Bookmark and Share

Op deze pagina kun je vinden welke lezingen

er de komende dagen tijdens de heilige Mis worden gebruikt

Hebben jullie een foutje ontdekt? Laat het even weten!

 

Zaterdag, 14 oktober 2017
Zaterdag in week 27 door het jaar
Joël 4,12-21. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.11-12. / Lucas 11,27-28.

 

Zondag, 15 oktober 2017
ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 25,6-10a. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Filippenzen 4,12-14.19-20. / Matteüs 22,1-14.

Maandag, 16 oktober 2017
Maandag in week 28 door het jaar
Romeinen 1,1-7. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Lucas 11,29-32.

Dinsdag, 17 oktober 2017
Dinsdag in week 28 door het jaar
Romeinen 1,16-25. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 11,37-41.

Woensdag, 18 oktober 2017
H. Lucas, evangelist - Feest
2e Timoteüs 4,9-17a. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / Lucas 10,1-9.

Donderdag, 19 oktober 2017
Donderdag in week 28 door het jaar
Romeinen 3,21-30. / Psalmen 130(129),1b.2-4.5ac.6.7a. / Lucas 11,47-54.

Vrijdag, 20 oktober 2017
Vrijdag in week 28 door het jaar
Romeinen 4,1-8. / Psalmen 32(31),1bc-2.5.11. / Lucas 12,1-7.

Zaterdag, 21 oktober 2017
Zaterdag in week 28 door het jaar
Romeinen 4,13.16-18. / Psalmen 105(104),6-7.8-9.42-43. / Lucas 12,8-12.

 

Zondag, 22 oktober 2017
NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 45,1.4-6. / Psalmen 96(95),1.3.4-5.7-8.9-10a.10c. / 1e Tessalonisenzen 1,1-5b. / Matteüs 22,15-21.

Maandag, 23 oktober 2017
Maandag in week 29 door het jaar
Romeinen 4,20-25. / Lucas 1,69-70.71-72.73-75. / Lucas 12,13-21.

Dinsdag, 24 oktober 2017
Dinsdag in week 29 door het jaar
Romeinen 5,12.15b.17-19.20b-21. / Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.17. / Lucas 12,35-38.

Woensdag, 25 oktober 2017
Woensdag in week 29 door het jaar
Romeinen 6,12-18. / Psalmen 124(123),1-3.4-6.7-8. / Lucas 12,39-48.

Donderdag, 26 oktober 2017
Donderdag in week 29 door het jaar
Romeinen 6,19-23. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 12,49-53.

Vrijdag, 27 oktober 2017
Vrijdag in week 29 door het jaar
Romeinen 7,18-25a. / Psalmen 119(118),66.68.76.77.93.94. / Lucas 12,54-59.

Zaterdag, 28 oktober 2017
HH. Simon en Judas, apostelen - Feest
Efeziërs 2,19-22. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 6,12-19.

 

Zondag, 29 oktober 2017
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Exodus 22,20-26. / Psalmen 18(17),2-3a.3bc-4.47.51ab. / 1e Tessalonisenzen 1,5c-10. / Matteüs 22,34-40.

Maandag, 30 oktober 2017
Maandag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,12-17. / Psalmen 68(67),2.4.6-7ab.20-21. / Lucas 13,10-17.

Dinsdag, 31 oktober 2017
Dinsdag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,18-25. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Lucas 13,18-21.

Woensdag, 01 november 2017
ALLERHEILIGEN - Hoogfeest
Openbaringen 7,2-4.9-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / 1e Johannes 3,1-3. / Matteüs 5,1-12a.

Donderdag, 02 november 2017
GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN - ALLERZIELEN
Wijsheid 3,1-9. / Psalmen 27(26),1.4.7.8.9.13-14. / Romeinen 6,3-9. / Matteüs 25,31-46.

Vrijdag, 03 november 2017
Vrijdag in week 30 door het jaar
Romeinen 9,1-5. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / Lucas 14,1-6.

Zaterdag, 04 november 2017
Zaterdag in week 30 door het jaar
Romeinen 11,1-2a.11-12.25-29. / Psalmen 94(93),12-15.17-18. / Lucas 14,1.7-11.

 

Zondag, 05 november 2017
EEN-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Maleachi 1,14b.2,1-2b.8-10. / Psalmen 131(130),1.2.3. / 1e Tessalonisenzen 2,7b-9.13. / Matteüs 23,1-12.

Maandag, 06 november 2017
Alle heiligen verkondigers van het geloof in onze streken - Feest

Dinsdag, 07 november 2017
H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie - Hoogfeest

Woensdag, 08 november 2017
Woensdag in week 31 door het jaar
Romeinen 13,8-10. / Psalmen 112(111),1-2.4-5.9. / Lucas 14,25-33.

Donderdag, 09 november 2017
KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN SINT JAN VAN LATERANEN - Feest
Ezechiël 47,1-2.8-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / Johannes 2,13-22.

Vrijdag, 10 november 2017
vrijdag in week 31 door het jaar

Zaterdag, 11 november 2017
Zaterdag in week 31 door het jaar
Romeinen 16,3-9.16.22-27. / Psalmen 145(144),2-3.4-5.10-11. / Lucas 16,9-15.

 

Zondag, 12 november 2017
TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Wijsheid 6,12-16. / Psalmen 63(62),2.3-4.5-6.7-8. / 1e Tessalonisenzen 4,13-18. / Matteüs 25,1-13.

Maandag, 13 november 2017
Maandag in week 32 door het jaar
Wijsheid 1,1-7. / Psalmen 139(138),1-3.4-6.7-8.9-10. / Lucas 17,1-6.

Dinsdag, 14 november 2017
Dinsdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 2,23-24.3,1-9. / Psalmen 34(33),2-3.16-17.18-19. / Lucas 17,7-10.

Woensdag, 15 november 2017
Woensdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 6,2-11. / Psalmen 82(81),3-4.6-7. / Lucas 17,11-19.

Donderdag, 16 november 2017
Donderdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 7,22-30.8,1. / Psalmen 119(118),89.90.91.130.135.175. / Lucas 17,20-25.

Vrijdag, 17 november 2017
Vrijdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 13,1-9. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 17,26-37.

Zaterdag, 18 november 2017
Zaterdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 18,14-16.19,6-9. / Psalmen 105(104),2-3.36-37.42-43. / Lucas 18,1-8.

 

Zondag, 19 november 2017
DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Spreuken 31,10-13.19-20.30-31. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5. / 1e Tessalonisenzen 5,1-6. / Matteüs 25,14-30.

Maandag, 20 november 2017
Maandag in week 33 door het jaar
1e Makkabeeën 1,10-15.41-43.54-57.62-64. / Psalmen 119(118),53.61.134.150.155.158. / Lucas 18,35-43.

Dinsdag, 21 november 2017
Dinsdag in week 33 door het jaar
2e Makkabeeën 6,18-31. / Psalmen 3,2-3.4-5.6-7. / Lucas 19,1-10.

Woensdag, 22 november 2017
Woensdag in week 33 door het jaar
2e Makkabeeën 7,1.20-31. / Psalmen 17(16),1.5-6.8b.15. / Lucas 19,11-28.

Donderdag, 23 november 2017
Donderdag in week 33 door het jaar
1e Makkabeeën 2,15-29. / Psalmen 50(49),1-2.5-6.14-15. / Lucas 19,41-44.

Vrijdag, 24 november 2017
Vrijdag in week 33 door het jaar
1e Makkabeeën 4,36-37.52-59. / 1e Kronieken 29,10.11abc.11d-12a.12bcd. / Lucas 19,45-48.

Zaterdag, 25 november 2017
Zaterdag in week 33 door het jaar
1e Makkabeeën 6,1-13. / Psalmen 9(9A),2-3.4.6.16b.19. / Lucas 20,27-40.

 

Zondag, 26 november 2017
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL - Hoogfeest
Ezechiël 34,11-12.15-17. / Psalmen 23(22),1-2a.2b-3.5.6. / 1e Corinthiërs 15,20-26.28. / Matteüs 25,31-46.

Maandag, 27 november 2017
Maandag in week 34 door het jaar
Daniël 1,1-6.8-20. / Daniël 3,52.53.54.55.56. / Lucas 21,1-4.

Dinsdag, 28 november 2017
Dinsdag in week 34 door het jaar
Daniël 2,31-45. / Daniël 3,57.59.60. / Lucas 21,5-11.

Woensdag, 29 november 2017
Woensdag in week 34 door het jaar
Daniël 5,1-6.13-14.16-17.23-28. / Daniël 3,62.63.64.65.66.67. / Lucas 21,12-19.

Donderdag, 30 november 2017
H. Andreas, apostel - Feest
Romeinen 10,9-18. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Matteüs 4,18-22.

Vrijdag, 01 december 2017
Vrijdag in week 34 door het jaar
Daniël 7,2-14. / Daniël 3,75.76.77.78.79.80.81. / Lucas 21,29-33.

Zaterdag, 02 december 2017
Zaterdag in week 34 door het jaar
Daniël 7,15-27. / Daniël 3,82.83.84.85.86.87. / Lucas 21,34-36.

 

Zondag, 03 december 2017
EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
Jesaja 63,16b-17.19b.64,3b-8. / Psalmen 80(79),2ac.3bc.15-16.18-19. / 1e Corinthiërs 1,3-9. / Marcus 13,33-37.

Maandag, 04 december 2017
Maandag in de eerste week van de Advent
Jesaja 2,1-5. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9. / Matteüs 8,5-11.

Dinsdag, 05 december 2017
Dinsdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 11,1-10. / Psalmen 72(71),2.7-8.12-13.17. / Lucas 10,21-24.

Woensdag, 06 december 2017
Woensdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 25,6-10a. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Matteüs 15,29-37.

Donderdag, 07 december 2017
Donderdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 26,1-6. / Psalmen 118(117),1.8-9.19-21.25-27a. / Matteüs 7,21.24-27.

Vrijdag, 08 december 2017
ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA - Hoogfeest
Genesis 3,9-15.20. / Psalmen 98(97),1.2ac.3.4. / Efeziërs 1,3-6.11-12. / Lucas 1,26-38.

Zaterdag, 09 december 2017
Zaterdag in de eerste week van de Advent
Jesaja 30,19-21.23-26. / Psalmen 147(146),1-2.3-4.5-6. / Matteüs 9,35-38.10,1.6-8.

 

Zondag, 10 december 2017
TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Jesaja 40,1-5.9-11. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / 2e Petrus 3,8-14. / Marcus 1,1-8.
2e zondag van de Advent

Maandag, 11 december 2017
Maandag in de tweede week van de Advent
Jesaja 35,1-10. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Lucas 5,17-26.

Dinsdag, 12 december 2017
Dinsdag in de tweede week van de Advent
Jesaja 40,1-11. / Psalmen 96(95),1-2.3.10ac.11-12.13. / Matteüs 18,12-14.

Woensdag, 13 december 2017
Woensdag in de tweede week van de Advent
Jesaja 40,25-31. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8.10. / Matteüs 11,28-30.

Donderdag, 14 december 2017
Donderdag in de tweede week van de Advent
Jesaja 41,13-20. / Psalmen 145(144),1.9.10-11.12-13ab. / Matteüs 11,11-15.

Vrijdag, 15 december 2017
Vrijdag in de tweede week van de Advent
Jesaja 48,17-19. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Matteüs 11,16-19.

Zaterdag, 16 december 2017
Zaterdag in de tweede week van de Advent
Sirach 48,1-4.9-11. / Psalmen 80(79),2ac.3bc.15-16.18-19. / Matteüs 17,10-13.

 

Zondag, 17 december 2017
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT - Zondag "Gaudete"
Jesaja 61,1-2a.10-11. / Lucas 1,46-48.49-50.53-54. / 1e Tessalonisenzen 5,16-24. / Johannes 1,6-8.19-28.
3e zondag van de Advent

Maandag, 18 december 2017
Feria Advent: week voor kerst (18 december).
Jeremia 23,5-8. / Psalmen 72(71),2.12-13.18-19. / Matteüs 1,18-24.

Dinsdag, 19 december 2017
Feria Advent: week voor kerst (19 december).
Rechters 13,2-7.24-25a. / Psalmen 71(70),3-4a.5-6ab.16-17. / Lucas 1,5-25.

Woensdag, 20 december 2017
Feria Advent: week voor kerst (20 december).
Jesaja 7,10-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 1,26-38.

Donderdag, 21 december 2017
Feria Advent: week voor kerst (21 december).
Hooglied 2,8-14. / Psalmen 33(32),2-3.11-12.20-21. / Lucas 1,39-45.

Vrijdag, 22 december 2017
Feria Advent: week voor kerst (22 december).
1e Samuël 1,24-28. / 1e Samuël 2,1.4-5.6-7.8abcd. / Lucas 1,46-56.

Zaterdag, 23 december 2017
Feria Advent: week voor kerst (23 december).
Maleachi 3,1-4.23-24. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / Lucas 1,57-66.

 

Zondag, 24 december 2017
VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
2e Samuël 7,1-5.8b-11.16. / Psalmen 89(88),2-3.4-5.27.29. / Romeinen 16,25-27. / Lucas 1,26-38.

Maandag, 25 december 2017
KERSTMIS - GEBOORTE VAN DE HEER - KERSTDAG : Dagmis (Hoogfeest)
Jesaja 52,7-10. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Hebreeën 1,1-6. / Johannes 1,1-18.

Dinsdag, 26 december 2017
H. Stefanus, eerste martelaar - Feest
Handelingen der apostelen 6,8-10.7,54-59. / Psalmen 31(30),3cd-4.6.8ab.16bc.17. / Matteüs 10,17-22.

Woensdag, 27 december 2017
H. Johannes, apostel en evangelist - Feest
1e Johannes 1,1-4. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.11-12. / Johannes 20,2-8.

Donderdag, 28 december 2017
HH. Onnozele Kinderen, martelaren - Feest
1e Johannes 1,5-10.2,1-2. / Psalmen 124(123),2-3.4-5.7b-8. / Matteüs 2,13-18.

Vrijdag, 29 december 2017
Vijfde dag onder het Octaaf van Kerstmis
1e Johannes 2,3-11. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.5b-6. / Lucas 2,22-35.

Zaterdag, 30 december 2017
Zesde dag onder het Octaaf van Kerstmis
1e Johannes 2,12-17. / Psalmen 96(95),7-8a.8b-9.10. / Lucas 2,36-40.

 

Zondag, 31 december 2017
H. FAMILIE, JEZUS, MARIA, JOZEF - Feest
Genesis 15,1-6.21,1-3. / Psalmen 105(104),1b-2.3-4.5-6.8-9. / Hebreeën 11,8.11-12.17-19. / Lucas 2,22-40.

Maandag, 01 januari 2018
HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD - Hoogfeest - Octaafdag van Kerstmis
Numeri 6,22-27. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Galaten 4,4-7. / Lucas 2,16-21.

Dinsdag, 02 januari 2018
Weekdag van de Kersttijd (2 januari)
1e Johannes 2,22-28. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Johannes 1,19-28.

Woensdag, 03 januari 2018
Weekdag van de Kersttijd (3 januari)
1e Johannes 2,29.3,1-6. / Psalmen 98(97),1.3cd-4.5-6. / Johannes 1,29-34.

Donderdag, 04 januari 2018
Weekdag van de Kersttijd (4 januari)
1e Johannes 3,7-10. / Psalmen 98(97),1.7-8.9. / Johannes 1,35-42.

Vrijdag, 05 januari 2018
Weekdag van de Kersttijd (5 januari)
1e Johannes 3,11-21. / Psalmen 100(99),2.3.4.5. / Johannes 1,43-51.

Zaterdag, 06 januari 2018
Weekdag van de Kersttijd (6 januari)
1e Johannes 5,5-13. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / Marcus 1,6-11.

 

Zondag, 07 januari 2018
OPENBARING DES HEREN - HOOGFEEST
Jesaja 60,1-6. / Psalmen 72(71),1-2.7-8.10-11.12-13. / Efeziërs 3,2-3a.5-6. / Matteüs 2,1-12.

Maandag, 08 januari 2018
DOOP VAN DE HEER - Feest
Jesaja 42,1-4.6-7. / Psalmen 29(28),1-2.3ac-4.3c.9c-10. / Handelingen der apostelen 10,34-38. / Marcus 1,7-11.

Dinsdag, 09 januari 2018
Dinsdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 1,9-20. / 1e Samuël 2,1.4-5.6-7.8abcd. / Marcus 1,21b-28.

Woensdag, 10 januari 2018
Woensdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 3,1-10.19-20. / Psalmen 40(39),2.5.7-8.9-10. / Marcus 1,29-39.

Donderdag, 11 januari 2018
Donderdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 4,1-11. / Psalmen 44(43),10-11.14-15.24-25. / Marcus 1,40-45.

Vrijdag, 12 januari 2018
Vrijdag in week 1 door het jaar
1e Samuël 8,4-7.10-22a. / Psalmen 89(88),16-17.18-19. / Marcus 2,1-12. 

archief