Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.
Lees verder.

 

================

Alpha-cursus

in onze R.K. Parochie van de H. Dionysius

Miljoenen mensen, wereldwijd, hebben kennis gemaakt met de Alpha-cursus, die ook elk najaar in onze parochie gegeven wordt. Op 21 september a.s. is (weer) de eerste avond. Vervolgens komen we tot en met 23 november tien maal bij elkaar.
Lees verder.

Bookmark and Share
Congres Bruisende Kerk

Herken je dit? Je wilt graag iets doen met je geloof, maar je weet niet goed waar je moet beginnen; Of, je bent al actief en je vindt het soms lastig om in de Kerk iets voor elkaar te krijgen, maar je wilt...

Lees verder
Preek op 30-09-2016, vrijdag in week 26 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

God is zo groot, laat Hijzelf blijken tegenover Job. Hij kan de dageraad ontbieden. Hij kan wandelen in de diepten van de oceanen. Hij weet waar de poorten van de duisternis zijn en heeft weet van de uiteinden der aarde. Het getal van zijn dagen is...

Lees verder
Preek op 29-09-2016, donderdag in week 26 door het jaar 2, diaken Eelke Ligthart

In de bijbel komt het meerdere malen voor dat Jezus mensen roept. In dit deel van het evangelie van Johannes gebeurt dat ook met Nathanaël. “Voordat Filippus u riep zag ik u onder de vijgenboom zitten”. Nathanaël zat die onder die vijgenboom om na te denken over de Messias. De vijgenboom is voor de Israëlieten een...

Lees verder
Preek op 28-09-2016, woensdag in week 26 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

De Heer volgen is nooit gemakkelijk. Als het aan ons ligt, komt het nooit goed uit. Er is altijd nog wel een of ander werk, dat wij moeten afmaken. Er is een medische kwestie, die wij moeten overwinnen...

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van zondag 02-10-2016, de 27e zondag door het jaar C

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 2 oktober, de zevenentwintigste zondag door het jaar C, klik dan hier

De Navolging van Christus, boek 3, hoofdstuk 42: Onze vrede mag niet afhangen van de mensen

De Heer: Mijn zoon, als gij in vrede leeft met iemand, omdat hij het met u eens is en met u samen kan leven: dan blijft gij onzeker en geremd. Maar als gij uw toevlucht zoekt bij de altijd levende en onveranderlijke Waarheid, dan zult gij om het weggaan of de dood van een vriend u niet in somberheid bedroeven. De liefde voor uw vriend moet in Mij haar steunpunt vinden. Wie u echt goed lijkt en u bijzonder lief is in dit leven, moet gij beminnen terwille van Mij. Zonder Mij heeft vriendschap niet haar eigenlijke waarde en...

Lees verder
Preek op 27-09-2016, dinsdag in week 26 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Gisteren hoorden wij over de eerste beproevingen van Job. Natuurlijk was hij diep geschokt, maar hij droeg ze allemaal op voorbeeldige wijze. Hij kreeg voor dit levensexamen een tien met een griffel. Vandaag zien wij, dat - misschien na enige tijd - er bij Job toch een beetje opstandigheid naar boven komt: Waarom is dit alles gebeurd? Waarom ben ik bij mijn geboorte niet gestorven? Dat had ik nu rust gehad? Lijden gaat zo sterk in tegen wat een mens ten diepste wil. Het is heel moeilijk om zo’n positieve instelling lang vol te houden. Er waren nog geen sacramenten...

Lees verder
Caritas Nieuwsbrief september 2016

LEREN VAN DE SPIRITUALITEIT VAN PAUS FRANCISCUS
Het kompas van de vreugde: God vinden in alle dingen. Een bezielingsdag voor caritasmensen onder leiding van Nikolaas Sintobin sj. Op zaterdag 22 oktober 2016 te Heiloo.
Paus Franciscus is, evenals Nicolaas Sintobin, als jezuïet gevormd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Wat kan die inspiratie voor de caritas betekenen? Inspelen op de noden van Kerk en samenleving is van oudsher het oogmerk van de jezuïeten. Wat is het...
Wil je heel de Caritas Nieuwsbrief lezen, klik dan hier.

Documentaire over de verbeten strijd tussen Hitler en Paus Pius XII

Pope vs Hitler Is a 2016 docu special that explores one of the least known stories of World War II – the role of the Vatican in the conspiracy to assassinate Adolf Hitler. But as Hitler pondered a...

Lees verder
Preek op 26-09-2016, maandag in week 26 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij maken het wel mee, dat iemand iets ernstigs overkomt. Iemand heeft bijvoorbeeld zijn baan verloren. Die vermindering van inkomsten kan een gezin ernstig ontwrichten. Of iemand heeft te horen gekregen, dat hij een ernstige ziekte onder de leden heeft en dat de kans van slagen bij een operatie maar heel gering is. Er is een dierbare overleden of iemand wil gaan scheiden en dat bericht kwam aan als een donderslag bij heldere hemel. Allemaal van die zaken, die ons medelijden doen...

Lees verder
Nieuw filmpje van "Bewust katholiek" over het Sacrament van Boete en Verzoening, de Biecht

"Bewust Katholiek" maakt zeven filmpjes over de sacramenten. De filmpjes zijn informatief, dagen uit tot nadenken en helpen (jonge) katholieken hun geloof beter onder woorden te...

Lees verder
Preek op 25-09-2016, de 26e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, vandaag spreekt onze Heer Jezus Christus over de harde werkelijkheid van het dagelijkse leven - een groot onrecht - en daarom stelt Hij er ook een strenge waarschuwing tegenover: je kunt als mens niet ongestraft een behoeftige medemens voor je deur laten liggen, en wie dat toch doet, moet...

Lees verder
Mohamed Achaibi: media moeten ‘geest van Assisi’ mee verspreiden

Het was de vierde keer op rij dat Mohamed Achaibi aan de interreligieuze ontmoeting in de geest van Assisi deelnam, maar deze keer zal de Vlaamse ondervoorzitter van de Executieve van moslims van België niet snel vergeten. Samen met Taher Tujgani, de voorzitter van de raad van imams van België, had Achaibi de kans kort paus Franciscus te ontmoeten. De paus was zeer hartelijk, maar ook bekommerd, getuigt hij. Hij vroeg naar de situatie in België en naar de pijn die we allemaal – ook de...

Lees verder
Dinsdag 27 september: gebedsdag voor kinderen met het syndroom van Down

Op dinsdag 27 september aanstaande is de gebedsdag van Stirezo in Den Haag, waarbij we opkomen voor kinderen met het syndroom van Down. Op diezelfde dag is de voor-premiere van de film '24 Weeks' in Amsterdam. De hoofdboodschap van deze film is het...

Lees verder
Preek op 23-09-2016, vrijdag in week 25 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Op een Duitstalig bidprentje, in 1971 uitgegeven te San Giovanni Rotondo lezen we: ‘Padre Pio werd op 25 mei 1887 geboren te Pietrelcina, in de provincie Benevento, als zoon van een keuterboertje. Bij de doop ontving hij de naam Francesco. Op 15-jarige leeftijd trad hij in het noviciaat van de Kapucijners te Morcone. Op 22 januari 1903 werd hij ingekleed. Op 10 augustus 1910 ontving hij in de dom van Benevento de priesterwijding. In de week daarna droeg hij zijn eerste heilige mis op in de kerk waar...

Lees verder
Preek op 22-09-2016, donderdag in week 25 door het jaar 2, diaken Eelke Ligthart

In het leven van Jezus, van voor zijn geboorte tot op het kruis, heeft de familie Herodes een rol gespeeld. Het lijkt op een soort haat-liefde verhouding, met een dodelijke woede en toch ook weer een...

Lees verder
Preek op 18-09-2016, de 25e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Vandaag worden we met de neus op de feiten gedrukt. De onrechtvaardige rentmeester wordt ons tot voorbeeld gesteld. Hij is onverantwoord omgegaan met het bezit van zijn meester. Niet alleen heeft hij het verkwist, maar er is ook sprake van schuldenaars van de Heer die hij als rentmeester onrechtvaardig heeft behandeld. Het lijkt er op dat hij de goederen van zijn Heer...

Lees verder
Missiewerkgroep (vernieuwde informatie)

De werkgroep is gestart in 1964 als Missiethuisfront/Missiecomité en bestaat momenteel uit 3 leden: Vera Muller Mol, Siem van Langen en Henk Mol. De voornaamste taken bij de oprichting waren fondsverwerving voor missionarissen en missiezusters uit de H. Dionysius parochie; het vervaardigen van liturgische gewaden voor missionarissen en hun assistenten; missionarissen die op...

Lees verder
Onze evolutie en de ziel, door Harrie Jorna

Harrie Jorna, 39 jaar, leraar scheikunde en anw geweest op vwo/havo, geeft nu na zijn pensioen RK godsdienstles op een basisschool. Beste mensen, de evolutietheorie is bedacht door Darwin toen hij op zijn reis met het schip de Beagle ontdekte dat er op de diverse Galapagoseilanden verschillende vinken voorkwamen. Hoe kan dat? Heeft God in het ontstaan van die...

Lees verder
Woensdag 14 september - feest van Kruisverheffing

Het feest gaat terug tot de zogenoemde Helenalegende. Deze legende beschrijft hoe de heilige keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn de Grote, rond het jaar 325 een visioen zou hebben gehad. Daarin werd haar opgedragen naar Jeruzalem te trekken om aldaar het Kruis waaraan Christus was gestorven te gaan vinden. Dit verhaal is beschreven door de kerkvader Eusebius van Caesarea. Haar reis naar Jeruzalem zou een ware triomftocht zijn geworden, waarbij zij – hier en daar kerken stichtend – ook de relikwieën van de Drie Koningen zou hebben gevonden.

Lees verder
Overweging op 09/10-09-2016, de 24e zondag door het jaar C, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. De rode draad in de lezingen van vandaag is Gods barmhartigheid ondanks de zondigheid van de mens. In de eerste lezing uit het boek Exodus lezen we dat het volk zich van God afkeert, en voor een afgod (het gouden stierkalf) gekozen heeft. Dit zich afkeren van God de Vader, zien we ook bij de jongste zoon uit de parabel van Lucas. De jongste zoon eist...

Lees verder
Woensdag 14 september film 'De Apostel'

Beste mede-parochianen, op woensdag 14 september om 20.00 uur is in ons Parochiecentrum de film 'De Apostel' te zien: het waar-gebeurde verhaal van Akim, een jonge moslim die wordt opgeleid tot imam. Zijn identiteit ondergaat een diepgaande verandering als hij mensen ontmoet die christen zijn en in Jezus geloven. De confrontatie met zijn familie, die juist zo trots is op een zoon als toekomstige imam, is hard en moeilijk. Vooral de broer van Akim heeft erg veel moeite met zijn bekering tot het christendom. Akim doet er alles aan de band met zijn familie te bewaren en hun...

Lees verder
Gastkoor

Op zaterdag 10 september a.s. zingt het Ritmisch Koor St. Jan de Doper uit Noord-Scharwoude tijdens de viering van 19.00 uur in onze kerk. Het koor, opgericht in 1967, bestaat momenteel uit 50...

Lees verder
Uitje KidiClub 1 oktober aanstaande

Lieve KidiKids, ook deze herfst gaan we weer gezellig op paddestoelenjacht in het prachtige Kabouterbos in Schoorl. Dit prachtige goed is ons door God gegeven en wij mogen daar als parochie samen van genieten en zijn liefde voor ons ervaren. Op:

Zaterdag 1 oktober 2016

zullen we gezamelijk vertrekken vanaf het parkeerterrein bij de Dionysiuskerk. De tijden zullen we te zijner tijd nog aan jullie doorgeven.

Lees verder
KidiClub nieuw schooljaar begint weer!

Hallo Kinderen van de KidiClub! Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan! Een nieuw jaar vol van beloftes en verrassingen! Ook dit jaar willen we elkaar weer steunen en leren bij onze Heer Jezus Christus en onze geliefde moeder Maria. Samen delen in gebed, ervaringen op school, vriendschap, gezelligheid, sport en spel, en laten we onze creatieve kanten spreken. We hopen jou ook weer te ontmoeten in een nieuw clubjaar die we gaan starten:

Lees verder
Brieven uit de missie van pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India. Klik hier voor de brieven van 27 juli en 18 augustus 2016.

Preek op 28-08-2016,de 22e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, alles wat leeft groeit. Bomen, bloemen en dieren planten zich voort, worden groter. Mensen moeten ook groeien. In lengte, maar ook in kennis en vooral in liefde en wijsheid. Als iemand niet groeit, kan dat maar één ding betekenen: hij is dood. Datzelfde geldt voor Gods aanwezigheid in ons. Die moet eveneens groeien. Gods werken in ons moet...

Lees verder
Preek op 21-08-2016, de 21e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Sommige leiders van het joodse volk vonden van zichzelf, dat zij goed zaten. Zij waren kinderen van Abraham, leerlingen van Mozes, wat kon er nog misgaan!? Andere mensen waren uitgesloten, zo dachten zij, die hoorden niet bij het Koninkrijk van God. Jezus zegt dan, dat vele mensen zullen komen uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden en ook zij zullen...

Lees verder
Overweging op 19/20-08-2016, de 21e zondag door het jaar C, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, in het evangelie wordt Jezus de vraag gesteld: “Hoeveel mensen zullen er gered worden, hoeveel mensen zullen binnengaan in Gods Rijk. Jezus, geeft daar geen direct antwoord op, maar geeft aan dat de poort die naar het Rijk Gods leidt nauw is, en dat wij onze uiterste best moeten doen om door die poort te kunnen. Wij kunnen bij die nauwe poort komen...

Lees verder
Preek op 15-08-2016, Hoogfeest Maria Tenhemelopneming, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, vandaag vieren wij, dat er een mens met ziel én lichaam in de hemel is opgenomen. Een mens, dus één van ons, maar ook namens ons, heel de mensheid vertegenwoordigend. En daarom mogen wij zeggen, dat dit een feest is van Maria, maar...

Lees verder
Preek op 14-08-2016, 20e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Soms kom je in het evangelie stukken tegen waar je van schrikt. Passages die niet zo bekent zijn en eigenlijk een beetje uit de toon vallen. Het zijn dan niet van die relatief eenvoudige onderwerpen als vriendschap, liefde medemenselijkheid, maar meer controversiële stukken waar je liever niet over praat. Eigenlijk zou je voor dat soort onderwerpen willen weglopen of misschien maar...

Lees verder
Maandag 15 augustus 19.00 uur: hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria

Maria Tenhemelopneming is het katholieke hoogfeest van 15 augustus waarop de Kerk gedenkt dat de Maagd Maria door God in de hemel werd opgenomen. Op dezelfde dag vieren de Orthodoxe Kerken de Ontslaping van de Moeder Gods.

Lees verder
Preek op 08-08-2016, 19e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Het evangelie van vandaag lijkt wat thema betreft op dat van vorige week: aardse rijkdom waar je in de hemel niets aan hebt. De Russische schrijver Leo Tolstoi heeft een verhaal geschreven over een rijk man, die op sterven lag. Deze man had tot nu toe altijd gedacht, dat je met geld alles kunt bereiken. “Dat zal dan ook wel...

Lees verder
Preek op 07-08-2016, Gedaanteverandering van de Heer op de eerste zaterdag in Heiloo

De heilige apostel Petrus zei in de tweede lezing, dat Jezus Christus van God de Vader eer en verheerlijking heeft ontvangen. Stel dat wij in de buurt waren toen Petrus het prachtige verhaal van de verheerlijking van Jezus vertelde. Zouden wij dan niet nog meer willen vragen dan wat wij aan informatie krijgen in het evangelie? Bijvoorbeeld hoe Mozes er uitzag of wat Elia precies vertelde? Maar hier richt Petrus zich alleen maar op de stem uit de hemel, die zei: “Deze is mijn geliefde Zoon”. Wat een teleurstelling! Wij moeten wel even bedenken waarom Petrus...

Lees verder
Preek op 31-07-2016, 18e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Lieve mensen, kennen wij van lang geleden, misschien van de middelbare school, het 15e eeuwse toneelstuk ‘Elckerlijc’. ‘Elckerlijc’ betekent ‘iedereen’. De Oostenrijker Hofmansthal heeft het bewerkt en een pakkende scène is, dat de rijke Elckerlijc door de dood - de bode van God - plotseling voor Gods rechterstoel wordt opgeroepen. Op dat moment voelt hij zich door al zijn...

Lees verder
Overweging op 29/30-07-2016, 18e zondag door het jaar C, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag worden wij in de lezingen geconfronteerd met de vraag naar de zin van het bestaan. Op indringende en bijna meedogenloze wijze wordt de vergankelijkheid en de broosheid van het menselijk bestaan beschreven. Op het leven terugkijkend, wordt er in Prediker geconcludeerd dat alles ijdel is. In de nieuwe Bijbelvertaling wordt ’ ijdel’ weergegeven als...

Lees verder
Preek op 24-07-2016, 17e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare mede gelovigen, op vele tijdstippen van de dag wordt via de T.V. de wantoestanden in onze wereld over ons uitgestort. Vergrijpen tegen mens en milieu worden in heel veel gevallen al niet meer als schokkend ervaren. Wel ergeren we ons er aan, omdat degenen die al die ellende veroorzaken, bijna niet of nauwelijks aangepakt kunnen worden. Ze bevinden zich blijkbaar...

Lees verder
Preek op 18-07-2016, 16e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, ik weet nog dat toen ik een jaar of zes was er een oom op bezoek kwam en hij vroeg me of ik een gulden of een knaak wilde hebben. Mijn vader wilde zeker de portemonnee van mijn oom beschermen en fluisterde me in, dat ik maar om een gulden moest vragen. Maar ik liet me niet van de wijs brengen en zei, dat ik wel een knaak wilde hebben: twee gulden vijftig. Als het gaat om materiële zaken weten wij al vroeg wat het kostbaarste is.

Lees verder
Mag het een beetje minder!?

Lieve lezers, jullie hebben het  gemerkt: in juli en augustus werk ik minder hard aan de website. Ik ga niet weg met vakantie. Ik doe alle noodzakelijke vieringen,  maar voor de rest zet ik alles even op een zo laag mogelijk pitje, zodat er tijd vrijkomt voor een dagje uit, een mooie fietsstocht, enz. Ik vertrouw op jullie begrip. Gods Zegen én Maria's Bijzondere Moederlijke Zegen voor jullie allemaal. Pastoor Frank

Overweging op 08/09-06-2016, 15e zondag door het jaar C, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. De Schriftgeleerde in het Evangelie geloofde heilig in het eeuwig leven en wilde er alles aan doe om daar te komen, net als U en ik. Hij kende de wet en wist wat er in staat: ” God beminnen met geheel je hart en met heel je ziel, met al je krachten en verstand, en je naaste als jezelf.” Je naaste beminnen als jezelf, dal klinkt heel mooi, maar wie is je naaste in...

Lees verder
Maandag 11 juli: H. Benedictus (voor volwassenen)

Benedictus werd ca 480 te Nursia in het Italiaanse Umbrië geboren. Hij was van adellijke afkomst. Na zijn studies te Rome leidde hij drie jaar lang het leven van een woestijnmonnik in de eenzaamheid van een grot te Subiaco ten oosten van Rome. Vervolgens kwam hij aan het hoofd te staan van een naburig klooster: Vicovaro. Maar na een verijdelde vergiftigingspoging door de monniken daar keerde hij naar Subiaco terug. Daar legde hij de basis voor een aantal kloostergemeenschappen, die op de leest van zijn idealen waren geschoeid.

Lees verder
Genezingen en Bevrijdingen door Vasten - Zuster Emmanuel Maillard (deel 12)

Over het vasten heeft de heilige Maagd het volgende gezegd: "Door vasten en gebed kunnen jullie oorlogen een halt toeroepen en natuurwetten opheffen." Men is niet voldoende van deze boodschap doordrongen. Vasten en gebed kunnen de natuurwetten opheffen. Dat wil zeggen, dat de rampen die kunnen gebeuren...

Lees verder
Genezingen en Bevrijdingen door Vasten - Zuster Emmanuel Maillard (deel 6)

In Medjugorje nodigt de heilige Maagd ons uit om "al het kwaad dat in ons is aan God te geven, zodat Hij ons kan reinigen van alle zonden uit ons verleden" (4 december 1996). "Alleen zo kunnen jullie al het kwaad herkennen dat in je is en het aan de Heer geven, zodat Hij je hart helemaal kan zuiveren. Lieve kinderen, bid...

Lees verder
Woensdag 6 juli: H. Maria Goretti (voor volwassenen)

Maria (liefkozend genoemd Marietta) Goretti, Corinaldo bij Ancona, Zij werd in 1890 geboren in het Italiaanse plaatsje Corinaldo bij Ancona. Zij was een vroom meisje. Op haar 12e jaar werd zij slachtoffer van een aanranding. Zij verdedigde zich tot het uiterste tegen haar aanvaller en moest dat met de dood bekopen. Tijdens haar heiligverklaring in 1950 had zich een onafzienbare menigte verzameld op het Sint-Pietersplein in Rome. Onder hen bevonden zich haar moeder, haar familieleden en zelfs haar moordenaar...

Lees verder
Woensdag 6 juli: H. Maria Goretti (voor kinderen)

Maria Goretti is maar 12 jaar geworden. Ze is dus een meisje van jullie eigen leeftijd. Hoe is dit meisje een heilige geworden? Daarover wil ik jullie nu vertellen. Maria wordt geboren op 16 oktober in het jaar 1890. Haar ouders wonen in Italië in een klein dorpje, dicht in de buurt van Ancona. Dat kun je vast wel opzoeken in je atlas. Het gezin bestaat uit vader, moeder en zeven kinderen...

Lees verder
Preek op 03-07-2016, 14e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Het verhaal in het Evangelie , dat we zojuist hebben gehoord, is net als vele andere verhalen uit de evangelies. Ze spelen zich a.h.w. af onder de oppervlakte van het gewone leven. Onder de gewone dagelijkse gang van zaken, je werk, je huishouden, of het vakantiegevoel van deze tijd, spelen er vaak dingen die de zaak op scherp kunnen zetten.

Lees verder
Goed Nieuws voor de Vrienden van Medjugorje en de boodschap op 2-7-2016 aan Mirjana Dragicevic

Het Kroatische dagblad Večernji list schrijft vandaag dat Paus Franciscus besloten heeft Medjugorje te erkennen als Heiligdom en onder bewind van het Vaticaan te plaatsen. Daarmee zou het bedevaartsoord onttrokken worden aan de bevoegdheid van de lokale bisschop, Mgr. Ratko Peric van Mostar. De Heilige Stoel zou een administrator benoemen die moet garanderen dat er geen afwijkingen op de Kerkelijke leer zullen zijn. Het beheer van de parochie en de parochiale activiteiten blijft ongewijzigd in handen van de Franciscanen uit de provincie Herzegovina, zo stelt het...

Lees verder
Paus Franciscus: Wat de barmhartigheid levend maakt

Hoeveel keren hebben we, tijdens deze eerste maanden van het Heilig Jaar, al horen spreken over de werken van barmhartigheid! Vandaag nodigt de Heer ons uit om serieus gewetensonderzoek te doen. Het is dan ook goed om nooit te vergeten dat...

Lees verder
Een gloednieuw boek: Pater Pio: "Stuur me je engelbewaarder"

Er is een nieuw boekje verschenen, geschreven door pater Alessio Parente (gestorven in 2000). Hij leefde vele jaren met Pater Pio in hetzelfde klooster en stond hem bij in zijn laatste levensjaren. Als geen ander maakte hij de gestifgmaticeerde kapucijn dagelijks mee en leerde de vertrouwelijke band kennen van Pater Pio met zijn eigen engelbewaarder en die van anderen.

Het boek is tegen betaling van €9,75 verkrijgbaar bij het Katholiek Alpha Centrum Leiden, klik hier.

Lees verder
Preek op 01-07-2016, vrijdag in week 13 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Zo’n 750 jaar vóór Christus leefde de profeet Amos. Niet echt een tijd om over naar huis te schrijven. Een tijd van materialisme, van bedrog en uitbuiting. God zal daarom alle feestgedruis in rouw verkeren. Hij zal honger over het land brengen. Geen honger naar...

Lees verder