Bookmark and Share

Dit is mijn Zoon, de Welbeminde.

01-03-02-2015, 2e zondag van de vasten, jaar B

Meer lezingen, klik hier

Een overweging bij de lezingen van 29 februari, de 2e zondag in de veertigdagentijd

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 29 februari, de 2e zondag in de veertigdagentijd, klik dan hier.

De viering van de Eucharistie, de openingsritus, hoofdstuk 1: een teken van eerbied voor de gastgeer (de altaarkus)

Bij gebeurtenissen van levensbelang is het gebruikelijk, dat mensen samenkomen om hun medeleven te betuigen. En alle aandacht gaat dan onmiddellijk uit naar degenen om wie het te doen is. Als een bruidspaar receptie houdt, zullen de gasten allereerst naar de gastheer en gastvrouw gaan, die hen hebben uitgenodigd. En wanneer er gelegenheid tot condoleren is bij een begrafenis, zal iedereen in eerbiedig stilzwijgen zich aansluiten in de rij van mensen die de nabestaanden met een vaak woordenloos gebaar, een handdruk, hun verbondenheid te kennen geven.

Lees verder
De Navolging van Christus, eerste boek, hoofdstuk 6: Ongeregelde gehechtheid

Als een mens, wanneer ook, iets onordelijks begeert, wordt hij terstond onrustig.

Wie trots zijn en hebzuchtig komen nooit tot rust; armen en nederigen van geest leven in overvloed van vrede.

De mens die inwendig nog niet volkomen vrij staat tegenover zijn verkeerde neigingen, komt heel licht in verleiding en delft het onderspit in kleine en onbeduidende dingen.

Lees verder
Preek op 22-02-2015, de 1e zondag van de Vasten, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, De veertigdagen tijd is begonnen en Jezus trekt zich terug in de woestijn, een tijd van bezinning. Het zijn bekende teksten op de 1e zondag van de vasten. Je kunt, je moet je de vraag stellen of wij ons ook gaan bezinnen, u en ik, deze veertig dagen? Doen we dat in de woestijn, doen we dat hier in de kerk, thuis of op andere plaatsen waar je je kunt bezinnen? 

Lees verder
Preek op 18-02-2015, Aswoensdag, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, de knop gaat om ... Het is een hele omslag die we vandaag maken. Van de uitbundigheid van de laatste dagen, naar de ingetogenheid van dit uur. Van feesttenten en van parades met uitgedoste mensen, richten we ons hier op de weg van Jezus, zijn gang naar Jeruzalem. Zo gaat het van ‘Kijk mij eens in al m’n gekkigheid’, naar ‘Zie de mens’. Jazeker, dat is een hele omslag. De knop moet om.

Lees verder
De Aswoensdagvieringen in onze Dionysiusparochie

Om 09.00 uur is er GEEN vieringen in de Dionysiuskerk;

om 10.30 uur is er in Hugo Oord een H. Mis met Askruisje;

om 19.00 uur is er een H. Mis in de Dionysiuskerk met Askruisje.

De viering van de eucharistie, hoofdstuk 5: Christus aanwezig in de eucharistische gaven

 

Geen eucharistieviering zonder Christus. Hij staat aan het begin en einde van de viering, en heel de liturgie is vervuld van zijn aanwezigheid. In het bidden van het vergaderde volk bidt Hij. In het spreken en handelen van de bedienaar van de viering spreekt en handelt Christus. In de lezingen uit de H.Schrift verkondigt Christus zelf zijn Blijde Boodschap aan allen, die nu in de viering naar deze woorden luisteren. Christus is de eerste liturg, de voorganger, de priester. 

Lees verder
De Navolging van Christus, eerste Boek, hoofdstuk 5: Het lezen van de heilige Schrift

Men moet in de heilige Schrift de waarheid zoeken, geen welsprekendheid.

De hele Schrift moet gelezen worden in de geest waarin zij is geschreven.

We moeten liever proberen in de Schriften ons nut te vinden dan sierlijke woordkunst.

Wij zullen daarom ook even graag vrome en eenvoudige boeken lezen als verheven en diepzinnige.
 

 

Lees verder
Preek op 15-02-2015, de 6e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, mensen van een bepaalde tijd of cultuur kunnen soms van een of andere werkelijkheid een idee hebben, dat niet klopt. Hoeveel eeuwen heeft heel de mensheid niet gedacht, dat de aarde een platte schijf was en dat de zon om de aarde draaide!? Maar na verloop van tijd leren wij door onderzoek de werkelijkheid beter kennen.

Lees verder
Overweging op de 6e zondag door het jaar B, 13/14-02-2015 in de tehuizen, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen. In het evangelie van dit weekeinde zit een merkwaardige tegenstrijdigheid. Een melaatse kon en mocht je niet aanraken, zeker niet in de tijd van Jezus. Niet zozeer omdat je moest vrezen door hem besmet te worden, want erg besmettelijk is melaatsheid niet. Maar je liep wel onvermijdelijk een ander soort besmetting op. Melaatsen waren religieus en sociaal 'onrein', uitgesloten uit de gemeenschap.

Lees verder
Het gezin, deze grote gave van de Heer

Beste broeders en zusters, goedemorgen! De bisschoppensynode over het gezin, die onlangs werd gehouden, was een eerste etappe op een tocht die we in de komende maand oktober zullen afsluiten met een andere vergadering met het thema 'Roeping en opdracht van het gezin in de Kerk en de wereld'. Door het gebed en de...

Lees verder
Mag jij als ouder kiezen voor het doopsel van je kind!?

Sommige ouders laten hun kind niet dopen, omdat zij vinden, dat hun kind later zelf moet kunnen kiezen. Maar hoeveel zaken zijn er niet, die ook wij als ouders voor hen kiezen: welke kleding zij dragen; naar welke school zij gaan, enz. Als wij geloven dat iets goed is - in dit geval het geloof in God en zijn liefdevolle bescherming - dan willen wij dat aan ons kind geven.

Lees verder
Hulpbisschop Jan Hendriks: Waarom zou je geloven?

Geloven is niet vanzelfsprekend. Wie gelooft in God moet zich vaak verdedigen. In onze samenleving is het zo ongeveer de norm dat je - als je al gelooft - dat achter de voordeur houdt. Terwijl het in de Verenigde Staten opzien baart als de president een toespraak niet afsluit met "God bless America", wordt in ons land zelfs een vage verwijzing naar een Opperwezen slecht geaccepteerd. Een landelijk dagblad (Trouw) kwam de afgelopen maand groot met een onderzoek waaruit bleek dat 25% van de bevolking atheïst is en...

Lees verder
Verslag van de 4e bijeenkomst van onze communicantjes op 03-02-2015

De 4e bijeenkomst op dinsdag 3 februari 2015. Les 4 van het project - Gods belofte komt uit – daar zijn wij doorheen gevlogen, in 15 minuten tijd, want die les gaat over Kerstmis, en dat feest hebben wij natuurlijk pas uitgebreid gevierd. We hebben de belangrijkste zaken nog even op een rijtje gezet...

Lees verder
Preek op 08-02-2015, de 5e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, hoeveel Mensen zijn er niet die min of meer hetzelfde meemaken als Job? Die zo kunnen zuchten en kreunen. Iedere dag is een kwelling op zich: ’s avonds denken was het maar morgen, en ’s morgens denken was het maar avond. Zal ik nog ooit het grote geluk kunnen zien. Als je niet oppast lijk je in de kortste keren op Job.

Lees verder
Persbericht van het bisdom over de Bedevaart naar Rome

716 personen hebben zich nu aangemeld voor de bisdombedevaart van bisdom Haarlem-Amsterdam naar Rome. Er zullen 129 personen met de bus reizen, de rest van de groep zal per vliegtuig afreizen naar de eeuwige stad. Onder hen 95 leden van het kathedrale koor en 492 andere pelgrims. Op zondag 1 februari...

Lees verder
Mantelzorg ... dat doe je toch gewoon

Op woensdag 11 februari om 20.00 uur geeft Marianne Weel, jaren werkzaam geweest in de ouderen- en gehandicaptenzorg en nu in de Mantelzorg, een presentatie over: Mantelzorg ... dat doe je toch gewoon. Zij vertelt over de lastige stuaties waarin mantelzorgers...

Lees verder
De viering van de eucharistie: hoofdstuk 4. Christus, aanwezig in het woord van de H. Schrift

"De Kerk heeft de goddelijke Schriften steeds vereerd, zoals ook het Lichaam des Heren zelf. Want vooral in de heilige liturgie neemt zij voortdurend van de tafel van het woord Gods en van het Lichaam van Christus het brood des levens en reikt dit aan de gelovigen" (Constitutie over de Openbaring, 21).

De Heilige Schrift is het woord van God. Het is niet zomaar een boek met verhalen over lang vervlogen tijden, over wat eens, zovele eeuwen geleden, is gebeurd.

Lees verder
De Navolging van Christus, eerste Boek, hoofdstuk 4: Behoedzaamheid in het doen

Men moet niet ieder woord of iedere aandrift zonder meer vertrouwen, maar voorzichtig en geduldig behoort men ten overstaan van God een zaak te wikken en te wegen.

Dikwijls gelooft en zegt men helaas van een ander eerder het kwaad dan het goede: zo zwak zijn wij.

Volmaakte mensen daarentegen geloven iedere verteller zo maar niet; want zij kennen de menselijke zwakheid die licht neigt tot het kwaad en nogal wankel is in haar beweringen.

Lees verder
Verslag van de 3e bijeenkomst van onze communicantjes op 27-01-2015

Op dinsdag 27-02-2015 kwamen onze 24 communicantjes voor de derde keer bij elkaar.  Wanneer vlak vóór 16.00 uur de meeste kinderen er zijn, gaan wij altijd eerst even zingen. Leuke liederen met gebaren van de KISI-club. Dan gaan wij in een kring zitten en...

Lees verder
Preek op 01-02-2015, de 4e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

De man, die indertijd door Jezus werd genezen, was echt niet de enige, daar en toen, die bezeten was van verkeerde zaken. Hij was zelfs letterlijk bezeten van een boze geest, want toen Jezus hem genas, schudde de duivel hem eerst nog heen en weer – en dat was echt geen aanval van epilepsie – gaf een luide schreeuw en toen ging hij uit de man weg.

Lees verder
Overweging op de 4e zondag door het jaar B, 30/31-01-2015 in de tehuizen, Wiljan Domen

Misschien herinnert u zich de tv-quiz nog: Zo vader, zo zoon?! Er waren steeds drie vaders en één zoon. Maar wie was de echte vader van de zoon? Dat moest geraden worden door het stellen van goede en slimme vragen. In het evangelie van vandaag blijkt heel duidelijk, dat Jezus de Zoon is van God de Vader. Ze lijken erg op elkaar: God de Vader en Jezus, die God de Zoon is.

Lees verder
Wereldwijzer Vrijwilligersdag Maart 2015

Op zaterdag 21 maart 2015 kom je in 1 dag alles te weten over vrijwilligerswerk in het buitenland. Meer dan 20 organisaties met vrijwilligersprojecten in het buitenland zijn op deze dag aanwezig. Een evenement dat voor de achtste keer wordt georganiseerd en waar verschillende vrijwilligersorganisaties de handen ineenslaan...

Lees verder
Verslag van de 4e bijeenkomst van onze Jongerengroep On The Road

Alweer de vierde bijeenkomst is geweest van jongerengroep On The Road! Na een gezellig samenzijn en een hapje te hebben gegeten trokken we onze jassen aan. Dit keer gingen we (met 13 jongeren en de leiding) echt op pad, naar Heiloo. Rector Nars...

Lees verder
Verslag van de 3e bijeenkomst van onze Jongerengroep On The Road

Zoals gewoonlijk begon de bijeenkomst weer om 17.00 uur in het familiehuis. Nadat we eerst even met elkaar gekletst en wat gedronken hebben, maken we een kerststukje voor bij het kerstbroodmaaltijd. Zodra we klaar waren met het kerststukje...

Lees verder
Verslag van de 2e bijeenkomst van onze Jongerengroep On The Road

De tweede bijeenkomst van de nieuwe Jongerengroep On the Road vond plaats op zondag 16 november. De avond begon om 17.00 met een leuk kaartspel waar de nieuwkomers en de al recente leden zich elkaar en aan de groep moesten voorstellen.

Lees verder
Actie Kerkbalans 2015

Beste parochianen, evenals gisterenavond zal ik u informeren over de actie Kerkbalans 2015.
Vandaag zingen het Gemengd koor en de Cantorij. Gisteren heeft Spirit de Mis muzikaal ondersteund.
De aanwezigheid van de Spiritleden was voor mij de gelegenheid bij uitstek, om hen te wijzen op het feit dat zij, evenals de Kisikids, een belangrijk deel uitmaken, als nieuwe generatie, voor de toekomst van onze parochie. 

Lees verder
Preek op 25-01-2015, 3e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Vorige week zondag hoorden wij hoe Andreas en Petrus een dagje bij Jezus zijn gebleven, met Hem gesproken hebben, onder de indruk zijn gekomen van zijn boodschap, zijn uitstraling. Maar... daarna zijn ze toch weer naar huis gegaan. Vandaag horen wij hoe zij zelfs weer gewoon aan het werk gingen. De apostelen zullen onder elkaar wel over de Persoon van Jezus Christus hebben gepraat. Misschien hebben zij er ook met anderen over gesproken, zo van “Moet je eens horen Wie ik gisteren ontmoet heb”...

Lees verder
Overweging op de 3e zondag door het jaar B, 23/24-01-2015 in de tehuizen, Jannie Ligthart

Als we enkele verzen lezen, die vooraf gaan aan de eerste lezing, komen we te weten dat Jona niet dadelijk gehoorzaamde aan wat God van hem vroeg. Jona wilde in eerste instantie de opdracht van de Heer ontlopen en ging de andere kant op, niet naar Ninivé maar ver weg naar Tarsus. In de storm overboord gegooid, komt hij na drie dagen en nachten in diepe duisternis te hebben doorgebracht tot inkeer en - volgens het verhaal spuwt de grote vis hem...

Lees verder
Preek op 18-01-2015, de 2e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

De apostel Andreas heeft Jezus gevonden en hij is zó enthousiast over Hem, dat hij tegenover zijn broer Petrus niet over Jezus kan zwijgen. Iemand ‘vinden’ wil in dit geval niet alleen maar zeggen iemand zien of tegenkomen. Iemand ‘vinden’ gaat hier meer over een innerlijke ervaring: je ervaart iemands liefde en kracht. Als je zwijgt over Jezus, heb je dan werkelijk begrepen, dat Jezus de Zoon van God is, de meest bijzondere mens op aarde, dat Hij...

Lees verder
Paus: vrije meningsuiting ja, beledigen geloof nee

De vrijheid van meningsuiting is een "fundamenteel mensenrecht" zoals de vrijheid van godsdienst, maar moet worden uitgeoefend "zonder aanstoot te geven". Dit zei paus Franciscus tijdens een persconferentie aan boord van het vliegtuig dat hem van Sri Lanka naar de Filipijnen bracht, meldt CNS...

Lees verder
Koptische paus: Mohammedcartoons 'Charlie' zijn 'aanstootgevend'

De door Charlie Hebdo gepubliceerde cartoons van de islamitische profeet Mohammed zijn "aanstootgevend" en iedere belediging moet "op alle niveaus" worden afgewezen. Dit zei het hoofd van de koptisch-orthodoxe Kerk, Tawadros II, tegenover enkele journalisten, zo meldt de Vaticaanse missiepersdienst Fides.

Lees verder
Verslag van de Startavond voor vormelingen, ouders en begeleiders

Op vrijdag 9 januari heeft de eerste bijeenkomst voor het Vormsel plaatsgevonden. De opkomst was zeker goed, totaal hebben zich al 27 kinderen opgegeven voor het Vormselproject, een ongekend aantal. Pastoor Frank heeft deze avond samen met Jannie Ligthart verzorgd en ze zijn erg blij met de grote opkomst. Het Familiehuis is tot de laatste stoel en kruk bezet. 

Lees verder
De essentie van de lezing van Pastoor Jeroen Smith over bidden

Zoals aangekondigd kwam pastoor Jeroen Smith uit Leiden op woensdagavond 14 januari jongstleden een lezing geven over bidden en aanbidden. De belangstelling was groter dan verwacht. Zeker 55 mensen waren aanwezig.

Lees verder
Preek op 11-01-2015, hoogfeest van Doop van de Heer, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, in die drie periodes is God zichtbaar geworden voor ons mensen. De vraag blijft natuurlijk is God voor ons werkelijk zichtbaar geworden. Kerstmis is toch immers ook een oproep aan ons allen tot Vrede, Gerechtigheid en Barmhartigheid. Ook daarin wordt God zichtbaar. Maar zijn wij door het Kerstfeest ook dichter bij God gebracht, als bron van inspiratie en kracht om samen verder te kunnen. Is dat licht van Christus voor ons weer...

Lees verder
Christendom in China groeit sneller dan autoverkoop

In de volksrepubliek China die de meest dynamische economie ter wereld heeft, is niets meer in trek dan het christelijke geloof. Het aantal christenen groeit jaarlijks tien procent - sneller dan de verkoop van auto's. Volgens schattingen van de godsdienstweten- 

Lees verder
Preek op 04-01-2015, hoogfeest van Openbaring des Heren oftewel Driekoningen, pastoor Frank Domen

Wij vieren, dat drie koningen uit het Oosten op bezoek komen bij de nieuwgeboren Koning. En wij merken aan hun gedrag, dat het inderdaad wijze koningen zijn. Want wanneer zij na hun gesprek met koning Herodes het paleis verlaten en plotseling de ster weer aan de hemel zien staan, dan - zo staat het in het evangelie van...

Lees verder
Katholieke Kerk groeit: wereldwijd ruim 1,2 miljard katholieken

Het aantal katholieken wereldwijd is toegenomen met ruim 15 miljoen tot ruim 1,2 miljard.

Dat blijkt uit cijfers, die zijn bijgewerkt tot 31 december 2012, uit het statistisch jaarboek van de katholieke Kerk van het Vaticaanse...

Lees verder
Woensdag 14 januari 2015: pastoor Jeroen Smith uit Leiden over bidden en aanbidden

Op woensdag 14 januari om 20.00 uur geeft Pastoor Jeroen Smith een lezing over 'Bidden' in het Parochiecentrum van de Dionysiuskerk in Heerhugowaard.
Pastoor Jeroen Smith is bekend van de serie RKK Geloofsgesprekken en in Leiden, waar hij pastoor is, weet iedere protestant en katholiek wie hij is.
Hij heeft naam gemaakt met de Alpha-cursus (Is er méér ... dan huisje - boompje - beestje?).

Lees verder
Zondag 4 januari: het hoogfeest van Openbaring des Heren of Driekoningen

Het hoogfeest van Openbaring des Heren of Epifanie herdenkt drie belangrijke momenten uit het leven van Jezus: dat Hij als kind aanbeden werd door wijzen uit het Oosten; dat God Hem bij zijn doopsel in de Jordaan zijn zoon noemt; dat Hij als gast op een bruiloft water in wijn veranderde. Dit belangrijke feest wordt op 6 januari ...

Lees verder
Preek op 01-01-2015, hoogfeest Maria, Moeder van God, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, zoals altijd hebben wij een veelbewogen jaar achter de rug. Er zijn allerlei goede en mooie dingen gebeurd, maar ook was er sprake van allerlei kwaad. De moordpartijen van de IS-strijders gaan zelfs onverminderd door.

Eigenlijk hebben wij veel meer zegen van God nodig. In de eerste lezing van vandaag geeft God zelf aan met welke woorden de...

Lees verder
'God is helemaal terug in moderne denken'

De wetenschap herontdekt de mogelijkheid van het bestaan van God, zowel natuurwetenschappelijk als filosofisch.

Het tegendeel "hoe achterhaald en onredelijk geloof in God is", is daarentegen "een moderne mythe".

Lees verder
1 januari: het hoogfeest van Maria, Moeder van God

Het hoogfeest Maria Moeder van God wordt gevierd op de eerste dag van het nieuwe burgerlijke jaar.

De eerste januari is tevens de afsluiting van het Octaaf van Kerstmis.

Christus: God en mens

Op de universele kalender van de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk wordt op 1 januari het hoogfeest gevierd van Maria, de Moeder Gods. De Heilige Maagd is de moeder van Christus, die zowel God de Zoon is als de mens Jezus van Nazaret.  

Lees verder
Schrijfster geeft homoseksualiteit in Harry Potter toe

Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus ('Hogwarts') heeft homoseksuele leerlingen. Dat bevestigt schrijfster Joanne K. Rowling via Twitter op de vraag van een fan van de populaire reeks jeugdromans 'Harry Potter'...

Lees verder
Vragen - Ún antwoorden - n.a.v. de bedevaart naar Rome

Uit onze parochiële info-avonden over de Bisdombedevaart naar Rome zijn een aantal vragen naar voren gekomen, die mensen graag beantwoord willen hebben alvorens een beslissing te willen nemen.

1. Is er elke dag een Eucharistieviering ? Zo ja, waar en hoe laat?

Lees verder
Opbrengst kerstcollecte

Tijdens de drie kerstdagen - kerstnacht, eerste kerstdag en tweede kerstdag - is er gecollecteerd voor de bestrijding van Ebola is West-Afrika. De gehele opbrengst wordt overgemaakt aan Artsen Zonder Grenzen. De opbrengst was fantastisch: € 3172,05. Iedereen heel hartelijk dank!

Wall Street Journal: wanneer worden we eerlijk over intelligent ontwerp?

"Op welk punt is het eerlijk toe te geven dat de wetenschap ons meegeeft dat wij geen product van lukrake krachten kunnen zijn?"

Dat vraagt Erik Metaxas zich af in een artikel (achter betaalmuur) in The Wall Street Journal.

Lees verder
Preek op 28-12-2014, feest van de heilige Familie, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, het menselijk lichaam bestaat uit miljarden kleine cellen, die allemaal een functie hebben, maar die ook voor hun eigen voortbestaan van anderen afhankelijk zijn.

Zo bestaat de grote familie, die ‘de wereld’ heet ook uit misschien wel een miljard cellen. Zo’n cel noemen wij ‘een gezin’. Een gezin dient allereerst haar eigen leden, maar is er ook voor de grote...

Lees verder
www.katholiekgezin.nl

Wil je in het kader van de feestdag van de heilige Familie eens wat meer lezen over huwelijk, gezin en opvoeding, kijk dan eens op de website www.katholiekgezin.nl. Daar vind je vele nuttige informatie en tips, verwijzingen naar allerlei activiteteiten voor jong en oud. Van harte aanbevolen!

Lees verder
Paus Franciscus: Het gezin, deze grote gave van de Heer

Beste broeders en zusters, goedemorgen! De bisschoppensynode over het gezin, die onlangs werd gehouden, was een eerste etappe op een tocht die we in de komende maand oktober zullen afsluiten met een andere vergadering met het thema 'Roeping en opdracht van het gezin in de Kerk en de wereld'. Door het gebed en de...

Lees verder