Alpha-cursus 2017
R.K. Parochie van de H. Dionysius Heerhugowaard

De Alpha-cursus begint weer op 20 september 2017. Miljoenen mensen wereldwijd hebben deze cursus gevolgd: een paar weken bezig zijn met de kernpunten van het christelijk geloof. De Alphacursus ... Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof is welkom. Alpha is ook een ‛opfris’-cursus! Lees verder.

====================

Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 22 februari.
Lees verder.

 

Bookmark and Share

Preek op 29-06-2017, donderdag in de 12e week door het jaar 1, diaken Eelke Ligthart

30-06-2017
zondag >>

OPENINGSWOORD

Allemaal van harte welkom bij de viering van de H. Eucharistie. Vandaag vieren we het hoogfeest van de H.H. apostelen Petrus en Paulus, een hoogfeest van de kerk.

De kerk herdenkt de marteldood van de apostelen Petrus en Paulus. Vanaf de tweede eeuw worden zij beschouwd als de dragers van de christelijke beweging. Zij hebben zich grenzeloos ingespannen om het geloof te verspreiden dat in Jezus van Nazareth de liefde en de trouw van God zichtbaar ge worden zijn.

Ondanks grote verschillen van aard, hebben beide Jezus openlijk beleden als de Messias, de Zoon van God. Zij verkondigden ook zijn boodschap ten koste van vele beproevingen. De traditie wil dat zij beide in Rome de marteldood zijn gestorven. Petrus vermoedelijk in het jaar 64. Zijn graf ligt op de Vaticaanse heuvel. En Paulus mogelijk gestorven in het jaar 67 en zijn graf is aan de weg naar Ostia. De lezingen brengen ons hun roeping en inzet voor de verkondiging van het evangelie in herinnering.

PREEK

Petrus en Paulus, hebben ze mensen van vandaag, hebben ze ons nog wat te zeggen? Ze laten twee verschillende kanten zien van ons kerk zijn. Petrus staat meer voor emotie; Paulus voor verstand. Petrus staat als verantwoordelijke voor de kerkorganisatie. Paulus voor de bijzondere gaven van de geest, die zich niet laten organiseren. Paulus was in sommige opzichten radicaler, Petrus zachtmoediger. Jezus koos twaalf verschillende mannen uit, met verschillende karakters. Daarnaast waren er nog zijn moeder Maria en andere vrouwen die een belangrijke rol speelden in geloofsgetuigenis, in zorg en gastvrijheid.

Juist die veelkleurigheid van de eerste apostolische gemeenschap is voor ons een belangrijk teken. Ook wij willen in onze tijd trouw zijn aan de apostelen, trouw aan hun inspiratie, hun leer, trouw aan hun bewogenheid, hun vuur, trouw aan hun geloof. Maar we ontdekken steeds opnieuw dat die trouw op gevarieerde manieren ingevuld mag worden. Al die apostelen, Johannes en Jacobus, Matteus en al die anderen hebben samen met Petrus en Paulus hun eigen accenten gelegd. Samen waren ze trouw aan Jezus de Messias. Dank zij hun trouw bestaat de kerk na 2000 jaar nog steeds en wordt het evangelie nog steeds verkondigd en beleefd. Mogen wij, met o.a. Petrus en Paulus en al die anderen als voorbeeld, ook de weg van Jezus volgen door het leven van iedere dag. Amen.

Terug

Reacties

Nog geen reacties

Reageer