Bookmark and Share

Komt, volgt Mij; Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.

21-01-2018, 3E ZONDAG DOOR HET JAAR B

Meer lezingen, klik hier

VAN OKTOBER 2017 - JUNI 2018 VIERT ONZE DIONYSIUSPAROCHIE HAAR 150-JARIG BESTAAN !!!

De Maagd Maria bezoekt de zielen in het vagevuur (Engels)

Maria, do the souls in Purgatory have joy and hope in the midst of their suffering?
Yes. No soul would want to come back from Purgatory to the earth. They have knowledge which is infinitely beyond ours. They just could not decide to return to the darkness of the earth.
Here we see the difference from the suffering that we know on earth. In Purgatory, even if the pain of the soul is just terrible, there is the certitude of living forever with God. It’s an unshakeable certitude. The joy is greater than the pain. There is nothing on ...

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van zondag 21-01-2018, 3e zondag door het jaar B

Wil je je alvast voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 21 januari 2018, klik dan hier

De Navolging van Christus, boek 1, Richtlijnen voor het innerlijk leven, hoofdstuk 23: Bezinning op de dood

Zeer spoedig zal het hier met u gedaan zijn. Denk anders maar eens na hoe ge er voor staat. Vandaag is er de mens en morgen verschijnt hij niet meer (Gen. 37 : 30;44 : 28). En is hij eenmaal uit het oog verdwenen, dan verdwijnt hij ook spoedig uit het hart. Hoe afgestompt en gevoelloos is het menselijk hart dat alleen maar denkt aan wat er nu is en niet beter voorziet wat er nog komt. Bij al uw daden en gedachten moest gij u zo gedragen alsof gij vandaag zoudt sterven. Als gij een goed geweten hadt, zoudt gij...

Lees verder
Preek op 07-01-2018, Openbaring des Heren, jaar B, pastoor Frank Domen

Lieve medeparochianen, ik wil jullie een waargebeurd verhaal vertellen over een man, die Youri Gagarine heet. Bij sommigen gaat er misschien meteen een belletje rinkelen. Youri wordt geboren in het noordwesten van Rusland op 9 maart 1934. Zijn ouders ...

Lees verder
Overweging op 05/06-01-2018, Openbaring des Heren, jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het over mensen die in de stand van de sterren lezen dat er iets bijzonders aan de hand moet zijn. Drie koningen, geleid door een ster, zijn op weg gegaan naar het Kerstkind. De drie koningen, Melchior, Caspar en Balthazar ...

Lees verder
Stijgend aantal bezoeken aan onze website

Als pastoor van de Dionysiusparochie wil ik een keer mijn bijzondere dank uitspreken aan het adres van de vrijwilligers, die meewerken aan onze website. Zonder hen zou dit grootse werk - dat zich mag verheugen in een groeiende belangstelling - niet ...

Lees verder
Goedkope rijbewijskeuring voor senioren

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen op 24 januari, 28 februari en vervolgens eens per maand in het Dorpshuis  ...

Lees verder
Preek op 01-01-2018, hoogfeest Maria, Moeder van God, jaar B, pastoor Frank Domen

Als wij elkaar op deze eerste dag van het nieuwe jaar 2018 een 'Zalig Nieuwjaar' toewensen, dan is dat voor ons, christenen, niet zomaar een soort gelukswens. Het is ook geen toeval, dat de Kerk Maria, de gezegende Moeder van God, viert op deze dag, die een nieuw begin is. Het is eveneens geen toevalligheid, dat de Bijbellezingen van vandaag ons richten op het feit, dat God ons ...

Lees verder
Katholiek Nieuwsblad: Paus verbiedt tabaksverkoop in Vaticaan

Met ingang van het nieuwe jaar worden in het Vaticaan geen tabakswaren meer verkocht. Daarmee is het na het Aziatische koninkrijk Bhutan de tweede staat waar een verbod op ...

Lees verder
Preek op 31-12-2017, feest van de heilige Familie, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Vandaag vieren we een feest, het feest van de H. Familie, Jezus, Maria en Jozef, maar het Kerstverhaal is niet teneinde. Vandaag krijgt het kerstkind een naam. Daarmee wordt het lid van de Joodse volk. En het Joodse volk geeft geen namen die verwijzen naar het verleden, geen namen die in de mode zijn. Een kind krijgt een naam die gericht is op de toekomst. Een kind een hoopvolle ...

Lees verder
Opnieuw een wonder...

Opnieuw een wonder in Medjugorje - rector Nars Beemster vertelt Zoals ik heb verteld in 'n preek, ben ik na mijn bezoek aan de universiteit van Steubenville in de Verenigde Staten doorgereisd naar Medjugorje. Een bedevaartplaats in Bosnië Herzegovina, waar de Moeder Gods, naar ik vast geloof - en met mij vele tientallen miljoenen mensen die er in de voorbije jaren zijn geweest - nog altijd verschijnt. De Kerk heeft nog geen definitieve uitspraak gedaan en kan dat niet doen, omdat de verschijningen nog altijd voortduren. Een goede week geleden, net na mijn vertrek, ...

Lees verder
Preek op 26-12-2017, Tweede kerstdag, H. Stefanus, pastoor Frank Domen

Dat Jezus’ komst strijd oproept is in de Bijbel terug te vinden. Koning Herodes laat alle kleine jongens in Bethlehem en omgeving vermoorden in de hoop het pasgeboren kindje Jezus ook om te brengen. En dit kind, dat nu in doeken wordt gewikkeld, zal later als volwassen man ook in doeken worden gewikkeld, na een schijnproces en de voltrekking van zijn executie door kruisiging. Jezus zal dan niet worden neergelegd in een kribbe, maar in een graf: omgebracht door geweld van staatswege. En vandaag horen wij over Stefanus, één van de eerste christenen, die beschuldigd wordt van Godslastering en die daarom door steniging wordt ...

Lees verder
De heilige diaken Stefanus, dinsdag 26 december, om 10.00 uur is de heilige Mis

Op 26 december, Tweede Kerstdag, viert de Kerk over heel de wereld de dood van de heilige Stefanus, een van de eerste diakens. Kinderen, die meer over hem willen weten, kunnen hier klikken. En volwassenen, die meer willen weten, kunnen hier klikken. Op Tweede Kerstdag is de heilige Mis, een familieviering, om 10.00 uur. En de kinderen van de KISI-club komen zingen.

Preek op 25-12-2017, Eerste Kerstdag, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Je naam is een verhaal, zegt men wel eens. Je naam is jou gegeven door je ouders, vaak met zorg uitgezocht. Namen dragen vaak een betekenis met zich mee. De betekenis van iemand die een voorbeeld in je leven kan zijn, een familielid, een heilige. Soms heeft je naam een betekenis waarin een soort programma ...

Lees verder
Preek op 24-12-2017, Kerstnacht, jaar B, pastoor Frank Domen

Het werkt eigenlijk altijd: als wij een pasgeboren baby zien, smelt ons hart. Wij glimlachen, of stralen zelfs breeduit, misschien zonder het te beseffen. Sommige mensen denken terug aan de tijd, dat zijzelf klein waren of herinneren zich de geboorte van hun eigen ...

Lees verder
Katholiek leven: Wij bidden met onze kinderen

Allesandro en Franca Casotto komen uit Padua in Italië. Als familie hebben ze een missie. Ze draaien mee met de parochie in Roermond-Noordoost. “Wij doen niks bijzonders of speciaals,” vertelt Allessandro daarover, “maar proberen gewoon in ons ...

Lees verder
Katholiek leven: De liefde van Christus

Thea van der Klei wandelde naar Santiago de Compostella. “Ik kom uit een niet katholiek gezin en was zoekende: er moet iets meer zijn en ik wil het graag ervaren.” Op die wandeltocht ontmoet ze een vriendin met wie ze mooie gesprekken heeft over het geloof, ...

Lees verder
Brief van Bisschop Punt: Terugblik en dank

Kort voor de jaarwisseling wil ik als bisschop graag een moment met u terugblikken op het jaar 2017, en bovenal oprecht dank uitspreken naar onze vele priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, catechistes, besturen en vrijwillig(st)ers voor hun grootse inzet in het afgelopen jaar. We leven in enerverende tijden, in de wereld, in de Kerk en ook in ons eigen bisdom. We hebben toenemende vergrijzing en krimp gezien, maar ook verrassende tekenen van hoop. Voorlopig worden we nog wel wat kleiner als kerk, maar ...

Lees verder
De kerstvieringen in onze Dionysiusparochie

vr 22-12 19.00 uur kerstviering in Hugo-Waard
za 23-12 16.00 uur kerstviering in De Raatstede
za 23-12 19.00 uur 4e zondag van de advent in de Dionysiuskerk
zo 24-12 10.00 uur géén viering
zo 24-12 19.00 uur kerstviering met het ritmische koor Spirit in de Dionysiuskerk
  21.30 uur kerstviering met het Gemengd Koor en de Cantorij in de Dionysiuskerk
ma 25-12 10.00 uur viering eerste kerstdag
di 26-12 10.00 uur viering tweede kerstdag, familieviering met KISI

 

 

 

Kerstmis 2017

Kerstmis is de viering van de geboorte van Jezus Christus, de verlosser der mensheid. Deze geboorte markeert de menswording van God. Kerstmis is dus het feest van de incarnatie van God de Zoon. Als cultureel verschijnsel is Kerst de gekerstende versie van het Winterzonnewendefeest.

Lees verder
Preek op 23-12-2017, 4e zondag van de advent, jaar B (alleen zaterdag) pastoor Frank Domen

In deze adventstijd bereiden wij ons voor op de geboorte van Onze Heer Jezus Christus. De vierde kaars brandt vandaag. De geboorte van het goddelijk Kind is héél nabij. De vierde week valt eigenlijk helemaal uit. Vandaag gaat het evangelie over de vrouw, die zich van alle mensen het beste heeft voorbereid op de geboorte van Onze Heer Jezus Christus, dat is natuurlijk Moeder Maria ...

Lees verder
Levend Bethlehem groot succes!

Begeleid door lichtjes door de tuin van de parochie liepen circa 200 mensen langs het levende Kerstverhaal. Ze kwamen langs vertellers, zingende engelen met de boodschapper: engel Gabriël, de herders, de 3 wijzen, de volksteller, Romeinse wachters, koning Herodes en uiteindelijk bij de eindbestemming: ...

Lees verder
Preek op 17-12-2017, 3e zondag van de advent, jaar B, pastoor Frank Domen

Johannes de Doper komt om te getuigen van het licht. Geen licht dat ‘s morgens opkomt en ‘s avonds weer ondergaat, nee, als je dit geestelijke licht eenmaal hebt ontvangen, en je blijft het voeden door naar de Mis te gaan, door ook thuis te bidden - liefst samen - en door goede werken te verrichten, houdt het nooit op te schijnen. Het duister is een symbool voor alles wat ons bang en ...

Lees verder
Overweging op 15/16-12-2017, 3e zondag van de advent, jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. In de aanloop naar Kerstmis ontmoeten we vandaag weer de figuur van Johannes de Doper. Hij heeft als zending de komende Messias aan te kondigen, die, volgens de profeten, licht en toekomst zal brengen aan een volk dat uitkijkt naar betere tijden. Als godsdienstige leiders Johannes komen vragen naar zijn identiteit, blijft hij heel bescheiden. Maar zijn ...

Lees verder
Boetevieringen vóór Kerstmis

Woensdag 13 december om 19.00 uur is de 'gewone' Boeteviering - als goede voorbereiding op Kerstmis - in de kerk. Aansluitend is, voor wie wil, gelegenheid om het Sacrament van Boete en ...

Lees verder
Preek op 10-12-2017, 2e zondag Advent, jaar B, pastoor Frank Domen

Toen er in de oorlog alleen maar slecht nieuws was, en de mensen hoorden over bombardementen, razzia's onder de joden, tekorten in de hongerwinter, verzetsmensen die werden opgepakt en gefusilleerd; en toen de Duitsers iedere dag schreven en schreeuwden, dat de geallieerden op alle fronten aan de verliezende hand waren, klonk er gelukkig zo nu en dan ook ...

Lees verder
KiDi-club a.s. vrijdag 8 december

Vrijdag 8 december om 18.30 uur is er weer een bijeenkomst van de KiDi-club - de catecheseclub voor kinderen die op de basisschool zitten. Weten jullie dat er elk jaar in de kerk een grote kinder-kerststal wordt gebouwd. Het is een heel dorp met straten en verlichte huizen, een waterval, met engelen en natuurlijk...

Lees verder
Preek op 03-12-2017, de 1e zondag van de advent, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Er zijn in de bijbel, met name in de Psalmen, stukken die ons laten zien dat God over ons waakt. Bij dag, maar vooral ’s nachts waakt Hij over ons. Zelfs in een lied zingen we: “Gij geeft het uw beminden in de slaap”, genade en vrede, barmhartigheid krijgen we gratis.

Lees verder
3 december: Heilige Franciscus Xaverius

Franciscus wordt geboren in het Baskenland; een gebied van Spanje, dat tegen de Pyreneeën ligt. Zijn ouderlijk huis is het kasteel Xavier. De familie is wel van adel, maar arm. Daarom moet Franciscus als zesde van de kinderen door studie een toekomst opbouwen. Zo komt Franciscus in Parijs terecht in het ...

Lees verder
1 december: Heilige Eligius.

Misschien kennen sommigen van jullie deze heilige beter onder de naam: Sint Elooi. Wie is deze heilige? De kleine Eligius is heel handig. Hij kan goed met gereedschap omgaan. Daarom sturen zijn ouders hem naar een van de beste edelsmeden. Eligius is dan nog heel jong. Bij de edelsmid leert Eligius goed zijn vak. Hij blijkt ...

Lees verder
30 november: Heilige Andreas

Andreas is de oudere broer van Petrus. Hij is ook visser. In zijn vrije tijd gaat hij dikwijls naar Johannes de Doper luisteren. Hij vindt het heel mooi wat Johannes vertelt. Andreas is dan ook een leerling van Johannes. Dan op een dag leert Andreas een andere Meester kennen, het is Jezus. Andreas gaat de hele dag met Jezus mee...

Lees verder
Lezen we de ‘roomse’ Luther eigenlijk nog?

Het beeld dat met de publicatie van de 95 stellingen van Luther, nu vijfhonderd jaar geleden, de Reformatie begon, verdient enige bijstelling. Zowel katholieken als protestanten hebben die ...

Lees verder
Preek op 26-11-2017, Christus, Koning van het Heelal, pastoor Frank Domen

Als wij aan een koning denken, welke voorstelling hebben wij dan daarbij? Denken wij aan een koninklijke troon? Aan dappere ridders? Of een luxueuze levensstijl? Wat te denken van een herder!? Iemand, die zijn tijd in de velden doorbrengt om zorg te dragen voor zijn onderdanen en zijn leven riskeert voor zijn volk!?

Lees verder
Overweging op 24/25-11-2017, Christus, Koning van het Heelal, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve mensen. Het is alweer het laatste weekend van de kerkelijke jaarkring, het feest van Christus Koning. Volgend weekend begint het B- jaar met de Advent en leven we toe naar het feest van de openbaring van God in de wereld, door de geboorte van zijn zoon Jezus. Het feest van Christus Koning is het feest waarmee we erkennen dat Jezus Christus onze Koning is, en dat wij Zijn volgelingen willen zijn, die Zijn wetten proberen te onderhouden.

Lees verder
Zondag 26 november: hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal

Het hoogfeest 'Christus Koning van het heelal' wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het viert de universele heerschappij van Jezus, het geïncarneerde Woord van God. Christus Koning is de plechtige afsluiting van het kerkelijk jaar in de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk. De officiële Latijnse naam voor dit hoogfeest luidt: Dominus Noster Iesus Christus Universorum Rex.

Lees verder
Preek op 19-11-2017, 33e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

De advent begint pas op zondag 3 december, maar ik zou jullie nu toch al een kerstverhaal willen vertellen, want het past heel mooi bij het evangelie van vandaag. Het is kerstavond. In de hemel is het een drukte van jewelste, want er worden vanaf de aarde heel veel gebeden naar de hemel gezonden. Er is een hoofdengel - Joseph - en die is met name bezorgd over een groot aantal gebeden met ...

Lees verder
Ontvoerde Italiaanse priester ontmoet de Paus

De Italiaanse priester Maurizio Pallù was eerder enige tijd werkzaam in Nederland. In oktober werd hij vijf dagen ontvoerd in Nigeria. Na zijn vrijlating keerde hij terug naar Italië waar hij afgelopen woensdag de paus mocht ontmoeten...

Lees verder
Paus: 'Leven niet eindeloos rekken'

De beschikbaarheid van geavanceerde medische technieken betekent niet dat alles ingezet moet worden om menselijk leven in stand te houden. Dat schrijft paus Franciscus in een boodschap over de problematiek rond het levenseinde. De paus richtte zich...

Lees verder
Paus Franciscus: Wat is gebed nu echt?

We gaan door met de catecheses over de heilige Mis. Om de schoonheid van de eucharistieviering te begrijpen wil ik graag beginnen met een heel eenvoudig aspect: de Mis is gebed; het is zelfs bij uitstek het gebed, het hoogste, meest sublieme en ...

Lees verder
Oudste foto van een Mariaverschijning (Engels)

On June 24th, 1905, Thomas B. Hayward was enjoying the sights of the Narrows of St. John’s in Newfoundland, Canada when he pointed his camera at an unusual iceberg and snapped a photo. After getting the photo developed, it was clear there was ...

Lees verder
Benefietconcert 'Totus Tuus Maria'

Zondag 26 november, op het hoogfeest van Christus Koning, sluit het kerkelijk jaar af dat in het teken stond van het Jubileum van 100 jaar Fatima. De boodschap van Onze Lieve Vrouw van Fatima heeft grote waarde voor de mensheid. Daarom geven de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará (de Blauwe Zusters) op die dag een concert in het Sint-Janscentrum in Den Bosch op zondag 26 november in het Sint-Janscentrum Papenhulst 4, 5211 LC ’s-Hertogenbosch. Uit dankbaarheid voor Maria ...

Lees verder
Collecte voor de PCI

Het afgelopen weekend was de gehele opbrengst van de collecte bestemd voor de PCI, de Parochiële Charitatieve Instelling. De opbrengst was €919,11 (vorig jaar jaar €842,45) waarvoor onze hartelijke dank.

Jaarverslag van de PCI op 12-11-2017 door voorzitter Adriaan Rotteveel

Geachte pastoor Frank, diaken Eelke en medeparochianen, het doet mij deugd, dat ik ook dit jaar weer de gelegenheid krijg iets te zeggen over het werk van de PCI, de Parochiële Caritas Instelling in dit Caritas-weekend. Die benaming "Caritas-weekend" klinkt u misschien wat vreemd in de oren, maar het is dan ook pas de eerste keer, dat deze naam officieel door het Bisdom wordt gebruikt. Voorheen sprak men steeds over "het diaconale weekend", terwijl we toch altijd spreken over de Parochiele Caritas instelling. Nu moet ik u zeggen, dat ik blij ben met die ...

Lees verder
Preek op 12-11-2017, 32e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medeparochianen. Wat heb je liever: rijkdom of verstand? Wat is beter een knap uiterlijk of helderheid van geest? Gezondheid staat op nummer een van ons verlanglijstje, straks weer op vele nieuwjaarswensen. Maar bedoelen we dan ook: gezond oordelen, gezond bezig zijn, gezond omgaan met je medemensen? Is gezondheid van geest niet meer belangrijk dan een gezond ...

Lees verder
Brieven uit de missie van Pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India.

Klik hier voor zijn laatste brieven.

Het Sacrament van het Vormsel 2018

Tieners (die in groep 8 zitten), jongeren en volwassenen zijn uitgenodigd om mee te doen aan de voorbereiding op het Sacrament van het Vormsel. Het Latijnse woord firmare, ...

Lees verder
Paus Franciscus: De Mis is geen spektakel, maar een teken van Gods liefde!

We beginnen vandaag met een nieuwe reeks catecheses gericht op het ‘hart’ van de Kerk, ofwel de Eucharistie. Het is van fundamenteel belang dat wij christenen de waarde en de betekenis van de heilige Mis goed bevatten om onze relatie met God ...

Lees verder
‘Gewone mensen lazen de Bijbel al voor de Reformatie in volkstaal’

In media worden rond vijfhonderd jaar Reformatie “vooral achterhaalde en verouderde historische clichés herkauwd”. Een ervan is het verhaal dat door de Reformatie mensen de Bijbel...

Lees verder
Preek op 05-11-2017, 31e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

De lezingen spreken over de kerkelijke leiders. Als de priester het brood neemt en de wijn en hij spreekt die woorden van Christus - “Dit is mijn Lichaam ... Dit is mijn Bloed" - dan is het Jezus Christus zelf, die tot de hemelse Vader spreekt en tot alle mensen in de kerk. Iemand kan in de kerk een vurig betoog houden, maar als de priester woordelijk hetzelfde betoog houdt, dan gaat daar toch ...

Lees verder
Overweging op 03/04-11-2017, 31e zondag door het jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. De eerste lezing begint met: “Uit de profeet Maleachi”. Bij het woord profeet denken we meestal aan een toekomstvoorspeller, een soort waarzegger. Maar het woord profeet komt uit het Grieks, profèmi, en dat betekent: “spreken namens iemand”. En een profeet in de H. Schrift, is iemand die spreekt namens God. God heeft mensen nodig die Hem stem geven ...

Lees verder