Bookmark and Share

Op deze pagina kun je vinden welke lezingen

er de komende dagen tijdens de heilige Mis worden gebruikt

Hebben jullie een foutje ontdekt? Laat het even weten!

 

Zaterdag, 16 december 2017
Zaterdag in de tweede week van de Advent
Sirach 48,1-4.9-11. / Psalmen 80(79),2ac.3bc.15-16.18-19. / Matteüs 17,10-13.

 

Zondag, 17 december 2017
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Zondag "Gaudete"
Jesaja 61,1-2a.10-11. / Lucas 1,46-48.49-50.53-54. / 1e Tessalonisenzen 5,16-24. / Johannes 1,6-8.19-28.
3e zondag van de Advent

Maandag, 18 december 2017
Maandag in de derde week van de Advent
Jeremia 23,5-8. / Psalmen 72(71),2.12-13.18-19. / Matteüs 1,18-24.

Dinsdag, 19 december 2017
Dinsdag in de derde week van de Advent
Rechters 13,2-7.24-25a. / Psalmen 71(70),3-4a.5-6ab.16-17. / Lucas 1,5-25.

Woensdag, 20 december 2017
Woensdag in de derde week van de Advent
Jesaja 7,10-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 1,26-38.

Donderdag, 21 december 2017
Donderdag in de derde week van de Advent
Hooglied 2,8-14. / Psalmen 33(32),2-3.11-12.20-21. / Lucas 1,39-45.

Vrijdag, 22 december 2017
Vrijdag in de derde week van de Advent
1e Samuël 1,24-28. / 1e Samuël 2,1.4-5.6-7.8abcd. / Lucas 1,46-56.

Zaterdag, 23 december 2017
Zaterdag in de derde week van de Advent
Maleachi 3,1-4.23-24. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / Lucas 1,57-66.

 

Zondag, 24 december 2017
VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
2e Samuël 7,1-5.8b-11.16. / Psalmen 89(88),2-3.4-5.27.29. / Romeinen 16,25-27. / Lucas 1,26-38.

Zondag, 24 december 2017
NACHTMIS VAN ZONDAG 24 OP MAANDAG 25 DECEMBER

Maandag, 25 december 2017
KERSTMIS - GEBOORTE VAN DE HEER - KERSTDAG: Dagmis (Hoogfeest)
Jesaja 52,7-10. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Hebreeën 1,1-6. / Johannes 1,1-18.

Dinsdag, 26 december 2017
H. Stefanus, eerste martelaar - Feest
voor kinderen - voor volwassenen
Handelingen der apostelen 6,8-10.7,54-59. / Psalmen 31(30),3cd-4.6.8ab.16bc.17. / Matteüs 10,17-22.

Woensdag, 27 december 2017
H. Johannes, apostel en evangelist - Feest
voor kinderen - voor volwassenen
1e Johannes 1,1-4. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.11-12. / Johannes 20,2-8.

Donderdag, 28 december 2017
HH. Onnozele Kinderen, martelaren - Feest
voor volwassenen
1e Johannes 1,5-10.2,1-2. / Psalmen 124(123),2-3.4-5.7b-8. / Matteüs 2,13-18.

Vrijdag, 29 december 2017
Vijfde dag onder het Octaaf van Kerstmis
1e Johannes 2,3-11. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.5b-6. / Lucas 2,22-35.

Zaterdag, 30 december 2017
Zesde dag onder het Octaaf van Kerstmis
1e Johannes 2,12-17. / Psalmen 96(95),7-8a.8b-9.10. / Lucas 2,36-40.

 

Zondag, 31 december 2017
H. FAMILIE, JEZUS, MARIA, JOZEF - Feest
Genesis 15,1-6.21,1-3. / Psalmen 105(104),1b-2.3-4.5-6.8-9. / Hebreeën 11,8.11-12.17-19. / Lucas 2,22-40.

Maandag, 01 januari 2018
HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD - Hoogfeest - Octaafdag van Kerstmis
voor kinderen - voor volwassenen
Numeri 6,22-27. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Galaten 4,4-7. / Lucas 2,16-21.

Dinsdag, 02 januari 2018
Weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 2,22-28. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Johannes 1,19-28.
HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, gedachtenis

Woensdag, 03 januari 2018
Weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 2,29.3,1-6. / Psalmen 98(97),1.3cd-4.5-6. / Johannes 1,29-34.
De heilige Naam Jezus, gedachtenis, voor volwassenen

Donderdag, 04 januari 2018
Weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 3,7-10. / Psalmen 98(97),1.7-8.9. / Johannes 1,35-42.

Vrijdag, 05 januari 2018
Weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 3,11-21. / Psalmen 100(99),2.3.4.5. / Johannes 1,43-51.
H. Gerlach, kluizenaar, gedachtenis, voor kinderen - voor volwassenen

Zaterdag, 06 januari 2018
Weekdag van de Kersttijd
1e Johannes 5,5-13. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / Marcus 1,6-11.

 

Zondag, 07 januari 2018
OPENBARING DES HEREN - HOOGFEEST
Jesaja 60,1-6. / Psalmen 72(71),1-2.7-8.10-11.12-13. / Efeziërs 3,2-3a.5-6. / Matteüs 2,1-12.

Maandag, 08 januari 2018
DOOP VAN DE HEER - Feest
Jesaja 42,1-4.6-7. / Psalmen 29(28),1-2.3ac-4.3c.9c-10. / Handelingen der apostelen 10,34-38. / Marcus 1,7-11.

Dinsdag, 09 januari 2018
Dinsdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 1,9-20. / 1e Samuël 2,1.4-5.6-7.8abcd. / Marcus 1,21b-28.

Woensdag, 10 januari 2018
Woensdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 3,1-10.19-20. / Psalmen 40(39),2.5.7-8.9-10. / Marcus 1,29-39.

Donderdag, 11 januari 2018
Donderdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 4,1-11. / Psalmen 44(43),10-11.14-15.24-25. / Marcus 1,40-45.

Vrijdag, 12 januari 2018
Vrijdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 8,4-7.10-22a. / Psalmen 89(88),16-17.18-19. / Marcus 2,1-12.

Zaterdag 13 januari 2018
Zaterdag in week 1 door het jaar II
H. Hilarius, bisschop en kerkleraar, gedachtenis, voor volwassenen

 

Vanaf hier worden de notaties veranderd, enerzijds minder werk, anderzijds meer werk.
De aanduidingen van de schriftlezingen komen op deze pagina te vervallen. Ze staan immers ook al bij de lezingen zelf. Dat is voor ons minder werk.
Toegevoegd wordt de vermelding van de heilige van de dag mét daarbij - indien mogelijk - een link naar informatie over de betreffende heilige. Voor kinderen en/of voor volwassenen. Dat is voor ons meer werk ... wat wij graag voor jullie doen!

 

Zondag 14 januari
TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR B

Maandag 15 januari 2018
Maandag in week 2 door het jaar II

Dinsdag 16 januari 2018
Dinsdag in week 2 door het jaar II

Woensdag 17 januari 2018
Woensdag in week 2 door het jaar II
Gedachtenis H. Antonius, abt, voor kinderen - voor volwassenen

Donderdag 18 januari 2018
Donderdag in week 2 door het jaar II

Vrijdag 19 januari 2018
Vrijdag in week 2 door het jaar II

Zaterdag 20 januari 2018
Zaterdag in week 2 door het jaar II
H. Sebastianus, martelaar, voor kinderen - voor volwassenen

 

Zondag 21 januari 2018
DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR B
H. Agnes, voor kinderen - voor volwassenen

Maandag 22 januari 2018
Maandag in week 3 door het jaar II
H. Vincentius, diaken en martelaar, gedachtenis, voor volwassenen

Dinsdag 23 januari 2018
Dinsdag in week 3 door het jaar II

Woensdag 24 januari 2018
Woensdag in week 3 door het jaar II
H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar, gedachtenis, voor kinderen - voor volwassenen

Donderdag 25 januari 2018 
Bekering van de heilge apostel Paulus

Vrijdag 26 januari 2018  
Vrijdag in week 3 door het jaar II
Gedachtenis HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen, gedachtenis

Zaterdag 27 januari 2018
Zaterdag in week 3 door het jaar II
H. Angela Merici, maagd, gedachtenis, voor volwassenen

 

Zondag 28 januari 2018 
VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR B
H. Thomas van Aquino, voor kinderen - voor volwassenen

Maandag 29 januari 2018 
Maandag in week 4 door het jaar II

Dinsdag 30 januari 2018 
Dinsdag in week 4 door het jaar II

Woensdag 31 januari 2018
Woensdag in week 4 door het jaar II
H. Johannes (Don) Bosco, priester, gedachtenis, voor kinderen deel 1 & deel 2 - voor volwassenen

Donderdag 1 februari 2018
Donderdag in week 4 door het jaar II

Vrijdag 2 februari 2018
Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
voor volwassenen

Zaterdag 3 februari 2018
Zaterdag in week 4 door het jaar II
H. Blasius, bisschop en martelaar, gedachtenis, voor volwassenen
H. Ansgarius, bisschop, gedachtenis, voor volwassenen

 

Zondag 4 februari 2018
VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR B

Maandag 5 februari 2018
Maandag in week 5 door het jaar II
H. Agatha, maagd en martelares, gedachtenis, voor volwassenen

Dinsdag 6 februari 2018
Dinsdag in week 5 door het jaar II
HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren, gedachtenis, voor volwassenen
H. Amandus, bisschop, gedachtenis, voor kinderen - voor volwassenen

Woensdag 7 februari 2018
Woensdag in week 5 door het jaar II

Donderdag 8 februari 2018
Donderdag in week 5 door het jaar II
H. Hieronymus Emiliani, gedachtenis, voor volwassenen
H. Josephina Bakhita, maagd, gedachtenis, voor volwassenen

Vrijdag 9 februari 2018
Vrijdag in week 5 door het jaar II

Zaterdag 10 februari 2018
Zaterdag in week 5 door het jaar II
H. Scholastica, maagd, gedachtenis, voor kinderen - voor volwassenen

 

Zondag 11 februari 2018
ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR B
O.L. Vrouw van Lourdes, voor volwassenen

Maandag 12 februari 2018
Maandag in week 6 door het jaar II

Dinsdag 13 februari 2018
Dinsdag in week 6 door het jaar II

Woensdag 14 februari 2018
Aswoensdag

Donderdag 15 februari 2018
Donderdag na Aswoensdag

Vrijdag 16 februari 2018
Vrijdag na Aswoensdag

Zaterdag 17 februari 2018
Zaterdag na Aswoensdag

 

Zondag 18 februari 2018
EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
H. Bernadette Soubirous, voor kinderen

Maandag 19 februari 2018
Maandag in week 1 van de veertigdagentijd

Dinsdag 20 februari 2018
Dinsdag in week 1 van de veertigdagentijd

Woensdag 21 februari 2018
Woensdag in week 1 van de veertigdagentijd
H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar, gedachtenis, voor volwassenen

Donderdag 22 februari 2018
Sint Petrus' Stoel
voor volwassenen

Vrijdag 23 februari 2018
Vrijdag in week 1 van de veertigdagentijd
H. Polycarpus, bisschop en martelaar, gedachtenis, voor volwassenen

Zaterdag 24 februari 2018
Zaterdag in week 1 van de veertigdagentjd

 

Zondag 25 februari 2018
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Maandag 26 februari 2018
Maandag in week 2 van de veertigdagentijd

Dinsdag 27 februari 2018
Dinsdag in week 2 van de veertigdagentijd

Woensdag 28 februari 2018
Woensdag in week 2 van de veertigdagentijd

Donderdag 1 maart 2018
Donderdag in week 2 van de veertigdagentijd
H. Swietbert, bisschop, gedachtenis, voor volwassenen

Vrijdag 2 maart 2018
Vrijdag in week 2 van de veertigdagentijd

Zaterdag 3 maart 2018
Zaterdag in week 2 van de veertigdagentijd

 

Zondag 4 maart 2018
DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Maandag 5 maart 2018
Maandag in week 3 van de veertigdagentijd

Dinsdag 6 maart 2018
Dinsdag in week 3 van de veertigdagentijd

Woensdag 7 maart 2018
Woensdag in week 3 van de veertigdagentijd
H. Perpetua en Felicitas, martelaressen, gedachtenis, voor volwassenen

Donderdag 8 maart 2018
Donderdag in week 3 van de veertigdagentijd
H. Johannes de Deo, kloosterling, gedachtenis, voor volwassenen

Vrijdag 9 maart 2018
Vrijdag in week 3 van de veertigdagentijd
H. Francisca Romana, kloosterlinge, gedachtenis, voor volwassenen
Domenico Savio, voor kinderen

Zaterdag 10 maart 2018
Zaterdag in week 3 van de veertigdagentijd

 

Zondag 11 maart 2018
VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Maandag 12 maart 2018
Maandag in week 4 van de veertigdagentijd

Dinsdag 13 maart 2018
Dinsdag in week 4 van de veertigdagentijd

Woensdag 14 maart 2018
Woensdag in week 4 van de veertigdagentijd
Mirakel van het H. Sacrament te Amsterdam, gedachtenis, voor volwassenen

Donderdag 15 maart 2018
Donderdag in week 4 van de veertigdagentijd
H. Clemens Maria Hofbauer, priester, feest, voor kinderen

Vrijdag 16 maart 2018
Vrijdag in week 4 van de veertigdagentijd

Zaterdag 17 maart 2018
Zaterdag in week 4 van de veertigdagentijd
H. Patricius, bisschop, gedachtenis, voor volwassenen
H. Gertrudis van Nijvel, maagd, gedachtenis, voor volwassenen

 

Zondag 18 maart 2018
VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Maandag 19 maart 2018
H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD MARIA
voor volwassenen

Dinsdag 20 maart 2018
Dinsdag in week 5 van de veertigdagentijd

Woensdag 21 maart 2018
Woensdag in week 5 van de veertigdagentijd

Donderdag 22 maart 2018
Donderdag in week 5 van de veertigdagentijd

Vrijdag 23 maart 2018
Vrijdag in week 5 van de veertigdagentijd
H. Turibius de Mogrovejo, bisschop, gedachtenis, voor volwassenen

Zaterdag 24 maart 2018
Zaterdag in week 5 van de veertigdagentijd

 

Zondag 25 maart 2018
PALMZONDAG VAN HET LIJDEN VAN DE HEER

Maandag 26 maart 2018
Maandag in de Goede Week

Dinsdag 27 maart 2018
Dinsdag in de Goede Week

Woensdag 28 maart 2018
Woensdag in de Goede Week

Donderdag 29 maart 2018
AVONDMIS VAN WITTE DONDERDAG
Viering van de instelling van de H. Eucharistie,
van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde

Vrijdag 30 maart 2018
GOEDE VRIJDAG VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER

Zaterdag 31 maart 2018
HEILIGE PAASNACHT VAN ZATERDAG OP ZONDAG
Paaswake

 

archief