Alpha-cursus 2017
R.K. Parochie van de H. Dionysius Heerhugowaard

De Alpha-cursus begint weer op 20 september 2017. Miljoenen mensen wereldwijd hebben deze cursus gevolgd: een paar weken bezig zijn met de kernpunten van het christelijk geloof. De Alphacursus ... Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof is welkom. Alpha is ook een ‛opfris’-cursus! Lees verder.

====================

Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 22 februari.
Lees verder.

 

Bookmark and Share

Preek op 20-01-2017, vrijdag in de 2e week door het jaar I, pastoor Frank Domen

20-01-2017
zondag >>

Het gebeurt geregeld, dat er bij de Verenigde Naties een groep ambassadeurs bij elkaar komt om te spreken over hoe hun landen kunnen samenwerken in het oplossen van een bepaalde crisis. Stel, dat nu één afgezant geen idee heeft over hoe zijn eigen president over een bepaalde kwestie denkt. Deze afgezant zal dan bij de onderhandelingen niet kunnen helpen en hij zal zijn land niet goed kunnen dienen.

In Jezus' tijd zagen de mensen de apostelen als een soort ambassadeurs, als iemand, die door een persoon met gezag werd uitgezonden. Dus toen Jezus zijn apostelen uitkoos, nam Hij mensen van wie Hij erop kon vertrouwen, dat zij in zijn Naam zouden genezen en verkondigen. Maar eerst moesten zij zelf de boodschap, die zij zouden gaan verkondigen, begrijpen. En daarom riep Hij de apostelen bij zich om bij Hem te blijven.

Om vruchtbaar te kunnen werken, moesten zij Jezus goed leren kennen. Zij moesten niet alleen zijn manier van denken en zijn plannen leren kennen, maar ook zijn verlangens en dromen. Zij moesten weten wat Hij op zijn Hart had. En dat alles zouden zij alleen maar kunnen leren kennen als zij tijd met Hem doorbrachten.

Nu kunnen wij, mensen van deze tijd, natuurlijk niet net als de apostelen met Jezus om een kampvuurtje gaan zitten om Hem beter te leren kennen. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht, van de noodzaak, om Hem beter te leren kennen. Er zijn meerdere manieren om dit te bereiken, maar laten wij vandaag even kijken naar de beste manier: iedere dag wat tijd gebruiken om de heilige Schrift te lezen en te bestuderen. Wij kunnen dit alleen doen of met andere mensen samen. Of wij kunnen een boek nemen dat uitleg geeft over de heilige Schrift.

Wij moeten een tekst dan niet alleen maar lezen, maar wij kunnen ermee bij de Heer gaan zitten in aanbidding. We kunnen Jezus vragen wat zijn visie is in bepaalde kwesties in ons eigen leven of wij kunnen in een breder verband vragen naar wat Hij vindt van actuele zaken, die in onze gemeenschap of in de grote wereld spelen. Zijn woord kan ons leiden als wij naar antwoorden zoeken, maar laten wij ook kijken of wij bij het lezen van bepaalde woorden bijzonder geraakt worden; dat kan van de heilige Geest komen.

Denken wij eraan, hoe meer wij over Jezus weten en hoe meer wij beseffen hoe Hij zich voelt, hoe betere ambassadeurs wij voor Hem kunnen zijn. Amen.

Terug

Reacties

Nog geen reacties

Reageer