Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 22 februari.
Lees verder.

 

================

Alpha-cursus

in onze R.K. Parochie van de H. Dionysius

Miljoenen mensen, wereldwijd, hebben kennis gemaakt met de Alpha-cursus, die ook elk najaar in onze parochie gegeven wordt. Op 21 september a.s. is (weer) de eerste avond. Vervolgens komen we tot en met 23 november tien maal bij elkaar.
Lees verder.

Bookmark and Share

Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren.

21-05-2017, ZESDE ZONDAG VAN PASEN

Meer lezingen, klik hier

Onderhoudswerkzaamheden (1)

13-05-2013
zondag >>

Er is tijdens de vieringen al verschillende keren gecollecteerd voor het onderhoud van de kerk. Wij kunnen nu zien waar ons geld aan wordt besteed. Om te beginnen worden de houten 'rabatdelen' boven de glas-in-lood-ramen vervangen. Zij verkeerden in slechte staat. Sommige zaten zelfs niet meer helemaal goed vast. Zij worden vervangen door 'rockpanel', een soort steenachtige kunststof. Het verschil tussen 'oud en nieuw' is goed te zien. Wat een frisse kleur! De voorzetramen zijn allemaal verwijderd, zodat de schilders binnenkort ook kunnen beginnen.

Terug

Reacties

Nog geen reacties

Reageer