Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 22 februari.
Lees verder.

 

================

Alpha-cursus

in onze R.K. Parochie van de H. Dionysius

Miljoenen mensen, wereldwijd, hebben kennis gemaakt met de Alpha-cursus, die ook elk najaar in onze parochie gegeven wordt. Op 21 september a.s. is (weer) de eerste avond. Vervolgens komen we tot en met 23 november tien maal bij elkaar.
Lees verder.

Bookmark and Share

Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren.

21-05-2017, ZESDE ZONDAG VAN PASEN

Meer lezingen, klik hier

Paus: christelijk leven is een strijd tegen de duivel

21-01-2017
zondag >>

Het christelijk leven is een dagelijks gevecht “om het rijk van Satan te vernietigen”.

Dat zei paus Franciscus donderdag tijdens de ochtendmis in Casa Santa Marta, zo meldt Radio Vaticaan.

Oorlog

Om die dagelijkse strijd te winnen, zei de paus, “is het noodzakelijk dat de Vader je naar Jezus toetrekt”. Echter, “de realiteit die ieder van ons ervaart wanneer hij Jezus nadert” is dat “de onreine geesten dat proberen te verhinderen, ze voeren oorlog tegen ons”.

Paus Franciscus sprak over de verleidingen die daarom noodzakelijkerwijs op het pad van een gelovige komen. “Een christelijk leven zonder verleidingen, is niet christelijk: het is ideologisch, gnostisch, maar niet christelijk.”

Verleidingen

Als je nooit verleidingen kent, zei de paus, “bid dan, want je bent op de verkeerde weg!”. Want “als de Vader de mensen naar Jezus toetrekt, is er een ander die je de andere kant op trekt en binnenin je oorlog met je voert! En daarom spreekt Paulus over het christelijk leven als een strijd: een dagelijkse strijd. Een strijd!”

Het gaat, zo benadrukte Franciscus, om een gevecht “om het rijk van Satan, het rijk van het kwaad, te overwinnen, te vernietigen”. Daarom “is Jezus gekomen, om Satan te vernietigen! Om zijn invloed op onze harten te vernietigen”.

Strijd in je hart

Als je als gelovige vooruit wilt komen in het christelijk leven “moet je vechten!”, zei de paus ook. “Je hart voelen vechten, opdat Jezus overwint.”

Franciscus vroeg de gelovigen tijdens zijn preek dan ook na te gaan hoe het er in je eigen hart voorstaat: “Voel ik die strijd in mijn hart? Tussen het gemak of de dienstbaarheid aan de ander, tussen me vermaken of bidden en de Vader aanbidden, tussen het een en het ander, voel ik de strijd?”

Onderscheiding

“Laat ieder van ons in zijn eigen hart onderzoeken hoe de situatie er daar voorstaat”, zei de paus tot slot. “Laten we de Heer vragen om christenen te zijn die weten te onderscheiden wat er in het eigen hart gebeurt en die de weg weten te kiezen waarop de Vader ons naar Jezus toetrekt.” (KN/RV) 

Terug

Reacties

Nog geen reacties

Reageer