Bookmark and Share
Adventsactie - update

Beste heer/mevrouw,

Meestal ontvangt u midden in het jaar geen nieuws van de Adventsactie. Uit evaluatie is echter gebleken dat veel mensen een concrete terugkoppeling op prijs stellen. Hieraan komen we u graag tegemoet!

In totaliteit is er in de Adventsactie €425.000 euro opgehaald. Daarmee hebben we alle tien de projecten de financiële hulp kunnen geven die zo hard nodig was.

Lees verder
IN SEPTEMBER BEGINT WEER DE NIEUWE ALPHA-CURSUS

De Alpha-cursus gaat weer beginnen op 24 september 2014.
al 14 miljoen mensen wereldwijd hebben deze cursus gevolgd:
een paar weken bezig zijn met de kernpunten van het christelijk geloof.

Lees verder.

Overweging op 18/19-07-2014 in de tehuizen, zestiende zondag door het jaar A, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. Het is Jezus gewoonte, door het vertellen van gelijkenissen, zijn leerlingen duidelijk te maken wat Hij hen wil leren.
In die gelijkenissen gebruikt Hij voorbeelden uit hun dagelijks leven.
Ook in de tijd van Jezus moest er gezaaid en geoogst worden, ze wisten hoe een mosterdzaadje zich kon ontwikkelen tot een grote boom, en ze wisten wat gist doet in het deeg.

Lees verder
Preek op zondag 13-07-2014, vijftiende zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, velen vinden het een mooi verhaal over de zaaier, want het is duidelijk, je ziet het zo voor je, het is een verhaal, zo lijkt het, uit het dagelijks leven. Helaas moet ik u teleurstellen. Het verhaal gebruikt wel mooie landelijke beelden, maar het is zeker niet uit het gewone dagelijkse leven gegrepen. Want heeft u ooit een akkerbouwer gezien, die zo onzorgvuldig met het zaad omspringt? Zeker in de tijd waarin wij leven, waar bijna alles met...

Lees verder
Preek op zondag 06-07-2014, veertiende zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Er bestaat een joods verhaal waarin Mozes God aanklaagt. Hij zegt: “Heer, hebt Gij uw kinderen niet erg veel lasten opgelegd? Ze moeten het juk van uw wetten dragen, al uw opdrachten vervullen, en hoeveel beproevingen moeten zij niet doorstaan! Eeuw in, eeuw uit het juk van de slavernij onder de machtigen van de aarde. U vraagt te veel van ons.”

Lees verder
Preek op zondag 29-06-2014, het hoogeest van de HH. Apostelen Petrus en Paulus, pastoor Frank Domen

Gisteravond, vóór de heilige Mis, toen een misdienaar de sacristie binnenkwam, gaf hij mij de tussenstand van de wedstrijd Brazilië-Chili. Ik wil jullie vandaag liever de tussenstand geven van de zonnepanelen. Want ik hoorde via via, dat sommige mensen hun twijfels hebben bij deze aanschaf.

De panelen zijn vorig jaar 15 oktober in bedrijf gegaan. Vandaag zullen wij de 8500 kilowatt opbrengst passeren. Tot nu toe zal onze energierekening al €1952,- lager uitvallen. En wij gaan hopelijk...

Lees verder
Preek op 27-06-2014, Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus, pastoor Frank Domen

"Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt." We kennen deze tekst wel. En juist daarom bestaat het gevaar, dat wij de diepe inhoud van deze woorden over het hoofd zien. Laten wij daarom eens een stukje bijbelstudie verrichten. "Komt allen," staat er. Dat woord drukt een beweging uit. Een gaan van de plaats waar je bent naar de plaats waar Jezus is. We kunnen dat op twee manieren opvatten. Een lichamelijke tocht: je gaat naar de kerk waar Jezus lichamelijk aanwezig is onder de gedaante van brood en wijn.

Lees verder
Preek op 22-06-2014, Sacramentsdag, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in de eerste lezing horen wij - vlak voordat hij zal sterven en waardoor hijzelf het beloofde land niet zal kunnen binnengaan - hoe Mozes het volk aanspoort om het goede te blijven doen, dat is: geloven in God, in diens liefde voor het volk en zij moeten ook Gods geboden onderhouden, want de liefde moet van twee kanten komen.

Lees verder
Overweging op 20/21-06-2014 in de tehuizen, Hoogfeest van het Heilig Sacrament, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, dit weekend vieren we het hoogfeest van het Heilig Sacrament. Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de Werkelijke Tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. Het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, ontstond in de Middeleeuwen en wordt evenals de zondag van de Drie-eenheid, en het feest van het Heilig Hart, gevierd in de...

Lees verder
ŽAbortusbeleid Nederland is ingehaald door wetenschap'

"Het huidige abortusbeleid staat op gespannen voet met de Nederlandse wet". Dat betoogde mr. Don Ceder vorige week in een lezing op de Dag van het Leven, die op 14 juni werd gehouden in Casa Nova in Nijmegen. Deze dag is een initiatief van Recht zonder Onderscheid, een pro-life stichting opgericht door pater Koopman.

Lees verder
Preek op zaterdag 07-06-2014 tijdens de vormselviering in Heiloo, monseigneur Jan Hendriks

Dat moment dat de heilige Geest over de apostelen kwam, werd alles anders.
Vóór die tijd zaten ze bang bij elkaar, de ramen en deuren gesloten, onzeker, ze wisten het niet meer.
Na die tijd waren het andere mensen: ze waren niet meer bezorgd over wat anderen zouden denken, wat ze van hen zouden vinden en hoe ze zouden reageren, nee:
ze gingen naar buiten en spraken vrijmoedig over Jezus en dat Hij uit de doden was opgestaan. 

Lees verder
Spanje: opmerkelijke opleving katholieke Kerk

Na het sterke verval van de Spaanse katholieke Kerk eind vorige eeuw is de laatste jaren sprake van een opmerkelijke heropleving.
Dat schrijft de Amerikaanse publicist Filip Mazurczak in het katholieke opinieblad First Things.

Lees verder
Preek op 15-06-2014, feest van de H. Drie-eenheid, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, in de eerste lezing hoorden we over de klim van Mozes de berg op. Eigenlijk zouden we dit allemaal mee moeten maken. En zeg nu niet te gauw, dat is niks voor mij, want een Gods ontmoeting die wilt u toch niet missen. Ook al zijn je botten stram, of kun je misschien bijna niet meer lopen, of denkt u misschien, mijn lichaam kan zo’n gevaarlijke tocht niet meer aan, maak die tocht dan toch maar mee in uw geest. Een soort geestelijke excursie, want...

Lees verder
Bisdombedevaart naar Rome in de meivakantie van 2015

Gaat u mee op bedevaart met het bisdom naar Rome?

Mgr. Punt en Mgr. Hendriks nodigen u van harte uit om mee te gaan op bedevaart naar Rome in de meivakantie van 2015! In samenwerking met reisorganisatie VNB wordt in die periode een 10-daagse busreis (30 april t/m 9 mei 2015) en een 6-daagse...

Lees verder
Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester, Feest, 12 juni, donderdag na Pinksteren

Hier zijn de misteksten te vinden van het nieuwe feest. Ik heb het snel gedaan, dus er komt nog een correctie overheen. Mocht iemand nog een foutje ontdekken, dan houd ik me aanbevolen.
Groeten
Pastoor Frank Domen

Lees verder
Preek op 09-06-2014, Tweede Pinksterdag, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, het geven van ‘tekens’ is in ons menselijk leven heel belangrijk. Kijken wij alleen al eens naar het verkeer. Groen op een verkeerslicht is een teken dat zegt: je kunt veilig doorrijden of doorlopen. Als je opeens van verre iemand naar je ziet zwaaien, dan weet je dat het om iemand gaat, die jou kent. Als iemand jou een bos bloemen...

Lees verder
Preek op 08-06-2014, Pinksterzondag, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in het 14e hoofdstuk van het Johannesevangelie, vers 12, zegt Jezus het volgende: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga”. Wat heeft Jezus’ opgang naar de hemelse Vader te maken met dat wij nog grotere werken dan Hijzelf zullen doen? Nu, in zijn plaats komt de heilige Geest. Het is uiteindelijk altijd de heilige Geest, die een goed werk tot stand brengt. Dus...

Lees verder
Het hoogfeest van Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.

Lees verder
Uitvoering Paulus Musical door onze KISI-club op 25-05-2014
Op zondag 25 mei jongstleden voerden ongeveer 50 kinderen in onze Dionysiuskerk te Heerhugowaard de musical Paulus uit. Het was een groot succes. Kinderen en volwassenen hadden veel samen gerepeteerd en beelden met veel enthousiasme het leven van de heilige apostel Paulus uit. Kijk hier voor een filmpje en voor een fotoreportage.
Lees verder
Preek op 01-06-2014, zevende zondag van Pasen, Pastoor Frank Domen

Afgelopen donderdag mochten wij met de apostelen meemaken, hoe Jezus Christus, onze Heer, in de hemel werd opgenomen. Kunnen wij het ons voorstellen hoe de apostelen daarna druk met elkaar pratend teruggingen? Hoe Petrus misschien tegen Johannes zei: “Zag je hoe Hij langzaam omhoogging, op een wolk, hoe er een hemels licht om Hem heen begon te schijnen, en hoe Hij uiteindelijk achter die ene grote wolk verdween, ik kon mijn ogen bijna niet losmaken van die laatste plek...

Lees verder
Overweging op 30/31-05-2014 in de tehuizen, zevende zondag van Pasen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, in de eerste lezing uit de handelingen van de apostelen, hoorden we dat de leerlingen van Jezus de Olijfberg afdaalden en terugkeerden naar Jeruzalem. De apostelen en Maria, de moeder van Jezus, hadden net de Hemelvaart van hun Heer meegemaakt, en ingetogen nà dit bijzondere moment, gingen ze terug naar hun verblijf in Jeruzalem. Daar aangekomen , sloten ze ramen en deuren, bang dat ze net als Jezus, opgepakt zouden worden. Ze...

Lees verder
Preek op 29-05-2014, Hemelvaart van de Heer, pastoor Frank Domen

Pasen is om twee redenen een belangrijk feest. Het is een gebeuren, dat een zwarte bladzijde van de mensengeschiedenis afsluit, namelijk de periode waarin het kwaad het laatste woord had, met name het kwaad van de dood. Jezus’ overwinning op de dood opende voor iedereen de weg naar het eeuwige leven. En de tweede reden is dat wij- met Jezus - inderdaad die weg naar het eeuwige leven kunnen opgaan.

Lees verder
Donderdag 29 mei - Hemelvaart van de Heer kerstcadeautje
Met Hemelvaart viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden. 

 

Lees verder
Op zondag 4 mei 2014 was bisschop Gabriël Edoe Komordji uit Ghana op bezoek in onze Dionysiusparochie (met fotoverslag)

Op zondag 4 mei 2014 was bisschop Gabriël Edoe Komordji uit Ghana - nadat hij in Rome bij de heiligverklaring van paus Johannes XXIII en paus Johannes Paulus II aanwezig was geweest - op bezoek in onze Dionysiusparochie. Om 10.00 uur ging hij als hoofdcelebrant voor in een plechtige Eucharistieviering met twee koren en wel tien...

Lees verder
Paulus Musical in onze Dionysiuskerk van Heerhugowaard

Vanaf zaterdagavond 24 mei wordt onze Dionysiuskerk omgebouwd tot decor voor een familiemusical waarin zo'n 50 kinderen van de KISI kids uit verschillende delen van het land zullen spelen.

Echt een spektakel waarin de apostel Paulus gevolgd wordt op zijn spannende avonturen en reizen.

Lees verder
Haarlem-Amsterdam: Nieuwe jongerenwebsite

De jongeren van Bisdom Haarlem-Amsterdam hebben een nieuwe website gekregen met een geel-oranje ‘blob’ als achtergrond van de hand van ontwerpstudio Impulsar. De website werd tijdens de Wereldjongerendagviering van het bisdomgepresenteerd door jongerenwerker Marius van der Knaap. De website is een initiatief van het Jongerenpastoraat van bisdom.

Op de nieuwe website is een duidelijke scheiding aangebracht...

Lees verder
Nederlandse vertaling paasboodschap paus

In de Kerk over de hele wereld klinkt de boodschap van de engelen aan de vrouwen nog na: ‘Wees niet bang! Ik weet dat jullie Jezus zoeken, de gekruisigde. Hij is hier niet, Hij is verrezen. Kom en zie de plek waar Hij heeft gelegen.’

Dit is het hoogtepunt van het evangelie, het is het goede nieuws bij uitstek. Jezus, die gekruisigd is, is verrezen! Deze gebeurtenis is de basis voor ons geloof en onze hoop. Als Christus niet was...

Lees verder
Geen wetenschappelijk bewijs

Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van God. Gelovigen geloven dat God aanwezig is in onze werkelijkheid. Maar je kunt nergens een wiskundige formule vinden die het bestaan van God bewijst, of een telescoop die God laat zien. Voor veel mensen vormt dit een obstakel om in God te kunnen geloven. Een onnodig obstakel.

Lees verder
Fotoreportage van de viering van Tweede Paasdag op 21-04-2014

Op Tweede Paasdag, 21-04-2014, kwamen over de honderd ouders en kinderen met de Kisi-club samen om de heilige Eucharistie te vieren. Tijdens deze viering werd aan vormelingen plechtig de geloofsbelijdenis overhandigd. Dit maakt onderdeel uit...

Lees verder
VIERINGEN ROND PASEN IN ONZE DIONYSIUSKERK

Vieringen rond Pasen

za 19 april Stille Zaterdag
09.00 uur: Morgengebed in de dagkapel
09.30 uur: biechtgelegenheid in de kerk tot 10.30 uur
14.00 uur: Biechtgelegenheid in de pastorie tot 15.00 uur

                 om te biechten
                 kun je ook telefonisch een afspraak maken

19.00 uur: Paaswake (Spirit)
21.30 uur: Paaswake (Cantory)

Lees verder
Pasen

Pasen is het feest ter herdenking van Christus' Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. In de viering van Pasen vallen twee belangrijke onderdelen te onderscheiden: de Paaswake in het duisternis van de paasnacht en de dagmis van Paaszondag. De Paaswake is het belangrijkst en wordt doorgaans ook het drukst bezocht.

Feest der feesten
Pasen is niet zomaar een feest. Het is het 'Feest der feesten', het brandpunt van het christelijke geloof. Aan de dood en verrijzenis van Jezus Christus ontlenen alle sacramenten en alle overige vormen van lofprijzing en heiliging hun kracht. Het hele kerkelijk...

Lees verder
Stille zaterdag of Paaszaterdag

Paaszaterdag, ook wel Stille Zaterdag, is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus' verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle Paaswake.

Lees verder
De viering van Goede Vrijdag: 18 april om 19.00 uur

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus ons van onze zonden verlost.

Goede dag

Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en sterven van Jezus staan centraal. Toch spreekt de Kerk van ‘Goede' Vrijdag. Het woord ‘Goede’ herinnert er namelijk aan dat Jezus is gestorven om ons van onze zonden te verlossen.

Lees verder
Het lijden van Jezus

Beste broeders en zusters, goedemorgen! Vandaag, halverwege de Goede Week, biedt de liturgie ons een trieste episode: het verhaal van het verraad van Judas, die naar de hogepriesters van het Sanhedrin gaat om over zijn Meester te marchanderen en Hem aan hen uit te leveren. ‘Hoeveel geven jullie mij, als ik Hem jullie uitlever?’ Vanaf dat moment staat er een prijs op Jezus’ hoofd.

Lees verder
De viering van Witte Donderdag: 17 april om 19.00 uur

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus de Eucharistie en het Priesterschap in.

Lees verder
Vijf Vlaamse jongeren, die paus Franciscus mogen interviewen

Het gebeurt bijna nooit, dat paus Franciscus een interview geeft. Maar vijf Vlaamse jongeren kregen het voor elkaar om hem 1:00 uur lang te mogen interviewen. Voor de paus was dit natuurlijk ook een uitgelezen mogelijkheid om zich te richten tot alle jongeren van de wereld. Klik hier... voor het interview.

Het lijdensverhaal van Jezus voor het tweede schooljaar

Een meisje, Emma, die een beetje voor is op de rest van de klas, gaat aan haar medeleerlingen het lijdensverhaal vertellen aan de hand van een powerpoint die haar moeder voor haar heeft samengesteld. Lijden, verrijzenis, en een beetje duiding op maat van kinderen.

Lees verder
Bisschoppelijke brief b.g.v. Zondag van de Arbeid

Aan de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en de besturen van de r.-k. parochies in Nederland.

Paus Franciscus neemt in zijn apostolische exhortatio Evangelium Gaudii geen blad voor de mond als het gaat om zijn kijk op de wereld van economie en geld verdienen. “Evenals het gebod “gij zult niet doden” een duidelijke grens stelt om de waarde van het menselijk leven te verzekeren, moeten wij vandaag “nee tegen...

Lees verder
Eucharistisch wonder ten tijde van Jorge Bergoglio, nu Paus Franciscus

Om 7 uur 's avonds op 18 augustus 1966 las pater Alejandro Pezet de Mis in een katholieke kerk in het handelscentrum van Buenos Aires. Toen hij klaar was met het uitdelen van de communie kwam er een vrouw naar hem toe en zei dat ze een weggeworpen hostie had gevonden op de kaarsenstandaard achter in de kerk. Toen...

Lees verder
Spirit 5 jaar in 2015

In september 2010 zijn wij gestart met een nieuw koor in onze parochie: Spirit. Bijna alle leden van toen zijn er nog bij, en gelukkig zijn er ook nieuwe leden bijgekomen. We zijn nu een groep van 24 personen. Geweldig natuurlijk! Dit betekent, dat we in september 2015 al weer 5 jaar gezellig bezig zijn. Wij, als koor, willen dit...

Lees verder
Het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus in zes bedrijven (PDF onderaan)

Als de evangelisten het lijdensverhaal beschrijven, doen ze dat vol vuur. Ze halen elk de herinneringen naar boven over specifieke details of over personen die er een rol in speelden, die zij het belangrijkste vinden. Daarom lijkt het soms alsof er veel tegenstrijdigheden in de evangelies zitten, maar het omgekeerde is waar: in de verscheidenheid van de vertellingen kan je de volle werkelijkheid van het lijdensverhaal ontdekken.

Lees verder
Een fotoverslag van de Palmpasenviering, gemaakt door Rana Saleem

Op zondag 13 april 2014 liepen kinderen en volwassenen de jaarlijkse Palmpasenprocessie. Na een plechtig en feestelijk begin op ons vaste plekje – hoek Metiusstraat-Cromhoutstraat - trokken wij zingend met onze Palmpasenkruizen naar onze Dionysiuskerk...

Lees verder
Een fotoverslag van het maken van de Palmpasenkruizen, gemaakt door Benedicta Wijnjeterp

Voordat wij de palmpasenprocessie kunnen houden, moeten wij natuurlijk eerst de Palmpasenkruizen maken. Dit hebben wij in de parochiezaal gedaan op zaterdag 12 april. Er waren enkele...

Lees verder
Priester verrast bruidspaar op een prachtig "Halleluia" (video)

Chris en Leah O'Kane trouwden afgelopen weekend in het Ierse Oldcastle toen priester Ray Kelly de bekende song van Leonard Cohen inzette. De tekst van Cohen had een nieuw jasje gekregen zodat de inhoud perfect matchte met de levensloop van het verraste bruidspaar. Een verdiende staande ovatie volgde.

Lees verder
Doe de Paasquiz van de EO

Klik hier als je aan de Paasquiz van de EO wilt meedoen!

Palmzondag

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd.

De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week is Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in...

Lees verder
Exhortatie paus Franciscus: Evangelii Gaudium tijdelijk te bestellen met korting

Bij het Secretariaat van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland kunt u vanaf vandaag een bestelling plaatsen voor de door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling van Evangelii Gaudium, de exhortatie van paus Franciscus. De intekenprijs bedraagt € 13,50, inclusief verzendkosten. Na de intekenperiode, die nog duurt tot en met 14 april 2014, kost de uitgave € 15,50 inclusief verzendkosten.

Lees verder
Nieuwsbrief Caritas maart 2014

De hulpbisschoppen De Jong (Roermond) en Hendriks hebben op vrijdag 7 februari 2014 een pastoraal bezoek gebracht aan het nieuwe detentiecentrum op Schiphol. In dit centrum worden onder andere mensen zonder documenten vastgehouden, mensen die het land moeten verlaten, mensen die op de luchthaven gepakt zijn met drugs en andere gevangenen. In totaal is er plaats voor 850 mensen. Lees verder.

Zondag 16 maart in onze Dionysiuskerk: Een concert voor en door kinderen!

Een concert voor en door kinderen! Op zondag 16 maart zal vanaf 14.30 uur zullen Het Opleidingsorkest en Kinderkoor Cool een gezamenlijk GRATIS concert geven waarbij iedereen op het podium en in de zaal mee kan doen.

In HeT Opleidingsorkest van fanfare Hou en Trouw spelen leden vanaf ongeveer 9 jaar samen met ervaren muzikanten ter ondersteuning. De muziek die zij deze middag zullen spelen is erg gevarieerd: van de musical Annie tot de Cupsong. Kinderkoor Cool zal bij een aantal nummers muzikaal begeleid worden door...

Lees verder
Opname onder de vormselkandidaten op 7 februari jongstleden

Op 7 februari jongstleden zijn tijdens een plechtige viering in de dagkapel onze vormelingen officieel opgenomen onder de vormselkandidaten. De berichtgeving hierover is een beetje aan de late kant. En wij dachten pas tijdens de viering aan, dat er foto's genomen moeten worden, vandaar dat de viering er niet volledig opstaat. Klik hier voor de foto's.