Bookmark and Share

Op deze pagina kun je vinden welke lezingen

er de komende dagen tijdens de heilige Mis worden gebruikt

Hebben jullie een foutje ontdekt? Laat het even weten! 

 

Zaterdag, 19 augustus 2017
Zaterdag in week 19 door het jaar
Jozua 24,14-29. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.11. / Matteüs 19,13-15.

 

Zondag, 20 augustus 2017
TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 56,1.6-7. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Romeinen 11,13-15.29-32. / Matteüs 15,21-28.

Maandag, 21 augustus 2017
Maandag in week 20 door het jaar
Rechters 2,11-19. / Psalmen 106(105),34-35.36-37.39-40.43ab.44. / Matteüs 19,16-22.

Dinsdag, 22 augustus 2017
Dinsdag in week 20 door het jaar
Rechters 6,11-24a. / Psalmen 85(84),9.11-12.13-14. / Matteüs 19,23-30.

Woensdag, 23 augustus 2017
Woensdag in week 20 door het jaar
Rechters 9,6-15. / Psalmen 21(20),2-3.4-5.6-7. / Matteüs 20,1-16a.

Donderdag, 24 augustus 2017
H. Bartolomeüs, apostel - Feest
Openbaringen 21,9b-14. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / Johannes 1,45-51.

Vrijdag, 25 augustus 2017
Vrijdag in week 20 door het jaar
Ruth 1,1.3-6.14b-16.22. / Psalmen 146(145),5-6.7.8-9a.9bc-10. / Matteüs 22,34-40.

Zaterdag, 26 augustus 2017
Zaterdag in week 20 door het jaar
Ruth 2,1-3.8-11.4,13-17. / Psalmen 128(127),1-2.3.4.5. / Matteüs 23,1-12.

 

Zondag, 27 augustus 2017
EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 22,19-23. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.6.8bc. / Romeinen 11,33-36. / Matteüs 16,13-20.

Maandag, 28 augustus 2017
Maandag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 1,1-5.8b-10. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Matteüs 23,13-22.

Dinsdag, 29 augustus 2017
Marteldood van de H. Johannes de Doper - Gedachtenis
Jeremia 1,17-19. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / Marcus 6,17-29.

Woensdag, 30 augustus 2017
Woensdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 2,9-13. / Psalmen 139(138),7-8.9-10.11-12. / Matteüs 23,27-32.

Donderdag, 31 augustus 2017
Donderdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 3,7-13. / Psalmen 90(89),3-4.12-13.14.17. / Matteüs 24,42-51.

Vrijdag, 01 september 2017
Vrijdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 4,1-8. / Psalmen 97(96),1.2b.5-6.10.11-12. / Matteüs 25,1-13.

Zaterdag, 02 september 2017
Zaterdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 4,9-12. / Psalmen 98(97),1.7-8.9. / Matteüs 25,14-30.

 

Zondag, 03 september 2017
TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jeremia 20,7-9. / Psalmen 63(62),2.3-4.5-6.8-9. / Romeinen 12,1-2. / Matteüs 16,21-27.

Maandag, 04 september 2017
Maandag in week 22 door het jaar
1e Tessalonisenzen 4,13-18. / Psalmen 96(95),1.3.4-5.11-12.13. / Lucas 4,16-30.

Dinsdag, 05 september 2017
Dinsdag in week 22 door het jaar
1e Tessalonisenzen 5,1-6.9-11. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Lucas 4,31-37.

Woensdag, 06 september 2017
Woensdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,1-8. / Psalmen 52(51),10.11. / Lucas 4,38-44.

Donderdag, 07 september 2017
Donderdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,9-14. / Psalmen 98(97),2-3ab.3cd-4.5-6. / Lucas 5,1-11.

Vrijdag, 08 september 2017
Maria Geboorte - Feest
Micha 5,1-4a. / Psalmen 13(12),6. / Matteüs 1,1-16.18-23.

Zaterdag, 09 september 2017
Zaterdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,21-23. / Psalmen 54(53),3-4.6.8. / Lucas 6,1-5.

 

Zondag, 10 september 2017
DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Ezechiël 33,7-9. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Romeinen 13,8-10. / Matteüs 18,15-20.

Maandag, 11 september 2017
Maandag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 1,24-29.2,1-3. / Psalmen 62(61),6-7.9. / Lucas 6,6-11.

Dinsdag, 12 september 2017
Dinsdag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 2,6-15. / Psalmen 145(144),1-2.8-9.10-11. / Lucas 6,12-19.

Woensdag, 13 september 2017
Woensdag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 3,1-11. / Psalmen 145(144),2-3.10-11.12-13ab. / Lucas 6,20-26.

Donderdag, 14 september 2017
KRUISVERHEFFING - Feest
Numeri 21,4b-9. / Psalmen 78(77),1-2.34-35.36-37.38. / Johannes 3,13-17.

Vrijdag, 15 september 2017
Onze Lieve Vrouw van Smarten - Gedachtenis
Hebreeën 5,7-9. / Psalmen 31(30),2-3a.3bc-4.5-6.15-16.20. / Johannes 19,25-27.

Zaterdag, 16 september 2017
Zaterdag in week 23 door het jaar
1e Timoteüs 1,15-17. / Psalmen 113(112),1-2.3-4.5a.6-7. / Lucas 6,43-49.

 

Zondag, 17 september 2017
VIER-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Sirach 27,30.28,1-7. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12. / Romeinen 14,7-9. / Matteüs 18,21-35.

Maandag, 18 september 2017
Maandag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 2,1-8. / Psalmen 28(27),2.7.8-9. / Lucas 7,1-10.

Dinsdag, 19 september 2017
Dinsdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 3,1-13. / Psalmen 101(100),1-2ab.2cd-3ab.5.6. / Lucas 7,11-17.

Woensdag, 20 september 2017
Woensdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 3,14-16. / Psalmen 111(110),1-2.3-4.5-6. / Lucas 7,31-35.

Donderdag, 21 september 2017
H. Matteüs, apostel en evangelist - Feest
Efeziërs 4,1-7.11-13. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Matteüs 9,9-13.

Vrijdag, 22 september 2017
Vrijdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 6,2c-12. / Psalmen 49(48),6-7.8-9.17-18.19-20. / Lucas 8,1-3.

Zaterdag, 23 september 2017
Zaterdag in week 24 door het jaar
1e Timoteüs 6,13-16. / Psalmen 100(99),2.3.4.5. / Lucas 8,4-15.

 

Zondag, 24 september 2017
VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 55,6-9. / Psalmen 145(144),2-3.8-9.17-18. / Filippenzen 1,20c-24.27a. / Matteüs 20,1-16a.

Maandag, 25 september 2017
Maandag in week 25 door het jaar
Ezra 1,1-6. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Lucas 8,16-18.

Dinsdag, 26 september 2017
Dinsdag in week 25 door het jaar
Ezra 6,7-8.12b.14-20. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Lucas 8,19-21.

Woensdag, 27 september 2017
Woensdag in week 25 door het jaar
Ezra 9,5-9. / Tobit 13,2.6efgh.6ijk.6m. / Lucas 9,1-6.

Donderdag, 28 september 2017
Donderdag in week 25 door het jaar
Haggai 1,1-8. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Lucas 9,7-9.

Vrijdag, 29 september 2017
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen - Feest
Daniël 7,9-10.13-14. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.4-5. / Johannes 1,47-51.

Zaterdag, 30 september 2017
Zaterdag in week 25 door het jaar
Zacharias 2,5-9.14-15a. / Jeremia 31,10.11-12ab.13. / Lucas 9,43b-45.

 

Zondag, 01 oktober 2017
ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Ezechiël 18,25-28. / Psalmen 25(24),4bc-5.6-7.8-9. / Filippenzen 2,1-11. / Matteüs 21,28-32.

Maandag, 02 oktober 2017
HH. Engelbewaarders - Gedachtenis
Exodus 23,20-23a. / Psalmen 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11. / Matteüs 18,1-5.10.

Dinsdag, 03 oktober 2017
Dinsdag in week 26 door het jaar
Zacharias 8,20-23. / Psalmen 87(86),1-3.4-5.6-7. / Lucas 9,51-56.

Woensdag, 04 oktober 2017
Woensdag in week 26 door het jaar
Nehemia 2,1-8. / Psalmen 137(136),1-2.3.4-5.6. / Lucas 9,57-62.

Donderdag, 05 oktober 2017
Donderdag in week 26 door het jaar
Nehemia 8,1-4a.5-6.7b-12. / Psalmen 19(18),8.9.10.11. / Lucas 10,1-12.

Vrijdag, 06 oktober 2017
Vrijdag in week 26 door het jaar
Baruch 1,15-22. / Psalmen 79(78),1-2.3-5.8.9. / Lucas 10,13-16.

Zaterdag, 07 oktober 2017
Zaterdag in week 26 door het jaar
Baruch 4,5-12.27-29. / Psalmen 69(68),33-35.36-37. / Lucas 10,17-24.

 

Zondag, 08 oktober 2017
ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 5,1-7. / Psalmen 80(79),9.12.13-14.15-16.19-20. / Filippenzen 4,6-9. / Matteüs 21,33-43.

Maandag, 09 oktober 2017
Maandag in week 27 door het jaar
Jona 1,1-16.2,1.11. / Jona 2,3.4ac.5ac.8. / Lucas 10,25-37.

Dinsdag, 10 oktober 2017
Dinsdag in week 27 door het jaar
Jona 3,1-10. / Psalmen 130(129),1b-2.3-4ab.7-8. / Lucas 10,38-42.

Woensdag, 11 oktober 2017
Woensdag in week 27 door het jaar
Jona 4,1-11. / Psalmen 86(85),3-4.5-6.9-10. / Lucas 11,1-4.

Donderdag, 12 oktober 2017
Donderdag in week 27 door het jaar
Maleachi 3,13-20a. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 11,5-13.

Vrijdag, 13 oktober 2017
Vrijdag in week 27 door het jaar
Joël 1,13-15.2,1-2. / Psalmen 9(9A),2-3.6.16.8-9. / Lucas 11,15-26.

Zaterdag, 14 oktober 2017
Zaterdag in week 27 door het jaar
Joël 4,12-21. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.11-12. / Lucas 11,27-28.

 

Zondag, 15 oktober 2017
ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 25,6-10a. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Filippenzen 4,12-14.19-20. / Matteüs 22,1-14.

Maandag, 16 oktober 2017
Maandag in week 28 door het jaar
Romeinen 1,1-7. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Lucas 11,29-32.

Dinsdag, 17 oktober 2017
Dinsdag in week 28 door het jaar
Romeinen 1,16-25. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 11,37-41.

Woensdag, 18 oktober 2017
H. Lucas, evangelist - Feest
2e Timoteüs 4,9-17a. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / Lucas 10,1-9.

Donderdag, 19 oktober 2017
Donderdag in week 28 door het jaar
Romeinen 3,21-30. / Psalmen 130(129),1b.2-4.5ac.6.7a. / Lucas 11,47-54.

Vrijdag, 20 oktober 2017
Vrijdag in week 28 door het jaar
Romeinen 4,1-8. / Psalmen 32(31),1bc-2.5.11. / Lucas 12,1-7.

Zaterdag, 21 oktober 2017
Zaterdag in week 28 door het jaar
Romeinen 4,13.16-18. / Psalmen 105(104),6-7.8-9.42-43. / Lucas 12,8-12.

 

Zondag, 22 oktober 2017
NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 45,1.4-6. / Psalmen 96(95),1.3.4-5.7-8.9-10a.10c. / 1e Tessalonisenzen 1,1-5b. / Matteüs 22,15-21.

Maandag, 23 oktober 2017
Maandag in week 29 door het jaar
Romeinen 4,20-25. / Lucas 1,69-70.71-72.73-75. / Lucas 12,13-21.

Dinsdag, 24 oktober 2017
Dinsdag in week 29 door het jaar
Romeinen 5,12.15b.17-19.20b-21. / Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.17. / Lucas 12,35-38.

Woensdag, 25 oktober 2017
Woensdag in week 29 door het jaar
Romeinen 6,12-18. / Psalmen 124(123),1-3.4-6.7-8. / Lucas 12,39-48.

Donderdag, 26 oktober 2017
Donderdag in week 29 door het jaar
Romeinen 6,19-23. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 12,49-53.

Vrijdag, 27 oktober 2017
Vrijdag in week 29 door het jaar
Romeinen 7,18-25a. / Psalmen 119(118),66.68.76.77.93.94. / Lucas 12,54-59.

Zaterdag, 28 oktober 2017
HH. Simon en Judas, apostelen - Feest
Efeziërs 2,19-22. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 6,12-19.

 

Zondag, 29 oktober 2017
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Exodus 22,20-26. / Psalmen 18(17),2-3a.3bc-4.47.51ab. / 1e Tessalonisenzen 1,5c-10. / Matteüs 22,34-40.

Maandag, 30 oktober 2017
Maandag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,12-17. / Psalmen 68(67),2.4.6-7ab.20-21. / Lucas 13,10-17.

Dinsdag, 31 oktober 2017
Dinsdag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,18-25. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Lucas 13,18-21.

Woensdag, 01 november 2017
ALLERHEILIGEN - Hoogfeest
Openbaringen 7,2-4.9-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / 1e Johannes 3,1-3. / Matteüs 5,1-12a.

Donderdag, 02 november 2017
GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN - ALLERZIELEN
Wijsheid 3,1-9. / Psalmen 27(26),1.4.7.8.9.13-14. / Romeinen 6,3-9. / Matteüs 25,31-46.

Vrijdag, 03 november 2017
Vrijdag in week 30 door het jaar
Romeinen 9,1-5. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / Lucas 14,1-6.

Zaterdag, 04 november 2017
Zaterdag in week 30 door het jaar
Romeinen 11,1-2a.11-12.25-29. / Psalmen 94(93),12-15.17-18. / Lucas 14,1.7-11.

 

Zondag, 05 november 2017
EEN-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Maleachi 1,14b.2,1-2b.8-10. / Psalmen 131(130),1.2.3. / 1e Tessalonisenzen 2,7b-9.13. / Matteüs 23,1-12.

Maandag, 06 november 2017
Alle heiligen verkondigers van het geloof in onze streken - Feest

Dinsdag, 07 november 2017
H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie - Hoogfeest

Woensdag, 08 november 2017
Woensdag in week 31 door het jaar
Romeinen 13,8-10. / Psalmen 112(111),1-2.4-5.9. / Lucas 14,25-33.

Donderdag, 09 november 2017
KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN SINT JAN VAN LATERANEN - Feest
Ezechiël 47,1-2.8-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / Johannes 2,13-22.

Vrijdag, 10 november 2017
vrijdag in week 31 door het jaar

Zaterdag, 11 november 2017
Zaterdag in week 31 door het jaar
Romeinen 16,3-9.16.22-27. / Psalmen 145(144),2-3.4-5.10-11. / Lucas 16,9-15.

 

Zondag, 12 november 2017
TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Wijsheid 6,12-16. / Psalmen 63(62),2.3-4.5-6.7-8. / 1e Tessalonisenzen 4,13-18. / Matteüs 25,1-13.

Maandag, 13 november 2017
Maandag in week 32 door het jaar
Wijsheid 1,1-7. / Psalmen 139(138),1-3.4-6.7-8.9-10. / Lucas 17,1-6.

Dinsdag, 14 november 2017
Dinsdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 2,23-24.3,1-9. / Psalmen 34(33),2-3.16-17.18-19. / Lucas 17,7-10.

Woensdag, 15 november 2017
Woensdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 6,2-11. / Psalmen 82(81),3-4.6-7. / Lucas 17,11-19.

Donderdag, 16 november 2017
Donderdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 7,22-30.8,1. / Psalmen 119(118),89.90.91.130.135.175. / Lucas 17,20-25.

Vrijdag, 17 november 2017
Vrijdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 13,1-9. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 17,26-37.

archief