Bookmark and Share
2 november - Allerzielen

Het woord 'allerzielen' is afgeleid van 'gedachtenis aller zielen'. De naam veronderstelt de oude christelijke overtuiging dat de mens bestaat uit een lichaam en een ziel. Na de dood van een mens wordt de ziel gescheiden van het lichaam en gaat ze naar...

Lees verder
Eerste bijeenkomst nieuwe jongerengroep 'On The Road'

Zondag 26 oktober kwam de jongerengroep On The Road voor het eerst bij elkaar. Tussen de leeftijd van 12 en 15 jaar werden zij om kwart voor 5 hartelijk verwelkomd en kregen gelijk een leuke rebus in de handen gedrukt om op te lossen. Tegen de tijd dat iedereen aanwezig was, zijn we samen met wat drinken rond de tafel...

Lees verder
1 november - Allerheiligen
Op 1 november vereert de Katholieke Kerk van het Westen in één viering alle bekende en onbekende heiligen, of ze nu heilig verklaard zijn of niet. Heiligen zijn alle personen die in het hiernamaals bij God zijn. Zij zijn “de bemiddelaars voor de biddende kerk op aarde, voorsprekers voor hun strijdende en lijdende broeders en zusters”, zoals in het Getijdengebed wordt gezegd. Volgens de katholieke en orthodoxe leer moeten de heiligen vereerd worden omdat zij als het ware een venster zijn op de heiligheid van God.
Lees verder
30 november aanstaande: Jambokoor in onze Dionysiuskerk

Op zondag 30 november aanstaande komt het Jambokoor de heilige Mis opluisteren in de Dionysiuskerk. Het koor brengt een blijde, enthousiaste en feestelijke sfeer in de kerk, kenmerkend voor Afrikaanse vieringen. Het koor uit Zuidermeer, met ruim 60 leden onder leiding van Teun Steur, treedt op in Afrikaanse...

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van Allerheiligen, zondag 01-11-2014

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de viering van de komende zondag, het hoogfeest van Allerheiligen, 01-11-2014, klik dan hier.

Preek op zondag 26-10-2014, 30e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Beste mensen, vandaag gaat het evangelie weer eens over de liefde, het meest bezongen onderwerp. Maar niet alles wat liefde wordt genoemd heeft per se iets met christelijke liefde te maken. Misschien dat sommige mensen een beetje moeite hebben met de zegswijze ‘het gebod van de liefde’. Een gebod is dan iets wat moet. En liefde is toch iets wat niet moet, maar uit je hart komt. Misschien zouden zij liever willen spreken van het...

Lees verder
Overweging op de 30e zondag door het jaar A, 24/25 -10-2014 in de tehuizen, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen, ook in het evangelie van vandaag willen de farizeeën Jezus in de val lokken. Ze stuurden een wetgeleerde op hem af met de vraag wat het voornaamste gebod is. Wij vinden dat waarschijnlijk niet zo’n bijzondere vraag, waarop gemakkelijk een antwoord is te geven. Maar voor de joden was het helemaal niet zo’n gemakkelijke vraag, want hun Wet telde niet minder dan 248 geboden en 365 verboden. Samen goed voor 613 wetten. We...

Lees verder
Bisdombedevaart naar Rome - tiener- en jongerenprogramma

Op de FaceBook pagina van de bisdombedevaart naar Rome is een promotiefilmpje geplaatst van het tiener- en jongerenpro- gramma van deze bedevaart. Het doel van het filmpje is om tieners en jongeren op een leuke manier uit te nodigen om mee te gaan...

Lees verder
Opbrengst collecte voor Missio

Afgelopen weekend, zaterdag 18 en zondag 19.00 oktober was de opbrengst van de gehele collecte voor Missio. De opbrengst bedroeg €936,81 (vorig jaar €744,19). Een heel mooi resultaat.

Missio besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk in Myanmar (Birma). Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen. Velen vestigen hun hoop op Aung San Suu Kyi, oppositieleidster en winnares van de Nobelprijs voor de Vrede.

In Myanmar bevindt zich in het noorden een groot opvangkamp, een soort AZC zoals wij dat volgend jaar in Heerhugowaard...

Lees verder
Preek op zondag 19-10-2014, 29e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Jezus kun je niet met een strikvraag vangen. Hij wordt immers geleid door goddelijke wijsheid. Hij geeft dan ook een antwoord waar de Farizeeën, de joodse kerkelijke leiders, niet tegenop kunnen: “Geeft aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt”. Het zou voor sommige mensen misschien gemakkelijk zijn als zij de dingen van God en die van de keizer duidelijk van elkaar kunnen onderscheiden. Er zijn immers...

Lees verder
Overweging op de 29e zondag door het jaar A, 17/18-10-2014 in de tehuizen, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen, in Jeruzalem ervaart Jezus steeds een groot verzet bij de leiders van het volk. De Farizeeën en de Herodianen verleiden Jezus tot uitspraken die Hem bij het volk impopulair, óf verdacht bij de overheid zullen maken. Eigenlijk wordt Jezus in zo ‘n gesprek uitgedaagd om af te zien van zijn zending, af te zien van zijn “zoonschap” van God...

Lees verder
18 oktober: feestdag van de heilige Lucas, de evangelist

De heilige Lucas was volgens de christelijke traditie de schrijver van het Lucas-evangelie en de Handelingen der Apostelen. Sint Lucas was van heidense afkomst. Volgens de Canon Muratori, daterend van eind 2e eeuw, was hij een geneesheer uit Antiochië en een vriend van de apostel Paulus. Deze informatie moet gebaseerd zijn op wat Paulus zelf schrijft in de Kolossenzenbrief: “Mijn vriend Lucas, de arts, groet u” (4,14). In de Filemonbrief wordt ene Lucas de medewerker van Paulus genoemd.

Lees verder
Familieviering 19-10-2014 "Heilig of schijn-heilig?"

Zondag is het weer een beetje feest, want er is een Familieviering, om 11.30 uur. In het evangelie van zondag stellen een paar mensen, schijn-heiligen, Jezus zogenaamde slimme vragen. Maar eigenlijk zijn het strikvragen. Want ze hopen dat Jezus iets zegt, dat ze tégen Hem kunnen gebruiken. Jezus noemt ze huichelaars, schijn-heiligen. Jezus hoopt, dat wij heiligen willen proberen te worden. Schijnheiligen maken het donker waar het licht is. Maar heiligen maken het licht waar het donker is. God wil ons daarbij graag helpen...

Lees verder
Amerikaanse topwetenschapper komt uit de kast: ik snap niks van evolutie.

Een prominente Amerikaanse wetenschapper, die dit jaar bij de vijftig invloedrijkste natuurwetenschappers van de wereld werd gerekend, stelt dat wetenschappers geen idee hebben hoe evolutie het ontstaan van het leven zou kunnen verklaren. Dr. James Tour is een bekende hoogleraar van Rice University, die gespecialiseerd...

Lees verder
Preek op zondag 12-10-2014, 28e zondag door het jaar A, bisschop Jan Hendriks, b.g.v. het parochiefeest

We vieren dus vandaag het feest van de heilige Dionysius, die een voorname positie in Athene bekleedde, want hij was lid van de Areopaag, het hooggerechtshof dat zetelde op de heuvel van Ares in die stad. Daar hoorde hij de apostel Paulus preken over een onbekende God. Veel mensen kwamen luisteren, want de Atheners en alle inwoners van de stad waren dol op praatjes en nieuwtjes, zo vertellen de Handelingen van de Apostelen. Mensen hielden zich er bezig met allerlei filosofieën en met alles wat maar interessant kon zijn. Dus ze wilden die Paulus weleens horen. De mensen vonden het nog wel aardig toen Paulus vertelde dat God ons alles...

Lees verder
Preek op zaterdag 11-10-2014, 28e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

 

Dierbare medegelovigen, Vandaag zou je kunnen zeggen dat het gaat over belofte, vertrouwen, feest en hoop. Woorden van troost en hoop voor de toekomst. Er zijn mensen die precies dat verwijten aan het christendom: dat het een Godsdienst is van troost. Het christendom zou een geloof zijn voor zwakke mensen, voor degenen die niet in staat zijn de harde realiteit onder ogen te zien. Inderdaad kan de realiteit hard zijn, en voor velen is het ook moeilijk om daar mee om te gaan. 

Lees verder
Zondag 12 oktober 10.00 uur vieren wij ons jaarlijkse parochiefeest !!!

Lieve medeparochianen,

Aanstaande zondag, 12 oktober om 10.00 uur, is weer ons jaarlijkse parochiefeest. Wij vieren de heilige Dionysius de Areopagiet, de patroon van onze parochie. Het wordt weer een groot feest. Onze hulpbisschop, monseigneur Jan Hendriks, is de hoofdcelebrant en hij zal de homilie (preek) verzorgen. Onze drie koren - het gemengde Koor, de Cantorij en Spirit - zingen samen. En aansluitend is er een gezellig samenzijn - de gewone koffie/thee/limonade - en daarna is er - extra - een lekker hapje en drankje.

Jullie allemaal zijn van harte welkom !!

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van de 28e zondag door het jaar A, 12-10-2014

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de viering van de komende zondag, de 28e zondag door het jaar A, op 12-10-2014, klik dan hier.

Natuurlijk zwanger worden en blijven

Moderne diagnostiek en behandeling bij problemen rondom vruchtbaarheid. Op uitnodiging van de Nicolaasparochie Amsterdam zullen dr. Susanne van der Velden (gynaecologe) en Nanja Borst (Fertility docente) spreken over de behandeling en diagnostiek met NaProTECHNOLOGY.

Lees verder
Onze gebedsgroep bestaat 40 jaar !!!

Afgelopen zondag, 5 oktober 2014, was het feest in onze parochie: onze gebedsgroep bestaat 40 jaar! Het is een gebedsgroep in de geest van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. De groep is opgericht op 7 oktober 1974. Het was een idee van pater Jaap Borst, missionaris in India, en een broer van Gert Borst, die...

Lees verder
Preek op zondag 05-10-2014, 27e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, de eerste lezing en het evangelie gaan over een man, die een wijngaard aanlegt. Hij had een goede plaats uitgekozen, haalde alle stenen uit de grond, spitte de grond om, plantte druivenstruiken, bouwde een toren en maakte een perskuip. En toen maar wachten op de oogst. Maar de wijngaard, die in de eerste lezing wordt genoemd, bracht wilde vruchten voort, en de...

Lees verder
Estafette in Heerhugowaard tegen armoede en onrecht

Beste medeparochianen, ook dit jaar organiseren de gezamenlijke kerken en moskeeën in Heerhugowaard met steun van de gemeente weer een zogenaamde “Estafette” om voedsel in te zamelen voor de mensen, die zijn aangewezen op de...

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van de 27e zondag door het jaar A, 05-10-2014

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de viering van de komende zondag, de 27e zondag door het jaar A op 05-10-2014, klik dan hier.

Dionysiusparochie bezoekt open dag Turkse moskee

Pastoor Frank Domen, diaken Eelke Ligthart, Adriaan Rotteveel en zijn vrouw, Liesbeth, hebben op zondag 28 september 's middags de open dag van de Turkse moskee aan de Umbriellaan 1 bezocht. Dit naar aanleiding van een uitnodiging van de Turkse...

Lees verder
Preek op zondag 28-09-2014, 26e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

De vraag is wie de wil doet van de Vader. Kinderen zijn soms geneigd om “nee, ik wil niet” te zeggen. En misschien hebben Nederlanders over het algemeen wel een beetje last van opstandigheid. Als de Paus iets zegt of een politieagent, zijn sommige mensen geneigd te zeggen: “Dat maak ik zelf wel uit!” Zij houden niet zo van gezag. 

Lees verder
Overweging op de 26e zondag door het jaar A, 26/27-09-2014 in de tehuizen, Jannie Ligthart

De lezingen van dit weekend kunnen samengebracht worden onder het thema: “door het voorbeeld van Jezus tot inzicht komen.” De profeet Ezechiël in het Oude Testament geeft al aan dat de mens, ondanks verkeerde daden, ondanks verkeerde keuzes in zijn/haar leven altijd de kans heeft dit bij God goed te maken. Je zou het al een aansporing kunnen noemen van wat later het sacrament van verzoening, de biecht is geworden. Ezechiël zei al: “Als de...

Lees verder
Heb je schulden?

Steeds meer mensen hebben schulden.

De Kerk kan op een eigentijdse manier helpen.

SchuldHulpMaatje

Relevant Kerk zijn, samen lukt 't...

Klik hier. 

Lees verder
Nieuwsbrief ontvangen!?

Willen jullie - parochianen én niet-parochianen - graag op de hoogte worden gehouden van de activiteiten in onze parochie, stuur dan even een e-mail naar pastoorfrank@dionysiusparochie.nl, met de vermelding, dat je graag de nieuwsbrief wilt ontvangen. Vermeld ook even je voor- en achternaam. 

Zondag 28-09-2014 familieviering "Goede woorden en goede daden"

Zondag 28 september om 11.30 uur is er weer een Familieviering. Met de KISI-club natuurlijk. Het is eigenlijk God, die ons allemaal uitnodigt voor deze viering. Hij ziet zijn kinderen, ons, graag samen in zijn huis: de kerk. Zondag gaat het over 'goede woorden spreken en goede daden doen'. Goede woorden en goede daden zijn waardevol en blíjven ook waardevol. Goede woorden en goede daden hebben eeuwigheidswaarde. Goede woorden en goede daden zijn dus duurzaam: helemaal van deze tijd. Jezus zelf vertelt er over in het evangelie van komende zondag.

De Nieuwsbrief voor de Caritas van september 2014 is uit

De Nieuwsbrief Caritas van ons Bisdom Haarlem - Amsterdam is uitgekomen. Wij kunnen daarin onder andere het volgende vinden...

CURSUS DIACONIE/CARITAS TILTENBERG

Caritas is het woord waarmee in de Kerk de dienst aan de naaste en aan de samenleving wordt aangegeven. In deze cursus zullen theorie en praktijk van de caritas nader bestudeerd worden. Door te kijken naar Bijbel, theologie en andere abrahamitische wereldgodsdiensten zal aan begripsvorming worden gewerkt...

Lees verder
Vervolg van de filosofie-cursus in 2014/15

Zoekend naar een boeiend, maar vooral leerzaam onderwerp voor het studiejaar 2014/15 van onze cursus: “Filosofie vanuit Rooms-Katholiek perspectief”, ben ik uiteindelijk uitgekomen bij de enkele jaren geleden door de vorige paus zalig verklaarde John Henry Kardinaal Newman.

John Henry Newman (1801-1890) heeft zich na zijn gedegen opleiding aan de Universiteit van Oxford aanvankelijk ingezet...

Lees verder
Netwerk SchuldHulpMaatje wordt landelijke Vereniging

Graag wil de PCI uw aandacht vestigen op de laatste ontwikkelingen rondom het SchuldHulpMaatje-project waarbij zij via de Stichting Platform ArmoedeBestrijding Heerhugowaard actief betrokken is. Hieronder een artikel uit het tijdschrift Diakonie & Parochie van September 2014 over deze ontwikkelingen. 

Lees verder
Preek op zondag 21-09-2014, 25e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Vandaag is het begin van de vredesweek. Vreemd eigenlijk dat we, om aan vrede te denken, een aparte week hebben. Maar ja als je dagelijks de TV beelden bekijkt die op je afkomen, of leest over vluchtelingen, dan moeten we het wel over vrede hebben. Afgelopen week verdronken er 800 in de Middellandse zee, begin volgend jaar komen er 600 naar Heerhugowaard, mensen hoofdzakelijk uit Syrië en Irak. Je...

Lees verder
Zaterdag 25 oktober start de nieuwe Jongerengroep On The Road

Wij zijn de jongerengroep ‘On the Road’. On the Road: wij gaan met elkaar op reis ... letterlijk en figuurlijk. Om te groeien in het geloof bezoeken we bijzondere personen of groepen personen. We gaan bijvoorbeeld naar Heiloo (‘t Putje), naar de Stille Omgang in...

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van de 25e zondag door het jaar A, 21-09-2014

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de viering van de komende zondag, de 25e zondag door het jaar A op 21-09-2014, klik dan hier.

Jaarmarkt 2014 met foto's van Bert Pino

Afgelopen maandag, 15 september 2014, stonden wij van de Dionysiusparochie Heerhugowaard als gebruikelijk met twee marktkramen voor onze kerk. De ene kraam was geheel gewijd aan de bedevaart naar Rome, die wij volgend jaar mei met het bisdom willen gaan maken. In dat kader heeft Hans Comajta een...

Lees verder
Preek op zondag 14-09-2014, feest van Kruisverheffing, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, voordat Onze Heer Jezus Christus een menselijk lichaam aannam, was Hij bij zijn Vader in de hemel. Hij was daar volmaakt gelukkig met zijn Vader en de heilige Geest, met een ontelbare menigte van engelen. Nooit ervaarde Hij een moment van liefdeloosheid of haat. Er was geen ziekte of dood. Alleen maar liefde, vrede en eenheid. Een volmaakte...

Lees verder
Zondag 14 september - feest van Kruisverheffing

Het feest gaat terug tot de zogenoemde Helenalegende. Deze legende beschrijft hoe de heilige keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn de Grote, rond het jaar 325 een visioen zou hebben gehad. Daarin werd haar opgedragen naar Jeruzalem te trekken om aldaar het Kruis waaraan Christus was gestorven te gaan vinden. Dit verhaal is beschreven door de kerkvader Eusebius van Caesarea. Haar reis naar Jeruzalem zou een ware triomftocht zijn geworden, waarbij zij – hier en daar kerken stichtend – ook de relikwieën van de Drie Koningen zou hebben gevonden.

Lees verder
Preek op zondag 07-09-2014, 23e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Beste mensen, het gebeurt zo dikwijls, dat mensen samenkomen: thuis of waar dan ook. En soms blijken er tegenstrijdige belangen of ideeën te zijn. En dat kan weleens tot een gespannen situatie leiden. Jezus Christus spreekt vandaag over mensen, die één van hart en één van geest samenkomen omwille van Hem. Er zijn...

Lees verder
De Kerk en de Wereldvrede

Over ruim twee jaar gaan we binnen in het jubileumjaar 2017. Dat jaar worden gebeurtenissen herdacht die van grote invloed zijn geweest op de geschiedenis van de Kerk en van de wereld.

Op 31 oktober 1517 bevestigde Maarten Luther zijn 95 stelling aan de kerk van Wittenberg. Dit wordt algemeen beschouwd als het begin van de Reformatie, het grote westerse schisma. In 2017 dus precies 500 jaar geleden.

De Reformatie die door Luther is ingezet, betekende de tweede grote kerkscheuring in de geschiedenis. Na het Oosterse schisma...

Lees verder
IN SEPTEMBER BEGINT WEER DE NIEUWE ALPHA-CURSUS

De Alpha-cursus gaat weer beginnen op 24 september 2014.
al 14 miljoen mensen wereldwijd hebben deze cursus gevolgd:
een paar weken bezig zijn met de kernpunten van het christelijk geloof.

Lees verder.

Een overweging bij de lezingen van de 23e zondag door het jaar A, 07-09-2014

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de viering van de komende zondag, de 23e zondag door het jaar A op 07-09-2014, klik dan hier.

Preek op zondag 31-08-2014, tweeŽntwintigste zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, u bent het vast wel met mij eens, als ik zeg dat er verschillende mensen zijn, mensen met een verschillend karakter. En dan bedoel ik, de een is gevoeliger dan de ander. De een heeft meer moeite om zijn gevoelens te uiten dan de ander. Je hebt binnenvetters, mensen die moeilijker over hun gevoelens praten en mensen die het hart op de tong hebben, en in hun spontaniteit gemakkelijk over hun gevoelens praten.

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van de 22e zondag door het jaar A, 31-08-2014

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de viering van de komende zondag, de 22e zondag door het jaar A op 31-08-2014, klik dan hier.

Preek op zondag 24-08-2014, eenentwintigste zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in de eerste lezing wordt gesproken over Shebna, hofmaarschalk en tempeloverste. Hij wordt uit zijn ambt gezet. Hem worden zijn sleutels ontnomen. In het evangelie wordt gesproken over Petrus. Hij wordt juist aangesteld. Hem worden de sleutels gegeven. Shebna was een ijverige bestuurder, een adviseur van de koning, eerste minister, die in Jeruzalem ervoor moest zorgen...

Lees verder
Overweging op de 21e zondag door het jaar A, 22/23-08-2014 in de tehuizen, Jannie Ligthart

In dit evangelie is Jezus, aan het eind van zijn openbare leven, met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem. Drie jaar heeft Jezus met zijn leerlingen door het Joodse land rondgetrokken en met hen over het Koninkrijk van God gesproken, en over hoe dat te verwezenlijken is. Al pratende over zijn hemelse Vader heeft Hij, goede daden verrichtend ons het leven voorgeleefd...

Lees verder
Zaterdag 14 juni jongstleden was de Vormselviering in Heiloo

Op zaterdag 14 juni 2014 om 15.00 uur was er een Vormselviering in de grote kapel op het Heiligdom Onze Lieve Vrouw Ter Nood. Tijdens deze viering werden dertien jongeren en één volwassene van onze parochie gevormd. Klik hier voor een fotoverslag.

Een overweging bij de lezingen van de 21e zondag door het jaar A, 24-08-2014

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de viering van de komende zondag, klik dan hier.

Preek op zondag 17-08-2014, twintigste zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij horen hoe Jezus Christus tijdelijk buiten Israël verblijft, in de Griekse steden Tyrus en Sidon. Waarom? Omdat Hij zojuist heeft gehoord, dat Johannes de Doper is vermoord door de joodse koning Herodes. Als zijn eigen geloofsgenoten zich niet gedragen volgens de wet van de liefde, trekt Hij zich terug.

Lees verder
Overweging op de 20e zondag door het jaar A, 15/16-08-2014 in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. In het evangelie lezen we dat Jezus zich terugtrok naar de streek van Tyrus en Sidon. Jezus gaat naar het heidense Tyrus en Sidon, ondanks zijn opdracht aan de twaalf 'Sla niet de weg naar de heidenen in!' Wat kan Jezus bedoeling hiermee zijn? Jezus trekt zich waarschijnlijk terug omdat Hij teleurgesteld is over het ongeloof van de Joden. Als Jezus zich niet begrepen voelt, en...

Lees verder