Bookmark and Share

Vieringen rond Pasen


Boetevieringen en biechtgelegenheid

vrijdag 16 maart 18.30 uur
in het Parochiecentrum - speciaal voor ouders en kinderen

woensdag 21 maart 19.00 uur
in de kerk

een persoonlijke afspraak maken met de pastoor is ook altijd mogelijk

24-25 maart: Palmpasen
zaterdag 24 maart 14.30 uur: Palmpasenkruisen maken in het parochiecentrum
                                19.00 uur: H. Mis met de Cantory/Gemengd Koor

zondag 25 maart 09.30 uur: Palmpasenprocessie - start Hugo-Waard
                             10.00 uur: Palmpasenviering met KISI

zondag 25 maart 19.00-20.00 uur:
PassieConcert met Spirit en Ritmisch Koor De Noord
in het kader van ons 150-jarig parochiejubileum

Witte Donderdag
donderdag 29 maart 19.00 uur: H. Mis met de Cantory/Gemengd Koor

Goede Vrijdag
verplichte vasten- en onthoudingsdag
vrijdag 30 maart 09.00 uur: ochtendgebed in de dagkapel
                            13.30 uur: Kruisweg in de tuin met KISI
                            15.00 uur: Kruisweg in de kerk
                            19.00 uur: Dienst van Goede Vrijdag

Stille Zaterdag
zaterdag 31 maart 09.00 uur: ochtendgebed in de dagkapel

Paaswake
zaterdag 31 maart 19.00 uur: Paaswake met Spirit

Pasen
zondag 1 april Hoogfeest van Pasen
10.00 uur:
H. Mis met de Cantory/Gemengd Koor
                  na de viering: gezellig samen-zijn in het Parochiecentrum

Tweede Paasdag
maandag 2 april 10.00 uur: H. Mis met KISI
na de viering: gezellig samen-zijn in het Parochiecentrum
en eieren zoeken in de tuinen