Alpha-cursus
Er begint weer een Alpha-cursus in september 2018.

====================

Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 22 februari.
Lees verder.

 

Bookmark and Share

Maakt de paden van de Heer recht.

10-12-2017, TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT, JAAR B

Meer lezingen, klik hier

VAN OKTOBER 2017 - JUNI 2018 VIERT ONZE DIONYSIUSPAROCHIE HAAR 150-JARIG BESTAAN !!!

Preek op 29-09-2017, HH. MichaŽl, GabriŽl en RafaŽl, aartsengelen, feest

29-09-2017
Home >>

Waar zat Natanaël aan te denken toen hij onder de vijgenboom zat? Natanaël kende de heilige Schrift heel goed. Misschien zat hij wel te denken aan de woorden van de profeet Micha, die de voorspelling heeft gedaan, dat het huis van Israël ooit heel vast zou komen te staan en dat iedereen – in vrijheid – zal kunnen zitten onder zijn eigen vijgenboom (4,4) en dat Natanaël toen tot God gebeden heeft om de komst van die dag te bespoedigen.

Onder deze overpeinzingen riep Filippus Natanaël op om mee te komen en Jezus te ontmoeten. Jezus had in zijn hart gekeken en beloofde Natanaël, dat hij de hemel open zou zien en de engelen Gods zou zien opstijgen en neerdalen in dienst van de Mensenzoon.

Zoals Jezus Natanaël zag onder de vijgenboom, zo ziet Hij ieder van ons. Zoals Jezus in het hart van Natanaël kon kijken, zo kent Hij ook ieder van ons vanbinnen en vanbuiten. Hij ziet ons zowel wanneer wij bidden als wanneer het gebed ver van ons is. Hij kent de diepste verlangens van ons hart en Hij wil ze graag vervullen. Net als bij Natanaël belooft Jezus voor ons de hemel te openen, zodat wij ooit zullen zien wat groter is dan wij ons ooit uit onszelf kunnen voorstellen.

Laten wij vandaag, nu wij het feest vieren van de heilige aartsengelen Michaël, Rafaël in Gabriël, eraan denken, dat Jezus ons ziet. Hij weet wanneer wij zitten en wanneer wij staan, Hij kent al onze gedachten. Hij kent onze hoop en onze diepste angsten. Daarom biedt Hij ons vandaag genade en aan goddelijke hulp.

Hij wil ons vandaag sterken in onze roeping, zoals Hij de aartsengel Gabriël naar Maria zond om haar te vertellen, dat zij de Moeder van Gods Zoon mocht worden. Hij wil onze ogen openen, zodat wij helderder kunnen zien, zoals Hij de aartsengel Rafaël zond om de blindheid van Tobit te genezen. En in onze strijd met de zonde zendt Jezus de aartsengel Michaël om ons te helpen Satan te weerstaan en het volk van God te beschermen.

Of wij nu onder een vijgenboom zitten, in de keuken staan of in de auto zitten, weten wij, dat Jezus ons nabij is. Amen.

Terug

Reacties

Nog geen reacties

Reageer