in week 8 door het jaar
1e Petrus 4,7-13. / Psalmen 96(95),10.11-12.13. / Marcus 11,11-25.

Zaterdag, 28 mei 2016
Zaterdag in week 8 door het jaar
Judas 1,17.20b-25. / Psalmen 63(62),2.3-4.5-6. / Marcus 11,27-33. 
OLV ter Nood

 

Zondag, 29 mei 2016
SACRAMENTSDAG - HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS - Hoogfeest
Genesis 14,18-20. / Psalmen 110(109),1.2.3.4. / 1e Corinthiërs 11,23-26. / Lucas 9,11b-17.

Maandag, 30 mei 2016
Maandag in week 9 door het jaar
2e Petrus 1,1-7. / Psalmen 91(90),1-2.14-15ab.15c-16. / Marcus 12,1-12.

Dinsdag, 31 mei 2016
Bezoek van de heilige maagd Maria aan Elisabet - Feest
Sefanja 3,14-18a. / Jesaja 12,2-3.4bcd.5-6. / Lucas 1,39-56.

Woensdag, 01 juni 2016
Woensdag in week 9 door het jaar
2e Timoteüs 1,1-3.6-12. / Psalmen 123(122),1-2a.2bcd. / Marcus 12,18-27.

Donderdag, 02 juni 2016
Donderdag in week 9 door het jaar
2e Timoteüs 2,8-15. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / Marcus 12,28-34.

Vrijdag, 03 juni 2016
H. HART VAN JEZUS - Hoogfeest
Ezechiël 34,11-16. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Romeinen 5,5b-11. / Lucas 15,3-7.

Zaterdag, 04 juni 2016
Onbevlekt Hart van Maria - Gedachtenis
2e Timoteüs 4,1-8. / Psalmen 71(70),8-9.14-15ab.16-17.22. / Marcus 12,38-44.

 

Zondag, 05 juni 2016
TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
1e Koningen 17,17-24. / Psalmen 30(29),2.4.5-6.11.12a.13b. / Galaten 1,11-19. / Lucas 7,11-17.

Maandag, 06 juni 2016
Maandag in week 10 door het jaar
1e Koningen 17,1-6. / Psalmen 121(120),1-2.3-4.5-6.7-8. / Matteüs 5,1-12.

Dinsdag, 07 juni 2016
Dinsdag in week 10 door het jaar
1e Koningen 17,7-16. / Psalmen 4,2-3.4-5.7-8. / Matteüs 5,13-16.

Woensdag, 08 juni 2016
Woensdag in week 10 door het jaar
1e Koningen 18,20-39. / Psalmen 16(15),1-2a.4.5.8.11. / Matteüs 5,17-19.

Donderdag, 09 juni 2016
Donderdag in week 10 door het jaar
1e Koningen 18,41-46. / Psalmen 65(64),10abcd.10e-11.12-13. / Matteüs 5,20-26.

Vrijdag, 10 juni 2016
Vrijdag in week 10 door het jaar
1e Koningen 19,9.11-16. / Psalmen 27(26),7-8a.8b-9abc.13-14. / Matteüs 5,27-32.

Zaterdag, 11 juni 2016
H. Barnabas, apostel, gedachtenis
Handelingen der apostelen 11,21b-26.13,1-3. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3c-4.5-6. / Matteüs 10,7-13.

 

Zondag, 19 juni 2016
TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Zacharias 12,10-11.13,1. / Psalmen 63(62),2abcd.2e-4.5-6.8-9. / Galaten 3,26-29. / Lucas 9,18-24. 
12e week door het jaar C

Maandag, 20 juni 2016
Maandag in week 12 door het jaar
2e Koningen 17,5-8.13-15a.18. / Psalmen 60(59),3.4-5.12-13. / Matteüs 7,1-5.

Dinsdag, 21 juni 2016
Dinsdag in week 12 door het jaar
2e Koningen 19,9b-11.14-21.31-35a.36. / Psalmen 48(47),2-3a.3b-4.10-11. / Matteüs 7,6.12-14.

Woensdag, 22 juni 2016
Woensdag in week 12 door het jaar
2e Koningen 22,8-13.23,1-3. / Psalmen 119(118),33.34.35.36.37.40. / Matteüs 7,15-20.

Donderdag, 23 juni 2016
Donderdag in week 12 door het jaar
2e Koningen 24,8-17. / Psalmen 79(78),1-2.3-5.8.9. / Matteüs 7,21-29.

Vrijdag, 24 juni 2016
GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER - Hoogfeest
Jesaja 49,1-6. / Psalmen 139(138),1-3.13-14ab.14c-15. / Handelingen der apostelen 13,22-26. / Lucas 1,57-66.80.

Zaterdag, 25 juni 2016
Zaterdag in week 12 door het jaar
Klaagliederen 2,2.10-14.18-19. / Psalmen 74(73),1-2.3-5a.5b-7.20-21. / Matteüs 8,5-17.

 

Zondag, 26 juni 2016

DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
1e Koningen 19,16-21. / Psalmen 16(15),1-2.5.7-8.9-10.11. / Galaten 5,1.13-18. / Lucas 9,51-62. 
13e week door het jaar C

Maandag, 27 juni 2016
Maandag in week 13 door het jaar
Amos 2,6-10.13-16. / Psalmen 50(49),16bc-17.18-19.20-21.22-23. / Matteüs 8,18-22.

Dinsdag, 28 juni 2016
Dinsdag in week 13 door het jaar
Amos 3,1-8.4,11-12. / Psalmen 5,5-6.7.8. / Matteüs 8,23-27.

Woensdag, 29 juni 2016
HH. PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 12,1-11. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / 2e Timoteüs 4,6-8.17-18. / Matteüs 16,13-19.

Donderdag, 30 juni 2016
Donderdag in week 13 door het jaar
Amos 7,10-17. / Psalmen 19(18),8.9.10.11. / Matteüs 9,1-8.

Vrijdag, 01 juli 2016
Vrijdag in week 13 door het jaar
Amos 8,4-6.9-12. / Psalmen 119(118),2.10.20.30.40.131. / Matteüs 9,9-13.

Zaterdag, 02 juli 2016
Zaterdag in week 13 door het jaar
Amos 9,11-15. / Psalmen 85(84),9.11-12.13-14. / Matteüs 9,14-17.

 

Zondag, 03 juli 2016
VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar A
Jesaja 66,10-14. / Psalmen 66(65),1-3.4-5.6-7.16.20. / Galaten 6,14-18. / Lucas 10,1-12.17-20. 
14e week door het jaar C

Maandag, 04 juli 2016
Maandag in week 14 door het jaar
Hosea 2,16.17b-18.21-22. / Psalmen 145(144),2-3.4-5.6-7.8-9. / Matteüs 9,18-26.

Dinsdag, 05 juli 2016
Dinsdag in week 14 door het jaar
Hosea 8,4-7.11-13. / Psalmen 115(113B),3-4.5-6.7ab-8.9-10. / Matteüs 9,32-38.

Woensdag, 06 juli 2016
Woensdag in week 14 door het jaar
Hosea 10,1-3.7-8.12. / Psalmen 105(104),2-3.4-5.6-7. / Matteüs 10,1-7.

Donderdag, 07 juli 2016
Donderdag in week 14 door het jaar
Hosea 11,1-4.8c-9. / Psalmen 80(79),2ac.3b.15-16. / Matteüs 10,7-15.

Vrijdag, 08 juli 2016
Vrijdag in week 14 door het jaar
Hosea 14,2-10. / Psalmen 51(50),3-4.8-9.12-13.14.17. / Matteüs 10,16-23.

Zaterdag, 09 juli 2016
HH. Martelaren van Gorcum - Feest
Jesaja 6,1-8. / Psalmen 93(92),1ab.1c-2.5. / Matteüs 10,24-33.

 

Zondag, 10 juli 2016
VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Deuteronomium 30,10-14. / Psalmen 69(68),14.17.30-31.33-34.36.37. / Kolossenzen 1,15-20. / Lucas 10,25-37.

Maandag, 11 juli 2016
H. Benedictus, abt, patroon van Europa - Feest
Jesaja 1,10-17. / Psalmen 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Matteüs 10,34-42.11,1.

Dinsdag, 12 juli 2016
Dinsdag in week 15 door het jaar
Jesaja 7,1-9. / Psalmen 48(47),2-3a.3b-4.5-6.7-8. / Matteüs 11,20-24.

Woensdag, 13 juli 2016
Woensdag in week 15 door het jaar
Jesaja 10,5-7.13-16. / Psalmen 94(93),5-6.7-8.9-10.14-15. / Matteüs 11,25-27.

Donderdag, 14 juli 2016
Donderdag in week 15 door het jaar
Jesaja 26,7-9.12.16-19. / Psalmen 102(101),13-14ab.15.16-18.19-21. / Matteüs 11,28-30.

Vrijdag, 15 juli 2016
Vrijdag in week 15 door het jaar
Jesaja 38,1-6.21-22.7-8. / Jesaja 38,10.11.12abcd.16. / Matteüs 12,1-8.

Zaterdag, 16 juli 2016
Zaterdag in week 15 door het jaar
Micha 2,1-5. / Psalmen 9(9B),1-2.3-4.7-8.14. / Matteüs 12,14-21.

 

Zondag, 17 juli 2016
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Genesis 18,1-10. / Psalmen 15(14),2-3.3-4.5. / Kolossenzen 1,24-28. / Lucas 10,38-42. 
16e week door het jaar C

Maandag, 18 juli 2016
Maandag in week 16 door het jaar
Micha 6,1-4.6-8. / Psalmen 50(49),5-6.8-9.16bc-17.21.23. / Matteüs 12,38-42.

Dinsdag, 19 juli 2016
Dinsdag in week 16 door het jaar
Micha 7,14-15.18-20. / Psalmen 85(84),2-4.5-6.7-8. / Matteüs 12,46-50.

Woensdag, 20 juli 2016
Woensdag in week 16 door het jaar
Jeremia 1,1.4-10. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / Matteüs 13,1-9.

Donderdag, 21 juli 2016
Donderdag in week 16 door het jaar
Jeremia 2,1-3.7-8.12-13. / Psalmen 36(35),6-7ab.8-9.10-11. / Matteüs 13,10-17.

Vrijdag, 22 juli 2016
H. Maria Magdalena - Gedachtenis
Hooglied 3,1-4a. / Psalmen 63(62),2.3-4.5-6.8-9. / Johannes 20,1-2.11-18.

Zaterdag, 23 juli 2016
H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa - Feest
Jeremia 7,1-11. / Psalmen 84(83),3.4.5-6a.8a.11. / Matteüs 13,24-30.

 

 

Zondag, 24 juli 2016
ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Genesis 18,20-32. / Psalmen 138(137),1-2.2-3.6-7.7-8. / Kolossenzen 2,12-14. / Lucas 11,1-13. 
17e week door het jaar C

Maandag, 25 juli 2016
H. Jakobus, apostel - Feest
2e Korinthiërs 4,7-15. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Matteüs 20,20-28.

Dinsdag, 26 juli 2016
HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria
Jeremia 14,17-22. / Psalmen 79(78),8.9.11.13. / Matteüs 13,35-43.

Woensdag, 27 juli 2016
Woensdag in week 17 door het jaar
Jeremia 15,10.16-21. / Psalmen 59(58),2-3.4-5a.10-11.17.18. / Matteüs 13,44-46.

Donderdag, 28 juli 2016
Donderdag in week 17 door het jaar
Jeremia 18,1-6. / Psalmen 146(145),2abc.2d-4.5-6. / Matteüs 13,47-53.

Vrijdag, 29 juli 2016
H. Marta - Gedachtenis
1e Johannes 4,7-16. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11. / Johannes 11,19-27.  

Zaterdag, 30 juli 2016
Zaterdag in week 17 door het jaar

 

Zondag, 31 juli 2016
ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Prediker 1,2.2,21-23. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Kolossenzen 3,1-5.9-11. / Lucas 12,13-21. 

Maandag, 01 augustus 2016
Maandag in week 18 door het jaar
Jeremia 28,1-17. / Psalmen 119(118),29.43.79.80.95.102. / Matteüs 14,13-21.

Dinsdag, 02 augustus 2016
Dinsdag in week 18 door het jaar
Jeremia 30,1-2.12-15.18-22. / Psalmen 102(101),16-18.19-21.29.22-23. / Matteüs 14,22-36.

Woensdag, 03 augustus 2016
Woensdag in week 18 door het jaar
Jeremia 31,1-7. / Jeremia 31,10.11-12ab.13. / Matteüs 15,21-28.

Donderdag, 04 augustus 2016
Donderdag in week 18 door het jaar
Jeremia 31,31-34. / Psalmen 51(50),12-13.14-15.18-19. / Matteüs 16,13-23.

Vrijdag, 05 augustus 2016
Vrijdag in week 18 door het jaar
Nahum 2,1.3.3,1-3.6-7. / Deuteronomium 32,35cd-36ab.39abcd.41. / Matteüs 16,24-28.

Zaterdag, 06 augustus 2016
Gedaanteverandering van de Heer - Feest
Daniël 7,9-10.13-14. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.9. / Lucas 9,28b-36.

 

Zondag, 07 augustus 2016

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Wijsheid 18,6-9. / Psalmen 33(32),1.12.18-19.20-22. / Hebreeën 11,1-2.8-19. / Lucas 12,32-48.

Maandag, 08 augustus 2016
Maandag in week 19 door het jaar
Ezechiël 1,2-5.24-28c. / Psalmen 148(147),1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd. / Matteüs 17,22-27.

Dinsdag, 09 augustus 2016
H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, patrones van Europa - Feest
Ezechiël 2,8-10.3,1-4. / Psalmen 119(118),14.24.72.103.111.131. / Matteüs 18,1-5.10.12-14.

Woensdag, 10 augustus 2016
H. Laurentius, diaken en martelaar - Feest
2e Korinthiërs 9,6-10. / Psalmen 112(111),1-2.5-6.7-8.9. / Johannes 12,24-26.

Donderdag, 11 augustus 2016
Donderdag in week 19 door het jaar
Ezechiël 12,1-12. / Psalmen 78(77),56-57.58-59.61-62. / Matteüs 18,21-35.19,1.

Vrijdag, 12 augustus 2016
Vrijdag in week 19 door het jaar
Ezechiël 16,1-15.60.63. / Jesaja 12,2-3.4bcd.5-6. / Matteüs 19,3-12.

Zaterdag, 13 augustus 2016
Zaterdag in week 19 door het jaar

 

Zondag, 14 augustus 2016
TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Jeremia 38,4-6.8-10. / Psalmen 40(39),2.3.4.18. / Hebreeën 12,1-4. / Lucas 12,49-53.

Maandag, 15 augustus 2016
MARIA TENHEMELOPNEMING - Hoogfeest
Openbaringen 11,19a.12,1-6a.10ab. / Psalmen 45(44),10bc.11.12ab.16. / 1e Corinthiërs 15,20-26. / Lucas 1,39-56.

Dinsdag, 16 augustus 2016
Dinsdag in week 20 door het jaar
Ezechiël 28,1-10. / Deuteronomium 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab. / Matteüs 19,23-30.

Woensdag, 17 augustus 2016
Woensdag in week 20 door het jaar
Ezechiël 34,1-11. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Matteüs 20,1-16a.

Donderdag, 18 augustus 2016
Donderdag in week 20 door het jaar
Ezechiël 36,23-28. / Psalmen 51(50),12-13.14-15.18-19. / Matteüs 22,1-14.

Vrijdag, 19 augustus 2016
Vrijdag in week 20 door het jaar
Ezechiël 37,1-14. / Psalmen 107(106),2-3.4-5.6-7.8-9. / Matteüs 22,34-40.

Zaterdag, 20 augustus 2016
Zaterdag in week 20 door het jaar
Ezechiël 43,1-7a. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Matteüs 23,1-12.

 

Zondag, 21 augustus 2016
EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Jesaja 66,18-21. / Psalmen 117(116),1.2. / Hebreeën 12,5-7.11-13. / Lucas 13,22-30.

Maandag, 22 augustus 2016
Maandag in week 21 door het jaar
2e Tessalonisenzen 1,1-5.11b-12. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.4-5. / Matteüs 23,13-22.

Dinsdag, 23 augustus 2016
Dinsdag in week 21 door het jaar
2e Tessalonisenzen 2,1-3a.14-17. / Psalmen 96(95),10.11-12a.12b-13. / Matteüs 23,23-26.

Woensdag, 24 augustus 2016
H. Bartolomeüs, apostel - Feest
Openbaringen 21,9b-14. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / Johannes 1,45-51.

Donderdag, 25 augustus 2016
Donderdag in week 21 door het jaar
1e Corinthiërs 1,1-9. / Psalmen 145(144),2-3.4-5.6-7. / Matteüs 24,42-51.

Vrijdag, 26 augustus 2016
Vrijdag in week 21 door het jaar
1e Corinthiërs 1,17-25. / Psalmen 33(32),1-2.4-5.10ab.11. / Matteüs 25,1-13.

Zaterdag, 27 augustus 2016
Zaterdag in week 21 door het jaar

 

Zondag, 28 augustus 2016
TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Sirach 3,17-18.20.28-29. / Psalmen 68(67),4-5.6-7.10-11. / Hebreeën 12,18-19.22-24. / Lucas 14,1.7-14.

Maandag, 29 augustus 2016
Marteldood van de H. Johannes de Doper - Gedachtenis
Jeremia 1,17-19. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / Marcus 6,17-29.

Dinsdag, 30 augustus 2016
Dinsdag in week 22 door het jaar
1e Corinthiërs 2,10b-16. / Psalmen 145(144),8-9.10-11.12-13ab.13cd-14. / Lucas 4,31-37.

Woensdag, 31 augustus 2016
Woensdag in week 22 door het jaar
1e Corinthiërs 3,1-9. / Psalmen 33(32),12-13.14-15.20-21. / Lucas 4,38-44.

Donderdag, 01 september 2016
Donderdag in week 22 door het jaar
1e Corinthiërs 3,18-23. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 5,1-11.

Vrijdag, 02 september 2016
Vrijdag in week 22 door het jaar
1e Corinthiërs 4,1-5. / Psalmen 37(36),3-4.5-6.27-28.39-40. / Lucas 5,33-39.

Zaterdag, 03 september 2016
Zaterdag in week 22 door het jaar
1e Corinthiërs 4,6b-15. / Psalmen 145(144),17-18.19-20.21. / Lucas 6,1-5.

 

Zondag, 04 september 2016
DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Wijsheid 9,13-18. / Psalmen 90(89),3-4.5-6.12-13.14-17. / Filemon 1,9-10.12-17. / Lucas 14,25-33.

Maandag, 05 september 2016
Maandag in week 23 door het jaar
1e Corinthiërs 5,1-8. / Psalmen 5,5-6.7.12. / Lucas 6,6-11.

Dinsdag, 06 september 2016
Dinsdag in week 23 door het jaar
1e Corinthiërs 6,1-11. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Lucas 6,12-19.

Woensdag, 07 september 2016
Woensdag in week 23 door het jaar
1e Corinthiërs 7,25-31. / Psalmen 45(44),11-12.14-15.16-17. / Lucas 6,20-26.

Donderdag, 08 september 2016
Maria Geboorte - Feest
Micha 5,1-4a. / Psalmen 13(12),6ab.6cd. / Matteüs 1,1-16.18-23.
Geboorte van de maagd Maria

Vrijdag, 09 september 2016
Vrijdag in week 23 door het jaar
1e Corinthiërs 9,16-19.22b-27. / Psalmen 84(83),3.4.5-6.12. / Lucas 6,39-42.

Zaterdag, 10 september 2016
Zaterdag in week 23 door het jaar
1e Corinthiërs 10,14-22. / Psalmen 116(115),12-13.17-18. / Lucas 6,43-49.

 

Zondag, 11 september 2016
VIERDE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Exodus 32,7-11.13-14. / Psalmen 51(50),3-4.12-13.17.19. / 1e Timoteüs 1,12-17. / Lucas 15,1-32.

Maandag, 12 september 2016
Maandag in week 24 door het jaar
1e Corinthiërs 11,17-26.33. / Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.17. / Lucas 7,1-10.

Dinsdag, 13 september 2016
Dinsdag in week 24 door het jaar
1e Corinthiërs 12,12-14.27-31a. / Psalmen 100(99),2.3.4.5. / Lucas 7,11-17.

Woensdag, 14 september 2016
KRUISVERHEFFING - Feest
Numeri 21,4b-9. / Psalmen 78(77),1-2.34-35.36-37.38. / Johannes 3,13-17.

Donderdag, 15 september 2016
Onze Lieve Vrouw van Smarten - Gedachtenis
de lezingen van de dag ofwel de lezingen van de gedachtenis

Vrijdag, 16 september 2016
Vrijdag in week 24 door het jaar
1e Corinthiërs 15,12-20. / Psalmen 17(16),1.6-7.8b.15. / Lucas 8,1-3.

Zaterdag, 17 september 2016
Zaterdag in week 24 door het jaar
1e Corinthiërs 15,35-37.42-49. / Psalmen 56(55),10.11-12.13-14. / Lucas 8,4-15. 

 

Zondag, 18 september 2016
VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Amos 8,4-7. / Psalmen 113(112),1-2.4-6.7-8. / 1e Timoteüs 2,1-8. / Lucas 16,1-13. 
25e week door het jaar

Maandag, 19 september 2016
Maandag in week 25 door het jaar
Spreuken 3,27-34. / Psalmen 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5. / Lucas 8,16-18.

Dinsdag, 20 september 2016
Dinsdag in week 25 door het jaar
Spreuken 21,1-6.10-13. / Psalmen 119(118),1.27.30.34.35.44. / Lucas 8,19-21.

Woensdag, 21 september 2016
H. Matteüs, apostel en evangelist - Feest
Efeziërs 4,1-7.11-13. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Matteüs 9,9-13.

Donderdag, 22 september 2016
Donderdag in week 25 door het jaar
Prediker 1,2-11. / Psalmen 90(89),3-4.5-6.12-13.14.17. / Lucas 9,7-9.

Vrijdag, 23 september 2016
Vrijdag in week 25 door het jaar
Prediker 3,1-11. / Psalmen 144(143),1a.2abc.3-4. / Lucas 9,18-22.

Zaterdag, 24 september 2016
Zaterdag in week 25 door het jaar

 

Zondag, 25 september 2016
ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Amos 6,1.4-7. / Psalmen 146(145),7.8-9.9-10. / 1e Timoteüs 6,11-16. / Lucas 16,19-31. 
26e week door het jaar

Maandag, 26 september 2016
Maandag in week 26 door het jaar
Job 1,6-22. / Psalmen 17(16),1.2-3.6-7. / Lucas 9,46-50.

Dinsdag, 27 september 2016
Dinsdag in week 26 door het jaar
Job 3,1-3.11-17.20-23. / Psalmen 88(87),2-3.4-5.6.7-8. / Lucas 9,51-56.

Woensdag, 28 september 2016
Woensdag in week 26 door het jaar
Job 9,1-12.14-16. / Psalmen 88(87),10-11.12-13.14-15. / Lucas 9,57-62.

Donderdag, 29 september 2016
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen - Feest
Daniël 7,9-10.13-14. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.4-5. / Johannes 1,47-51.

Vrijdag, 30 september 2016
Vrijdag in week 26 door het jaar
Job 38,1.12-21.40,3-5. / Psalmen 139(138),1-3.7-8.9-10.13-14ab. / Lucas 10,13-16.

Zaterdag, 01 oktober 2016
Zaterdag in week 26 door het jaar
Job 42,1-3.5-6.12-16. / Psalmen 119(118),66.71.75.91.125.130. / Lucas 10,17-24.

 

 

Zondag, 02 oktober 2016
ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Habakuk 1,2-3.2,2-4. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / 2e Timoteüs 1,6-8.13-14. / Lucas 17,5-10. 
27e week door het jaar

Maandag, 03 oktober 2016
Maandag in week 27 door het jaar
Galaten 1,6-12. / Psalmen 111(110),1-2.7-8.9.10c. / Lucas 10,25-37.

Dinsdag, 04 oktober 2016
Dinsdag in week 27 door het jaar
Galaten 1,13-24. / Psalmen 139(138),1-3.13-14ab.14c-15. / Lucas 10,38-42.

Woensdag, 05 oktober 2016
Woensdag in week 27 door het jaar
Galaten 2,1-2.7-14. / Psalmen 117(116),1.2. / Lucas 11,1-4.

Donderdag, 06 oktober 2016
Donderdag in week 27 door het jaar
Galaten 3,1-5. / Lucas 1,69-70.71-72.73-75. / Lucas 11,5-13.

Vrijdag, 07 oktober 2016
Vrijdag in week 27 door het jaar
Galaten 3,7-14. / Psalmen 111(110),1-2.3-4.5-6. / Lucas 11,15-26.

Zaterdag, 08 oktober 2016
Zaterdag in week 27 door het jaar
Galaten 3,22-29. / Psalmen 105(104),2-3.4-5.6-7. / Lucas 11,27-28.

 

Zondag, 09 oktober 2016
ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
2e Koningen 5,14-17. / Psalmen 98(97),1.2-3.3-4. / 2e Timoteüs 2,8-13. / Lucas 17,11-19. 
28e week door het jaar

Maandag, 10 oktober 2016
Maandag in week 28 door het jaar
Galaten 4,22-24.26-27.31.5,1. / Psalmen 113(112),1-2.3-4.5a.6-7. / Lucas 11,29-32.

Dinsdag, 11 oktober 2016
Dinsdag in week 28 door het jaar
Galaten 5,1-6. / Psalmen 119(118),41.43.44.45.47.48. / Lucas 11,37-41.

Woensdag, 12 oktober 2016
Woensdag in week 28 door het jaar
Galaten 5,18-25. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 11,42-46.

Donderdag, 13 oktober 2016
Donderdag in week 28 door het jaar
Efeziërs 1,1-10. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Lucas 11,47-54.

Vrijdag, 14 oktober 2016
Vrijdag in week 28 door het jaar
Efeziërs 1,11-14. / Psalmen 33(32),1-2.4-5.12-13. / Lucas 12,1-7.

Zaterdag, 15 oktober 2016
Zaterdag in week 28 door het jaar
Efeziërs 1,15-23. / Psalmen 8,2-3a.4-5.6-7. / Lucas 12,8-12.

 

 

Zondag, 16 oktober 2016
NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Exodus 17,8-13. / Psalmen 121(120),1-2.3-4.5-6.7-8. / 2e Timoteüs 3,14-17.4,1-2. / Lucas 18,1-8. 
29e week door het jaar

Maandag, 17 oktober 2016
Maandag in week 29 door het jaar
Efeziërs 2,1-10. / Psalmen 100(99),2.3.4.5. / Lucas 12,13-21.

Dinsdag, 18 oktober 2016
H. Lucas, evangelist - Feest
2e Timoteüs 4,10-17b. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / Lucas 10,1-9.

Woensdag, 19 oktober 2016
Woensdag in week 29 door het jaar
Efeziërs 3,2-12. / Jesaja 12,2-3.4bcd.5-6. / Lucas 12,39-48.

Donderdag, 20 oktober 2016
Donderdag in week 29 door het jaar
Efeziërs 3,14-21. / Psalmen 33(32),1-2.4-5.11-12.18-19. / Lucas 12,49-53.

Vrijdag, 21 oktober 2016
Vrijdag in week 29 door het jaar
Efeziërs 4,1-6. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 12,54-59.

Zaterdag, 22 oktober 2016
Zaterdag in week 29 door het jaar
Efeziërs 4,7-16. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Lucas 13,1-9.

 

Zondag, 23 oktober 2016
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Sirach 35,12-14.16-18. / Psalmen 34(33),2-3.17-18.19.23. / 2e Timoteüs 4,6-8.16-18. / Lucas 18,9-14. 
30e week door het jaar

Maandag, 24 oktober 2016
Maandag in week 30 door het jaar
Efeziërs 4,32.5,1-8. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 13,10-17.

Dinsdag, 25 oktober 2016
Dinsdag in week 30 door het jaar
Efeziërs 5,21-33. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5. / Lucas 13,18-21.

Woensdag, 26 oktober 2016
Woensdag in week 30 door het jaar
Efeziërs 6,1-9. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.13cd-14. / Lucas 13,22-30.

Donderdag, 27 oktober 2016
Donderdag in week 30 door het jaar
Efeziërs 6,10-20. / Psalmen 144(143),1.2.9-10. / Lucas 13,31-35.

Vrijdag, 28 oktober 2016
HH. Simon en Judas, apostelen - Feest
Efeziërs 2,19-22. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 6,12-19.

Zaterdag, 29 oktober 2016
Zaterdag in week 30 door het jaar
Filippenzen 1,18b-26. / Psalmen 42(41),2.3.5bcd. / Lucas 14,1.7-11.

 

 

Zondag, 30 oktober 2016
EEN-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Wijsheid 11,22-26.12,1-2. / Psalmen 145(144),1-2.8-9.10-11.13.14. / 2e Tessalonisenzen 1,11-12.2,1-2. / Lucas 19,1-10. 
31e week door het jaar

Maandag, 31 oktober 2016
Maandag in week 31 door het jaar
Filippenzen 2,1-4. / Psalmen 131(130),1.2.3. / Lucas 14,12-14.

Dinsdag, 01 november 2016
ALLERHEILIGEN - Hoogfeest
Openbaringen 7,2-4.9-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / 1e Johannes 3,1-3. / Matteüs 5,1-12a.

Woensdag, 02 november 2016
GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN - ALLERZIELEN
Wijsheid 3,1-9. / Psalmen 27(26),1.4.7.8.9.13-14. / Romeinen 6,3-9. / Matteüs 25,31-46.

Donderdag, 03 november 2016
Donderdag in week 31 door het jaar
Filippenzen 3,3-8a. / Psalmen 105(104),2-3.4-5.6-7. / Lucas 15,1-10.

Vrijdag, 04 november 2016
Vrijdag in week 31 door het jaar
Filippenzen 3,17-21.4,1. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Lucas 16,1-8.

Zaterdag, 05 november 2016
Zaterdag in week 31 door het jaar
Filippenzen 4,10-19. / Psalmen 112(111),1-2.5-6.8a.9. / Lucas 16,9-15.

 

Zondag, 06 november 2016
TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
2e Makkabeeën 7,1-2.9-14. / Psalmen 17(16),1.5-6.8.15. / 2e Tessalonisenzen 2,16-17.3,1-5. / Lucas 20,27-38.

Maandag, 07 november 2016
H.Willibrord, bisschop, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie

Dinsdag, 08 november 2016
Dinsdag in week 32 door het jaar
Titus 2,1-8.11-14. / Psalmen 37(36),3-4.18.23.27.29. / Lucas 17,7-10.

Woensdag, 09 november 2016
KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN SINT JAN VAN LATERANEN - Feest
Ezechiël 47,1-2.8-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / Johannes 2,13-22.

Donderdag, 10 november 2016
Donderdag in week 32 door het jaar
Filemon 1,7-20. / Psalmen 146(145),7.8-9a.9bc-10. / Lucas 17,20-25.

Vrijdag, 11 november 2016
Vrijdag in week 32 door het jaar
2e Johannes 1,4-9. / Psalmen 119(118),1.2.10.11.17.18. / Lucas 17,26-37.

Zaterdag, 12 november 2016
Zaterdag in week 32 door het jaar
3e Johannes 1,5-8. / Psalmen 112(111),1-2.3-4.5-6. / Lucas 18,1-8.

 

Zondag, 13 november 2016
DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C
Maleachi 3,19-20. / Psalmen 98(97),5-6.7-8.9. / 2e Tessalonisenzen 3,7-12. / Lucas 21,5-19. 
33e week door het jaar

Maandag, 14 november 2016
Maandag in week 33 door het jaar
Openbaringen 1,1-4.2,1-5a. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 18,35-43.

Dinsdag, 15 november 2016
Dinsdag in week 33 door het jaar
Openbaringen 3,1-6.14-22. / Psalmen 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5. / Lucas 19,1-10.

Woensdag, 16 november 2016
Woensdag in week 33 door het jaar
Openbaringen 4,1-11. / Psalmen 150(149),1-2.3-4.5-6. / Lucas 19,11-28.

Donderdag, 17 november 2016
Donderdag in week 33 door het jaar
Openbaringen 5,1-10. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Lucas 19,41-44.

Vrijdag, 18 november 2016
Vrijdag in week 33 door het jaar
Openbaringen 10,8-11. / Psalmen 119(118),14.24.72.103.111.131. / Lucas 19,45-48.

Zaterdag, 19 november 2016
Zaterdag in week 33 door het jaar
Openbaringen 11,4-12. / Psalmen 144(143),1.2.9-10. / Lucas 20,27-40.

 

Zondag, 20 november 2016
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL - Hoogfeest - Jaar C
2e Samuël 5,1-3. / Psalmen 122(121),1-2.4-5. / Kolossenzen 1,12-20. / Lucas 23,35-43. 
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL - Hoogfeest - Jaar B

Maandag, 21 november 2016
Maandag in week 34 door het jaar
Openbaringen 14,1-3.4b-5. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 21,1-4.

Dinsdag, 22 november 2016
Dinsdag in week 34 door het jaar
Openbaringen 14,14-19. / Psalmen 96(95),10.11-12.13. / Lucas 21,5-11.

Woensdag, 23 november 2016
Woensdag in week 34 door het jaar
Openbaringen 15,1-4. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.7-8.9. / Lucas 21,12-19.

Donderdag, 24 november 2016
Donderdag in week 34 door het jaar
Openbaringen 18,1-2.21-23.19,1-3.9a. / Psalmen 100(99),2.3.4.5. / Lucas 21,20-28.

Vrijdag, 25 november 2016
Vrijdag in week 34 door het jaar
Openbaringen 20,1-4.11-15.21,1-2. / Psalmen 84(83),3.4.5-6a.8a. / Lucas 21,29-33.

Zaterdag, 26 november 2016
Zaterdag in week 34 door het jaar
Openbaringen 22,1-7. / Psalmen 95(94),1-2.3-5.6-7. / Lucas 21,34-36. 

 

Zondag, 27 november 2016
EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar A
Jesaja 2,1-5. / Psalmen 122(121),1-2.4-5.6-7.8-9. / Romeinen 13,11-14. / Matteüs 24,37-44.

Maandag, 28 november 2016
Maandag in de eerste week van de Advent
Jesaja 2,1-5. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9. / Matteüs 8,5-11.

Dinsdag, 29 november 2016
Dinsdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 11,1-10. / Psalmen 72(71),2.7-8.12-13.17. / Lucas 10,21-24.

Woensdag, 30 november 2016
H. Andreas, apostel - Feest
Romeinen 10,9-18. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Matteüs 4,18-22.

Donderdag, 01 december 2016
Donderdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 26,1-6. / Psalmen 118(117),1.8-9.19-21.25-27a. / Matteüs 7,21.24-27.

Vrijdag, 02 december 2016
Vrijdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 29,17-24. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Matteüs 9,27-31.

Zaterdag, 03 december 2016
Zaterdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 30,19-21.23-26. / Psalmen 147(146),1-2.3-4.5-6. / Matteüs 9,35-38.10,1.6-8. 

 

Zondag, 04 december 2016
TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar A
Jesaja 11,1-10. / Psalmen 72(71),1-2.7-8.12-13.17. / Romeinen 15,4-9. / Matteüs 3,1-12.

Maandag, 05 december 2016
Maandag in de tweede week van de Advent
Jesaja 35,1-10. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Lucas 5,17-26.

Dinsdag, 06 december 2016
Dinsdag in de tweede week van de Advent
Jesaja 40,1-11. / Psalmen 96(95),1-2.3.10ac.11-12.13. / Matteüs 18,12-14.

Woensdag, 07 december 2016
Woensdag in de tweede week van de Advent
Jesaja 40,25-31. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8.10. / Matteüs 11,28-30.

Donderdag, 08 december 2016
ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA - Hoogfeest
Genesis 3,9-15.20. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3bc-4. / Efeziërs 1,3-6.11-12. / Lucas 1,26-38. 
Onbevlekte Ontvangenis van de heilge maagd Maria

Vrijdag, 09 december 2016
Vrijdag in de tweede week van de Advent
Jesaja 48,17-19. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Matteüs 11,16-19.

Zaterdag, 10 december 2016
Zaterdag in de tweede week van de Advent

 

Zondag, 11 december 2016
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar A - Zondag "Gaudete"
Jesaja 35,1-6.10. / Psalmen 146(145),7-10. / Jacobus 5,7-10. / Matteüs 11,2-11.

Maandag, 12 december 2016
Maandag in de derde week van de Advent
Numeri 24,2-7.15-17a. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Matteüs 21,23-27.

Dinsdag, 13 december 2016
Dinsdag in de derde week van de Advent
Sefanja 3,1-2.9-13. / Psalmen 34(33),2-3.6-7.17-18.19.23. / Matteüs 21,28-32.

Woensdag, 14 december 2016
Woensdag in de derde week van de Advent
Jesaja 45,6b-8.18.21b-25. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Lucas 7,19-23.

Donderdag, 15 december 2016
Donderdag in de derde week van de Advent
Jesaja 54,1-10. / Psalmen 30(29),2.4.5-6.11-12a.13b. / Lucas 7,24-30.

Vrijdag, 16 december 2016
Vrijdag in de derde week van de Advent
Jesaja 56,1-3a.6-8. / Psalmen 67(66),2-3.5.7-8. / Johannes 5,33-36.

Zaterdag, 17 december 2016
17 december : Zaterdag in de derde week van de Advent
Genesis 49,2.8-10. / Psalmen 72(71),2.3-4ab.7-8.17. / Matteüs 1,1-17.

 

 

 

Zaterdag, 24 december 2016
KERSTMIS - GEBOORTE VAN DE HEER - Nachtmis (Hoogfeest met octaaf)
Jesaja 9,1-6. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.11-12.13. / Titus 2,11-14. / Lucas 2,1-14. 
Kerstmis

 

Zondag, 25 december 2016
KERSTMIS - GEBOORTE VAN DE HEER - Dagmis (Hoogfeest)
Jesaja 52,7-10. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Hebreeën 1,1-6. / Johannes 1,1-18.

Maandag, 26 december 2016
H. Stefanus, eerste martelaar - Feest
Handelingen der apostelen 6,8-10.7,54-59. / Psalmen 31(30),3cd-4.6.8ab.16bc.17. / Matteüs 10,17-22.

Dinsdag, 27 december 2016
H. Johannes, apostel en evangelist - Feest
1e Johannes 1,1-4. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.11-12. / Johannes 20,2-8.

Woensdag, 28 december 2016
HH. Onnozele Kinderen, martelaren - Feest
1e Johannes 1,5-10.2,1-2. / Psalmen 124(123),2-3.4-5.7b-8. / Matteüs 2,13-18.

Donderdag, 29 december 2016
Vijfde dag onder het Octaaf van Kerstmis
1e Johannes 2,3-11. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.5b-6. / Lucas 2,22-35.

Vrijdag, 30 december 2016
H. FAMILIE, JEZUS, MARIA, JOZEF - Feest
Sirach 3,2-6.12-14. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5. / Kolossenzen 3,12-21. / Matteüs 2,13-15.19-23.

Zaterdag, 31 december 2016
Zevende dag onder het Octaaf van Kerstmis
1e Johannes 2,18-21. / Psalmen 96(95),1-2.11-12.13. / Johannes 1,1-18.

 

 

Zondag, 01 januari 2017
Heilige Maria, Moeder van God, octaafdag van Kerstmis
Numeri 6,22-27. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Galaten 4,4-7. / Lucas 2,16-21.

Maandag, 02 januari 2017
Maandag, weekdag van de Kersttijd, HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze
1e Johannes 2,22-28. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Johannes 1,19-28.

Dinsdag, 03 januari 2017
Dinsdag, weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 2,29.3,1-6. / Psalmen 98(97),1.3cd-4.5-6. / Johannes 1,29-34.

Woensdag, 04 januari 2017
Woensdag, weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 3,7-10. / Psalmen 98(97),1.7-8.9. / Johannes 1,35-42.

Donderdag, 05 januari 2017
Donderdag, weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 3,11-21. / Psalmen 100(99),2.3.4.5. / Johannes 1,43-51.

Vrijdag, 06 januari 2017
Vrijdag, weekdag van de Kersttijd
Jesaja 60,1-6. / Psalmen 72(71),2.7-8.10-11.12-13. / Efeziërs 3,2-3a.5-6. / Matteüs 2,1-12.

Zaterdag, 07 januari 2017
Zaterdag, weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 3,22-24.4,1-6. / Psalmen 2,7-8.10-11. / Matteüs 4,12-17.23-25.

 

Zondag, 08 januari 2017
Openbaring des Heren
Jesaja 42,1-4.6-7. / Psalmen 29(28),1a.2.3ac-4.3b.9b-10. / Handelingen der apostelen 10,34-38. / Matteüs 3,13-17.

Maandag, 09 januari 2017
Doop van de Heer
Hebreeën 1,1-6. / Psalmen 97(96),1.2b.6.7c.9. / Marcus 1,14-20.

Dinsdag, 10 januari 2017
Dinsdag in week 1 door het jaar
Hebreeën 2,5-12. / Psalmen 8,2a.5.6-7.8-9. / Marcus 1,21b-28.

Woensdag, 11 januari 2017
Woensdag in week 1 door het jaar
Hebreeën 2,14-18. / Psalmen 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Marcus 1,29-39.

Donderdag, 12 januari 2017
Donderdag in week 1 door het jaar
Hebreeën 3,7-14. / Psalmen 95(94),6-7.8-9.10-11. / Marcus 1,40-45.

Vrijdag, 13 januari 2017
Vrijdag in week 1 door het jaar
Hebreeën 4,1-5.11. / Psalmen 78(77),3.4bc.6c-7.8. / Marcus 2,1-12.

Zaterdag, 14 januari 2017
Zaterdag in week 1 door het jaar
Hebreeën 4,12-16. / Psalmen 19(18),8.9.10.15. / Marcus 2,13-17.

 

Zondag, 15 januari 2017
Tweede zondag door het jaar A
Jesaja 49,3.5-6. / Psalmen 40(39),2.4.7-8.9.10. / 1e Corinthiërs 1,1-3. / Johannes 1,29-34.

Maandag, 16 januari 2017
Maandag in week 2 door het jaar
Hebreeën 5,1-10. / Psalmen 110(109),1.2.3.4. / Marcus 2,18-22.

Dinsdag, 17 januari 2017
Dinsdag in week 2 door het jaar, H. Antonius, abt
Hebreeën 6,10-20. / Psalmen 111(110),1-2.4-5.9.10c. / Marcus 2,23-28.

Woensdag, 18 januari 2017
Woensdag in week 2 door het jaar
Hebreeën 7,1-3.15-17. / Psalmen 110(109),1.2.3.4. / Marcus 3,1-6.

Donderdag, 19 januari 2017
Donderdag in week 2 door het jaar
Hebreeën 7,25-28.8,1-6. / Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.17. / Marcus 3,7-12.

Vrijdag, 20 januari 2017
Vrijdag in week 2 door het jaar
Hebreeën 8,6-13. / Psalmen 85(84),8.10.11-12.13-14. / Marcus 3,13-19.

Zaterdag, 21 januari 2017
Zaterdag in week 1 door het jaar, H. Agnes, maagd en martelares
Hebreeën 9,2-3.11-14. / Psalmen 47(46),2-3.6-7.8-9. / Marcus 3,20-21.

 

 

Zondag, 22 januari 2017
Derde zondag door het jaar A
Jesaja 8,23.9,1-3. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / 1e Corinthiërs 1,10-13.17. / Matteüs 4,12-23.

Maandag, 23 januari 2017
Maandag in week 3 door het jaar
Hebreeën 9,15.24-28. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Marcus 3,22-30.

Dinsdag, 24 januari 2017
Dinsdag in week 3 door het jaar, H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
Hebreeën 10,1-10. / Psalmen 40(39),2.4ab.7-8a.10.11. / Marcus 3,31-35.

Woensdag, 25 januari 2017
Bekering van de heilige apostel Paulus
Handelingen der apostelen 22,3-16. / Psalmen 117(116),1.2. / Marcus 16,15-18.

Donderdag, 26 januari 2017
Donderdag in week 3 door het jaar, HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen
2e Timoteüs 1,1-8. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.7-8a.10. / Lucas 10,1-9.

Vrijdag, 27 januari 2017
Vrijdag in week 3 door het jaar
Hebreeën 10,32-39. / Psalmen 37(36),3-4.5-6.23-24.39-40. / Marcus 4,26-34.

Zaterdag, 28 januari 2017
Zaterdag in week 3 door het jaar, H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar

 

Zondag, 29 januari 2017
Vierde zondag door het jaar A
Sefanja 2,3.3,12-13. / Psalmen 146(145),7.8-9.10. / 1e Corinthiërs 1,26-31. / Matteüs 5,1-12.

Maandag, 30 januari 2017
Maandag in week 4 door het jaar
Hebreeën 11,32-40. / Psalmen 31(30),20.21.22.23.24. / Marcus 5,1-20.

Dinsdag, 31 januari 2017
Dinsdag in week 4 door het jaar, H. Johannes (Don) Bosco, priester
Hebreeën 12,1-4. / Psalmen 22(21),26b-27.28.30.31-32. / Marcus 5,21-43.

Woensdag, 01 februari 2017
Woensdag in week 4 door het jaar
Hebreeën 12,4-7.11-15. / Psalmen 103(102),1-2.13-14.17-18a. / Marcus 6,1-6.

Donderdag, 02 februari 2017
Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Maleachi 3,1-4. / Psalmen 24(23),7.8.9.10. / Lucas 2,22-40.

Vrijdag, 03 februari 2017
Vrijdag in week 4 door het jaar
Hebreeën 13,1-8. / Psalmen 27(26),1.3.5.8b-9abc. / Marcus 6,14-29.

Zaterdag, 04 februari 2017
Zaterdag in week 4 door het jaar
Hebreeën 13,15-17.20-21. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Marcus 6,30-34.

 

Zondag, 05 februari 2017
Vijfde zondag door het jaar A
Jesaja 58,7-10. / Psalmen 112(111),4-5.6-7.8-9. / 1e Corinthiërs 2,1-5. / Matteüs 5,13-16.

Maandag, 06 februari 2017
Maandag in week 5 door het jaar, HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren
Genesis 1,1-19. / Psalmen 104(103),1-2a.5-6.10.12.24.35c. / Marcus 6,53-56.

Dinsdag, 07 februari 2017
Dinsdag in week 5 door het jaar
Genesis 1,20-31.2,1-4a. / Psalmen 8,4-5.6-7.8-9. / Marcus 7,1-13.

Woensdag, 08 februari 2017
Woensdag in week 5 door het jaar
Genesis 2,4b-9.15-17. / Psalmen 104(103),1-2a.27-28.29bc-30. / Marcus 7,14-23.

Donderdag, 09 februari 2017
Donderdag in week 5 door het jaar
Genesis 2,18-25. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5. / Marcus 7,24-30.

Vrijdag, 10 februari 2017
Vrijdag in week 5 door het jaar, H. Scholastica
Genesis 3,1-8. / Psalmen 32(31),1-2.5.6.7. / Marcus 7,31-37.

Zaterdag, 11 februari 2017
Zaterdag in week 5 door het jaar, O.L.Vrouw van Lourdes
Genesis 3,9-24. / Psalmen 90(89),2.3-4.5-6.12-13. / Marcus 8,1-10.

 

Zondag, 12 februari 2017
Zesde zondag door het jaar
Sirach 15,15-20. / Psalmen 119(118),1-2.4-5.17-18.33-34. / 1e Corinthiërs 2,6-10. / Matteüs 5,17-37.

Maandag, 13 februari 2017
Maandag in week 6 door het jaar
Genesis 4,1-15.25. / Psalmen 50(49),1.8.16bc-17.20-21. / Marcus 8,11-13.

Dinsdag, 14 februari 2017
HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, patronen van Europa, feest
Handelingen der apostelen 13,46-49. / Psalmen 117(116),1.2. / Lucas 10,1-9.

Woensdag, 15 februari 2017
Woensdag in week 6 door het jaar
Genesis 8,6-13.20-22. / Psalmen 116(115),12-13.14-15.18-19. / Marcus 8,22-26.

Donderdag, 16 februari 2017
Donderdag in week 6 door het jaar
Genesis 9,1-13. / Psalmen 102(101),16-18.19-21.29.22-23. / Marcus 8,27-33.

Vrijdag, 17 februari 2017
vrijdag in week 6 door het jaar
Genesis 11,1-9. / Psalmen 33(32),10-11.12-13.14-15. / Marcus 8,34-38.9,1.

Zaterdag, 18 februari 2017
Zaterdag in week 6 door het jaar
Hebreeën 11,1-7. / Psalmen 145(144),2-3.4-5.10-11. / Marcus 9,2-13.

 

 

Zondag, 19 februari 2017
Zevende zondag door het jaar A
Leviticus 19,1-2.17-18. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8.10.12-13. / 1e Corinthiërs 3,16-23. / Matteüs 5,38-48.

Maandag, 20 februari 2017
Maandag in week 7 door het jaar
Sirach 1,1-10. / Psalmen 93(92),1ab.1c-2.5. / Marcus 9,14-29.

Dinsdag, 21 februari 2017
Dinsdag in week 7 door het jaar
Sirach 2,1-11. / Psalmen 37(36),3-4.18-19.27-28.39-40. / Marcus 9,30-37.

Woensdag, 22 februari 2017
Sint Petrus' Stoel, feest
1e Petrus 5,1-4. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Matteüs 16,13-19.

Donderdag, 23 februari 2017
Donderdag in week 7 door het jaar, H. Polycarpus, bisschop en martelaar
Sirach 5,1-10. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Marcus 9,41-50.

Vrijdag, 24 februari 2017
Vrijdag in week 7 door het jaar 

Zaterdag, 25 februari 2017
Zaterdag in week 7 door het jaar
Sirach 17,1-13. / Psalmen 103(102),13-14.15-16.17-18a. / Marcus 10,13-16.

 

Zondag, 26 februari 2017
Achtste zondag door het jaar A
Jesaja 49,14-15. / Psalmen 62(61),2-3.6-7.8-9. / 1e Corinthiërs 4,1-5. / Matteüs 6,24-34.

Maandag, 27 februari 2017
Maandag in week 8 door het jaar
Sirach 17,20-28. / Psalmen 32(31),1-2.5.6.7. / Marcus 10,17-27.

Dinsdag, 28 februari 2017
Dinsdag in week 8 door het jaar
Sirach 35,1-15. / Psalmen 50(49),5-6.7-8.14.23. / Marcus 10,28-31.

Woensdag, 01 maart 2017
Aswoensdag
Joël 2,12-18. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.12-13.14.17. / 2e Korinthiërs 5,20-21.6,1-2. / Matteüs 6,1-6.16-18.

Donderdag, 02 maart 2017
Donderdag na aswoensdag
Deuteronomium 30,15-20. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 9,22-25.

Vrijdag, 03 maart 2017
Vrijdag na aswoensdag

Zaterdag, 04 maart 2017
zaterdag na aswoensdag
Jesaja 58,9b-14. / Psalmen 86(85),1-2.3-4.5-6. / Lucas 5,27-32.

 

Zondag, 05 maart 2017
Eerste zondag van de veertigdagentijd
Genesis 2,7-9.3,1-7. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.12-13.14.17. / Romeinen 5,12-19. / Matteüs 4,1-11. 
1ste zondag van de veertigdagentijd

Maandag, 06 maart 2017
Maandag in week 1 van de veertigdagentijd
Leviticus 19,1-2.11-18. / Psalmen 19(18),8.9.10.15. / Matteüs 25,31-46.

Dinsdag, 07 maart 2017
Dinsdag in week 1 van de veertigdagentijd
Jesaja 55,10-11. / Psalmen 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19. / Matteüs 6,7-15.

Woensdag, 08 maart 2017
Woensdag in week 1 van de veertigdagentijd
Jona 3,1-10. / Psalmen 51(50),3-4.12-13.18-19. / Lucas 11,29-32.

Donderdag, 09 maart 2017
Donderdag in week 1 van de veertigdagentijd
Esther 14,1.3-5.12-14. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8. / Matteüs 7,7-12.

Vrijdag, 10 maart 2017
Vrijdag in week 1 van de veertigdagentijd 

Zaterdag, 11 maart 2017
Zaterdag in week 1 van de veertigdagentijd
Deuteronomium 26,16-19. / Psalmen 119(118),1-2.4-5.7-8. / Matteüs 5,43-48.

 

Zondag, 12 maart 2017
Tweede zondag van de veertigdagentijd
Genesis 12,1-4a. / Psalmen 33(32),4-5.18-19.20.22. / 2e Timoteüs 1,8b-10. / Matteüs 17,1-9.

Maandag, 13 maart 2017
Maandag in week 2 van de veertigdagentijd
Daniël 9,4b-10. / Psalmen 79(78),8.9.11.13. / Lucas 6,36-38.

Dinsdag, 14 maart 2017
Dinsdag in week 2 van de veertigdagentijd
Jesaja 1,10.16-20. / Psalmen 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Matteüs 23,1-12.

Woensdag, 15 maart 2017
Woensdag in week 2 van de veertigdagentijd
Jeremia 18,18-20. / Psalmen 31(30),5-6.14.15-16. / Matteüs 20,17-28.

Donderdag, 16 maart 2017
Donderdag in week 2 van de veertigdagentijd
Jeremia 17,5-10. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 16,19-31.

Vrijdag, 17 maart 2017
Vrijdag in week 2 van de veertigdagentijd 

Zaterdag, 18 maart 2017
Zaterdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Micha 7,14-15.18-20. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12. / Lucas 15,1-3.11-32.

 

Zondag, 19 maart 2017
DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Exodus 17,3-7. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Romeinen 5,1-2.5-8. / Johannes 4,5-42. 
3e Zondag van de Veertigdagentijd

Maandag 20 maart 2017
H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD MARIA - Hoogfeest
2e Samuël 7,4-5a.12-14a.16. / Psalmen 89(88),2-3.4-5.27.29. / Romeinen 4,13.16-18.22. / Matteüs1,16.18-21.24a.

Dinsdag, 21 maart 2017
Dinsdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Daniël 3,25.34-43. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Matteüs 18,21-35.

Woensdag, 22 maart 2017
Woensdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Deuteronomium 4,1.5-9. / Psalmen 147,12-13.15-16.19-20. / Matteüs 5,17-19.

Donderdag, 23 maart 2017
Donderdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Jeremia 7,23-28. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Lucas 11,14-23.

Vrijdag, 24 maart 2017
Vrijdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Hosea 14,2-10. / Psalmen 81(80),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14.17. / Marcus 12,28b-34. 

Zaterdag, 25 maart 2017
AANKONDIGING VAN DE HEER (MARIA BOODSCHAP) - Hoogfeest
Jesaja 7,10-14. / Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.11. / Hebreeën 10,4-10. / Lucas 1,26-38.

 

Zondag, 26 maart 2017
VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Zondag "laetare"
1e Samuël 16,1b.6-7.10-13a. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Efeziërs 5,8-14. / Johannes 9,1-41.

Maandag, 27 maart 2017
Maandag in week 4 van de Veertigdagentijd
Jesaja 65,17-21. / Psalmen 30(29),2.4.5-6.11-12a.13b. / Johannes 4,43-54.

Dinsdag, 28 maart 2017
Dinsdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Ezechiël 47,1-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / Johannes 5,1-16.

Woensdag, 29 maart 2017
Woensdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Jesaja 49,8-15. / Psalmen 145(144),8-9.13cd-14.17-18. / Johannes 5,17-30.

Donderdag, 30 maart 2017
Donderdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Exodus 32,7-14. / Psalmen 106(105),19-20.21-22.23. / Johannes 5,31-47.

Vrijdag, 31 maart 2017
Vrijdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Wijsheid 2,1a.12-22. / Psalmen 34(33),17-18.19-20.21.23. / Johannes 7,1-2.10.25-30. 

Zaterdag, 01 april 2017
Zaterdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Jeremia 11,18-20. / Psalmen 7,2-3.9bc-10.11-12. / Johannes 7,40-53.

 

Zondag, 02 april 2017
VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Ezechiël 37,12-14. / Psalmen 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8. / Romeinen 8,8-11. / Johannes 11,1-45.

Maandag, 03 april 2017
Maandag in week 5 van de Veertigdagentijd
Daniël 13,1-9.15-17.19-30.33-62. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Johannes 8,12-20.

Dinsdag, 04 april 2017
Dinsdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Numeri 21,4-9. / Psalmen 102(101),2-3.16-18.19-21. / Johannes 8,21-30.

Woensdag, 05 april 2017
Woensdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Daniël 3,14-20.91-92.95. / Daniël 3,52.53.54.55.56. / Johannes 8,31-42.

Donderdag, 06 april 2017
Donderdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Genesis 17,3-9. / Psalmen 105(104),4-5.6-7.8-9. / Johannes 8,51-59.

Vrijdag, 07 april 2017
Vrijdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Jeremia 20,10-13. / Psalmen 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7. / Johannes 10,31-42.

Zaterdag, 08 april 2017
Zaterdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Ezechiël 37,21-28. / Jeremia 31,10.11-12ab.13. / Johannes 11,45-56.

 

Zondag, 09 april 2017
PALMZONDAG VAN HET LIJDEN VAN DE HEER
Jesaja 50,4-7. / Psalmen 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24. / Filippenzen 2,6-11. / Matteüs 26,14-75.27,1-66. 
Palmzondag

Maandag, 10 april 2017
Maandag in de Goede Week
Jesaja 42,1-7. / Psalmen 27(26),1.2.3.13-14. / Johannes 12,1-11.

Dinsdag, 11 april 2017
Dinsdag in de Goede Week
Jesaja 49,1-6. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15.17. / Johannes 13,21-33.36-38.

Woensdag, 12 april 2017
Woensdag in de Goede Week
Jesaja 50,4-9a. / Psalmen 69(68),8-10.21bcd-22.31.33-34. / Matteüs 26,14-25.

Donderdag, 13 april 2017
AVONDMIS VAN WITTE DONDERDAG
Exodus 12,1-8.11-14. / Psalmen 116(115),12-13.15-16bc.17-18. / 1e Corinthiërs 11,23-26. / Johannes 13,1-15.

Vrijdag, 14 april 2017
GOEDE VRIJDAG VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER

Jesaja 52,13-15.53,1-12. / Psalmen 31(30),2.6.12-13.15-16.17.25. / Hebreeën 4,14-16.5,7-9. / Johannes 18,1-40.19,1-42.

Zaterdag, 15 april 2017
HEILIGE PAASNACHT VAN ZATERDAG OP ZONDAG - PAASWAKE
Exodus 14,15-31.15,1a. / Exodus 15,1b-2.3-4.5-6.17-18. / Romeinen 6,3-11. / Lucas 24,1-12.

 

Zondag, 16 april 2017
PAASZONDAG - VERRIJZENIS VAN DE HEER - DAGMIS VAN PAASZONDAG - Hoogfeest met octaaf
Handelingen der apostelen 10,34a.37-43. / Psalmen 118(117),1-2.16ab-17.22-23. / Kolossenzen 3,1-4. / Johannes 20,1-9.

Maandag, 17 april 2017
Maandag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 2,14.22-33. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Matteüs 28,8-15.

Dinsdag, 18 april 2017
Dinsdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 2,36-41. / Psalmen 33(32),4-5.18-19.20.22. / Johannes 20,11-18.

Woensdag, 19 april 2017
Woensdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 3,1-10. / Psalmen 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Lucas 24,13-35.

Donderdag, 20 april 2017
Donderdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 3,11-26. / Psalmen 8,2a.5.6-7.8-9. / Lucas 24,35-48.

Vrijdag, 21 april 2017
Vrijdag onder het octaaf van Pasen

Zaterdag, 22 april 2017
Zaterdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 4,13-21. / Psalmen 118(117),1a.14-15.16-18.19-21. / Marcus 16,9-15.

 

Zondag, 23 april 2017
TWEEDE ZONDAG VAN PASEN: Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid
Handelingen der apostelen 2,42-47. / Psalmen 118(117),2-4.13-15.22-24. / 1e Petrus 1,3-9. / Johannes 20,19-31.

Maandag, 24 april 2017
Maandag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 4,23-31. / Psalmen 2,1-3.4-6.7-9. / Johannes 3,1-8.

Dinsdag, 25 april 2017
H. Marcus, evangelist - Feest
1e Petrus 5,5b-14. / Psalmen 89(88),2-3.6-7.16-17. / Marcus 16,15-20.

Woensdag, 26 april 2017
Woensdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,17-26. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / Johannes 3,16-21.

Donderdag, 27 april 2017
Donderdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,27-33. / Psalmen 34(33),2.9.17-18.19-20. / Johannes 3,31-36.

Vrijdag, 28 april 2017
Vrijdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,34-42. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Johannes 6,1-15.

Zaterdag, 29 april 2017
H. Catharina van Siëna, maagd en kerklerares, patrones van Europa - Feest
1e Johannes 1,5-10.2,1-2. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a. / Matteüs 11,25-30.

 

Zondag, 30 april 2017
DERDE ZONDAG VAN PASEN
Handelingen der apostelen 2,14.22-33. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / 1e Petrus 1,17-21. / Lucas 24,13-35.

Maandag, 01 mei 2017
Maandag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 6,8-15. / Psalmen 119(118),23-24.26-27.29-30. / Johannes 6,22-29.

Dinsdag, 02 mei 2017
Dinsdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 7,51-60.8,1a. / Psalmen 31(30),3cd-4.6ab.7b.8a.17.21ab. / Johannes 6,30-35.

Woensdag, 03 mei 2017
HH. Filippus en Jakobus, apostelen - Feest
1e Corinthiërs 15,1-8. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Johannes 14,6-14.

Donderdag, 04 mei 2017
Donderdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 8,26-40. / Psalmen 66(65),8-9.16-17.20. / Johannes 6,44-51.

Vrijdag, 05 mei 2017
Vrijdag na de 3e zondag van Pasen 

Zaterdag, 06 mei 2017
Zaterdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 9,31-42. / Psalmen 116(115),12-13.14-15.16-17. / Johannes 6,60-69.

 

Zondag, 07 mei 2017
VIERDE ZONDAG VAN PASEN
Handelingen der apostelen 2,14.36-41. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / 1e Petrus 2,20-25. / Johannes 10,1-10.

Maandag, 08 mei 2017
Maandag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 11,1-18. / Psalmen 42(41),2-3.43(42),3.4. / Johannes 10,1-10.

Dinsdag, 09 mei 2017
Dinsdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 11,19-26. / Psalmen 87(86),1-3.4-5.6-7. / Johannes 10,22-30.

Woensdag, 10 mei 2017
Woensdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 12,24-25.13,1-5a. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Johannes 12,44-50.

Donderdag, 11 mei 2017
Donderdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,13-25. / Psalmen 89(88),2-3.21-22.25.27. / Johannes 13,16-20.

Vrijdag, 12 mei 2017
Vrijdag na de 4e zondag van Pasen 

Zaterdag, 13 mei 2017
Zaterdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,44-52. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Johannes 14,7-14.

 

Zondag, 14 mei 2017
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
Handelingen der apostelen 6,1-7. / Psalmen 33(32),1-2.4-5.18-19. / 1e Petrus 2,4-9. / Johannes 14,1-12.

Maandag, 15 mei 2017
Maandag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 14,5-18. / Psalmen 115(113B),1-2.3-4.15-16. / Johannes 14,21-26.

Dinsdag, 16 mei 2017
Dinsdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 14,19-28. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.21. / Johannes 14,27-31a.

Woensdag, 17 mei 2017
Woensdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 15,1-6. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Johannes 15,1-8.

Donderdag, 18 mei 2017
Donderdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 15,7-21. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.10. / Johannes 15,9-11.

Vrijdag, 19 mei 2017
Vrijdag na de 5e zondag van Pasen

 

Zaterdag, 20 mei 2017
Zaterdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 16,1-10. / Psalmen 100(99),1-2.3.5. / Johannes 15,18-21.

 

Zondag, 21 mei 2017
ZESDE ZONDAG VAN PASEN
Handelingen der apostelen 8,5-8.14-17. / Psalmen 66(65),1-3a.4-5.6-7a.16.20. / 1e Petrus 3,15-18. / Johannes 14,15-21.

Maandag, 22 mei 2017
Maandag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 16,11-15. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Johannes 15,26-27.16,1-4a.

Dinsdag, 23 mei 2017
Dinsdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 16,22-34. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8. / Johannes 16,5-11.

Woensdag, 24 mei 2017
Woensdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 17,15.22-34.18,1. / Psalmen 148(147),1-2.11-12.13.14. / Johannes 16,12-15.

Donderdag, 25 mei 2017
HEMELVAART VAN DE HEER - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 1,1-11. / Psalmen 47(46),2-3.6-7.8-9. / Efeziërs 1,17-23. / Matteüs 28,16-20.

Vrijdag, 26 mei 2017
Vrijdag na de 6e zondag van Pasen 

Zaterdag, 27 mei 2017
Zaterdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 18,23-28. / Psalmen 47(46),2-3.8-9.10. / Johannes 16,23b-28.

 

Zondag, 28 mei 2017
ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN
Handelingen der apostelen 1,12-14. / Psalmen 27(26),1.4.7-8a. / 1e Petrus 4,13-16. / Johannes 17,1-11a.

Maandag, 29 mei 2017
Maandag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 19,1-8. / Psalmen 68(67),2-3.4-5ac.6-7ab. / Johannes 16,29-33.

Dinsdag, 30 mei 2017
Dinsdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 20,17-27. / Psalmen 68(67),10-11.20-21. / Johannes 17,1-11a.

Woensdag, 31 mei 2017
Bezoek van de heilige maagd Maria aan Elisabet - Feest
Sefanja 3,14-18a. / Jesaja 12,2-3.4bcd.5-6. / Lucas 1,39-56.

Donderdag, 01 juni 2017
Donderdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 22,30.23,6-11. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Johannes 17,20-26.

Vrijdag, 02 juni 2017
Vrijdag na de 7e zondag van Pasen

 

Zaterdag, 03 juni 2017
Zaterdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 28,16-20.30-31. / Psalmen 11(10),4.5.7. / Johannes 21,20-25.

 

Zondag, 04 juni 2017
PINKSTEREN - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 2,1-11. / Psalmen 104(103),1ab.24ac.29bc-30.31.34. / 1e Corinthiërs 12,3b-7.12-13. / Johannes 20,19-23.

Maandag, 05 juni 2017
Maandag in week 9 door het jaar
Tobit 1,1ac.2.2,1-8. / Psalmen 112(111),1-2.3-4.5-6. / Marcus 12,1-12.

WAAR TWEEDE PINKSTERDAG WORDT GEVIERD, KAN MEN DEZE LEZINGEN NEMEN

Dinsdag, 06 juni 2017
Dinsdag in week 9 door het jaar
Tobit 2,9-14. / Psalmen 112(111),1-2.7-8.9. / Marcus 12,13-17.

Woensdag, 07 juni 2017
Woensdag in week 9 door het jaar
Tobit 3,1-11.16-17 / Psalmen 25(24),2-4.5ab.6.7ab.8-9. / Marcus 12,18-27.

Donderdag, 08 juni 2017
Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester, feest

Vrijdag, 09 juni 2017
Vrijdag in week 9 door het jaar

 

Zaterdag, 10 juni 2017
Zaterdag in week 9 door het jaar
Tobit 12,1.5-15.20. / Tobit 13,2.6efgh.6ijk.6m. / Marcus 12,38-44.

 

Zondag, 11 juni 2017
H. DRIE-EENHEID - Hoogfeest
Exodus 34,4b-6.8-9. / Daniël 3,52.53.54.55.56. / 2e Korinthiërs 13,11-13. / Johannes 3,16-18.

Maandag, 12 juni 2017
Maandag in week 10 door het jaar
2e Korinthiërs 1,1-7. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / Matteüs 5,1-12.

Dinsdag, 13 juni 2017
Dinsdag in week 10 door het jaar
2e Korinthiërs 1,18-22. / Psalmen 119(118),129.130.131.132.133.135. / Matteüs 5,13-16.

Woensdag, 14 juni 2017
H. Lidwina, maagd, feest

Donderdag, 15 juni 2017
Donderdag in week 10 door het jaar
2e Korinthiërs 3,15-18.4,1.3-6. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Matteüs 5,20-26.

Vrijdag, 16 juni 2017
Vrijdag in week 10 door het jaar

 

Zaterdag, 17 juni 2017
Zaterdag in week 10 door het jaar
2e Korinthiërs 5,14-21. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12. / Matteüs 5,33-37.

 

Zondag, 18 juni 2017
SACRAMENTSDAG - HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS - HOOGFEEST
Deuteronomium 8,2-3.14b-16a. / Psalmen 89(88),2-3.16-17.18-19. / 1e Corinthiërs 10,16-17. / Johannes 6,51-58.

Maandag, 19 juni 2017
Maandag in week 11 door het jaar
2e Korinthiërs 6,1-10. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Matteüs 5,38-42.

Dinsdag, 20 juni 2017
Dinsdag in week 11 door het jaar
2e Korinthiërs 8,1-9. / Psalmen 146(145),2.5-6.7.8-9a. / Matteüs 5,43-48.

Woensdag, 21 juni 2017
Woensdag in week 11 door het jaar
2e Korinthiërs 9,6-11. / Psalmen 112(111),1-2.3-4.9. / Matteüs 6,1-6.16-18.

Donderdag, 22 juni 2017
Donderdag in week 11 door het jaar
2e Korinthiërs 11,1-11. / Psalmen 111(110),1-2.3-4.7-8. / Matteüs 6,7-15.

Vrijdag, 23 juni 2017
H. HART VAN JEZUS - Hoogfeest
Deuteronomium 7,6-11. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.6-7.8.10. / 1e Johannes 4,7-16. / Matteüs 11,25-30.

 

Zaterdag, 24 juni 2017
GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER - Hoogfeest
Jesaja 49,1-6. / Psalmen 139(138),1-3.13-14ab.14c-15. / Handelingen der apostelen 13,22-26. / Lucas 1,57-66.80.

 

Zondag, 25 juni 2017
TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jeremia 20,10-13. / Psalmen 69(68),8-10.14.17.33-35. / Romeinen 5,12-15. / Matteüs 10,26-33.

Maandag, 26 juni 2017
Maandag in week 12 door het jaar
Genesis 12,1-9. / Psalmen 33(32),12-13.18-19.20.22. / Matteüs 7,1-5.

Dinsdag, 27 juni 2017
Dinsdag in week 12 door het jaar
Genesis 13,2.5-18. / Psalmen 15(14),2-3.4c.5. / Matteüs 7,6.12-14.

Woensdag, 28 juni 2017
Woensdag in week 12 door het jaar
Genesis 15,1-12.17-18. / Psalmen 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Matteüs 7,15-20.

Donderdag, 29 juni 2017
HH. PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 12,1-11. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / 2e Timoteüs 4,6-8.17-18. / Matteüs 16,13-19.

Vrijdag, 30 juni 2017
Vrijdag in week 12 door het jaar

Zaterdag, 01 juli 2017
Zaterdag in week 12 door het jaar
Genesis 18,1-15. / Lucas 1,46b-47.48-49.50.53.54-55. / Matteüs 8,5-17.

 

Zondag, 02 juli 2017
DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
2e Koningen 4,8-11.14-16a. / Psalmen 89(88),2-3.16-17.18-19. / Romeinen 6,3-4.8-11. / Matteüs 10,37-42.

Maandag, 03 juli 2017
H. Tomas, apostel - Feest
Efeziërs 2,19-22. / Psalmen 117(116),1.2. / Johannes 20,24-29.

Dinsdag, 04 juli 2017
Dinsdag in week 13 door het jaar
Genesis 19,15-29. / Psalmen 26(25),2-3.9-10.11-12. / Matteüs 8,23-27.

Woensdag, 05 juli 2017
Woensdag in week 13 door het jaar
Genesis 21,5.8-20. / Psalmen 34(33),7-8.10-11.12-13. / Matteüs 8,28-34.

Donderdag, 06 juli 2017
Donderdag in week 13 door het jaar
Genesis 22,1-19. / Psalmen 116(114),1-2.3-4.5-6.8-9. / Matteüs 9,1-8.

Vrijdag, 07 juli 2017
Vrijdag in week 13 door het jaar
Genesis 23,1-4.19.24,1-8.62-67. / Psalmen 106(105),1-2.3-4a.4b-5. / Matteüs 9,9-13.

Zaterdag, 08 juli 2017

Zaterdag in week 13 door het jaar
Genesis 27,1-5.15-29. / Psalmen 135(134),1-2.3-4.5-6. / Matteüs 9,14-17.

 

Zondag, 09 juli 2017
VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zacharias 9,9-10. / Psalmen 145(144),1-2.8-9.10-11.13cd-14. / Romeinen 8,9.11-13. / Matteüs 11,25-30.

Maandag, 10 juli 2017
Maandag in week 14 door het jaar
Genesis 28,10-22a. / Psalmen 91(90),1-2.3-4ab.14-15ab. / Matteüs 9,18-26.

Dinsdag, 11 juli 2017
H. Benedictus, abt, patroon van Europa - Feest
Jesaja 1,10-17. / Psalmen 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Matteüs 10,34-42.11,1.

Woensdag, 12 juli 2017
Woensdag in week 14 door het jaar

Donderdag, 13 juli 2017
Donderdag in week 14 door het jaar
Genesis 44,18-21.23b-29.45,1-5. / Psalmen 105(104),16-17.18-19.20-21. / Matteüs 10,7-15.

Vrijdag, 14 juli 2017
Vrijdag in week 14 door het jaar

Zaterdag, 15 juli 2017

Zaterdag in week 14 door het jaar
Genesis 49,29-33.50,15-26a. / Psalmen 105(104),1-2.3-4.6-7. / Matteüs 10,24-33.

 

Zondag, 16 juli 2017
VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 55,10-11. / Psalmen 65(64),10abc.10d-11.12-13.14. / Romeinen 8,18-23. / Matteüs 13,1-23.

Maandag, 17 juli 2017
Maandag in week 15 door het jaar
Exodus 1,8-14.22. / Psalmen 124(123),1-3.4-6.7-8. / Matteüs 10,34-42.11,1.

Dinsdag, 18 juli 2017
Dinsdag in week 15 door het jaar
Exodus 2,1-15a. / Psalmen 69(68),3.14.30-31.33-34. / Matteüs 11,20-24.

Woensdag, 19 juli 2017
Woensdag in week 15 door het jaar
Exodus 3,1-6.9-12. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.6-7. / Matteüs 11,25-27.

Donderdag, 20 juli 2017
Donderdag in week 15 door het jaar
Exodus 3,13-20. / Psalmen 105(104),1.5.8-9.24-25.26-27. / Matteüs 11,28-30.

Vrijdag, 21 juli 2017
Vrijdag in week 15 door het jaar 

Zaterdag, 22 juli 2017
H. Maria Magdalena - feest
Hooglied 3,1-4a. / Psalmen 63(62),2.3-4.5-6.8-9. / Johannes 20,1-2.11-18.

 

Zondag, 23 juli 2017
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Wijsheid 12,13.16-19. / Psalmen 86(85),5-6.9-10.15-16a. / Romeinen 8,26-27. / Matteüs 13,24-43.

Maandag, 24 juli 2017
Maandag in week 16 door het jaar
Exodus 14,5-18. / Exodus 15,1-2.3-4.5-6. / Matteüs 12,38-42.

Dinsdag, 25 juli 2017
H. Jakobus, apostel - Feest
2e Korinthiërs 4,7-15. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Matteüs 20,20-28.

Woensdag, 26 juli 2017
HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria
Exodus 16,1-5.9-15. / Psalmen 78(77),18-19.23-24.25-26.27-28. / Matteüs 13,1-9.

Donderdag, 27 juli 2017
Donderdag in week 16 door het jaar
Exodus 19,1-2.9-11.16-20b. / Daniël 3,52.53.54.55.56. / Matteüs 13,10-17.

Vrijdag, 28 juli 2017
Vrijdag in week 16 door het jaar
Exodus 20,1-17. / Psalmen 19(18),8.9.10.11. / Matteüs 13,18-23.

Zaterdag, 29 juli 2017
H. Marta - Gedachtenis

 

 

Zondag, 30 juli 2017
ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
1e Koningen 3,5.7-12. / Psalmen 119(118),57.72.76-77.127-128.129-130. / Romeinen 8,28-30. / Matteüs 13,44-52.

Maandag, 31 juli 2017
Maandag in week 17 door het jaar
Exodus 32,15-24.30-34. / Psalmen 106(105),19-20.21-22.23. / Matteüs 13,31-35.

Dinsdag, 01 augustus 2017
Dinsdag in week 17 door het jaar
Exodus 33,7-11.34,5b-9.28. / Psalmen 103(102),6-7.8-9.10-11.12-13. / Matteüs 13,36-43.

Woensdag, 02 augustus 2017
Woensdag in week 17 door het jaar
Exodus 34,29-35. / Psalmen 99(98),5.6.7.9. / Matteüs 13,44-46.

Donderdag, 03 augustus 2017
Donderdag in week 17 door het jaar
Exodus 40,16-21.34-38. / Psalmen 84(83),3.4.5-6a.8a.11. / Matteüs 13,47-53.

Vrijdag, 04 augustus 2017
Vrijdag in week 17 door het jaar
Leviticus 23,1.4-11.15-16.27.34b-37. / Psalmen 81(80),3-4.5-6ab.10-11ab. / Matteüs 13,54-58.

Zaterdag, 05 augustus 2017
Zaterdag in week 17 door het jaar
Leviticus 25,1.8-17. / Psalmen 67(66),2-3.5.7-8. / Matteüs 14,1-12.

 

Zondag, 06 augustus 2017
Gedaanteverandering van de Heer - Feest
Daniël 7,9-10.13-14. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.9. / Matteüs 17,1-9.

Maandag, 07 augustus 2017
Maandag in week 18 door het jaar
Numeri 11,4b-15. / Psalmen 81(80),12-13.14-15.16-17. / Matteüs 14,13-21.

Dinsdag, 08 augustus 2017
Dinsdag in week 18 door het jaar
Numeri 12,1-13. / Psalmen 51(50),3-4.5-6.7.12-13. / Matteüs 14,22-36.

Woensdag, 09 augustus 2017
H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, patrones van Europa - Feest
Hosea 2,16b.17b.21-22. / Psalmen 119(118),14.24.72.103.111.131. / Matteüs 25,1-13.

Donderdag, 10 augustus 2017
H. Laurentius, diaken en martelaar - Feest
2e Korinthiërs 9,6-10. / Psalmen 112(111),1-2.5-6.7-8.9. / Johannes 12,24-26.

Vrijdag, 11 augustus 2017
Vrijdag in week 18 door het jaar

Zaterdag, 12 augustus 2017

Zaterdag in week 18 door het jaar
Deuteronomium 6,4-13. / Psalmen 18(17),2-3a.3bc-4.47.51ab. / Matteüs 17,14-20.

 

Zondag, 13 augustus 2017
NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
1e Koningen 19,9a.11-13a. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Romeinen 9,1-5. / Matteüs 14,22-33.

Maandag, 14 augustus 2017
Maandag in week 19 door het jaar
Deuteronomium 10,12-22. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / Matteüs 17,22-27.

Dinsdag, 15 augustus 2017
MARIA TENHEMELOPNEMING - Hoogfeest
Openbaringen 11,19a.12,1-6a.10ab. / Psalmen 45(44),10bc.11.12ab.16. / 1e Corinthiërs 15,20-26. / Lucas 1,39-56.

Woensdag, 16 augustus 2017
Woensdag in week 19 door het jaar
Deuteronomium 34,1-12. / Psalmen 66(65),1-3a.5.8.16-17. / Matteüs 18,15-20.

Donderdag, 17 augustus 2017
Donderdag in week 19 door het jaar
Jozua 3,7-10a.11.13-17. / Psalmen 114(113A),1-2.3-4.5-6. / Matteüs 18,21-35.19,1.

Vrijdag, 18 augustus 2017
Vrijdag in week 19 door het jaar

 

Zaterdag, 19 augustus 2017
Zaterdag in week 19 door het jaar
Jozua 24,14-29. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.11. / Matteüs 19,13-15.

 

Zondag, 20 augustus 2017
TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 56,1.6-7. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Romeinen 11,13-15.29-32. / Matteüs 15,21-28.

Maandag, 21 augustus 2017
Maandag in week 20 door het jaar
Rechters 2,11-19. / Psalmen 106(105),34-35.36-37.39-40.43ab.44. / Matteüs 19,16-22.

Dinsdag, 22 augustus 2017
Dinsdag in week 20 door het jaar
Rechters 6,11-24a. / Psalmen 85(84),9.11-12.13-14. / Matteüs 19,23-30.

Woensdag, 23 augustus 2017
Woensdag in week 20 door het jaar
Rechters 9,6-15. / Psalmen 21(20),2-3.4-5.6-7. / Matteüs 20,1-16a.

Donderdag, 24 augustus 2017
H. Bartolomeüs, apostel - Feest
Openbaringen 21,9b-14. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / Johannes 1,45-51.

Vrijdag, 25 augustus 2017
Vrijdag in week 20 door het jaar

 

Zaterdag, 26 augustus 2017
Zaterdag in week 20 door het jaar
Ruth 2,1-3.8-11.4,13-17. / Psalmen 128(127),1-2.3.4.5. / Matteüs 23,1-12.

 

Zondag, 27 augustus 2017
EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 22,19-23. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.6.8bc. / Romeinen 11,33-36. / Matteüs 16,13-20.

Maandag, 28 augustus 2017
Maandag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 1,1-5.8b-10. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Matteüs 23,13-22.

Dinsdag, 29 augustus 2017
Marteldood van de H. Johannes de Doper - Gedachtenis
Jeremia 1,17-19. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / Marcus 6,17-29.

Woensdag, 30 augustus 2017
Woensdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 2,9-13. / Psalmen 139(138),7-8.9-10.11-12. / Matteüs 23,27-32.

Donderdag, 31 augustus 2017
Donderdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 3,7-13. / Psalmen 90(89),3-4.12-13.14.17. / Matteüs 24,42-51.

Vrijdag, 01 september 2017
Vrijdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 4,1-8. / Psalmen 97(96),1.2b.5-6.10.11-12. / Matteüs 25,1-13.

Zaterdag, 02 september 2017
Zaterdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 4,9-12. / Psalmen 98(97),1.7-8.9. / Matteüs 25,14-30.

 

Zondag, 03 september 2017
TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jeremia 20,7-9. / Psalmen 63(62),2.3-4.5-6.8-9. / Romeinen 12,1-2. / Matteüs 16,21-27.

Maandag, 04 september 2017
Maandag in week 22 door het jaar
1e Tessalonisenzen 4,13-18. / Psalmen 96(95),1.3.4-5.11-12.13. / Lucas 4,16-30.

Dinsdag, 05 september 2017
Dinsdag in week 22 door het jaar
1e Tessalonisenzen 5,1-6.9-11. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Lucas 4,31-37.

Woensdag, 06 september 2017
Woensdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,1-8. / Psalmen 52(51),10.11. / Lucas 4,38-44.

Donderdag, 07 september 2017
Donderdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,9-14. / Psalmen 98(97),2-3ab.3cd-4.5-6. / Lucas 5,1-11.

Vrijdag, 08 september 2017
Maria Geboorte - Feest 

Zaterdag, 09 september 2017
Zaterdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,21-23. / Psalmen 54(53),3-4.6.8. / Lucas 6,1-5.

 

Zondag, 10 september 2017
DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Ezechiël 33,7-9. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Romeinen 13,8-10. / Matteüs 18,15-20.

Maandag, 11 september 2017
Maandag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 1,24-29.2,1-3. / Psalmen 62(61),6-7.9. / Lucas 6,6-11.

Dinsdag, 12 september 2017
Dinsdag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 2,6-15. / Psalmen 145(144),1-2.8-9.10-11. / Lucas 6,12-19.

Woensdag, 13 september 2017
Woensdag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 3,1-11. / Psalmen 145(144),2-3.10-11.12-13ab. / Lucas 6,20-26.

Donderdag, 14 september 2017
KRUISVERHEFFING - Feest
Numeri 21,4b-9. / Psalmen 78(77),1-2.34-35.36-37.38. / Johannes 3,13-17.

Vrijdag, 15 september 2017
Onze Lieve Vrouw van Smarten - Gedachtenis

Zaterdag, 16 september 2017
Zaterdag in week 23 door het jaar
1e Timoteüs 1,15-17. / Psalmen 113(112),1-2.3-4.5a.6-7. / Lucas 6,43-49.

 

Zondag, 17 september 2017
VIER-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Sirach 27,30.28,1-7. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12. / Romeinen 14,7-9. / Matteüs 18,21-35.

Maandag, 18 september 2017
Maandag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 2,1-8. / Psalmen 28(27),2.7.8-9. / Lucas 7,1-10.

Dinsdag, 19 september 2017
Dinsdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 3,1-13. / Psalmen 101(100),1-2ab.2cd-3ab.5.6. / Lucas 7,11-17.

Woensdag, 20 september 2017
Woensdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 3,14-16. / Psalmen 111(110),1-2.3-4.5-6. / Lucas 7,31-35.

Donderdag, 21 september 2017
H. Matteüs, apostel en evangelist - Feest
Efeziërs 4,1-7.11-13. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Matteüs 9,9-13.

Vrijdag, 22 september 2017
Vrijdag in week 24 door het jaar

 

Zaterdag, 23 september 2017
Zaterdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 6,13-16. / Psalmen 100(99),2.3.4.5. / Lucas 8,4-15.

 

Zondag, 24 september 2017
VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 55,6-9. / Psalmen 145(144),2-3.8-9.17-18. / Filippenzen 1,20c-24.27a. / Matteüs 20,1-16a.

Maandag, 25 september 2017
Maandag in week 25 door het jaar
Ezra 1,1-6. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Lucas 8,16-18.

Dinsdag, 26 september 2017
Dinsdag in week 25 door het jaar
Ezra 6,7-8.12b.14-20. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Lucas 8,19-21.

Woensdag, 27 september 2017
Woensdag in week 25 door het jaar
Ezra 9,5-9. / Tobit 13,2.6efgh.6ijk.6m. / Lucas 9,1-6.

Donderdag, 28 september 2017
Donderdag in week 25 door het jaar
Haggai 1,1-8. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Lucas 9,7-9.

Vrijdag, 29 september 2017
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen - Feest 

Zaterdag, 30 september 2017
Zaterdag in week 25 door het jaar
Zacharias 2,5-9.14-15a. / Jeremia 31,10.11-12ab.13. / Lucas 9,43b-45.

 

Zondag, 01 oktober 2017
ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Ezechiël 18,25-28. / Psalmen 25(24),4bc-5.6-7.8-9. / Filippenzen 2,1-11. / Matteüs 21,28-32.

Maandag, 02 oktober 2017
HH. Engelbewaarders - Gedachtenis
Exodus 23,20-23a. / Psalmen 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11. / Matteüs 18,1-5.10.

Dinsdag, 03 oktober 2017
Dinsdag in week 26 door het jaar
Zacharias 8,20-23. / Psalmen 87(86),1-3.4-5.6-7. / Lucas 9,51-56.

Woensdag, 04 oktober 2017
Woensdag in week 26 door het jaar
Nehemia 2,1-8. / Psalmen 137(136),1-2.3.4-5.6. / Lucas 9,57-62.

Donderdag, 05 oktober 2017
Donderdag in week 26 door het jaar
Nehemia 8,1-4a.5-6.7b-12. / Psalmen 19(18),8.9.10.11. / Lucas 10,1-12.

Vrijdag, 06 oktober 2017
Vrijdag in week 26 door het jaar 

Zaterdag, 07 oktober 2017
Zaterdag in week 26 door het jaar
Baruch 4,5-12.27-29. / Psalmen 69(68),33-35.36-37. / Lucas 10,17-24.

 

Zondag, 08 oktober 2017
ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 5,1-7. / Psalmen 80(79),9.12.13-14.15-16.19-20. / Filippenzen 4,6-9. / Matteüs 21,33-43.

Maandag, 09 oktober 2017
Maandag in week 27 door het jaar
Jona 1,1-16.2,1.11. / Jona 2,3.4ac.5ac.8. / Lucas 10,25-37.

Dinsdag, 10 oktober 2017
Dinsdag in week 27 door het jaar
Jona 3,1-10. / Psalmen 130(129),1b-2.3-4ab.7-8. / Lucas 10,38-42.

Woensdag, 11 oktober 2017
Woensdag in week 27 door het jaar
Jona 4,1-11. / Psalmen 86(85),3-4.5-6.9-10. / Lucas 11,1-4.

Donderdag, 12 oktober 2017
Donderdag in week 27 door het jaar
Maleachi 3,13-20a. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 11,5-13.

Vrijdag, 13 oktober 2017
Vrijdag in week 27 door het jaar 

Zaterdag, 14 oktober 2017
Zaterdag in week 27 door het jaar
Joël 4,12-21. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.11-12. / Lucas 11,27-28.

 

Zondag, 15 oktober 2017
ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 25,6-10a. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Filippenzen 4,12-14.19-20. / Matteüs 22,1-14.

Maandag, 16 oktober 2017
Maandag in week 28 door het jaar
Romeinen 1,1-7. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Lucas 11,29-32.

Dinsdag, 17 oktober 2017
Dinsdag in week 28 door het jaar
Romeinen 1,16-25. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 11,37-41.

Woensdag, 18 oktober 2017
H. Lucas, evangelist - Feest
2e Timoteüs 4,9-17a. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / Lucas 10,1-9.

Donderdag, 19 oktober 2017
Donderdag in week 28 door het jaar

 

Vrijdag, 20 oktober 2017
Vrijdag in week 28 door het jaar
Romeinen 4,1-8. / Psalmen 32(31),1bc-2.5.11. / Lucas 12,1-7.

Zaterdag, 21 oktober 2017
Zaterdag in week 28 door het jaar
Romeinen 4,13.16-18. / Psalmen 105(104),6-7.8-9.42-43. / Lucas 12,8-12.

 

Zondag, 22 oktober 2017
NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 45,1.4-6. / Psalmen 96(95),1.3.4-5.7-8.9-10a.10c. / 1e Tessalonisenzen 1,1-5b. / Matteüs 22,15-21.

Maandag, 23 oktober 2017
Maandag in week 29 door het jaar
Romeinen 4,20-25. / Lucas 1,69-70.71-72.73-75. / Lucas 12,13-21.

Dinsdag, 24 oktober 2017
Dinsdag in week 29 door het jaar
Romeinen 5,12.15b.17-19.20b-21. / Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.17. / Lucas 12,35-38.

Woensdag, 25 oktober 2017
Woensdag in week 29 door het jaar
Romeinen 6,12-18. / Psalmen 124(123),1-3.4-6.7-8. / Lucas 12,39-48.

Donderdag, 26 oktober 2017
Donderdag in week 29 door het jaar

 

Vrijdag, 27 oktober 2017
Vrijdag in week 29 door het jaar
Romeinen 7,18-25a. / Psalmen 119(118),66.68.76.77.93.94. / Lucas 12,54-59.

Zaterdag, 28 oktober 2017
HH. Simon en Judas, apostelen - Feest
Efeziërs 2,19-22. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 6,12-16.

 

Zondag, 29 oktober 2017
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Exodus 22,20-26. / Psalmen 18(17),2-3a.3bc-4.47.51ab. / 1e Tessalonisenzen 1,5c-10. / Matteüs 22,34-40.

Maandag, 30 oktober 2017
Maandag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,12-17. / Psalmen 68(67),2.4.6-7ab.20-21. / Lucas 13,10-17.

Dinsdag, 31 oktober 2017
Dinsdag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,18-25. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Lucas 13,18-21.

Woensdag, 01 november 2017
ALLERHEILIGEN - Hoogfeest
Openbaringen 7,2-4.9-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / 1e Johannes 3,1-3. / Matteüs 5,1-12a.

Donderdag, 02 november 2017
GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN - ALLERZIELEN
Wijsheid 3,1-9. / Psalmen 27(26),1.4.7.8.9.13-14. / Romeinen 6,3-9. / Matteüs 25,31-46.

Vrijdag, 03 november 2017
Vrijdag in week 30 door het jaar

 

Zaterdag, 04 november 2017
Zaterdag in week 30 door het jaar
Romeinen 11,1-2a.11-12.25-29. / Psalmen 94(93),12-15.17-18. / Lucas 14,1.7-11.

 

Zondag, 05 november 2017
EEN-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Maleachi 1,14b.2,1-2b.8-10. / Psalmen 131(130),1.2.3. / 1e Tessalonisenzen 2,7b-9.13. / Matteüs 23,1-12.

Maandag, 06 november 2017
Alle heiligen verkondigers van het geloof in onze streken - Feest

Dinsdag, 07 november 2017
H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie - Hoogfeest

Woensdag, 08 november 2017
Woensdag in week 31 door het jaar
Romeinen 13,8-10. / Psalmen 112(111),1-2.4-5.9. / Lucas 14,25-33.

Donderdag, 09 november 2017
KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN SINT JAN VAN LATERANEN - Feest
Ezechiël 47,1-2.8-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / Johannes 2,13-22.

Vrijdag, 10 november 2017 

Zaterdag, 11 november 2017
Zaterdag in week 31 door het jaar
Romeinen 16,3-9.16.22-27. / Psalmen 145(144),2-3.4-5.10-11. / Lucas 16,9-15.

Zondag, 12 november 2017
TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

 

Maandag, 13 november 2017
Maandag in week 32 door het jaar
Wijsheid 1,1-7. / Psalmen 139(138),1-3.4-6.7-8.9-10. / Lucas 17,1-6.

Dinsdag, 14 november 2017
Dinsdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 2,23-24.3,1-9. / Psalmen 34(33),2-3.16-17.18-19. / Lucas 17,7-10.

Woensdag, 15 november 2017
Woensdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 6,2-11. / Psalmen 82(81),3-4.6-7. / Lucas 17,11-19.

Donderdag, 16 november 2017
Donderdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 7,22-30.8,1. / Psalmen 119(118),89.90.91.130.135.175. / Lucas 17,20-25.

Vrijdag, 17 november 2017
Vrijdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 13,1-9. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 17,26-37.
Elisabeth van Thüringen, gedachtenis, voor kinderen - voor volwassenen 

Zaterdag, 18 november 2017
Zaterdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 18,14-16.19,6-9. / Psalmen 105(104),2-3.36-37.42-43. / Lucas 18,1-8.

 

Zondag, 19 november 2017
DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Spreuken 31,10-13.19-20.30-31. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5. / 1e Tessalonisenzen 5,1-6. / Matteüs 25,14-30.

Maandag, 20 november 2017
Maandag in week 33 door het jaar
1e Makkabeeën 1,10-15.41-43.54-57.62-64. / Psalmen 119(118),53.61.134.150.155.158. / Lucas 18,35-43.

Dinsdag, 21 november 2017
Dinsdag in week 33 door het jaar
2e Makkabeeën 6,18-31. / Psalmen 3,2-3.4-5.6-7. / Lucas 19,1-10.

Woensdag, 22 november 2017
Woensdag in week 33 door het jaar
2e Makkabeeën 7,1.20-31. / Psalmen 17(16),1.5-6.8b.15. / Lucas 19,11-28.
H.Cecillia, maagd en martelares, gedachtenis, voor kinderen - voor volwassenen

Donderdag, 23 november 2017
Donderdag in week 33 door het jaar
1e Makkabeeën 2,15-29. / Psalmen 50(49),1-2.5-6.14-15. / Lucas 19,41-44.
H. Clemens I, pauus en martelaar, gedachtenis, voor kinderen - voor volwassenen

Vrijdag, 24 november 2017
Vrijdag in week 33 door het jaar
1e Makkabeeën 4,36-37.52-59. / 1e Kronieken 29,10.11abc.11d-12a.12bcd. / Lucas 19,45-48.
HH. Andreas Dung-Lac, priester en gezellen, martelaren, voor volwassenen 

Zaterdag, 25 november 2017
Zaterdag in week 33 door het jaar
1e Makkabeeën 6,1-13. / Psalmen 9(9A),2-3.4.6.16b.19. / Lucas 20,27-40.
H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares, voor kinderen - voor volwassenen

 

Zondag, 26 november 2017
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL - Hoogfeest
Ezechiël 34,11-12.15-17. / Psalmen 23(22),1-2a.2b-3.5.6. / 1e Corinthiërs 15,20-26.28. / Matteüs 25,31-46.
Jan Berchmans, voor kinderen - voor volwassenen

Maandag, 27 november 2017
Maandag in week 34 door het jaar
Daniël 1,1-6.8-20. / Daniël 3,52.53.54.55.56. / Lucas 21,1-4.
H. Amelberga, voor kinderen

Dinsdag, 28 november 2017
Dinsdag in week 34 door het jaar
Daniël 2,31-45. / Daniël 3,57.59.60. / Lucas 21,5-11.

Woensdag, 29 november 2017
Woensdag in week 34 door het jaar
Daniël 5,1-6.13-14.16-17.23-28. / Daniël 3,62.63.64.65.66.67. / Lucas 21,12-19.

Donderdag, 30 november 2017
H. Andreas, apostel - Feest
voor kinderen voor volwassenen
Romeinen 10,9-18. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Matteüs 4,18-22.

Vrijdag, 01 december 2017
Vrijdag in week 34 door het jaar
Daniël 7,2-14. / Daniël 3,75.76.77.78.79.80.81. / Lucas 21,29-33. 

Zaterdag, 02 december 2017
Zaterdag in week 34 door het jaar
Daniël 7,15-27. / Daniël 3,82.83.84.85.86.87. / Lucas 21,34-36.

 

Zondag, 03 december 2017
EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
Jesaja 63,16b-17.19b.64,3b-8. / Psalmen 80(79),2ac.3bc.15-16.18-19. / 1e Corinthiërs 1,3-9. / Marcus 13,33-37.
H. Franciscus Xaverius, voor kinderen - voor volwassenen

Maandag, 04 december 2017
Maandag in de eerste week van de Advent
Jesaja 2,1-5. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9. / Matteüs 8,5-11.
H. Barbara, maagd en martelares, voor kinderen
H. Johannes van Damascus, priester en kerkleraar, gedachtenis, voor volwassenen

Dinsdag, 05 december 2017
Dinsdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 11,1-10. / Psalmen 72(71),2.7-8.12-13.17. / Lucas 10,21-24.

Woensdag, 06 december 2017
Woensdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 25,6-10a. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Matteüs 15,29-37.
H. Nicolaas, bisschop, gedachtenis, voor kinderen - voor volwassenen

Donderdag, 07 december 2017
Donderdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 26,1-6. / Psalmen 118(117),1.8-9.19-21.25-27a. / Matteüs 7,21.24-27.
H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar, gedachtenis, voor kinderen - voor volwassenen

Vrijdag, 08 december 2017
ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA - Hoogfeest
voor volwassenen 

Zaterdag, 09 december 2017
Zaterdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 30,19-21.23-26. / Psalmen 147(146),1-2.3-4.5-6. / Matteüs 9,35-38.10,1.6-8. 

 

Zondag, 10 december 2017
TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Jesaja 40,1-5.9-11. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / 2e Petrus 3,8-14. / Marcus 1,1-8. 
2e zondag van de Advent

Maandag, 11 december 2017
Maandag in de tweede week van de Advent
Jesaja 35,1-10. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Lucas 5,17-26.

Dinsdag, 12 december 2017
Dinsdag in de tweede week van de Advent
Jesaja 40,1-11. / Psalmen 96(95),1-2.3.10ac.11-12.13. / Matteüs 18,12-14.

Woensdag, 13 december 2017
Woensdag in de tweede week van de Advent
Jesaja 40,25-31. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8.10. / Matteüs 11,28-30.
H. Lucia, maagd en martelares, gedachtenis, voor kinderen - voor volwassenen

Donderdag, 14 december 2017
Donderdag in de tweede week van de Advent
Jesaja 41,13-20. / Psalmen 145(144),1.9.10-11.12-13ab. / Matteüs 11,11-15.
H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar, gedachtenis, voor volwassenen

Vrijdag, 15 december 2017
Vrijdag in de tweede week van de Advent

 

Zaterdag, 16 december 2017
Zaterdag in de tweede week van de Advent
Sirach 48,1-4.9-11. / Psalmen 80(79),2ac.3bc.15-16.18-19. / Matteüs 17,10-13.

 

Zondag, 17 december 2017
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Zondag "Gaudete"
Jesaja 61,1-2a.10-11. / Lucas 1,46-48.49-50.53-54. / 1e Tessalonisenzen 5,16-24. / Johannes 1,6-8.19-28. 
3e zondag van de Advent

Maandag, 18 december 2017
Maandag in de derde week van de Advent
Jeremia 23,5-8. / Psalmen 72(71),2.12-13.18-19. / Matteüs 1,18-24.

Dinsdag, 19 december 2017
Dinsdag in de derde week van de Advent
Rechters 13,2-7.24-25a. / Psalmen 71(70),3-4a.5-6ab.16-17. / Lucas 1,5-25.

Woensdag, 20 december 2017
Woensdag in de derde week van de Advent
Jesaja 7,10-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 1,26-38.

Donderdag, 21 december 2017
Donderdag in de derde week van de Advent
Hooglied 2,8-14. / Psalmen 33(32),2-3.11-12.20-21. / Lucas 1,39-45.

Vrijdag, 22 december 2017
Vrijdag in de derde week van de Advent 

Zaterdag, 23 december 2017
Zaterdag in de derde week van de Advent
Maleachi 3,1-4.23-24. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / Lucas 1,57-66.

 

Zondag, 24 december 2017
VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
2e Samuël 7,1-5.8b-11.16. / Psalmen 89(88),2-3.4-5.27.29. / Romeinen 16,25-27. / Lucas 1,26-38.

Zondag, 24 december 2017
NACHTMIS VAN ZONDAG 24 OP MAANDAG 25 DECEMBER

Maandag, 25 december 2017
KERSTMIS - GEBOORTE VAN DE HEER - KERSTDAG: Dagmis (Hoogfeest)
Jesaja 52,7-10. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Hebreeën 1,1-6. / Johannes 1,1-18.

Dinsdag, 26 december 2017
H. Stefanus, eerste martelaar - Feest
voor kinderen - voor volwassenen
Handelingen der apostelen 6,8-10.7,54-59. / Psalmen 31(30),3cd-4.6.8ab.16bc.17. / Matteüs 10,17-22.

Woensdag, 27 december 2017
H. Johannes, apostel en evangelist - Feest
voor kinderen - voor volwassenen
1e Johannes 1,1-4. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.11-12. / Johannes 20,2-8.

Donderdag, 28 december 2017
HH. Onnozele Kinderen, martelaren - Feest
voor volwassenen
1e Johannes 1,5-10.2,1-2. / Psalmen 124(123),2-3.4-5.7b-8. / Matteüs 2,13-18.

Vrijdag, 29 december 2017
Vijfde dag onder het Octaaf van Kerstmis 

Zaterdag, 30 december 2017
Zesde dag onder het Octaaf van Kerstmis
1e Johannes 2,12-17. / Psalmen 96(95),7-8a.8b-9.10. / Lucas 2,36-40.

 

Zondag, 31 december 2017
H. FAMILIE, JEZUS, MARIA, JOZEF - Feest
Sir. 3,3-7 / Kol. 3, 12-21 / Lucas 2,22-40.

Maandag, 01 januari 2018
HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD - Hoogfeest - Octaafdag van Kerstmis
voor kinderen - voor volwassenen
Numeri 6,22-27. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Galaten 4,4-7. / Lucas 2,16-21.

Dinsdag, 02 januari 2018
Weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 2,22-28. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Johannes 1,19-28.
HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, gedachtenis

Woensdag, 03 januari 2018
Weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 2,29.3,1-6. / Psalmen 98(97),1.3cd-4.5-6. / Johannes 1,29-34.
De heilige Naam Jezus, gedachtenis, voor volwassenen

Donderdag, 04 januari 2018
Weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 3,7-10. / Psalmen 98(97),1.7-8.9. / Johannes 1,35-42.

Vrijdag, 05 januari 2018
Weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 3,11-21. / Psalmen 100(99),2.3.4.5. / Johannes 1,43-51.

Zaterdag, 06 januari 2018
Weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 5,5-13. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / Marcus 1,6-11.

 

Zondag, 07 januari 2018
OPENBARING DES HEREN - HOOGFEEST
Jesaja 60,1-6. / Psalmen 72(71),1-2.7-8.10-11.12-13. / Efeziërs 3,2-3a.5-6. / Matteüs 2,1-12.

Maandag, 08 januari 2018
DOOP VAN DE HEER - Feest
Jesaja 42,1-4.6-7. / Psalmen 29(28),1-2.3ac-4.3c.9c-10. / Handelingen der apostelen 10,34-38. / Marcus 1,7-11.

Dinsdag, 09 januari 2018
Dinsdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 1,9-20. / 1e Samuël 2,1.4-5.6-7.8abcd. / Marcus 1,21b-28.

Woensdag, 10 januari 2018
Woensdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 3,1-10.19-20. / Psalmen 40(39),2.5.7-8.9-10. / Marcus 1,29-39.

Donderdag, 11 januari 2018
Donderdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 4,1-11. / Psalmen 44(43),10-11.14-15.24-25. / Marcus 1,40-45.

Vrijdag, 12 januari 2018
Vrijdag in week 1 door het jaar 

Zaterdag 20 januari 2018
Zaterdag in week 2 door het jaar II
H. Sebastianus, martelaar, voor kinderen - voor volwassenen

 

Zondag 21 januari 2018
DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR B
H. Agnes, voor kinderen voor volwassenen

Maandag 22 januari 2018
Maandag in week 3 door het jaar II
H. Vincentius, diaken en martelaar, gedachtenis, voor volwassenen

Dinsdag 23 januari 2018
Dinsdag in week 3 door het jaar II

Woensdag 24 januari 2018
Woensdag in week 3 door het jaar II
H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar, gedachtenis, voor kinderen - voor volwassenen

Donderdag 25 januari 2018 
Bekering van de heilge apostel Paulus

Vrijdag 26 januari 2018  
Vrijdag in week 3 door het jaar II 

Zaterdag 27 januari 2018
Zaterdag in week 3 door het jaar II
H. Angela Merici, maagd, gedachtenis, voor volwassenen

 

Zondag 28 januari 2018 
VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR B
H. Thomas van Aquino, voor kinderen - voor volwassenen

Maandag 29 januari 2018 
Maandag in week 4 door het jaar II

Dinsdag 30 januari 2018 
Dinsdag in week 4 door het jaar II

Woensdag 31 januari 2018
Woensdag in week 4 door het jaar II
H. Johannes (Don) Bosco, priester, gedachtenis, voor kinderen deel 1 & deel 2 voor volwassenen

Donderdag 1 februari 2018
Donderdag in week 4 door het jaar II

Vrijdag 2 februari 2018
Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) 

Zaterdag 3 februari 2018
Zaterdag in week 4 door het jaar II
H. Blasius, bisschop en martelaar, gedachtenis, voor volwassenen
H. Ansgarius, bisschop, gedachtenis, voor volwassenen

 

Zondag 4 februari 2018
VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR B

Maandag 5 februari 2018
Maandag in week 5 door het jaar II
H. Agatha, maagd en martelares, gedachtenis, voor volwassenen

Dinsdag 6 februari 2018
Dinsdag in week 5 door het jaar II
HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren, gedachtenis, voor volwassenen
H. Amandus, bisschop, gedachtenis, voor kinderen - voor volwassenen

Woensdag 7 februari 2018
Woensdag in week 5 door het jaar II

Donderdag 8 februari 2018
Donderdag in week 5 door het jaar II
H. Hieronymus Emiliani, gedachtenis, voor volwassenen
H. Josephina Bakhita, maagd, gedachtenis, voor volwassenen

Vrijdag 9 februari 2018

 

 

Zaterdag 10 februari 2018
Zaterdag in week 5 door het jaar II
H. Scholastica, maagd, gedachtenis, voor kinderen - voor volwassenen

 

Zondag 11 februari 2018
ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR B
O.L. Vrouw van Lourdes, voor volwassenen

Maandag 12 februari 2018
Maandag in week 6 door het jaar II

Dinsdag 13 februari 2018
Dinsdag in week 6 door het jaar II

Woensdag 14 februari 2018
Aswoensdag

Donderdag 15 februari 2018
Donderdag na Aswoensdag

Vrijdag 16 februari 2018

 

Zaterdag 17 februari 2018
Zaterdag na Aswoensdag

 

Zondag 18 februari 2018
EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Maandag 19 februari 2018
Maandag in week 1 van de veertigdagentijd

Dinsdag 20 februari 2018
Dinsdag in week 1 van de veertigdagentijd

Woensdag 21 februari 2018
Woensdag in week 1 van de veertigdagentijd
H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar, gedachtenis, voor volwassenen

Donderdag 22 februari 2018
Donderdag
Sint Petrus' Stoel - voor volwassenen

Vrijdag 23 februari 2018
Vrijdag in week 1 van de veertigdagentijd

Zaterdag 24 februari 2018
Zaterdag in week 1 van de veertigdagentjd

 

Zondag 25 februari 2018
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Maandag 26 februari 2018
Maandag in week 2 van de veertigdagentijd

Dinsdag 27 februari 2018
Dinsdag in week 2 van de veertigdagentijd

Woensdag 28 februari 2018
Woensdag in week 2 van de veertigdagentijd

Donderdag 1 maart 2018
Donderdag in week 2 van de veertigdagentijd
H. Swietbert, bisschop, gedachtenis, voor volwassenen

Vrijdag 2 maart 2018 

Zaterdag 3 maart 2018
Zaterdag in week 2 van de veertigdagentijd

 

Zondag 4 maart 2018
DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Maandag 5 maart 2018
Maandag in week 3 van de veertigdagentijd

Dinsdag 6 maart 2018
Dinsdag in week 3 van de veertigdagentijd

Woensdag 7 maart 2018
Woensdag in week 3 van de veertigdagentijd
H. Perpetua en Felicitas, martelaressen, gedachtenis, voor volwassenen

Donderdag 8 maart 2018
Donderdag in week 3 van de veertigdagentijd
H. Johannes de Deo, kloosterling, gedachtenis, voor volwassenen

Vrijdag 9 maart 2018
Vrijdag in week 3 van de veertigdagentijd
H. Francisca Romana, kloosterlinge, gedachtenis, voor volwassenen

 

Zaterdag 10 maart 2018
Zaterdag in week 3 van de veertigdagentijd

 

Zondag 11 maart 2018
VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Maandag 12 maart 2018
Maandag in week 4 van de veertigdagentijd

Dinsdag 13 maart 2018
Dinsdag in week 4 van de veertigdagentijd

Woensdag 14 maart 2018
Woensdag in week 4 van de veertigdagentijd
Mirakel van het H. Sacrament te Amsterdam, gedachtenis, voor volwassenen

Donderdag 15 maart 2018
Donderdag in week 4 van de veertigdagentijd
H. Clemens Maria Hofbauer, priester, feest, voor kinderen

Vrijdag 16 maart 2018
Vrijdag in week 4 van de veertigdagentijd

Zaterdag 17 maart 2018
Zaterdag in week 4 van de veertigdagentijd
H. Patricius, bisschop, gedachtenis, voor volwassenen
H. Gertrudis van Nijvel, maagd, gedachtenis, voor volwassenen

 

Zondag 18 maart 2018
VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Maandag 19 maart 2018
Maandag
H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD MARIA - voor volwassenen

Dinsdag 20 maart 2018
Dinsdag in week 5 van de veertigdagentijd

Woensdag 21 maart 2018
Woensdag in week 5 van de veertigdagentijd

Donderdag 22 maart 2018
Donderdag in week 5 van de veertigdagentijd

Vrijdag 23 maart 2018
Vrijdag in week 5 van de veertigdagentijd

Zaterdag 24 maart 2018
Zaterdag in week 5 van de veertigdagentijd

 

Zondag 25 maart 2018
PALMZONDAG VAN HET LIJDEN VAN DE HEER

Maandag 26 maart 2018
Maandag in de Goede Week

Dinsdag 27 maart 2018
Dinsdag in de Goede Week

Woensdag 28 maart 2018

Donderdag 29 maart 2018
AVONDMIS VAN WITTE DONDERDAG
Viering van de instelling van de H. Eucharistie, 
van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde

Vrijdag 30 maart 2018
GOEDE VRIJDAG VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER

Zaterdag 31 maart 2018
HEILIGE PAASNACHT VAN ZATERDAG OP ZONDAG
Paaswake

 

Zondag 1 april 2018
PAASZONDAG - VERRIJZENIS VAN DE HEER, Hoogfeest met octaaf
Dagmis van paaszondag

Maandag 2 april 2018
Maandag onder het octaaf van Pasen, TWEEDE PAASDAG

Dinsdag 3 april 2018
Dinsdag onder het octaaf van Pasen

Woensdag 4 april 2018
Woensdag onder het octaaf van Pasen

Donderdag 5 april 2018
Donderdag onder het octaaf van Pasen

Vrijdag 6 april 2018
Vrijdag onder het octaaf van Pasen 

Zaterdag 7 april 2018
Zaterdag onder het octaaf van Pasen

 

Zondag 8 april 2018
TWEEDE ZONDAG VAN PASEN
Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid

Maandag 9 april 2018
AANKONDIGING VAN DE HEER - MARIA BOODSCHAP, Hoogfeest

Dinsdag 10 april 2018
Dinsdag na de 2e zondag van Pasen

Woensdag 11 april 2018
Woensdag na de 2e zondag na Pasen
H. Stanislaus, bisschop en martelaar, voor volwassenen

Donderdag 12 april 2018
Donderdag na de 2e zondag van Pasen

Vrijdag 13 april 2018
Vrijdag na de 2e zondag van Pasen
H. Martinus I, paus en martelaar, voor volwassenen

Zaterdag 14 april 2018
Zaterdag na de 2e zondag van Pasen

 

Zondag 15 april 2018
DERDE ZONDAG VAN PASEN

Maandag 16 april 2018
Maandag na de 3e zondag van Pasen
H. Bernadette Soubirous, maagd, voor kinderen - voor volwassenen

Dinsdag 17 april 2018
Dinsdag  na de 3e zondag van Pasen
H. Landricus, voor kinderen

Woensdag 18 april 2018
Woensdag na de 3e zondag van Pasen

Donderdag 19 april 2018
Donderdag na de 3e zondag van Pasen

Vrijdag 20 april 2018

Zaterdag 21 april 2018
Zaterdag na de 3e zondag van Pasen
H. Anselmus, bisschop en kerkleraar, voor volwassenen

 

Zondag 22 april 2018
VIERDE ZONDAG VAN PASEN

Maandag 23 april 2018
Maandag na de 4e zondag van Pasen
St. Joris, martelaar, voor kinderen
H. Adalbert, bisschop en martelaar, voor volwassenen

Dinsdag 24 april 2018
Dinsdag na de 4e zondag van Pasen
H. Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar, voor volwassenen

Woensdag 25 april 2018
Heilige Marcus, Feest
H. Marcus, evangelist - voor volwassenen

Donderdag 26 april 2018
Donderdag na de 4e zondag van Pasen

Vrijdag 27 april 2018
Vrijdag na de 4e zondag van Pasen
H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar, voor kinderen - voor volwassenen

Zaterdag 28 april 2018
Zaterdag na de 4e zondag van Pasen
H.Petrus Chanel, priester en martelaar, voor volwassenen
H. Lodewijk Maria Grignion van Montfort, priester, voor volwassenen

 

Zondag 29 april 2018
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN

Maandag 30 april 2018
Maandag na de 5e zondag van Pasen
H. Pius V, paus, voor volwassenen

Dinsdag 1 mei 2018
Dinsdag na de 5e zondag van Pasen
H. Jozef, de arbeider, voor kinderen - voor volwassenen

Woensdag 2 mei 2018
Woensdag na de 5e zondag van Pasen
H. Athanasius, bisschop en kerkleraar, voor volwassenen

Donderdag 3 mei 2018
HH. Filippus en Jakobus, feest
HH. Filippus,  apostel, voor kinderen - voor volwassenen
HH. Jakobus, apostel, voor kinderen - voor volwassenen

Vrijdag 4 mei 2018
Vrijdag na de 5e zondag van Pasen

Zaterdag 5 mei 2018
Zaterdag na de 5e zondag van Pasen

 

Zondag 6 mei 2018
ZESDE ZONDAG VAN PASEN

Maandag 7 mei 2018
Maandag na de 6e zondag van Pasen

Dinsdag 8 mei 2018
Dinsdag na de 6e zondag van Pasen
HH. Wiro, Plechelmus en Otger, voor kinderen - voor volwassenen

Woensdag 9 mei 2018
Woensdag na de 6e zondag van Pasen 

Donderdag 10 mei 2018
Hemelvaart van de Heer, Hoogfeest
Donderdag na de 6e zondag van Pasen 

Vrijdag 11 mei 2018
Vrijdag na de 6e zondag van Pasen

Zaterdag 12 mei 2018
Zaterdag na de 6e zondag van Pasen
HH. Nereus en Achilles, martelaren, voor volwassenen

 

Zondag 13 mei 2018
ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN

Maadag 14 mei 2018
H. Mattias, Feest
H. Mattias, apostel, voor kinderen - voor volwassenen

Dinsdag 15 mei 2018
Dinsdag na de 7e zondag van Pasen
H. Isodorus, landbouwer, voor kinderen

Woensdag 16 mei 2018
Woensdag na de 7e zondag van Pasen
H. Johannes Nepomuc, priester en martelaar, voor kinderen

Donderdag 17 mei 2018
Donderdag na de 7e zondag van Pasen

Vrijdag 18 mei 2018
Vrijdag na de 7e zondag van Pasen
H. Johannes I, paus en martelaar, voor volwassenen 

 

Zaterdag 19 mei 2018
Zaterdag na de 7e zondag van Pasen

 

Zondag 20 mei 2018
Pinksterzondag, Hoogfeest

Maandag 21 mei 2018
Tweede Pinksterdag, Maria, Moeder van de Kerk
HH. Christophorus Magallaen, priester en gezellen, martelaren, voor volwassenen

Dinsdag 22 mei 2018
Dinsdag in week 7 door het jaar II
H. Rita van Cascia, kloosterlinge, voor volwassenen

Woensdag 23 mei 2018
Woensdag in week 7 door het jaar II

Donderdag 24 mei 2018
Donderdag na Pinksteren
Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester, Feest

Vrijdag 25 mei 2018
Vrijdag in week 7 door het jaar II
H. Gregorius VII, paus, voor volwassenen
H. Maria Magdalena de'Pazzi, maagd, voor volwassenen 

Zaterdag 26 mei 2018
Zaterdag in week 7 door het jaar II
H. Filippus Neri, priester, voor kinderen - voor volwassenen

 

Zondag 27 mei 2018
Zondag na Pinkseren
H. DRIE-EENHEID, Hoogfeest

Maandag 28 mei 2018
Maandag in week 8 door het jaar II

Dinsdag 29 mei 2018
Dinsdag in week 8 door het jaar II

Woensdag 30 mei 2018
Woensdag in week 8 door het jaar II

Donderdag 31 mei 2018
Bezoek van de heilige Maagd Maria aan Elisabet, Feest
Bezoek van de heilige Maagd Maria aan Elisabet, voor volwassenen

Vrijdag 1 juni 2018
Vrijdag in week 8 door het jaar II
H. Justinus, martelaar, voor volwassenen

Zaterdag 2 juni 2018
Zaterdag in week 8 door het jaar II
HH. Marcellinus en Petrus, martelaren, voor volwassenen

 

Zondag 3 juni 2018 
SACRAMENTSDAG - HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS, Hoogfeest

Maandag 4 juni 2018
Maandag in week 9 door het jaar II

Dinsdag 5 juni 2018
Dinsdag in week 9 door het jaar II
HH. Bonifatius, bisschop en gezellen, martelaren, voor kinderen - voor volwassenen

Woensdag 6 juni 2018
Woensdag in week 9 door het jaar II
H. Norbertus, bisschop, voor kinderen - voor volwassenen

Donderdag 7 juni 2018
Donderdag in week 9 door het jaar II
Anna van de H. Bartolomeüs, maagd, voor volwassenen

Vrijdag 8 juni 2018
Vrijdag na de 2e zondag na Pinksteren
H. HART VAN JEZUS, Hoogfeest 

Zaterdag 9 juni 2018
Zaterdag in week 9 door het jaar II
Onbevlekt Hart van Maria


Zondag 10 juni 2018
TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR B

Maandag 11 juni 2018
Maandag in week 10 door het jaar II
H. Barnabas, Apostel, voor volwassenen

Dinsdag 12 juni 2018
Dinsdag in week 10 door het jaar II
H. Odulfus, priester, voor volwassenen

Woensdag 13 juni 2018
Woensdag in week 10 door het jaar II
H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar, voor kinderen - voor volwassenen

Donderdag 14 juni 2018
H. Lidwina, Feest
H. Lidwina, maagd, voor kinderen - voor volwassenen

Vrijdag 15 juni 2018
Vrijdag in week 10 door het jaar II
H. Vitus, voor kinderen 

Zaterdag 16 juni 2018
Zaterdag in week 10 door het jaar II
H. Lutgardis, maagd, voor volwassenen

 

Zondag 17 juni 2018
ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR B

Maandag 18 juni 2018
Maandag in week 11 door het jaar II

Dinsdag 19 juni 2018
Dinsdag in week 11 door het jaar II
H. Romualdus, abt, voor volwassenen

Woensdag 20 juni 2018
Woensdag in week 11 door het jaar II

Donderdag 21 juni 2018
Donderdag in week 11 door het jaar II
H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling, voor volwassenen

Vrijdag 22 juni 2018
Vrijdag in week 11 door het jaar II
H. Paulinus van Nola, bisschop, voor volwassenen
HH. John Fisher, bisschop, voor volwassenen
Thomas Moore, martelaar, voor volwassenen 

Zaterdag 23 juni 2018
Zaterdag in week 11 door het jaar II

 

Zondag 24 juni 2018
GEBOORTE VAN DE HEILIGE JOHANNES DE DOPER, Hoogfeest
H. Johannes de Doper, voor kinderen - voor volwassenen

Maandag 25 juni 2018
Maandag in week 12 door het jaar II
H. Adalbert, diaken, voor volwassenen

Dinsdag 26 juni 2018
Dinsdag in week 12 door het jaar II

Woensdag 27 juni 2018
Woensdag in week 12 door het jaar II
H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar, voor volwassenen

Donderdag 28 juni 2018
Donderdag in week 12 door het jaar II
H. Ireneüs, bisschop en martelaar, voor volwassenen

Vrijdag 29 juni 2018
HH. PETRUS EN PAULUS, Hoogfeest
HH. Petrus, apostel, voor kinderen 1 , voor kinderen 2 - voor volwassenen
HH. Paulus, apostel, voor kinderen - voor volwassenen 

Zaterdag 30 juni 2018
Zaterdag in week 12 door het jaar II
HH. Eerste Martelaren van de kerk van Rome, voor volwassenen

 

Zondag 1 juli 2018
DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR B

Maandag 2 juli 2018
Maandag in week 13 door het jaar II 

Dinsdag 3 juli 2018
H. Tomas, Feest
H. Tomas, apostel, voor kinderen - voor volwassenen

Woensdag 4 juli 2018
Woensdag in week 13 door het jaar II
H. Elisabeth van Portugal, voor volwassenen

Donderdag 5 juli 2018
Donderdag in week 13 door het jaar II
H. Antonius Maria Zaccaria, priester, voor volwassenen

Vrijdag 6 juli 2018
Vrijdag in week 13 door het jaar II
H. Maria Goretti, maagd en martelares, voor kinderen - voor volwassenen

 

Zaterdag 7 juli
Zaterdag in week 13 door het jaar II
Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch, voor volwassenen
 

Zondag 8 juli 2018
VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR B

Maandag 9 juli 2018
HH. Martelaren van Gorcum, Feest
HH. Martelaren van Gorcum, voor kinderen - voor volwassenen

Dinsdag 10 juli 2018
Dinsdag in week 14 door het jaar II

Woensdag 11 juli 2018
H. Benedictus, Feest
H. Benedictus, abt, patroon van Europa, voor kinderen - voor volwassenen

Donderdag 12 juli 2018
Donderdag in week 14 door het jaar II

Vrijdag 13 juli 2018
Vrijdag in week 14 door het jaar II
H. Henricus, voor volwassenen 

Zaterdag 14 juli 2018
Zaterdag in week 14 door het jaar II
Maria op zaterdag
H. Camillus de Lellis, priester, voor volwassenen

 

Zondag 15 juli 2018
VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR B
H. Bonaventura, voor volwassenen

Maandag 16 juli 2018
Maandag in week 15 door het jaar II
Heilige Maagd Maria van de berg Karmel, voor volwassenen

Dinsdag 17 juli 2018
Dinsdag in week 15 door het jaar II

Woensdag 18 juli 2018
Woensdag in week 15 door het jaar II

Donderdag 19 juli 2018
Donderdag in week 15 door het jaar II 

Vrijdag 20 juli 2018
Vrijdag in week 15 door het jaar II
H. Appollinaris, bisschop en martelaar, voor volwassenen

Zaterdag 21 juli 2018
Zaterdag in week 15 door het jaar II
H. Laurentinus van Brindisi, priester en kerkleraar, voor volwassenen

 

Zondag 22 juli 2018
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR B
H. Maria Magdalena, voor volwassenen

Maandag 23 juli 2018
H. Birgitta, Feest
H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa, voor kinderen - voor volwassenen

Dinsdag 24 juli 2018
Dinsdag in week 16 door het jaar II
H. Christoffel, voor kinderen
Z. Christina, maagd, voor volwassenen

Woensdag 25 juli 2018
H. Jakobus, Feest
H. Jakobus, apostel, voor kinderen - voor volwassenen

Donderdag 26 juli 2018
Donderdag in week 16 door het jaar II of de lezingen van de gedachtenis
HH. Joachim en Anna, ouders van de heilige Maagd Maria, voor volwassenen

Vrijdag 27 juli 2018
Vrijdag in week 16 door het jaar II
Z. Titus Brandsma, priester en martelaar, voor volwassenen 

Zaterdag 28 juli 2018
Zaterdag in week 16 door het jaar II

 

Zondag 29 juli 2018
ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR B

Maandag 30 juli 2018
Maandag in week 17 door het jaar II
H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar, voor volwassenen

Dinsdag 31 juli 2018
Dinsdag in week 17 door het jaar II
H. Ignatius van Loyola, priester, voor kinderen - voor volwassenen

Woensdag 1 augustus 2018
Woensdag in week 17 door het jaar II
H. Alfonsus Maria de'Liguori, bisschop en kerkleraar, voor kinderen - voor volwassenen

Donderdag 2 augustus 2018
Donderdag in week 17 door het jaar II
H. Eusebius van Vercelli, bisschop, voor volwassenen
H. Petrus Julianus Eymard, priester, voor volwassenen

Vrijdag 3 augustus 2018
Vrijdag in week 17 door het jaar II

 

Zaterdag 4 augustus 2018
Zaterdag in week 17 door het jaar II
H. Johannes Maria Vianney (Pastoor van Ars), priester, voor kinderen - voor volwassenen

 

Zondag 5 augustus 2018
ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR B

Maandag 6 augustus 2018
Gedaanteverandering van de Heer, Feest
Gedaanteverandering van de Heer, voor volwassenen

Dinsdag 7 augustus 2018
Dinsdag in week 18 door het jaar II
HH. Sixtus II, paus en gezellen, martelaren, voor kinderen - voor volwassenen 
H. Cajetanus, priester, voor volwassenen

Woensdag 8 augustus 2018
Woensdag in week 18 door het jaar II
H. Dominicus, priester, voor kinderen - voor volwassenen 

Donderdag 9 augustus 2018
H. Teresia Benedicta van het Kruis, Feest
H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, patrones van Europa, voor kinderen - voor volwassenen

Vrijdag 10 augustus 2018
H. Laurentius, Feest
H. Laurentius, diaken en martelaar, voor kinderen - voor volwassenen

Zaterdag 11 augustus 2018
Zaterdag in week 18 door het jaar II
H. Clara. maagd, voor kinderen - voor volwassenen