Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 22 februari.
Lees verder.

 

================

Alpha-cursus

in onze R.K. Parochie van de H. Dionysius

Miljoenen mensen, wereldwijd, hebben kennis gemaakt met de Alpha-cursus, die ook elk najaar in onze parochie gegeven wordt. Op 21 september a.s. is (weer) de eerste avond. Vervolgens komen we tot en met 23 november tien maal bij elkaar.
Lees verder.

Bookmark and Share

Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren.

21-05-2017, ZESDE ZONDAG VAN PASEN

Meer lezingen, klik hier

Preek op 01-02-2017, woensdag in de 4e week door het jaar I, pastoor Frank Domen

01-02-2017
zondag >>

Het zal niet eenvoudig zijn, maar proberen wij ons even voor te stellen, dat wij weer een tiener zijn, een jaar of 18. Wij hebben onze vader gevraagd of hij ons en onze vrienden met de auto naar de bioscoop in de stad wil brengen, maar het enige wat hij doet is in stilte ons diep in de ogen kijken. Dan komt er een grijns op zijn gezicht. Hij doet zijn hand in zijn jaszak en hij geeft ons de sleutel van zijn gloednieuwe auto. "Vanavond is hij helemaal van jou," zegt hij. "Wees voorzichtig." Even later raken wij geëmotioneerd als wij de sleutel in het contact omdraaien. Er komt een gezonde dosis angst in ons op. Er is ons iets van grote waarde toevertrouwd.

Dit voorbeeld staat niet ver af van de werkelijkheid, want God heeft ons iets gegeven, dat veel kostbaarder is dan een nieuwe auto. Hij heeft ons zijn genade toevertrouwd. En Hij heeft ons de opdracht gegeven om die genade te delen met alle mensen om ons heen. "Past op," zegt Hij, "dat niemand van u de genade van God verspeelt" (Hebr. 12, 15).

Welnu, hoe kunnen wij Gods genade met anderen delen? Om dat te weten te komen kunnen wij het beste de handleiding raadplegen, die de eigenaar van deze genade ons heeft gegeven: de heilige Schrift. De oproep om de genade niet te verspelen staat te midden van een oproep om te leven in eenheid met elkaar. Relaties zijn dus de sleutel om de genade niet te verspelen. Als wij met anderen omgaan op de barmhartige manier waarop God met ons omgaat, zullen die anderen Gods genade ervaren en die genade zal hen dichter bij Hem brengen.

De heilige Schrift vermaant ons: "Streeft naar vrede met alle mensen... Laat geen bitter, schadelijk onkruid opkomen, dat uw hele gemeente vergiftigt" (Hebr. 12, 14-15). Hebben wij een relatie, die niet vreedzaam is? Vragen wij dan de heilige Geest om ons te helpen om de kring van genade uit te breiden tot die persoon, ongeacht de vraag wie er gelijk heeft. Bidden wij voor die persoon. Laten wij in ons hart vergeving schenken. Het kan zelfs helpen om dat hardop te zeggen. Of misschien moeten wijzelf om vergeving vragen. Vragen wij God de genade om dat te kunnen doen; laten wij die persoon op een of andere manier gaan dienen. Verwachten wij er niet iets voor terug. Richten wij ons enkel op het voorrecht om Gods genade te mogen uitdelen. Het evangelie eindigde met de opmerking van Jezus, dat Hij verwonderd stond over hun ongeloof. Laten wij het zo doen, dat Hij blij verwonderd is over ons geloof. Amen.

Terug

Reacties

Nog geen reacties

Reageer