Bookmark and Share
12 mei: De Heilige Pancratius van Rome

Pancratius is de zoon van rijke ouders. Ze wonen in Klein-Azië. Er zal echter heel gauw een groot ongeluk in het leven van de jongen komen. Zijn ouders sterven allebei. Nu gaat Pancratius met een...

Lees verder
Nederlandse dagen in IsraŽl in november 2018

Iedere zondag horen we in de viering in de kerk verhalen uit de Bijbel. Ze spelen zich in en om het Heilig Land af. Het is de ervaring van iedere pelgrim naar Israël dat deze verhalen...

Lees verder
Donderdag 10 mei 10.00 uur heilige Mis: Hemelvaart van de Heer
Met Hemelvaart viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden.
Lees verder
Prachtige opbrengst Vastenactie 2018

Het vastenproject was dit jaar voor kinderen in Zambia...

Lees verder
Preek op 06-05-2018, 6e zondag van Pasen, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare gelovigen, ik weet niet of het zojuist tot u is doorgedrongen, die laatste zin uit het Joh. evangelie waarin staat: “Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt”. Dat betekent nogal wat. Alles gaat tegenwoordig over de liefde. Alle liedjes op de radio en TV zijn ervan doordrenkt. De Beatles zongen het lang geleden: “All you need is love”; het enig wat je nodig hebt is liefde. Liefde als eerste levensbehoefte.

Lees verder
8 mei: Heilige Wiro, Plechelmus en Otger

Heel lang geleden leefde er in Ierland een priester. Het is al meer dan duizend jaar geleden. Die priester heette Wiro. Wiro zorgde heel goed voor de mensen. Wiro wilde altijd al graag priester worden want hij hield heel veel van God. Ook toen hij nog een kleine jongen was, ging hij al graag naar de kerk. Ook bad hij elke dag. Dat bleef Wiro ook doen, toen hij priester geworden was...

Lees verder
8 mei: De Heiligen van Oldenzaal en Sint OdiliŽnberg

Wanneer Wiro, Plechelmus en Otger in Rome zijn, hoort de paus over deze drie mannen. Men vertelt hem, hoe ze bidden en offeren. Dan laat de paus hen bij zich roepen. Ze moeten aan de paus vertellen wat het doel van hun reis is. Tegelijkertijd smeken ze de paus, hen te sparen voor de last van het bisschopsambt... 

Lees verder
1 mei: Heilige Jozef

Nu Sint Jozef van de engel heeft gehoord, dat hij voor Maria en het Kind moet zorgen, zal hij dat ook goed doen. En dat is ook nodig. We hebben al gezien, hoe Jozef gezocht heeft naar een kamer in een herberg. Dat was in Betlehem. Hij doet veel moeite, om voor Maria een bed te vinden. We weten dat de herbergen helemaal vol waren. Maar Jozef geeft de moed niet op...

Lees verder
29 april: Heilige Catharina van SiŽna

Veel Italianen noemen deze Catharina de grootste vrouw van alle christenen. Ze heeft ook heel belangrijke dingen gedaan. Daar is ze al als jong meisje op voorbereid.

Catharina houdt heel veel van Jezus. Ze houdt zoveel van Hem, ...

Lees verder
Brieven uit de missie van Pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India.

Klik hier voor zijn laatste brieven.

27 april: Heilige Petrus Canisius

De vader van Petrus is meerdere malen burgemeester van Nijmegen geweest. Petrus komt dus niet van arme mensen. Hij wordt geboren op 8 mei 1521. Eigenlijk heet hij heel gewoon Piet de Hondt. Maar in die tijd is het gewoon dat je je naam vertaalt in het Latijn. En daarom heet hij nu Petrus Canisius...

Lees verder
Onze Parochiekerk een stiltecentrum

In allerlei gebouwen is tegenwoordig een stiltecentrum: in ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, universiteiten, winkelgebieden (Hoog Catharijne). Het zijn plekken van stilte, ...

Lees verder
Is er een God?

Doorheen de hele kerkgeschiedenis zijn er meer dan 150 Eucharistische mirakelen gebeurd, in alle hoeken van de wereld. En er blijven nieuwe wonderen gebeuren tot op vandaag. Wonderen kunnen verschillend van aard zijn: zo zijn er bloed- en vleeswonderen (hosties die in vlees veranderen en/of waar bloed uit komt), conserveringswonderen (geconsacreerde hosties die niet vergaan), brandwonderen (hosties die onaangeroerd uit het vuur gehaald werden) en boomwonderen (hosties die in een boom werden gestopt en waar een miraculeus kruis uit groeide of werd gemaakt). Het oudst bekende wonder is dat van Lanciano, Italië...

Lees verder
Maria, Moeder van de Kerk: liturgische teksten van de nieuwe feestdag

Laat ons bidden. God, Vader van barmhartigheid, uw eniggeboren Zoon heeft aan het kruis zijn moeder, de heilige maagd Maria, ook aangesteld tot onze moeder; wij bidden U: laat uw Kerk door haar liefdevolle medewerking van dag tot dag toenemen in vruchtbaarheid, vreugde vinden in de heiligheid van haar kinderen en alle volkeren opnemen in haar schoot. Door onze Heer Jezus ...

Lees verder
25 april: Heilige Marcus, de Evangelist

Marcus heeft het christelijk geloofthuis leren kennen. Zijn moeder, die ook Maria heet, ontvangt de christenen in haar huis. Bij die bijeenkomsten heeft Marcus ook de apostel Paulus leren kennen. We kunnen dan ook, lezen in de Bijbel, dat Marcus met Paulus mee is gegaan op reis. Daar is echter een keertje iets misgegaan...

Lees verder
Kleding die past

Heerlijk ... het warme weer is vroeg verschenen. Rond 20 april klom de temperatuur omhoog tot 25 en op sommige plaatsen nog hoger. En een trouwe kerkganger uit het Midden-Oosten stelde de vraag of hij met een korte broek aan naar de kerk/Mis kon gaan?! Eens even kijken wat Google hierover meldt! "Een kerk is een Godshuis (woning van God) en God is de Koning der koningen...

Lees verder
Bericht van Pastoor DaniŽl uit SyriŽ

Vrijdag 13 april 2018

Een drukke zondag

Zondag rustdag, maar ook dag vol verrassingen. In de loop van de voormiddag komt de pastoor van Yabroed met een volle autobus...

Lees verder
Inschrijving Tienerzomerkamp WKJ geopend!

Het WKJ zomerkamp komt er weer aan!!!

Ieder jaar organiseert de Werkgroep Katholieke Jongeren een...

Lees verder
Uitnodiging bedevaart Banneux

De eerste maanden van 2018 zijn al weer om. Voor de één een nieuw begin na misschien een zware tijd, voor de ander een moeizame start. Wat kan het dan mooi zijn om even bemoediging te krijgen, je verhaal te kunnen vertellen, andere verhalen over het leven te horen. Samen huilen, samen lachen...

Lees verder
23 april: Heilige Joris

Heel veel weten we niet over deze beroemde heilige. Want beroemd is hij. Hij is de patroon van de soldaten, van de katholieke scouting en van Engeland. En hij is een voorbeeld voor iedereen die dapper wil zijn. In de middeleeuwen behoorde hij tot de meest geliefde heiligen. Hij werd het voorbeeld voor de kruisvaarders...

Lees verder
Nederland Gidsland? Niet bij abortus

Zoals u misschien weet woedt er in Ierland een hevig debat over het afschaffen van het achtste amendement, dat het recht op leven van ongeboren kinderen garandeert. Per referendum besluiten de Ieren of abortus legaal wordt...

Lees verder
Halte Werk!

Wie is Halte Werk? Halte Werk is de gezamenlijke sociale dienst van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk...

Lees verder
Nieuwsbrief april 2018 - Bedevaartoord Beauraing

Wie zou geloofd hebben dat het toneelstuk over de verschijningen van Beauraing een dergelijk succes zou kennen?

Na drie voorstellingen moest er een vierde en nog een vijfde gepland worden om aan de vraag van het geestdriftige publiek ...

Lees verder
19 april: De Heilige Werner

Werner wordt in 1273 geboren in een arm gezin. Het boerderijtje van zijn ouders staat in de Hunsrück. Dat is achter Koblenz in Duitsland. Werner moet dan ook al vroeg meewerken. Nu eens werkt hij in de stallen, dan weer op het veld...

Lees verder
Familieviering 22 april a.s. om 11.30 uur. Iedereen is welkom!

Binnenkort is er weer een Familieviering: op zondag 22 april om 11.30 uur. Het KISI-Club-koor zingt, beweegt en klapt - iedereen wordt er blij van. Als we een auto hebben, hebben we meestal ook een TomTom: die wijst de goede weg als we ergens heen moeten. De TomTom is een goede wegwijzer. Zo is Jezus ook een goede wegwijzer - want Hij wijst de weg, door het leven, naar de hemel...

Lees verder
17 april: Heilige Landricus

De vader van Landricus, die Madelgarius heet, is een heel voorname man. Hij staat in dienst van de koning en wordt zelf op een bepaald moment prins. Hij neemt aan veel strijdpartijen deel.

Dan trouwt hij met een heel brave vrouw, die Waldetrudis heet. Na al die strijd voor macht op aarde, gaat Madelgarius strijden ...

Lees verder
Pasen!

Pasen is het feest ter herdenking van Christus' Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. In de viering van Pasen vallen twee belangrijke onderdelen te onderscheiden: de Paaswake in het duisternis van de paasnacht en de dagmis van Paaszondag. De Paaswake is het belangrijkst en wordt doorgaans ook het drukst bezocht.

Feest der feesten
Pasen is niet zomaar een feest. Het is het 'Feest der feesten', het brandpunt van het christelijke geloof. Aan de dood en verrijzenis van Jezus Christus ontlenen alle sacramenten en alle overige vormen van lofprijzing en heiliging hun kracht. Het hele kerkelijk...

Lees verder
De vieringen van Goede Vrijdag 30-03-2018

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus ons van onze zonden verlost.

Goede dag

Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en sterven van Jezus staan centraal. Toch spreekt de Kerk van ‘Goede' Vrijdag. Het woord ‘Goede’ herinnert er namelijk aan dat Jezus is gestorven om ons van onze zonden te verlossen.

Lees verder
De viering van Witte Donderdag op 29 maart om 19.00 uur

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus...

Lees verder
Goede Vrijdag en Pasen voor het gezin

Een bericht speciaal voor onze gezinnen ... twee speciale activiteiten rond het grote feest van Pasen. Maar natuurlijk is iedereen welkom! Vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag - de dag van Jezus' dood. Om 13.30 uur bidden, lopen en zingen we (met het KISI-Club-koor) de Kruisweg in de (achter)tuin...

Lees verder
25 maart: Maria, de moeder van Jezus

Een serie teksten over heiligen zal natuurlijk moeten beginnen met Maria. We noemen haar de koningin van alle heiligen. We hebben nog veel meer mooie namen voor haar...

Lees verder
Palmpasen voor de gezinnen

Lieve Kerkfamilie, het Palmpasenweekend staat voor de deur. We gedenken dat Jezus, lang geleden, Jeruzalem binnenging en dat alle mensen toen zwaaiden met palmtakken. "Jezus is onze Koning", riepen ze. Over de hele wereld in alle Katholieke kerken ...

Lees verder
Palmzondag

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week is Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in ...

Lees verder
De Goede Week

De Goede Week is de week die voorafgaat aan Pasen, lopend van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag. Deze week, die eindigt in de Paaswake, staat geheel in het teken van Christus' lijden en sterven.

Lees verder
Paus Franciscus: Het Onzevader: het gebed dat ons voorbereidt op de Communie

We gaan verder met de catecheses over de heilige Mis. Tijdens het Laatste Avondmaal, nadat Jezus het brood en de beker met wijn nam, en God dankte, “brak Hij het brood, zo weten we. In de eucharistische liturgie van de Mis wordt naar die handeling ...

Lees verder
Boeteviering voor Pasen op 21-03-2018, diaken Eelke Ligthart

De eerste lezing bevat uitspraken van de profeet Jesaja. Dat zijn wat duistere woorden, die eisen een uitleg. Ze slaan op dramatische situaties die het volk Israel heeft doorgemaakt in Egypte en in Babylon. Maar het kan niemand ontgaan zijn dat ...

Lees verder
Zelfmoordpoeder

Zegt de naam Ximena Knol u iets?

Deze 19-jarige vrouw was fysiek gezond, maar leed aan een persoonlijkheidsstoornis. Daarom pleegde zij drie weken geleden ...

Lees verder
19 maart: De engel helpt Sint Jozef

Jullie weten natuurlijk, dat vaders en moeders van God kinderen krijgen. Als een man en een vrouw heel veel van elkaar houden, dan gaan ze trouwen. God geeft hun dan vaak kinderen om voor te zorgen. Wanneer we in de Bijbel lezen, komen we daar een geschiedenis tegen, die veel mensen niet begrijpen...

Lees verder
Nieuwsbrief Bisdom - Caritas

 Klik hier voor de 1ste Nieuwsbrief van het

Bisdom Haarlem-Amsterdam over Caritas

 

 

Uitnodiging Dag van de Caritas 2018 - Bisdom

Klik hier voor de uitnodiging voor de Dag van de Caritas 2018

Zaterdag 7 april

'Samen tegen armoede'.

15 maart: Heilige Clemens Maria Hofbauer

Het leven van de heilige Clemens is een aaneenschakeling van moeilijkheden. Het begint al in het gezin. Clemens wordt geboren in Oostenrijk in het jaar 1751. Al vroeg ontdekt de jongen dat God hem roept om priester te worden. Moeder Hofbauer is daar heel ...

Lees verder
Tweede Pinksterdag voortaan aan Maria toegewijd

De maandag na Pinksteren zal met ingang van dit jaar voortaan worden gevierd als de gedachtenis van Maria Moeder van de Kerk. Dat heeft paus Franciscus zaterdag bij decreet bekend laten maken. Daarmee komt een einde aan het fenomeen van ...

Lees verder
Paus Franciscus: Een biddende Kerk zijn

We gaan verder met de catecheses over de heilige Mis en tijdens deze catechese staan we stil bij het eucharistisch gebed. Na de ritus van de bereiding van de gaven begint het eucharistisch ...

Lees verder
9 maart: Heilige Domenico Savio

Domenico wordt geboren op 2 april 1842 in een plaatsje in de buurt van Turijn. Zijn vader is smid, maar verdient daar niet erg veel mee. Domenico kan heel goed leren. De pastoor heeft al lang gemerkt dat O.L. Heer bijzondere plannen heeft met de jongen. Maar waar zullen ze het geld vandaan halen voor de studie. De pastoor ...

Lees verder
7 maart: Heilige Perpetua en Heilige Felicitas

We zijn in het jaar 202. Dat is al lang geleden, hè. De keizer van Rome heet dan Septimius Severus. Hij hoort dat de mensen van zijn keizerrijk helemaal niets van de christenen willen weten. Ze haten zelfs de christenen. Nu wil die keizer natuurlijk geen ruzie met het grootste deel van zijn volk. Daarom verbiedt hij  iedereen ...

Lees verder
Paus Franciscus: ĎGod vraagt weinig van ons, maar geeft veelí

We gaan verder met de catecheses over de heilige Mis. Op de dienst van het woord, waar ik de afgelopen catecheses bij stil heb gestaan, volgt het andere fundamentele onderdeel van de Mis en dat is de dienst van de eucharistie. Door de heilige tekenen stelt ...

Lees verder
7 maart a.s.: Lezing 'Heerhugowaard in wording'

In het kader van het 150-jarig bestaan wordt in ons Parochiecentrum een lezing gegeven over 'Heerhugowaard in wording'. Het ontstaan van Heerhugowaard (de landschapsvorming, Veenhuizen, en de wording van de drie parochies, 't Kruis, De Noord en de Dionysiusparochie) wordt ...

Lees verder
Paus Franciscus: 'Alles kan voor wie gelooft'

Goedemorgen, ook al is het een beetje slecht weer vandaag. Maar als de geest vreugdevol is, is het altijd een goede dag. Dus goedemorgen! Vandaag speelt de audiëntie zich op twee plekken af: een kleine groep zieken bevindt zich vanwege het weer ...

Lees verder
Zondag 25 februari wordt onze H.Mis via Radio Maria live uitgezonden

De katholieke radiozender Radio Maria Nederland bestaat dit jaar 10 jaar. In dat kader gaat het station in 12 maanden langs alle 12 provincies om nog meer mensen kennis te laten maken met de rijkdom die Radio Maria te bieden heeft ...

Lees verder
25 februari: Heilige Walburga

Walburga wordt rond het jaar 710 in Engeland geboren. Haar vader is koning Richard. De koning wil dat zijn dochter een goede opvoeding krijgt en dat ze veel van God gaat houden...

Lees verder