Bookmark and Share

Onze Parochie is aangemerkt als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit is van belang voor de fiscale verwerking van uw kerkbijdragen, giften en legaten aan onze parochie. De mogelijkheden voor uw kerkbijdragen zijn talrijk. De jaarlijkse ‘actie Kerkbalans’ en ‘Pinksteractie’ zijn u bekend. Evenals de opties: ‘Periodieke Gift in geld’ (Schenking over een periode van vijf jaar) - ‘Automatische Incasso’ (per maand/kwartaal/halfjaar/jaar). Klik hier voor verdere informatie.