Bookmark and Share
Overweging op zaterdag 31-03-2018, Paasviering in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve mensen. Het is weer Pasen!! Het Alleluja mag weer klinken. Wij christenen geloven dat Jezus werkelijk is verrezen. Omdat we dit geloven, kunnen we niet anders dan hiervoor blij en heel dankbaar te zijn. Alles wat aan deze verrijzenis is voorafgegaan, het leven, het lijden en het sterven van Jezus, stond in het teken van zijn onbaatzuchtige liefde voor ons. Door ...

Lees verder
Preek op 30-03-2018, Goede Vrijdag, diaken Eelke Ligthart

Een mens die straalt van God, zo’n mens was Jezus Christus, Hij had woorden gesproken van recht en waarheid van liefde, hij had mensen aangeraakt met de stralende kracht van God, Hij was de belichaming van Gods hart voor mensen geweest. Maar toen alles zich tegen hem keerde, is hij niet ondergedoken, en hij is voor dat bittere lot niet weggelopen, al had dat heel goed gekund. Maar ...

Lees verder
De vieringen van Goede Vrijdag 30-03-2018

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus ons van onze zonden verlost.

Goede dag

Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en sterven van Jezus staan centraal. Toch spreekt de Kerk van ‘Goede' Vrijdag. Het woord ‘Goede’ herinnert er namelijk aan dat Jezus is gestorven om ons van onze zonden te verlossen.

Lees verder
Preek op 29-03-2018, Witte Donderdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Hoe is de situatie tot aan het Laatste Avondmaal toe? Door al het kwaad de eeuwen door, vanaf het eerste mensenpaar af, was er een breuk ontstaan tussen God en de mensheid. De mensheid had zelf gekozen voor een bestaan zonder God. Mensen hadden gedacht er daardoor beter op te worden, maar het tegendeel bleek waar ...

Lees verder
De viering van Witte Donderdag op 29 maart om 19.00 uur

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus...

Lees verder
Goede Vrijdag en Pasen voor het gezin

Een bericht speciaal voor onze gezinnen ... twee speciale activiteiten rond het grote feest van Pasen. Maar natuurlijk is iedereen welkom! Vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag - de dag van Jezus' dood. Om 13.30 uur bidden, lopen en zingen we (met het KISI-Club-koor) de Kruisweg in de (achter)tuin...

Lees verder
Overweging op 23/24-03-2018, Palmpasenviering in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. In het evangelie van de palmliturgie staan we aan het begin van de lijdensweek. In de evangeliën van de afgelopen weken hebben we gehoord dat Jezus veel wonderen heeft gedaan, opdat men zou gaan geloven dat Hij de Messias is. Veel mensen hadden het begrepen en waren enthousiast geraakt, en riepen Hem toe: Hosanna (een Hebreeuws woord wat ...

Lees verder
25 maart: Maria, de moeder van Jezus

Een serie teksten over heiligen zal natuurlijk moeten beginnen met Maria. We noemen haar de koningin van alle heiligen. We hebben nog veel meer mooie namen voor haar...

Lees verder
Palmpasen voor de gezinnen

Lieve Kerkfamilie, het Palmpasenweekend staat voor de deur. We gedenken dat Jezus, lang geleden, Jeruzalem binnenging en dat alle mensen toen zwaaiden met palmtakken. "Jezus is onze Koning", riepen ze. Over de hele wereld in alle Katholieke kerken ...

Lees verder
Palmzondag

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week is Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in ...

Lees verder
De Goede Week

De Goede Week is de week die voorafgaat aan Pasen, lopend van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag. Deze week, die eindigt in de Paaswake, staat geheel in het teken van Christus' lijden en sterven.

Lees verder
Paus Franciscus: Het Onzevader: het gebed dat ons voorbereidt op de Communie

We gaan verder met de catecheses over de heilige Mis. Tijdens het Laatste Avondmaal, nadat Jezus het brood en de beker met wijn nam, en God dankte, “brak Hij het brood, zo weten we. In de eucharistische liturgie van de Mis wordt naar die handeling ...

Lees verder
Boeteviering voor Pasen op 21-03-2018, diaken Eelke Ligthart

De eerste lezing bevat uitspraken van de profeet Jesaja. Dat zijn wat duistere woorden, die eisen een uitleg. Ze slaan op dramatische situaties die het volk Israel heeft doorgemaakt in Egypte en in Babylon. Maar het kan niemand ontgaan zijn dat ...

Lees verder
Zelfmoordpoeder

Zegt de naam Ximena Knol u iets?

Deze 19-jarige vrouw was fysiek gezond, maar leed aan een persoonlijkheidsstoornis. Daarom pleegde zij drie weken geleden ...

Lees verder
Overweging op 16/17-03-2018, 5e zondag van de veertigdagentijd, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. We lezen vandaag over het Oude en het Nieuwe Verbond. Verbondenheid, is er iets belangrijkers? Alles in ons bestaan heeft met verbondenheid te maken. Zelfs onze lichaamscellen, elektronen en chemie hebben met verbondenheid te maken. En meer dan dat, de liefde van man en vrouw, de band van de gezinnen en families, wij met elkaar en alle parochianen ...

Lees verder
19 maart: De engel helpt Sint Jozef

Jullie weten natuurlijk, dat vaders en moeders van God kinderen krijgen. Als een man en een vrouw heel veel van elkaar houden, dan gaan ze trouwen. God geeft hun dan vaak kinderen om voor te zorgen. Wanneer we in de Bijbel lezen, komen we daar een geschiedenis tegen, die veel mensen niet begrijpen...

Lees verder
Nieuwsbrief Bisdom - Caritas

 Klik hier voor de 1ste Nieuwsbrief van het

Bisdom Haarlem-Amsterdam over Caritas

 

 

Uitnodiging Dag van de Caritas 2018 - Bisdom

Klik hier voor de uitnodiging voor de Dag van de Caritas 2018

Zaterdag 7 april

'Samen tegen armoede'.

15 maart: Heilige Clemens Maria Hofbauer

Het leven van de heilige Clemens is een aaneenschakeling van moeilijkheden. Het begint al in het gezin. Clemens wordt geboren in Oostenrijk in het jaar 1751. Al vroeg ontdekt de jongen dat God hem roept om priester te worden. Moeder Hofbauer is daar heel ...

Lees verder
Preek op 11-03-2018, 4e zondag van de Veertigdagentijd, jaar B, pastoor Frank Domen

In het evangelie van vandaag zegt Jezus Christus, dat iedereen, die in Hem gelooft eeuwig ‘leven’ zal hebben. Het woordje ‘leven’ staat tegenover het woordje ‘dood’. Nu is het zo, dat een woord een letterlijke betekenis kan hebben én een figuurlijke. Dood ben je als je hart niet meer klopt. Maar wij zeggen ook wel, dat wij doodziek zijn, wij schrikken ons dood, vervelen ons dood, zijn doodsbang ...

Lees verder
Tweede Pinksterdag voortaan aan Maria toegewijd

De maandag na Pinksteren zal met ingang van dit jaar voortaan worden gevierd als de gedachtenis van Maria Moeder van de Kerk. Dat heeft paus Franciscus zaterdag bij decreet bekend laten maken. Daarmee komt een einde aan het fenomeen van ...

Lees verder
Overweging op 09/10-03-2018, 4e zondag van de Veertigdagentijd, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, wij zijn alweer halverwege de veertigdagentijd, en met vreugde en verlangen groeien we naar het komende Paasfeest toe. In de veertigdagentijd, zijn de evangelie lezingen tijdens de 3e,4e, en 5e zondag, altijd van de evangelist Johannes. Johannes stelt in deze evangelies, de persoon van Jezus centraal, die verwijst naar het Paasmysterie, als weg van ...

Lees verder
Preek op 04-03-2018, 3e zondag van de Veertigdagentijd, diaken Eelke Ligthart

De eerste lezing, uit het boek Exodus, geeft God een belangrijke aanwijzing wie Hij is voor zijn volk. Het is een verfrissende stap terug in de tijd, toen het volk nog geen vaste woonplaats had, laat staan dat er een vaste woonplaats was voor God. Hier in de woestijn stelt God huisregels op, die een richtsnoer voor het ...

Lees verder
Paus Franciscus: Een biddende Kerk zijn

We gaan verder met de catecheses over de heilige Mis en tijdens deze catechese staan we stil bij het eucharistisch gebed. Na de ritus van de bereiding van de gaven begint het eucharistisch ...

Lees verder
9 maart: Heilige Domenico Savio

Domenico wordt geboren op 2 april 1842 in een plaatsje in de buurt van Turijn. Zijn vader is smid, maar verdient daar niet erg veel mee. Domenico kan heel goed leren. De pastoor heeft al lang gemerkt dat O.L. Heer bijzondere plannen heeft met de jongen. Maar waar zullen ze het geld vandaan halen voor de studie. De pastoor ...

Lees verder
7 maart: Heilige Perpetua en Heilige Felicitas

We zijn in het jaar 202. Dat is al lang geleden, hè. De keizer van Rome heet dan Septimius Severus. Hij hoort dat de mensen van zijn keizerrijk helemaal niets van de christenen willen weten. Ze haten zelfs de christenen. Nu wil die keizer natuurlijk geen ruzie met het grootste deel van zijn volk. Daarom verbiedt hij  iedereen ...

Lees verder
Paus Franciscus: ĎGod vraagt weinig van ons, maar geeft veelí

We gaan verder met de catecheses over de heilige Mis. Op de dienst van het woord, waar ik de afgelopen catecheses bij stil heb gestaan, volgt het andere fundamentele onderdeel van de Mis en dat is de dienst van de eucharistie. Door de heilige tekenen stelt ...

Lees verder
7 maart a.s.: Lezing 'Heerhugowaard in wording'

In het kader van het 150-jarig bestaan wordt in ons Parochiecentrum een lezing gegeven over 'Heerhugowaard in wording'. Het ontstaan van Heerhugowaard (de landschapsvorming, Veenhuizen, en de wording van de drie parochies, 't Kruis, De Noord en de Dionysiusparochie) wordt ...

Lees verder
Paus Franciscus: 'Alles kan voor wie gelooft'

Goedemorgen, ook al is het een beetje slecht weer vandaag. Maar als de geest vreugdevol is, is het altijd een goede dag. Dus goedemorgen! Vandaag speelt de audiëntie zich op twee plekken af: een kleine groep zieken bevindt zich vanwege het weer ...

Lees verder
Zondag 25 februari wordt onze H.Mis via Radio Maria live uitgezonden

De katholieke radiozender Radio Maria Nederland bestaat dit jaar 10 jaar. In dat kader gaat het station in 12 maanden langs alle 12 provincies om nog meer mensen kennis te laten maken met de rijkdom die Radio Maria te bieden heeft ...

Lees verder
25 februari: Heilige Walburga

Walburga wordt rond het jaar 710 in Engeland geboren. Haar vader is koning Richard. De koning wil dat zijn dochter een goede opvoeding krijgt en dat ze veel van God gaat houden...

Lees verder
Wanneer is het leven voltooid? Een video met zuster Nadiya

Wanneer is het leven voltooid? Die vraag stelt zuster Nadiya in deze video. “Ik kan vanuit mijn perspectief nooit over een ‘voltooid leven’ spreken. Want ik weet niet wanneer het voltooid is...

Lees verder
Waarom is Maria zo belangrijk voor ons? Een video met Mgr. Hendriks

Waarom is Maria zo belangrijk voor ons? Dat vertelt Mgr. Hendriks in deze video vanuit de kathedrale basiliek Sint Bavo in Haarlem, die enkele jaren geleden prachtig werd gerestaureerd...

Lees verder
Preek op 18-02-20, 1e zondag van de Veertigdagentijd, jaar B, pastoor Frank Domen

Wij hadden het over de beproevingen van het leven. Het is niet God, die die erge dingen laat gebeuren. Nee, sinds de zondeval van de eerste mensen, Adam en Eva, hoort het kwaad bij het leven. Het gebeurt in ieder mensenleven. Bij de een wat meer dan bij de ander, maar niemand ontsnapt. De zonde, broeders en zusters, heeft de mensheid verzwakt. Wij stellen grenzen aan onze ...

Lees verder
Overweging op 16/17-02-2018, 1e zondag van de Veertigdagentijd, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen, lieve medemens. Het H. Evangelie eindigt vandaag met de woorden: “Bekeert U en gelooft in de Blijde Boodschap”. Met deze woorden kregen we afgelopen woensdag het askruisje opgelegd. Het stemde mij tot nadenken. Vroeger werd er gezegd: “Gedenk mens dat gij van as zijt en tot as zult wederkeren." Ik merkte dat de woorden die dit jaar gebruikt ...

Lees verder
Volgende Teens Get Together op zondag 8 april in Heiloo!

De volgende Teens Get Together staat voor de deur en wel op zondag 8 april in Heiloo. Tienergroepen Young Seven, Hi5Spirit ...

Lees verder
Ontdek Assisi en UmbriŽ samen met het bisdom

Eind april is het zover! Dan gaat het bisdom op bedevaart naar Assisi. Deze oude stad met zijn mooie, smalle straatjes ligt midden in het heuvelachtige landschap van Umbrië. En u en/of jij kunt nog mee! De datum van inschrijving is verlengd tot 1 maart...

Lees verder
Preek op 14-02-2018, Aswoensdag, pastoor Frank Domen

De heilige bisschop Augustinus, die leefde in de vierde en de vijfde eeuw na Christus, is van mening, dat de veertigdagentijd, de vasten, alles te maken heeft met ons leven op aarde. Op de eerste plaats verwijzen deze veertig dagen naar de ongeveer veertig weken, die een mens in de moederschoot verblijft. Zoals het lichaam van een mens in de moederschoot wordt gevormd, zo ...

Lees verder
18 februari: Heilige Bernadette Soubirous

Wanneer Bernadette pas geboren is, in Lourdes in het zuiden van Frankrijk, gebeurt er in het gezin een ongeluk, waardoor de moeder haar borst verbrandt. Ze kan Bernadette nu niet zelf voeden. In een dorpje in de buurt woont een vrouw, die pas een kindje heeft ...

Lees verder
Familieviering zondag 18 februari a.s.

Zondag 18 februari om 11.30 uur is er dus weer een Familieviering. Het is dan de eerste zondag van de 40-dagentijd, de grote Vastentijd. Deze zes weken worden ook wel 'woestijn-tijd' genoemd (we gedenken dat Jezus eens 40 dagen lang in de woestijn verbleef). De woestijn is geen prettige plaats om te zijn: zand ...

Lees verder
Begin van de Vastentijd: Aswoensdag, 14 februari (19.00 uur Eucharistieviering)

Aswoensdag, de grote vastentijd, oftewel de Veertigdagentijd, begint dit jaar op 14 februari. Om 19.00 uur is dan in onze parochiekerk een Eucharistieviering met askruisje. (Er zijn ook ouders met kleine kinderen, die door de dag even bij de pastorie aanbellen om voor zichzelf en hun kinderen een askruisje te ontvangen. Wij bidden dan een Onzevader en Weesgeroet en krijgen het askruisje). Tijdens de asoplegging zegt de ...

Lees verder
Aswoensdag

Aswoensdag is de eerste dag van de Veertigdagentijd. Op deze dag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. Aswoensdag is een verplichte vastendag.

In de katholieke Kerk werd het in de 2e eeuw gangbaar om ter voorbereiding op Pasen te vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later werd ...

Lees verder
Preek op 11-02-2018, 6e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, als Jezus de melaatse ziet, wordt Hij door medelijden bewogen. Medelijden wordt door veel mensen omgezet in zielig zijn. Zo’n melaatse dat is toch best wel zielig als je dat overkomt. Maar ik denk dat Jezus pijnlijk werd getroffen, door de woorden, door het grote geloof van de melaatse: “Als Gij wilt kunt Gij mij redden”. Jezus werd er kennelijk zo door geraakt, dat Hij ...

Lees verder
Nieuw: "De Vrede zal het laatste Woord hebben" van zuster Emmanuel Maillard
Op zevenjarige leeftijd werd Dave seksueel misbruikt door een van zijn buren op de parkeerplaats die zich bevond in het souterrain van de flat waar hij woonde in de Verenigde Staten. Het veroorzaakte een diep trauma bij hem, zoals we ons kunnen indenken. Zijn prille kinderhart werd erdoor verminkt, waardoor hij niets meer van het leven kon begrijpen. Deze verwonding bleef in het geheim op onbewuste wijze in hem bloeden. Vanwege een diep schaamte gevoel was dit kind niet in staat om er met iemand over te spreken. Dit te zwaarwegende geheim drukte een stempel op heel zijn jeugd en adolescentie.
Lees verder
12 februari: Heilige Gertrudis van Nijvel

 Veel oudere mensen kennen deze heilige beter onder de naam: Gertrudis met de muis. Dat komt, omdat deze heilige vrouw ergens een keer een muizenplaag heeft doen ophouden. Wie was deze heilige Gertrudis. Ze is een dochter van heel voorname mensen...

Lees verder
10 februari: Heilige Scholastica

Deze heilige vrouw is een zusje van Benedictus. Volgens sommige mensen is ze zelfs zijn tweelingzus. In elk geval houdt ze veel van haar broer. Ze wil hem in alles nadoen. Wanneer Benedictus in de eenzaamheid gaat wonen, wil zij dat ook. Wanneer Benedictus ...

Lees verder
Mooie opbrengst collecte Cordaid/Memisa!

De collecte voor Cordaid/Memisa, afgelopen weekend 3 en 4 februari, was bestemd voor het project 'Veilig bevallen in Ethiopië'. Deze collecte heeft 629,22 euro opgebracht!  Vorig jaar was ...

Lees verder
Preek op 04-02-2018, 5e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, bijna drie weken geleden kwamen de communicantjes voor de eerste keer bij elkaar en afgelopen donderdag was de eerste bijeenkomst voor de vormelingen. Er zijn gelukkig de nodige kinderen, die geregeld of zelfs iedere zondag in de kerk komen en die kennen elkaar natuurlijk al langer. Maar er zijn ook kinderen, die niet zo vaak of helemaal niet in de kerk ...

Lees verder
Preek op 28-01-2018, 4e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Kwaad overwinnen, in je eigen leven of in het leven van een dierbare, is geen kleinigheid. Wij zullen er veel voor over moeten hebben. Er kwam eens een vrouw aan in de bedevaartsplaats Medjugorje. Zij was heel opstandig, zo bleek tijdens een gesprek met zuster Emmanuel. Haar leven was een aaneenschakeling van moeilijke situaties en verschillende vormen van lijden. De vrouw ...

Lees verder
25 januari: feestdag v.d. bekering v.d. H. Apostel Paulus (voor volwassenen)

We horen voor het eerst van hem, als Stefanus, de diaken, op last van de Joodse overheden wordt gestenigd. Dan leggen de beulen hun mantels neer aan de voeten van Saulus (zo heette Paulus vóór zijn bekering). Hem was er, als rechtgeaarde orthodoxe jood, dan ook alles aan gelegen om ze uit te roeien. Daartoe had hij zelfs ...

Lees verder