Alpha-cursus 2017
R.K. Parochie van de H. Dionysius Heerhugowaard

De Alpha-cursus begint weer op 20 september 2017. Miljoenen mensen wereldwijd hebben deze cursus gevolgd: een paar weken bezig zijn met de kernpunten van het christelijk geloof. De Alphacursus ... Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof is welkom. Alpha is ook een ‛opfris’-cursus! Lees verder.

====================

Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 22 februari.
Lees verder.

 

Bookmark and Share

Een hele tijd later kwam de heer van de dienaars terug en hield afrekening met hen.

19-11-2017, 33E ZONDAG DOOR HET JAAR A

Meer lezingen, klik hier

VAN OKTOBER 2017 - JUNI 2018 VIERT ONZE DIONYSIUSPAROCHIE HAAR 150-JARIG BESTAAN !!!

Houellebecq: Opmerkelijke herleving katholieke Kerk Frankrijk

26-10-2017
Home >>

De Manif pour Tous-demonstraties hebben volgens Houellebecq katholieken het besef van hun kracht teruggegeven. (Foto: AP)

De Franse bestsellerauteur Michel Houellebecq ziet een opmerkelijke herleving van de katholieke Kerk in zijn land. Dat zegt hij in een interview met de Duitse Spiegel.

Naast een versterking van de islam zegt hij een “opmerkelijke terugkeer van het katholicisme” te zien.

Vooral charismatici

Die beweging doet zich vooral voor bij “de zogenaamde charismatici”, die hun vieringen “in happenings, in gevoelsuitbarstingen veranderen zoals ook pinksterchristenen en evangelicalen dat doen”. Houellebecq kan het fenomeen zelf niet helemaal vatten, maar beschouwt het veel minder als een reactionair verschijnsel zoals veelal wordt beweerd.

Geloof in eigen kracht

De demonstraties ‘Manif pour tous’ tegen het ‘homohuwelijk’ en het daaraan verbonden adoptierecht, Houellebecq spreekt van “massamobilisatie”, zijn de katholieken in Frankrijk zich opnieuw bewust van hun kracht. Een verborgen stroming is plotseling weer “in het daglicht” getreden.

Staatsgodsdienst

Volgens de schrijver van het geruchtmakende boek Soumission (onderwerping) zou de integratie van moslims “heel veel beter gaan” als “het katholicisme staatsgodsdienst was”. Het zou hen veel makkelijker vallen met een tweede plaats genoegen te nemen in een katholieke staat, aldus Houellebecq. Moslims hebben veel meer moeite met een seculiere en laïcistische staat omdat zij godsdienstvrijheid eerder zien als een instrument van godsdienstbestrijding.
Religie heeft volgens de schrijver een sleutelfunctie in de samenleving, bevordert samenhang en stimuleert gemeenschapsvorming.

Uit het Katholiek Nieuwsblad

Terug

Reacties

Nog geen reacties

Reageer