Alpha-cursus 2017
R.K. Parochie van de H. Dionysius Heerhugowaard

De Alpha-cursus begint weer op 20 september 2017. Miljoenen mensen wereldwijd hebben deze cursus gevolgd: een paar weken bezig zijn met de kernpunten van het christelijk geloof. De Alphacursus ... Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof is welkom. Alpha is ook een ‛opfris’-cursus! Lees verder.

====================

Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 22 februari.
Lees verder.

 

Bookmark and Share
Preek op 21-05-2017, de 6e zondag van Pasen, diaken Eelke Ligthart

In het evangelie van vandaag – een deel uit Jezus’ afscheidsrede uit het Johannesevangelie – horen we hoe Jezus met het oog op zijn naderende dood zijn zorg uitspreekt voor wie hij achterlaat. Zorg die, bijvoorbeeld, herkenbaar is bij ouders, en grootouders, die met liefde een gezin hebben gesticht en die voelen dat hun tijd gekomen is, om hun kinderen los te laten ...

Lees verder
Preek op 18-05-2017, donderdag in de 5e week van Pasen, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Paulus en Barnabas keerden terug naar Jeruzalem om in een eerste apostelconcilie de problemen die ze zijn tegen gekomen voor te leggen. Moeten alle nieuwe christenen heel de Joodse traditie overnemen of niet? Het ging namelijk ...

Lees verder
Preek op 14-05-2017, de 5e zondag van Pasen, pastoor Frank Domen

In Fatima en Medjugorje spreekt Maria vaak over de vrede, die zij ons zo van harte gunt. In Medjugorje heeft ooit op wonderbare wijze heel groot het Kroatische woord ‘MIR’ aan de hemel gestaan ...

Lees verder
100 Jaar Fatima en Kerk in Nood

Het jaar 2017 wordt gekenmerkt door grote, maar tegengestelde jubilea: 100 jaar zijn verstreken sinds de Moeder Gods in Fatima verscheen in 1917 en de Oktoberrevolutie uitbrak in Rusland. Deze belangrijke gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis vormden ook de context waarin Kerk in Nood werd opgericht in 1947. Het tijdelijke initiatief, in het leven geroepen onmiddellijk na de oorlog om de ontberingen van ontheemden te verlichten, heeft zich in de erop volgende 70 jaar ontwikkeld tot een wereldwijde spirituele beweging die oproept tot een "opstand van het hart". 

Lees verder
Bisschoppen wijden de Nederlandse Kerk toe aan het Onbevlekt Hart van Maria

Op zaterdag 13 mei aanstaande, – gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van Fatima – worden de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland door de bisschoppen gezamenlijk toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit zal plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht tijdens een vesperviering. Aanleiding is het jubileumjaar van de verschijningen van Maria in Fatima te Portugal, die honderd jaar geleden in 1917 plaatsvonden. Vanaf 13 mei 1917 verscheen Maria zes keer aan drie herderskinderen in de buurt van het dorp Fatima. De verschijningen vonden telkens plaats op de dertiende van de maand, van 13 mei tot 13 oktober 1917, waarbij Maria aan de ...

Lees verder
Preek op 11-05-2017, donderdag in de 4e week van Pasen, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, deze dagen horen we verhalen uit de bijbel die gaan over apostelen die uittrekken om het nieuws van Jezus verder te brengen dan alleen Jeruzalem en omgeving. Je zou kunnen zeggen dat de kerk zijn missionaire taak op zich heeft genomen. Afstanden worden niet geteld. Wat wel telt is dat de mensen de Blijde Boodschap te horen krijgen, waar dat ook is ...

Lees verder
Nieuwsbrief Beauraing

Het eerste trimester van 2017 begon onder een prachtige rijmmantel en eindigde onder de zon, de bloeiende bomen. In de tijd van de verschijningen was de door Maria gekozen tuin ook met bloemen en bomen beplant. De vrijwilligers en de vrienden ...

Lees verder
Preek op 07-05-2017, 4e zondag van Pasen, jaar A, pastoor Frank Domen

Nadat wij in september 2016 op bedevaart naar Medjugorje waren geweest, vertelde ik over een wonder, dat kort na ons vertrek gebeurde. Darren, een 24-jarige jongen uit Ierland, was – na 10 jaar rolstoel – plotseling opgestaan en gaan lopen. In de weken daarna hebben meerdere parochianen mij gevraagd hoe het dan nu met de jongen gaat. Ik zei, dat ik dat niet wist, omdat ik geen contact meer met hem had. Maar nu heb ik hem en zijn moeder opnieuw ontmoet. Hij maakt het uitstekend en loopt heel goed ...

Lees verder
Overweging op 05/06-05-2017, 4e zondag van Pasen, jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

In het evangelie lezen we over Jezus die door de deur de schaapskooi binnen gaat. De schapen zijn in de schaapskooi, horen dus al bij de herder. Zij worden door Jezus naar buiten geleid. Jezus heeft het ook over dieven en rovers naar wie de schapen niet moeten luisteren, omdat deze hen bij Jezus weglokken en wegroven. Door onze doop horen wij ook bij ...

Lees verder
Preek op 04-05-2017, donderdag in de 3e week van Pasen, diaken Eelke Ligthart

Om ons geloof te leren begrijpen is het nuttig en dus leerzaam om de bijbel te lezen, er over te denken en ons eigen leven erbij te betrekken. Vandaag dat prachtige verhaal van Filippus. Hij wordt door de Heer op weg gestuurd naar Gaza. Die weg van Jeruzalem naar Gaza is eenzaam. Hij heeft het geloof verkondigd en krijgt a.h.w. even rust langs een eenzame weg om de batterijen weer wat op te laden. Het zijn soms zeldzame momenten dat je even de tijd neemt of krijgt om stil te worden en je te bezinnen. Ook Jezus ...

Lees verder
Preek op 30-04-2017, de 3e zondag van Pasen, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Vandaag gaat het in het evangelie over twee mensen die teleurgesteld zijn. Ze hadden de afgelopen drie jaar ervaren dat de woorden van Jezus klopten, maar wat is er van overgebleven. Verhalen als over een graankorrel die sterft en eerst in de donkere aarde tot leven komt. En had Jezus ook niet gezegd: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. Hij had blinden genezen ...

Lees verder
Toewijding Nederlandse bisdommen aan het Onbevlekte Hart van Maria

Op zaterdag 13 mei aanstaande, – gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van Fatima – worden de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland door de bisschoppen gezamenlijk toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit zal ...

Lees verder
Preek op 17-04-2016, Tweede Paasdag, pastoor Frank Domen

Afgelopen zaterdagavond tijdens de Paaswake, en gisterenmorgen op eerste Paasdag, zijn wij met de jaarlijkse viering van het Paasfeest begonnen in behoorlijk volle kerken. Maar zo is het 2000 jaar geleden niet begonnen! Het begon toen met een tweetal vrouwen, die van het lege graf wegrenden om hun vrienden te vertellen, dat Jezus uit de dood was opgestaan. Het begon met de aankondiging van de Blijde Boodschap, eerst aan Maria Magdalena en haar gezellin, en daarna aan de elf apostelen.

Lees verder
De Paaswake op zaterdag 15 april om 19.00 uur met opluistering door het ritmische koor 'Spirit'

De Paaswake is een van de meest oorspronkelijke diensten van de christelijke traditie en bestaat uit vier onderdelen: de lichtritus, de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de eucharistieviering.

Lees verder
Stille Zaterdag of Paaszaterdag

Paaszaterdag, ook wel Stille Zaterdag, is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus' verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle Paaswake.

Lees verder
Overweging op 14/15-04-2017, Paaswake, jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve mensen. Het is weer Pasen!! Het Alleluja mag weer klinken. Wij christenen geloven dat Jezus werkelijk is verrezen. Omdat we dit geloven, kunnen we niet anders dan hiervoor blij en heel dankbaar zijn. Alles wat aan deze verrijzenis ...

Lees verder
De Kruisweg

De kruisweg is een godsdienstoefening waarbij gelovigen al biddend en zingend langs de veertien afbeeldingen van de lijdensweg van Christus trekken.

Lijdenstaferelen

De Kruisweg is een oefening van devotie. Biddend en zingend overwegen gelovigen het lijden van Christus door symbolisch de weg - de 'kruisweg' - af te leggen die hij op zijn sterfdag ging. De kruisweg telt veertien lijdenstaferelen, de zogenoemde staties.

Lees verder
De viering van Goede Vrijdag op 14-04-2017

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus ons van onze zonden verlost.

Goede dag

Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en sterven van Jezus staan centraal. Toch spreekt de Kerk van ‘Goede' Vrijdag. Het woord ‘Goede’ herinnert er namelijk aan dat Jezus is gestorven om ons van onze zonden te verlossen.

Lees verder
De viering van Witte Donderdag op 13 april 2017 om 19.00 uur

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus...

Lees verder
Familieviering voor jong en oud(er)

Maandag 17 april, Tweede Paasdag, om 10.00 uur is er een Paas-familieviering in onze kerk. Het KISI-club-koor zingt, beweegt en klapt - want het is Pasen: Jezus is uit de dood opgestaan en ...

Lees verder
Goede Week

De Goede Week is de week die voorafgaat aan Pasen, lopend van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag. Deze week, die eindigt in de Paaswake, staat geheel in het teken van Christus' lijden en sterven.

Lees verder
Preek op 09-04-2017, Palmzondag jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag in de viering van Palmzondag zien we hoe het volk Jezus tot koning wil uitroepen. Hij wordt tenminste als een koning binnengehaald in Jeruzalem. In de Bijbel hebben de mensen Hem al een paar keer als koning willen binnenhalen. Op de berghelling bij de wonderbare broodvermenigvuldiging, wilden de mensen jezus , na het zien ...

Lees verder
Palmpasenstokken

Op zaterdagmiddag 8 april om 14.30 uur kwamen zo'n dertig kinderen en veel moeders - en enkele vaders - om samen Palmpasenkruisen te maken. Na een woordje uitleg door Ineke Brink ging iedereen ijverig aan de slag. Het was een drukte ..

Lees verder
Palmzondag

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week is Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in ...

Lees verder
Preek op 06-04-2017, donderdag in de 5e week van de Veertigdagentijd, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Abraham wordt oud en zijn hoop om ooit nog kinderen te krijgen wordt met de dag kleiner. Hij kent de wetten van de natuur, maar hij zal daardoor niet minder op God vertrouwen. Met God heeft Abraham bijzondere ontdekkingen gedaan. God is voor Abraham altijd een reisgenoot geweest. Abraham ervoer God als iemand die met hem door het leven ...

Lees verder
Preek op 05-04-2017, boeteviering, diaken Eelke Ligthart

De eerste lezing bevat uitspraken van de profeet Jesaja. Dat zijn wat duistere woorden, die eisen een uitleg. Ze slaan op dramatische situaties die het volk Israel heeft doorgemaakt in Egypte en in Babylon. Maar het kan niemand ontgaan zijn dat ...

Lees verder
Aartsbisschop Henryk Hoser, bijzonder afgezant van Paus Franciscus voor Medjugorje

“In Medjugorje is de verering van de Maagd Maria zo intens, dat wij die als belangrijk kunnen beschouwen voor de hele wereld. We hebben de tussenkomst van de hemel zeer nodig en de ...

Lees verder
Palmpasen

Op zaterdag 8 april om 14.30 uur is het tijd om samen Palmpasenkruisen te maken in ons Parochiecentrum. Wat je mee kunt nemen: een houten kruis, fruit (maar liever geen bananen) of hele grote, zware (sinas)appels, een broodhaantje, paaseitjes of ...

Lees verder
Kardinaal Eijk over Geloof en Zorg in de serie Katholiek Leven

“Dit zijn de uitdagingen voor onze tijd, maar ik acht ze niet onoverkomelijk.” Dit zegt kardinaal Eijk in het laatste filmpje in een reeks van zes video’s van katholiekleven.nl over geloof en zorg ...

Lees verder
Wie gaat er mee naar Medjugorje ... eind april of eind augustus 2017?

Afbeeldingsresultaat voor kerk medjugorjeOp woensdag 26 april vertrekken wij voor een (korte, maar krachtige) bedevaart naar Medjugorje in Bosnië-Herzegovina. Het vliegtuig van Transavia vertrekt om 13.30 uur vanaf Rotterdam Airport. Wij komen aan in Split om 15.30 uur waar dan een busje ...

Lees verder
Familie-boeteviering en biechtgelegenheid

Op vrijdag 31 maart om 18.00 uur is in ons Parochiecentrum een boeteviering voor families. Ouders, kinderen, jongeren en ook opa’s en omá s zijn welkom en vrienden natuurlijk ook. Voor wie wil is er biechtgelegenheid. En na afloop is er een gezellig samen-zijn; ...

Lees verder
Zaterdag 25 maart: Maria Boodschap

De Kerk viert op 25 maart, negen maanden vóór het Kerstfeest, de ontvangenis van Jezus Christus. Deze gebeurtenis valt samen met de verschijning van Gabriël aan de Maagd Maria, waarbij de aartsengel de Menswording van God aankondigt. 'Maria Boodschap' is de naam voor het hoogfeest van de Aankondiging des Heren, ook de Annunciatie genoemd. Het Lucas-evangelie is het enige boek van het Nieuwe Testament dat van de annunciatie melding maakt (1,26-38).

Lees verder
Hulpbisschop Jan Hendriks: Waarom, waarom? Heeft lijden zin?

Op woensdagavond 22 maart was onze hulpbisschop Jan Hendriks in onze Dionysius­parochie in Heerhugowaard waar hij een lezing heeft gehouden over het lijden, dat voor ons mensen ergens een ondoorgrondelijk mysterie blijft. Toch heeft hij geprobeerd ...

Lees verder
Nederlandse bisschoppen wijden bisdommen in mei toe aan Onbevlekt Hart Maria

De Nederlandse bisschoppen wijden de Nederlandse bisdommen op 13 mei gezamenlijk toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. Ze zullen dit doen tijdens een vesperviering in de Maastrichtse Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. Aanleiding voor de toewijding is het honderdjarig jubileum van de Mariaverschijningen in het ...

Lees verder
Tienergroep "On The Road" loopt mee in de Stille Omgang

In Amsterdam hebben zaterdagavond en -nacht duizenden katholieken de Stille Omgang gelopen. Ook een vijftal leden van onze tienergroep "On The Road" en hun begeleiders hebben meegelopen.

Lees verder
Oecumenische Vesperviering 29 maart 2017

Op 12 december 2016 was een eerste Oecumenische Vesperviering in de Ontmoetingskerk (PKN) aan de Middenweg in Heerhugowaard. Het was een mooie samen-avond, een avond die vroeg om ‘meer’. Woensdag 29 maart 2017 is dus een volgende Oecumenische Vesperviering. Voorganger is deze keer: Pastoor Frank Domen en het thema is: Vasten, waarom en hoe? ... 

Lees verder
Maandag 20 maart: hoogfeest van Sint Jozef

Sint Jozef, een Joodse timmerman uit Galilea, was de man van Maria, de moeder van Jezus. Hij wordt vereerd als de Patroon van de Kerk. 

Voedstervader

Jozef, zoon van Jacob, was de man van Maria en de pleegvader ('voedstervader') van Jezus. Hij stamde uit het geslacht van koning David, van wie voorspeld was dat een van zijn nakomelingen de Messias zou worden. Van beroep was Jozef timmerman of aannemer in Nazareth.

Rechtschapen

In het Nieuwe Testament speelt hij slechts een rol bij de geboorte en kinderjaren van Christus. Volgens het Evangelie van Matteüs ...

Lees verder
Lezing Mgr. Hendriks op woensdag 22 maart

Op woensdag 22 maart geeft Mgr. Jan Hendriks, onze hulpbisschop, een lezing in het kader van de Vasten- of Veertigdagentijd. Thema: ‘De zin van het lijden’. Waarom al die problemen, moeilijkheden, tegenslagen die mensen óverkomen, vaak niet te vóórkomen? “Waaraan hebben we dat verdiend?” ...

Lees verder
Vaderspreuk van de dag

Vaderspreuk voor 18 maart

Een grijsaard zei: "Geloof niet elk woord. Stem er niet vlug mee in. Wees traag in het geloven van alles wat er maar gezegd wordt, maar vlug in het spreken van de waarheid."

Wil je meer vaderspreuken lezen... klik dan hier.

Een mooi boekje om in de Veertigdagentijd te lezen

Tegenwoordig wordt vasten door artsen regelmatig voorgeschreven als genezingskuur. Ook de heilige Maagd nodigt ons uit om te vasten, maar om andere duurzame vruchten te bekomen. Zij toont ons de buitengewone kracht van vasten. Hoe een groot deel van onze problemen op te lossen? Hoe de krachten van de duisternis ...

Lees verder
Een powerpoint over de vasten

Een mooie en inspirerende powerpoint over de Veertigdagentijd. Klik hier.

Een nieuw filmpje van "Bewust Katholiek", dit keer over het huwelijk

"Bewust Katholiek" maakt zeven filmpjes over de sacramenten. De filmpjes zijn informatief en helpen (jonge) katholieken hun geloof beter te begrijpen. Dit vijfde filmpje gaat over het huwelijk.

Lees verder
Paus Franciscus: De Veertigdagentijd, een tijd van hoop

Op deze dag, Aswoensdag, gaan we de liturgische tijd van de Vasten in. En aangezien we bezig zijn met een serie catecheses over de christelijke hoop, zou ik jullie vandaag de Vasten willen presenteren als een reis van hoop. In feite is dit perspectief ...

Lees verder
Vastenactie: Kinderen vullen tasjes voor kinderen.

Een tasje mag door kinderen gevuld worden met wat kleinigheidjes, het liefst van hun eigen geld gekocht, om in de 40-dagentijd meer stil te staan bij kinderen die veel minder hebben. Een leuke kaart of tekening met een lieve boodschap voor het kind maakt het tasje af. De PCI zal ervoor zorgen dat de tasjes bij de Voedselbank ...

Lees verder
Familieviering Zondag 5 maart 11.30 uur.

Zondag 5 maart om 11.30 uur is er weer een Familieviering om 11.30 uur. Het is dan de eerste zondag van de grote vastentijd, de Veertigdagentijd. We gaan met Jezus de woestijn in, waar Hij 40 dagen vastte. Vasten is niet alleen minder eten, niet snoepen, ...

Lees verder
InterKerkelijke Zangavond zondag 5 maart 19.00 uur

Op 5 maart om 19.00 uur is de jaarlijkse InterKerkelijke Zangavond in onze kerk. Te zien en te horen: het mannenkoor ‘Urker   ...

Lees verder
Begin van de Vastentijd: Aswoensdag, 1 maart

De grote vastentijd, oftewel de Veertigdagentijd, begint dit jaar op 1 maart. Om 10.30 uur is dan een eucharistieviering met askruisje in de kapelruimte in Hugo Oord (Van Veenweg 15) en ‘s avonds om 19.00 uur in onze kerk. Tijdens de asoplegging zegt de priester/diaken enkele eenvoudige woorden om over na te denken! “Bekeert u en gelooft in het evangelie” of: “Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”. Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn twee verplichte vastendagen in de R.K. Kerk wereldwijd ...

Lees verder
Aswoensdag

Aswoensdag is de eerste dag van de Veertigdagentijd. Op deze dag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. Aswoensdag is een verplichte vastendag.

In de katholieke Kerk werd het in de 2e eeuw gangbaar om ter voorbereiding op Pasen te vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later werd ...

Lees verder
Carnaval met de KiDi-club

Elke 14 dagen, op vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur, komt de KiDi-club bij elkaar. De KiDi-club ... de catecheseclub voor Kinderen (basisschoolleeftijd) van de Dionysiusparochie. Op vrijdag 17 februari was er een carnavalsbijeenkomst: even gek doen vóór de grote Vastentijd, die 40 dagen duurt, begint. Wat was het leuk! We hebben - verkleed natuurlijk - spelletjes gedaan, gehost, en er was allerlei lekkers. Ook de communicantjes waren uitgenodigd en gekomen. Zo waren ...

Lees verder
Catholicism - Nieuwe bijeenkomst op woensdag 22 februari

Op woensdag 22 februari is er in ons Parochiecentrum weer een Catholicism-avond. Dankzij een goede spreker, wereldwijde opnames en de muzikale omlijsting, worden de Catholicism-avonden steeds goed bezocht. Het thema is deze keer 'Gebed ...

Lees verder