Alpha-cursus 2017
R.K. Parochie van de H. Dionysius Heerhugowaard

De Alpha-cursus begint weer op 20 september 2017. Miljoenen mensen wereldwijd hebben deze cursus gevolgd: een paar weken bezig zijn met de kernpunten van het christelijk geloof. De Alphacursus ... Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof is welkom. Alpha is ook een ‛opfris’-cursus! Lees verder.

====================

Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 22 februari.
Lees verder.

 

Bookmark and Share
Familieviering voor jong en oud(er)

Maandag 17 april, Tweede Paasdag, om 10.00 uur is er een Paas-familieviering in onze kerk. Het KISI-club-koor zingt, beweegt en klapt - want het is Pasen: Jezus is uit de dood opgestaan en ...

Lees verder
Goede Week

De Goede Week is de week die voorafgaat aan Pasen, lopend van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag. Deze week, die eindigt in de Paaswake, staat geheel in het teken van Christus' lijden en sterven.

Lees verder
Preek op 09-04-2017, Palmzondag jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag in de viering van Palmzondag zien we hoe het volk Jezus tot koning wil uitroepen. Hij wordt tenminste als een koning binnengehaald in Jeruzalem. In de Bijbel hebben de mensen Hem al een paar keer als koning willen binnenhalen. Op de berghelling bij de wonderbare broodvermenigvuldiging, wilden de mensen jezus , na het zien ...

Lees verder
Palmpasenstokken

Op zaterdagmiddag 8 april om 14.30 uur kwamen zo'n dertig kinderen en veel moeders - en enkele vaders - om samen Palmpasenkruisen te maken. Na een woordje uitleg door Ineke Brink ging iedereen ijverig aan de slag. Het was een drukte ..

Lees verder
Palmzondag

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week is Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in ...

Lees verder
Preek op 06-04-2017, donderdag in de 5e week van de Veertigdagentijd, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Abraham wordt oud en zijn hoop om ooit nog kinderen te krijgen wordt met de dag kleiner. Hij kent de wetten van de natuur, maar hij zal daardoor niet minder op God vertrouwen. Met God heeft Abraham bijzondere ontdekkingen gedaan. God is voor Abraham altijd een reisgenoot geweest. Abraham ervoer God als iemand die met hem door het leven ...

Lees verder
Preek op 05-04-2017, boeteviering, diaken Eelke Ligthart

De eerste lezing bevat uitspraken van de profeet Jesaja. Dat zijn wat duistere woorden, die eisen een uitleg. Ze slaan op dramatische situaties die het volk Israel heeft doorgemaakt in Egypte en in Babylon. Maar het kan niemand ontgaan zijn dat ...

Lees verder
Aartsbisschop Henryk Hoser, bijzonder afgezant van Paus Franciscus voor Medjugorje

“In Medjugorje is de verering van de Maagd Maria zo intens, dat wij die als belangrijk kunnen beschouwen voor de hele wereld. We hebben de tussenkomst van de hemel zeer nodig en de ...

Lees verder
Palmpasen

Op zaterdag 8 april om 14.30 uur is het tijd om samen Palmpasenkruisen te maken in ons Parochiecentrum. Wat je mee kunt nemen: een houten kruis, fruit (maar liever geen bananen) of hele grote, zware (sinas)appels, een broodhaantje, paaseitjes of ...

Lees verder
Overweging op 31-3/01-04-2017, 5e zondag van de Veertigdagentijd, jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve mensen. In een reeks van zeven wonderverhalen probeert de evangelist Johannes aan te tonen wat het geloof in Jezus vermag. Het lange verhaal over de opwekking van Lazarus vormt in deze reeks een climax. Omdat het verhaal van de opwekking van Lazarus een voorafspiegeling is van het sterven en de verrijzenis van Jezus, lezen we het in deze Veertigdagentijd.

Lees verder
Kardinaal Eijk over Geloof en Zorg in de serie Katholiek Leven

“Dit zijn de uitdagingen voor onze tijd, maar ik acht ze niet onoverkomelijk.” Dit zegt kardinaal Eijk in het laatste filmpje in een reeks van zes video’s van katholiekleven.nl over geloof en zorg ...

Lees verder
Wie gaat er mee naar Medjugorje ... eind april of eind augustus 2017?

Afbeeldingsresultaat voor kerk medjugorjeOp woensdag 26 april vertrekken wij voor een (korte, maar krachtige) bedevaart naar Medjugorje in Bosnië-Herzegovina. Het vliegtuig van Transavia vertrekt om 13.30 uur vanaf Rotterdam Airport. Wij komen aan in Split om 15.30 uur waar dan een busje ...

Lees verder
Preek op 30-03-2017, donderdag in de 4e week van de Veertigdagentijd, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen,  de oppositie tegen Jezus begint steeds erger vormen aan te nemen. Na zijn rede over het eeuwig leven en de rol die Jezus daarin heeft om het eeuwig leven te kunnen behalen, groeit de weerstand van de joden meer en meer. Zoals ze eerst enthousiast waren over de woorden die Hij sprak en de wonderen die Hij deed, worden ze nu achterdochtig en ontstaat er ongeloof. Hij de zoon van God, God zijn Vader, en Hij dus ook ...

Lees verder
Familie-boeteviering en biechtgelegenheid

Op vrijdag 31 maart om 18.00 uur is in ons Parochiecentrum een boeteviering voor families. Ouders, kinderen, jongeren en ook opa’s en omá s zijn welkom en vrienden natuurlijk ook. Voor wie wil is er biechtgelegenheid. En na afloop is er een gezellig samen-zijn; ...

Lees verder
Zaterdag 25 maart: Maria Boodschap

De Kerk viert op 25 maart, negen maanden vóór het Kerstfeest, de ontvangenis van Jezus Christus. Deze gebeurtenis valt samen met de verschijning van Gabriël aan de Maagd Maria, waarbij de aartsengel de Menswording van God aankondigt. 'Maria Boodschap' is de naam voor het hoogfeest van de Aankondiging des Heren, ook de Annunciatie genoemd. Het Lucas-evangelie is het enige boek van het Nieuwe Testament dat van de annunciatie melding maakt (1,26-38).

Lees verder
Hulpbisschop Jan Hendriks: Waarom, waarom? Heeft lijden zin?

Op woensdagavond 22 maart was onze hulpbisschop Jan Hendriks in onze Dionysius­parochie in Heerhugowaard waar hij een lezing heeft gehouden over het lijden, dat voor ons mensen ergens een ondoorgrondelijk mysterie blijft. Toch heeft hij geprobeerd ...

Lees verder
Preek op 23-03-2017, donderdag in de 3e week van de Veertigdagentijd, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, hoe dichter we bij Pasen komen, lijkt het wel dat er steeds meer tegenstellingen komen in de lezingen. Tegenstellingen in de eerste lezing over wat Mozes en zijn volk met Jahwe hebben afgesproken. Hoe het volk dat Mozes uit Egypte heeft geleidt, weg uit de slavernij, hun leven moeten leiden daar in de woestijn. Ze zijn nog maar een korte tijd onderweg of ze zijn ...

Lees verder
Nederlandse bisschoppen wijden bisdommen in mei toe aan Onbevlekt Hart Maria

De Nederlandse bisschoppen wijden de Nederlandse bisdommen op 13 mei gezamenlijk toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. Ze zullen dit doen tijdens een vesperviering in de Maastrichtse Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. Aanleiding voor de toewijding is het honderdjarig jubileum van de Mariaverschijningen in het ...

Lees verder
Tienergroep "On The Road" loopt mee in de Stille Omgang

In Amsterdam hebben zaterdagavond en -nacht duizenden katholieken de Stille Omgang gelopen. Ook een vijftal leden van onze tienergroep "On The Road" en hun begeleiders hebben meegelopen.

Lees verder
Oecumenische Vesperviering 29 maart 2017

Op 12 december 2016 was een eerste Oecumenische Vesperviering in de Ontmoetingskerk (PKN) aan de Middenweg in Heerhugowaard. Het was een mooie samen-avond, een avond die vroeg om ‘meer’. Woensdag 29 maart 2017 is dus een volgende Oecumenische Vesperviering. Voorganger is deze keer: Pastoor Frank Domen en het thema is: Vasten, waarom en hoe? ... 

Lees verder
Maandag 20 maart: hoogfeest van Sint Jozef

Sint Jozef, een Joodse timmerman uit Galilea, was de man van Maria, de moeder van Jezus. Hij wordt vereerd als de Patroon van de Kerk. 

Voedstervader

Jozef, zoon van Jacob, was de man van Maria en de pleegvader ('voedstervader') van Jezus. Hij stamde uit het geslacht van koning David, van wie voorspeld was dat een van zijn nakomelingen de Messias zou worden. Van beroep was Jozef timmerman of aannemer in Nazareth.

Rechtschapen

In het Nieuwe Testament speelt hij slechts een rol bij de geboorte en kinderjaren van Christus. Volgens het Evangelie van Matteüs ...

Lees verder
Lezing Mgr. Hendriks op woensdag 22 maart

Op woensdag 22 maart geeft Mgr. Jan Hendriks, onze hulpbisschop, een lezing in het kader van de Vasten- of Veertigdagentijd. Thema: ‘De zin van het lijden’. Waarom al die problemen, moeilijkheden, tegenslagen die mensen óverkomen, vaak niet te vóórkomen? “Waaraan hebben we dat verdiend?” ...

Lees verder
Vaderspreuk van de dag

Vaderspreuk voor 18 maart

Een grijsaard zei: "Geloof niet elk woord. Stem er niet vlug mee in. Wees traag in het geloven van alles wat er maar gezegd wordt, maar vlug in het spreken van de waarheid."

Wil je meer vaderspreuken lezen... klik dan hier.

Een mooi boekje om in de Veertigdagentijd te lezen

Tegenwoordig wordt vasten door artsen regelmatig voorgeschreven als genezingskuur. Ook de heilige Maagd nodigt ons uit om te vasten, maar om andere duurzame vruchten te bekomen. Zij toont ons de buitengewone kracht van vasten. Hoe een groot deel van onze problemen op te lossen? Hoe de krachten van de duisternis ...

Lees verder
Preek op 16-03-2017, donderdag in de 2e week van de Vasten, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, “Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt, die steunt op een schepsel en zich afkeert van de Heer”. Gedeeltelijk kunnen we dit allemaal wel onderschrijven. Teveel vertrouwen op mensen leidt in veel gevallen tot teleurstelling, want kunnen we altijd en iedere keer op mensen rekenen. Mensen moet je al heel goed kennen om er blind op te kunnen vertrouwen.

Lees verder
Een powerpoint over de vasten

Een mooie en inspirerende powerpoint over de Veertigdagentijd. Klik hier.

Preek op 09-03-2017, donderdag in de 1e week van de Veertigdagentijd

Een van de drie ingrediënten van de vasten tijd is bidden. Koningin Ester uit de eerste lezing nam in doodsnood haar toevlucht tot de Heer. De joodse vrouw Ester was koningin geworden aan het Perzische hof. Het joodse volk dreigt te worden vernietigd, maar Ester komt vanwege de situatie tot gebed.

Lees verder
Een nieuw filmpje van "Bewust Katholiek", dit keer over het huwelijk

"Bewust Katholiek" maakt zeven filmpjes over de sacramenten. De filmpjes zijn informatief en helpen (jonge) katholieken hun geloof beter te begrijpen. Dit vijfde filmpje gaat over het huwelijk.

Lees verder
Paus Franciscus: De Veertigdagentijd, een tijd van hoop

Op deze dag, Aswoensdag, gaan we de liturgische tijd van de Vasten in. En aangezien we bezig zijn met een serie catecheses over de christelijke hoop, zou ik jullie vandaag de Vasten willen presenteren als een reis van hoop. In feite is dit perspectief ...

Lees verder
Preek op 01-03-2017, Aswoensdag, pastoor Frank Domen

De profeet Joël spreekt in de eerste lezing indringende woorden. Hij zegt: "Verzamelt het volk, brengt de oudsten samen en verzamelt ook de kinderen en de zuigelingen." Waarom zo indringend? Is er soms een probleem? Een grote bedreiging? Ja, een enorme zwerm sprinkhanen gaat over het land en vreet alles kaal. Er is niets meer om te eten en niets meer om aan God te offeren. En de profeet ...

Lees verder
Vastenactie: Kinderen vullen tasjes voor kinderen.

Een tasje mag door kinderen gevuld worden met wat kleinigheidjes, het liefst van hun eigen geld gekocht, om in de 40-dagentijd meer stil te staan bij kinderen die veel minder hebben. Een leuke kaart of tekening met een lieve boodschap voor het kind maakt het tasje af. De PCI zal ervoor zorgen dat de tasjes bij de Voedselbank ...

Lees verder
Familieviering Zondag 5 maart 11.30 uur.

Zondag 5 maart om 11.30 uur is er weer een Familieviering om 11.30 uur. Het is dan de eerste zondag van de grote vastentijd, de Veertigdagentijd. We gaan met Jezus de woestijn in, waar Hij 40 dagen vastte. Vasten is niet alleen minder eten, niet snoepen, ...

Lees verder
InterKerkelijke Zangavond zondag 5 maart 19.00 uur

Op 5 maart om 19.00 uur is de jaarlijkse InterKerkelijke Zangavond in onze kerk. Te zien en te horen: het mannenkoor ‘Urker   ...

Lees verder
Begin van de Vastentijd: Aswoensdag, 1 maart

De grote vastentijd, oftewel de Veertigdagentijd, begint dit jaar op 1 maart. Om 10.30 uur is dan een eucharistieviering met askruisje in de kapelruimte in Hugo Oord (Van Veenweg 15) en ‘s avonds om 19.00 uur in onze kerk. Tijdens de asoplegging zegt de priester/diaken enkele eenvoudige woorden om over na te denken! “Bekeert u en gelooft in het evangelie” of: “Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”. Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn twee verplichte vastendagen in de R.K. Kerk wereldwijd ...

Lees verder
Aswoensdag

Aswoensdag is de eerste dag van de Veertigdagentijd. Op deze dag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. Aswoensdag is een verplichte vastendag.

In de katholieke Kerk werd het in de 2e eeuw gangbaar om ter voorbereiding op Pasen te vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later werd ...

Lees verder
Preek op 23-02-2017, donderdag in de 7e week door het jaar I, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, In deze door de weekse dagen volgen we steeds het evangelie van Marcus. Het gaat veelal over een praktische catechese, een les die over mensen gaat. Mensen van toen, maar ook over ons mensen in 2017. Het gaat vandaag ...

Lees verder
Carnaval met de KiDi-club

Elke 14 dagen, op vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur, komt de KiDi-club bij elkaar. De KiDi-club ... de catecheseclub voor Kinderen (basisschoolleeftijd) van de Dionysiusparochie. Op vrijdag 17 februari was er een carnavalsbijeenkomst: even gek doen vóór de grote Vastentijd, die 40 dagen duurt, begint. Wat was het leuk! We hebben - verkleed natuurlijk - spelletjes gedaan, gehost, en er was allerlei lekkers. Ook de communicantjes waren uitgenodigd en gekomen. Zo waren ...

Lees verder
Catholicism - Nieuwe bijeenkomst op woensdag 22 februari

Op woensdag 22 februari is er in ons Parochiecentrum weer een Catholicism-avond. Dankzij een goede spreker, wereldwijde opnames en de muzikale omlijsting, worden de Catholicism-avonden steeds goed bezocht. Het thema is deze keer 'Gebed ...

Lees verder
Mexicaanse stad ziet, bij toename van Aanbidding, een verbazingwekkende afname in geweld

Van 2008 tot 2010 stond Ciudad Juárez in noord-Mexico op de lijst van de meest gevaarlijke steden ter wereld, ten gevolge van drugs- en bendegerelateerd geweld. Nu wordt de stad, door een dramatische ommekeer, veiliger beschouwd dan verschillende ...

Lees verder
Katholiek Leven - De zorg is mijn leven

Rianne van Boxtel (33) is zorgvrijwilliger en verpleegkundige. “Dit is zeker mijn roeping. Omdat ik al vanaf zo jong wist dat ik dit wilde worden. Ik heb nooit wat anders gewild. Ik zou ook niet weten ...

Lees verder
Preek op 10-02-2017, vrijdag in week 05 door het jaar I, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, ik las laatst over een student aan een universiteit, die een knipoogje gaf aan de conciërge, die zojuist een studiezaal had schoongemaakt. Vanaf dat moment begon er zich tussen hen een vriendschap te ontwikkelen. En hij werd zich opeens bewust van het belang van deze werkers op de achtergrond, die de universiteit draaiende hielden: buschauffeurs, veiligheidsmensen, medewerkers in het restaurant; zij hadden allemaal hun taken en ook hun eigen verhaal. De student vond ...

Lees verder
Preek op 09-02-2017, donderdag in de 5e week door het jaar I, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, in de afgelopen dagen heeft Jezus veel onbegrip ervaren. De mensen proberen Hem te vangen, samen met zijn leerlingen op afwijkend gedrag van hetgeen in de joodse wet is vastgelegd. Over het eten met niet gewassen handen. Over het...

Lees verder
Preek op 08-02-2017, woensdag in de 5e week door het jaar I, pastoor Frank Domen

Jezus Christus zegt in het evangelie van vandaag, dat niets wat in de mens komt hem kan bezoedelen, maar wat uit de mens komt. Misschien is de verwarring over voedsel al begonnen in het aards paradijs. Daar zei God immers tegen onze voorouders, dat zij van die ene boom niet mochten eten, anders zouden zij sterven (Gen. 2, 17). Dan moet ons geluk, ons heil - denken sommige mensen - toch wel samenhangen met wat wij eten, nietwaar? Dat betekent, dat de beste manier om God te behagen alles te maken...

Lees verder
Preek op 03-02-2017, vrijdag in de 4e week door het jaar I, de H. Blasius, pastoor Frank Domen

Of wij nu geboren zijn in het katholieke geloof of dat wij op latere leeftijd er ons toe bekeerd hebben, wij hebben in onze omgeving waarschijnlijk allemaal mensen, die ons inspireren en aanmoedigen om katholiek te leven. En dat is heel goed en belangrijk.

Lees verder
Preek op 02-02-2017, Opdracht van de Heer in de Tempel, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Zojuist hebben we gehoord hoe Jezus naar de tempel werd gebracht. Pas in dit evangelie wordt de volle omvang van Kerstmis duidelijk: Jezus is voor de eerste keer in de tempel. De Messias, de Redder voor de eerste keer in de tempel. Je zou verwachten dat alle priesters hun offers en gebeden zouden staken en dat de levieten zouden komen aansnellen om de...

Lees verder
Donderdag 2 februari 2017: Feest van de Opdracht des Heren - Maria Lichtmis

Het feest van de Opdracht van Christus in de Tempel wordt op 2 februari gevierd, veertig dagen na Kerstmis. Aan het begin van de mis van die dag vindt een processie met gezegende kaarsen...

Lees verder
Preek op 01-02-2017, woensdag in de 4e week door het jaar I, pastoor Frank Domen

Het zal niet eenvoudig zijn, maar proberen wij ons even voor te stellen, dat wij weer een tiener zijn, een jaar of 18. Wij hebben onze vader gevraagd of hij ons en onze vrienden met de auto naar de bioscoop in de stad wil brengen, maar het enige wat hij doet is...

Lees verder
Preek op 31-01-2017, dinsdag in de 4e week door het jaar I, pastoor Frank Domen

Kinderen vinden het leuk om verstoppertje te spelen. Na het tellen roepen zij "Wie niet weg is, is gezien. Ik kom." Heel kleine kinderen hebben de gewoonte – als zij bijvoorbeeld tegenover de visite een beetje verlegen zijn – om hun ogen te sluiten en om hun handjes voor hun ogen te houden. Zij zien dan niets en denken, dat wij...

Lees verder
'Mensen met een beperking: een rijkdom of een last?'

'Drie verhalen over het samenleven met mensen met een beperking, vanuit een totaal verschillende invalshoek en betekenisgeving, zijn exemplarisch voor wat er binnen onze maatschappij bestaat aan diversiteit aan denkbeelden', schrijft kinder- en jeugdpsychiater Marie-Jeanne Langenaken.

Lees verder
Preek op 27-01-2017, vrijdag in de 3e week door het jaar I, pastoor Frank Domen

Wij zijn allemaal wel bekend met de bamboeplant. In ieder geval de Chinese versie ervan kan groeien tot een hoogte van ongeveer 27 meter en kan voor van alles en nog wat worden gebruikt, voor woningbouw en meubels, om papier te maken en voor...

Lees verder