Bookmark and Share

Tomas riep uit: Mijn Heer en mijn God! Toen zei Jezus tot hem: Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.

08-04-2018, TWEEDE ZONDAG VAN PASEN
                     Beloken Pasen en zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Meer lezingen, klik hier

Iedereen welkom op KiDi club bijeenkomst a.s. vrijdag 3 november!

31-10-2017
Home >>

Vrijdag 3 november komt de KiDi-club weer bij elkaar - van 18.30-20.00 uur. We hopen dat iedereen weer komt en nieuwe kinderen zijn altijd welkom. Iedereen mag natuurlijk ook vrienden en vriendinnen meenemen. Het thema vrijdag is: Sint Maarten. Martinus, zoals hij eigenlijk heette, was een soldaat die zich op latere leeftijd heeft laten dopen. Hij las graag in de Bijbel en werd een echte volger van Jezus. Op een koude dag zag Martinus een bedelaar zonder jas en ... wat deed hij?! Hij sneed met zijn zwaard zijn kostbare, maar warme, mantel doormidden en gaf de helft aan de bedelaar. En toen gebeurde iets heel moois ... 's nachts zag Martinus in een droom Jezus ... die de helft van zijn mantel droeg. Martinus dacht toen aan Jezus' woorden: "Alles wat jullie voor de minsten der Mijnen doen, doen jullie voor Mij". Alle kinderen krijgen een kleine herinnering aan Sint (Sint betekent 'de heilige') Maarten - de heilige Martinus. Gods zegen.

Pastoor Frank Domen

Terug

Reacties

Nog geen reacties

Reageer