Bookmark and Share

01-06-2012, vrijdag in de 8e week door het jaar

OPENINGSTEKST

De gedachten van zijn hart gelden alle geslachten: hij wil hen redden van de dood en zal hun voedsel geven als zij honger hebben.

OPENINGSWOORD

Vandaag viert de Kerk eigenlijk de heilige Justinus, wijsgeer en martelaar. Uit heidense ouders geboren, bekeerde hij zich tot het christendom en schreef verschillende werken ter verdediging van het geloof. In Rome opende hij een wijsgerige school en hield er openbare debatten. Met andere christenen onderging hij ten tijde van keizer Marcus Aurelius omstreeks het jaar 163 de marteldood.

Maar Ada Prinse herinnerde mij er gisteravond fijntjes aan, dat het ook de Eerste Vrijdag van de maand is, de eerste dag van de heilig Hartmaand. Toen dacht ik: Ach, Justinus zal het wel niet zo erg vinden om zijn plaats af te staan aan het heilig Hart van Jezus. Onze wereld zit te springen om de liefde van Jezus. Alleen... veel mensen weten dat niet. Vragen wij Jezus, dat Hij zijn liefde opnieuw aan de wereld wil openbaren.

OPENINGSGEBED

Laat ons bidden. Heer, onze God, rust ons toe met de kracht van Jezus’ Hart en ontsteek in ons het vuur van zijn liefde. Laat ons gelijkvormig geworden met zijn beeld en deel hebben aan de eeuwige verlossing. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon... .

PREEK

Misschien dat we het voor ons kunnen zien gebeuren: Jezus komt net de Tempel binnen. Hij wordt geconfronteerd met een gebeuren, dat Hem doet koken van woede. Midden in de voorhof, wat een plaats van gebed zou moeten zijn, zijn kooplieden en geldwisselaars met hun zaken bezig. En wat doen de religieuze autoriteiten, die over deze heilige plaats moeten waken? Zij vullen hun zakken met de inkomsten van deze handel. Wij kunnen ons voorstellen, dat de apostelen elkaar aanstoten en dat ze verwachten, dat hun Meester elk moment in woede kan uitbarsten. Maar wat doet Jezus? Helemaal niets. Hij stelt de reiniging van de Tempel tot de volgende dag uit.

Waarom komt Jezus niet meteen in actie? Dat was echt niet, omdat Hij de nacht nodig had om moed te verzamelen. Hij hoefde ook niet lang na te denken om te besluiten wat Hij zou doen. Het had eigenlijk een praktische reden: het was al laat op de dag toen Hij de Tempel binnenkwam. Jezus wist hoe dan ook dat dit niet het juiste moment was. Hij heeft een gevoel voor timing. Hij wil de dingen doen wanneer zijn hemelse Vader vindt, dat de tijd daartoe is aangebroken.

Voor ons zou een dergelijke houding ook goed zijn. Wat doen we bijvoorbeeld als we merken, dat een vriend van ons een drankprobleem aan het ontwikkelen is? Wat is het juiste moment om te spreken? Doen we het meteen, zo van we moeten het in de kiem smoren? Of denken we er nog even over na? Willen we de omstandigheden, de oorzaken, beter leren kennen? Het zou het beste zijn om het drankprobleem eerst aan de hemelse Vader voor te leggen.

Of wat doen we als een echtgenoot steeds meer de neiging krijgt om te klagen en zwelgt in zelfmedelijden? Wij zouden hem of haar willen corrigeren, ook voor zijn of haar eigen bestwil, zonder te weinig te zeggen, maar we willen ook niet meer zeggen dan hij of zij aankan. Wij kunnen eerst advies inwinnen bij de heilige Geest.

Deze houding kan ook belangrijk zijn bij positieve ontwikkelingen. We merken, dat één van de kinderen of kleinkinderen meer geïnteresseerd raakt in gebed en zich tot Jezus en de Kerk aangetrokken voelt. Prachtig. Vragen wij de heilige Geest om wijsheid om de dingen op de juiste tijd en met de juiste maat te kunnen zeggen. Hij zal ons ingeven wanneer wij wat kunnen zeggen.

Wat doen wij vandaag? Leven wij volgens de pluk-de-dag-instelling of volgens de bezint-eer-ge-begint-instelling? Vragen wij de heilige Geest. Vragen wij het heilig Hart van Jezus. God, Vader, Zoon en heilige Geest, wil ons graag helpen de juiste keuzes te maken.