Bookmark and Share

Eerste Heilige Communie schooljaar 2015-2016

R.K. Parochie van de H. Dionysius

 

26 april 2014

Fijn, dat een aantal ouders hun kinderen al hebben opgegeven voor de Eerste heilige Communie. De info-avond rond dit grote feest is op maandag 23 november om 19.45 uur in de Dionysiuszaal in het Parochiecentrum.

Voor de kinderen uit groep 4 zijn 12 voorbereidende bijeenkomsten gepland steeds op dinsdagmiddag van 16.00-17.30 uur. Ook kinderen, die nog niet gedoopt zijn, zijn welkom. En natuurlijk ook kinderen uit groep 5-8 (of nóg ouder, ook volwassenen), die nog niet hun Eerste heilige Communie hebben gedaan.

26 april 2014

Tijdens de bijeenkomsten gaat het over de inhoud van ons geloof. Klein of groot: we moeten weten wát we geloven en tegen Wie we ‘Ja’ zeggen. Wat betekent dat eigenlijk ... de Eerste heilige Communie doen? Waar komt dat feest vandaan? Rond de themata God, geloof (in het dagelijkse leven), Kerk, Bijbel, Communie, onze medemensen, wordt -  op een kindvriendelijke manier - serieus gepraat, naar Bijbelfilms gekeken, geknutseld en gezongen. Ook spelletjes horen bij de verwerking. Klik hier om het project in te zien.

Waarom 12 bijeenkomsten? Om vrienden te worden van Jezus, en ook van elkaar, is tijd en aanwezigheid nodig. En communicatie. De apostelen en leerlingen van Jezus trokken drie jaar lang met Hem op toen Hij onder ons verbleef op onze aarde! In heel ons geloof is gemeenschap een belangrijk gegeven. Daarom is de voorbereiding op de Eerste heilige Communie een goed katholiek gebruik.

26 april 2014

De eerste bijeenkomst van de kinderen is op dinsdag 12 januari 2016. De ouderavonden zijn op 25 januari, 22 februari en 21 maart. De Eerste Heilige Communieviering zelf is gepland op 17 april 2016 om 10.00 uur. Om de data van alle bijeenkomsten te zien, klik hier.

Om je kind(eren) op te geven, kun je onderstaand formuliertje invullen.

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Ria de Groot
Andrea Knijn
Stella Wanyoike
Benedicta Wijnjeterp
Pastoor Frank Domen

26 april 2014  

 

willen jullie één of meerdere kinderen opgeven
voor de communievoorbereiding in het schooljaar 2015-2016,
dan kunnen jullie onderstaand formulier invullen en op "verzenden" klikken

 

INVULFORMULIER

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :
* :
* :
* :
* :
* :
* :
* :
* :
* :
* :
* :
* :
: