Bookmark and Share
Zaterdag 25 oktober start de nieuwe Jongerengroep On The Road

Wij zijn de jongerengroep ‘On the Road’. On the Road: wij gaan met elkaar op reis ... letterlijk en figuurlijk. Om te groeien in het geloof bezoeken we bijzondere personen of groepen personen. We gaan bijvoorbeeld naar Heiloo (‘t Putje), naar de Stille Omgang in...

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van de 25e zondag door het jaar A, 21-09-2014

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de viering van de komende zondag, de 25e zondag door het jaar A op 21-09-2014, klik dan hier.

Jaarmarkt 2014 met foto's van Bert Pino

Afgelopen maandag, 15 september 2014, stonden wij van de Dionysiusparochie Heerhugowaard als gebruikelijk met twee marktkramen voor onze kerk. De ene kraam was geheel gewijd aan de bedevaart naar Rome, die wij volgend jaar mei met het bisdom willen gaan maken. In dat kader heeft Hans Comajta een...

Lees verder
Preek op zondag 14-09-2014, feest van Kruisverheffing, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, voordat Onze Heer Jezus Christus een menselijk lichaam aannam, was Hij bij zijn Vader in de hemel. Hij was daar volmaakt gelukkig met zijn Vader en de heilige Geest, met een ontelbare menigte van engelen. Nooit ervaarde Hij een moment van liefdeloosheid of haat. Er was geen ziekte of dood. Alleen maar liefde, vrede en eenheid. Een volmaakte...

Lees verder
Zondag 14 september - feest van Kruisverheffing

Het feest gaat terug tot de zogenoemde Helenalegende. Deze legende beschrijft hoe de heilige keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn de Grote, rond het jaar 325 een visioen zou hebben gehad. Daarin werd haar opgedragen naar Jeruzalem te trekken om aldaar het Kruis waaraan Christus was gestorven te gaan vinden. Dit verhaal is beschreven door de kerkvader Eusebius van Caesarea. Haar reis naar Jeruzalem zou een ware triomftocht zijn geworden, waarbij zij – hier en daar kerken stichtend – ook de relikwieën van de Drie Koningen zou hebben gevonden.

Lees verder
Preek op zondag 07-09-2014, 23e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Beste mensen, het gebeurt zo dikwijls, dat mensen samenkomen: thuis of waar dan ook. En soms blijken er tegenstrijdige belangen of ideeën te zijn. En dat kan weleens tot een gespannen situatie leiden. Jezus Christus spreekt vandaag over mensen, die één van hart en één van geest samenkomen omwille van Hem. Er zijn...

Lees verder
De Kerk en de Wereldvrede

Over ruim twee jaar gaan we binnen in het jubileumjaar 2017. Dat jaar worden gebeurtenissen herdacht die van grote invloed zijn geweest op de geschiedenis van de Kerk en van de wereld.

Op 31 oktober 1517 bevestigde Maarten Luther zijn 95 stelling aan de kerk van Wittenberg. Dit wordt algemeen beschouwd als het begin van de Reformatie, het grote westerse schisma. In 2017 dus precies 500 jaar geleden.

De Reformatie die door Luther is ingezet, betekende de tweede grote kerkscheuring in de geschiedenis. Na het Oosterse schisma...

Lees verder
IN SEPTEMBER BEGINT WEER DE NIEUWE ALPHA-CURSUS

De Alpha-cursus gaat weer beginnen op 24 september 2014.
al 14 miljoen mensen wereldwijd hebben deze cursus gevolgd:
een paar weken bezig zijn met de kernpunten van het christelijk geloof.

Lees verder.

Een overweging bij de lezingen van de 23e zondag door het jaar A, 07-09-2014

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de viering van de komende zondag, de 23e zondag door het jaar A op 07-09-2014, klik dan hier.

Preek op zondag 31-08-2014, tweeŽntwintigste zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, u bent het vast wel met mij eens, als ik zeg dat er verschillende mensen zijn, mensen met een verschillend karakter. En dan bedoel ik, de een is gevoeliger dan de ander. De een heeft meer moeite om zijn gevoelens te uiten dan de ander. Je hebt binnenvetters, mensen die moeilijker over hun gevoelens praten en mensen die het hart op de tong hebben, en in hun spontaniteit gemakkelijk over hun gevoelens praten.

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van de 22e zondag door het jaar A, 31-08-2014

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de viering van de komende zondag, de 22e zondag door het jaar A op 31-08-2014, klik dan hier.

Preek op zondag 24-08-2014, eenentwintigste zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in de eerste lezing wordt gesproken over Shebna, hofmaarschalk en tempeloverste. Hij wordt uit zijn ambt gezet. Hem worden zijn sleutels ontnomen. In het evangelie wordt gesproken over Petrus. Hij wordt juist aangesteld. Hem worden de sleutels gegeven. Shebna was een ijverige bestuurder, een adviseur van de koning, eerste minister, die in Jeruzalem ervoor moest zorgen...

Lees verder
Overweging op de 21e zondag door het jaar A, 22/23-08-2014 in de tehuizen, Jannie Ligthart

In dit evangelie is Jezus, aan het eind van zijn openbare leven, met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem. Drie jaar heeft Jezus met zijn leerlingen door het Joodse land rondgetrokken en met hen over het Koninkrijk van God gesproken, en over hoe dat te verwezenlijken is. Al pratende over zijn hemelse Vader heeft Hij, goede daden verrichtend ons het leven voorgeleefd...

Lees verder
Zaterdag 14 juni jongstleden was de Vormselviering in Heiloo

Op zaterdag 14 juni 2014 om 15.00 uur was er een Vormselviering in de grote kapel op het Heiligdom Onze Lieve Vrouw Ter Nood. Tijdens deze viering werden dertien jongeren en één volwassene van onze parochie gevormd. Klik hier voor een fotoverslag.

Een overweging bij de lezingen van de 21e zondag door het jaar A, 24-08-2014

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de viering van de komende zondag, klik dan hier.

Preek op zondag 17-08-2014, twintigste zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij horen hoe Jezus Christus tijdelijk buiten Israël verblijft, in de Griekse steden Tyrus en Sidon. Waarom? Omdat Hij zojuist heeft gehoord, dat Johannes de Doper is vermoord door de joodse koning Herodes. Als zijn eigen geloofsgenoten zich niet gedragen volgens de wet van de liefde, trekt Hij zich terug.

Lees verder
Overweging op de 20e zondag door het jaar A, 15/16-08-2014 in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. In het evangelie lezen we dat Jezus zich terugtrok naar de streek van Tyrus en Sidon. Jezus gaat naar het heidense Tyrus en Sidon, ondanks zijn opdracht aan de twaalf 'Sla niet de weg naar de heidenen in!' Wat kan Jezus bedoeling hiermee zijn? Jezus trekt zich waarschijnlijk terug omdat Hij teleurgesteld is over het ongeloof van de Joden. Als Jezus zich niet begrepen voelt, en...

Lees verder
Preek op vrijdag 15-08-2014, Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, pastoor Frank Domen

Het Weesgegroet, een eenvoudig gebed tot een eenvoudige Vrouw, de Moeder van alle mensen op aarde. Als wij kijken naar de vele tientallen titels, die Maria in de litanie van Loreto erbij heeft gekregen – Ark van het Verbond, Poort van de Hemel, Ivoren Toren – en naar wat wij in vele prachtige Marialiederen over...

Lees verder
Bedevaart naar Beauraing in 2014

Beauraing is een kleine stad met ongeveer 10.000 inwoners en ligt aan de rand van de Belgische Ardennen.
Het is een plaats waar Maria van 29 november 1932 tot 3 januari 1933 drie en dertig maal is verschenen aan vijf eenvoudige kinderen.
Drie kinderen van de fam. Voisin en twee kinderen van de fam. Degeimbre.
Maria heeft toen aan hen gevraagd om veel te bidden, om een kapel te bouwen en dat men hier ter bedevaart zal komen.

Lees verder
Preek op zondag 10-08-2014, negentiende zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, God herkennen in ons leven is een bezigheid waar we niet ieder uur van de dag mee bezig zijn. God erkennen is een nog veel moeilijker bezigheid die ons ook zeker niet zo vlot afgaat. Zeker niet als we in moeilijke omstandigheden verkeren, als we twijfelen, soms zomaar ongelovig zijn. In de lezingen van vandaag horen we hoe God zich op onverwachte wijze openbaart. Hoe zijn hulp werkzaam is voor wie bereid...

Lees verder
Preek op zondag 03-08-2014, achttiende zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Ik zei het al in het openingswoord: veel zaken zijn voor ons verborgen, maar wie niet opgeeft en blijft zoeken, die kan veel vinden. Dit geldt ook voor onze verhouding met God. Reeds de profeet Jesaja noemt God een verborgen God. God heeft wel sporen van zijn bestaan in de schepping achtergelaten. Wie goed zoekt, zal bij bepaalde vondsten moeten zeggen: Hé, dit is geen mensenwerk. Het lijkt er op, dat hier een hogere macht aan het werk is geweest. 

Lees verder
Inschrijving voor bisdombedevaart naar Rome geopend

De inschrijving voor de bedevaart van het bisdom Haarlem-Amsterdam in de meivakantie van 2015 is geopend. Inschrijven voor zowel de 10-daagse busreis (30 april t/m 9 mei 2015) als de 6-daagse vliegreis (2 t/m 7 mei 2015), is inmiddels mogelijk via de website van reisorganisatie VNB.

Lees verder
Preek op zondag 27-07-2014, zeventiende zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

De tweede lezing van vandaag begon als volgt. "Broeders en zusters, wij weten, dat God in alles het heil bevordert van die Hem liefhebben." Als wij God werkelijk liefhebben, mogen wij er blijkbaar op rekenen, dat God in alle opzichten voor ons zal zorgen.

Lees verder
Adventsactie - update

Beste heer/mevrouw,

Meestal ontvangt u midden in het jaar geen nieuws van de Adventsactie. Uit evaluatie is echter gebleken dat veel mensen een concrete terugkoppeling op prijs stellen. Hieraan komen we u graag tegemoet!

In totaliteit is er in de Adventsactie €425.000 euro opgehaald. Daarmee hebben we alle tien de projecten de financiële hulp kunnen geven die zo hard nodig was.

Lees verder
īAbortusbeleid Nederland is ingehaald door wetenschap'

"Het huidige abortusbeleid staat op gespannen voet met de Nederlandse wet". Dat betoogde mr. Don Ceder vorige week in een lezing op de Dag van het Leven, die op 14 juni werd gehouden in Casa Nova in Nijmegen. Deze dag is een initiatief van Recht zonder Onderscheid, een pro-life stichting opgericht door pater Koopman.

Lees verder
Spanje: opmerkelijke opleving katholieke Kerk

Na het sterke verval van de Spaanse katholieke Kerk eind vorige eeuw is de laatste jaren sprake van een opmerkelijke heropleving.
Dat schrijft de Amerikaanse publicist Filip Mazurczak in het katholieke opinieblad First Things.

Lees verder
Bisdombedevaart naar Rome in de meivakantie van 2015

Gaat u mee op bedevaart met het bisdom naar Rome?

Mgr. Punt en Mgr. Hendriks nodigen u van harte uit om mee te gaan op bedevaart naar Rome in de meivakantie van 2015! In samenwerking met reisorganisatie VNB wordt in die periode een 10-daagse busreis (30 april t/m 9 mei 2015) en een 6-daagse...

Lees verder
Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester, Feest, 12 juni, donderdag na Pinksteren

Hier zijn de misteksten te vinden van het nieuwe feest. Ik heb het snel gedaan, dus er komt nog een correctie overheen. Mocht iemand nog een foutje ontdekken, dan houd ik me aanbevolen.
Groeten
Pastoor Frank Domen

Lees verder
Het hoogfeest van Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.

Lees verder
Uitvoering Paulus Musical door onze KISI-club op 25-05-2014
Op zondag 25 mei jongstleden voerden ongeveer 50 kinderen in onze Dionysiuskerk te Heerhugowaard de musical Paulus uit. Het was een groot succes. Kinderen en volwassenen hadden veel samen gerepeteerd en beelden met veel enthousiasme het leven van de heilige apostel Paulus uit. Kijk hier voor een filmpje en voor een fotoreportage.
Lees verder
Donderdag 29 mei - Hemelvaart van de Heer kerstcadeautje
Met Hemelvaart viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden. 

 

Lees verder
Op zondag 4 mei 2014 was bisschop GabriŽl Edoe Komordji uit Ghana op bezoek in onze Dionysiusparochie (met fotoverslag)

Op zondag 4 mei 2014 was bisschop Gabriël Edoe Komordji uit Ghana - nadat hij in Rome bij de heiligverklaring van paus Johannes XXIII en paus Johannes Paulus II aanwezig was geweest - op bezoek in onze Dionysiusparochie. Om 10.00 uur ging hij als hoofdcelebrant voor in een plechtige Eucharistieviering met twee koren en wel tien...

Lees verder
Paulus Musical in onze Dionysiuskerk van Heerhugowaard

Vanaf zaterdagavond 24 mei wordt onze Dionysiuskerk omgebouwd tot decor voor een familiemusical waarin zo'n 50 kinderen van de KISI kids uit verschillende delen van het land zullen spelen.

Echt een spektakel waarin de apostel Paulus gevolgd wordt op zijn spannende avonturen en reizen.

Lees verder
Haarlem-Amsterdam: Nieuwe jongerenwebsite

De jongeren van Bisdom Haarlem-Amsterdam hebben een nieuwe website gekregen met een geel-oranje ‘blob’ als achtergrond van de hand van ontwerpstudio Impulsar. De website werd tijdens de Wereldjongerendagviering van het bisdomgepresenteerd door jongerenwerker Marius van der Knaap. De website is een initiatief van het Jongerenpastoraat van bisdom.

Op de nieuwe website is een duidelijke scheiding aangebracht...

Lees verder
Nederlandse vertaling paasboodschap paus

In de Kerk over de hele wereld klinkt de boodschap van de engelen aan de vrouwen nog na: ‘Wees niet bang! Ik weet dat jullie Jezus zoeken, de gekruisigde. Hij is hier niet, Hij is verrezen. Kom en zie de plek waar Hij heeft gelegen.’

Dit is het hoogtepunt van het evangelie, het is het goede nieuws bij uitstek. Jezus, die gekruisigd is, is verrezen! Deze gebeurtenis is de basis voor ons geloof en onze hoop. Als Christus niet was...

Lees verder
Geen wetenschappelijk bewijs

Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van God. Gelovigen geloven dat God aanwezig is in onze werkelijkheid. Maar je kunt nergens een wiskundige formule vinden die het bestaan van God bewijst, of een telescoop die God laat zien. Voor veel mensen vormt dit een obstakel om in God te kunnen geloven. Een onnodig obstakel.

Lees verder
Fotoreportage van de viering van Tweede Paasdag op 21-04-2014

Op Tweede Paasdag, 21-04-2014, kwamen over de honderd ouders en kinderen met de Kisi-club samen om de heilige Eucharistie te vieren. Tijdens deze viering werd aan vormelingen plechtig de geloofsbelijdenis overhandigd. Dit maakt onderdeel uit...

Lees verder
VIERINGEN ROND PASEN IN ONZE DIONYSIUSKERK

Vieringen rond Pasen

za 19 april Stille Zaterdag
09.00 uur: Morgengebed in de dagkapel
09.30 uur: biechtgelegenheid in de kerk tot 10.30 uur
14.00 uur: Biechtgelegenheid in de pastorie tot 15.00 uur

                 om te biechten
                 kun je ook telefonisch een afspraak maken

19.00 uur: Paaswake (Spirit)
21.30 uur: Paaswake (Cantory)

Lees verder
Pasen

Pasen is het feest ter herdenking van Christus' Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. In de viering van Pasen vallen twee belangrijke onderdelen te onderscheiden: de Paaswake in het duisternis van de paasnacht en de dagmis van Paaszondag. De Paaswake is het belangrijkst en wordt doorgaans ook het drukst bezocht.

Feest der feesten
Pasen is niet zomaar een feest. Het is het 'Feest der feesten', het brandpunt van het christelijke geloof. Aan de dood en verrijzenis van Jezus Christus ontlenen alle sacramenten en alle overige vormen van lofprijzing en heiliging hun kracht. Het hele kerkelijk...

Lees verder
Stille zaterdag of Paaszaterdag

Paaszaterdag, ook wel Stille Zaterdag, is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus' verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle Paaswake.

Lees verder
De viering van Goede Vrijdag: 18 april om 19.00 uur

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus ons van onze zonden verlost.

Goede dag

Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en sterven van Jezus staan centraal. Toch spreekt de Kerk van ‘Goede' Vrijdag. Het woord ‘Goede’ herinnert er namelijk aan dat Jezus is gestorven om ons van onze zonden te verlossen.

Lees verder
Het lijden van Jezus

Beste broeders en zusters, goedemorgen! Vandaag, halverwege de Goede Week, biedt de liturgie ons een trieste episode: het verhaal van het verraad van Judas, die naar de hogepriesters van het Sanhedrin gaat om over zijn Meester te marchanderen en Hem aan hen uit te leveren. ‘Hoeveel geven jullie mij, als ik Hem jullie uitlever?’ Vanaf dat moment staat er een prijs op Jezus’ hoofd.

Lees verder
De viering van Witte Donderdag: 17 april om 19.00 uur

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus de Eucharistie en het Priesterschap in.

Lees verder
Vijf Vlaamse jongeren, die paus Franciscus mogen interviewen

Het gebeurt bijna nooit, dat paus Franciscus een interview geeft. Maar vijf Vlaamse jongeren kregen het voor elkaar om hem 1:00 uur lang te mogen interviewen. Voor de paus was dit natuurlijk ook een uitgelezen mogelijkheid om zich te richten tot alle jongeren van de wereld. Klik hier... voor het interview.

Het lijdensverhaal van Jezus voor het tweede schooljaar

Een meisje, Emma, die een beetje voor is op de rest van de klas, gaat aan haar medeleerlingen het lijdensverhaal vertellen aan de hand van een powerpoint die haar moeder voor haar heeft samengesteld. Lijden, verrijzenis, en een beetje duiding op maat van kinderen.

Lees verder
Bisschoppelijke brief b.g.v. Zondag van de Arbeid

Aan de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en de besturen van de r.-k. parochies in Nederland.

Paus Franciscus neemt in zijn apostolische exhortatio Evangelium Gaudii geen blad voor de mond als het gaat om zijn kijk op de wereld van economie en geld verdienen. “Evenals het gebod “gij zult niet doden” een duidelijke grens stelt om de waarde van het menselijk leven te verzekeren, moeten wij vandaag “nee tegen...

Lees verder
Eucharistisch wonder ten tijde van Jorge Bergoglio, nu Paus Franciscus

Om 7 uur 's avonds op 18 augustus 1966 las pater Alejandro Pezet de Mis in een katholieke kerk in het handelscentrum van Buenos Aires. Toen hij klaar was met het uitdelen van de communie kwam er een vrouw naar hem toe en zei dat ze een weggeworpen hostie had gevonden op de kaarsenstandaard achter in de kerk. Toen...

Lees verder
Spirit 5 jaar in 2015

In september 2010 zijn wij gestart met een nieuw koor in onze parochie: Spirit. Bijna alle leden van toen zijn er nog bij, en gelukkig zijn er ook nieuwe leden bijgekomen. We zijn nu een groep van 24 personen. Geweldig natuurlijk! Dit betekent, dat we in september 2015 al weer 5 jaar gezellig bezig zijn. Wij, als koor, willen dit...

Lees verder
Het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus in zes bedrijven (PDF onderaan)

Als de evangelisten het lijdensverhaal beschrijven, doen ze dat vol vuur. Ze halen elk de herinneringen naar boven over specifieke details of over personen die er een rol in speelden, die zij het belangrijkste vinden. Daarom lijkt het soms alsof er veel tegenstrijdigheden in de evangelies zitten, maar het omgekeerde is waar: in de verscheidenheid van de vertellingen kan je de volle werkelijkheid van het lijdensverhaal ontdekken.

Lees verder
Een fotoverslag van de Palmpasenviering, gemaakt door Rana Saleem

Op zondag 13 april 2014 liepen kinderen en volwassenen de jaarlijkse Palmpasenprocessie. Na een plechtig en feestelijk begin op ons vaste plekje – hoek Metiusstraat-Cromhoutstraat - trokken wij zingend met onze Palmpasenkruizen naar onze Dionysiuskerk...

Lees verder