Alpha-cursus 2017
R.K. Parochie van de H. Dionysius Heerhugowaard

De Alpha-cursus begint weer op 20 september 2017. Miljoenen mensen wereldwijd hebben deze cursus gevolgd: een paar weken bezig zijn met de kernpunten van het christelijk geloof. De Alphacursus ... Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof is welkom. Alpha is ook een ‛opfris’-cursus! Lees verder.

====================

Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 22 februari.
Lees verder.

 

Bookmark and Share

Preek op 22-06-2017, donderdag in de 11e week door het jaar, diaken Eelke Ligthart

22-06-2017
zondag >>

Vandaag krijgen we les in bidden. “Als je bidt, gebruik dan niet al te veel woorden, veel bijzinnen om aan God duidelijk te maken wat we willen vertellen of vragen. Het beste is om korte zinnen te gebruiken. Toch dringt Jezus er bij ons op aan om bij Hem op de deur te blijven kloppen. Niet de kwantiteit van het bidden is belangrijk, maar het gaat om de kwaliteit. Bovendien zegt Jezus: Want voordat ge Hem vraagt, weet uw vader wat gij nodig heeft. Hij kent onze gedachten nog voor we ze hebben uitgesproken. Daarom zijn korte en bondige zinnen voor hem genoeg. Hij begrijpt ons vragen, ook al doen we dat met weinig woorden. Het is niet nodig dat wij het Hem allemaal uitleggen. Het gaat om zijn wil, en niet onze wil, Zijn naam moet worden geheiligd en niet de onze, Zijn rijk moet komen en niet het onze.

“Onze Vader, die in de hemelen zijt”, met deze aanroeping beginnen wij het Onze vader. Het is een verbindende Godsgedachte tussen de God van het oude testament en het nieuwe testament. Het is dezelfde God, niet ver weg, maar we halen Hem binnen in de menselijke sfeer, a.h.w. in de familiesfeer. God staat vlak achter ons als steun en toeverlaat. Hij is daarmee als een vader die zijn kinderen opzoekt, die dicht bij de mensen wil zijn, die met ons meeloopt door ons leven. De vader die de wijngaardenier is van de wijnstok Christus en ons op die manier voedt. Het is ook de Vader van de verloren zoon, die schuldige zonen en dochters opwacht in mildheid en vergevingsgezindheid. Ondanks alles staat Hij steeds met open armen om ons te ontvangen.

Gods vader zijn, zijn vaderschap over ons, heeft op ons nog niet de volle uitwerking, omdat wij vaak te veel en te vaak het wereldse stellen boven het hemelse, dat van de vader is. ”Die in de hemelen zijt”, is voor sommige mensen juist niet een teken van intimiteit, van nabij zijn. De hemel is immers ver weg, ver van ons verwijderd, maar waar dat is, weten we niet. Bovendien hemel en aarde zijn wezenlijk ander begrippen. God, die onze vader is, is ook radicaal verschillend van alles wat hier op aarde bestaat. Toch blijft God die in de hemel is ons grote voorbeeld. Hij is zonder zonde, Hij vergeeft onze zonden, Hij is de onbegrijpelijke en de ongrijpbare. Toch blijft Hij Onze Vader, op aarde zoals in de hemel. Amen.

Terug

Reacties

Nog geen reacties

Reageer