Bookmark and Share

A N B I

Algemene ANBI-informatie

Onze parochie is aangemerkt als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit is van belang voor de fiscale verwerking van kerkbijdragen, giften en legaten aan onze parochie. De mogelijkheden voor kerkbijdragen zijn talrijk. De jaarlijkse ‘actie Kerkbalans’ en ‘Pinksteractie’, evenals de opties ‘Periodieke Gift in geld’ (schenking over een periode van vijf jaar) en ‘doorlopende automatische incasso’ (per maand/kwartaal/ half jaar/jaar). Afhankelijk van de keuze is een bijdrage volledig, of na verrekening van de persoonlijk geldende drempel, aftrekbaar in de belastingaangifte.

Bisdom Haarlem-Amsterdam

Via de link https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA563 vindt u de verkorte staat van Baten en Lasten 2015 en 2016, evenals aanvullende informatie welke door het Bisdom Haarlem-Amsterdam is gepubliceerd.

Jaarverslag 2016 - activiteiten

In onze parochie zijn twee weekendvieringen, én vieringen op maandag t/m vrijdag; wekelijks is een viering in twee bejaardenhuizen en regelmatig in een verpleeginstelling; éénmaal per maand een Familieviering. Oecumenische vespervieringen vinden twee maal per jaar plaats. Lees verder.

Doorlopende incasso-machtiging

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: de R.K. Parochie van de H. Dionysius om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag af te schrijven van uw rekening. Lees verder.

Formulier Periodieke Gift

U wilt 5 jaar of langer het RK Kerkgenootschap van de Parochie van de H. Dionysius steunen met een vast bedrag per jaar. Lees verder.

Van onze penningmeester

Voordat ik u informeer over het resultaat van de Kerkbalans 2016 in vergelijk met de daaraan voorafgaande jaren, wil ik aandacht schenken aan een onderwerp dat dieper ligt dan louter de noodzakelijke euro's. Wat ik met u wil delen, overstijgt wellicht mijn primaire verantwoordelijkheid als penningmeester van onze parochie. Lees verder.