Bookmark and Share

Leesgroep Dionysiusparochie

Onze leesgroep komt al enkele jaren bij elkaar en bestaat op dit moment uit 6 personen. Wij komen om de twee weken op maandagavond, van 20.00 – 21.30 uur bij elkaar.

Wat hebben we zoal de laatste jaren gelezen: Boeken over de H. Franciscus, boeken door de benedictijn Anselm Grün geschreven, hoofdstukken uit de Bijbel.

Door het lezen komen we op ons eigen levensverhaal, op onze ervaringen in ons leven met God. Deze ervaringen worden met elkaar gedeeld in vertrouwen en respect. Door het delen van elkaars ervaringen kunnen we groeien in ons denken over levens- en geloofsvragen. Het is niet zo, dat er een vast plan is voor het te lezen boeken, eenieder kan een te lezen boek inbrengen.

Het laatste boek dat we met elkaar hebben gelezen was van Lorna Byrne, “Hoog in de Hemel”. Lorna Byrne ervaart al vanaf dat ze jong is engelen om haar heen. In haar boek spreekt zij over de beschermengel,  die eenieder van ons heeft en die ons nooit in de steek laat. Het was bijzonder om dit boek met elkaar te lezen, en ervaringen te delen. Door de gesprekken met elkaar zijn we ons er meer bewust van geworden, dat er engelen om ons heen zijn die ons willen helpen. We hebben allemaal een eigen beschermengel, of zoals deze vroeger werd genoemd een eigen Engelbewaarder.

Onze eerstvolgende bijeenkomst is op

maandag 8 september 2014, van 20.00 – 21.30 uur,

in de huiskamer van de pastorie.

Iedereen die zich bij ons wil aansluiten is van harte welkom. Heeft U zelf een boek dat U graag met anderen wil lezen en bespreken dan graag. Voor de koffie / thee wordt €0,50 gevraagd.

Voor meer informatie of als U zich wilt opgeven kunt U terecht bij
Jannie Ligthart 072 - 57 44 328