Bookmark and Share

Afsluitende familieviering 25-06-207

Lieve medeparochianen, één keer in de maand hebben wij op zondag een extra Eucharistieviering om 11.30 uur. Het is een familieviering, bedoeld voor gezinnen, ja, voor heel de familie: opa's en oma's, ouders en kinderen, ja, iedereen is welkom. Wij zijn per slot van rekening één grote kerkfamilie. Allen zijn wij kinderen van dezelfde hemelse Vader, en dus broeders en zusters van elkaar. In deze viering speelt ons KISI-club-koor altijd een grote rol. Jongeren en kinderen lezen verschillende teksten. En aansluitend is er altijd een gezellig samenzijn in het parochiecentrum. Op 25 juni jongstleden was de laatste familieviering van dit schooljaar. In de loop van de komende tijd worden de vieringen voor het schooljaar 2017-2018 op de website gepubliceerd. Bij deze laatste viering was het ook dit keer weer een drukte van jewelste. Wij konden kiezen uit twee soorten soep. Wij konden een hotdog nemen en wafels met warme kersen en slagroom en nog meer. Bij deze viering waren bijzonder uitgenodigd de ouders van de kinderen, die het afgelopen schooljaar zijn gedoopt - méér kinderen dan vorig jaar - en zij kregen de doopschelpen mee naar huis. Ook de communicantjes en de vormelingen en hun families waren uitgenodigd. Zij kregen hun doop- of vormseloorkonde mee en op een dvd de foto's van de betreffende viering. Dank aan iedereen - maar bijzonder aan Enzo Coraci - die heeft meegewerkt aan deze viering.