Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 22 februari.
Lees verder.

 

================

Alpha-cursus

in onze R.K. Parochie van de H. Dionysius

Miljoenen mensen, wereldwijd, hebben kennis gemaakt met de Alpha-cursus, die ook elk najaar in onze parochie gegeven wordt. Op 21 september a.s. is (weer) de eerste avond. Vervolgens komen we tot en met 23 november tien maal bij elkaar.
Lees verder.

Bookmark and Share

Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren.

21-05-2017, ZESDE ZONDAG VAN PASEN

Meer lezingen, klik hier

Overweging op 27/28-01-2017, 4e zondag door het jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

29-01-2017
zondag >>

OPENINGSWOORD

Beste medegelovigen. Welkom in deze woord en communieviering op de 4e zondag door het jaar. De lezingen van dit weekend geven ons weer richting ,hoe wij als christen kunnen en horen te leven.

Zelfs in het oude testament, ver voor Jezus leven op aarde, spoorde de profeet Sefanja de mensen al aan de Heer te zoeken, met Hem verbonden te blijven.

De apostel Paulus geeft in zijn brief aan de christenen van Korinthië aan dat wij, de mens, in verbondenheid met God, veel tot een goed eind kunnen brengen, maar zonder Hem niets. En wat moeten we met het Evangelie waarin Jezus onder andere zegt: “zalig de armen van geest, zalig de treurenden, zalig zij die verlangen naar gerechtigheid en vrede.

Zijn die beproevingen wel zo zalig, of bedoelt jezus het anders. Zou het kunnen zijn dat Jezus, evenals Sefanja en Paulus, ons voorhoudt, dat als wij met Hem verbonden blijven, wij alles in het leven aankunnen en met Hem gelukkig kunnen zijn.

Omdat we nog vaak tekort schieten, in ons doen en laten, willen we dit belijden aan God en elkaar, om de Heilige Communie waardig te kunnen ontvangen.

OVERWEGING

Dierbare medegelovigen. In het oude testament roept Sefanja de dienaars van het land op om Jahweh te zoeken. Deze dienaars zijn de sociaal armen, de onderdrukten, de behoeftigen. Deze mensen worden in tijden van beproeving, opgeroepen heel hun hoop op God te stellen.

In het evangelie hebben we geluisterd naar het gedeelte dat bekend staat als de ‘zaligsprekingen’. Ze vormen het begin van de Bergrede. Het is de toespraak, die Jezus aan het begin van zijn openbare leven houdt en waarin hij zijn programma bekend maakt. Je kunt zeggen, het is Jezus’ troonrede.

Zaligsprekingen, zalig. Wat betekent dat woord? ‘Zalig’ kan doen denken aan iets hemels, iets bovenaards, en tegelijk ook aan zeer aardse dingen. Wij kunnen zalig genieten van bijvoorbeeld: in de zomer op een terras zitten met een lekker kopje koffie, een mooi televisie programma, fijne muziek, een goed gesprek met mensen, genieten van je kleinkinderen die nog onbevangen en oprecht zijn.

De rede van Jezus klinkt dan vreemd in de oren. Hij zegt: zalig de armen van geest, zalig de treurenden. Wat is er nu zalig aan verdriet, aan armoede? Die woorden passen toch niet bij elkaar!

Je kunt het woord ‘zalig’ vertalen in, ‘gaaf’ of ‘gezegend’ en ’ in precies zo zijn als door God bedoeld’. Maar ook dan nog, houden de zaligsprekingen iets tegendraads.

Wie kan nu zeggen, wat gaaf dat ik iets verdrietigs meemaak, of dat ik in armoede leef , of dat ik me zorgen maak over de vrede in de wereld? Al die ellende willen we het liefst vermijden of omzeilen. Maar waarom prijst Jezus dit dan zalig. Waarom gaat Hij tegen de normen van deze wereld in. Of is dat juist zijn bedoeling? Wil hij deze wereld omgekeerd?

Heeft U ook weleens gehoord van mensen als U en ik, die in het leven al wat ups en downs hebben meegemaakt: “Het was een nare tijd met veel verdriet dat we hebben meegemaakt, Maar ik kan nu zeggen dat ik er sterker en een beter mens door geworden ben”.

Maar hoe kun je zo ver komen dat je kunt zeggen: ‘Ik heb dat meegemaakt, het is gebeurt maar het heeft mij, ons veel gebracht”. En ik denk dat velen van ons dit kunnen beamen, dit hebben ondervonden. Juist op die momenten dat we het moeilijk hebben, kunnen we leren en ervaren wat hoofdzaak in het leven is en wat er allemaal minder toe doet, wat geluk geeft en wat je uiteindelijk kunt missen. Als je nooit in een dal komt of als je voortdurend bezig bent de dalen in je leven te vermijden, als je de leegte met allerlei luxe probeert te camoufleren, wat weet je dan van geluk, wat weet je dan van God? Wie nooit is gevallen, weet die van opstaan?

Jezus wenst ons met de Zaligsprekingen geen armoe toe, geen verdriet, geen verlies van dierbaren. Lijden en tranen zijn geen idealen, geen ervaringen die je moet opzoeken.

Wel belooft Jezus geluk en zegen, in ons verdriet, in moeilijke tijden. In moeilijke tijden staan we dichter bij God dan wij denken.

En als we op moeilijke momenten zelf dicht bij God blijven, we ons aan Hem blijven toevertrouwen, dan is dat een zalig gevoel, en daar mogen wij ons mee gelukkig prijzen. Het is dan een geluk dat je zo met de situatie, hoe vervelend ook kunt dealen.

Als we zo met God, vallend en opstaand, ons leven kunnen leven dan is ons leven met God verbonden, dan zien we ons geluk, dan is ons leven zalig. Dan leven we ons leven zoals God dat voor ons bedoeld heeft. Amen. 

Terug

Reacties

Nog geen reacties

Reageer