Bookmark and Share

Johannes de Doper richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: Zie het Lam Gods.

14-01-2018, 2E ZONDAG DOOR HET JAAR B

Meer lezingen, klik hier

VAN OKTOBER 2017 - JUNI 2018 VIERT ONZE DIONYSIUSPAROCHIE HAAR 150-JARIG BESTAAN !!!

Het Sacrament van het Vormsel 2018

09-11-2017
Home >>

Tieners (die in groep 8 zitten), jongeren en volwassenen zijn uitgenodigd om mee te doen aan de voorbereiding op het Sacrament van het Vormsel. Het Latijnse woord firmare, waarvan de term ‘Vormsel’ is afgeleid, betekent versterken of bekrachtigen. Door dit sacrament ontvangen we de bijzondere kracht en hulp van de heilige Geest. Als gevormde ‘volwassen’, christenen kunnen we van God getuigen door woord en daad en goede keuzes maken. Natuurlijk kunnen ook (nog) niet gedoopte tieners en volwassenen meedoen aan het vormsel-project: ‘Heb jij de Spirit?’ Op 18 januari 2018 vindt de startavond (19.00-20.00 uur) plaats in het Parochiecentrum, Middenweg 248, 1701 GH Heerhugowaard.

Ouders én vormelingen zijn dan van harte welkom. De andere ‘gewone’ bijeenkomsten zijn steeds op de donderdagavond van 19.00-20.30 uur en vinden plaats in het Parochiecentrum. Bovendien zijn twee ouderavonden gepland. Mgr. Jan Hendriks, onze hulpbisschop, komt onze tieners en ook de andere vormelingen het Sacrament van het Vormsel toedienen op zondag 1 juli 2017 om 11.30 uur.

Aanmelden:

pastoorfrank@dionysiusparochie.nl of 06 - 26 30 66 36

jj.ligthart@ziggo.nl of 072 - 57 44 328 Pastorie 072 - 57 11 292

Voor meer informatie kunt u hier klikken

 Vormelingen 2017

 

Terug

Reacties

Nog geen reacties

Reageer