Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.
Lees verder.

 

================

Alpha-cursus

in onze R.K. Parochie van de H. Dionysius

Miljoenen mensen, wereldwijd, hebben kennis gemaakt met de Alpha-cursus, die ook elk najaar in onze parochie gegeven wordt. Op 21 september a.s. is (weer) de eerste avond. Vervolgens komen we tot en met 23 november tien maal bij elkaar.
Lees verder.

Bookmark and Share
Eucharistie, Krachtbron voor Geestelijk Leven - Nicolas Buttet

Met dit eucharistieboek van Nicolas Buttet zet de Petrus Canisiusstichting de kroon op haar serie van uitgaven over het geestelijk leven. Wel was er al Eucharistie: teken van Jezus' liefde tot het uiterste toe. Maar daaraan ontbraken nog de getuigenissen van gelovigen die leven uit de Eucharistie. Dit boek van Buttet vult de lacune overvloedig aan. Zijn boek maakt voor de christenen de bron toegankelijk waaruit - volgens paus Johannes Paulus II - de christenen de kracht zullen putten om "de onverschrokken apostelen te zijn van het nieuwe millennium" (J. Bots). Met dit boek biedt Nicolas Buttet ons een ware 'summa' aan over de eucharistie. Het bijzondere van dit eucharistisch handboek is dat het de...

Lees verder
Preek op 24-06-2016, Geboorte Johannes de Doper, hoogfeest, pastoor Frank Domen

Wat is het meest indrukwekkende gebeuren, dat wij over Johannes de Doper kunnen vertellen? Dat hij zonder compromissen te sluiten voor de Heer ijverde? Of dat hij zo helder, zo vurig preekte? Of dat hij zo vol zelfverloochening was, zo nederig, ondanks dat hij toch heel beroemd was? Wat denken wij hiervan: dat Johannes - nog voordat hij was geboren - in de aanwezigheid van Jezus en Maria - opsprong in de schoot van zijn moeder? Stellen wij het ons voor: hij was een ongeboren baby, zich nauwelijks bewust van wat er zich buiten de moederschoot afspeelde, en toch vervulde het zachte...

Lees verder
Preek op 23-06-2016, donderdag in week 12 door het jaar 2, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het over het ware fundament: de parabel over het ware fundament, over het huis op de rots. Mensen zoeken, in welke omstandigheid dan ook, naar zekerheid, naar een grondslag, een houvast in het leven. Het is een zoeken van iedere mens, een soort diepste wens. Vooral in deze tijd, houdt het mensen bezig, nu er zoveel zekerheden verdwijnen, hoe ziet de toekomst er uit. Werk, de zorg, is nog wel een stevig fundament, of komen we in drijfzand terecht?

Lees verder
Preek op 22-06-2016, woensdag in week 12 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

In geschiedenis van het Oude Testament zitten wij nu in de periode van de hogepriester Chilkia en van de schrijver Safan. Er gebeurt heel veel kwaad onder het joodse volk. Gods Tien Geboden worden dikwijls met voeten getreden. En God ziet dat. En er zijn natuurlijk...

Lees verder
Preek op 21-06-2016, dinsdag in week 12 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Jezus zegt vandaag: “Hoe nauw toch is de poort en hoe smal is de weg , die voert naar het leven, en weinigen zijn er die hem vinden. Laten we eerlijk zijn. Jezus heeft nooit beloofd dat het christelijke leven gemakkelijk zou zijn. Hij heeft nooit gezegd dat, als we...

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van zondag 26-06-2016:

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 26 juni, de dertiende zondag door het jaar C, klik dan hier

De Navolging van Christus, boek 3, hoofdstuk 29: De manier waarop men God moet aanroepen en zegenen als de kwelling ons overvalt

De dienaar: Heer, uw naam zij gezegend in eeuwigheid (Tob. 3 : 23), omdat Gij gewild hebt dat deze beproeving en kwelling over mij kwamen. Ik kan er niet aan ontkomen en ik ben wel genoodzaakt naar U toe te vluchten, dat Gij mij moogt helpen en het voor mij ten goede keren. Heer, nu ben ik bedroefd en het gaat van binnen niet goed met mij; ik voel mij zeer gewond door het lijden dat nu op mij neer is gekomen. Maar nu, lieve Vader, wat zal ik zeggen? Ik ben omgeven door angst: red mij uit dit uur (Joh. 12 : 27)...

Lees verder
Genezingen en Bevrijdingen door Vasten - Zuster Emmanuel Maillard (inleiding + deel 1)

Tegenwoordig wordt vasten door artsen regelmatig voorgeschreven als genezingskuur. Ook de heilige Maagd nodigt ons uit om te vasten, maar om andere duurzame vruchten te bekomen. Zij toont ons de buitengewone kracht van vasten. Hoe een groot deel van onze problemen op te lossen? Hoe de krachten van de duisternis...

Lees verder
Paus: Kerk heeft katholieke leken nodig Ďdie risicoís durven nemení

In een Kerk die “permanent naar buiten toe is gericht” hebben we leken nodig die “de handen vuil maken, die niet bang zijn om fouten te maken”. Dat zei paus Franciscus gisteren tegen leden van de...

Lees verder
Preek op 19-06-2016, de 12e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

In het evangelie vraagt Jezus aan de apostelen wie Hij is volgens de opvatting van de mensen. Zij noemen dan een aantal namen, Johannes de Doper, Elia. Maar dan komt Jezus een heel stuk dichter bij het leven van de apostelen zelf: "Maar Gij, wie zegt Gij dat Ik ben?" Wij, mensen van deze tijd, met de kennis die wij nu hebben, zouden kunnen antwoorden: "Heer, U bent Degene...

Lees verder
Overweging op 17/18-06-2016, 12e zondag door het jaar C, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. Wie ben ik? vraagt Jezus zijn leerlingen. Oftewel: hoe zien jullie Mij? Die vraag stelt Hij ook aan ons. Wij dragen zijn naam: we zijn christen, en wij proberen Hem in doen en laten na te volgen, maar kennen we Hem ook? Hem navolgen kunnen we alleen als we weten wie Hij is. Als we Zijn levenswijze, Zijn idealen kennen.

Lees verder
In Medjugorje (BosniŽ Herzegovina) spreekt Maria, de Koningin van de Vrede, tot ons allemaal (deel 8)

Michael Nolan! Ik ken hem al tien jaar en we hebben uren met elkaar doorgebracht in onze opnamestudio. Als eersteklas musicus was hij een actieve deelnemer tijdens ons apostolaat voor onze Engelstalige (1) tak, die haar hoofdvestiging heeft in South Bend. Een meer charismatische persoonlijkheid dan Michael is er in Amerika nauwelijks te vinden. Zijn geloof in de Goddelijke Voorzienigheid wekt bewondering bij zijn naasten. Ik verdenk hem er zelfs van dat hij God dingen weet te ontfutselen, die deze niet eens voor hem had voorzien. Maar Jezus hoeft zich er niet over...

Lees verder
Brieven uit de missie van pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India. Klik hier voor de brief van 24 mei 2016.

VIDEOBOODSCHAP PAUS FRANCISCUS: "STEUN KERK IN NOOD"

In een vanmiddag gepubliceerde videoboodschap doet Paus Franciscus een oproep aan “alle mensen in de hele wereld om een werk van barmhartigheid uit te voeren”. Hij zegt verder “Ik nodig...

Lees verder
Preek op 17-06-2016, vrijdag in week 11 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Als ik het goed begrijp, zit het zo: Atalja, de moeder van koning Achazja, merkt dat haar eigen zoon dood is. Dan brengt zij alle afstammelingen van de koning om het leven. Dat zijn dan haar kleinkinderen. En vervolgens grijpt zij de macht en gaat zij zelf het land regeren. Maar zonder dat zij het wist, wordt een van die kleinkinderen gered, Joas, en zes jaar later wordt deze alsnog koning en wordt die buitengewoon boosaardige Atalja gedood. Dit mag ons doen denken aan de kindermoord in Bethlehem. Alle jongetjes van één en twee jaar worden vermoord. Eentje wordt...

Lees verder
Preek op 16-06-2016, donderdag in week 11 door het jaar 2, diaken Eelke Ligthart

Zowel gisteren als vandaag gaat het over bidden. Vandaag spoort Jezus ons aan om het kort te houden, een kort gebed. Een gebed zonder veel omhaal van woorden. Misschien niet zo kort als een schietgebedje, maar toch, doe het niet zo als de heidenen. Toch reageert Jezus niet zozeer tegen de overdaad van woorden bij het bidden, want ergens anders zegt Hij dat we moeten blijven...

Lees verder
Paus Franciscus: Wij zijn allen uitgenodigd voor die bruiloft

Beste broeders en zusters, goedemorgen! Voordat we met de catechese beginnen, wil ik een groep van echtparen begroeten die hun vijftigste trouwdag vieren. Dat is inderdaad “de goede wijn” van het gezin! Uw gezin is een getuigenis dat jonggehuwden – die ik...

Lees verder
Preek op 15-06-2016, woensdag in week 11 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Jezus zegt in het evangelie van vandaag, dat als wij een aalmoes geven, dat wij dat dan niet moeten doen om de aandacht om onszelf te richten. Als wij een nieuwe taal aan het leren zijn, moeten wij ook goed proberen te luisteren naar de accenten op de woorden. Zonder het juiste accent kun je soms niet begrijpen wat er wordt gezegd. Of je nu zegt bòmmelding of bommèlding, dat maakt nogal een verschil uit. Dit principe geldt ook voor de woorden van Jezus. Als je deze woorden leest, denk je dat Hij misschien alleen...

Lees verder
Dinsdag 14 juni: H. Lidwina van Schiedam, feest (voor kinderen)

We gaan nu naar een stadje in Nederland, maar dan een hele tijd terug. Dat stadje heet Schiedam. We zijn in het jaar 1380. Dat is dus al een hele tijd geleden. Het stadje ziet er ook heel anders uit dan nu. Er staan geen flatgebouwen en ook geen grote huizen. Het hele stadje bestaat uit een paar honderd houten huisjes. In een van die huisjes wordt Lidwina geboren. Ze is een heel mooi meisje...

Lees verder
Preek op 14-06-2016, H. Lidwina van Schiedam, feest, pastoor Frank Domen

Ik vertelde, dat Lidwina als zonderling en zelfs als bedriegster werd beschouwd. Zo logeerde op 10 oktober 1425 hertog Filips van Bourgondië in de stad Schiedam. Omdat Lidwina een beroemdheid was, gingen een aantal dienaren van de hertog in gezelschap...

Lees verder
Maandag 13 juni: de H. Antonius van Padua (voor kinderen)

In Portugal zeggen ze liever: Antonius van Lissabon. Dat komt, omdat Antonius in Lissabon is geboren. Dat is in het jaar 1195. Vlak bij de kathedraal staat het geboortehuis van deze heilige. Je kunt er de plaats nog zien waar hij is geboren. Het huis is nu een kerk geworden. Wanneer je naar het huis toeloopt kun je al zien, dat de ouders van Antonius niet arm waren. Eigenlijk heette Antonius...

Lees verder
Maandag 13 juni: de H. Antonius van Padua (voor volwassenen)

Antonius heette aanvankelijk Fernando. Hij was afkomstig uit de Portugese hoofdstad Lissabon en schijnt nog af te stammen van Godfried van Bouillon. Op 15-jarige leeftijd trad hij toe tot de kanunniken met de regel van Sint-Augustinus. Twee jaar later verhuisde hij naar de Augustijner vestiging in Coïmbra. Toen acht jaar later een aantal enthousiaste monniken uit de nieuwe orde van Franciscus langstrokken om in Marokko door middel van prediking en naastenliefde de Moren te gaan bekeren, sloot hij zich bij hen aan. Om zijn nieuwe leven te markeren, noemde hij zich naar de vader van de woestijnmonniken: Antonius.

Lees verder
Preek op 13-06-2016, maandag in week 11 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Als je dat hoort in die eerste lezing, die koning Achab, die de wijngaard van Nabot Jizreëliet wil hebben en wat zijn vrouw Izebel dan doet om hem zijn zinnetje te geven, komt er dan ook zonder heilige toorn in jullie op vanwege dit enorme onrecht!? Achab lijkt wel een klein kind dat gaat stampvoeten als hij zijn zinnetje niet krijgt. Moeder zegt tegen een kind, dat het zijn bordje moet leegeten, maar Nabot wendt zich af wil niet meer eten. Nabot heeft niet alleen gezegd, dat hij het erfdeel van zijn vaderen niet wil afstaan, maar hij zei ook: Ik wil het niet aan ú afstaan. Misschien...

Lees verder
Preek op 12-06-2016, de 11e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Jezus is te gast bij een rijke Farizeeër Simon. Hij heeft Jezus waarschijnlijk uitgenodigd omdat hij zich afvraagt wie die Jezus eigenlijk is. Hij heeft Jezus echter niet ontvangen zoals dat hoort. Blijkbaar heeft hij van afstand al een beeld van Jezus gekregen en dat beeld zit al vast in zijn denken. Wetten en regels domineren zijn houding en een sprankelende houding waarin ruimte is voor mensen die mogen groeien is hem vreemd.

Lees verder
Bij De Dag: Afscheid en een nieuw begin

Speciaal vanwege de bisschopswisseling in het bisdom ’s-Hertogenbosch opent katholiekleven.nl een nieuwe rubriek: Bij De Dag. Op zaterdag 14 mei wordt Mgr. De Korte geïnstalleerd...

Lees verder
Ik geloof: Bij examens en dagelijkse dingen

“Dit kaartje herinnert me eraan dat ik gesteund word door zowel mijn moeder als de Moeder in de hemel.” Nico de Korte is acoliet en lid van een jongerengroep in Dordrecht. “Dat is echt superleuk...

Lees verder
In Medjugorje (BosniŽ en Herzegovina) spreekt Maria, de Koningin van de Vrede, tot ons allemaal (deel 4)

De man keek me meedogenloos aan. Zoals je wel vaker ziet in deze overbevolkte wijken van Delhi, had hij zijn grijsblonde baard van onderen samengebonden met zwart elastiek. Omdat de moesson gedurende de maand september had gewaaid, was het klimaat minder drukkend. Vanuit zijn open kamer, die uitkwam op het steegje, hoorde je de kreten van kinderen en het gekletter van hoeven: nonchalante passen van de heilige en niet minder uitgemergelde koeien, die ronddwaalden bij de kraampjes. De man die in lotushouding op een linnen doek was gezeten, die jaren...

Lees verder
Preek op 10-06-2016, vrijdag in week 10 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Het leven van de profeet Elia verkeerde in gevaar. Op de berg Karmel had hij de valse profeten van Baäl verslagen. Maar nu had hij moeten vluchten voor de woede van Izebel, de vrouw van koning Achab, die als een dreigende storm donderde aan de horizon...

Lees verder
Preek op 09-06-2016, donderdag in week 10 door het jaar 2, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Farizeeën en Schriftgeleerden stonden er om bekend dat ze de wet en alles wat erbij hoorde nagenoeg uit hun hoofd kenden en beweerden er ook naar te leven. Maar dan zegt Jezus tegen zijn leerlingen als het over gerechtigheid gaat...

Lees verder
Preek op 08-06-2016, woensdag in week 10 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Wij, mensen, zijn zo, dat als mensen beweren iets ongelooflijks te kunnen doen, dat wij dan zeggen: Nou, laat maar eens even zien, dat jij dat kunt doen. Dan willen wij het bewijs hebben of zien, dat iemand iets kan. Vandaag krijgen de Israëlieten ten tijde van koning Achab het bewijs dat God werkelijk bestaat. De Heer is de ware God en niet Baäl. Elia laat vuur uit de hemel neerdalen, dat het offer op het altaar verteert. En alle aanwezigen vallen voor Jahwe God in aanbidding neer. Misschien dat wij nu denken: Zoiets zou in onze tijd ook geen kwaad kunnen: dat de mensen ontdekken...

Lees verder
Preek op 07-06-2016, dinsdag in week 10 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

De profeet Elia heeft ervoor gezorgd, dat het al een heel lange tijd niet meer heeft geregend. De oogsten mislukken. De mensen lijden honger. De bedoeling ervan is, dat de mensen zich weer tot God keren. Maar Elia zelf lijdt natuurlijk ook onder de hongersnood...

Lees verder
Preek op 06-06-2016, maandag in week 10 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Er zijn tegenwoordig programma's te verkrijgen, die erop gericht zijn om jezelf te helpen, en dat is dan ook wat zij doen: jou helpen. Ze beloven je om je te helpen je verborgen mogelijkheden te...

Lees verder
Spiritualiteit van Medjugorje...

Marija ontving die dag een menigte die zo dicht op elkaar stond, dat haar vriendin Kat, die naast haar stond, nauwelijks de ruimte had om te vertalen. Terwijl ze haar blik over de pelgrims liet gaan, werd ze plotseling geraakt door een gezicht, dat opviel tussen de andere: een gezicht zo stralend, dat het leek of, in de veeleer grauwe omgeving, de zon door haar heen scheen. Vreugde! Een onuitsprekelijke blijdschap straalde van dat gezicht en Kat kon zich slechts met moeite op haar vertaling concentreren. Ze had nog nooit zo een vreugde gezien! Toch bleef die man nederig...

Lees verder
Denk jij dat je beter bent dan anderen!?

Soms voelen mensen zich anders als andere mensen, zij voelen zich beter dan de mensen van bijvoorbeeld andere volken. Maar zijn wij zo verschillend van elkaar? Kijk dan meer eens naar dit...

Lees verder
In Medjugorje (BosniŽ en Herzegovina) spreekt Maria, de Koningin van de Vrede, tot ons allemaal (deel 3)

Mijn vriendin Catherine is helemaal van de kaart. Ze is zestig, moeder en grootmoeder, en een van die drijvende krachten van haar parochie, en ze heeft al lang geleden besloten om zich door Gods Geest te laten leiden. Haar sterke persoonlijkheid stribbelt soms echter tegen bij de aanwijzingen van de hemel... Niets aan te doen. Het goddelijke zal altijd het menselijke in de wielen rijden, en God verander je niet.

Lees verder
Preek op 04-06-2016, de 10e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Lieve medeparochianen, ik denk, dat er wel meerdere keren per week een lijkwagen door Heerhugowaard rijdt om een dierbare weg te brengen. Maar in onze tijd komt er niemand om de stoet tegen te houden, om woorden van troost te spreken, en onze dierbare dode bij de hand te nemen en hem of haar weer levend aan de familie terug te geven. En het zijn lang niet altijd oudere mensen, die...

Lees verder
PADRE LUIS WEEL VIERT ZONDAG 5 JUNI 10.00 IN ONZE DIONYSIUSKERK ZIJN 50-JARIG PRIESTERFEEST

Pater Luis Weel viert dit weekend, zondag 5 juni 2016, om 10.00 uur zijn 50-jarig priesterfeest in onze Dionysiuskerk. Wij hebben veel aan hem te danken. Wij hopen dan ook, dat veel mensen naar de kerk komen om met hem mee te vieren en om God te danken voor deze prachtige mijlpaal. Na de viering is er in Grandcafé De Heeren - aan de overkant van de kerk - gelegenheid om de jubilaris te feliciteren.

Lees verder
Paus Franciscus: Bedelen om Gods barmhartigheid

Vorige week woensdag hebben we geluisterd naar de parabel van de rechter en de weduwe, over de noodzaak van de volharding in het gebed. Vandaag wil Jezus ons met een andere parabel leren wat de juiste houding is om te bidden en om de barmhartigheid...

Lees verder
Preek op 03-06-2016, hoogfeest van het H. Hart van Jezus, pastoor Frank Domen

Astronomen kunnen tegenwoordig heel mooie foto's maken van het oppervlak van de zon. En dan kun je zien, dat er soms enorme vlammen uit de zon komen, vlammen van wel een miljoen kilometer groot. Wij kunnen geen foto's maken van het heilig Hart van Jezus, maar door Gods openbaring weten wij, dat zijn goddelijk Hart, net als de zon, als een enorm vuur is, een vuur van goddelijke liefde. Het brandt van liefde, barmhartigheid en vergeving, iedere dag weer daalt dat vuur neer over heel de mensheid.

Lees verder
Preek op 02-06-2016, donderdag in week 9 door het jaar 2, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, We zijn veelal niet gewend dat mensen met wie we contact krijgen, meteen, onmiddellijk met een vraag op de proppen komen. Iets dat ze dringend willen weten en er haast mee lijken te hebben. Vaak eerst een inleiding, hoe is het met……..enz. en dan volgt de vraag. De Schriftgeleerde van...

Lees verder
Vrijdag 3 juni: hoogfeest van het heilig Hart van Jezus

In de Bijbel wordt het hart vaak beschouwd als het symbool van moed, vreugde en hartstocht. Kerkvaders als Augustinus en Johannes Chrysostomus beschouwden het hart als symbool van liefde. Middeleeuwse mystici als Bernardus van Clairvaux en Johannes Ruusbroec beschreven hun ervaringen van de hartstochtelijke liefde van Jezus voor de mensheid. Deze liefde uit zich in de wil om te lijden en te sterven in het belang van de ander. Ook vertegenwoordigers van de Moderne Devotie droegen bij...

Lees verder
Preek op 01-06-2016, maandag in week 9 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

De apostel Paulus zegt ons, dat Jezus Christus ons gered heeft en geroepen tot een heilig leven.

Lees verder
Woensdag 1 juni: H. Justinus, martelaar

Justinus werd rond het jaar 100 geboren in Palestina in de plaats Flavia-Neapolis (het bijbelse Sichem, tegenwoordig Nablus). Hij kwam uit een heidens milieu. Van jongs af aan bleek hij bijzonder weetgierig. In zijn jonge jaren bezocht hij alle filosofenscholen om te horen wat men er over de waarheid te zeggen had. De een na de ander stelde hem teleur en liet hem onbevredigd achter. Pas toen hij in contact kwam met de leer van de christenen, besefte hij op het goede spoor te zijn. In die tijd behoorden denken en doen...

Lees verder
Preek op 31-05-2016, Het Bezoek van Maria aan Elisabeth, pastoor Frank Domen

Wij, mensen, vinden het fijn – willen wij een bepaalde zaak kunnen bevestigen – dat wij toch een en ander kunnen controleren of nog wat extra vragen kunnen stellen. Daarna kan er toch een zekere rust over ons komen. Bij het feest van vandaag zien wij, dat God tegenover Maria op drie verschillende manieren haar bijzondere roeping bevestigt.

Lees verder
In Medjugorje (BosniŽ en Herzegovina) spreekt Maria, de Koningin van de Vrede, tot ons allemaal (deel 2)

Veronica kan niet slapen. Zal de bijzondere vlam die in haar hart oplaait, als het dag wordt nog branden? Gelukkig, zo te zien ligt haar man, Alex, lekker te slapen. Veronica begint spontaan te bidden, of beter gezegd 'te praten met Jezus', want door haar eenvoud kent zij enkel gebeden die rechtstreeks uit haar hart komen. Zelfs als zij het Onze Vader bidt, lijkt het alsof ze het net heeft bedacht, zo intens wordt dit gebeden. Terwijl het nog nacht is, besluit Veronica op te staan. In de woonkamer gaat ze tegenover het kruisbeeld in de stoel zitten. Nu kan ze de vrije loop geven...

Lees verder
Dinsdag 31 mei: Maria Visitatie - Het Bezoek van de heilige Maagd Maria aan Elisabet

Maria Visitatie is het rooms-katholieke feest dat op 31 mei wordt gevierd. Het is de gedachtenis aan het bezoek dat de Moeder Gods bracht aan haar nicht Elisabeth. Daarbij werden volgens het Evangelie van Lucas belangrijke woorden gesproken.

Lees verder
Paus Franciscus: Gebed helpt het geloof in God te bewaren

Beste broeders en zusters, goedemorgen! De parabel uit het Evangelie die we zojuist hebben gehoord (vgl. Lc. 18,1 - 8) bevat een belangrijke les: “De noodzaak om altijd te bidden, zonder ooit de moed te verliezen” (v. 1). Dus het gaat er niet om dat ik...

Lees verder
Mgr. Punt: Laat gelovigen in Amsterdam de kerk voor de Vrouwe bouwen

"Maria zegt: vrede of een wereldcatastrofe. Dat is onze keuze, die we moeten maken." In dat kader heeft de Moeder Gods "aan ons in deze stad Amsterdam, aan het Nederlandse volk, een grootse...

Lees verder
Preek op 30-05-2016, maandag in week 9 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Jezus zegt in het evangelie, dat de steen, die door de bouwlieden is afgekeurd, juist de hoeksteen is geworden. Lieve mensen, wij worden in ons leven weleens door anderen afgewezen, wij ervaren mislukking. Zou dat een hoger doel kunnen dienen? Als wij kijken naar het leven van sommige belangrijke mensen uit de geschiedenis, dan zouden wij dat wel denken. Abraham Lincoln verloor acht verkiezingen voordat hij uiteindelijk toch tot president van Amerika werd gekozen. Later zei hij: "succes gaat van mislukking tot mislukking zonder het enthousiasme te verliezen"...

Lees verder
Preek op 29-05-2016, Sacramentsdag, jaar C, pastoor Frank Domen

“Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon zingen wij U vol vreugde toe: Heilig, heilig". Broeders en zusters, wij zijn de engelen een beetje vergeten. Maar zij vergeten ons niet. Zij nemen in ons dagelijkse leven en in...

Lees verder