Alpha-cursus 2017
R.K. Parochie van de H. Dionysius Heerhugowaard

De Alpha-cursus begint weer op 20 september 2017. Miljoenen mensen wereldwijd hebben deze cursus gevolgd: een paar weken bezig zijn met de kernpunten van het christelijk geloof. De Alphacursus ... Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof is welkom. Alpha is ook een ‛opfris’-cursus! Lees verder.

====================

Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 22 februari.
Lees verder.

 

Bookmark and Share

Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed?

15-10-2017, 28E ZONDAG DOOR HET JAAR A

Meer lezingen, klik hier

VAN OKTOBER 2017 - JUNI 2018 VIERT ONZE DIONYSIUSPAROCHIE HAAR 150-JARIG BESTAAN !!!

De Navolging van Christus, boek 1, Richtlijnen voor het innerlijk leven, hoofdstuk 9: Gehoorzaamheid en onderwerping

12-10-2017
zondag >>
 1. Het is iets groots onder gehoorzaamheid te staan, onder gezag te levert en niet zijn eigen heer en meester te zijn.
 2. Het is veel veiliger onderdaan te zijn dan bestuurder.
 3. Velen leven meer uit noodzaak dan uit liefde in onderhorigheid en dezen hebben het zwaar en morren al gauw; zij zullen dan ook de vrijheid van geest niet verkrijgen, behalve als zij zich omwille van God van harte onderwerpen.
 4. Loop hierheen of daarheen: gij zult de rust niet vinden, behalve in nederige onderwerping aan de leiding van uw overste.
 5. Fantasieën over verhuizing en verandering hebben al velen bedrogen.
 6. Het is waar dat iedereen volgens eigen inzicht handelt en meer sympathie voelt voor hen die het met hem eens zijn.
 7. Maar als God onder ons woont, kan het niet anders of wij moeten soms ook eigen mening prijsgeven terwille van de lieve vrede.
 8. Wie is zo wijs dat hij alles precies weten kan?
 9. Wil daarom niet te zeer op uw eigen mening vertrouwen, maar wees zo goed ook graag de mening van anderen te aanhoren.
 10. Als uw mening juist is en ge die dan toch laat varen ter liefde Gods en een andere volgt, zal dat voordeliger voor u zijn.
 11. Ik heb namelijk dikwijls horen zeggen dat het veiliger is naar raad te luisteren en die aan te nemen dan raad te geven.
 12. Soms zijn alle meningen goed. Dit niet willen erkennen, ofschoon het redelijk of vanzelfsprekend is, wijst op trots en koppigheid.

  Wil je meer lezen uit Thomas' Navolging, klik dan hier. 
       

 

Terug

Reacties

Nog geen reacties

Reageer