Bookmark and Share

Gedichten uit familievieringen

 

In de loop van de jaren ben ik in verschillende parochies pastoor geweest en hebben we een schitterende verzameling van gedichten gekregen, die allemaal door leden van de verschillende werkgroepen zijn gemaakt.

In de loop van de komende tijd zullen hier vele gedichten worden gepubliceerd.

 

Familieviering 28-09-2014: Goede woorden en goede daden

slotgedicht

“Ja” zeggen en “Nee” doen ...
dat getuigt toch niet van fatsoen.

Als je “Nee” zegt, maar toch “Ja” doet,
dan zeggen God en mensen: “Het is goed”.

“Ja” als iets goed is en “Nee” als het verkeerd is - duidelijke taal.
God rekent op ons allemaal!

Wat het beste is - jullie mogen het raden ...
(kijk op de voorkant van het boekje)

“Goede woorden én goede daden”.

+++++++ 

Familieviering 31-08-2014: Anders kijken-denken-doen

slotgedicht

Vandaag ging het over ‘Anders kijken’.
En méér op Jezus gaan lijken.
Méér gaan denken en doen als Hij.
Maar ... daar hoort óók een kruis-dragen bij.
Een kruis ... is dat niet een akelig ding, hard en zwaar?
Ja, een kruis dragen is niet gemakkelijk: helemaal waar.
Want wij willen juist plezier, gemak en geluk
en we hebben het druk, druk, druk.
We hebben geen zin in problemen en narigheid
en daarom hebben we voor een kruis ook geen tijd.
Maar ... als wij naar Jezus kijken ... in de kerk en thuis ...
hangt Hij dan niet aan een kruis?!
En wat zei Jezus in het evangelie van vandaag?
“Kijk naar Mij, hoe Ik een kruis draag”.
“Ik ben aan dat kruis gestorven omdat Ik van jullie houd”.
Dat kruis ... dat is kostbaarder dan goud!
Want Jezus’ lijden en sterven aan dat akelige harde ding
maakte dat voor ons de hemel open ging.
Ook onze kruizen hebben een diepe zin.
Volgens Jezus betekent een kruis gewin!

+++++++

Familieviering 19-10-2014: Heilig of schijn-heilig?

slotgedicht

Wat vinden mensen fijn: eerlijk of schijn?
Wat vinden júllie fijn: écht of schijn?
Wat vindt God fijn: heilig of schijn?

Een schijn-heilige is nep en doet alsof ... .
Een schijn-heilige is een sof.
Smoesjes zijn schijn en niet goed.
Over iemand praten ... ook schijn, die niet moet.

Een schijn-heilige maakt het donker waar het licht is!

Probeer een heilige te worden: wees écht.
Het moet kloppen: wat je doet en wat je zegt.
Laat Gods waarheid wonen in je hoofd,
dan doe je wat je hebt beloofd.

Een heilige maakt het licht waar het donker is.

Geloof, en liefde wonen in je hart, en ook de hoop.
Het zijn geschenken van God, gekregen bij je doop.
Geloof, hoop en liefde - nodig voor een heilig leven,
en bedoeld om ook aan anderen door te geven.

+++++++

Familieviering 24-06-2012: De geboorte van Johannes de Doper

slotgedicht

Toen Johannes de Doper was geboren,
moest iedereen het horen!
Er was vreugde, overal, en feest,
dat is wat je in de Bijbel leest.

Johannes heeft Jezus gedoopt in de Jordaan.
En daarom zijn ook wij gedoopt in de Naam
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest;
ook op díe dag was het groot feest.
Door het water van de doop zijn wij opnieuw geboren:
als kinderen van God - en iedereen mocht het horen!
En ... is het voor iedereen nog steeds duidelijk ...
dat wij bij God horen en bij zijn Koninkrijk?
We vergeten dat wel eens in ons leven -
daarom gaan we een passend verjaardagscadeautje geven.
Wijwater: water dat herinnert aan onze doop:
een flesje dus vol liefde, geloof én hoop!

+++++++

Familieviering 19-02-2012: Sta op en loop!

slotgedicht

Er was een lamme man, die kon dus niet lopen,
maar hij bleef op een wonder hopen.
Hij had vier vrienden, die legden hem op een bed;
ze wilden samen naar Jezus, die mensen redt.
Er waren zóveel mensen in het huis waar Jezus was:
leerlingen en ook veel zieken, die Jezus genas.
Het huis was erg vol, de deur ging niet meer open en dicht, maar ...
de vrienden overlegden met elkaar.
Het huis waar Jezus was, had een dak zonder punt,
en de vier vrienden bedachten een slimme stunt.
Via een stenen trap kon je op het platte dak komen!
Ze hebben dus hun lamme vriend op zijn bed genomen.
Hup, de trap op, en een gat maken in het platte dak ...
en toen, voorzichtig, ... zak, zak, zak ... .
Even later lag de lamme in het huis, vóór Jezus, op de grond.
Hij hoopte dat Jezus zou zeggen: “Ik maak je gezond”.
Maar de Heer zei: “Je zonden zijn je vergeven”.
Ja, vergeving is belangrijk in het leven.
Maar daarna zei Jezus: “Sta op en neem je bed,
want God wil dat alle mensen worden gered.”
Het was wel eventjes wennen,
maar de lamme kon lopen en rennen.
En iedereen riep: “Dit is een geweldig groot wonder,
wat is Jezus toch bijzonder!”

 +++++++ 

Familieviering 15-01-2012: Paus Johannes Paulus II: Wees niet bang!

 slotgedicht

Paus Johannes Paulus Twee is wereldberoemd.
Zijn naam wordt nog steeds vaak genoemd.
Hij bezocht wel honderd-vijftig verschillende landen
en schudde - ik weet niet hoeveel - handen.
Hij was heel geleerd én deed toch heel gewoon.
En hij sprak altijd over Jezus, Gods Zoon.
Hij hield veel van God en van de Kerk;
en de mensen, vond hij, Gods mooiste werk.
“Wees niet bang”, zei deze paus. Dus geen paniek
als je ontslagen wordt, gepest, of ziek.
Getuigen van zijn geloof: in God, in de Kerk en de mens -
dat was zijn grootste opdracht én wens.
Maar dat vraagt God ook aan ons, nu, en hier:
“Getuig van Mij”; dat doet Hem plezier.
De Helper, de heilige Geest is er, dus “Wees niet bang”.
Ga aan de gang!

+++++++ 

Familieviering 15-05-2011: Volg Jezus de Herder

slotgedicht

In het leven moeten we steeds maar weer verder!
Gelukkig is Jezus onze Goede Herder.

Hij leidt ons als we blij zijn. En ook bij pijn en verdriet.
Jezus, de Goede Herder, is iemand die ons begrijpt en ziet.

Hij deelt onze zorgen. En kleine en grote problemen,
en corrigeert ons als wij soms de verkeerde weg nemen.

Als je je hebt laten dopen,
ben je in de goede richting gaan lopen.

En als wij straks ook nog de Communie hebben gedaan,
dan zijn we in de goede richting verder gegaan.

Kom dan trouw naar de Kerk, want dát is de schaapskooi.
Dan worden het leven en onze wereld heel mooi.

+++++++

Familieviering 19-09-2010: Eerlijk duurt het langst

slotgedachte

Nemen wij wat wij nodig hebben?
Of durven wij te delen met anderen?
Zijn we bang dan tekort te komen,
dat we minder hebben dan anderen?
Of willen wij niet delen
omdat we onze ‘rijkdom’ niet willen opgeven?

Laten we proberen net als Jezus
te geven en te delen.
Hem te volgen.
Dan zijn we half op weg naar een ‘rijke’ wereld!

+++++++

Familieviering 16-05-2010: Jezus maakt één

slotgedicht

Hemel: hoop op Gods heerlijkheid.
De grote belofte van eeuwig leven.
Geloof ik dat? Geloof jíj dat?
Is onze hoop op God gericht?
Verdeel en heers? Of samen één?
Wat maakt echt gelukkig? Alles gaat voorbij.
Maar ik geloof in God in mij.
Hemel: hoop op Gods heerlijkheid.

+++++++

Familieviering 20-12-2009: Er gaat iets gebeuren!

slotgedicht

Advent, de weg naar Kerst is bijna afgelegd,
veel is er over de komst van Jezus gezegd.
De kerststal staat klaar, de nederige woning,
het kindje Jezus komt bijna, onze Koning.
Hij wil geen troon en geen kasteel,
het kindje Jezus vraagt niet veel.
Een klein plekje in ons hart is wat Hij vraag;
dat is wat Hem het allermeest behaagt.
Dus open jullie hart vol liefde voor Hem:
maak het een klein Betlehem.

+++++++

Familieviering 15-11-2009: Schuilen bij God

slotgedicht

Als er moeilijkheden zijn,
als je verdriet hebt of pijn,
als je bang bent, heel erg, of een beetje,
zeg het maar tegen God, want, weet je:
als je blij bent of als je moet huilen,
bij God kun je schuilen.
Wáár je ook bent, wat er ook gebeurt in je leven,
Hij ís er en wil ons hulp en bescherming geven.
God is heel lief, heel groot en heel machtig.
Als je dat echt gelooft, is het leven prachtig.

+++++++

 

Onderstaande gedichten dateren uit mijn periode

in de Sint Jozefkerk in Velsen-Noord

 

Familieviering 28-11-2004: Het wordt lichter

slotgedicht

Vandaag is het de eerste zondag van de Advent.
Jezus is blij dat je daarom in de kerk bent.
In de Adventstijd kijken we uit naar het kerstfeest,
en naar hoe het afgelopen jaar is geweest.
Advent is een tijd om na te denken over je fouten en gebreken;
denk maar aan de ark van Noach, voor alle mensen een teken.
In de tijd van Noach leefden de mensen in duisternis en zonden;
ze geloofden niet meer in God, maar leefden ongebonden.
Ze hadden het te druk met hun eigen leven
en luisterden niet naar de woorden die God had gegeven.
Noach heeft toen in ark gebouwd
en hij heeft op God vertrouwd.
Toen kwam er veertig dagen heel veel regen
en alleen de mensen en dieren in de ark bleven leven.
Wat is de boodschap van het verhaal?
Doe als Noach! Allemaal!!!

+++++++

Familieviering 19-11-2004: thema onbekend

slotgedicht

God, nu de dagen steeds maar korter worden en de nachten langer,
de duisternis ons omringt en donkerte ons leven versmalt,
richten wij ons tot U.
Wees Gij in deze tijd ons licht,
vervul ons met uw warmte
en verlicht ons met de vlam van uw Geest.
Dat het licht dat wij mogen ervaren
een kleine waakvlam van hoop is die ons sterk houdt,
ook in moeilijke dagen.
Amen.

+++++++

Familieviering 13-11-2004: De aanhouder wint

slotwoord

God, nu de dagen steeds maar korter worden en de nachten langer,
de duisternis ons omringt en donkerte ons leven versmalt,
richten wij ons tot U.
Wees Gij in deze tijd ons licht,
vervul ons met uw warmte
en verlicht ons met de vlam van uw Geest.
Dat het licht dat wij mogen ervaren
een kleine waakvlam van hoop is die ons sterk houdt,
ook in moeilijke dagen.
Amen.

+++++++

Familieviering 07-11-2004: Willibrordzondag - Zeg het voort !!!

slotgedicht

Willibrord, een missionaris, had een goed bericht:
het geloof, dat vreugde geeft en vrede sticht.
Als wij ons maar met hart en ziel geven
en voor die Blijde Boodschap leven.
Jezus is naar ons toe gekomen
en heeft onze zonden op zich genomen.
Zijn wij ook een missionaris? En stralen wij dat uit?
Roepen wij het van de daken? Of kijken wij wel uit?!
Getuigen wij met woord en daad?
Of spreken wij alleen maar kwaad?
Vreugde en vrede brengt het geloof!
Mensen, houdt u toch niet doof!
Als wij geloven in God en dit vertellen keer op keer,
dan komt de vrede écht een keer!!!

+++++++

Familieviering 03-10-2004: Duizend vragen

slotgedicht

Waarom is er oorlog? Waarom is er pijn?
Waarom is voor velen het leven niet zo fijn?
Vechten, pesten, ruzie, honger en verdriet.
Waarom, God? Waarom? Ziet U dit alles niet?
Maar God zegt: Wat is jullie geloof klein,
eens zal alles anders zijn.
Ooit zal het Rijk van Vrede komen
waarvan jullie nu nog dromen.
Alleen als jullie blijven geloven en vertrouwen
en anderen als gelijken beschouwen.
Als jullie je plicht doen en knechten zijn,
dan komt op een dag een eind aan alle pijn.

+++++++

Familieviering 19-09-2004: Eerlijkheid duurt het langst

slotgedicht

Aan het einde van deze Mis,
weten we wat rechtvaardigheid is.
Heb eerbied voor alles wat God geschapen heeft,
probeer eerlijk te zijn zolang je leeft.
Schep om je heen veel vertrouwen,
dan zullen veel mensen van je houden!

+++++++

Familieviering 04-07-2004: Grenzenloze vrede

slotgedicht

Vakantie!
Even niet meer naar een klas,
lekker buiten zonder jas.
Vergeten is het schoolgebouw,
vergeten de meester en juffrouw.
Vakantie!
We verlaten massaal ons dorp of onze stad,
gepakt met van alles gaan we op pad:
een koffer vol kleding, je kent het wel
en logeren in een super de luxe hotel.
Maar laten we, ondanks al dat moois, de eenvoud niet vergeten.
En de boodschap, die Jezus ons gaf: de liefde in ons leven.
De liefde voor een ander mens, de liefde voor God,
met de vrede in je hart kan de vakantie niet kapot!

+++++++

Familieviering 26-06-2004: Ik zal U volgen

slotgedicht

Ook jij kan voor God veel betekenen.
En op alle jongeren kan Hij rekenen.
Door zonden kan de vriendschap met God verbleken:
dat zijn zaken die eerst goed leken.
Als je Jezus wilt volgen, want dat is zijn grootste wens
moet je méér denken aan je medemens!
Niet alleen maar denken ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken.
Je moet altijd op het goede mikken.
Voor oud en jong staat Hij altijd klaar.
Ook jij kunt Jezus volgen, reken maar!
Follow Him !!!

+++++++

Familieviering 29-05-2004: Vormselviering

slotgebed door de vormelingen

Nu wij het heilig Vormsel hebben ontvangen
kúnnen wij sterk staan in ons leven.
Toch komen er momenten, dat wij zwak zijn
of momenten van hoogmoed,
en God afwijzen.
God, geef ons dan inzicht en wijsheid
en wij zullen omkeren.
Laat ons beseffen waarvoor wij leven.
God, Vader, Zoon en heilige Geest,
vervul ons hart met uw oneindige liefde
en geef ons elke dag de kracht opnieuw te beginnen.
Geef ons de kracht de wereld te verbeteren.
Ik begin bij mezelf!!!

+++++++

Familieviering 23-05-2004: thema onbekend

slotgedicht

Kom je bij ons? Sta je open voor het Brood, de wijn, het licht?
Wil je verder? Kun je schuilen? Staan jouw deuren ook nooit dicht?
Pak die hand dan die Hij uitsteekt en stap het duister uit!
Wees niet bang en geef je hart maar en luister naar 't geluid
van de klokken die je roepen: "Bij ons is er geen dood."
Om te delen en te leven van dat ene stukje Brood.

+++++++

Familieviering 25-04-2004: Goede vangst

slotgedicht

Na de verrijzenis van de Heer
zijn er getuigenissen, keer op keer.
Daarom kunnen wij rustig geloven en vertrouwen
en ook veel van elkaar houden.
God heeft ons zijn Zoon gegeven,
daarom hebben wij het eeuwige leven.
Luister naar je hart en doe wat Jezus zegt,
dan merk je: de mensen op de wereld zijn nog niet zo slecht.

+++++++

Familieviering 24-04-2004: Geld alleen maakt niet gelukkig!

slotgedicht

Zeg eens eerlijk, heb jij in je drukke leven
elke dag tijd voor God en gebed,
ook al is het maar heel even?
Leef je zoals Jezus heeft voorgedaan,
of heb je het zó druk,
dat je die weg niet kunt gaan?
Vergeet je soms misschien,
dat God zijn Zoon Jezus
in jou en mij wil zien?
Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven.
Volg Hem, doe als Hij
en eeuwig leven wordt je gegeven.
Wie Hem ziet, ziet de Vader, Zij zijn één.
Waar Jezus heen gaat, gaan ook wij heen.
De weg er naar toe is ons bekend:
zorg dat God Jezus in ons herkent.
Doe dus als Jezus en leef als Hij,
praat veel over God, dan maak je Hem blij.
Wat zou Jezus het liefste wensen???
Dat Hij in het huis van zijn Vader ziet álle mensen!

+++++++

Familieviering 12-04-2004: Wat een feest, zèg!

slotgedicht

Jezus, de man uit Nazaret, écht door God gezonden,
die machtige daden deed, vergeet ook niet de wonderen,
sterven moest Hij aan een kruis, voor ons moest Hij zo lijden
om heel de mensheid zo van zonden te bevrijden.
Hij liet ons zien dat sterven het begin is van nieuw leven,
áls je in dit aards bestaan je hart aan God kunt geven.
Vier dit blijde feest van Pasen en denk aan wat Híj deed:
de opstanding van een lieve man die Jezus Christus heet.

+++++++

Familieviering 21-03-2004: Ónze Sint Jozef

slotgedicht

Onze heilige patroon,
pleegvader van Gods eigen Zoon,
en heel bekwaam met hamer en zaag,
willen we speciaal danken en eren vandaag:
voor al deze mensen en onze kerk.
Maar, o Sint Jozef, er is zoveel onderhoudswerk:
onze toren moet een nieuw dak,
is dat niet een beetje úw vak?
We hebben altijd op u vertrouwd,
en nu moet een grote, hoge en dure steiger worden gebouwd,
en de toren moet worden gevoegd.
Sint Jozef, u heeft altijd voor Jezus en Maria gezwoegd,
Blijf zorgen voor óns die uw naam dragen
en om uw hulp en zegen vragen.
U bent altijd een trouwe en goede vriend geweest,
daarom hebben we in 2005 groot feest.
Honderd jaar bestaan we dan!
Sint Jozef, ú bent onze man!
Help ons tot in lengte van dagen
onze kerk en elkaar op handen te dragen.

++++++++

Familieviering 07-03-2004: Top ontmoeting - Vast en zeker

slotgedicht

Het is weer vastentijd!
We kijken naar Jezus die honger en pijn lijdt.
Als we altijd leven als Hij
maken we God en de mensen blij.
Kijk nu dus eens minder tv of snoep helemaal niet.
Weet je dat God dat allemaal graag ziet?!
En doe wat minder leuke dingen.
Maar ga vaker bidden en zingen
in het huis van God, de kerk.
Dát is óók een heel goed werk.
Weet je wat God en Jezus ook wensen?
Dat je niet boos wordt op andere mensen.
Als je in deze vastentijd iets extra's doet,
dan is het straks met Pasen héél goed!
Vast en zeker!!!

++++++++

Familieviering 05-02-2004: Op weg met God

slotgedicht

Bewaar Jezus na vandaag in je hart,
op een plaatsje, heel apart.
Weet dat Hij bij je is in vreugde en verdriet,
want écht: Hij vergeet je niet.
En gaat het even niet zoals je wilt,
wees dan een ogenblikje stil.
Denk dan terug aan deze dag
toen je de liefde van Jezus zag.
Dan zie je dat alles zó weer beter gaat.
Je zult merken dat je door Jezus' liefde
midden in het leven staat.