Bookmark and Share

Op deze pagina kun je vinden welke lezingen

er de komende dagen tijdens de heilige Mis worden gebruikt

Hebben jullie een foutje ontdekt? Laat het even weten!

 

Zondag, 19 februari 2017
Zevende zondag door het jaar A
Leviticus 19,1-2.17-18. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8.10.12-13. / 1e Corinthiërs 3,16-23. / Matteüs 5,38-48.

Maandag, 20 februari 2017
Maandag in week 7 door het jaar
Sirach 1,1-10. / Psalmen 93(92),1ab.1c-2.5. / Marcus 9,14-29.

Dinsdag, 21 februari 2017
Dinsdag in week 7 door het jaar
Sirach 2,1-11. / Psalmen 37(36),3-4.18-19.27-28.39-40. / Marcus 9,30-37.

Woensdag, 22 februari 2017
Sint Petrus' Stoel, feest
1e Petrus 5,1-4. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Matteüs 16,13-19.

Donderdag, 23 februari 2017
Donderdag in week 7 door het jaar, H. Polycarpus, bisschop en martelaar
Sirach 5,1-10. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Marcus 9,41-50.

Vrijdag, 24 februari 2017
Vrijdag in week 7 door het jaar
Sirach 6,5-17. / Psalmen 119(118),12.16.18.27.34.35. / Marcus 10,1-12.

Zaterdag, 25 februari 2017
Zaterdag in week 7 door het jaar
Sirach 17,1-13. / Psalmen 103(102),13-14.15-16.17-18a. / Marcus 10,13-16.

 

Zondag, 26 februari 2017
Achtste zondag door het jaar A
Jesaja 49,14-15. / Psalmen 62(61),2-3.6-7.8-9. / 1e Corinthiërs 4,1-5. / Matteüs 6,24-34.

Maandag, 27 februari 2017
Maandag in week 8 door het jaar
Sirach 17,20-28. / Psalmen 32(31),1-2.5.6.7. / Marcus 10,17-27.

Dinsdag, 28 februari 2017
Dinsdag in week 8 door het jaar
Sirach 35,1-15. / Psalmen 50(49),5-6.7-8.14.23. / Marcus 10,28-31.

Woensdag, 01 maart 2017
Aswoensdag
Joël 2,12-18. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.12-13.14.17. / 2e Korinthiërs 5,20-21.6,1-2. / Matteüs 6,1-6.16-18.

Donderdag, 02 maart 2017
Donderdag na aswoensdag
Deuteronomium 30,15-20. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 9,22-25.

Vrijdag, 03 maart 2017
Vrijdag na aswoensdag
Jesaja 58,1-9a. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.18-19. / Matteüs 9,14-15.

Zaterdag, 04 maart 2017
Zaterdag na aswoensdag
Jesaja 58,9b-14. / Psalmen 86(85),1-2.3-4.5-6. / Lucas 5,27-32.

 

Zondag, 05 maart 2017
Eerste zondag van de veertigdagentijd
Genesis 2,7-9.3,1-7. / Psalmen 51(50),3-4.5-6a.12-13.14.17. / Romeinen 5,12-19. / Matteüs 4,1-11.
1ste zondag van de veertigdagentijd

Maandag, 06 maart 2017
Maandag in week 1 van de veertigdagentijd
Leviticus 19,1-2.11-18. / Psalmen 19(18),8.9.10.15. / Matteüs 25,31-46.

Dinsdag, 07 maart 2017
Dinsdag in week 1 van de veertigdagentijd
Jesaja 55,10-11. / Psalmen 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19. / Matteüs 6,7-15.

Woensdag, 08 maart 2017
Woensdag in week 1 van de veertigdagentijd
Jona 3,1-10. / Psalmen 51(50),3-4.12-13.18-19. / Lucas 11,29-32.

Donderdag, 09 maart 2017
Donderdag in week 1 van de veertigdagentijd
Esther 14,1.3-5.12-14. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8. / Matteüs 7,7-12.

Vrijdag, 10 maart 2017
Vrijdag in week 1 van de veertigdagentijd
Ezechiël 18,21-28. / Psalmen 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8. / Matteüs 5,20-26.

Zaterdag, 11 maart 2017
Zaterdag in week 1 van de veertigdagentijd
Deuteronomium 26,16-19. / Psalmen 119(118),1-2.4-5.7-8. / Matteüs 5,43-48.

 

Zondag, 12 maart 2017
Tweede zondag van de veertigdagentijd
Genesis 12,1-4a. / Psalmen 33(32),4-5.18-19.20.22. / 2e Timoteüs 1,8b-10. / Matteüs 17,1-9.

Maandag, 13 maart 2017
Maandag in week 2 van de veertigdagentijd
Daniël 9,4b-10. / Psalmen 79(78),8.9.11.13. / Lucas 6,36-38.

Dinsdag, 14 maart 2017
Dinsdag in week 2 van de veertigdagentijd
Jesaja 1,10.16-20. / Psalmen 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Matteüs 23,1-12.

Woensdag, 15 maart 2017
Woensdag in week 2 van de veertigdagentijd
Jeremia 18,18-20. / Psalmen 31(30),5-6.14.15-16. / Matteüs 20,17-28.

Donderdag, 16 maart 2017
Donderdag in week 2 van de veertigdagentijd
Jeremia 17,5-10. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 16,19-31.

Vrijdag, 17 maart 2017
Vrijdag in week 2 van de veertigdagentijd
Genesis 37,3-4.12-13a.17b-28. / Psalmen 105(104),16-17.18-19.20-21. / Matteüs 21,33-43.45-46.

Zaterdag, 18 maart 2017
Zaterdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Micha 7,14-15.18-20. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12. / Lucas 15,1-3.11-32.

 

Zondag, 19 maart 2017
DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Exodus 17,3-7. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Romeinen 5,1-2.5-8. / Johannes 4,5-42.
3e Zondag van de Veertigdagentijd

Maandag 20 maart 2017
H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD MARIA - Hoogfeest
2e Samuël 7,4-5a.12-14a.16. / Psalmen 89(88),2-3.4-5.27.29. / Romeinen 4,13.16-18.22. / Matteüs1,16.18-21.24a.

Dinsdag, 21 maart 2017
Dinsdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Daniël 3,25.34-43. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Matteüs 18,21-35.

Woensdag, 22 maart 2017
Woensdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Deuteronomium 4,1.5-9. / Psalmen 147,12-13.15-16.19-20. / Matteüs 5,17-19.

Donderdag, 23 maart 2017
Donderdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Jeremia 7,23-28. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Lucas 11,14-23.

Vrijdag, 24 maart 2017
Vrijdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Hosea 14,2-10. / Psalmen 81(80),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14.17. / Marcus 12,28b-34.

Zaterdag, 25 maart 2017
AANKONDIGING VAN DE HEER (MARIA BOODSCHAP) - Hoogfeest
Jesaja 7,10-14. / Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.11. / Hebreeën 10,4-10. / Lucas 1,26-38.

 

Zondag, 26 maart 2017
VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Zondag "laetare"
1e Samuël 16,1b.6-7.10-13a. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Efeziërs 5,8-14. / Johannes 9,1-41.

Maandag, 27 maart 2017
Maandag in week 4 van de Veertigdagentijd
Jesaja 65,17-21. / Psalmen 30(29),2.4.5-6.11-12a.13b. / Johannes 4,43-54.

Dinsdag, 28 maart 2017
Dinsdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Ezechiël 47,1-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / Johannes 5,1-16.

Woensdag, 29 maart 2017
Woensdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Jesaja 49,8-15. / Psalmen 145(144),8-9.13cd-14.17-18. / Johannes 5,17-30.

Donderdag, 30 maart 2017
Donderdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Exodus 32,7-14. / Psalmen 106(105),19-20.21-22.23. / Johannes 5,31-47.

Vrijdag, 31 maart 2017
Vrijdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Wijsheid 2,1a.12-22. / Psalmen 34(33),17-18.19-20.21.23. / Johannes 7,1-2.10.25-30.

Zaterdag, 01 april 2017
Zaterdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Jeremia 11,18-20. / Psalmen 7,2-3.9bc-10.11-12. / Johannes 7,40-53.

 

Zondag, 02 april 2017
VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Ezechiël 37,12-14. / Psalmen 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8. / Romeinen 8,8-11. / Johannes 11,1-45.

Maandag, 03 april 2017
Maandag in week 5 van de Veertigdagentijd
Daniël 13,1-9.15-17.19-30.33-62. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Johannes 8,12-20.

Dinsdag, 04 april 2017
Dinsdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Numeri 21,4-9. / Psalmen 102(101),2-3.16-18.19-21. / Johannes 8,21-30.

Woensdag, 05 april 2017
Woensdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Daniël 3,14-20.91-92.95. / Daniël 3,52.53.54.55.56. / Johannes 8,31-42.

Donderdag, 06 april 2017
Donderdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Genesis 17,3-9. / Psalmen 105(104),4-5.6-7.8-9. / Johannes 8,51-59.

Vrijdag, 07 april 2017
Vrijdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Jeremia 20,10-13. / Psalmen 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7. / Johannes 10,31-42.

Zaterdag, 08 april 2017
Zaterdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Ezechiël 37,21-28. / Jeremia 31,10.11-12ab.13. / Johannes 11,45-56.

 

Zondag, 09 april 2017
PALMZONDAG VAN HET LIJDEN VAN DE HEER
Jesaja 50,4-7. / Psalmen 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24. / Filippenzen 2,6-11. / Matteüs 26,14-75.27,1-66.
Palmzondag

Maandag, 10 april 2017
Maandag in de Goede Week
Jesaja 42,1-7. / Psalmen 27(26),1.2.3.13-14. / Johannes 12,1-11.

Dinsdag, 11 april 2017
Dinsdag in de Goede Week
Jesaja 49,1-6. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15.17. / Johannes 13,21-33.36-38.

Woensdag, 12 april 2017
Woensdag in de Goede Week
Jesaja 50,4-9a. / Psalmen 69(68),8-10.21bcd-22.31.33-34. / Matteüs 26,14-25.

Donderdag, 13 april 2017
AVONDMIS VAN WITTE DONDERDAG
Exodus 12,1-8.11-14. / Psalmen 116(115),12-13.15-16bc.17-18. / 1e Corinthiërs 11,23-26. / Johannes 13,1-15.

Vrijdag, 14 april 2017
GOEDE VRIJDAG VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER
Jesaja 52,13-15.53,1-12. / Psalmen 31(30),2.6.12-13.15-16.17.25. / Hebreeën 4,14-16.5,7-9. / Johannes 18,1-40.19,1-42.

Zaterdag, 15 april 2017
HEILIGE PAASNACHT VAN ZATERDAG OP ZONDAG - PAASWAKE
Exodus 14,15-31.15,1a. / Exodus 15,1b-2.3-4.5-6.17-18. / Romeinen 6,3-11. / Lucas 24,1-12.

 

Zondag, 16 april 2017
PAASZONDAG - VERRIJZENIS VAN DE HEER - DAGMIS VAN PAASZONDAG - Hoogfeest met octaaf
Handelingen der apostelen 10,34a.37-43. / Psalmen 118(117),1-2.16ab-17.22-23. / Kolossenzen 3,1-4. / Johannes 20,1-9.

Maandag, 17 april 2017
Maandag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 2,14.22-33. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Matteüs 28,8-15.

Dinsdag, 18 april 2017
Dinsdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 2,36-41. / Psalmen 33(32),4-5.18-19.20.22. / Johannes 20,11-18.

Woensdag, 19 april 2017
Woensdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 3,1-10. / Psalmen 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Lucas 24,13-35.

Donderdag, 20 april 2017
Donderdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 3,11-26. / Psalmen 8,2a.5.6-7.8-9. / Lucas 24,35-48.

Vrijdag, 21 april 2017
Vrijdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 4,1-12. / Psalmen 118(117),1-2.4.22-24.25-27a. / Johannes 21,1-14. 

Zaterdag, 22 april 2017
Zaterdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 4,13-21. / Psalmen 118(117),1a.14-15.16-18.19-21. / Marcus 16,9-15.

 

Zondag, 23 april 2017
TWEEDE ZONDAG VAN PASEN: Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid
Handelingen der apostelen 2,42-47. / Psalmen 118(117),2-4.13-15.22-24. / 1e Petrus 1,3-9. / Johannes 20,19-31.

Maandag, 24 april 2017
Maandag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 4,23-31. / Psalmen 2,1-3.4-6.7-9. / Johannes 3,1-8.

Dinsdag, 25 april 2017
H. Marcus, evangelist - Feest
1e Petrus 5,5b-14. / Psalmen 89(88),2-3.6-7.16-17. / Marcus 16,15-20.

Woensdag, 26 april 2017
Woensdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,17-26. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / Johannes 3,16-21.

Donderdag, 27 april 2017
Donderdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,27-33. / Psalmen 34(33),2.9.17-18.19-20. / Johannes 3,31-36.

Vrijdag, 28 april 2017
Vrijdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,34-42. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Johannes 6,1-15.

Zaterdag, 29 april 2017
H. Catharina van Siëna, maagd en kerklerares, patrones van Europa - Feest
1e Johannes 1,5-10.2,1-2. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a. / Matteüs 11,25-30.

 

Zondag, 30 april 2017
DERDE ZONDAG VAN PASEN
Handelingen der apostelen 2,14.22-33. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / 1e Petrus 1,17-21. / Lucas 24,13-35.

Maandag, 01 mei 2017
Maandag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 6,8-15. / Psalmen 119(118),23-24.26-27.29-30. / Johannes 6,22-29.

Dinsdag, 02 mei 2017
Dinsdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 7,51-60.8,1a. / Psalmen 31(30),3cd-4.6ab.7b.8a.17.21ab. / Johannes 6,30-35.

Woensdag, 03 mei 2017
HH. Filippus en Jakobus, apostelen - Feest
1e Corinthiërs 15,1-8. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Johannes 14,6-14.

Donderdag, 04 mei 2017
Donderdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 8,26-40. / Psalmen 66(65),8-9.16-17.20. / Johannes 6,44-51.

Vrijdag, 05 mei 2017
Vrijdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 9,1-20. / Psalmen 117(116),1.2. / Johannes 6,52-59.

Zaterdag, 06 mei 2017
Zaterdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 9,31-42. / Psalmen 116(115),12-13.14-15.16-17. / Johannes 6,60-69.

 

Zondag, 07 mei 2017
VIERDE ZONDAG VAN PASEN
Handelingen der apostelen 2,14.36-41. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / 1e Petrus 2,20-25. / Johannes 10,1-10.

Maandag, 08 mei 2017
Maandag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 11,1-18. / Psalmen 42(41),2-3.43(42),3.4. / Johannes 10,1-10.

Dinsdag, 09 mei 2017
Dinsdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 11,19-26. / Psalmen 87(86),1-3.4-5.6-7. / Johannes 10,22-30.

Woensdag, 10 mei 2017
Woensdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 12,24-25.13,1-5a. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Johannes 12,44-50.

Donderdag, 11 mei 2017
Donderdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,13-25. / Psalmen 89(88),2-3.21-22.25.27. / Johannes 13,16-20.

Vrijdag, 12 mei 2017
Vrijdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,26-33. / Psalmen 2,6-7.8-9.10-11. / Johannes 14,1-6.

Zaterdag, 13 mei 2017
Zaterdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,44-52. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Johannes 14,7-14.

 

Zondag, 14 mei 2017
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
Handelingen der apostelen 6,1-7. / Psalmen 33(32),1-2.4-5.18-19. / 1e Petrus 2,4-9. / Johannes 14,1-12.

Maandag, 15 mei 2017
Maandag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 14,5-18. / Psalmen 115(113B),1-2.3-4.15-16. / Johannes 14,21-26.

Dinsdag, 16 mei 2017
Dinsdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 14,19-28. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.21. / Johannes 14,27-31a.

Woensdag, 17 mei 2017
Woensdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 15,1-6. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Johannes 15,1-8.

Donderdag, 18 mei 2017
Donderdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 15,7-21. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.10. / Johannes 15,9-11.

Vrijdag, 19 mei 2017
Vrijdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 15,22-31. / Psalmen 57(56),8-9.10-12. / Johannes 15,12-17.

archief