Bookmark and Share

Eerste Heilige Communie schooljaar 2017-2018

R.K. Parochie van de H. Dionysius

 

21 mei 2017

Fijn, dat een aantal ouders hun kinderen al hebben opgegeven voor de Eerste heilige Communie. De startavond rond dit grote feest is op maandag 15 januari 2018 om 19.45 uur in de Dionysiuszaal in het Parochiecentrum.

Voor de kinderen uit groep 4 zijn 14 voorbereidende bijeenkomsten gepland steeds op dinsdagmiddag van 16.00-17.30 uur. Ook kinderen, die nog niet gedoopt zijn, zijn welkom. En natuurlijk ook kinderen uit groep 5-8 (of nóg ouder, ook volwassenen), die nog niet hun Eerste heilige Communie hebben gedaan.

21 mei 2017

Tijdens de bijeenkomsten gaat het over de inhoud van ons geloof. Klein of groot: we moeten weten wát we geloven en tegen Wie we ‘Ja’ zeggen. Wat betekent dat eigenlijk ... de Eerste heilige Communie doen? Waar komt dat feest vandaan? Rond de themata God, geloof (in het dagelijkse leven), Kerk, Bijbel, Communie, onze medemensen, wordt - op een kindvriendelijke manier - serieus gepraat, naar Bijbelfilms gekeken, geknutseld en gezongen. Ook spelletjes horen bij de verwerking. Klik hier om het project in te zien.

Waarom 14 bijeenkomsten? Om vrienden te worden van Jezus, en ook van elkaar, is tijd en aanwezigheid nodig. En communicatie. De apostelen en leerlingen van Jezus trokken drie jaar lang met Hem op toen Hij onder ons verbleef op onze aarde! In heel ons geloof is gemeenschap een belangrijk gegeven. Daarom is de voorbereiding op de Eerste heilige Communie een goed katholiek gebruik.

21 mei 2017

De eerste bijeenkomst van de kinderen is op dinsdag 23 januari 2016. De start- en de twee ouderavonden zijn op 15 januari, 19 maart en 14 mei. De Eerste Heilige Communieviering zelf is gepland op zondag 27 mei 2018 om 10.00 uur. Om de data van alle bijeenkomsten te zien, klik hier.

Om je kind(eren) op te geven, kun je onderstaand formuliertje invullen.

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Frank Domen, pastoor
Wiljan Domen
Lili Polak
Benedicta Wijnjeterp

21 mei 2017  

willen jullie één of meerdere kinderen opgeven
voor de communievoorbereiding in het schooljaar 2017-2018,
dan kunnen jullie onderstaand formulier invullen en op "verzenden" klikken

HET AANTAL AANGEMELDE COMMUNICANTJES VOOR 2018
STAAT PER 01-12-2017 OP 24

INVULFORMULIER

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :
* :
* :
* :
* :
* :
* :
* :
* :
* :
* :
* :
* :
* :
* :
* :
* :
: