Bookmark and Share

05-06-2012, dinsdag in de 9e week door het jaar

OPENINGSWOORD

De heilige Bonifatius kwam 716 als missionaris naar het vasteland en verkondigde er het geloof onder de Friezen en in een groot deel van het tegenwoordige Duitsland. Zijn werkzaamheid vond erkenning bij het hoogste kerkelijke gezag te Rome, dat hem achtereenvolgens tot bisschop, aartsbisschop en pauselijke legaat verhief. Na de dood van Willibrord had Bonifatius gedurende enige tijd de zorg voor diens missie gebied. Hij was de stichter van het bisdom Mainz en van de abdij van Fulda. Hij riep verschillende gewestelijke concilies bijeen en vaardigde vele bepalingen af om het kerkelijk leven in de pas bekeerde streken te regelen.

Op een missiereis door Friesland werd hij op 5 juni 754 bij Dokkum door de heidenen vermoord, samen met zijn hulpbisschop en een priester en 50 andere christenen. Hun relieken werden aanvankelijk naar Utrecht overgebracht. Bonifatius ligt nu begraven in de dom van Fulda. Hij wordt vereerd als de apostel van Friesland en Duitsland.

PREEK

Er zijn momenten waarop een gesprek met Jezus lijkt op het nemen van een lift van de begane grond van ons aardse denken naar de bovenste verdieping van een wolkenkrabber van het goddelijke denken. Jezus heeft het talent om aardse onderwerpen te verheffen, zodat wij een beetje een inkijk kunnen krijgen in het Hart van zijn hemelse Vader. Dit is wat Hij deed toen de Farizeeën bij Hem kwamen met een strikvraag over het betalen van belasting.

De Farizeeën dachten, dat zij Jezus in het nauw hadden gedreven. Als Hij ja zou zeggen, dat zij belasting zouden moeten betalen, dan zou men Hem kunnen zien als iemand, die toegeeft aan de Romeinse onderdrukking. Maar als Hij nee zou zeggen, dan zou men Hem kunnen zien als een volksopruier.

Maar het gesprek kreeg een onverwachte wending naar een hoger goddelijk, niveau. Jezus nodigde de mensen uit om te zien, dat zoals de munt het beeld van de keizer draagt, zo draagt het menselijk hart het beeld van God. Zoals de munt aan de keizer toebehoort, zo behoort het hart aan God. De Farizeeën spraken over heersers en over geld, maar Jezus bracht het gesprek op een hoger niveau door te spreken over de macht en de liefde van God.

Wij zijn geen mensen, die aan Jezus strikvragen stellen. Maar wij leggen misschien weleens aan Jezus onze menselijke plannetjes voor in de hoop, dat Hij ze zal goedkeuren. Soms zal dit werken, zeker als wij de Heer de ruimte bieden om met een goed, aangepast alternatief te komen. Onze gedachten en veronderstellingen en verlangens bij de Heer brengen is ook een goede manier om te ontdekken of ze geworteld zijn in het evangelie of dat zij voortkomen uit onze gevallen menselijke natuur.

Maar er is dus blijkbaar nog een andere weg: in plaats van te zoeken naar Jezus' bevestiging of naar een aangepast programma, kun je Jezus de vrijheid geven om het gesprek tot een geheel nieuw niveau te verheffen. Durf je het aan om je plannen en bedoelingen opzij te zetten en om gewoon bij Hem te gaan zitten, met een luisterend hart. Laat Hem je overladen met zijn liefde. Dompel je onder in zijn woord. Laat zijn wijsheid schijnen in je hart. Het is niet altijd zo, dat we meteen een antwoord op onze vragen krijgen. Maar gebed kan zo verfrissend en inspirerend werken, dat het toch precies weten wat zij moeten doen. Omdat Jezus ons verheven heeft.