Alpha-cursus 2017
R.K. Parochie van de H. Dionysius Heerhugowaard

De Alpha-cursus begint weer op 20 september 2017. Miljoenen mensen wereldwijd hebben deze cursus gevolgd: een paar weken bezig zijn met de kernpunten van het christelijk geloof. De Alphacursus ... Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof is welkom. Alpha is ook een ‛opfris’-cursus! Lees verder.

====================

Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 22 februari.
Lees verder.

 

Bookmark and Share

Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

18-06-2017, SACRAMENTSDAG - HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS - HOOGFEEST

Meer lezingen, klik hier

Preek op 12-01-2017, donderdag in de 1e week door het jaar I, diaken Eelke Ligthart

13-01-2017
zondag >>

Dierbare medegelovigen, in de tijd van Jezus was de melaatsheid een ziekte die niet alleen het lichaam aantastte, maar de mens ook uitsloot om bij anderen te wonen. Ze werden verbannen uit hun dorp. Geen sociale contacten en geen godsdienstig leven meer. Besmettelijke ziekten werden bovendien ook beschouwd als een soort straf van God. Uitsluiting van alles was ook een beveiliging voor de andere mensen. Misschien sluiten ook wij soms mensen uit omdat ze lastig zijn. Jezus doet dat niet.

Maar door medelijden bewogen, stak Jezus zijn hand uit, raakte de man aan en sprak tot hem: “Ik wil word rein”.

Het sociale verbod om in contact te komen met deze besmette mensen, wordt door Jezus met voeten getreden. Besmette mensen, mensen met een vlekje, mensen die buiten de boot zijn gevallen, lijken voor Jezus juist een doelgroep te zijn geworden. Hij kiest in het openbaar partij voor de lijdende mens. God is geen God op afstand, Hij staat tussen de mensen en zoals het er staat: “Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd”.

In het onze Vader, dat we toch heel vaak bidden, zeggen we “Verlos ons van het kwade”. De laatste zin uit het Onze vader. Een vergelijkbare vraag stelde die melaatse aan Jezus.

Toch lijkt het kwaad in de wereld steeds toe te nemen en vele mensen vragen zich af heeft Jezus het moede hoofd neergelegd. Nee beste mensen, Jezus blijft het kwade bestrijden, maar Hij doet dat door ons. Net zoals Hij het goede wil doen door ons. God heeft geen andere handen dan die van ons, ook niet om het lijden van medemensen te verzachten. Eigenlijk moeten we onszelf de vraag stellen net zo als Jezus geraakt worden door het lijden van medemensen, en durven we ook medemensen te benaderen die met leed te maken hebben.

Het is een niet eenvoudige opgaaf om dat toch maar te doen.

Een ander aspect van deze lezing is dat mensen soms denken dat Jezus wilde bewijzen met die wonderen dat Hij de zoon van God was. Maar lieve mensen Jezus vertoont geen macht om zichzelf op de voorgrond te plaatsen. Hij geeft aan de gereinigde melaatse de opdracht om er met niemand over te praten. Jezus werkt in de stilte. Hij lijkt een verborgen God. Wat zouden wij graag soms duidelijke tekens zien van zijn aanwezige werkzaamheid, dat Hij met krachtige hand optrad tegen kwaad en dreiging die we bijna iedere opnieuw ervaren. Hij doet het niet. Jezus verlaat zelfs de stad en zoekt eenzame plaatsen. Aan het einde van zijn leven, blijkt pas wie hij is, wie Hij geweest is en wie Hij nog is en wat zijn bedoeling met mensen. Laten ook wij in stilte en met vertrouwen, met diepe verbondenheid met Hem leven. Niet uit op succes en eer, maar leven om te dienen in verbondenheid met elkaar. Amen.

Terug

Reacties

Nog geen reacties

Reageer